powrót

29.01.2010

 

 

Chopin 2010 - Konkurs Narodowego Centrum Kultury

na scenariusz zajęć


W związku z ogłoszeniem roku 2010 Rokiem Chopinowskim Narodowe Centrum Kultury wdrożyło interdyscyplinarny projekt „Chopin 2010 – pakiet edukacyjny”. Celem tego przedsięwzięcia było popularyzowanie postaci Fryderyka Chopina i jego dzieła wśród dzieci i młodzieży, wzbogacenie oferty edukacji artystycznej w szkołach i placówkach oraz rozbudzanie zainteresowania sztuką.

W ramach realizacji projektu Narodowe Centrum Kultury ogłosiło Konkurs na scenariusz zajęć z uczniami (w tym: lekcji z dowolnego przedmiotu, zajęć pozalekcyjnych, zajęć pozaszkolnych, uroczystości szkolnej, koła zainteresowań, uroczystości środowiskowej, imprezy okolicznościowej, projektu edukacyjnego) dotyczących Fryderyka Chopina. Konkurs adresowany był do nauczycieli, instruktorów, trenerów wszystkich typów szkół i placówek w całej Polsce.

Scenariusze nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostały opublikowane w pakiecie edukacyjnym, który udostępniony jest wszystkim polskim szkołom.

Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 15 lutego 2010 roku, a wyniki konkursu zostały ogłoszone 3 marca  2010r na stronach internetowych Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Narodowego Centrum Kultury oraz na stronie www.rokhistorii.men.gov.pl.

  

WYNIKI KONKURSU NA SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z UCZNIAMI

zorganizowanego w ramach projektu Chopin 2010 – pakiet edukacyjny

Lista wyróżnionych…/

 

 

5.

 

 

Beata Irzyk

 

lekcja języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej

 

 

Magia Fryderyka Chopina i jego muzyki