powrót

 

  

www.rota.nowowiejski.pl

 KONKURS na scenariusze zajęć edukacyjnych poświeconych Feliksowi Nowowiejskiemu i „Rocie” – jednej z najbardziej popularnych polskich pieśni patriotycznych – ogłoszony został 17 czerwca 2009 roku na łamach dziennika „Rzeczpospolita” oraz na stronach internetowych organizatorów: Towarzystwa im. Feliksa Nowowiejskiego, Miasta Poznania i Kuratorium Oświaty w Poznaniu..

Zgodnie z decyzją Komisji nagrody otrzymali: /…./

 wyróżnienie otrzymali:

*  w kategorii „szkoła podstawowa”: Wanda Szymanowska z Gołaszyny za pracę pt. Twym znakiem – orzeł biały!  SCENARIUSZ

* w kategorii „gimnazjum”: Beata Smeja z Jeżewa za pracę pt. Z „Rotą” do Europy  SCENARIUSZ

 

 

* w kategorii „szkoła ponadgimnazjalna”:

 

 Pani Beata Irzyk z Dynowa za pracę

„Droga do sławy Feliksa Nowowiejskiego – kompozytora melodii do „Roty ”  

 

                                                                                       SCENARIUSZ  

 

 

Do Towarzystwa wpłynęły 53 scenariusze, które oceniała specjalnie powołana 9-osobowa Komisja Konkursowa w składzie:

 

• Leszek Walkowiak (Dyrektor Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza)

 – Przewodniczący Komisji
• dr Jan Chudobiecki (Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania)

 – Zastępca Przewodniczącego Komisji
• prof. Antoni Szczuciński (Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania)
• Maria Jedlińska-Pyssa (starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i

   Ustawicznego)
• Justyna Szychowiak (doradca metodyczny ds. muzyki Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu)
• doc. dr Teresa Śnitko (Katedra Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu)
• dr Justyna Humięcka-Jakubowska (Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych w Katedrze Muzykologii Wydziału Historycznego

   UAM)
• Eliza Malarecka (Przedstawiciel Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania)
• Jan Nowowiejski (Prezes Honorowy Towarzystwa im. Feliksa Nowowiejskiego, Syn Kompozytora).

 

Po dokonaniu wnikliwej analizy i indywidualnej oceny wszystkich prac, członkowie Komisji wyłonili 6 najlepszych scenariuszy, których autorów nagrodzono regulaminowymi nagrodami i wyróżnieniami finansowymi oraz 6 scenariuszy, którym przyznano wyróżnienia pozaregulaminowe w postaci ufundowanych przez Towarzystwo zestawów materiałów dotyczących Feliksa Nowowiejskiego, płyt CD oraz DVD./…../