ZSzZ w Dynowie

                      

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

www.zsz-dynow.net  ~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

DZIEŃ DOBRY, dzisiaj jest:

 

  SAMORZĄD UCZNIOWSKI w roku szkolnym 2022/23

 

  << STRONA GŁÓWNA

 

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZSzZ W DYNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

   w ZSzZ w Dynowie

 w roku szkolnym 2022/2023

 

SEKCJA PORZĄDKOWA:

  PRZEWODNICZĄCY: 

         DAŃCZAK EMANUEL kl. 2TI

  Członkowie: 

   KOWAL MIŁOSZ                     kl. 2TPS

   SŁUPEK PAWEŁ                      kl. 2TPS

   STANISŁAWCZYK WIKTORIA  kl. 3THL

ZARZĄD:

   PRZEWODNICZĄCY SU SZKOŁY:

             GIERLACH NATALIA  kl. 4TIa

   ZASTĘPCA:  KOPACKI PIOTR            kl. 4THLa

  SKARBNIK:  ZIELIŃSKA WERONIKA  kl. 3THL

  SKARBNIK:  TRZYNA PATRYK           kl. 4THLa

  SEKRETARZ: KOWAL ALICJA             kl. 2THL

 SEKCJA ARTYSTYCZNA:

  PRZEWODNICZĄCY:

          GIERULA ALEKSANDRA  kl. 3THL

   Członkowie:

   ŻÓŁTY DOMINIK          kl. 4TIa

   CHĘĆ MONIKA             kl. 1TH

   MISIOŁEK KAROLINA   kl. 1TH

POCZET SZTANDAROWY SZKOŁY:

 

  CHORĄŻY: KRUPA OLIWIER             kl. 2TI

  ASYSTA:    BIELEC GABRIELA          kl. 2THL       

                   SZEREMETA MARTYNA  kl. 3THL

 

 

SEKCJA SPORTOWA:

  PRZEWODNICZĄCY: 

         CHRAPEK KACPER   kl. 2TI

  Członkowie:

    TWORZYDŁO OLIWIA    kl. 3THL

    BACHURSKI ŁUKASZ     kl. 1TL

    JANDZIŚ ROBERT          KL. 1TPS

 

 

 

 

INFORMACJE STAŁE

 

  Dni wolne od zajęć szkolnych w roku szkolnym 202o/2021 zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie organizacji roku szkolnego    z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

 

  

Rozporządzenie MEN i S dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji   roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432) ...>>.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. nowelizujące rozporządzenie  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania [..] które obowiązuje od 1 września 2009 roku. .. >>

 

Zarządzenie dyrektora odnośnie telefonów komórkowych       ..>> pdf

Wyciąg ze Statutu ZSzZ w Dynowie § 50 – 52  Prawa i obowiązki uczniów  ..>> pdf

 

RODO - INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY W TRYBIE RODO - pdf

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MONITORING WIZYJNY - pdf

 

AUDYCJE - WYWIADY

 

Dyktando o życiu lasu -

Radio Rz-ów  słuchaj>>

Wywiad  w Radiu Via-

sierpień 2016  słuchaj>>

Wywiad w Radiu Via-                słuchaj>>

Wywiad w Radiu Via-   marzec 2017 słuchaj>>

XVI Podkarpacka Tęcza  

Radio Rzeszów   słuchaj>>

  Kierunki kształcenia  dla

 Gimnazjalistów  Film >>

Wywiady  w Radiu Fara - 01.03.2017 - Konkurs

Dyrektor ZSzZ   słuchaj>>  Prezes SP ZSzZ słuchaj >>

Nadl.Dynów      słuchaj>>  Uczestnicy      słuchaj >>

 

RADIO FARA - kwiecień 2018

- Nagrania z XVIII edycji ..Podkarpackiej Tęczy ~

Powitanie .>> mp3       Ogłoszenie wyników .>> mp3   

Cześć artystyczna.>> mp3     Zakończenie ..>> mp3

25-lecie ELEMENCIKA~~ wywiad ..>> wmv

Radio Fara: XIX tęcza ..wywiad..>>Dyrektor

Radio Fara: wystąpienie w imieniu odznaczonych..>>Dyrektor....mp3

 

KIEDY NADCHODZI JESIEŃ

 Rozmowy były wyemitowane w Polskim Radiu Rzeszów w dniu 09.04.2017r. w programie Anny Leśniewskiej                            "Kiedy nadchodzi jesień..."

nagranie cz.1 ..>> mp3     nagranie cz.2 ..>> mp3

  

  Audycja  Radia Rzeszów..>> mp3 

25-lat..Elemencik_Wywiad Radia Rzeszów...mp3 

  Stypendyści w Radiu Via. 22.09.2017- słuchaj>>

 Konkursy .. w Radiu Via.  16.02.2018 - słuchaj>>

 

 

WPROWADZAMY ZMIANY 

- fragment filmu TVP3  - 

o  ZSzZ w Dynowie  ..>> mp4 

 

 

UWAGA: Prezentowane materiały są własnością  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie lub wymienionych autorów, mogą być wykorzystywane dla celów edukacyjnych bez ograniczeń jeśli nie naruszają dóbr występujących w nich osób. Powielanie dla innych celów wymaga zgody administratora lub właściciela.

copyright ©  ZSzZ Dynów - www.zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pl