ZSzZ w Dynowie

.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

      DZIEŃ DOBRY, dzisiaj jest:  

                www.zsz-dynow.net  ~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

MATERIAŁY  ARCHIWALNE

II semestr roku szkolnego 2022/23

 

<<..do głównej

                                                        

MAJ - 2023

                                                        02.05.2023r.wtorek      - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

od 04.05.2023r.  czwartek        - część pisemna egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów

                              04.05.2023r. –  08.05.2023r. - dni wolne od zajęć dydaktycznych w związku z egzaminem dojrzałości          

10.05.2023r.11.05.2023r.          - Konkurs „Omnibus”

do 12.05.2023r. piątek             - wpisanie propozycji ocen końcowych w pozostałych klasach

15.05.2023r.16.06.2023r.          - składanie podań do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

do 15.05.2023r. poniedziałek   - poinformowanie rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi  na koniec roku szkolnego

15.05.2023r. poniedziałek        - podanie terminu egzaminów poprawkowych w sierpniu

 

                                      

                                                       

.

 

15 maja 2023 r.

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH na rok szkolnuy 2023/2024

 do Zespołu Szkół zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Od 15.05.2023r.16.06.2023r. - składanie podań do klas pierwszych

 

 

 

 

 

 

25 maja 2023 r.

Finał VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Logistycznej w Rzeszowie.

 

W dniu 25 maja 2023 roku w  Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie odbył się Finał VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Logistycznej. Wojewódzki Konkurs Wiedzy Logistycznej jest międzyszkolnym przedsięwzięciem, którego zadaniem jest:

• wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów,

• zdobycie doświadczenia przydatnego podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk i technik spedytor,

• promocja kształcenia na kierunkach logistycznych i spedycyjnych,

• pobudzenie zainteresowania tematyką logistyczną i spedycyjną,

• wymiana doświadczeń zawodowych,

• współpraca między podmiotami kształcącymi w/w zawodach.

           Uczniami reprezentującymi naszą szkołę byli: Weronika Zielińska – kl. 3THL oraz Patryk Trzyna – kl. 4THLa. Podczas finału uczestnicy zmagali się z testem składającym się z 35 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, który musieli rozwiązać w czasie 60 minut. Po zakończeniu konkursu uczniowie uczestniczyli w ciekawej lekcji zorganizowanej przez przedsiębiorstwo Tomasz Pietrych Buisness Solutions, podczas której mogli wzbogacić swoją wiedzę z zakresu logistyki, spedycji i zarządzania łańcuchem dostaw w transporcie kolejowym. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszego rozwijania zainteresowań tematyką logistyczną. Opiekę nad uczniami sprawowała Pani Renata Łybacka.

25 maja 2023 r.

25 dzień stażu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

w Dynowie w Hiszpanii w ramach projektu ERASMUS + - już z certyfikatami.

24 maja 2023 r.

2 dzień stażu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

w Dynowie w Hiszpanii w ramach projektu ERASMUS +.

23 maja 2023 r.

Międzyklasowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców o "Puchar Dyrektora Szkoły"

23 maja 2023 r.

Z MYŚLĄ DLA MŁODZIEŻY. Z MYŚLĄ DLA PRZYSZŁOŚCI. „Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież”.

 

23 maja 2023 r. członkowie Samorządu Uczniowskiego w składzie Alicja Kowal z klasy 2THL oraz Patryk Trzyna z klasy 4THLa wraz z opiekunką p. Katarzyną Marcinek, a także  Pan Stanisław Tymowicz - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie z przedstawicielami Fundacji Misji Obywatelskiej w sprawie projektu „Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież”. Spotkanie to miało charakter informacyjny i dotyczyło zapoznania uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Rzeszowski, a także SP ZSzZ w Dynowie  z istotą w/w projektu. W sali narad Starostwa Powiatowego w Rzeszowie zebranych na szkoleniu powitał Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, a gospodarzem spotkania był Dyrektor Wydziału Społeczno-Oświatowego Pan Adam Kozak.

Spotkanie prowadzili przedstawiciele Fundacji Misji Obywatelskiej Pan Adam Poręba – przewodniczący FMO oraz Pan Sebastian Śliwa – doradca. Prowadzący przedstawili obszary działania na jakie może być złożony wniosek o dofinansowanie projektów uczniowskich oraz odpowiadali na pytania uczestników szkolenia dotyczących terminu realizacji projektu i kosztów finansowania zamierzonych działań. Przykładowo, młodzi ludzie będą mogli ubiegać się na działania związane z organizacją wydarzeń kulturalnych, akcji charytatywnych, zawodów sportowych, konkursów, plebiscytów lub rajdów rowerowych. Kilka słów o projekcie.Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież” to projekt realizowany przez Fundację Misji Obywatelskiej w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Jest on adresowany do młodzieży w wieku 15-29 lat działającej na terenie województwa podkarpackiego. Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne przez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w życiu publicznym oraz ich wzmocnienie instytucjonalne. Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Rzeszowie za zaproszenie do udziału w projekcie „Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież” oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół ZSzZ w Dynowie za współpracę przy realizacji tego projektu. Opiekun Samorządu Uczniowskiego Katarzyna Marcinek

23 maja 2023 r.

23 dzień stażu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

w Dynowie w Hiszpanii w ramach projektu ERASMUS +.

21 maja 2023 r.

21 dzień stażu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

w Dynowie w Hiszpanii w ramach projektu ERASMUS +.

19 maja 2023 r.

19 dzień stażu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

w Dynowie w Hiszpanii w ramach projektu ERASMUS +.

 

19 maja 2023 r.

Żonkilowe pola nadziei! Pomagamy, wspieramy, dajemy nadzieje…

 

Kampania Pola Nadziei jest ogólnoświatowa i ogólnopolską akcją zbierania funduszy na rzecz ludzi ciężko chorych objętych opieką hospicyjną. Symbolem akcji jest kwiat żonkila- międzynarodowy symbol nadziei dla ludzi ciężko i nieuleczanie chorych.

Szkolne Koło Caritas z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, działające pod opieką ks. Dominika Majchrowicza i Pani Karoliny Bal w przeciągu 3 miesięcy istnienia nieustannie pomaga! Tym razem wolontariusze: Hieronim Tworzydło ( kl. 2TI), Michał Niedzielski (kl.3TPS), Renata Tomoń (Kl. 1TH), Patrycja Śliwa (kl. 1TH), Gabriela Bielec (kl. 2THL), Zofia Malinowska (kl. 2THL), Adrian Góralewicz (kl. 3TI), Natalia Zańko (kl. 3TI), Gabriela Pyś (kl. 4THLa) Dawid Piela (kl.4TIa), Wiktor Paździorny (kl.2TI), Emanuel Dańczak (kl.2TI), rozprowadzali symboliczne żonkile przy Kościele Parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Dynowie, i na terenie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, a ofiary złożone przy tej okazji zostały przekazane na pomoc lokalnym domom opieki i pomocy: Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Dynowie i Domowi Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta  w Dynowie. Podczas przeprowadzonej akcji, zebrano kwotę 5000,00 zł., i w całości w dniu 18.05.2023r. zostały przekazane na wyżej wymienione instytucje. Dziękujemy serdecznie wolontariuszom, koordynatorom, ludziom o wielkim sercu, którzy zaangażowali się w tę akcję. 

17 maja 2023 r

17 dzień stażu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

w Dynowie w Hiszpanii w ramach projektu ERASMUS +.

16 maja 2023 r.

Podsumowanie Powiatowego Konkursu na infografikę zachęcająca do szczepień ochronnych.

 

 W dniu 16 maja 2023 r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie odbyło się uroczyste ogłoszenie zwycięzców konkursu na Infografikę zachęcającą do szczepień ochronnych. Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta i powiatu rzeszowskiego i był objęty honorowym patronatem Starosty Rzeszowskiego – Pana Józefa Jodłowskiego.

Po powitaniu gości przez Pana Jaromira Ślączkę – Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, odbyło się wręczenie nagród ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie i dyplomów dla wszystkich uczestników oraz uhonorowanie laureatów konkursu. Nagrody wręczył Pan Marek Sitarz – Wicestarosta Rzeszowski.

W podsumowaniu konkursu uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego pod opieką Pani Karoliny Bal. Cieszy nas, że aż trzy osoby z naszej szkoły: Alicja Kowal (kl. 2THL), Daniel Drewniak (kl. 4TPSa), Karol Sarnicki (kl. 3TI), otrzymały wyróżnienie. Prace konkursowe uczniowie przygotowali pod opieką Pani Stanisławy Gronko – nauczyciela chemii.

Uczniom i opiekunce gratulujemy!

 

14 maja 2023 r.

Żonkilowe pola nadziei! Pomagamy, wspieramy, dajemy nadzieje…

 

Kiedy wiosna zakwitną żonkile rozpoczyna się kampania „Pola Nadziei”, przypominająca o akcji hospicyjnej na rzecz ludzi cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki. Pomagając chorym przekraczamy barierę cierpienia i lęku przed śmiercią, dajemy nadzieję na życie w otoczeniu życzliwych ludzi. Kampania Pola Nadziei jest ogólnoświatowa i ogólnopolską akcją zbierania funduszy na rzecz ludzi ciężko chorych objętych opieką hospicyjną. Symbolem akcji jest kwiat żonkila- międzynarodowy symbol nadziei dla ludzi ciężko i nieuleczanie chorych.

Szkolne Koło Caritas z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, działające pod opieką ks. Dominika Majchrowicza i Pani Karoliny Bal w przeciągu 3 miesięcy istnienia nieustannie pomaga! Tym razem wolontariusze: Hieronim Tworzydło ( kl. 2TI), Michał Niedzielski (kl.3TPS), Renata Tomoń (Kl. 1TH), Patrycja Śliwa (kl. 1TH), Gabriela Bielec (kl. 2THL), Zofia Malinowska (kl. 2THL), Adrian Góralewicz (kl. 3TI), Natalia Zańko (kl. 3TI), Gabriela Pyś (kl. 4THLa) Dawid Piela (kl.4TIa), Wiktor Paździorny (kl.2TI), Emanuel Dańczak (kl.2TI), rozprowadzali symboliczne żonkile przy Kościele Parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Dynowie, a ofiary złożone przy tej okazji zostaną przekazane na pomoc lokalnym domom opieki i pomocy: Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Dynowie i Domowi Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta  w Dynowie. Podczas przeprowadzonej akcji, zebrano kwotę 4650 zł w całości zostanie przekazane na wyżej wymienione instytucje.

Dziękujemy serdecznie wolontariuszom, koordynatorom, ludziom o wielkim sercu, którzy zaangażowali się w tę akcję.

14 maja 2023 r.

14 dzień stażu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

w Dynowie w Hiszpanii w ramach projektu ERASMUS +.

 

11 maja 2023 r.

Dni otwarte w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

           W dniach 10.05.2023r. – 11.05.2023r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zorganizował dzień otwarty szkoły dla uczniów szkół podstawowych. Szkoła swoje podwoje otwiera przez cały okres rekrutacji na nowy rok szkolny 2023/2024. Na zaproszenie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odpowiedzieli uczniowie ze szkół w: Bachórzu, Dylągowej, Pawłokomie, Harcie, Łubnie, Ulanicy, Jaworniku Polskim, Manasterzu, Bachórcu, Dubiecku, Nienadowej, Dynowie (nr 1 i nr 2), Hłudnie, Izdebkach, NozdrzcuWesołej, Wesołej – Ujazdach, Warze.

W trakcie „Dni otwartych” uczniowie szkół podstawowych wraz z opiekunami mogli zwiedzić szkołę, poznać szczegółowo ofertę edukacyjną i wyposażenie w pomoce dydaktyczne. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie wraz z opiekunami przygotowali dla uczniów szkół podstawowych wiele ciekawych pokazów. Na specjalne zaproszenie szkoły w dniach otwartych uczestniczyli wykładowcy i studenci Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, którzy zaprezentowali bardzo ciekawe pokazy z różnych dziedzin. Ponadto ciekawe zaprezentowali pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie i Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie

11 maja 2023 r.

XIV edycja konkursu interdyscyplinarnego język angielski i matematyka "Omnibus 2023"

 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

W dniach 10.05.2023r. - 11.05.2023r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie byli organizatorami XIV edycji konkursu interdyscyplinarnego „OMNIBUS” pod patronatem Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego oraz Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu Pana Pawła Treflera dla uczniów szkół podstawowych Pogórza Przemysko – Dynowskiego w kategorii język angielski i matematyka.

Konkurs miał formę dwudniową- w pierwszym dniu uczniowie zmagali się z zadaniami z języka angielskiego, a w drugim- matematyki. Uczestnicy reprezentowali powiaty: brzozowski, przeworski, przemyski i rzeszowski. Celem konkursu była: popularyzacja wiedzy z zakresu matematyki i języka angielskiego, kształcenie praktycznych umiejętności uczniów, rozwój umiejętności matematycznych i językowych oraz popularyzacja czytelnictwa w języku obcym. Wzięli w nim udział uczniowie z 23 szkół podstawowych Pogórza Przemysko – Dynowskiego: Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Babicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bachórcu, Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętej Królowej Jadwigi z Odziałem Przedszkolnym w Izdebkach, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim, Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu, Zespół Szkół w Niebocku, Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, Szkoła Podstawowa w Dylągowej, Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Bachowie, Zespół Szkół w Nienadowej, Publiczna Szkoła Podstawowa im. 11 Karpackiej Dywizji Piechoty w Krzywczy, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Olszanach, Szkoła Podstawowa im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w BrzezówceSzkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie,  Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Birczy, Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dubiecku, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ruszelczycach, Szkoła Podstawowa w Pawłokomie, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Gajcego w Szklarach i Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Grzegorzówce. W konkursie rywalizowało prawie 108 uczniów z 23 szkół przygotowanych przez 39 nauczycieli.

Komisja konkursowa, w skład której weszli: Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan, opiekunowie uczestników oraz nauczyciele matematyki i języka angielskiego z naszej szkoły dokonała oceny prac, a wyniki przedstawiają się następująco:

KATEGORIA JĘZYK ANGIELSKI

I miejsce -  Oliwia Kozubal (opiekun p. Jadwiga Skubisz) - Publiczna Szkoła Podst. Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

II miejsce - Filip Matwijczyk (opiekun p. Barbara Seńko – Władyka) - Szkoła Podst. im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym  w Izdebkach

III miejsce -  Marcel Dudek (opiekun p. Jadwiga Skubisz) - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

Wyróżnienia:    

Nikola Mazur (opiekun p. Elżbieta Kopija – Piskorowska) - Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi  w Dydni

Wiktoria Jamrozik (opiekun p. Anna Mołoń) - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim

Nadia Ciesielska (opiekun p. Dorota Koszela-Gąsior) - Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem

Kamila Pyś (opiekun p. Joanna Kasprowicz) - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

Julia Bajda (opiekun p. Bożena Maryńczak) - Publiczna Szkoła Podstawowa im. 11 Karpackiej Dywizji Piechoty w Krzywczy

Jadwiga Prokop (opiekun p. Jadwiga Skubisz) - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

Dawid Krawiec (opiekun p. Sabina Lech) - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ruszelczycach

KATEGORIA MATEMATYKA:

I miejsce  -  Martyna Kopacka (opiekun p. Bożena Wojdyło) – Zespół Szkół w Nienadowej

II miejsce  - Paulina Trzyna (opiekun p. Krystyna Pleśniak) - Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem

III miejsce - Radosław Sówka (opiekun p. Bogusława Szmul) - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

Wyróżnienia: 

Patryk Bluj -(opiekun p. Aleksandra Rysz) - Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi  w Dydni

Antoni Warchoł - (opiekun p. Marzena Chruściel) - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim

Sebastian Opałka - (opiekun p. Rafał Grzech) – Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Bachowie

Marcin Wolwowicz -(opiekun p. Witold Pocałuń) - Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi  w Dydni

Paulina Barszczak  - (opiekun p. Bożena Wojdyło) – Zespół Szkół w Nienadowej

Karol Pawłowski - (opiekun p. Bogusława Szmul) - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

Karol Gąska – (opiekun p. Elżbieta Martowicz)  - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dubiecku

Każdy uczestnik konkursu otrzymał egzemplarz gazetki szkolnej „Elemencik” oraz dodatkowe gadżety, a szkoły i opiekunowie podziękowania. Natomiast zwycięzcom poszczególnych kategorii konkursowych zostały przekazane przepiękne nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Przemyślu, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Dyrekcję szkoły oraz nauczycieli szkoły. W czasie przerwy konkursowej uczniowie skorzystali z poczęstunku w stołówce szkolnej, zapoznali się z ofertą edukacyjną szkoły oraz uczestniczyli w pokazach przygotowanych przez: Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Przemyślu,  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Podkarpacką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie, obejrzeć występ Szkolnej Grupy Sportowo – Tanecznej „Aplauz” i Szkolnej Grupy Artystyczno – Teatralnej „Antrakt”.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy! Uczniom oraz ich opiekunom gratulujemy i zapraszamy za rok na jubileuszową XV edycję konkursu!

11 maja 2023 r.

~~Pola Nadziei ~~

Wiosną w całej Polsce organizowane są akcje pod hasłem „Pola Nadziei”, których celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na los osób nieuleczalnie chorych oraz będących u kresu życiowej drogi. W tę inicjatywę po raz pierwszy włącza się także parafia pw. św. Wawrzyńca w Dynowie we współpracy z młodzieżą z koła Caritas Zespołu Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.
W najbliższą niedzielę, 14 maja 2023 r., wolontariusze będą przy dynowskim kościele rozprowadzać symboliczne żonkile, a ofiary złożone przy tej okazji zostaną przekazane na pomoc lokalnym domom opieki i pomocy: Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Dynowie i Domowi Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie.

Dlatego w czwartek, 11 maja 2023 r., w programie „W rytmie wydarzeń” ks. Dominik Majchrowicz, wikariusz w parafii pw. św. Wawrzyńca w Dynowie, powiedział o genezie, idei, założeniach oraz samym przygotowaniu i przebiegu akcji.

10 maja 2023 r.

10 maja 2023 r.

Kolejny dzień stażu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

w Dynowie w Hiszpanii w ramach projektu ERASMUS +.

03 maja 2023 r.

3 -7 dzień stażu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

w Dynowie w Hiszpanii w ramach projektu ERASMUS +.

        zobacz galerie ..>>

 

03 maja 2023 r.

UROCZYSTE OBCHODY 232 ROCZNICY KONSTYTUCJI 3 MAJA w Dynowie

 

Mszą świętą w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dynowie rozpoczęły się uroczyste obchody 232 Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po mszy świętej odprawionej pod przewodnictwem ks. prał. dr Norberta Podhoreckiego – Dziekana Dekanatu Dynowskiego, uczestnicy obchodów, w tym władze Dynowa, przedstawiciele szkół i instytucji, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy miasta przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP Dynów udali się na rynek miasta. Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak, który w kilku zdaniach przypomniał o historycznych realiach wydarzenia z 3 maja 1791 roku. Następnie odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt i odśpiewanie hymnu państwowego. Z kolei w części artystycznej obchodów można było wysłuchać koncertu Orkiestry Dętej OSP Dynów działającej przy MOKSiR w Dynowie pod batutą Pana Jakuba Trybalskiego – nauczyciela muzyki  w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie oraz obejrzeć program artystyczny w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie.

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego reprezentowała Pani Halina Cygan,  Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz Pan Stanisław Tymowicz, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. W obchodach tradycyjnie uczestniczył również szkolny poczet sztandarowy w składzie: sztandarowy – Oliwier Krupa, Artur Brożek oraz asysta – Gabriela Bielec, Martyna Szeremeta, Sylwia Dudek i Anna Gierula. Opiekę nad pocztami sztandarowymi pełniły Pani Karolina Prokop i Pani Kinga Ziaja.

Drugi dzień stażu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

w Dynowie w Hiszpanii w ramach projektu ERASMUS +.

02 maja 2023 r.

 

Pierwszy dzień stażu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

w Dynowie w Hiszpanii w ramach projektu ERASMUS +.

01 maja 2023 r.

zobacz w galerii ..>>

 

KWIECIEŃ - 2023

06.04.2023r.11.04.2023r.- wiosenna przerwa świąteczna.

04.04.2023r.wtorek - Dyplomy

 07.04.2023r. piątek - szkoła zamknięta

13.04.2023r.czwartek - XXIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza.

19.04.2023r.środa- posiedzenie rady pedagog. poświęcone omówieniu wyników nauczania i zachow.za połowę II semestru.

21.04.2023r. piątek    - spotkanie z rodzicami wg oddzielnego harmonogramu.

21.04.2023r.piątek     - zakończenie klasyfikacji w klasach maturalnych.

21.04.2023r. piątek    - poinformowanie rodziców o ocenach na koniec roku szkolnego 2022/2023 –  klasy maturalne.

24.04.2023r.poniedziałek- posiedzenie rady pedagog. poświęcone zatwierdzeniu wyników klasyfikacji w klasach maturalnych.

26.04.2023r.środa      - spotkanie z uczniami klas maturalnych (aula godz.8.15).

28.04.2023r.piątek    - zakończenie nauki w klasach maturalnych (godz. 9.00)- ROZDANIE ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOły

 

   Stacja Kontroli Pojazdów jest czynna

07.04.2023r. (Wielki Piątek)   - 7.00 – 15.00

08.04.2023r. (Wielka Sobota) – 7.00 – 12.00

 

29 kwietnia 2023 r.


Wyjazd uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

w Dynowie na staż do Hiszpanii w ramach projektu ERASMUS +.  

 

W dniu 29 kwietnia 2023r. grupa 15 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie z klas trzecich i czwartych pięcioletniego technikum w zawodzie: technik informatyk, technik logistyk, technik handlowiec oraz technik pojazdów samochodowych po opieką Pani Magdaleny Wolańskiej wyjechała na 4 - tygodniowy staż zagraniczny do Hiszpanii w ramach programu Erasmus+. Tym razem miejscem odbywania praktyk będzie Malaga - malownicze miasto położone na wybrzeżu Costa del Sol w regionie Andaluzji. Projekt jest w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej, programu Erasmus+.  O godzinie 23.15 z placu szkolnego wyruszył autobus, grupą stażystów do Katowic, na lotnisko w Pyrzowicach z przesiadką we Frankfurcie, docelowo do Malagi. Nie zabrakło też o tej godzinie Pani Dyrektor Haliny Cygan i Kierownika Szkolenia Praktycznego Pana Marcina Kałamuckiego, którzy upewnili się czy wszyscy dotarli i mogą  bezpiecznie wyruszyć w drogę.

                                                     Szczęśliwej i bezpiecznej podróży !!!

Głównym celem projektu jest rozwój kluczowych kompetencji zawodowych i językowych wśród uczniów, kształcących się w zawodzie: technik logistyk, technik pojazdów samochodowych, technik handlowiec, technik informatyk, dzięki którym zwiększą swoje możliwości zdobycia zatrudnienia po zakończeniu edukacji. Po zakończeniu praktyk uczestnicy projektu otrzymają: certyfikaty z  potwierdzeniem zdobytych umiejętności, dokument Europass Mobilność, certyfikaty ukończenia kursów przygotowawczych w Polsce wystawione przez realizatora zajęć.Młodzież uczestnicząca w praktykach zagranicznych otrzyma nie tylko cenne certyfikaty,  ale  będzie  bogatsza o unikalne umiejętności i doświadczenia zawodowe oraz kompetencje społeczne, co zapewni jej po ukończeniu szkoły lepszą pozycję na rynku pracy. Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Tego rodzaju doświadczenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

28 kwietnia 2023 r.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych w Zespole Szkół Zawodowych

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

           28 kwietnia 2023r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (szkoły prowadzonej przez Powiat Rzeszowski) odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 dla uczniów klas maturalnych (4TIb – wych. Pani Beata Irzyk, 4TPSb – wych. Pani Magdalena Wolańska, 4THLb – wych. Pani Kinga Oleksa - Skubisz). Wyróżniający się uczniowie z klas maturalnych (średnia ocen 4,75 i wyżej) z rąk Pana Wicestarosty Rzeszowskiego Marka Sitarza otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i  dyplomy wzorowego ucznia.  Wyrazem podziękowania dla Pana Wicestarosty Rzeszowskiego Marka Sitarza były przepiękne kwiaty. Ponadto każdy uczeń otrzymał na forum z rąk wychowawcy klasy świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie, a wyróżniający się maturzyści nagrody, wyróżnienia, dyplomy wzorowego ucznia listy gratulacyjne dla rodziców – część rodziców odebrała osobiście. Wszyscy maturzyści otrzymali także z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu zaświadczenia o udziale w dodatkowych zajęciach. Pani Dyrektor Halina Cygan w swoim wystąpieniu podziękowała Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Niepedagogicznym za trud opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczy oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i Rodzicom za pracę na rzecz szkoły. Słowa podziękowania za całoroczne prowadzenie szkoły, okazane wsparcie i zrozumienie zostały skierowane także do Organu Prowadzącego Szkołę – Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskimi, Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem oraz Rady Powiatu Rzeszowskiego.W trakcie uroczystości przedstawiciele uczniów klas młodszych, pod opieką: Pani Anny Kałamuckiej, Pani Barbary Ślemp i Pani Renaty Mazur – scenariusz i reżyseria, Pana Pawła Gieruli - oprawa muzyczna, Pani Renaty Potocznej Smaroń i Pani Anny Fary – dekoracja oraz Pana Tomasza Chrapka – strona techniczna zaprezentowali program artystyczny związany z 232. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a także skierowany do maturzystów. Uczniowie klas czwartych wspólnie z wychowawcami: Panią Anną Kałamucką, Panią Barbarą Ślemp i Panem Pawłem Gierulą przygotowali dla maturzystów drobne upominki oraz dla dużej grupy maturzystów specjalne dyplomy, szczególnie ich treść wzbudziła wiele radości i śmiechu.    

Podziękowania za czteroletni trud dydaktyczno – opiekuńczo –wychowawczy przekazali na ręce Dyrektora szkoły: Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pani Bogusława Pinkowicz i Pan Piotr Marcinek oraz Przedstawicielka Rady Rodziców Pani Alicja Wolańska. Na koniec uczniowie klas czwartych podziękowali pięknymi kwiatami za czteroletni trud Dyrektorowi szkoły Pani Halinie Cygan, Panu Prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Stanisławowi Tymowiczowi, Panu Wicedyrektorowi Piotrowi Zdebowi, Panu Kierownikowi Szkolenia Praktycznego Marcinowi Kałamuckiemu, zaproszonym Gościom, swoim wychowawcom, gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji i obsługi oraz rodzicom.

27 kwietnia 2023 r.

 

Finał Ogólnopolski Licealiady w Drużynowych Biegach Przełajowych Chłopców w Bydgoszczy.

 

    

Dnia 27.04.2023r. w Bydgoszczy odbył się Finał Ogólnopolski w Drużynowych Biegach Przełajowych. Udział w zawodach najwyższej już rangi wzięła drużyna chłopców z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, która to wyrywając etap powiatowy, rejonowy, a następnie finał wojewódzki reprezentowała województwo podkarpackie.

Po zaciętej walce udało się wywalczyć wysokie VI miejsce. Reprezentacja wystąpiła w następującym składzie:  Łukasz Jasiński – kl. 4TIb, Bartłomiej Kubrak – kl. 4TIb, Michał Bazanowski  - kl. 4TPSb, Kamil Pyrcz  - kl.4TPSa, Radosław Domin – kl. 2TPS, Bartosz Chrapek  - kl. 1TI, Gabriel Paściak  - kl.1TL, a opiekunami byli Pan Paweł Gierula i Pan Marek Paściak. Wyjazd ten mógł odbyć się dzięki przychylności Pani Dyrektor Haliny Cygan, Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie a także Podkarpackiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie, którzy to pokryli koszty finansowe związane z wyjazdem, pobytem w hotelu „Atmosfera” i opłatą startową. Podziękowania należą się również Hurtowni „FULSPORT” na czele z Robertem Ludwinem za ufundowanie pamiątkowych koszulek firmy „JOMA”, a także firmie transportowej „WĄSKI TRANS”, która to bezpiecznie dowiozła nas do celu i z powrotem.   Drużynie i opiekunom serdecznie gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy, a podziękowania kierujemy dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do tego, że ten wyjazd doszedł do skutku.

 

27 kwietnia 2023 r.

KURSU PROGRAMOWANIA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE

 

W dniu 27.04.2023r. grupa 10 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie pod opieką Pana Sławomira Litwina uczestniczyła w zajęciach w firmie CNC Modern w Rzeszowie, w ramach kursu programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Zajęcia prowadzone przez Pana Wiesława Łozę odbywały się głównie w formie praktycznej, zarówno na symulatorach, a także na fizycznych maszynach, tokarkach, frezarkach CNC. Uczestnicy kursu mieli możliwość wykonać podstawowe ustawienia maszyn CNC, napisać program w G-kodzie oraz wykonywać detale i przedmioty na obrabiarkach. Samodzielnie napisany program pozwolił na wyfrezowanie personalizowanych kostek, które są żywym dowodem na aktywne uczestnictwo w zajęciach wszystkich kursantów. Dziękujemy firmie CNC Modern w Rzeszowie za organizację kursu i czekamy z niecierpliwością na kolejne zajęcia.

 

26 kwietnia 2023 r.

AKCJA KRWIODAWSTWA w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

Co 15 sekund, tak często w Polsce potrzebna jest krew na ratunek życia! Każdy z nas może nagle potrzebować tego niezastąpionego i życiodajnego leku pozyskiwanego wyłącznie od wspaniałych ludzi - Honorowych Dawców Krwi. Mając zdrową krew i będąc zdrowym człowiekiem, mamy szansę otworzyć nasze źródło życia dla innych.Idea krwiodawstwa od wielu lat jest propagowana wśród społeczności szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Każda akcja krwiodawstwa organizowana przez naszą szkołę, spotyka się z wielką przychylnością uczniów, pracowników szkoły, a także absolwentów i mieszkańców Dynowa. W dniu 26 kwietnia 2023 r. do naszej szkoły już po raz drugi w tym roku szkolnym przyjechał zespół z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Pierwsza akcja miała miejsce 21 października 2022 r.

W myśl zasady „Podaj dalej kroplę życia” i tym razem nasi pełnoletni uczniowie oraz pracownicy ZSzZ w  Dynowie oddawali swoją krew, ratując tym samym czyjeś życie. Przy tej okazji warto przypomnieć, że w Polsce krwiodawstwo opiera się na dawcach honorowych, którzy nie otrzymują zapłaty za oddaną krew. Pobór krwi odbywał się na sali gimnastycznej od godz. 9:00 do godz. 13:00. Po zakończeniu donacji okazało się, że w sumie zebrano 10,350 litrów krwi. Warto zaznaczyć, że w tym roku szkolnym oddaliśmy już prawie 20 litrów tego bezcennego daru. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy chcieli bezinteresownie podzielić się najcenniejszym darem jakim jest krew. Dziękuję także tym, którzy z różnych przyczyn nie zakwalifikowali się dzisiaj do poboru krwi, a bardzo chcieli to uczynić. Już dziś zapraszamy na kolejne akcje krwiodawstwa organizowane w ZSzZ w Dynowie, najbliższa odbędzie się 20 września 2023r.Szczególne podziękowania składam Personelowi RCKiK w Rzeszowie, który przyjmuje zaproszenia i dokonuje wyjazdowych poborów krwi w naszej szkole oraz Pani Dyrektor Halinie Cygan za możliwość przeprowadzania akcji krwiodawstwa w ZSzZ w Dynowie.  Koordynator akcji Piotr Marcinek

25 kwietnia 2023 r.

II Etap XV Międzyszkolnego Konkursu Biblijnego„Troska o Boży porządek”  dla uczniów szkół ponadpodstawowych Archidiecezji Przemyskiej.

 

W dniu 25 kwietnia 2023r. w auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie odbył się II etap  XV Międzyszkolnego Konkursu Biblijnego „Troska o Boży porządek”  dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, pod opieką ks. Dominika Majchrowicza reprezentowała trójka uczniów:

 Krzysztof Krzywiński – kl. 4TPSa,Aleksandra Gierula – kl. 3THL,Natalia Gierlach – kl. 4TIa.

Organizatorami konkursu są: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w KrośnieWydział Nauki Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział w Krośnie. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych Krosna i okolic, ale otwarty jest dla uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych z Archidiecezji Przemyskiej.I część konkursu polegała na wypełnieniu testu składającego się z 35 pytań otwartych i zamkniętych. Następnie w II części najlepsza 5 uczniów zmierzyła się z częścią ustną -  odpowiadając na pytania jury przed wszystkimi uczestnikami konkursu.  Wszystkim uczniom dziękujemy za podjęcie trudu przygotowania, przystąpienia do konkursu i reprezentowanie naszej szkoły.

24 kwietnia 2023 r.

II miejsce drużyny chłopców Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

                        w Powiatowej Licealiadzie w piłce nożnej chłopców.

 

Dnia 21.04.2023r. na Orliku Miejskim w Dynowie odbyła się  Powiatowa Licealiada w piłce nożnej chłopców. Udział w tych zawodach wzięła  drużyna naszej szkoły, która była gospodarzem całego turnieju. Rozgrywki toczone w duchu FAIR -PLAY cieszyły się sporym zainteresowaniem, a udział w nich wzięło, aż 6 zespołów z Powiatu Rzeszowskiego. Oprócz naszej drużyny rywalizowały drużyny z następujących szkół: LO DYNÓW, ZSTiW TRZCIANA, ZS TYCZYN, ZS SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI oraz ZS KAMIEŃ.

Uczniowie naszej szkoły zajęli II miejsce. Gospodarze turnieju wystąpili w następującym składzie: Dominik Kurdziel  - kl. 4TIa, Jakub Sarnicki  - kl. 4TPSa, Jakub Baran – kl. 4TPSa, Damian Mazur  - kl. 4TPSa, Seweryn Ostafiński – kl. 4TPSa, Michał Skałuba – kl.  4THLb, Bartłomiej Kubrak – kl. 4TIb, Kacper Chrapek – kl. 2TI,  Filip Goleś – kl. 1TL, Gabriel Paściak – kl. 1TL, Bartłomiej Duda 1TL, Filip Bielec – kl. 1a. Opiekunem zespołu był Pan Paweł Gierula.                                                 

 

24 kwietnia 2023 r.

VIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy Logistycznej 2023

 

24 kwietnia 2023r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbył się szkolny etap VIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Logistycznej organizowanego przez Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana   w Rzeszowie. Wojewódzki Konkurs Wiedzy Logistycznej jest międzyszkolnym przedsięwzięciem, którego zadaniem jest:

• wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów,
• zdobycie doświadczenia przydatnego podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk i technik spedytor,

• promocja kształcenia na kierunkach logistycznych i spedycyjnych,

• pobudzenie zainteresowania tematyką logistyczną i spedycyjną,

• wymiana doświadczeń zawodowych,

• współpraca między podmiotami kształcącymi w/w zawodach.

Do konkursu przystąpili uczniowie z klasy 2THL, 3THL oraz 4THLa. Ich zadanie polegało na rozwiązaniu testu wiedzy składającego się z 25 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności. Wyniki rywalizacji poznamy w późniejszym terminie.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały Pani Renata Łybacka, Pani Agnieszka Smaroń oraz Pani Anna Kałamucka.

24 kwietnia 2023 r.

II miejsce drużyny dziewcząt Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w Powiatowej Licealiadzie w piłce nożnej dziewcząt.

  Dnia 24.04.2023r. odbyła się Powiatowa Licealiada w piłce nożnej dziewcząt. Organizatorem zawodów był Zespół Szkół  Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Po zaciętej walce, toczonej w duchu fair play  drużyna Zespołu Szkół  Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zajęła II miejsce.  Drużyna naszej szkoły wystąpiła w składzie: Natalia KowalMariola TłuścikKarolina Wajda, Kinga Salisz, Amelia Baluch, Martyna Bandyk, Iwona Czajkowska, Sylwia Dudek, Daria Kijowska, Alicja Kowal, Julia Radoń, Roksana Skrabut. Opiekunem zespołu był Pan Tomasz Chrapek.  Młodzieży i opiekunowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

21 kwietnia 2023 r.

Ogólnopolski konkurs „TURBOLANDESKUNDE – wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

W dniu 21.04.2023r. odbył się w Rzeszowie II etap ogólnopolskiego konkursu „TURBOLANDESKUNDE – wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Jest to VIII edycja 2022/2023 konkursu – „Turbolandeskunde – Ӧsterreich”. Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Konkurs odbywa się pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) oraz przy wsparciu Goethe Institut w Krakowie.Uczniowie odpowiadali w grupach trzyosobowych na pytania zamknięte i otwarte przedstawione na prezentacji. Dotyczyły one m.in. geografii, historii,  gospodarki, kultury oraz realiów krajów niemieckiego obszaru językowego. W roku szkolnym  2022/2023 pytania dotyczyły Austrii. Oprócz umiejętności językowych, należało wykazać się przede wszystkim szczegółową wiedzą merytoryczną na temat tego kraju.Nasi uczniowie – Eliza Tyka z kl. 1TL, William van der Hilst z kl. 1TI oraz Michał Rachwał z kl. 3TI – podjęli się tego niełatwego zadania i zajęli ostatecznie VII miejsce. Gratulujemy i życzymy wytrwałości w nauce oraz dalszych sukcesów w następnych konkursach.Opiekunkami uczniów są Pani Agata Krupa i Pani Jolanta Jucha.

21 kwietnia 2023 r.

21 kwietnia 2023 r.

OGÓLNOPOLSKA AKCJA #SprzątamyDlaPolski.

 

W dniu 21 kwietnia 2023r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji ekologicznej „Sprzątamy dla Polski”. Termin ten zbiegł się w czasie z obchodami Dnia Ziemi. Patronat nad przedsięwzięciem objęli m.in. Prezes Rady Ministrów oraz Minister Edukacji i Nauki. Lokalną inicjatywę podjęto we współpracy z Urzędem Miasta Dynów - Referatem Rozwoju Gospodarczego, który przekazał worki i rękawiczki dla uczestników.  Akcja polegała na oczyszczeniu terenu urwiska pomiędzy Kościołem pw. Św. Wawrzyńca w Dynowie a parkingiem przy dworcu autobusowym oraz trasy od szkoły do miejsca docelowej zbiórki odpadów. W sprzątaniu uczestniczyli uczniowie klasy 4TPSa oraz nauczyciele: ks. Dominik Majchrowicz, Pani Karolina Bal i Pani Elżbieta Kiszka.

 Biorący udział w akcji mieli za zadanie nie tylko zebrać śmieci w tak trudno dostępnym miejscu ale również je posegregować, co było dla nich praktyczną lekcją ekologii. Celem akcji była troska o środowisko naturalne w swojej najbliżej okolicy, oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro. Ta proekologiczna akcja stanowi dzisiaj jedną z atrakcyjnych form nowoczesnego, zielonego patriotyzmu. Poprzez konkretne działanie zwracamy uwagę społeczeństwa na ważny temat, jakim niewątpliwie jest ochrona klimatu, postawa odpowiedzialności młodego pokolenia i dbałość o nasze lokalne środowisko.

Wszystkim biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy!

21 kwietnia 2023 r.

20 kwietnia 2023 r.

I miejsce drużyny chłopców w Wojewódzkiej Licealiadzie

w  drużynowych biegach  przełajowych w Kolbuszowej.

 

Dnia 20.04.2023r. w Kolbuszowej odbył się Finał Wojewódzki w drużynowych i indywidualnych biegach  przełajowych.  Naszą  szkołę reprezentowała drużyna chłopców, która zajęła I miejsce premiowane awansem do Finału Krajowego, który odbędzie się  w dniach 26.04.2023r. - 27.04.2023r. w Bydgoszczy.

 Zwycięska ekipa wystąpiła w następującym składzie: Kamil Pyrcz  - kl. 4TPSa, Michał Bazanowski  - kl. 4TPSb,  Bartłomiej Kubrak – kl.4TIb, Łukasz Jasiński  - kl. 4TIb, Bartosz Chrapek  - kl. 1TI, Radosław Domin – kl. 2TPS, Gabriel Paściak – kl. 1TL . Opiekunem był Pan Paweł  Gierula .                                          

 Drużynie i opiekunowi serdecznie gratulujemy i życzymy udanego występu w finale na szczeble krajowym.

 

18 kwietnia 2023 r.

 

Spotkanie uczniów klas czwartych z przedstawicielem

3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej  im. płk. Łukasza Cieplińskiego

 

        W dniu 18 kwietnia 2023r. w auli szkolnej odbyło się spotkanie uczniów klas czwartych  z przedstawicielem 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej  im. płk. Łukasza Cieplińskiego starszym kapralem Jackiem Florkiewiczem. 

Tematem spotkania były możliwości podjęcia służby w szeregach 3 Podkarp