ZSZ w Dynowie

 

   ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

        im.Kard.Stefana Wyszyńskiego  w Dynowie

  36-065 DYNÓW, ul.Polna 3, tel. 16 652-10-45, fax 16 652-10-43

  www.zsz-dynow.net~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

 

    DZIEŃ DOBRY ,  dzisiaj jest:  

  ARCHIWUM  I semestr roku szkolnego 2019/20

  << STRONA GŁÓWNA

 

STYCZEŃ 2020r.

 

02.01.2020r.czwartek   - zakończenie klasyfikacji za I semestr roku szkolnego  2019/2020  zakończenie I semestru        

07.01.2020r.wtorek      - spotkanie z rodzicami wszystkich klas – wg harmonogramu    

08.01.2020r.środa        - posiedzenie RP  poświęcone zatwierdzeniu wyników klasyfikacji za I semestr  2019/2020.     

09.01.2020r. czwartek  - etap praktyczny dla kwalifikacji –  A.30, A.31,A.32, M.42

10.01.2020r. piątek      - etap pisemny – A.22, A.32, E.14, M.42 oraz M.18, E.12, E.13, A.31

11.01.2020r.sobota      - zabawa studniówkowa          

13.01.2020r. – 26.01. 2020r.    - ferie zimowe 

13.01.2020r.poniedziałek         - etap praktyczny dla kwalifikacji – A.22         

14.01.2020r.wtorek                - etap praktyczny dla kwalifikacji – E.14            

 

 

 


 

02.01.2020r.

   

 

 

 

30.12.2019r.

                ZAPROSZENIE do udziału w XX edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem: „Piękno Podkarpacia – 20.lat Podkarpackiej Tęczy”.

 

  

 

          Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w dniu 02 kwietnia 2020r. organizuje XX edycję Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Piękno Podkarpacia – 20.lat Podkarpackiej tęczy"

           Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej  www.zsz-dynow.net   lub za pośrednictwem sekretariatu szkoły (odpowiedzialne osoby: dyrektor p. Halina Cygan,  wicedyrektor p. Piotr Zdeb, p. Beata Irzyk, p. Piotr Cygan – telefonicznie (016) 652 10 45) albo mailto:dynowzsz@poczta.onet.pl lub mailto:zsz1dynow@poczta.onet.pl.

 

        Terminarz

 

   1. Opisane prace plastyczne, fotograficzne i multimedialne należy przesłać lub podać organizatorom do 16.03.2020r. (poniedziałek) - liczy się data stempla pocztowego.

  2.  Gala konkursowa, połączona z ogłoszeniem wyników, wręczeniem dyplomów i nagród uczestnikom we wszystkich kategoriach, odbędzie się 02.04.2020r. (czwartek) w

       sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, o godz.10.00.         

  3. 03.04.2020r. (piątek) organizatorzy przewidują możliwość zwiedzania wystaw pokonkursowych przez młodzież

 

 

REGULAMIN   - >> pdf

KARTA ZGŁOSZENIA  -  >> doc,  >> pdf

 

 

 

GRUDZIEŃ 2019r.

 

02.12.2019r.poniedziałek  - wpisanie propozycji ocen za I semestr roku szkolnego  2019/2020.    

03.12.2019r.wtorek         - informacja dla rodziców o zagrożeniu ocenami  niedostatecznymi na  I semestr   roku szkolnego  2019/2020.       

03.12.2019r.wtorek         - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 4TI, 4THL, 4TPS – etap pisemny          

04.12.2019r.środa           - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 4THL i  4TPS     - etap   praktyczny      

06.12.2019r. piątek         - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 4TI                  – etap praktyczny      

10.12.2019r. wtorek        - X edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego „Potyczki   Logiczne.           

19.12.2019r.czwartek      - Misterium Bożonarodzeniowe

23.12. – 31.12. 2019r.          - zimowa przerwa świąteczna

 

 

 

 

19.12.2019r.

                I miejsce uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w ogólnopolskim konkursie „GospoAdarka Morska – warunkiem ekonomicznego rozwoju Polski!”

 

Fundacja Towarzystwo Projektów Edukacyjnych w Warszawie zorganizowała konkurs na film, grę planszową i opowieść fotograficzną w projekcie „GospoAdarka Morska – warunkiem ekonomicznego rozwoju Polski!”

Celem konkursu było zainteresowanie i promocja perspektyw rozwoju zawodowego związanego z morzem, poszerzenie wiedzy na temat współczesnej historii polskiego pomorza i jego znaczenia dla historii Polski oraz wzrost świadomości uczniów na temat warunków, kierunków zatrudnienia i perspektyw rozwoju zawodów związanych z gospodarką morską, a także rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczniów.

I miejsce za pracę "Nadmorskie przygody" zdobyła grupa uczniów z klasy 3TI w następującym składzie: Mateusz Gergont, Kamil Czenczek, Marek Stanisławczyk, Jakub Karnas, Krzysztof Durys. Uczniowie swoją pracę przygotowali pod opieką Pani Anny Fary i Pana Wojciecha Hamerli. Jak podkreśliła komisja konkursowa w uzasadnieniu: „Wybór był bardzo ciężki, wiele prac zasłużyło na nagrody, przy wielu jury musiało zażarcie negocjować”. Uczniom, Ich Rodzicom i Opiekunom serdecznie gratulujemy!!!

 https://www.youtube.com/watch?v=kNEHpn6tbZk&feature=youtu.be

 

 

 

19.12.2019r.

                Miejska Wigilia przy Szopce na Rynku w Dynowie.

 

            W dniu 19 grudnia 2019 r. na Rynku w Dynowie odbyła się tradycyjna Miejska Wigilia zorganizowana przez Przewodniczącego Rady Miasta, Burmistrza Miasta Dynowa, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie oraz Bibliotekę Miejską w Dynowie.

W trakcie Wigilii członkowie naszej Szkolnej Artystyczno – Teatralnej Grupy „Antrakt” wraz z opiekunkami Panią Magdaleną Wolańską oraz Panią Kingą Oleksą - Skubisz zaśpiewali dla zgromadzonych mieszkańców dwie kolędy ("Wśród nocnej ciszy", "Pastorałka od serca do ucha").  Natomiast druga grupa uczniów wraz z Panią Elżbietą Kiszką oraz Panią Haliną Rybą została obdarowana Światełkiem Betlejemskim odpalonym od wiecznego ognia płonącego w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Światełko to jest znakiem pokoju, poświadczeniem wzajemnego zrozumienia i symbolem pojednania między narodami, a lampion ze Światłem niesiony do parafii, szpitali, urzędów, domów, a także i Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, pozwala dzielić się radosną nowiną i krzewić największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

 

19.12.2019r.

                III miejsce i wyróżnienie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w Ogólnopolskim Konkursie na Reklamę Promującą Ideę Carsharingu (wynajem samochodu na godziny).

 

W ramach projektu Deutsch Plus, do którego przystąpił Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, uczniowie szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie na Reklamę Promującą Ideę Carsharingu (wynajem samochodu na godziny). Organizatorem konkursu był Goethe Institut z siedzibą w Warszawie, a partnerem BMW Group Polska. Celami konkursu były: - przygotowanie filmu reklamowego w języku niemieckim,  - nauka języka niemieckiego skierowana na działanie,  - rozwiniecie kompetencji językowych w zakresie języka użytkowego,  - rozwinięcie kompetencji medialnych uczniów,  - zachęcenie uczniów szkół do nauki języka niemieckiego,  - zwiększenie świadomości na temat zrównoważonego rozwoju

W konkursie mogły wziąć udział drużyny max. pięcioosobowe, każda szkoła mogła zgłosić max. pięć  zespołów. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu filmu reklamującego  ideę carsharing. Film powinien trwać max. 1 min. Językiem pracy był język niemiecki. 

Naszą szkołę reprezentowały dwa zespoły, które zdobyły:

Zespół 1 zdobył wyróżnienie w następującym składzie: Dominik Dulkiewicz kl. 4TPS, Julia Gierula – kl. 3TL, Krystian Ziemba – kl. 3TL, Remigiusz Krupa – kl.2THL, Łukasz Pancerz – kl. 3TPS – opiekun Pani Agata Krupa.

Zespół 2 zdobył III miejsce w następującym składzie: Mateusz Gergont, Marek Stanisławczyk, Jakub Karnas, Kamil Czenczek, Krzysztof Durys – uczniowie kl. 3TI – opiekun Pani Agnieszka Kędzierska. Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Goethe Institut oraz firmę BMW Group Polska.

Uczniom oraz opiekunom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz kontynuacji przygody z projektem Deutsch Plus oraz językiem niemieckim.  Koordynatorem projektu Deutsch Plus  jest Pani Agata Krupa.   

 

19.12.2019r.

                 Misterium Bożonarodzeniowe „Złota kołyska w wykonaniu Szkolnej Grupy Artystyczno – Teatralnej „Antrakt”

 

          W  dniu 19 grudnia 2019r. w auli szkolnej odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne dyrekcji szkoły, nauczycieli, pracowników i uczniów. Misterium Bożonarodzeniowe zatytułowane: „Złota kołyska pod kierunkiem Pani Magdaleny Wolańskiej i Pani Kingi Oleksy – Skubisz zaprezentowała nasza Szkolna Grupa Artystyczno – Teatralna „Antrakt”. Podczas spotkania wigilijnego życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2020 Roku złożyła  Pani Dyrektor Halina Cygan, życzyła wszystkim szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz dużo zdrowia, szczęścia w Nowym Roku. Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Piotr Krupa przekazał życzenia Dyrekcji, Pracownikom i Młodzieży „zdrowia, zadowolenia z pracy, radosnych świąt i celujących wyników  w nauce w Nowym 2020 Roku”. Do wszystkich życzeń i podziękowań dołączyła się także Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Trzyna przekazując na ręce Pani Dyrektor Haliny Cygan przepiękny stroik świąteczny.

      Na koniec Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli wszystkim życzenia świąteczno – noworoczne i przekazali na ręce: Dyrektora szkoły Pani Haliny Cygan, byłego Dyrektora Pana Stanisława Tymowicza, Wicedyrektora Pana Piotra Zdeba, Kierownika Szkolenia Praktycznego Pana Marcina Kałamuckiego, Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Ewa Trzyna i Wiceprezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pana Piotra Krupy, a także nauczycieli oraz pracowników szkoły przepiękne życzenia i stroiki świąteczne. W tym dniu nastąpiło także wręczenie nagród i wyróżnień w konkursach językowych, czytelniczych i ekologicznych. 
 

19.12.2019r.

   

 

 

18.12.2019r.

                Półfinał Wojewódzki Licealiady w pływaniu chłopców.

 

         W dniu 18 grudnia 2019r. na krytej pływali przy Szkole Podstawowej nr 14 w Krośnie odbył się Półfinał Wojewódzki Licealiady  w pływaniu (sztafeta 6 x 50 metrów stylem dowolnym). Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowany był w składzie: Banaś Arkadiusz z kl. 3a, Haliżak Maksymilian z kl. 2TPS, Kuś Szymon z kl. 3a, Paszko Mateusz z kl. 3a, Tarała Sebastian z kl. 3a oraz Wolański Miłosz z kl. 1TIb. Drużyna chłopców zajęła VIII miejsce. Opiekunem uczniów była Pani Alina Paściak – nauczyciel wychowania fizycznego.

 

 

 

17.12.2019r.

              Powiatowa Licealiada w piłce siatkowej chłopców.

 

Dnia 17 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się Powiatowa Licealiada w piłce siatkowej chłopców. Udział w zawodach wzięło pięć drużyn: SLO Głogów Małopolski, ZS Tyczyn, LO Błażowa, LO Dynów i gospodarze turnieju – ZSzZ Dynów. Po zaciętej rywalizacji trwającej do późnych godzin popołudniowych, gdyż rozegrano aż 10 spotkań, kolejność końcowa turnieju przedstawia się następująco:                  V miejsce – LO Dynów, IV miejsce – SLO Głogów Małopolski, III miejsce– LO Błażowa, II miejsce – ZS Tyczyn i I miejsce – ZSzZ Dynów.

Powiat Rzeszowski na szczeblu rejonowym reprezentować będzie drużyna ZSzZ Dynów, która  wystąpiła  w składzie: Patryk Bielec – 4TPS, Bartosz Chrapek – 4TPS, Mateusz Milczanowski - 4TPS, Jakub Paściak - 4TPS, Adam Twardak - 4TI, Przemysław Barnaś - 3TL, Mateusz Słoninka - 3TPS i Jakub Węgrzyn - 1TIa. Z przyczyn zdrowotnych nie mógł wystąpić Jakub Twardak - 2TPS, któremu życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia i mamy nadzieję, że wystąpi na zawodach rejonowych, które odbędą się już w nowym roku kalendarzowym.

 Podziękowania należą się sędziemu głównemu Panu Bartłomiejowi Walusowi oraz dziewczynom z klasy 3TL, które pomogły w organizacji turnieju. Dziękujemy wszystkim drużynom za udział w zawodach, rywalizację w duchu fair play  i zapraszamy za rok.

Trenerem zwycięskiego teamu był Pan Paweł Gierula, któremu serdecznie gratulujemy , a za młodzież trzymamy kciuki.  Ze sportowym pozdrowieniem.

 

 

17.12.2019r.

                Akcja Choinka „Nadziei” i Misterium Bożonarodzeniowe „Złota kołyska".

 

W ramach świątecznej akcji „Choinka Nadziei” organizowanej przez Fundację Ekologiczną „ARKA” z Warszawy we współpracy z Nadleśnictwem Dynów (koordynatorzy: Pan Krzysztof Strzyż – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów i  Pani Małgorzata Kaczorowska – specjalista ds. stanu posiadania i edukacji leśnej) uczniowie naszej szkoły (pod opieką Pani Marii Szmul) podarowali mieszkańcom Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie przepięknie udekorowaną żywą choinkę. 

Natomiast zgodnie z coroczną tradycją w dniu 17 grudnia 2019 r. w Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie odbyło się już tradycyjne Misterium Bożonarodzeniowe w tym roku zatytułowane: „Złota kołyska”. Widowisko jasełkowe zostało zaprezentowane przez Szkolną Grupę Artystyczno – Teatralną „Antrakt” pod opieką Pani Magdaleny Wolańskiej i Pani Kingi Oleksy-Skubisz. Misterium, jak i podarowana choinka, u wielu pensjonariuszy spowodowały łzy wzruszenia. Natomiast aktorzy „Antraktu” w nagrodę otrzymali gromkie brawa i ogromne pudło słodyczy ofiarowane przez Kierownika Domu Pogodnej Starości w Dynowie Pana Adama Sochackiego (absolwenta szkoły).

 

14.12.2019r.

              Szkolna Grupa Artystyczno-Teatralna  "ANTRAKT" zaprasza

 

 

14.12.2019r.

                 Powiatowa Licealiada w piłce siatkowej dziewcząt.

 

 

 

 

 Dnia 12.12.2019r. w Błażowej odbyła się Powiatowa Licealiada w piłce siatkowej dziewcząt. Drużyna naszej szkoły występująca w składzie: Małgorzata Bołoz, Kinga Baran, Julia Kowal, Wiktoria Pakosz, Dominika Łazor, Julia Telega, Natalia Kowal, Gabriela Cichy, Magdalena Rostecka, Martyna Hickiewicz i Zuzanna Kopacka zajęła V miejsce. Opiekunem grupy był Pan Paweł Gierula.

 

 

 

 

12.12.2019r.

               Wyjazd uczniów na spektakl teatralny „TANGO”

 

W dniu 11 grudnia 2019 roku uczniowie klas 4THL, 4TI oraz 4TPS i 2THL wraz z opiekunkami Panią Beatą Irzyk i Panią Bogusławą Pinkowicz obejrzeli spektakl teatralny „Tango”, będący adaptacją sztuki Sławomira Mrożka pod tym samym tytułem.

Aktorzy Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia wystąpili na deskach sceny Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

   „TANGO” to dramat, którego tematem jest pokoleniowe starcie i próba opanowania chaosu świata. W utworze Sławomira Mrożka do głosu dochodzi dzikość ludzkich serc. Bohaterowie pogubili się w wolności. W ich głowach panują nieład i rozprężenie – śmieszne i smutne. Przegrywają wszyscy, ale największą klęskę ponosi Artur, zbuntowany intelektualista szukający ratunku w despotyzmie. 

    Spektakl bardzo zaintrygował młodych widzów, którzy gromkimi brawami nagrodzili wszystkich aktorów. Warto wspomnieć, że każdy wyjazd na spektakl teatralny jest elementem procesu wychowania poprzez sztukę, jak również przygotowaniem widza do świadomego i krytycznego korzystania z dorobku polskiej i światowej literatury.

 

 

11.12.2019r.

                Rejonowa Licealiada w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt w Nowej Sarzynie.

 

W dniu 11 grudnia 2019r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w  Nowej Sarzynie odbyła się Rejonowa Licealiada w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt.  Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był reprezentowany w składzie: Magdalena Rostecka z kl. 1THLb, Karolina Wajda z kl. 1THLbWiktoria Pakosz z kl. 3TL po zaciętej rywalizacji wywalczyła III miejsce. Uczennicom gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie ZSzZ w Dynowie, a  także życzymy kolejnych sukcesów sportowych.  Opiekunem zespołu był Pan Piotr Marcinek.

 

 

10.12.2019r.

               X edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem  „Potyczki Logiczne”w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 W dniu 10 grudnia 2019r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był gospodarzem już X edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne”, patronat nad którym sprawowali: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Pan Paweł Trefler i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz. /..../   czytaj więcej ..>> pdf

10.12.2019r.

                XIX edycja Szlachetnej Paczki

Cała społeczność Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie włączyła się w ogólnopolską akcję charytatywną Fundacji Wiosna „Szlachetna Paczka”. 7 grudnia 2019r. podczas Weekendu Cudów nasza paczka trafiła do wybranej przez nas rodziny z Przemyśla: do 4-letniego chłopca chorego na autyzm i jego taty, który wraz ze swoją, również chorą mamą, zmaga się z chorobą chłopca i czuwa nad jego prawidłowym rozwojem. Ogromny wkład i praca ojca przynosi efekty. Ojciec chłopca przyjął postawę waleczną i nie poddaje się mimo trudności życiowych. Sytuacja materialna rodziny nie jest łatwa./..../   czytaj więcej ..>> pdf

 

 

 

09.12.2019r.

                Wyróżnienie dla Pawła Bielca w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „W harmonii z przyrodą”.

 

 

 

Wdecki Park Krajobrazowy z siedzibą w Osiu był organizatorem IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „W harmonii z przyrodą”. Celem konkursu jest m.in. popularyzacja zagadnień z zakresu ochrony przyrody, rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych młodzieży. Spośród 500 nadesłanych z 80 placówek oświatowych i kulturalnych, jury wyłoniło zwycięzców. Wśród nich znalazł się Paweł Bielec uczeń kl. 1TIb  (4 – letnie Technikum w zawodzie  technik informatyk), który otrzymał wyróżnienie i nagrodę książkową za pracę plastyczną zatytułowaną „Zaczarowana żaba”, (opiekun p. Beata Irzyk).

Uczniowi, Jego Rodzicom oraz Opiekunce gratulujemy!

 

 

 

 

 

07.12.2019r.

                Etap szkolny XV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości pod hasłem „Zarządzanie różnorodnością w organizacji”.

 

05 grudnia 2019r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbył się szkolny etap XV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości. Hasło tegorocznej edycji olimpiady brzmiało „Zarządzanie różnorodnością w organizacji”.

           Głównym celem konkursu było kształtowanie wśród młodzieży postaw i zachowań przedsiębiorczych; doskonalenie u młodych ludzi umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, w przedsiębiorstwach oraz w sferze życia prywatnego mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze; tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej a także lepsze przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata, do których należą integracja i globalizacja życia społecznego, wzrost roli wiedzy i informacji oraz coraz szybszy postęp naukowo-techniczny. Do konkursu przystąpili chętni uczniowie z klasy 2THL, 3TL oraz 4THL. Ich zadanie polegało na rozwiązaniu testu wiedzy składającego się z 50 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności. Wyniki rywalizacji poznamy w późniejszym terminie.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały Pani Renata Łybacka oraz Pani Anna Kałamucka.  

 

 

06.12.2019r.

                MIKOŁAJKI 2019 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

 

 

  W dniu 6 grudnia 2019r.Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie Samorząd Uczniowski pod opieką Pani Honoraty Mikoś i Pani Katarzyny Marcinek zorganizował wyjątkowe „Mikołajki”. Z tej okazji wszystkie klasy odwiedził św. Mikołaj ze swoją diabelską świtą rozdając uczniom i nauczycielom słodkości. Mamy nadzieję, że tegoroczne „Mikołajki” zostaną wszystkim na długo w pamięci. Kochani pamiętajcie: bądźcie grzeczni bo św. Mikołaj przyjdzie znów za rok!

 

 

 

 

 

05.12.2019r.

                Warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

05 grudnia 2019r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie odbyły się lekcje z zakresu prawa konsumenckiego prowadzone przez  Radcę Prawnego Pana Wojciecha Miguta współpracującego z Fundacją Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon” w Rzeszowie. Lekcje są prowadzone w ramach realizacji programu „Nieodpłatnej Pomocy Prawnej” w których uczestniczyli uczniowie klas : 2THL, 3TL,  2TPS, 3TPS.

Dzięki takiemu projektowi młodzież mogła poznać niektóre zagadnienia prawne, które są i będę przydatne w życiu. Projekt nieodpłatnych warsztatów prawnych jest realizowany przez Fundację Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon z Rzeszowa we współpracy z Powiatem Rzeszowskim.  Dziękujemy Organowi ProwadzącemuPowiatowi Rzeszowskiemu na czele z Panem Starostą Rzeszowskim Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Rzeszowskim Markiem Sitarzem za możliwość udziału w tego typu zajęciach.

 

 

05.12.2019r.

               XXX Olimpiady Teologii Katolickiej.

 

Dnia 4 grudnia 2019r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, wystartował pierwszy etap XXX Olimpiady Teologii Katolickiej „Dumni z Ewangelii i z Polski” to temat nawiązujący do myśli św. Jana Pawła II wypowiedzianej podczas Światowych Dni Młodzieży w Denver, do dziedzictwa chrześcijańskiego obecnego w historii narodu polskiego oraz do obchodów 100. rocznicy „Cudu nad Wisłą”. 

W szkołach ponadpodstawowych w całej Polsce, zostały rozwiązane testy, które rozstrzygną o tym, kto z uczniów przejdzie do kolejnego, już diecezjalnego etapu Olimpiady. W naszej szkole do pierwszego etapu olimpiady przystąpiło 41 uczniów. Spośród nich do drugiego etapu zakwalifikował się: Marek Stanisławczykkl.3TI oraz Jakub Chromiakkl.1TIa. Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w olimpiadzie. Zwycięzcom życzymy wytrwałości i dalszych sukcesów!

 

 

05.12.2019r.

                Wizyta "św. Mikołaja" w Przedszkolu Miejskim w Dynowie.

 

      Tradycyjnie jak co roku, choć tym razem już 05  grudnia 2019r. św. Mikołaj wraz ze swoją anielską świtą na zaproszenie Pani Dyrektor Marii Biernasz  i Rady Rodziców odwiedził wszystkie dzieci w Przedszkolu Miejskim  w Dynowie. Samorząd Uczniowski z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie pod opieką opiekunów Pani Honoraty Mikoś i Pani Katarzyny Marcinek zadbał, aby wizyta przebiegła w odpowiedniej dla okoliczności atmosferze. Zgodnie z tradycją wszystkie dzieci otrzymały prezenty i wykonały sobie pamiątkowe fotografie ze św. Mikołajem i Jego pomocnikami.

     Cała społeczność szkolna ZSzZ w Dynowie składa serdeczne podziękowania na ręce Pani Dyrektor Marii Biernasz dla wszystkich Pracowników i Radzie Rodziców Przedszkola Miejskiego w Dynowie za bardzo miłe przyjęcie i pomoc w organizacji spotkania.    Św. Mikołaj obiecał, że powróci za rok!!!!. Już czekamy na Jego wizytę z utęsknieniem.  

 

 

03.12.2019r.

                Rejonowa Licealiada w Unihokeju Dziewcząt w Kamieniu.

 

 

 Dnia 03.12.2019r. w Kamieniu odbyła się Rejonowa Licealiada w Unihokeju Dziewczyn. Drużyna z naszej szkoły grająca w składzie: Małgorzata Bołoz, Kinga Baran, Wiktoria Pakosz, Julia Kowal, Dominika Łazor, Ewelina Bołoz, Joanna Kuś, Dominika Kroczek, Natalia Kowal i Mariola Tłuścik zajęła tak jak w ubiegłym roku III miejsce premiowane awansem do Półfinału Wojewódzkiego.

Opiekunem grupy był Pan Paweł Gierula. Młodzieży i opiekunowi serdecznie gratulujemy i czekamy na dobry występ w rozgrywkach na wyższym szczeblu.

 

 

LISTOPAD 2019r.

 

 

06.11.2019r. (środa)     - w auli szkolnej o godz. 10.00 odbędzie się spektakl profilaktyczny dla wszystkich uczniów klas pierwszych.

08.11.2019r. piątek      - akademia z okazji Święta Niepodległości i 18 rocznicy poświęcenia szkoły i nadania jej Imienia - godz. 11.00

12.11.2019r. (wtorek)  - program profilaktyczny dla wszystkich uczniów klas drugich i trzecich, w auli szkolnej o godz. 9.00

13.11.2019r.środa        - posiedzenie RP poświęcone omówieniu wyników nauczania i  zachowania za połowę I semestru roku  szkolnego  2019/2020 - godz. 15.15

14.11.2019r. czwartek  - spotkanie z rodzicami – wg harmonogramu    - godz. 15.30

14.11.2019r. (piątek)   - spotkanie dla uczniów klas maturalnych, w auli szkolnej o godz. 9.00

19.11.2019r. wtorek     - próbny egzamin maturalny z języka polskiego  – 4TI, 4THL,  4TPS      - godz. 9.00

20.11.2019r. środa       - próbny egzamin maturalny z matematyki       -  4TI, 4THL,  4TPS     - godz. 9.00

21.11.2019r. czwartek  - próbny egzamin maturalny z języków obcych  –  4TI, 4THL,  4TPS     - godz. 9.00

 

 

30.11.2019r.

                Szkolny konkurs„ Wiem bo czytam” sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem

 

28 listopada 2019r. w bibliotece Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbył się szkolny konkurs „Wiem bo czytam”. W konkursie wzięło udział 16 uczniów dla których przygotowano do rozwiązania 29 zadań testowych sprawdzających umiejętność czytania ze zrozumieniem. Decyzją komisji konkursowej w składzie:  Pani Bogusława Pinkowicz, Pani Elżbieta Kiszka i  Pani Halina  Ryba laureatami szkolnego konkursu zostali: I miejsce - Amelia BielecII miejsce - Klaudia Dudek i III miejsce - Remigiusz  Krupa wszyscy z klasy 2THL.

Zwycięzcom gratulujemy.    

 

 

29.11.2019r.

                 Rejonowa Licealiada w unihokeju chłopców w Kamieniu.

 

 W dniu 28 listopada 2019r. w Zespole Szkół w Kamieniu odbyła się Rejonowa Licealiada w unihokeju chłopców. W tym turnieju udział wzięła drużyna Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Po zaciętej walce nasza drużyna odniosła dwa zwycięstwa, jeden remis i dwie porażki co wystarczyło na zajęcie IV-go miejsca w rejonie. 

Opiekunem zespołu był Pan Marek Paściak. Uczniom i opiekunowi gratulujemy.

 

 

 

29.11.2019r.

                Finał Wojewódzki w koszykówce 3X3 chłopców i dziewczyn.

 

 W dniach 28 i 29. 11. 2019r. odbył się Finał Wojewódzki w koszykówce 3X3 chłopców i dziewczyn. Dziewczyny rywalizowały w Leżajsku, a chłopcy dzień później w Stalowej Woli. Należy wspomnieć o tym, że dyscyplina ta została wprowadzona do kalendarza imprez sportowych dopiero w tym roku, a udział w niej mogli wziąć uczniowie i uczennice z rocznika 2004 i 2003r.

Dziewczyny występujące w składzie: Mariola Tłuścik, Magdalena Rostecka, Natalia Kowal i Karolina Wajda po zupełnie dobrym występie zajęły XIII miejsce, natomiast chłopcy w składzie: Michał Skałuba, Michał Bazanowski, Maciej Pawełek i Dariusz Tymowicz ostatecznie uplasowali się na IX miejscu. Opiekunami byli Pan Paweł Gierula i Pan Tomasz Chrapek. Młodzieży i opiekunom serdecznie gratulujemy

 

28.11.2019r.

                 Wygrana nauczycielki Pani Kingi Oleksy - Skubisz w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na hasło promujące Fundusze Europejskie.

          

W dniu 27 listopada 2019r. do Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie dotarła tablica multimedialna, która stanowiła główną nagrodę w konkursie na hasło promujące „Fundusze Europejskie”.

Konkurs został zorganizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III". Uczestnikiem konkursu mógł być nauczyciel - szkolny koordynator projektu, a komisja konkursowa oceniała hasło według następujących kryteriów: oryginalność, pozytywny wydźwięk przekazu, zgodność z tematyką funduszy europejskich oraz łatwość zapamiętania. Hasło, wymyślone i zgłoszone przez nauczycielkę z naszej szkoły, Panią Kingę Oleksę - Skubisz, zyskało aprobatę jury konkursowego, dzięki czemu szkoła wzbogaciła się o kolejną tablicę multimedialną o wartości 3500,00 zł.

Głównym celem całej akcji było przybliżanie młodzieży tematyki przedsiębiorczości, budowanie przedsiębiorczych postaw oraz informowanie o wsparciu działania firm przez fundusze europejskie. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie wziął w niej udział już po raz szósty.

 

28.11.2019r.

                Wyjazd uczniów klasy 1THLa do Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

 

W dniu 27 listopada 2019r. uczniowie klasy 1THLa (5-letnie technikum w zawodzie technik handlowiec i technik logistyk) Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego pod opieką Pani Anny Kałamuckiej i Pani Agnieszki Smaroń udali się z wizytą do Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu na zorganizowane przez uczelnię „Dni Warsztatów i Wykładów Otwartych”.

Uroczyste rozpoczęcie zainaugurował Rektor PWSW w Przemyślu dr Paweł Trefler, Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka wraz z Kierownikiem Działu Organizacji i Promocji mgr Marcinem Sowińskim. Po krótkim przemówieniu zaprezentował się z występem Chór akademicki PWSW, po czym uczestnicy udali się do poszczególnych sal i laboratoriów zgłębiać tajniki wiedzy. W ramach wydarzenia uczniowie mieli okazję uczestniczyć w specjalnie dla nich przygotowanych wykładach prowadzonych przez nauczycieli akademickich PWSW: „Czy kuchenki mikrofalowe są bezpieczne?” (prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka), oraz „Samochody elektryczne, czy rzeczywiście są ekologiczne?” (dr inż. Adam Woś). Ponadto, uczniowie brali udział w zajęciach warsztatowych: „Eksperymenty chemiczne: Co znajdziemy w kuchennej szufladzie?” poznając żywność od strony laboratorium a także „Zafałszowania żywności”, gdzie dowiedzieli się w jaki sposób fałszowane są  produkty spożywcze, poznali przykłady zafałszowań m.in. w miodzie, mleku, śmietanie i kawie oraz metody ich wykrywania.  przerwach między kolejnymi zajęciami uczestnicy wydarzenia mogli dokonać analizy składu ciała za pomocą specjalistycznego urządzenia, posłuchać porad dietetyka, wziąć udział w konkursie ,,Sprawdź, czy rozpoznasz zapach” oraz zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni i odwiedzić stoiska wystawiennicze przygotowane m. in. przez Instytuty oraz uczelniane organizacje studenckie.Ponadto uczestnicy zwiedzili znajdujące się w budynku Kolegium Technicznego wybrane laboratoria i pracownie badawcze przeznaczone specjalnie dla studentów kierunków technicznych. Zajęcia przebiegły w sympatycznej atmosferze a informacje przekazane w czasie wyjazdu wzbogaciły uczniów o nowe doświadczenia.

 

27.11.2019r.

                WSPIERAMY BUDOWĘ SZKOŁY W AFRYKAŃSKIEJ WIOSCE – SUKULU 2019.

 

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie pod opieką Pani Katarzyny Marcinek i Pani Honoraty Mikoś włączył się w projekt Fundacji DOBRA FARMA ph. „Budowa szkoły podstawowej w Libambami (Zambia)”. Cała społeczność szkolna w ramach akcji zwanej w skrócie SUKULU 2019 (SUKULU w języku mieszkańców afrykańskiej wioski znaczy SZKOŁA) brała udział w zbiórce funduszy, które dnia 25 listopada 2019r. zostały przeznaczone na konto Fundacji DOBRA FARMA – organizatora akcji. Zbiórka miała na celu zakup materiałów niezbędnych do budowy budynku szkoły w Libambami mi.in. cementu, okien i drzwi, blachy, desek, drutów, gwoździ itd. Zaś wszystkie cegły potrzebne do budowy mieszkańcy wioski robią własnymi siłami – produkują je ręcznie z gliny i wypalają. Pieniądze potrzebne są tylko na zakup tego, czego nie da się wytworzyć gołymi rękami, we własnym zakresie. 

Mamy nadzieję, że zebrane przez Nas środki choć trochę pomogą w realizacji tak ambitnego i ważnego zadania. Cieszymy się, że społeczność naszej szkoły z chęcią dołożyła swoją „cegiełkę” do budowy szkoły w afrykańskiej wiosce Libambami.              

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!!!

 

25.11.2019r.

                 Szkolny etap Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy i BHP dla uczniów szkół ponadpodstawowych „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”.

 

         25 listopada 2019r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbył się szkolny etap Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy i BHP pod hasłem „Poznaj swoje prawa w pracy” organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy. Przedsięwzięcie adresowane było do szkół uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, którego celem jest kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, a także podniesienie poziomu wiedzy wśród młodzieży szkolnej z zakresu prawnej ochrony pracy i bezpieczeństwa pracy. Zadaniem konkursowym dla uczestników było udzielenie odpowiedzi na pytania testowe, dotyczące przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Test  miał formę elektroniczną i składał się z 25 pytań. Decyzją komisji konkursowej zwycięzcami szkolnego etapu konkursu zostali: Julia Gierula z klasy 3TL oraz Dominik Dulkiewicz z klasy 4TPS, którzy zakwalifikowali się do etapu regionalnego konkursu. Komisja przyznała również trzy wyróżnienia, które otrzymali: Kamil Brzozowski (1THLa), Anna Szteliga (2HTL) i Kamil Olejarz (4TPS). Gratulujemy i życzymy powodzenia. Opiekunami uczestników i organizatorami konkursu byli: Pani Renata Łybacka, Pani Anna Kałamucka oraz Pan Wojciech Hamerla.

 

 

25.11.2019r.

               I miejsce Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w rywalizacji sportowej w Powiecie Rzeszowskim za rok szkolny 2018/2019.

 

 W dniu 25 listopada 2019 r. w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie roku sportowego 2018/2019. Po podliczeniu punktów ze wszystkich rywalizacji w których brała udział młodzież  Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie okazało się, że zdobyliśmy I miejsce w Powiecie Rzeszowskim wśród szkół ponadpodstawowych.  Pamiątkowy puchar i dyplom z rąk Wicestarosty Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza odebrała Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan,  a nauczyciele wychowania fizycznego Pan Paweł Gierula i Pan Marek Paściak otrzymali specjalne podziękowania i nagrody rzeczowe za wkład w rozwój życia sportowego w Powiecie Rzeszowskim. Dyplomy i nagrody rzeczowe otrzymali także: drużyna dziewcząt za zajęcie I miejsca w unihokeju w roku szkolnym 2018/2019 w Województwie Podkarpackim oraz drużyna chłopców za zajęcie III miejsca w biegach przełajowych w roku szkolnym 2018/2019 w Województwie Podkarpackim.

Pamiątkowe dyplomy i nagrody w imieniu swoich drużyn odebrali: Kinga Baran z kl. 3TL i Michał Potoczny z kl. 3TPS. Szkoła za zdobycie I miejsca otrzymała również cenne nagrody rzeczowe – sprzęt sportowy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.  Uczniom, opiekunom – nauczycielom wychowania fizycznego gratulujemy!!!

 

 

25.11.2019r.

               Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Dynowie w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020.”

 

 W ramach projektu:Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020” realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Edukacji, Nauki i Sportu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych –  szkolnictwo zawodowe.

Projekt jest skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. 19 listopada 2019r.  Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą 98/2327/19 zatwierdził listę rankingową wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół zawodowych w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020”./..../   czytaj więcej ..>> pdf

 

25.11.2019r.

               Światowy Dzień Pluszowego Misia w Przedszkolu Miejskim w Dynowie.

 

        W dniu 25 listopada 2019r. w Przedszkolu Miejskim w Dynowie odbyły się obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia. W tym dniu członkowie Samorządu Uczniowskiego z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie pod opieką Pani Honoraty Mikoś i Pani Katarzyny Marcinek przygotowali dla dzieci specjalną niespodziankę. Na zaproszenie Pani Dyrektor Marii Biernasz w Przedszkolu Miejskim  w Dynowie pojawił się „Pluszowy miś” ze słodyczami, chętnie pozował do zdjęć i uczestniczył w zabawach z dziećmi. Wizyta „Pluszowego misia” przebiegła w przemiłej atmosferze, o czym świadczą zadowolone miny dzieci. 

 

 

 

22.11.2019r.

                „Warsztaty przedsiębiorczości” dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych  im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości 2019  w ramach programu „Otwarta firma”.

 

     22 listopada 2019r. w ramach „Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2019”, programu „Otwarta firma” we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie, Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie i Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie odbyły się „Warsztaty przedsiębiorczości”  dla uczniów klas czwartych 4 – letniego technikum i klasy trzeciej branżowej szkoły I stopnia Zespołu Szkół Zawodowych  im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Otwarcia „Warsztatów Przedsiębiorczości” dokonali Pan Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski, Pani Halina Cygan dyrektor szkoły, oraz Pani Beata Madera z Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Pan Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski w imieniu Pana Józefa Jodłowskiego Starosty Rzeszowskiego oraz swoim własnym podziękował, m.in. za zorganizowanie warsztatów i podkreślił jak ważne jest przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy po ukończeniu szkoły. /..../     czytaj więcej ..>> pdf

 

20.11.2019r.

                XXVII Dynowski Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

 

W dniu 20.11.2019r. już po raz 27 w Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie odbył się Dynowski Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej. Tematem tegorocznej edycji był fragment poematu „Stanisław” Karola Wojtyły: „Ziemia polska przebiega w zieleniach, jesieniach i śniegach, chłonie ją pierwszy wędrowiec- z krańca do krańca”. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowało 7 uczniów. Po konkursowych zmaganiach jury w składzie: p. Krystyna Dżuła, p. Grażyna Malawska i p. Grażyna Paździorny, ogłosiło wyniki.  W kategorii recytacja II miejsce zajął Marek Stanisławczyk z kl. 3TI (opiekun p. Beata Irzyk), III miejsce przyznano Jakubowi Karnasowi z kl. 3TI ( opiekun p. Beata Irzyk), a wyróżnienie otrzymała Klaudia Gładysz kl. 2THL (opiekun p. Bogusława Pinkowicz). W kategorii poezja śpiewana bezkonkurencyjna okazała się Magdalena Boroń z kl. 4THL, która zajęła I miejsce (opiekun p. Agnieszka Kędzierska). II miejsce w tej samej kategorii jury przyznało Annie Kiełbasie z kl. 1THLb (opiekun p. Bogusława Pinkowicz). Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Gratulujemy!

 

19.11.2019r.

                Turniej gry planszowej "Czas na Start-up!" (etap wojewódzki) w ramach akcji "Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III".

 

W dniu 19.11.2019 r. reprezentacja z naszej szkoły w składzie: Kamila Sokolik, Amelia Potoczna, Natalia Kowal, Adrian Kopczyk i Kacper Bielec (wszyscy z klasy 1THLb- 4-letnie technikum w zawodzie technik logistyk/technik handlowiec w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie) wzięła udział w turnieju gry planszowej "Czas na Start-up!" (etap wojewódzki) w ramach akcji "Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III". Turniej był rozgrywany w Rezydencji Alabaster w Rzeszowie, a wzięło w nim 270 uczniów z całego województwa podkarpackiego.

Przed rozpoczęciem rozgrywki (dwie tury) uczniowie wysłuchali podsumowania akcji "Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III", którego dokonał przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz wykładu o roli modeli biznesowych w rozpoczęciu działalności. Po rozegraniu dwóch rund gry i zliczeniu punktów, nastąpiło ogłoszenie 3 zespołów (12 uczniów) zakwalifikowanych do finału w Warszawie oraz oficjalne zakończenie turnieju, podczas którego nasi uczniowie otrzymali drobne upominki. Gratulujemy naszej drużynie uzyskania wysokiej lokaty! Opiekunem grupy była Pani Kinga Oleksa-Skubisz.

 

 

19.11.2019r.

                      Powiatowa Licealiada w tenisie stołowym
 

 W dniu 19 listopada 2019r. w Sokołowie Małopolskim odbyła się Powiatowa Licealiada w tenisie stołowym. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowały drużyny dziewcząt i chłopców. Dziewczęta w  składzie: Rostecka Magdalena i Wajda Karolina z klasy 1THLb oraz Pakosz Wiktoria z klasy 3TL zajęły I miejsce i tym samym awansowały do etapu rejonowego. Natomiast chłopcy: Radoń Konrad z klasy 2TPS i Sobkowicz Patryk z klasy 3TPS zajęli miejsce III.

Zwycięskiej drużynie dziewcząt życzymy dalszych sukcesów, chłopcom dziękujemy za sportową postawę i walkę do końca. Opiekunem drużyny był Pan Piotr Marcinek

 

19.11.2019r.

                Eliminacje szkolne z języka niemieckiego do Powiatowego Konkursu Języków Obcych.

 

W dniu 18 listopada 2019r. odbyły się eliminacje szkolne do Powiatowego Konkursu Języków Obcych z języka niemieckiego. Konkurs jak co roku cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów, a otworzyła go Pani Dyrektor Halina Cygan, życząc uczestnikom powodzenia i owocnej pracy oraz sukcesów w etapie powiatowym konkursu, który odbędzie się na wiosnę 2020r. Organizatorami konkursu były: Pani Agata Krupa i Pani Agnieszka Kędzierska. W tym roku poziom był bardzo wyrównany, dlatego też została przeprowadzona „dogrywka”, która wyłoniła ostatecznych zwycięzców. Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce – Szczepan Litwin - kl. 3TI, II miejsce – Mateusz Koszela - kl. 4TPS, III miejsce – Kamil Olejarz - kl. 4TPS, wyróżnienia otrzymali: Magdalena Boroń - kl. 4THL, Wojciech Piątek - kl. 2TI oraz Mateusz Hadam – kl. 1TIa

Wszyscy uczestnicy otrzymali oceny bardzo dobre z języka niemieckiego oraz pochwały, natomiast zwycięzcy otrzymają zgodnie już z obowiązującą w naszej szkole tradycją dyplomy oraz nagrody po przedstawieniu Misterium Bożonarodzeniowego w grudniu.  Gratulujemy!!!

 

18.11.2019r.

                  Kolejny Szkolny Konkurs Językowy z języka angielskiego za nami!

 

 W dniu 18 listopada 2019 r. w auli szkolnej odbył się Szkolny Konkurs Językowy z języka angielskiego, stanowiący jednocześnie eliminacje do powiatowego konkursu językowego. Po uroczystym otwarciu zmagań przez Panią Dyrektor Halinę Cygan, do pracy przystąpili uczniowie zainteresowani językiem angielskim. W konkursie wzięło 91 uczniów ze wszystkich oddziałów, więc konkurencja była naprawdę duża.

Decyzją komisji konkursowej zwycięzcą konkursu w kategorii język angielski został Wojciech Piątek z klasy 2TI. II miejsce zajął Marcin Dubas - również z klasy 2TI, natomiast trzecia lokata przypadła Przemysławowi Potocznemu z klasy 1TIb.

Komisja przyznała również trzy wyróżnienia, które otrzymali: Paweł Skubisz (kl.2TI), Kinga Salisz (1THLb) oraz Patryk Toczek (kl.4TI)

Organizatorami konkursu były: Pani Magdalena Wolańska, Pani Justyna Sieńko i Pani Kinga Oleksa-Skubisz.  Nagrody, ufundowane przez Dyrekcję szkoły oraz nauczycieli języka angielskiego, zostaną wręczone tradycyjnie w ostatnich dniach nauki przed przerwą świąteczną.  Uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

17.11.2019r.

                Wyjazd klasy 3TL na sens filmowy do Rzeszowa.

 

W dniu 15 listopada 2019r. uczniowie klasy 3TL (4-letnie technikum w zawodzie technik logistyk w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie) wraz z opiekunami Panią Renatą Łybacką i Panią Anną Kałamucką udali się do „Multikina” w Galerii Millenium Hall w Rzeszowie na projekcję filmu pt. „1800 gramów”.

Film opowiada historię Ewy, kobiety z Krakowa, która szuka rodzin dla pozbawionych rodziców dzieci. Inspiracją dla filmowej historii była działalność ośrodka preadopcyjnego w Otwocku. Trafiają tam dzieci, które miały bardzo ciężki start w życiu. Film ten to także piękna i wzruszająca opowieść o miłości i odwadze w poszukiwaniu szczęścia.  Po seansie młodzież udała się do strefy gastronomicznej, po czym zadowolona wróciła do domu.

17.11.2019r.

                Akcja „Szkoła pamięta” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

 

W październiku 2019r. uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie włączyli się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, która miała swój finał w piątek 25 października 2019r. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu czy społeczności. W ramach akcji przygotowano m.in. wiązanki na groby zmarłych nauczycieli i pracowników naszej szkoły.

Szkoła brała także udział w kweście na rzecz odnowy starego cmentarza w Dynowie. Po raz kolejny wsparliśmy też działania organizacji opiekujących się polskimi cmentarzami i miejscami pamięci za granicą (Akcja "ŚWIATEŁKO PAMIĘCI DLA ŁYCZAKOWA"). Ponadto uczniowie wzięli udział w projekcie „BohaterON”, mającym na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego.

Za te działania szkoła otrzymała podziękowania od Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego oraz pamiątkowy dyplom, dołączając do społeczności pielęgnujących pamięć o naszej historii.

 

 

16.11.2019r.

                Wyjazd na basen do Brzozowa.

 

 

 

 

W dniu 15.11.2019r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego  w Dynowie uczestniczyli w zajęciach sportowo-rekreacyjnych na krytej pływalni w Brzozowie. Koszty wyjazdu w całości sfinansowane zostały przez Radę Rodziców Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie za co serdecznie dziękujemy. 

Opiekunami byli: Pani Alina Paściak i Pan Tomasz Chrapek.

 

 

 

 

16.11.2019r.

               ZAPROSZENIE UCZNIÓW DO UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE   „ Wiem bo czytam”.

 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Dynowie ZAPRASZA UCZNIÓW DO UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE   „ Wiem bo czytam”  sprawdzającym umiejętność czytania ze zrozumieniem .  Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić chęć uczestnictwa do 22 listopada 2019 r. - osobiście w bibliotece szkolnej.

 

 

 

 

Regulamin szkolnego konkursu„ Wiem bo czytam” sprawdzającego umiejętność czytania ze zrozumieniem .

  

Organizator: Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Dynowie.

 

Cele konkursu:
* Sprawdzenie umiejętności uważnego czytania ze zrozumieniem.

* Zapamiętywanie i utrwalanie nazwisk autorów i tytułów książek oraz ich bohaterów.

* Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów naszej szkoły.

 

Przedmiot konkursu:  Rozwiązanie testów z zakresu znajomości lektur szkolnych.

 

Warunki konkursu: Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły. Konkurs jest jednoetapowy organizowany na poziomie szkolnym. Czas trwania konkursu 45min (godzina lekcyjna).Fundatorem nagród za udział w teście jest biblioteka szkolna.

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić chęć uczestnictwa do 22 listopada 2019 r. -osobiście w bibliotece szkolnej. Konkurs odbędzie się 29 listopada 2019 r.

 

 

    12.11.2019r.

                II miejsce drużyny chłopców w Powiatowej Licealiadzie w piłce ręcznej.

 

W dniu 12 listopada 2019r. w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie odbyła się Powiatowa Licealiada w piłce ręcznej chłopców. Drużyna naszej szkoły w składzie: Bartłomiej Hałas – kl. 2a, Michał Potoczny – kl. 3TPS, Eryk Karnas – kl. 3TPS, Arkadiusz Banaś - kl. 3a, Przemysław Barnaś - kl. 3TL, Jakub Cyran – kl. 4THL, Kamil Sołoma – kl. 2TI, Bartosz Chrapek – kl. 4TPS, Jakub Kopacki – kl. 3TPS, Sebastian Tarała – kl. 3a, Dariusz Tymowicz – kl. 1THLb, Michał Skałuba – kl. 1THLb, Ilkin Kulijew – kl. 2THL, Michał Bazanowski - kl. 1TPS po zaciętej walce zdobyła II miejsceOpiekunem uczniów był  Pan Marek Paściak  nauczyciel wychowania  fizycznego. Uczniom i opiekunowi gratulujemy!!!

11.11.2019r.

                OBCHODY 101. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W DYNOWIE.

 

             Dnia 11 listopada 2019r. w Dynowie odbyły się obchody 101. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W uroczystości udział wzięli m.in. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pani Halina Cygan oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie, a zarazem Radny Miasta Dynowa Pan Piotr Krupa. W obchodach tradycyjnie uczestniczył szkolny poczet sztandarowy pod opieką Pani Honoraty Mikoś w składzie: sztandarowy – Remigiusz Krupa, Michał Bazanowski oraz asysta – Joanna Kuś, Gabriela Pinkowicz, Milena Goleniowska i Mariola Tłuścik. Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się na Rynku Miasta, gdzie odbyło się uroczyste złożenie przez Przewodniczącego Rady Miasta Dynowa Pana Romana Mryczko i Burmistrza Miasta Dynowa Pana Zygmunta Frańczaka  kwiatów pod tablicą upamiętniającą 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. /.../      czytaj więcej ..>> pdf

 

08.11.2019r.

                Uroczysta akademia z okazji 101. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości i 18. rocznicy nadania Zespołowi Szkół Zawodowych w Dynowie

imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

     W dniu 8 listopada 2019r. w sali gimnastycznej zgromadziła się cała szkolna społeczność aby uczcić  101. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości  i 18. rocznicę nadania szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. O godz. 11.11 odbyło się wspólne odśpiewanie  Mazurka Dąbrowskiego”, tym samym cała społeczność szkolna włączyła się w akcję „Szkoła do hymnu”. Zespół artystyczny przygotowany przez Panią Agnieszkę Kędzierską, Panią Agatę Krupę i Pana Jarosława Mola przedstawił bardzo piękny program patriotyczny, a podsumowania dokonała Pani Dyrektor Halina Cygan

      W tym dniu obchodzimy także 18. rocznicę nadania naszej szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W programie artystycznym było także nawiązanie do naszego Patrona Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jego nauki, posłannictwa…... Cała uroczystość miała bardzo podniosły i uroczysty charakter.  Ponadto Samorząd Uczniowski pod opieką Pani Katarzyny Marcinek i Pani Honoraty Mikoś przygotował biało- czerwone kotyliony. W uroczystej akademii wzięła także udział Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Trzyna.

 

06.11.2019r.

                SZKOLNY  ETAP  XXXIII  OLIMPIADY  WIEDZY  EKONOMICZNEJ .

 

 

W dniu 6 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbył się szkolny etap XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmiało  „Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej. Honorowy patronat nad XXXIII Olimpiadą objął  Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Adam Glapiński.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. W Olimpiadzie wzięli udział uczniowie z klasy 2THL,3TL oraz 4THL, którzy mieli za zadanie rozwiązać test składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru, zadanie z podstaw ekonomii oraz odpowiedzieć na jedno pytanie o charakterze ogólnym nawiązujące do myśli przewodniej OWE. Wyniki poznamy w późniejszym terminie. Uczniom życzymy sukcesów!

Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwały Pani Renata Łybacka oraz Pani  Anna Kałamucka.

 

 

06.11.2019r.

               Półfinał Wojewódzki Licealiady w badmintonie chłopców w Jarosławiu.

 

 

             W dniu 06 listopada 2019 r. w Jarosławiu odbył się Półfinał Wojewódzki Licealiady w badmintonie chłopców.  Drużyna naszej szkoły w składzie: Patryk Bielec – kl. 4TPS  (4 – letnie technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych), Kamil Wróblicki - kl. 1TIa  (5 – letnie technikum w zawodzie technik informatyk) i Jakub Skubisz – kl. 2TI  (4 – letnie technikum w zawodzie technik informatyk )  po  bardzo zaciętej rywalizacji nasz zespół uplasował się na V miejscu. Zawodnikom dziękujemy za sportową postawę i życzymy dalszych sukcesów . Opiekunem drużyny był Pan Tomasz Chrapek.  

 

 

 

 

 

 

 

06.11.2019r.

                Wyjazd klasy 1TIa na sens filmowy do Rzeszowa.

 

W dniu 6 listopada 2019r. uczniowie klasy 1TIa (5-letnie technikum w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie) wraz z opiekunami Panią Honoratą Mikoś i Panią Barbarą Ślemp udali się do „Multikina” w Galerii Millenium Hall w Rzeszowie na projekcję filmu pt. „Joker”. Film opowiada o tragicznym bohaterze odsuniętym poza margines społeczeństwa, który żyje we własnym świecie marzeń o karierze, szczęściu i miłości. O normalnych i należnych każdemu rzeczach. Jednak im dłużej te rzeczy nie przychodzą, tym bardziej bohater się frustruje. Film ukazuje również jak wielkie znaczenie na życie człowieka ma splot różnych wydarzeń, okoliczności i napotkanych osób, które mogą popchnąć jednostkę do bardzo skrajnych zachowań.

 Po seansie młodzież udała się do strefy kulinarnej, po czym zadowolona i zrelaksowana wróciła do domu.

 

06.11.2019r.

                Spektakl profilaktyczny pt. „Dylemat” dla uczniów  klas pierwszych.

 

 

 Dnia 6 listopada 2019r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbył się spektakl profilaktyczny pt. „Dylemat” zaprezentowany przez Impresariat Artystyczny „Inspiracja” z Krakowa. Temat przedstawienia dotyczył agresji i przemocy fizycznej oraz cyberprzemocy wśród młodzieży.   W spektaklu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych pod opieką nauczycieli.

Spektakl zorganizowała Pani Elżbieta Kiszka, przy współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dynowie.

 

 

 

06.11.2019r.

                REJONOWA LICEALIADA W SZACHACH.

 

 W dniu 5 listopada 2019r. w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Leżajsku odbyła się Rejonowa Licealiada w szachach drużynowych. W tym etapie rozgrywek udział wzięła drużyna Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w składzie: Julia Gierula z kl. 3TL,  Dominik Birak z kl. 4TI, Dawid Hadam z kl. 4TI oraz Adrian Szłapa z kl. 1THLa. Po bardzo zaciętej rywalizacji nasz zespół uplasował się na VII miejscu. Zawodnikom dziękujemy za sportową postawę i życzymy dalszych sukcesów. Opiekunem drużyny był Pan Piotr Marcinek.

 

 

 

06.11.2019r.

                Półfinał Wojewódzki Licealiady w badmintonie dziewcząt w Jarosławiu.

 

 

W dniu 05 listopada 2019 r. w Jarosławiu odbył się Półfinał Wojewódzki Licealiady w badmintonie dziewcząt. Drużyna naszej szkoły w składzie: Magdalena Boroń – kl. 4THL (4 – letnie technikum w zawodzie technik logistyk), Wiktoria Pakosz - kl. 3TL (4 – letnie technikum w zawodzie technik logistyk) i Kinga Baran – kl. 3TL (4 – letnie technikum w zawodzie technik logistyk) zajęła III miejsce.  Opiekunem uczennic był Pan Paweł Gierula.  Młodzieży i opiekunowi serdecznie gratulujemy.

 

 

 

 

 

 

01.11.2019r.

                XVII kwesta na rzecz odnowy starego cmentarza

 

"Powinno się być jak chleb,

 który dla wszystkich leży na stole

z którego każdy może kęs dla siebie ukroić

i nakarmić się jeśli jest głodny."

 (św. Brat Albert)

 

Podobnie jak w latach poprzednich, w dniu 1 listopada 2019r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (ponad 25 osób), uczestniczyli we wspaniałej lekcji wychowawczej, kwestowali na cmentarzu w Dynowie na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Dynowie (koordynator Pani Elżbieta Kiszka). Za te działania szkoła już w latach poprzednich od zarządu towarzystwa otrzymała zaszczytną statuetkę „BLIŹNIEMU SWEMU ”za szczególne zasługi w niesieniu pomocy ludziom bezdomnym i ofiarowane im Serce. Datki zebrane podczas tegorocznej kwesty zostaną przeznaczone jak co roku na potrzeby najuboższych.

Także w dniu 1 listopada 2019r. nauczycielki Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie: Pani Natalia Chyłek, Pani Agnieszka Kędzierska, Pani Agata Krupa, Pani Honorata Mikoś,  Pani Alicja Libowicz, Pani Magdalena Wolańska również na cmentarzu dynowskim wzięły udział w „XVII kweście na rzecz odnowy starego cmentarza”. Organizatorem zbiórki było Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego – Towarzystwo Przyjaciół Dynowa. Towarzystwo zebrane fundusze przeznaczy na odnowę – ratowanie kolejnych nagrobków na dynowskiej nekropolii.

Wszystkich ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za dobre serce i przekazane środki finansowe, a kwestującym za poświęcony świąteczny czas.

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2019 

     

07.10.2019r. – 31.10.2019r. - praktyka zawodowa kl. 2TI.  

14.10.2019r.poniedziałek     - uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej - godz. 9.00

30.10.2019r.środa        - konkurs ortograficzny „Leśne dyktando”.      

31.10.2019r.czwartek   - dzień wolny od zajęć dydaktycznych   

 

30.10.2019r.

                IX edycja Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Leśne dyktando” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

30 października 2019r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się IX edycja Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego pod hasłem „Leśne dyktando” dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego.

Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Pan Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski, Pani Grażyna Zagrobelna Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Pan Zygmunt Frańczak Burmistrz Dynowa, natomiast patronat medialny Polskie Radio Rzeszów S.A. i Portal Regionalny „Brzozowiana”.

Organizatorami konkursu byli: Nadleśnictwo Dynów, Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie.

Uroczystego otwarcia konkursu dokonali: Pani Halina Cygan - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Pan Krzysztof Strzyż – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów, Pan Stanisław Tymowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie. /..../       czytaj więcej ..>> pdf

 

29.10.2019r.

                Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zaprasza do udziału w Szkolnym Konkursie Językowym (język niemiecki lub/i język angielski).

 

 Adresatami konkursu są uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a jego celem są:

- Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.

- Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego i niemieckiego.

- Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych we  współzawodnictwie z innymi uczniami szkoły.

- Rozwijanie uzdolnień uczniów.

- Podniesienie samooceny uczniów.

 -Wyłonienie 6 reprezentantów szkoły do etapu powiatowego.

 

 Konkurs odbędzie się w dniu 18 listopada 2019 r. w auli szkolnej. Godziny rozpoczęcia konkursów zostaną podane w późniejszym terminie.

Regulaminy konkursów:

- język angielski ...>> pdf

- język niemiecki ..>> pdf

 

28.10.2019r.

                Warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

28 października 2019r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie odbyły się lekcje z zakresu prawa konsumenckiego prowadzone przez  Radcę Prawnego Pana Wojciecha Miguta współpracującego z Fundacją Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon” w Rzeszowie. Lekcje są prowadzone w ramach realizacji programu „Nieodpłatnej Pomocy Prawnej” w których uczestniczyli uczniowie klas : 4TPS, 1THLb, 1TIa, 1TIb oraz 1THLa.

Dzięki takiemu projektowi młodzież mogła poznać niektóre zagadnienia prawne, które są i będę przydatne w życiu. Dla kolejnej grupy uczniów warsztaty z zakresu edukacji prawnej odbędą już w grudniu 2019r. Projekt nieodpłatnych warsztatów prawnych jest realizowany przez Fundację Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon z Rzeszowa we współpracy z Powiatem Rzeszowskim. Dziękujemy Organowi ProwadzącemuPowiatowi Rzeszowskiemu na czele z Panem Starostą Rzeszowskim Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Rzeszowskim Markiem Sitarzem za możliwość udziału w tego typu zajęciach.

 

28.10.2019r.

                "Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III"- już po raz szósty w naszej szkole!

 

            W dniu 28.10.2019 r. klasa 1 THLb (4-letnie technikum w zawodzie technik logistyk/technik handlowiec w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie) wzięła udział w projekcie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III". Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wśród młodzieży szkoły ponadpodstawowej idei przedsiębiorczości w kontekście Funduszy Europejskich, w tym Programu Polska Wschodnia (POPW), budowanie przedsiębiorczych postaw, informowanie o tym, jak Fundusze Europejskie wspierają tworzenie i rozwój firm, w tym na rozwój własnego biznesu (start-up).

           Format tegorocznej edycji opierał się na dwóch jednostkach lekcyjnych. W pierwszej części uczniowie zapoznali się m.in. z terminami takimi jak start-up, dotacja, Platforma startowa dla nowych pomysłów oraz Business Model Canvas (jedno z narzędzi, które służy do opracowywania modelu biznesowego). Następnie pracowali na planszach schematu modelu biznesowego Business Model Canvas i wnioskach do Platformy startowej dla nowych pomysłów. Druga część była zdecydowanie bardziej żywiołowa, gdyż uczniowie wcielili się w role młodych przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki w świecie biznesu za pomocą gry planszowej „Czas na Start-up!”. Podzieleni na 4-osobowe zespoły, rozwijali swój własny start-up, aby stworzyć ten najlepszy na rynku. Zwycięzcy z każdej grupy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

           Finałem projektu była możliwość zgłoszenia drużyny na rozgrywki wojewódzkie, które odbędą się 18.11.2019 r. w Rzeszowie. Naszą szkołę reprezentować będą: Amelia Potoczna, Kamila Sokolik, Natalia Kowal, Adrian Kopczyk i Kacper Bielec (wszyscy z klasy 1 THLb). Przed nimi trzy tygodnie ciężkiej pracy i ustalania najlepszej strategii. Trzymamy za nich kciuki!

           Akcja, w której uczestniczymy już po raz szósty, skierowana jest do szkół ponadpodstawowych z terenów Polski Wschodniej z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Szkolnym koordynatorem akcji jest Pani Kinga Oleksa-Skubisz.

 

 

28.10.2019r.

               Spotkanie z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na temat: „Kształcenie – Zawód – Kariera”

 

 W dniu 28.10.2019r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w auli szkolnej, odbyło się spotkanie informacyjne dla uczniów szkoły na temat: „Kształcenie – Zawód – Kariera”. Zakres tematyczny obejmował informacje przydatne w planowaniu kariery zawodowej (m.in. podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych w oparciu o własne predyspozycje i czynniki otoczenia, rankingi uczelni i kierunków studiów, wymagania pracodawców na rynku pracy, możliwości wsparcia na rynku pracy). Uczniowie otrzymali od doradcy zawodowego, bardzo przydatne informacje, które będą mogli wykorzystać w momencie podjęcia pracy lub dalszej nauki na studiach wyższych.  Informacji udzieliła Pani  Urszula Adamczykdoradca zawodowy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie. Organizatorem był Szkolny Ośrodek Kariery „Twoja Przyszłość”.  

 

28.10.2019r.

                Spotkanie z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie „Bezpieczna praca w Unii Europejskiej”

 

 W dniu 28.10.2019r. w czytelni szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyło się spotkanie pt.: „Bezpieczna praca w Unii Europejskiej”. Wielu naszych uczniów  absolwentów) decyduje się na wyjazd do pracy za granicę do krajów UE. Osoby te korzystają nie tylko z ofert urzędów pracy, agencji zatrudnienia, ale też poszukują ofert pracy "na własną rękę", wykorzystując prywatne kontakty, czy też wyszukując ogłoszenia w prasie lub Internecie.

 Szkolny Ośrodek Kariery „Twoja Przyszłość”  chcąc zwrócić uwagę , że wyjazd do pracy powinien być zawsze decyzją starannie przemyślaną - zorganizował spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Spotkanie dotyczyło bezpiecznych sposobów korzystania z informacji o pracy, a konkretnych informacji udzielił Pan Wojciech Woś.  Młodzież była żywo zainteresowana i zaangażowana w dyskusję. Mamy nadzieję, że spotkania dotyczące tej problematyki będą organizowane corocznie.

 

27.10.2019r.

                Piękna akcja i wspaniała lekcja wychowawcza                                                                                        

             „Życie, to jedno, które Bóg dał.  Popatrz, jak prędko mija czas.

  Życie twe też przeminie wraz.  Życie, to jedno, które Bóg Ci dał

Wszystko przemija tak jak sen.Troski. Kłopoty skończą się……”

 

           Piękna akcja i wspaniała lekcja wychowawcza w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Przed Świętem Zmarłych grupa uczniów z Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły, przede wszystkim pod opieką Pani Honoraty Mikoś i Pani Katarzyny Marcinek przygotowała, tak jak każdego roku, wiązanki na groby zmarłych nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

Odeszli od nas nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni:

 

Edward Owski i Franciszek Kiszka (dyrektorzy), Antoni Pełzak i Alfred Welc (kierownicy warsztatów szkolnych), Edmund Walus, Zbigniew Dymczak, Stanisław Cygan, Michalina  Nowosielska, Maria Radoń, Danuta Krasnopolska, Wacław Sochacki, Stanisław Chudzikiewicz, Michał Dereń, Władysław Bieńko, Tadeusz Rząsa, Maria Wasieńko, Irena Kędzierska, Kazimierz Kociuba, Ludmiła Owska, Stanisława Król, Józef Tymowicz.

 

W trakcje nauki odeszły nasze uczennice: w 2007r. Agata Kondrat, a w 2018r. Natalia Trybulska.

 

 

 

27.10.2019r.

                WYJAZD KLASY 3TPS DO MULTIKINA W RZESZOWIE

 

W dniu 25 października 2019r. uczniowie klasy 3TPS (4-letnie technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie) wraz z opiekunami Panem Wiesławem Serwatką, Panem Janem Małachowskim i Panem Piotrem Marcinkiem udali się do „Multikina” w Galerii Millenium Hall w Rzeszowie na projekcję filmu pt. „LEGIONY”.

           Po seansie młodzież udała się na małe zakupy,  po czym zadowolona i zrelaksowana wróciła do domu.

 

 

26.10.2019r.

                Ogólnopolski projekt BohaterON – włącz historię! w naszej szkole.

 

           W dniach 18.10.2019r. - 22.10.2019r. uczniowie klasy 1THLb (4-letnie technikum w zawodzie technik logistyk/technik handlowiec w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie) wzięli udział w ogólnopolskim projekcie BohaterON – włącz historię!, mającym na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku i postaw patriotycznych. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”.

Czwarta edycja projektu odbyła się pod patronatem honorowym m.in. Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz we współpracy z m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego i Instytutem Pamięci Narodowej. W ramach akcji uczniowie zapoznali się z filmem o Powstaniu Warszawskim (platforma Youtube, kanał "Historia bez cenzury"), a następnie wzięli udział w stworzonym przez nauczyciela quizie na platformie Kahoot, dotyczącym przebiegu powstania, jego uczestników i życia codziennego powstańców. Ta część cieszyła się największym powodzeniem i wyzwoliła masę pozytywnych emocji. Ostatnią częścią projektu było napisanie listu do jednego z żyjących powstańców. Młodzież, po wcześniejszym wybraniu bohatera, zapoznaniu się z jego biogramem i rozmowami w ramach Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego, na specjalnie przygotowanych przez nauczyciela kartach podzieliła się swoimi refleksjami na temat Powstania oraz złożyła szczere podziękowania uczestnikom tamtych dni.

Teraz dostarczeniem listów do rąk własnych szacownych adresatów zajmą się  Fundacja Rosa i Fundacja Sensoria. Mamy nadzieję, że sprawią im one wiele radości. Udział w projekcie sprawił, że Powstanie Warszawskie nie jest już dla uczniów jedynie kolejnym tematem w zeszycie, a ożywioną historią, która dzięki ich pamięci zostanie przekazana następnym pokoleniom. Poznając historie ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej, wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, narażających swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, młodzież zyskuje tak potrzebne w dzisiejszych czasach wzorce do naśladowania.Zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy w quizie (czasem zastosowane są tam skróty myślowe- wymagania aplikacji): https://play.kahoot.it/v2/?quizId=b0c3728e-ecda-43ca-ae20-b88af0baa4fe.  Koordynatorem projektu była Pani Kinga Oleksa-Skubisz.

 

 

25.10.2019r.

                Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych.

 

W dniu 25 października 2019r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się, zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,  uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych. Wyróżnionym nauczycielom podkarpackich szkół pogratulowała Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, która podkreśliła, że „przyznane odznaczenia stanowią wyraz uznania za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz są podziękowaniem za codzienny trud i poświęcenie”. Wojewoda dodała, że „zawód nauczyciela to szczególna misja, polegająca nie tylko na przekazywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, ale też  na wspieraniu uczniów i przygotowywaniu ich do dalszej drogi życiowe”j.

Podczas uroczystości zostały wręczone, min. nadane postanowieniem Prezydenta RP, Medale za Długoletnią Służbę. Wśród odznaczonych Medalem Złotym za Długoletnią Służbę znalazła się Pani Barbara Gierlach nauczycielka przedmiotów zawodowych i matematyki w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.  Podziękowania nauczycielom przekazała także Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, która – gratulując sukcesów – życzyła wszelkiej pomyślności w realizacji codziennych wyzwań.  Pani Barbarze Gierlach gratulujemy przyznanego odznaczenia.

 

 

25.10.2019r.

                „Szkolny etap XII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej”.

 

 W dniu 23 października 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbył się szkolny etap XII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Głównym celem konkursu było pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów szkół średnich i policealnych problematyką logistyczną, ocena praktyczna programów nauczania przedmiotów logistycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, stopnia ich zrozumienia i przyswojenia przez uczniów oraz podnoszenie poziomu nauczania, upowszechnianie nowoczesnej wiedzy logistycznej jak również pozyskiwanie na studia w szkołach wyższych wartościowych intelektualnie i silnie umotywowanych kandydatów.

Konkurs przeznaczony był dla chętnych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Brali w nim udział uczniowie z klas: 2THL, 3TL oraz 4THL. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test składający się z 25 pytań obejmujący podstawowe pojęcia związane z logistyką oraz zagadnienia dotyczące zapasów i magazynowania, transportu i spedycji. Wyniki poznamy w późniejszym terminie. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwały Pani Renata Łybacka i Pani Anna Kałamucka.

 

25.10.2019r.

                Akcja "ŚWIATEŁKO PAMIĘCI DLA ŁYCZAKOWA".

 

     Już po raz 14. odbyła się Akcja "ŚWIATEŁKO PAMIĘCI DLA ŁYCZAKOWA" to wspólny pomysł: polskiego Radia Lwów i polskiego konsulatu we Lwowie, Polskiego Radio Rzeszów, który już kolejny raz wcieliła w życie TVP Rzeszów . Co roku w akcję włączają się szkoły, domy kultury, samorządy, ale też setki prywatnych osób. Dzięki wsparciu wszystkich udało się zebrać kilka tysięcy głównie biało - czerwonych zniczy. Po raz kolejny w akcję włączyli się uczniowie i nauczyciele Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie koordynator Pan Jarosław Mol.  Zebrane kilka pudeł zniczy w dniu 25 października 2019r. zostało przekazane do siedziby TVP Rzeszów.

1 listopada 2019r. zebrane znicze zostaną zapalone, m.in. przez  polskich harcerzy i stypendystów Fundacji Semper Polonia na największych i najstarszych nekropoliach Lwowa: Łyczakowie, Cmentarzu Orląt i Cmentarzu Janowskim.  Dzięki ofiarności i pracy wielu wolontariuszy, Cmentarz Orląt i Cmentarz Łyczakowski pełne są szacunku i wspomnień o tych, co odeszli, a często też oddali życie za ojczyznę.  

 

 

23.10.2019r.

                 Zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas pierwszych.

 

       W dniu 22 października 2019r. w auli szkolnej odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas pierwszych z zakresu odpowiedzialności prawnej osób nieletnich  i cyberprzemocy. Zajęcia prowadził przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji  w Rzeszowie aspirant Tomasz Surowiak. W spotkaniu uczestniczyli także policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji  w Rzeszowie. Podczas zajęć, które przebiegały w bardzo miłej atmosferze, uczniowie mogli poznać wiele aspektów prawnych dotyczących osób nieletnich. Poza tym młodzież mogła poznać niektóre tajniki pracy policjantów.

 

 

 

22.10.2019r.

                 Finał Wojewódzki Licealiady w sztafetowych biegach przełajowych w Pustyni k/Dębicy.

 

 22 października 2019r. w Pustyni k/Dębicy odbył się Finał Wojewódzki Licealiady w sztafetowych biegach przełajowych. Bardzo dobry występ zanotowała drużyna chłopców i po raz drugi w historii szkoły stanęła na podium tej imprezy.

Po bardzo zaciętej walce sztafeta w składzie: Michał PotocznyKrzysztof Karaś, Bartłomiej HałasMichał BazanowskiŁukasz Bielec, Kacper Bujdasz, Jakub Skubisz, Przemysław Barnaś, Florian Galej, Bartłomiej Babiś zdobyła III miejsce w województwie podkarpackim.

Opiekunem sztafety był: Pan Marek PaściakUczniom i opiekunowi gratulujemy!!!

 

22.10.2019r.

                              POWIATOWA LICEALIADA W SZACHACH DRUŻYNOWYCH

 

W dniu 22 października 2019r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie odbyła się Powiatowa Licealiada w szachach - gry drużynowe. W tej imprezie udział wzięła drużyna Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w składzie: Julia Gierula z kl. 3TL, Adrian Szłapa z kl. 1THLa, Dominik Birak z kl. 4TI oraz Dawid Hadam z kl. 4TI. Po zaciętej rywalizacji  prowadzonej w sportowej atmosferze nasz zespół wywalczył I miejsce premiowane udziałem w etapie rejonowego. Zawodnikom gratulujemy awansu i życzymy dalszych sukcesów.

Opiekunem drużyny był Pan Piotr Marcinek.

 

21.10.2019r.

                „Chłopska Szkoła Biznesu” - ciekawa lekcja w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

 

W dniu 21.10.2019r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, odbyła się kolejna ciekawa lekcja w ramach Ogólnopolskiego  Tygodnia Kariery (OTK). OTK organizowany jest od 2009 roku pod patronatem ministrów właściwych dla spraw pracy i edukacji. Co roku skupia on setki inicjatyw, realizowanych w całym kraju, skierowanych  do uczniów (dzieci i młodzieży), studentów,  jak i osób dorosłych. W tym roku szkolnym  tematyka Tygodnia Kariery ma na celu wspieranie uczniów w realizowaniu ich pasji i zachęcanie ich do rozwijania zainteresowań, co warunkuje w przyszłości skuteczniejsze podejmowanie decyzji w drodze kształcenia i wyboru zawodu. W tym roku OTK organizuje się pod hasłem „Pasja, Profesja, Powołanie”. W lekcji wzięli udział uczniowie z klasy 2THL (4 – letnie Technikum w zawodzie technik handlowiec i technik logistyk) z Zespołu Szkół zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. „Chłopska Szkoła Biznesu” to planszowa gra ekonomiczna, w którą równocześnie może grać od 12 do 30 osób. /.../    czytaj więcej ..>> pdf

19.10.2019r.

                Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie laureatami XIV edycji Wojewódzkiego Konkursu "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa” pod hasłem  „Jan Paweł II – krzewiciel miejsc oraz postaci historii  i kultury naszego kraju”.

 

     W dniu 19 października 2019r. w Radymnie miał miejsce finał XIV edycji wojewódzkiego konkursu  "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa" pod hasłem „Jan Paweł II – krzewiciel miejsc oraz postaci historii i kultury naszego kraju”, w którym udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie: Magdalena Boroń (kl. 4THL), Klaudia Dudek (kl. 2THL) i Marek Stanisławczyk (kl. 3TI) oraz nauczyciele: Pani Halina Ryba  i Pan Marcin Kałamucki.

 Po uroczystej Mszy Świętej w Kościele Rzymskokatolickim pw. św. Wawrzyńca w Radymnie uczestnicy konkursu i ich opiekunowie przeszli do Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie, gdzie odbyła się gala konkursowa podczas której dokonano wręczenia dyplomów i nagród. Uroczystość rozpoczęła się programem artystycznym przygotowanym przez Przedszkole Parafialne im. Świętego Mikołaja i świetlicę „Wzrastanie” w Radymnie. W tym roku aż 5 prac konkursowych przygotowanych przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zostało nagrodzonych w kategorii szkół średnich.

    Wśród laureatów konkursu w formie prac multimedialnych: I miejsce zdobył Marek Stanisławczyk z klasy 3TI, zaś  II miejsce Jakub Grab z klasy 2TI, opiekunem obu uczniów jest Pani Honorata Mikoś. Natomiast w formie prac plastycznych I miejsce zajęła Magdalena Boroń z klasy 4THL – opiekun Pani Beata Irzyk, II miejsce zdobyła Klaudia Dudek z klasy 2THL – opiekun Pan Paweł Gierula, natomiast wyróżnienie zdobyła Wioletta Grządziel z klasy 2THL - opiekun Pani Halina Ryba.

                                                                      Uczniom, Rodzicom i Opiekunom serdecznie gratulujemy !!!

 

19.10.2019r.

                  Plelgrzymko-wycieczka klas maturalnych do Częstochowy.

 

W dniach 17-18 października 2019 r. uczniowie klasy 4THL, 4TI, 4TPS wraz z opiekunami: Panią Marią Szmul, Panią Bogusławą Pinkowicz oraz Ks. Pawłem Barem udali się pątniczym szlakiem na Jasną Górę do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej.

W pierwszym dniu, zanim udaliśmy się do Częstochowy, pielgrzymi zwiedzali Kopalnię Soli „Wieliczka”, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach oraz Muzeum Jana Pawła II przy Centrum Św. Jana Pawła II w Krakowie. Ponadto uczniowie zapoznali się z ekspozycją kopii Całunu Turyńskiego oraz wysłuchali wykładu pt. „Kim jest człowiek z Całunu?”. W godzinach wieczornych dotarliśmy do Częstochowy, gdzie na zakończenie dnia, odprawiliśmy Mszę św. w Kaplicy Domu Sióstr Rodziny Betańskiej. Tam również zatrzymaliśmy się na nocleg.

W drugim dniu udaliśmy się wcześnie rano (godz. 6:00) do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, gdzie w Kaplicy Matki Bożej, tuż przed Jasnogórską Ikoną, uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii w intencji tegorocznych maturzystów, jak również dyrekcji, nauczycieli, pracowników oraz uczniów  Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. W następnych godzinach naszego pobytu, pielgrzymi mieli czas na osobistą modlitwę, refleksję oraz zwiedzanie Jasnej Góry. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na krótki moment w Krakowie, aby podziwiać piękno miasta, zwłaszcza Rynek Główny w Krakowie.

Uczestnicy pielgrzymko-wycieczki do Częstochowy i okolic, składają serdeczne podziękowania na ręce Pani Dyrektor Haliny Cygan oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie za umożliwienie wyjazdu, okazaną pomoc, zwłaszcza wsparcie finansowe. Dziękujemy!

 

19.10.2019r.

                Wyjazd klasy 1TIb do kina Helios w Rzeszowie.

 

  W dniu 18 października 2019 r. uczniowie klasy 1TIb (4-letnie technikum w zawodzie technik informatyk  w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie) wraz z opiekunkami: Panią Beatą Irzyk i Panią Alicją Libowicz  wyjechali do kina „Helios” w Rzeszowie na projekcję filmu pt. ”LEGIONY”.

 W ramach współpracy rzeszowskiego oddziału IPN oraz sieci kin Helios młodzież wzięła udział w projekcie "Kino na Temat", czyli spotkaniach filmowych, które poruszają problemy istotne dla młodzieży w okresie dorastania oraz rozpoczynających dorosłe życie. Film został poprzedzony ciekawą prelekcją, którą wygłosił pracownik IPN, dzięki temu młodzież poznała historie postania legionów w Polsce, a później oglądnęła film. Po seansie i  spożyciu posiłku w części gastronomicznej  Galerii Rzeszów, cała grupa wróciła do domu.

 

17.10.2019r.

                 Wyjazd klasy 1THLb do kina Helios w Rzeszowie.

 

W dniu 17 października 2019 r. uczniowie klasy 1THLb (4-letnie technikum w zawodzie technik logistyk/technik handlowiec w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie) wraz z opiekunkami Panią Agnieszką Smaroń i Panią Kingą Oleksą-Skubisz  udali się do kina „Helios” w Galerii Rzeszów w Rzeszowie na projekcję filmu pt. ”Piłsudski”.

 W ramach współpracy rzeszowskiego oddziału IPN oraz sieci kin Helios młodzież wzięła udział w projekcie "Kino na Temat", czyli spotkaniach filmowych, które poruszają problemy istotne dla młodzieży w okresie dorastania oraz rozpoczynających dorosłe życie. Film został poprzedzony ciekawą ponad półgodzinną prelekcją, którą wygłosił pracownik IPN. Dzięki temu młodzież poznała życiorys Józefa Piłsudskiego oraz miała szansę pełniej odebrać przesłanie zawarte w filmie. Dzięki takiej nietypowej lekcji historii, uczniowie z pewnością inaczej spojrzą na tę piękną kartę w dziejach Polski, jaką było odzyskanie niepodległości w 1918 r. Po seansie młodzież udała się do strefy kulinarnej Galerii Rzeszów,  po czym zadowolona wróciła do domu.

 

 

16.10.2019r.

                X edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem „Potyczki Logiczne”

 

       Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w dniu 10 grudnia 2019r. (wtorek) pod patronatem:

· Starosty Rzeszowskiego.

· Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

· Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

· Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

organizuje X edycję Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne” dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Rzeszowski. Konkurs zgodnie z regulaminem rozpocznie się o godz. 9.30 w auli szkolnej.

                                                                                  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

                                                                                                                                                                                          Organizatorzy       
       

Regulamin  ..>> pdf

Karta zgłoszenia  ..>>pdf

Oświadczenie Rodziców  ..>>pdf

Oświadczenie Nauczyciela  ..>>pdf

16.10.2019r.

                Rejonowa Licealiada w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Leżajsku.

 

 16.10.2019r. w Leżajsku odbyła się Rejonowa Licealiada w Sztafetowych Biegach Przełajowych.  Naszą szkołę reprezentowały drużyny zarówno dziewcząt jak i chłopców pod opieką  Pana Tomasza Chrapka i Pana Marka Paściaka . Drużyna dziewcząt uplasowała się na VI miejscu występując w składzie: Kinga Kurdziel, Wiktoria Pakosz, Julia KowalDominika Łazor, Julia Gierula, Andżelika Chudzikiewicz, Zuzanna Borsuk, Anna Szpak, Gabriela Cichy i Patrycja Bujdasz.

Drużyna chłopców zajęła II miejsce i z niecierpliwością czeka na finał wojewódzki, który odbędzie się  22.10.2019r. w Pustyni k/Dębicy. Skład drużyny chłopców: Michał PotocznyKrzysztof Karaś, Bartłomiej HałasMichał Skałuba, Michał BazanowskiJakub Skubisz, Kacper Bujdasz, Przemysław BarnaśFlorian Galej  i Bartłomiej Babiś. Drużynie dziewcząt dziękujemy za walkę, a chłopcom życzymy jak najlepszego wyniku w Finale Wojewódzkim.                                

                                                         Młodzieży i opiekunom serdecznie gratulujemy.

14.10.2019r.

               Nagrody i medale w oświacie rozdane.

 

      14 października 2019r. młodzież Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, przygotowanym programem artystycznym - obrazującym na wesoło życie szkoły, powitała swoich wychowawców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły i rodziców na uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystej akademii miłym akcentem był krótki występ artystyczny nauczyciela muzyki Pana Bogusława Dulskiego.

     Pani Dyrektor Halina Cygan przekazując życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej,  w swoim wystąpieniu powiedziała, m.in. „…. wyrażam słowa uznania dla całego Grona Pedagogicznego oraz wszystkich Pracowników Szkoły.  Życzę wszystkim nauczycielom aby trudowi wkładanemu w edukację towarzyszyły zaufanie i szacunek uczniów oraz satysfakcja z dobrze wykonywanej pracy. Niech praca  z młodzieżą będzie przyjemnością, a sukcesy uczniów nagrodą za codzienny trud. Byłym Nauczycielom i Pracownikom Szkoły  chciałam  także  podziękować  za  wieloletni trud włożony w wychowanie  młodego pokolenia i  rozwój  Zespołu  Szkół  Zawodowych  im. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Dynowie….” /.../    czytaj więcej >>..pdf

   

 

12.10.2019r.

                 OBCHODY ŚWIĘTA DRZEWA 2019 – XVII EDYCJA

 

Dnia 11 października 2019r. w ramach tegorocznych obchodów Święta Drzewa w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie odbyło się spotkanie z przedstawicielem Nadleśnictwa Dynów - Specjalistą SL ds. Ochrony lasu Panią Małgorzatą Kaczorowską. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy 1TIa, 1THLa, 1TPSa i 1a, a koordynatorem spotkania była Pani Honorata Mikoś – nauczycielka biologii. Pani leśnik przedstawiła młodzieży prezentację przygotowaną z okazji 90-lecia Lasów Państwowych pt. „Lasy Państwowe dla lasu, dla ludzi”. Tematyka prezentacji obejmowała podsumowanie działań podejmowanych przez Lasy Państwowe (LP). Wzrost lesistości kraju do 30%, zwiększenie zasobności drzew, sadzenie rocznie w LP do 500 mln drzew, wzrost udziału powierzchniowego gatunków liściastych w drzewostanach do 24% czy wzrost średniego wieku drzewostanów do 63 lat, to nieliczne przykłady świadczące o tym, jak Lasy Państwowe się rozwijają. Ponadto pani specjalista służby leśnej uświadomiła młodzieży, że LP monitorują rosnące zagrożenia, zwłaszcza od szkodników owadzich, dokonują przebudowy drzewostanów i dbają o bezpieczeństwo inwestując w system przeciwpożarowy (m.in. śmigłowce patrolowe oraz gaśnicze). Jedną z ciekawostek dla uczniów był fundusz leśny oraz  zakup  16 samochodów  elektrycznych na potrzeby LP. W prezentacji nie zabrakło informacji na temat kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk czy projektu ochrony żubra, wspomniano też o pomocy pszczołom przez zakładanie kłód bartnych oraz wsparciu dla parków narodowych. Podsumowując zwrócono uwagę na szeroki wachlarz funkcji lasu zarówno dla społeczeństwa jak i dla środowiska, a tym samym doceniono olbrzymią rolę Lasów Państwowych.

Pragnę dodać, że pracownicy LP to ludzie z pasją, których łączy miłość do drzew i lasu. Najjaskrawszym tego przykładem jest Pani Małgorzata Kaczorowska – miłośniczka lasu, która kocha to co robi.

 

11.10.2019r.

                ŚWIĘTO DRZEWA 2019

 

 W ramach tegorocznych obchodów XVII edycji Święta Drzewa w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie dnia 10 października 2019r. zorganizowano dwie akcje ekologiczne. Pierwsza obejmowała sadzenie drzewek, a druga uprzątnięcie terenów zadrzewionych i zakrzewionych wzdłuż ulicy Dworskiej, części brzegów rzeki Dynówki i urwiska pomiędzy Kościołem pw. Św. Wawrzyńca w Dynowie a parkingiem przy dworcu autobusowym. Inicjatywę podjęto we współpracy z dwiema instytucjami: Nadleśnictwem Dynów i Urzędem Miasta Dynów - Referatem Rozwoju Gospodarczego. Nadleśnictwo dostarczyło sadzonki cisa, które zostały posadzone przy naszej szkole, a urząd gminy przekazał worki na odpady i rękawiczki dla uczestników.

W akcjach wzięli udział uczniowie klas pierwszych: 1TPSb i 1b oraz nauczyciele ks. Paweł Bar, Pani Justyna Sieńko i Pani Honorata Mikoś, która była koordynatorem akcji.  Poprzez tego typu akcje młodzież uczy się poszanowania dla przyrody i odpowiedzialności za kształt środowiska pozostawionego przyszłym pokoleniem. Zdaje sobie też sprawę jak wielorakie znaczenie mają drzewa dla naszego otoczenia i dla każdego z nas. Wie, że jednym z najlepszych i najtańszych sposobów poprawy jakości środowiska przyrodniczego jest sadzenie drzew. Młodzież świadoma jest również tego, że należy usuwać negatywne skutki działalności człowieka, by pomóc przyrodzie. Uczestnicy akcji mieli za zadanie posadzić sadzonki drzew, zebrać śmieci jak również je posegregować, co było dla nich praktyczną lekcją ekologii.

Wszystkim biorącym udział w obchodach Święta Drzewa serdecznie dziękujemy!

 

10.10.2019r.

                Odznaczenia państwowe i medale z okazji Dnia Edukacji Narodowej rozdane

 

 W dniu 10 października 2019r. podkarpaccy nauczyciele, pracownicy oświaty zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi, nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Uroczyste wręczenie odznaczeń i wyróżnień ściągnęło do Rzeszowa nauczycieli i pracowników oświaty z całego województwa. Dla naszej społeczności szkolnej była to szczególna uroczystość, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymali: Pan Wojciech Hamerla, Pani Honorata Mikoś i Pan Marek Paściak. Natomiast Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał Wicedyrektor szkoły Pan Piotr Zdeb.  Wręczenia odznaczeń dokonały Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki i Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.  Odznaczonym serdecznie gratulujemy!!!!

 

10.10.2019r.

                Nagroda dla klasy 2THL w konkursie na najlepszą frekwencję p. h. „Jestem trendy – chodzę do szkoły”

 

 

 W dniu 10 października 2019r. uczniowie klasy 2THL (4-letnie technikum w zawodzie technik handlowiec i technik logistyk w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie) wraz z opiekunkami Panią Katarzyną Marcinek i Panią Anną Kałamucką udali się do „Multikina” w Galerii Millenium Hall w Rzeszowie na projekcję filmu pt. „(Nie)znajomi”.

Wyjazd był nagrodą za zajęcie II miejsca w szkolnym konkursie zorganizowanym w roku szk. 2018/2019 przez Samorząd Uczniowski na najlepszą frekwencję klasy.   Transport oraz bilety do kina ufundowała Rada Rodziców, której serdecznie dziękujemy.

 

 

09.10.2019r.

               Szkolenie dla uczniów klas 4 – letniego technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych – „Pojazdy hybrydowe”.

 

W dniu 09.10.2019r. w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie - Centrum Kształcenia Ustawicznego - uczniowie klasy 3TPS i 4TPS Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych uczestniczyli w szkoleniu specjalistycznym organizowanym przez firmę PROFIAUTO. Temat szkolenia to „Pojazdy hybrydowe”.

Zajęcia zostały zorganizowane dzięki współpracy Szkoły z przedsiębiorstwem SZiK Tyczyn zajmującej się dystrybucją i sprzedażą części samochodowych i wyposażenia warsztatów oraz sprzętu diagnostycznego.  Zajęcia przeprowadził przez Pan Łukasz Cholewa - szkoleniowiec / doradca techniczny z firmy Auto-Profil z Chorzowa. Program szkolenia obejmował:

Historia pojazdów hybrydowych i elektrycznych _ Środki bezpieczeństwa _ Podział według stopnia elektryfikacji _ Podział według budowy _ System Start/Stop _ Bateria trakcyjna – budowa i zarządzanie energią _ Rekuperacja odzysk energii podczas hamowania _ System sterowania układu HV (wysokiego napięcia) _ Ładowanie, rozładowywanie i cykl życia baterii _ Wpływ temperatury na parametry baterii _ Trakcyjny silnik elektryczny _ Ogniwo napędowe.

         Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się część praktyczna w której uczniowie mogli sprawdzić i uzupełnić swoją wiedzę praktyczną, odpowiadali na pytania prowadzącego i szukali rozwiązań dla postawionych zadań praktycznych. Aktywni uczniowie otrzymali od firmy PROFIAUTO upominki. Bardzo dziękujemy Firmie SZiK w Tyczynie, Firmie PROFIAUTO w Chorzowie, oraz prowadzącemu za organizację i przeprowadzenie ciekawego szkolenia dla uczniów naszej szkoły.

 

08.10.2019r.

               Licealiada  w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Tyczynie.

 

 08.10.2019r. w Tyczynie odbyły się Sztafetowe Biegi Przełajowe w ramach Licealiady  Naszą szkołę reprezentowały drużyny zarówno dziewcząt jak i chłopców pod opieką Pana Marka Paściaka i Pana Tomasza Chrapka.

Drużyna dziewcząt uplasowała się na II miejscu i zakwalifikowała się do etapu rejonowego, występując w składzie: Emila Siry, Ewelina Bołoz, Anna Szpak, Kinga Kurdziel, Dominika Kroczek, Gabriela Cichy, Patrycja Bujdasz, Julia Gierula, Dominika Łazor, Wiktoria Pakosz.

Chłopcy zaś pewnie wygrali i podobnie jak dziewczyny czekają na etap rejonowy, który odbędzie się dnia 16.10.2019r.w Leżajsku. Skład drużyny chłopców:  Michał Potoczny, Krzysztof Karaś, Bartłomiej Hałas,  Michał Bazanowski, Jakub Skubisz, Kacper Bujdasz, Michał Skałuba, Przemysław Barnaś, Patryk Nahacz,  Bartłomiej Babiś.

Warto też dodać, że wśród reprezentantów naszej szkoły była spora grupa uczniów z klas pierwszych, co dobrze rokuje na kolejny rok.  

Młodzieży i opiekunom serdecznie gratulujemy.

 

07.10.2019r.

                Wyjazd klasy 2TPS do Multikina w Rzeszowie.

 

W dniu 7 października 2019 r. uczniowie klasy 2TPS (4-letnie technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie) wraz z opiekunkami Panią Aliną Paściak i Panią Anną Farą udali się do „Multikina” w Galerii Milenium Hall w Rzeszowie na projekcję filmu pt.”Ad Astra”.                                       

 „Ad Astra” to amerykański film  science – fiction z 2019 r. w reżyserii Jamesa Graya.  Astronauta Roy McBride (Brad Pitt) wyrusza na wyprawę poza granice Układu Słonecznego, aby odnaleźć swego zaginionego ojca i odkryć tajemnicę, która zagraża przetrwaniu naszej planety. W czasie swej podróży odkryje sekrety, które postawią pod znakiem zapytania sens ludzkiej egzystencji i nasze miejsce we wszechświecie.

Po seansie młodzież udała się do strefy kulinarnej Galerii Milenium Hall,  po czym zadowolona wróciła do domu.

Wyjazd był nagrodą za III miejsce w konkursie na najlepszą frekwencję klasy w roku szkolnym 2018/2019 pt. „Jestem trendy – chodzę do szkoły”. Transport oraz bilety do kina ufundowała Rada Rodziców, której serdecznie dziękujemy.

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.2019r.

                IX edycja Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego  pod hasłem „Leśne Dyktando”

 

      
 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w dniu 30 października 2019r. (środa) wspólnie z Nadleśnictwem Dynów, Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Dynowie, organizuje IX edycję Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego pod hasłem „Leśne dyktando”. Konkurs zgodnie z regulaminem rozpocznie się o godz. 9.00 w auli szkolnej.

                                              Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Organizatorzy               

Regulamin  ..>> pdf

Karta zgłoszenia  ..>>pdf

Oświadczenie Rodziców  ..>>pdf

Oświadczenie Nauczyciela  ..>>pdf

 

 

 

WRZESIEŃ 2019

02.09.2019r._ poniedziałek   - rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.   godz. 9.15

03.09.2019r._wtorek - apel szkolny. 

04.09.2019r._środa   - dzienniki lekcyjne.        

od 05.09.2019r._czwartek - giełda używanych podręczników w pracowni multimedialnej.

20.09.2019r._piątek         - ślubowanie uczniów klas pierwszych. godz. 9.00

20.09.2019r._piątek         - ogólne spotkanie rodziców i spotkania rodziców z wychowawcami – wg harmonogramu.                                          

do 20.09.2019r._piątek     - zatwierdzenie rozkładów materiałów  (złożyć w  sekretariacie ).

24.09.2019r. 25.09.2019r._wtorek - środa    - spotkania uczniów klas maturalnych i rodziców z dyrekcją szkoły, wychowawcami i nauczycielami – wg

                                                                harmonogramu.                                  

25.09.2019r._środa               - termin złożenia opłat na ubezpieczenie uczniów  ( 45 zł od ucznia).    

do 30.09.2019r._poniedziałek - zapoznanie uczniów: 3a, 3TI, 3TL, 3TPS  z zasadami przeprowadzania  egzaminu  zawodowego i zasadami egzaminu maturalnego 

                                           4TI, 4THL, 4TPS (rozporządzenie,  informatory,  biuletyny).

30.09.2019r._poniedziałek     - złożenie deklaracji do egzaminu maturalnego przez uczniów –  4TI, 4THL, 4TPS.  do godz. 15.00.

12.30.09.2019r._poniedziałek - złożenie przez koordynatorów komisji przedmiotowych harmonogramu   próbnych egzaminów zawodowych i maturalnych.

 

30.09.2019r.

                II miejsce Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym Szkół w roku szkolnym 2018/2019

 

30 września 2019r. w Rzeszowie odbyło się wojewódzkie podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół, gmin, powiatów i klubów za rok szkolny 2018/2019.  Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie znalazł się w gronie najlepszych szkół ponadgimnazjalnych pod względem rywalizacji sportowej, zajmując II miejsce w województwie w kategorii Licealiady. Patronat nad klasyfikacją szkół objęła Pani Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty, która wręczyła także na ręce dyrektora szkoły, Pani Haliny Cygan oraz nauczycieli wychowania fizycznego, Pana Pawła Gieruli i Pana Marka Paściaka piękny grawerton oraz nagrodę.

Prowadzący uroczystość Pan Jacek BigusWiceprezes Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie podkreślił, iż obecność dynowskiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w gronie najlepszych szkół Podkarpacia w rywalizacji sportowej jest historyczną chwilą zarówno dla Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, jak i dla samej szkoły, która może być dumna z osiągnięcia takiego sukcesu. Największym sukcesem był udział drużyn szkoły w Finałach na Szczeblu Ogólnopolskim w Kołobrzegu i Elblągu.  Warto dodać, że dzięki staraniom Organu Prowadzącego - Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem oraz Rady Powiatu Rzeszowskiego na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Rzeszowskiego Panem Tomaszem Wojtonem oraz Dyrekcji Szkoły młodzież może trenować już na nowo wybudowanych obiektach sportowych. Za co już serdecznie dziękujemy!!!!

 

28.09.2019r.

                II TURNIEJ STRZELECKI O PUCHAR STAROSTY RZESZOWSKIEGO „W HOŁDZIE NIEPODLEGŁEJ”

 

 

W dniu 27.09.2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie odbył się II Turniej Strzelecki z broni pneumatycznej o Puchar Starosty Rzeszowskiego „W hołdzie Niepodległej”. Celem zawodów poza rywalizacją czysto sportową było popularyzowanie strzelectwa sportowego w naszym regionie, integrowanie środowisk szkolnych, podnoszenie umiejętności strzeleckich, a także propagowanie strzelectwa sportowego jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego. W Turnieju strzelano z karabinka pneumatycznego Gamo Delta Fox GT Whisper w postawie stojącej z odległości 10 m.

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowała drużyna w składzie: Bartosz Chrapek z kl. 4TPS, Maksymilian Kurdziel z kl. 3TPS, Marceli Grzegorzak z kl. 2TPS i Jakub Gierula z kl.2THL pod opieką Pana Piotra Marcinka.

Po zaciętej rywalizacji nasz zespół zajął IV miejsce. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

27.09.2019r.

                Rejonowa Liga Lekkoatletyczna w Rzeszowie

 

26 września 2019r. w Rzeszowie zostały rozegrane zawody sportowe w ramach Rejonowej Ligi Lekkoatletycznej. Można więc powiedzieć ,że sportowa karuzela rozkręca się na nowo. Naszą szkołę reprezentowały drużyny zarówno dziewcząt i chłopców. Na oficjalne wyniki trzeba będzie jeszcze poczekać, ale są duże szanse na awans chłopców i dziewcząt do finału wojewódzkiego. Z niecierpliwością czekamy na wyniki, które ogłoszone zostaną w przyszłym tygodniu.

Skład drużyny chłopców: Mateusz Milczanowski, Bartłomiej Bujdasz, Sebastian Paździorny (100 m), Bartłomiej Hałas, Jakub Zawadzki, Patryk Bielec (skok w dal), Dominik Flisak, Bartosz Chrapek, Przemysław Barnaś (pchnięcie kulą), Eryk Karnas (200m), Florian Galej, Patryk Nahacz, Jakub  Skubisz (400m), Bartłomiej Babiś,  Łukasz Bielec, Michał Potoczny (800m). W skład drużyny dziewczyn weszły: Małgorzata Bołoz, Natalia Kowal, Klaudia Czyż (100m), Mariola Tłuścik, Joanna Kuś, Kinga Salisz (skok w dal), Kinga Baran, Wiktoria Pakosz, Emilia Siry (pchnięcie kulą), Anna Szpak, Kinga Kurdziel, Patrycja Bujdasz (800m), Karolina Wajda (200m).  Opiekunami grup byli: Pan Marek Paściak i Pan Paweł Gierula.

 

26.09.2019r.

               WIECZOREK ZAPOZNAWCZY

 

 

 

 

W dniu 26 września 2019r. Samorząd Uczniowski w ZSzZ w Dynowie zorganizował dla uczniów klas pierwszych i całej społeczności uczniowskiej dyskotekę szkolną tzw. Wieczorek zapoznawczy. Młodzież bawiła się pod opieką wychowawców klas pierwszych, a muzykę dobierali Dj Cysiek i Dj Sagem. Zgodnie z tradycją szkoły uczniowie klas pierwszych wchodzili na imprezę bezpłatnie. Wstęp wolny mieli również uczniowie klasy 2TI w ramach drugiej części nagrody za I miejsce w konkursie na najlepszą frekwencję klasy w roku szkolnym 2018/2019 pt. „Jestem trendy – chodzę do szkoły”.

 Dziękujemy za tą imprezę i już planujemy kolejne!

 

 

 

 

24.09.2019r.

                Klasa 2TI w Multikinie w Rzeszowie

 

W dniu  24 września 2019 roku uczniowie klasy 2TI (4 – letnie technikum w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół  Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie) wraz z opiekunkami – Panią Honoratą Mikoś i Panią Magdaleną Wolańską udali się do „Multikina” w Galerii Millenium Hall w Rzeszowie na projekcję filmu pt. „To: Rozdział 2”.  Film jest ekranizacją książki Stephena Kinga, o tym samym tytule. Ukazuje formę walki ze złem i strachem, których źródłem są lęki z dzieciństwa. Jest lekcją pokazującą prawdziwą moc przyjaźni - to ona napędza odwagę, motywuje, by w chwili największego przerażenia nacierać i nie cofnąć się ani o krok. Po seansie młodzież udała się na poczęstunek do strefy kulinarnej MH, po czym najedzona i zadowolona powróciła do domu.

Wyjazd był nagrodą za I miejsce w konkursie na najlepszą frekwencję klasy w roku szkolnym 2018/2019 pt. „Jestem trendy – chodzę do szkoły”. Transport oraz bilety do kina ufundowała Rada Rodziców, której serdecznie dziękujemy.

Uczniom klasy 2TI jeszcze raz gratulujemy i życzymy dużo zdrowia oraz chęci do systematycznego uczęszczania na zajęcia w tym roku szkolnym!

 

23.09.2019r.

  

 

20.09.2019r.

  

OGŁOSZENIE  !!!

 Wpłaty

na Radę Rodziców

40 zł od osoby przyjmowane są w kasie szkoły  A201 (poddasze)

 lub wpłata na

konto nr:  31 9093 0007 2001 0000 0462 0002, BS w Dynowie

w tytule przelewu należy wpisać:

„Imię i nazwisko ucznia – klasa”.

 Uprzejmie prosimy  o dokonywanie wpłat

                                                                   

                                                                      PRZEWODNICZĄCA Rady Rodziców

                                                                     Ewa Trzyna

20.09.2019r.

                 Udział uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w akcji #sprzątaMY

 

Las zapewnia nam tlen, oczyszcza powietrze i wpływa korzystnie na klimat. Jest domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Poprawia nasze samopoczucie, jest najlepszym miejscem do wypoczynku i rekreacji. Śmieci zupełnie do lasu nie pasują.

One nie tylko szpecą naturalny krajobraz i zniechęcają do odwiedzania lasu. Są śmiertelnym zagrożeniem dla wielu zwierząt. Rozkładając się często uwalniają chemiczne substancje, które mogą skazić powietrze, glebę i wodę. Sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bakterii i grzybów. W przypadku pożaru lasu są paliwem, które podtrzymuje ogień i ułatwia jego rozprzestrzenianie się. Każdego roku leśnicy usuwają z lasów tyle śmieci, że wypełniłyby one tysiąc wagonów kolejowych. Lasy Państwowe przeznaczają na to blisko 20 mln zł rocznie. Jeszcze większy kłopot śmieci stanowią dla właścicieli lasów prywatnych. Niestety, mimo regularnego sprzątania, kolejne tony odpadów trafiają do lasu.

W piątek 20 września 2019r., w ramach zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę akcji #sprzątaMY w każdym z 430 nadleśnictw w kraju na chętnych do pomocy czekały worki na śmieci, rękawice.
 Tego samego dnia w pobliżu Broku (Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka) akcję oficjalnie zainaugurował Prezydent RP Andrzej Duda, który wraz z uczniami, harcerzami, członkami Ligi Ochrony Przyrody, żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej oraz leśnikami posprzątał fragment Puszczy Białej.

W Nadleśnictwie Dynów akcja odbyła się także w dniu 20.09.2019 r. na terenach leśnictw Dąbrówka i Dylągowa. Start akcji miał miejsce o godzinie 10:30 przy leśniczówce leśnictwa Dąbrówka w miejscowości Dąbrówka Starzeńska. W akcji #sprzątaMY wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (klasa 3TPS) pod opieką Pana Jana Małachowskiego i Pana Wiesława Serwatki. Dzięki przeprowadzonej akcji zebrano kilkanaście worków śmieci. Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy.

 

 

Harmonogram Spotkań  z Rodzicami i Uczniami Klas Maturalnych
 

Lp

Typ szkoły

Klasa

Numer - sala

Wychowawca

Imię

Nazwisko

1.

 

4 -  letnie Technikum

technik pojazdów samochodowych

 

4TPS

B001-

Aula szkolna

24.09.2019r.

wtorek

godz. 14.30

 

Piotr

 

Cygan

 

2.

 

4 -  letnie Technikum

technik handlowiec/ logistyk

 

4THL

B001-

Aula szkolna

24.09.2019r.

wtorek

godz. 15.30

 

Maria

 

Szmul

 

3.

 

4 -  letnie Technikum

technik informatyk

 

 

4TI

B001-

Aula szkolna

25.09.2019r.

środa

godz. 14.30

 

Bogusława

 

Pinkowicz

                W spotkaniu z klasami maturalnymi uczestniczą nauczyciele przedmiotów maturalnych zdawanych jako obowiązkowe, a także zainteresowani nauczyciele.

 

20.09.2019r.

                Ślubowanie uczniów klas pierwszych i spotkanie z rodzicami.

 

     W dniu 20 września 2019r. w sali gimnastycznej odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych oraz w godzinach popołudniowych spotkanie z rodzicami wszystkich uczniów. Część spotkania związana była ze ŚLUBOWANIEM UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH. Po krótkim powitaniu przez konferansjerów: Dyrektora szkoły Pani Haliny Cygan, Wiceprezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i radnego miasta Dynowa Pana Piotra Krupę, rodziców, nauczycieli i uczniów, w tym szczególnie uczniów klas pierwszych. Następnie uczniowie klas pierwszych zaprezentowali krótki program artystyczny, przygotowany pod opieką wychowawców klas pierwszych: Pani Kingi Oleksy – Skubisz, Pani Barbary Ślemp, Pani Magdaleny Wolańskiej, Pani Anny KałamuckiejPani Beaty Irzyk, Pana Pawła Gieruli, Pana Marka Paściaka, Pana Krystiana Serwatki. Po jego zakończeniu przedstawiciele wszystkich klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Akt ślubowania przekazano Pani Dyrektor szkoły Halinie Cygan, która poprzez wręczenie legitymacji szkolnych przedstawicielom klas "symbolicznie” pasowała pierwszoklasistów na uczniów ZSzZ w Dynowie". Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu pogratulowała pierwszoklasistom oraz zapewniła, że wszyscy dołożą starań aby w szkole czuli się bezpiecznie, a nauka nie była tylko obowiązkiem ale i przyjemnością.

      W trakcie spotkania z rodzicami, Pani Dyrektor Halina Cygan przedstawiła wszystkich wychowawców i nauczycieli oraz przekazała informacje o szkole i o obowiązujących dokumentach szkolnych. Podczas oficjalnego spotkania na ręce Pani Urszuli Domaradzkiej dotychczasowej Przewodniczącej Rady Rodziców przez Dyrekcję szkoły zostały przekazane podziękowania za 3 – letnią pracę na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. W tym dniu odbyły się także wybory Rady Rodziców.  Przewodniczącą Rady Rodziców została  wybrana Pani Ewa Trzyna. Serdecznie gratulujemy.

 

19.09.2019r.

                XV Plener Kulturalny„Szlakiem Dziedzictwa Kulturowego”.

 

W dniach 17 – 18 września 2019r. grupa wyróżnionych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie wraz z opiekunem Panią Aliną Paściak wzięła udział  w XV Plenerze Kulturalnym: „Szlakiem Dziedzictwa Kulturowego”, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.

 Uczestnicy zwiedzili, m.in.: ruiny średniowiecznego Zamku Biskupów Krakowskich – Lipowiec, Skansen w Wygiełzowie, renesansowy Zamek w Suchej Beskidzkiej (Zamek Suski), Kaplicę Konfederatów Barskich na Górze Jasień, Zamek Habsburgów i Stare Miasto w Żywcu, Muzeum Juliana Fałata w Bystrej oraz dwa schrony bojowe z okresu II wojny światowej w Węgierskiej Górce zwane „Westerplatte Południa” - „Wędrowiec” i „Waligóra”. Wyjazd był formą nagrody dla najlepszych uczniów ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. W ciągu dwóch dni Pleneru młodzież uczestniczyła we wspaniałej lekcji historii. Informacje i ciekawostki przekazane przez przewodników wzbogaciły wiedzę uczniów, która z pewnością zostanie w ich pamięci na długo.

 

19.09.2019r.

                Uczniowie i nauczyciele  Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w akcji „Sprzątanie świata 2019”

 

  W dniu 19 września 2019r. młodzież i nauczyciele  ZSzZ w Dynowie wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”, która wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. Inicjatywa zorganizowana została we współpracy z Urzędem Miasta Dynów - Referatem Rozwoju Gospodarczego, który przekazał worki i rękawiczki dla uczestników. Trasa akcji odbywała się na terenie miasta Dynowa, a dokładnie obejmowała część ul. Polnej, ul. 1-go Maja, część ul. Grunwaldzkiej, ul. Dworską oraz obrzeża parkingu przy dworcu autobusowym. W sprzątaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych: 1TIa, 1TIb, 1THLa, 1THLb, 1TPSa, 1TPSb i 1b oraz nauczyciele: Pani Natalia Chyłek, Pan Ryszard Dymczak, Pani Alicja Libowicz, Pani Agnieszka Smaroń, Pani Justyna Sieńko oraz Pani Honorata Mikoś, która była koordynatorem akcji.

Celem tego typu praktyk jest promowanie nie śmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Dzięki takim działaniom nasza okolica, w tym droga do szkoły jest bardziej czysta, a tym samym piękniejsza, zaś młodzież uwrażliwia się na piękno otaczającej nas przyrody, uczy się poszanowania wszelkich form życia na ziemi oraz odpowiedzialności za kształt środowiska naturalnego. 

Wszystkim biorącym udział w sprzątaniu dziękujemy i zapraszamy na kolejne akcje ekologiczne!

                                                                                                

19.09.2019r.

               Oddanie do użytku przebudowanych boisk sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

            W dniu 19 września 2019r. nastąpiło oficjalne oddanie do użytku przebudowanych boisk sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Organ prowadzący szkołę Powiat Rzeszowski  na czele z Starostą Rzeszowskim Panem Józefem Jodłowskim i Wicestarostą Rzeszowskim Panem Markiem Sitarzem we współpracy z dyrekcją szkoły wykonał inwestycję pod nazwą „Przebudowa boisk sportowych dla Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

W ramach inwestycji zostały wykonane: -       boisko do piłki ręcznej i piłki siatkowej, -       boisko do piłki nożnej, -       bieżnia z piaskownicą do skoku w dal

-       elementy „zielonej siłowni”, -       koło do pchnięcia kulą

Każde przebudowane boisko sportowe zostało oddzielnie ogrodzone, a także cały  teren obiektów sportowych. W ramach inwestycji zostało także wykonane oświetlenie terenu boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego. Wartość inwestycji to ponad 1 500 000,00 zł. Środki pochodzą z budżetu Powiatu Rzeszowskiego. Dzięki takiej inwestycji uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie będą mogli korzystać z pięknych obiektów sportowych.               Za wykonanie przepięknej inwestycji serdecznie dziękujemy!!!!

 

 

18.09.2019r.

                SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZSzZ W DYNOWIE OGŁASZA KONKURS! „KLASA Z NAJLEPSZĄ FREKWENCJĄ”

           Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie we współpracy z Radą RodzicówStowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie organizuje konkurs „KLASA Z NAJLEPSZĄ FREKWENCJĄ”. Jego celem jest mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania do szkoły. Konkurs obejmuje wszystkie klasy ZSzZ w Dynowie z wyjątkiem klas maturalnych i trwa cały rok szkolny (od września 2019r. do czerwca 2020r.). Trójce klas z najlepszą frekwencją w szkole Rada Rodziców i Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie ufunduje nagrody: I miejsce -  transport + bilety do kina, II miejsce – transport do kina, III miejsce – bilety do kina.

Wyniki ogłoszone zostaną w czasie uroczystej akademii zakończenia roku szkolnego 2019/2020, a wyjazdy zrealizowane będą we wrześniu 2020r. Dla najlepszej klasy przewidziano dodatkowe nagrody od Samorządu Uczniowskiego!  Życzymy dużo zdrowia i chęci do systematycznego uczęszczania na zajęcia! Warto walczyć!                                                       Powodzenia!

                 Regulamin konkursu >>.pdf

 

15.09.2019r.

                        „Narodowe Czytanie – NOWELE POLSKIE” oraz dwusetna rocznica urodzin Stanisława Moniuszki.

 

                W dniu 15.09.2019r. w Parku Miejskim w Dynowie odbyła się akcja pod hasłem: „Narodowe Czytanie – Nowele Polskie” organizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dynowie oraz Partnerów (Nadleśnictwo Dynów, Agencja Muzyczna „VIOLINO”, Ochotnicza Straż Pożarna Dynów – Przedmieście) połączona z obchodami dwusetnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. W programie imprezy znalazło się głośne czytanie fragmentów nowel polskich autorstwa, m.in. Bolesława Prusa, Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, gdzie w role postaci wcielili się, m.in. Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak,  Pan Maciej Grześków z Nadleśnictwa Dynów, a także Pan Tomasz Juras Przewodniczący Osiedla nr 3 w Dynowie i pracownik Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie jak i udzielający się na forum społeczności mieszkańcy miasta. Podczas imprezy Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowała Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a zarazem Radny Rady Miasta Dynowa Pan Piotr Krupa, którzy na ręce Pani Grażyny Paździornej Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazali podziękowania i gratulacje za organizację tej przepięknej akcji.

Czytaniu towarzyszyły występy dzieci z Przedszkola Miejskiego w Dynowie, a oprawę muzyczną zapewniła Agencja Muzyczna „VIOLINO”.

 

 

13.09.2019r.

      

„Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs z zakresu spawania metodą TIG" – dla uczniów w ramach projektu

„Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

               Od dnia 4 czerwca do 28 czerwca 2019r.   grupa 10 uczniów z klasy 3TPS (4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych), oraz  klasy 3a ( 3 - letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującym w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczyła w 120 godzinnym „Kursie z zakresu spawania metodą TIG" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

Podczas kursu uczniowie zdobywali umiejętności i wiedzę na temat: spawania metodą TIG–141 (spawania łukowego elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych - argon) w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach.

Kurs już w okresie wakacyjnym zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym  zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach - (W-14/IS-17) oraz wg zasad ujętych w normie PN EN ISO 9606-1, którego zaliczenie uprawnia do uzyskania Książeczki Spawacza ze stosownym wpisem zgodnym z Polską Normą, a także Świadectwo Egzaminu Spawacza zgodnie z normą PN EN ISO 9606-1 firmowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i honorowane na całym świecie, dostępne w językach: angielskim i niemieckim.

Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie zwiększą własne szanse po ukończeniu szkoły na  lepsze zatrudnienie.  Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na fachowców !!!!!

 

 

13.09.2019r.

               Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi urządzeń transportu bliskiego - kierowca operator wózków jezdniowych napędzanych z bezpieczną wymianą butli gazowej" –  w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

Od  01 marca do 21 maja  2019r.  grupa 30 uczniów 4 - letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych i technik logistyk w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczyła w 66 godzinnym "Kursie obsługi urządzeń transportu bliskiego – kierowca operator wózków jezdniowych napędzanych z bezpieczną wymianą butli gazowej” w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach teoretycznych (44 godzin) i praktycznych (22 godziny na kursanta) Zajęcia zakończyły się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczeń o ukończeniu kursu, następnie  wszyscy uczestnicy kursu przystąpią we wrześniu 2019r. do państwowego egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego w celu zdobycia dodatkowych uprawnień.

ZAŚWIADCZENIA KWALIFIKACYJNE do obsługi urządzeń transportu bliskiego w kategorii: II WJO, zakres uprawnień: wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych. Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie – absolwenci szkoły zwiększą własne szanse na lepsze zatrudnienie oraz będą mieć zdecydowanie lepszy start w dorosłe życie.

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na zawodowców !!!!!

 

07.09.2019r.

 

 

SPOTKANIE  RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI W DNIU 20.09.2019 R. (piątek)

 *GODZ. 15.30    – SPOTKANIE OGÓLNE W SALI GIMNASTYCZNEJ

*PO ZAKOŃCZENIU SPOTKANIA OGÓLNEGO, SPOTKANIA Z  WYCHOWAWCAMI KLAS

*GODZ. 16.30 SPOTKANIE W AULI SZKOLNEJ RADY RODZICÓW

   

Lp.

Typ szkoły

Klasa

Numer - sala

Wychowawca

Imię

Nazwisko

1.

3 – letnia Branżowa Szkoła

 I stopnia

– mechanik pojazdów

samochodowych

1a

A002 – przedmioty

               zawodowe

Krystian

Serwatka

2.

1b

A04 – przedmioty zaw.

Marek

Paściak

3.

2a

C013 - czytelnia

Barbara

Gierlach

4.

3a

C108 religia

Ryszard

Dymczak

5.

 

4 – letnie Technikum

technik pojazdów

samochodowych

1TPSb

A105 – historia i wos

Magdalena

Wolańska

6.

2TPS

C111 -  ekonomia

Alina

Paściak

7.

3TPS

A03 – przedmioty zaw.

Piotr

Marcinek

8.

4TPS

C105 – przedmioty tech.

Piotr

Cygan

9.

4 -  letnie Technikum

technik logistyk

3TL

C015 – języki obce

Renata

Łybacka

10.

 

4 -  letnie Technikum

technik handlowiec/

technik logistyk

1THLb

A106 – język polski

Kinga

Oleksa- Skubisz

11.

2THL

C107 – matematyka I

Katarzyna

Marcinek

12.

4THL

B103 -  aula szkolna

Maria

Szmul

13.

 

 

4 -  letnie Technikum

technik informatyk

 

1TIb

A003 - fizyka

Beata

Irzyk

14.

2TI

C008 - stołówka

Honorata

Mikoś

15.

3TI

C003 – matematyka I

Renata

Mazur

16.

4TI

C109 – język polski

Bogusława

Pinkowicz

17.

5 -  letnie Technikum

technik handlowiec/

technik logistyk

1THLa

A001 – przedmioty zaw.

Anna

Kałamucka

18.

5 – letnie Technikum

technik pojazdów

samochodowych

1TPSa

D001- sala gimnastyczna

Paweł

Gierula

19.

5 -  letnie Technikum

technik informatyk

1TIa

A104 chemia

              i geografia

Barbara

Ślemp

 

07.09.2019r.

       

                                                                                  OGŁOSZENIE!!!

 

Wpłaty za korzystanie z obiadów będą przyjmowane:

 

Wrzesień      - 10.09. - 11.09.2019r.

Październik  -  09.10. – 10.10.2019r.

Listopad       -  06.11. – 07.11.2019r.

Grudzień      -  09.12. – 10.12.2019r.

Styczeń        -  07.01. - 08.01.2020r. 

         02.01.2020r. - stołówka nieczynna

 

 Luty             -  05.02. - 06.02.2020r.

Marzec         -  09.03. - 10.03.2020r.

Kwiecień       01.04. – 02.04.2020r.

Maj              -  07.05. - 08.05.2020r.

Czerwiec      -  08.06. – 09.06.2020r.

                                

w godz. 10.30 – 14.00 w kasie szkoły A201 (poddasze).

 

Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.

 06.09.2019r.

               Ministerstwo Edukacji Narodowej dla biblioteki Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

 Biblioteka szkolna przy Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie to pracownia edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci, młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Biblioteka stara się realizować potrzeby i zainteresowania uczniów, wspomaga realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, wspiera doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, uczestniczy w popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie. Dzieje się to poprzez podejmowanie czy wspieranie przez bibliotekę wielu inicjatyw w samej szkole jak również w środowisku lokalnym.

W 2019r. biblioteka szkolna otrzymała wsparcie finansowe Ministerstwa Edukacji Narodowej  w wysokości 12 000,00  zł z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 3Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Celem priorytetu jest, m.in. wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży.

W ramach otrzymanej dotacji i funduszy (3000 zł) z wkładu własnego (budżetu Powiatu Rzeszowskiego) udało się za kwotę 15 000,00  zł kupić 720 książek (min. literatura piękna, powieści historyczne, lektury, literatura techniczna).

Jako szkolna pracownia jest miejscem twórczego rozwoju osobistego uczniów. Dzięki staraniom Organu Prowadzącego – Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Rzeszowskim Markiem Sitarzem, Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie jest wizytówką swojej placówki.

 

 

 

 

02.09.2019r.

                Stypendyści z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego  w roku szkolnym 2019/2020  najlepsi z najlepszych ….

          

            Zarząd Powiatu Rzeszowskiego na czele ze Starostą Rzeszowskim Panem Józefem Jodłowskim i Wicestarostą Rzeszowskim Panem Markiem Sitarzem podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2019/2020.

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stypendystami zostało aż 10 osób, a są to: Dominik Birak z klasy 4TI (średnia ocen 5,56), wychowawca Pani Bogusława Pinkowicz, Magdalena Boroń z klasy 4THL (średnia ocen 5,75), wychowawca Pani Maria Szmul,  Kamil Olejarz (średnia ocen 5,07) i Dominik Dulkiewicz (średnia ocen 4,93) z klasy 4TPS, wychowawca Pan Piotr Cygan,  Julia Gierula z kl. 3TL (średnia ocen 5,06), wychowawca Pani Renata Łybacka, Łukasz Pancerz (średnia ocen 4,88) z klasy 3TPS, wychowawca Pan Piotr Marcinek, Marek Stanisławczyk (średnia ocen 5,38) i Mateusz Gergont (średnia ocen 4,94) z klasy 3TI wychowawca Pani Renata Mazur, Aleksandra Socha (średnia ocen 4,82) i Anna Szteliga (średnia ocen 5,0)  z klasy 2THL, wychowawca Pani Katarzyna Marcinek.

    Stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2019/2020 zostały wręczone w/w uczniom podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 przez Pana Marka Sitarza Wicestarostę Rzeszowskiego i Panią Halinę Cygan Dyrektora szkoły.  Stypendium w wysokości 200 zł. miesięcznie przez okres od września do czerwca danego roku szkolnego tj. na okres 10 miesięcy, a w przypadku uczniów klas maturalnych przez okres od września do kwietnia tj. na okres 8 miesięcy zostało przyznane uczniom, którzy uzyskali w poprzednim roku szkolnym średnią ocen co najmniej 4,8 i co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz spełnili minimum jeden z poniższych warunków:

1) uzyskali tytuł laureata olimpiady przedmiotowej bądź konkursu o zasięgu wojewódzkim,  ogólnopolskim lub międzynarodowym,

2) posiadali osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim,  ogólnopolskim lub międzynarodowym.

W szkole rywalizacja o zdobycie takiego stypendium była bardzo duża, a stypendystami zostali najlepsi z najlepszych, nie tylko w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, ale i w Powiecie Rzeszowskim, ponieważ na 19 przyznanych stypendiów, aż 10 otrzymali uczniowie ZSzZ w Dynowie.

                                                          

02.09.2019r.

                Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie .

 

 

     W dniu 02 września 2019 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych  im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020. Pana Marka Sitarza Wicestarostę Rzeszowskiego, byłego dyrektora szkoły, a zarazem Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pana Stanisława Tymowicza, Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Urszulę Domaradzką, wszystkich nauczycieli, pracowników niepedagogicznych powitała Dyrektor szkoły Halina Cygan. Szczególnie serdecznie zostali powitani uczniowie klas pierwszych, w tym roku z podwójnego  rocznika.

Podczas uroczystości przez Pana Marka Sitarza Wicestarostę Rzeszowskiego i Dyrektora szkoły Panią Halinę Cygan zostały wręczone 10 uczniom stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2019/2020 przyznane przez Zarząd Powiatu Rzeszowskiego na czele ze Starostą Panem Józefem Jodłowskim i Wicestarostą Panem Markiem Sitarzem.

     Na ręce Dyrektora szkoły Haliny Cygan gratulacje i życzenia z okazji nowego roku szkolnego 2019/2020 przekazali Pan Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski i Pan Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski, Pan Stanisław Tymowicz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pani Urszula Domaradzka Przewodnicząca Rady Rodziców i Pan Piotr Krupa Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a zarazem Radny Rady Miasta Dynowa, także list gratulacyjny przesłał Pan Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm RP.

 

 

 

01.09.2019r.

Szanowni Uczniowie i Rodzice.

       Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Szkoły.

 

Witam po dwumiesięcznej przerwie w nauce i szkolnych obowiązkach która - jestem tego pewna - zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli minęła zbyt szybko. Czas płynie - płynie nieubłaganie - a z doświadczenia wiem, że najpiękniejsze chwile w życiu mijają najszybciej. Mam nadzieję, że w czasie tych wakacji, przeżyliście wiele takich chwil - równie pięknych, co szybko przemijających.

Po wakacyjnym odpoczynku w nowy rok szkolny 2019/2020 wchodzimy z nadziejami, marzeniami, planami. Nauczyciele podejmują lub kontynuują działania zmierzające do tego by ich wychowankowie osiągnęli jak najlepsze wyniki w nauce i wychowaniu. Uczniowie marzą o dobrych ocenach. Wszyscy troszczymy się o to, aby warunki nauki były jak najlepsze, a uczniowie dobrze przygotowali się do dalszego kształcenia dla odnalezienia swojego miejsca w ciekawym lecz trudnym współczesnym świecie.

Przed nami kolejny rok pracy, której efekty widać będzie dopiero po wielu latach. Pamiętajmy, że „wszystko co doskonałe, dojrzewa powoli ”.

Życzę wszystkim u progu nowego roku szkolnego cierpliwości, zdrowia oraz wiary we własne możliwości.

                                                    Halina Cygan

                                                       Dyrektor

                                                   ZSzZ w Dynowie

 

31.08.2019r.

                UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020.Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się  02.09.2019r. 

(poniedziałek)  -- godz. 9.15

 

 

 

m

   ARCHIWUM:

2018-19: I-semestr~II-semestr~~2017-18: I-semestr~II-semestr -- 2016-17: I-semestr~II-semestr ~~ 2015-16: I-semestr~ II-semestr

2014-15: I semestr~ II semestr -- 2013-14: I semestr~ II semestr 

 

INFORMACJE STAŁE

 

 

Podział godzin 2019/20    zobacz ..>>  xls     

Dane organizacyjne 2019/20   zobacz ..>>  pdf

*  Kalendarz roku szkolnego  2019/20  zobacz ..>>  pdf

Kalendarz imprez I semestr roku szkolnego  2019/20  zobacz ..>>  pdf

 

Dni wolne od zajęć szkolnych w roku szkolnym 2019/2020 zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie organizacji roku szkolnego

   z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

 

 

 KWIECIEŃ 2020R.

 03.04.2020r.piątek - wszystkie klasy

 

 MAJ 2020 R.

 04.05.2020r. - 06.05.2020r. -  – poniedziałek – wtorek  -środa  - wszystkie klasy

 

CZERWIEC  2020R.

 12.06.2020r.piątek - wszystkie klasy

 

STYCZEŃ  2020R. - CZERWIEC  2020R.

 3 dni na egzaminy zawodowe (dotyczy klas 4 technikum)

 2 dni  (dotyczy  klas technikum do dyspozycji dyrektora w razie potrzeby)

 3 dni na egzaminy zawodowe

 

 

Rozporządzenie MEN i S dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji   roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432) ...>>.*  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. nowelizujące rozporządzenie  w sprawie warunków i sposobu    oceniania, klasyfikowania [..], które  obowiązuje od 1 września 2009 roku. .. >>

 

Zarządzenie dyrektora odnośnie telefonów komórkowych       ..>> pdf

Wyciąg ze Statutu ZSzZ w Dynowie § 50 – 52  Prawa i obowiązki uczniów  ..>> pdf

 

 

UWAGA: Prezentowane materiały są własnością  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, mogą być wykorzystywane dla celów edukacyjnych bez ograniczeń jeśli nie naruszają dóbr występujących w nich osób. Powielanie dla innych celów wymaga zgody administratora.

 

  • copyright ©  ZSzZ Dynów - www.zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pL