ZSZ w Dynowie

18.05.2016r.

 

 STRONA GŁOWNA

 

- patron

- historia

- dyrekcja

- samorząd

- rada rodziców

- innowacje

- opracowania naucz....

- Centrum Kształcenia

        Ustawicznego

- Podstawowa Stacja   

        Kontroli Pojazdów

- gratulacje, listy ......

- do pobrania

- linki

- podział godzin

- ELEMENCIK

 

 

- kierunki

- terminarz

- punktacja

druki podań doc  - pdf

- podręczniki

- informator

 

  

- galeria  2015-16

- galeria  2014-15

- galeria  2013-14

- galeria  2012-13

- galeria  2011-12

- galeria  2010-11

- galerie  2009-10

- galerie  2008-09

- galerie  2006-08

- galerie  2005-06

- galerie  2004-05

    

  

 

- Leśne dyktando

- XXII Dynowski konkurs

- Językowe ang.-niem.

- Jestem Ok nie palę

- Potyczki logiczne

- Samochodem w ....

- Podkarpacka Tęcza

- Omnibus

 

 

 


Telefony Alarmowe

 w Polsce       

 

 999: Pogotowie
 998: Straż Pożarna
 997: Policja

 Ogólny numer alarmowy

112

 

 

 

Podstawowa Stacja Kontroli  Pojazdów

czynna:

  7.00 - 18.00 (pn - pt)

  7.00 - 15.00 (sob)

 Badania techniczne pojazd. kat.: ABT/cdef

 

 

 

 

 

 

 


ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

im.kard.Stefana Wyszyńskiego  w Dynowie

  36-065 DYNÓW, ul.Polna 3, tel. 16 652-10-45, fax 16 652-10-43

  www.zsz-dynow.net~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

    DZIEŃ DOBRY ,  dzisiaj jest:  

    Elektroniczny-Dziennik lekcyjny 

 

ARCHIWUM ROKU SZKOLNEGO 2015/16

II semestr

~~ PROSIMY ~~Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie -

NR KRS: 0000270261 - Cel szczegółowy: SPZSZ W DYNOWIE 6248 ~~ DZIĘKUJEMY ~

Oferta na rok 2016/2017  

 LIPIEC  -  SIERPIEŃ  ~~~~~  

  8.06 (środa) - spotkanie w auli szkolnej, na temat egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla następujących klas:

          godz. 8.50 – kl. 2TI, 3TI, 2THL bez technika handlowca), 3THL,

          godz. 9.40 -  3a, 2TPS,3TPS.

10.06 (piątek) - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny- 3TH.

10-14.06 (piątek – wtorek) - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny – kl. 3a

14-18.06 (wtorek – sobota) - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny –kl. 2TPS

15.06 (środa) - składanie w sekretariacie podań o egzamin poprawkowy w sierpniu.

                              17.06.2016r.(piątek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

17.06 (piątek) - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - (2TI, 2TPS, 2TL, 3a, 3TH) (3TI, 3TL, 3TPS, 4TH) (4TI, 4TPS) -etap pisemny

18.06 (sobota) - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny – kl. 3TI

                    20 – 21.06.2016r.(poniedziałek – wtorek) - dni wolne od zajęć dydaktycznych.

20.06 (poniedziałek) - egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – kl. 4TPS, 4TI - absolwenci (etap pisemny).

20 - 23.06 (poniedziałek – czwartek) - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny – kl. 3TPS

21.06 (wtorek) - egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i w zawodzie – kl. 4TI, 4TPS – absolwenci (etap praktyczny).

23.06 (czwartek) - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny- kl. 2TL, 3TL, 4TL

                           23.06.2016r(czwartek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

24.06 (piątek) - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych - rozdanie świadectw.

                                         25.06. – 31.08.2016r.- ferie letnie.

27.06 (poniedziałek) - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny – kl.  2TI.

________________________________________________________________________________________

  Wywiad w Radiu Via ..>> mp3

  Dla Gimnazjalistów i ich Rodziców informacja o kierunkach kształcenia ..>> Film >>

 

 

 

14.08.2016r.

      Uroczyste nadanie parkowi miejskiemu w Dynowie imienia Trzecieskich.

 

 14 sierpnia 2016r. miała miejsce doniosła uroczystość nadanie parkowi miejskiemu imienia Trzecieskich – uroczystość otworzył Burmistrz Miasta Dynów Pan Zygmunt Frańczak, a odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: prawnuczka ostatniego dziedzica Stefana Trzecieskiego, Maria Witkowska oraz jego wnuk Adam Paygert. Poświecenia dokonał proboszcz parafii Ks. Stanisław Janusz.

Rys historyczny rodu Trzecieskich przedstawił Dyrektor szkoły w Bachórzu - Redaktor Naczelny "Dynowiany" Pan Józef Stolarczyk. W uroczystości uczestniczył Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dynowa dr Andrzej Stankiewicz, Pan Maciej Jurasiński – Redaktor „DYNOWINKI” i inne osoby z poszczególnych instytucji, a także liczna rzesza mieszkańców Dynowa. Naszą szkołę reprezentowała Pani Dyrektor Halina Cygan, a Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie – Prezes Stanisław Tymowicz.

 

 

15.07.2016r.

       70-lecia Klubu Sportowego Dynovia "Spotkanie pokoleniowe".

 

        15.07.2016r. (piątek) odbyły się główne uroczystości obchodów 70-lecia Klubu Sportowego DYNOVIA Dynów "Spotkanie pokoleniowe". O godz.10:00 rozpoczęła się Msza Święta w Kościele Parafialnym w Dynowie, odprawiona przez księży  (byłych zawodników klubu)  w intencji wszystkich działaczy, kibiców oraz zawodników kiedyś i obecnie grających w barwach „DYNOWII Dynów”.   Po mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali do hali Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej na część oficjalna obchodów 70-lecia „Spotkanie pokoleniowe”. Uroczystość zaszczycili swoja obecnością: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego - Pan Bogdan Romaniuk, Przedstawiciele Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie, Burmistrz Miasta Dynów - Pan Zygmunt Frańczak i Przewodnicząca Rady Miasta Dynów - Pani Ewa Hadam, Radni Miasta Dynów, Radni Powiatowi, Sponsorzy, Przedstawiciele stowarzyszeń, instytucji, firm, przedsiębiorstw i organizacji dynowskich oraz byli i obecni Członkowie Klubu, Działacze, Sportowcy, a także zaproszeni Goście.

Historię klubu przedstawił Sekretarz Klubu – Pan Rafał Bilski, po czym nastąpiło wręczenie odznaczeń i pamiątkowych statuetek zasłużonym osobom związanym z dynowskim sportem. Całość prowadził Wiceprezes Klubu – Pan Zbigniew Duchniak.

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego reprezentowała Dyrektor - Pani Halina Cygan, która przekazała Prezesowi - Panu Łukaszowi Dominowi  pamiątkowy graweron i wyraziła przy tej okazji zadowolenie, że w składzie drużyn jest bardzo liczna grupa uczniów ZSzZ.  W imieniu Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie wystąpił Prezes - Pan Stanisław Tymowicz, którzy wyraził Władzom Klubu uznanie dla wieloletniej pracy wychowawczej z młodzieżą, życzył sukcesów sportowych, wielu sponsorów i sympatyków Towarzystwa Sportowego DYNOVIA.

Na zakończenie piątkowej uroczystości przygotowany został poczęstunek dla wszystkich uczestników „Spotkania pokoleniowego”.

 

3.07.2016r.

     Kurs "Obsługi urządzeń transportu bliskiego - kierowca operator wózków jezdniowych napędzanych z bezpieczną wymianą butli gazowej"

w Centrum Kształcenia Ustawicznego Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

 

W dniu 30 czerwca 2016r. zainteresowani uczniowie klasy 3a (3 – letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych) ukończyli kurs „Obsługa urządzeń transportu bliskiego – kierowca operator wózków jezdniowych napędzanych z bezpieczną wymianą butli gazowych”.

Zajęcia zakończyły egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym, wydaniem zaświadczeń o ukończeniu kursu oraz imiennych zezwoleń uprawniających do kierowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym na terenie danego pracodawcy. Ukończenie kursu uprawnia też do zdawania egzaminu państwowego przed komisją Urzędem Dozoru Technicznego i po jego zaliczeniu otrzymanie ZAŚWIADCZENIE KWALIFIKACYJNE do obsługi urządzeń transportu bliskiego w kategorii: II WJO, zakres uprawnień: wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.

Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie – absolwenci szkoły zwiększą własne szanse na lepsze zatrudnienie oraz będą mieć zdecydowanie lepszy start w dorosłe życie.                         Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na zawodowców !!!!!

 

CZERWIEC

29.06 2016r.

        Spotkanie kandydatów do klas pierwszych z Panią Dyrektor Haliną Cygan, odbędzie się 30.06.2016r.(czwartek) o godz. 9.30 w auli szkolnej (I piętro). Serdecznie zapraszamy !!

 

25.06.2016r.

      Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016.

 

             W dniu 24 czerwca 2016r. w sali gimnastycznej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Uroczystość rozpoczęła się bardzo przemiłym akcentem. Dzieci z Przedszkola Miejskiego w Dynowie pod opieką Pani Krystyny Miśniakiewicz złożyły na ręce Dyrektor Haliny Cygan przepiękny bukiet kwiatów i przepiękne wierszowane podziękowania za całoroczną współpracę. W dowód podziękowania dla wszystkich dzieci z przedszkola, ich wychowawców i Dyrektor Marii Biernasz zostały przekazane słodkości. 

Następnie odbył się krótki program artystyczny, który z tej okazji przygotowali uczniowie pod opieką Pani Beaty Irzyk i Pani Honoraty Mikoś. Następnie Pani Dyrektor Halina Cygan w swoim wystąpieniu przedstawiła najważniejsze sukcesy szkoły, podsumowała działalność dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczą szkoły, podziękowała Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Niepedagogicznym za całoroczny trud oraz Rodzicom za pracę na rzecz szkoły. Słowa podziękowania za całoroczne wsparcie zostały skierowane także do Organu Prowadzącego Szkołę – Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem oraz Naczelnika Wydziału Społeczno – Oświatowego Pana Adama Kozaka. /…/     czytaj więcej  ..>>

 

Dzień dobry.

Szanowni Uczniowie i Rodzice.

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Szkoły.

  

W życiu idziemy do przodu po to,

aby innych, samych siebie i świat uczynić lepszymi.

Wszytko, co do tego nie prowadzi

i co to uniemożliwia przeczy życiu”

                                      LEW Tołstoj

 

 

Zakończenie roku szkolnego to moment podsumowania całorocznej pracy  i  zarazem czas refleksji, na ile udało się zrealizować wcześniejsze plany  i zamierzenia. Już za chwilę odbierzecie świadectwa promocyjne, które będą przepustką do dalszego kształcenia. Wyniki, jakie osiągnęliście zawdzięczacie przede wszystkim swojej wytrwałości i systematycznej pracy, ale również wiedzy i zaangażowaniu nauczycieli. Spędziliście w szkole przez cały rok szkolny dużo czasu i mam nadzieję, że wynieśliście z niej nie tylko wiedzę, ale także wiele doświadczeń, wspomnień i wspaniałych chwil, które będą procentować w dalszej edukacji  i w dalszym życiu.

Nauczyciele i wychowawcy starali się wpajać zasady oraz prawdy, które niewątpliwie pomogą wam osiągnąć kolejne sukcesy w następnych klasach – na egzaminach końcowych (maturalnym, zawodowych).  To nauczyciele – jako pierwsi – wprowadzają Was w szkolne zwyczaje i obowiązki, a tym samym otwierają drogę do zdobywania wiedzy na poziomie szkoły średniej. Właśnie te pierwsze kroki są niezwykle ważne. Od nich bowiem w ogromnym stopniu zależy poziom przygotowania do zadań stojących przed Wami. Wyrazem największej wdzięczności za całoroczną pracę z młodzieżą i dla młodzieży dla wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji i obsługi niech będzie najprostsze słowo „dziękuję”.

Miłych i spokojnych wakacji, dużo odpoczynku, zwiedzenia ciekawych miejsc oraz spotkania wielu ciekawych ludzi. Do zobaczenia we wrześniu.

 

Halina Cygan

  Dyrektor

ZSzZ w Dynowie

 

14.06.2016r.

     Lekcja terenowa do oczyszczalni miejskiej w Dynowie.

 

W dniu 13 czerwca 2016 roku uczniowie klasy 1TL (4–letnie technikum w zawodzie technik logistyk) Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie pod opieką Pani Renaty Łybackiej i Pani Marii Szmul uczestniczyli w lekcji terenowej do oczyszczalni miejskiej w Dynowie. Na terenie obiektu uczniowie zostali przywitani przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie Pana Witolda Bielca, który w bardzo ciekawy sposób omówił proces oczyszczania ścieków i oprowadził uczniów po obiekcie oczyszczalni. Celem wycieczki było poznanie technologii i etapów oczyszczania ścieków, zapoznanie uczniów  z urządzeniami stosowanymi w biologiczno-mechanicznej oczyszczalni oraz poznanie stanowiska kontroli i monitorowania procesu oczyszczania.

                                                                  Zajęcia w terenie cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów.

 

11.06.2016r.

      V Olimpiada Informatyczna Regionalnej Akademii Oracle.

 

      

W dniu 10 czerwca 2016r. na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej obyła się V Olimpiada Informatyczna Oracle. Wśród uczestników byli reprezentanci Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie: Grzegorz Boroń, Konrad Ciurkiewicz, Mirosław Potoczny z kl. 3TI i Paweł Sierant z kl. 2TI (4 – letnie technikum w zawodzie technik informatyk) pod opieką Pana Wojciecha Hamerli i Pana Sławomira Litwina. Korzystając z oprogramowania, usług i produktów edukacyjnych Oracle, uczniowie mogli pogłębić wiedze IT podczas prezentacji przygotowanych  w przerwie olimpiady przez studentów wyżej wymienionego wydziału. Politechnika Rzeszowska z którą współpracujemy dąży do poszerzania wiedzy na temat najnowszych produktów i rozwiązań poprzez organizację Regionalnej Akademii Oracle oraz Kariery Inżyniera. Uczniowie 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk, technik logistyk i technik pojazdów samochodowych uczestniczą w tych programach, dzięki czemu szkoła otrzymała licencje na edukacyjne wykorzystanie wybranych produktów z zakresu baz danych, systemów operacyjnych oraz tworzenia aplikacji. Ponadto jesteśmy uprawnieni do korzystania z dostępnej całodobowo pomocy technicznej Oracle, takiej samej jak pomoc dostępna dla klientów korporacyjnych.

 

10.06.2016r.

        Powiatowy Konkurs z fizyki  na prezentacje multimedialną „ Z fizyką za pan brat”.

 

           

 

 

W dniu 9 czerwca 2016r. nastąpiło rozstrzygnięcie  Powiatowego Konkursu z fizyki na prezentację multimedialną „Z fizyką za pan brat”. II miejsce za prezentację multimedialną przygotowaną pod opieką Pana Piotra Zdeba zdobyła Sabina Głowacz z kl. 1TL (4 – letnie Technikum w zawodzie technik logistyk). Organizatorem konkursu byli: doradca metodyczny Pani Barbara Selwa i Zespół Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie.                      

                                               Uczennicy i opiekunowi gratulujemy!!!

 

 

 

9.06.2016r.

     Spotkanie w ramach kampanii społecznej „Zrozumieć starość za młodu”…

    

            W auli szkolnej w dniu 9 czerwca 2016r. uczniowie z klas 1TL, 1TI, 2THL, 3THL i 3TI uczestniczyli w spotkaniu w ramach kampanii społecznej „Zrozumieć starość za młodu”….. Jest to projekt ”Rozbudowa, przebudowa pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz współfinansowany ze środków własnych Powiatu Rzeszowskiego. Organizatorem spotkania była Grupa MPD Sp. z o.o i Poradnia Zuzia.

Tematem spotkania było zapoznanie młodzieży z kwestiami związanymi z chorobami osób starszych, m.in. demencją, chorobą Alzheimera i opieką nad osobami chorymi. Każdy z uczestników spotkania otrzymał materiały promocyjne związane z projektem oraz broszurę informacyjną dla młodzieży „Demencja – jak rozpoznać, jak mogę pomóc?” ZOL w Górnie przeznaczony dla chorych na Alzheimera został uruchomiony w maju 2001r.

 

8.06.2016r.

     Wycieczka rekreacyjno-dydaktyczna klasy 2THL do Rzeszowa.

 

            W dniu 07.06.2016 roku uczniowie klasy 2THL w zawodzie technik handlowiec i technik logistyk uczestniczyli w wycieczce do Rzeszowa. W programie wycieczki zaplanowano zarówno zajęcia rekreacyjne jak i edukacyjne. Młodzież uczestniczyła w seansie filmowym w Multikinie w Millenium Hall, a następnie w zajęciach dydaktycznych w Pracowni Medycyny Sądowej i Profilowania Kryminalnego na Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Zajęcia prowadzone były przez pracownika naukowego tej uczelni pana mgr Arkadiusza Szajnę./.../  

                                   .. czytaj więcej  ..>>

 

6.06.2016r.

     XVII Powiatowy Rajd Turystyczny w Beskid Wyspowy

 

  W dniach 3-4 czerwca 2016r. 24 osobowa grupa uczniów ZSzZ w Dynowie pod opieką Pani Honoraty Mikoś i Pana Sławomira Litwina uczestniczyła w XVII Powiatowym Rajdzie Turystycznym w Beskid Wyspowy. Organizatorem rajdu było Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, a trasę wyznaczył pracownik tej placówki Pan Marcin Tupaj, który nam towarzyszył. W programie rajdu znalazły się przede wszystkim wycieczki piesze,  pierwszego dnia trasą: Jurków – Mogielica – Krzysztonów – Polana Wały – Półrzeczki i drugiego dnia: Wiśniowa – Lubomir – Kamieniec – Przełęcz Sucha - Poręby. Młodzież prowadzona przez Przewodników z Koła PTTK Rzeszów Panią Dorotę Michnia i Pana Aleksandra Dawidziaka już w pierwszym dniu mogła sprawdzić swoje siły zdobywając najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego - Mogielice (1170 m.n.p.m)./…/     

 ..  czytaj więcej ..>>

 

6.06.2016r.

      Wycieczka programowa uczniów 4–letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych do Sanoka i Soliny.

 

      W dniu 6 czerwca 2016r. uczniowie klasy 1TPS i 1THPS (4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych) pod opieką nauczycieli: Pana Pawła Gieruli, Pana Marka Rzeszutki i Pana Wiesława Serwatki zwiedzili Fabrykę „AUTOSAN” w Sanoku i „Elektrownię Wodną” w Solinie. W Sanoku w Fabryce „AUTOSAN” uczniowie mieli możliwość zwiedzenia zakładu, zapoznania się  z procesem i montażem autobusów właśnie marki „Autosan. Następnie udali się do Soliny, aby zwiedzieć jedną z najbardziej znanych w Polsce „Elektrownię Wodną”.

                                                Cała wyprawa była udana, a jej uczestnicy wrócili bardzo zadowoleni.

 

 

5.06.2016r.

      Szkolne Prezentacje Artystyczne „SZPAK.

     W dniu 5 czerwca 2016r. Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie był organizatorem Szkolnych Prezentacji Artystycznych „Szpak”. Wzięła w nich udział Szkolna Grupa Artystyczno - Teatralna „ANTRAKT” pod opieką Państwa Anny i Jarosława Molów, a także  Szkolna Grupa Sportowo – Taneczna – „APLAUZ”, w ramach działania Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”  w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Miejską Dynów. „ŻYCIE TO RUCH, TANIEC I SPORT”, pod opieką Pani Aliny Paściak. W trakcie Szkolnych Prezentacji Artystycznych „Szpak”, uczniowie naszej szkoły w zawodzie technik informatyk przygotowali pokaz mobilnych robotów, wydruków z drukarki 3D, a także inne ciekawe prezentacje, m.in.: szkoła w wersji Minecraft i okulary google cardboard pod opieką nauczyciela przedmiotów informatycznych Pana Adama Bogusza. Poza tym została zaprezentowana oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017, którą przygotowali uczniowie pod opieką Pani Anny Fary.

1.06.2016r.

      Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”  w ramach zadania publicznego

              współfinansowanego przez Gminę Miejską Dynów "ŻYCIE TO RUCH, TANIEC I SPORT”.

 

       1 czerwca 2016r. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie na terenie obiektów sportowych  Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zorganizowało zajęcia sportowe pod hasłem: „Życie to ruch, taniec i sport” w ramach zadania otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu” współfinansowanego przez Gminę Miejską Dynów. Zajęcia sportowo - rekreacyjne uroczyście otworzył Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz i Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan. W ramach zajęć  sportowo – rekreacyjnych odbyły się: turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców, turniej piłki siatkowej plażowej dziewcząt  (zespoły 6 – osobowe – 4 drużyny), turniej piłki nożnej chłopców ( zespoły 7 – osobowe – 9 drużyn) oraz miały miejsce prezentacje grup sportowo – tanecznych. Zajęcia sportowo – rekreacyjne przebiegły w bardzo sportowej atmosferze, przy ogromnym dopingu zgromadzonej publiczności i wspaniałej muzyce przygotowanej szkolnych dzidżejów – braci Marcina i Macieja Szajników. Nad całością czuwali Pani Alina Paściak i Pan Paweł Gierula, oraz Pan Marek Paściak i Pan Piotr Marcinek, a także inni członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

      W/w zajęcia sportowo - rekreacyjne mogły odbyć się dzięki środkom z zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu” współfinansowanego przez Gminę Miejską Dynów i środkom z budżetu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Czekamy na kolejne zajęcia sportowo – rekreacyjne!!!

 

MAJ

31.05.2016r.

        

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH w Dynowie

i ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie

                                                                                               

 

 Organizują 1 czerwca 2016r. zajęcia

 

 w ramach REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci

 i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu

 

"ŻYCIE TO RUCH,TANIEC i SPORT"

 

 

Zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania:

„Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”.

 

31.05.2016r.

     Wycieczka klasy 1TI do Rzeszowa.

 

W dniu 31 maja 2016 roku uczniowie klasy 1TI (4 – letnie technikum w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Dynowie) pod opieką Pani Barbary Ślemp oraz Pani Bogusławy Pinkowicz uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Rzeszowa.

Uczniowie najpierw udali się do Multikina na projekcję filmu „Sąsiedzi 2”, a następnie wzięli udział w zajęciach w laboratorium kryminalistycznym w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie.

 Motywem przewodnim zajęć były problemy z zakresu kryminalistyki a dokładniej z daktyloskopii. Po zapoznaniu z częścią teoretyczną zagadnienia, uczniowie wzięli udział w zajęciach praktycznych, podczas których pobierali odciski palców, zdejmowali odciski palców z różnych przedmiotów przy pomocy specjalistycznych narzędzi, czy oglądali pobrany materiał pod mikroskopem. Omawiane zagadnienia wzbudziły bardzo duże zainteresowanie uczniów i wszyscy zgodnie stwierdzili, że podobny wyjazd należy w przyszłości powtórzyć.

 

31.05.2016r.

       Lekcja terenowa do Delikatesów Centrum w Dynowie.

 

            W dniu 31 maja 2016 roku uczniowie klasy 3THL (4–letnie technikum w zawodzie technik handlowiec/technik logistyk) Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie pod opieką Pani Renaty Łybackiej i Pani Marii Szmul uczestniczyli w lekcji terenowej do Delikatesów Centrum w Dynowie. Celem wycieczki była analiza asortymentu towarowego oraz merchandisingu na przykładzie lokalnego sklepu.

            Uczniowie zwracali uwagę na cechy, klasyfikację oraz strukturę asortymentu. Dokonywali analizy czy asortyment oferowanych produktów odpowiada oczekiwaniom i potrzebom docelowego rynku. Analizowali również wykorzystanie całości przestrzeni handlowej do komunikacji z klientami w celu wywołania potrzeby zakupu towarów i jej realizacji oraz bodźce, które przyciągają do sklepu, działają na jego terenie i wpływają na optymalne wykorzystanie potencjału miejsca sprzedaży. Zajęcia w terenie cieszyły się dużym zainteresowaniem i zadowoleniem uczniów.

 

30.05.2016r.

      KURS SPAWANIA w Centrum Kształcenia Ustawicznego ZSzZ w Dynowie.

 

 

W dniach od 6 maja do 25 maja 2016r. 11 uczniów z klasy 3a ( 3 – letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych) oraz klasy 4TPS (4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującym w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w ramach współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie ukończyło kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe zakresu spawania i cięcia metali.Podczas kursu uczniowie zdobyli umiejętności i wiedzę na temat: spawania metodą MIG – 131 (spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą topliwą), spawania metodą MAG – 135 (spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą), metodą TIG–141 (spawania łukowego elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych - argon) w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach, oraz ręcznego cięcia plazmowego i cięcia acetylenowo - tlenowego metali./.../     czytaj więcej ..>>

 

 

 

29.05.2016r.

   Ogólnopolski Konkurs Multimedialny „Nasze Nadleśnictwo” – kolejny sukces uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

Towarzystwo Przyjaciół Lasu w Warszawie było organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Multimedialnego „Nasze Nadleśnictwo”. Był on skierowany do młodzieży szkolnej uczęszczającej do szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju. Do konkursu mogły przystąpić trzyosobowe zespoły, których zadaniem było przygotowanie prezentacji multimedialnej związanej z miejscowym (właściwym dla lokalizacji szkoły, miejsca zamieszkania lub np. spędzania wakacji) nadleśnictwem Lasów Państwowych.

Prace konkursowe, mogły przedstawiać ogólne informacje o opisywanym nadleśnictwie oraz skupić się na jednym lub kilku zagadnieniach, m.in. historia nadleśnictwa i miejscowych lasów, gospodarka leśna, spojrzenie autorów na walory lasów nadleśnictwa, interesujące osoby zatrudnione w nadleśnictwie.

Na konkurs prezentację multimedialną o Pani Małgorzacie Kaczorowskiej z Nadleśnictwa Dynów zajmującej się, m.in. edukacją leśną, przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie: Grzegorz Boroń, Konrad Ciurkiewicz, Mirosław Potoczny z kl. 3TI (4 – letnie technikum w zawodzie technik informatyk). Przygotowana pod opieką Pani Honoraty Mikoś prezentacja multimedialna zyskała uznanie jury i zdobyła II miejsce w Polsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Uczniom i opiekunce serdecznie gratulujemy!!!!     zobacz prezentacje ..>>

 

27.05.2016r.

      Specjalne wydanie DYNOWINKI Nr 6-251 już do nabycia w sklepach i kiosku TO i OWO.

 

 

          Słowo wstępne i wiersz dla MAMY, Wizytacja Ks. Biskupa, Sztandar Towarzystwa Przyjaciół Dynowa, „Majowe trąbki”,Wywiad z Wicestarostą Rzeszowskim Panem Markiem Sitarzem,  Park Naukowo - Technologiczny Rzeszów-Dworzysko, „Innowacyjne Podkarpacie” – XVI edycja Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza”, Co słychać w ANTRAKCIE?, INNOWACJE W ZAWODACH, INNOWACJE W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM, „OMNIBUS 2016 ", STYPENDYŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH w Dynowie, Działalność Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie, SZKOLNA GRUPA SPORTOWO – TANECZNA  „APLAUZ”, BiblioTech - biblioteka przyszłości,  „ELEMENCIK” – gazetka szkolna, Biblioteka, Sport i rekreacja , "ŻYCIE TO RUCH,TANIEC i SPORT", Poradnictwo zawodowe młodych, Uzależnienia behawioralne,Informator na rok 2016/17  i inne.

 

 

25.05.2016r.

      Zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas pierwszych „Uzależnienia behawioralne i od substancji psychoaktywnych”.

 

             W dniu 25 maja 2016r. uczniowie klas pierwszych 1TPS, 1TL, 1TI uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych na temat: „Uzależnienia behawioralne i od substancji psychoaktywnych”. Zajęcia prowadził terapeuta Pan Paweł Antoniak i zostały sfinansowane ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dynowie. Uczniowie wzięli aktywny udział w zajęciach profilaktycznych. Zapraszamy także do lektury specjalnego majowego wydania miesięcznika „Dynowinka”, w którym  jest artykuł pedagoga szkolnego Pani Elżbiety Kiszki na temat uzależnień behawioralnych.

 

25.05.2016r.

      Finał Wojewódzki Licealiady w lidze lekkoatletycznej chłopców w Rzeszowie.

 

W dniu 25 maja 2016r. w Rzeszowie na stadionie CWKS Resovia odbył się Finał Wojewódzki Licealiady w lidze lekkoatletycznej. Z naszej szkoły wzięła w nim udział drużyna chłopców. Po podsumowaniu wszystkich konkurencji drużyna chłopców uzyskała 1151 punktów i uplasowała się na VII miejscu w województwie podkarpackim. Opiekunem uczniów był Pan Paweł Gierula. Uczniom i opiekunowi gratulujemy!!!!

 

 

 

25.05.2016r.

       Wycieczka klasy 1THPS do Rzeszowa.

 

           W dniu 25 maja 2016 roku uczniowie klasy 1THPS (4 – letnie technikum w zawodzie technik handlowiec/technik pojazdów samochodowych) pod opieką Pani Magdaleny Wolańskiej oraz Pani Agnieszki Kędzierskiej wybrali się na wycieczkę do Rzeszowa.

Uczniowie najpierw udali się do Multikina na projekcję filmu „Sąsiedzi 2”. Następnie mieli okazję wziąć udział w prelekcji w nowoczesnym laboratorium kryminalistycznym w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Motywem przewodnim wykładu była definicja oraz struktury organizacyjne kryminalistyki, pojęcie śladu, przestępczość w Polsce i jej wykrywalność a także niektóre czynności procesowo-kryminalistyczne. Wysłuchawszy z dużym zainteresowaniem części teoretycznej uczniowie mieli szansę wziąć udział w zajęciach praktycznych, podczas których oglądali próbki materiałów pod mikroskopem a także przechadzali się po sali wykładowej w alkogoglach, co niewątpliwie wzbudziło u nich spore rozbawienie. Wyjazd z pewnością należy zaliczyć do udanych a jej uczestnicy wrócili bardzo zadowoleni.

 

24.05.2016r.

      XXI Ogólnopolski Konkurs Literacki Twórczości Dzieci i Młodzieży - „Liryczne Jasło”.

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle byli organizatorami XXI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”.

Tegoroczna edycja Konkursu okazała się pod wieloma względami wyjątkowa. Po pierwsze, wzięła w  niej udział rekordowa liczba osób – aż 479 uczestników nadesłało ponad 1150 prac. Po drugie, ponad 280 osób nadesłało opowiadania, podczas gdy do tej pory zawsze dominowali pasjonaci poezji. Po trzecie wreszcie, „Liryczne Jasło” przekroczyło granice Europy, a na konkurs nadesłana została praca aż z dalekich Chin.

24 maja 2016 r. podczas uroczystej gali, która odbyła się w Kinie Jasielskiego Domu Kultury „Syrena” nastąpiło ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień. Wśród nagrodzonych w kategorii proza znalazł się uczeń Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie - Grzegorz Boroń z kl. 3TI (4 – letnie technikum w zawodzie technik informatyk), który za pracę konkursową zatytułowaną „Człowiek bez twarzy” przygotowaną pod opieką Pani Beaty Irzyk zdobył IIII miejsce!!!. Podczas gali finałowej w której uczestniczył pod opieką Pana Stanisława Tymowicza otrzymał pamiątkowy dyplom, nagrody rzeczowe, oraz zbiór wierszy i opowiadań laureatów konkursu. Swoimi refleksjami na temat konkursu podzielili się także organizatorzy i jurorzy. Bardzo miły akcentem było zaprezentowanie nagrodzonego opowiadania Grzegorza przez recytatorów Sceny Słowa Jasielskiego Domu Kultury. Całość uświetnił występ duetu Tyburowski & Bora Duo.             Uczniowi, Jego Rodzicom i opiekunce serdecznie gratulujemy!!!

 

24.05.2016r.

      Lekcja terenowa do oczyszczalni miejskiej w Dynowie.

 

W dniu 23.05.2016r. klasa 3THL (4 – letnie technikum w zawodzie technik handlowiec/ technik logistyk) Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie pod opieką Anny Kałamuckiej oraz Ryszarda Dymczaka, uczestniczyła w lekcji terenowej do oczyszczalni miejskiej w Dynowie. Na terenie obiektu uczniowie zostali przywitani przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie Pana Artura Owsianego, który przedstawił obiekt oczyszczalni.

Celem wycieczki było poznanie technologii oczyszczania ścieków, zapoznanie uczniów z urządzeniami stosowanymi w biologiczno-mechanicznej oczyszczalni, poznanie stanowiska kontroli i monitorowania procesu oczyszczania. Młodzież zapoznała się z kolejnymi etapami oczyszczania:

·         mechanicznym opartym na procesach cedzenia, rozdrabniania, sedymentacji w osadnikach Imhoffa - jest to rodzaj zintegrowanego dwukomorowego, żelbetowego zbiornika służącego do wytrącania zanieczyszczeń w komorze górnej – tzw. sedymentacyjnej oraz dolnej – tzw. osadowej, fermentacyjnej (głębokość 10,8 metrów).

·         biologicznym - polegającym na rozkładzie i mineralizacji zanieczyszczeń organicznych przez mikroorganizmy.  Ten etap posiada cykl: tlenowy – napowietrzania „błony biologicznej” stanowiącej bakterie czerpiące pokarm z zawiesiny mineralnej i organicznej (zbiornik o głębokości 5 metrów)  oraz beztlenowy – w którym nadmiar masy organicznej wytworzonej podczas rozkładu biologicznego oddzielany jest od strumienia ścieków w osadnikach wtórnych o głębokości 6 metrów.

Zobaczenie trudnego procesu oczyszczania przyczyni się bez wątpienia do:

·         kształtowania pozytywnych postaw względem środowiska naszego regionu,

·         poszanowania zmniejszających się zasobów wód naszego Pogórza Dynowskiego w wyniku ujemnego bilansu wodnego  ostatnich lat,

·         dbałości o czystość środowiska i przeciwdziałanie skażeniom pochodzenia komunalnego w regionie.

Mamy nadzieję, że każde takie działania wzbudzą w Was droga młodzieży, nutę refleksji i szacunku względem otaczającego nas piękna przyrody. Przyczynią się do poszanowania bezcennego skarbu jakim jest czyste otoczenie.

 

20.05.2016r.

      VIII EDYCJA KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO JĘZYK ANGIELSKI I MATEMATYKA  "OMNIBUS 2016".

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie byli organizatorami VIII edycji konkursu interdyscyplinarnego „OMNIBUS” dla uczniów z gimnazjów Pogórza Przemysko – Dynowskiego w kategorii język angielski i matematyka. Uczestnicy reprezentowali powiaty: brzozowski, przeworski, rzeszowski i przemyski. Celem konkursu była: popularyzacja wiedzy z zakresu matematyki i języka angielskiego, kształcenie praktycznych umiejętności uczniów, rozwój umiejętności matematycznych i językowych./.../     czytaj więcej ..>>

 

18.05.2016r.

      Praca literacka ANTRAKTU z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  znów najlepsza w województwie podkarpackim!

 

W dniu 17 maja 2016r. w siedzibie Zarządu Oddziału PTTK w Rzeszowie miało miejsce podsumowanie XXIII Wojewódzkiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. W uroczystości wzięli udział członkowie Szkolnej Artystyczno – Teatralnej Grupy ANTRAKTKarolina Sowa, Szymon Hadam, Kamil Nowak i Paweł Sierant wraz z opiekunem Panem Jarosławem Molem.

Za swoją pracę otrzymali zaszczytne I miejsce w województwie, uprawniające ich do reprezentowania Podkarpacia w etapie centralnym, który odbył się wcześniej. Podczas spotkania uczniowie podzielili się z zebranymi swoimi wrażeniami z pobytu na zlocie laureatów w Kozienicach i zachęcili kolegów do krajoznawczej działalności w przyszłym roku. Atrakcją spotkania była wycieczka po stolicy Podkarpacia, prowadzona przez przewodnika PTTK pod hasłem – Rzeszów, którego nie znacie. Impreza zakończyła się wspólnym obiadem w restauracji Dessa.  

 

17.05.2016r.

      POWIATOWA LICEALIADA W LIDZE LEKKOATLETYCZNEJ W RZESZOWIE.

 

 

 

 

 

W dniu 17 maja 2016 r. w Rzeszowie odbyły się zawody w Powiatowej Licealiadzie w lidze lekkoatletycznej dziewcząt i chłopców. Bardzo dobry występ zanotowali uczniowie naszej szkoły, zarówno drużyna dziewcząt jak i drużyna chłopców zdobyła I miejsce. Opiekunem drużyn był Pan Paweł Gierula. Uczniom i opiekunowi gratulujemy!!!!

 

 

 

 

 

 

17.05.2016r.

       Praca literacka ANTRAKTU z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie znów najlepsza w Polsce!!!

              

       Karolina Sowa z kl.2THL, Szymon Hadam z kl. 3TPS, Kamil Nowak z kl. 1TPS i Paweł Sierant z kl. 2TI (pod opieką Państwa Anny i Jarosława Molów), członkowie Szkolnej Grupy Artystyczno – Teatralnej „Antrakt” z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w dniach 13.05.2016r. - 15.05.2016r., wzięli udział w Centralnym Zlocie Laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę” w Kozienicach. Podczas uroczystej gali konkursowej otrzymali I miejsce w centralnym etapie XXIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” w Warszawie!!!.

Cały, bogaty w program turystyczno – krajoznawczy pobyt był nagrodą za przygotowaną przez grupę pracę literacką pt.: „Smaki życia, czyli opowieści rodzinne przy owalnym stole”. Uczniowie zwiedzili najnowocześniejsze w Polsce Centrum Kulturalno - Artystyczne w Kozienicach, z profesjonalnym studiem nagrań i studiem telewizyjnym oraz trzema salami kinowymi i teatralnymi, uczestniczyli w pokazie kawaleryjskim Grupy Rekonstrukcji Historycznej 17 Infanterie Division z Kozienic, poznali tajemnice Opactwa Benedyktów i dworku Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, podziwiali przyrodę Puszczy Kozienickiej. Atrakcji było oczywiście dużo więcej – choćby zakwaterowanie w położonym nad zalewem pensjonacie nowoczesnego Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu z amfiteatrem, ośrodkiem wodnym, kortami, basenem, sztucznym lodowiskiem, sauną i klubem jeździeckim. Organizatorzy zapewnili ciekawy program występów artystycznych, ognisko i imprezę integracyjną, możliwość korzystania z basenu oraz z siłowni na wolnym powietrzu. Prócz tego wszyscy otrzymali całe torby prezentów…

Serdecznie gratulujemy!

 

10.05.2016r.

      ZAJĘCIA W RAMACH PROFILAKTYKI RAKA PIERSI.

 

Dnia 10 maja 2016 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ramach profilaktyki raka piersi odbyło się spotkanie z Panią Krystyną Wielgos – higienistką szkolną. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy 1TL  (zawód technik logistyk), klasy 1THPS (zawód technik handlowiec/pojazdów samochodowych) oraz 1TI (zawód technik informatyk), a koordynatorem spotkania była Pani Honorata Mikoś – nauczycielka biologii.

Głównym celem spotkania było pogłębienie wiedzy na temat raka piersi, który jest najczęstszym w Polsce kobiecym nowotworem złośliwym i stanowi główną przyczynę zgonów kobiet z powodu chorób nowotworowych. W czasie zajęć omówione zostały również czynniki ryzyka oraz objawy tj. zmieniony kształt piersi, wyczuwalny guzek lub stwardnienie, zmiana koloru itp. Szczególną uwagę na zajęciach zwrócono na samobadanie piersi. Uczniowie mieli możliwość poznania sposobu samobadania na specjalnym modelu do badania piersi, co pozwoliło na udzielenie praktycznych wskazówek i nabycia umiejętności ich badania.

Zajęcia  cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, przybliżyły młodzieży problem raka piersi oraz zachęciły do samobadania, które jest bardzo ważnym elementem w procesie wczesnego wykrywania raka piersi i zwiększa szanse na wyleczenie.

 

03.05.2016r.

         225 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA.
 

Z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Dynowie odbyły obchody rocznicowe. W uroczystych obchodach wzięli udział przedstawiciele Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie m.in. Dyrektor ZSzZ w Dynowie Pani Halina Cygan, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz. Zgodnie z tradycją w obchodach uczestniczył szkolny poczet sztandarowy pod opieką Pani Honoraty Mikoś w składzie: sztandarowy - Mateusz Dańczak oraz asysta - Sandra Gwara i Sandra Siwulec. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem ks. Dziekana Stanisława Janusza w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dynowie, a następnie jej uczestnicy przemaszerowali na rynek miasta, gdzie odbyła się kolejna część obchodów. W tej części nastąpiło, m.in. złożenie kwiatów przed pomnikiem Władysława Jagiełły przez Przewodniczącą Rady Miasta Dynów Panią Ewę Hadam i Burmistrza Miasta Dynowa Pana Zygmunta Frańczaka, a także część artystyczna w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Dynowie i koncert Dynowskiej Orkiestry Dętej.

 

KWIECIEŃ 2016

29.04.2016r.

         Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016 przez uczniów klas maturalnych.

 

        W dniu 29 kwietnia 2016r. w sali gimnastycznej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 przez uczniów klas maturalnych (4TPS – wych. Pani Barbara Gierlach, 4TI-wych. Pani Bogusława Pinkowicz, 4THL – wych. Pani Maria Szmul). Program artystyczny na tę okazję pod opieką Pani Renata Mazur, Pani Anny Mol i Pana Piotra Marcinka przygotowali uczniowie klas młodszych, którzy wręczyli maturzystom drobne upominki. Jednym z elementów programu artystycznego była część patriotyczna, poświęcona 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pani Dyrektor Szkoły Halina Cygan w swoim wystąpieniu przedstawiła wyróżniających się maturzystów, a także życzyła im udanych wyborów życiowych, nawiązała także do wydarzeń 3 majowych. /…/   czytaj więcej ..>>

 

29.04.2016r.

        Wycieczka Szkolnej Artystyczno – Teatralnej Grupy ANTRAKT.

 

W dniach 26 -27 kwietnia 2016 roku członkowie Szkolnej Artystyczno – Teatralnej Grupy ANTRAKT, pod opieką Anny i Jarosława Molów wybrali się na wycieczkę po Roztoczu. Właściwie każdy podczas niej znalazł coś dla siebie.

Zaczęło się niezwykle, bo… po tygodniu nieustannego deszczu, ku zaskoczeniu wszystkich wyszło piękne słońce! – Tak, to prawda ale zaczniemy naszą relację inaczej!Zaczęło się niezwykle, bo… wkroczono w migocący różnymi kolorami, bajeczny świat baniek choinkowych. To będące „poza realem” miejsce ujęło wszystkich. Okazało się, że właściwie nie ma takiej postaci czy rzeczy, której nie dałoby się zakląć w kruchej, szklanej bombce – od par w strojach ludowych z całego świata, przez samochody różnych marek, misie, koty, ryby, motyle aż po owoce, kwiaty, domy… Kto nie był jeszcze w jedynym tego rodzaju Muzeum Bańki Choinkowej w Nowej Dębie musi się koniecznie tam wybrać. Antraktowicze nie dość, że mogli podczas pokazu zobaczyć sposoby produkcji baniek i różne techniki ich zdobienia, to jeszcze każdy został obdarowany bombką z nazwą grupy./..../  czytaj więcej ..>>

 

29.04.2016r.

         Półfinał Wojewódzkiej Licealiady w unihokeju chłopców.

 

W dniu 28 kwietnia 2016r. w Żurawicy odbył się Półfinał Wojewódzkiej Licealiady w unihokeju chłopców. W tej imprezie udział wzięła drużyna Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, którą reprezentowały:  Dawid Dańko – kl. 2TPS, Patryk Górniak – kl. 4THL, Grzegorz Kiełbasa – kl. 4THL, Bartosz Kopacki – kl. 2TI, Łukasz Kozioł – kl. 1a, Marek Król – kl. 4THL, Kamil Kurdziel – kl. 4THL, Michał Kuś – kl. 4THL, Maciej Łach – kl. 4THL, Sylwester Paszko – kl. 1TPS, Kamil Pindak – kl. 2TPS, Aleksander Szmulik – kl. 4TI.

Po sportowej walce i niemałych emocjach nasz zespół zajął IV miejsce. Opiekunem drużyny jest Pan Marek Paściak.

Uczniom, opiekunowi gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy!!!

 

28.04.2016r.

          Pokazy dla dzieci z Przedszkola Miejskiego w Dynowie.

  

W dniu 28 kwietnia 2016r. na zaproszenie Pani Dyrektor Marii Biernasz uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zorganizowali pokazy dla wszystkich dzieci z Przedszkola Miejskiego w Dynowie.

Uczniowie klasy 2TI (4 – letnie Technikum w zawodzie technik informatyk): Robert Bomba (szkoła w wersji Minecraft + okulary 3D), Artur Pinkowicz (roboty lego mindstorms), Dawid Kiełbasa (roboty lego mindstorms), Paweł Sierant  (szkoła w wersji Minecraft + okulary 3D), Rafał  Siry (roboty lego mindstorms), Maciej Szajnik (roboty lego mindstorms) przygotowali specjalny pokaz dla dzieci. Pokaz dotyczył sterowaniem  robotów z serii  lego mindstorms, którymi można sterować za pomocą  pilota, aplikacji na smartfona lub programem zapisanym na nośniku wewnętrznym. Z jednego zestawu można wybudować wiele wersji robotów które za każdym razem mogą wykonywać inne zadanie. Była też szkoła w wersji Minecraft zbudowana z klocków w świecie gry przez ucznia Roberta Bombę szkoła jest tak realistyczna, że pomimo budynku jest opcja wejścia do szkoły i zwiedzenia budynku. Pokaz był wzbogacony o okulary google cardboard połączoną z aplikacje 3d na smorfona, dzięki czemu zwiedzanie szkoły możliwe było wirtualnie, kąt widzenia 360 stopni wraz z czujnikami ruchu (głowa w lewo obraz w lewo) itd... Zaprezentowane pokazy spotkały się z dużym zainteresowaniem dzieci. Cała społeczność szkolna ZSzZ w Dynowie składa serdeczne podziękowania na ręce Pani Dyrektor Marii Biernasz dla wszystkich Pracowników za bardzo miłe przyjęcie i pomoc w organizacji w/w spotkania.

 

27.04.2016r.

          OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  EKOLOGICZNY  „EKO-PLANETA”

 

W marcu 2016 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko - Planeta”, którego ważnym  aspektem było propagowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu ekologii oraz przyrody Polski, Europy i Naszego Regionu. Dyplom za bardzo dobry wynik otrzymał Mirosław Potoczny z kl. 3TI, dyplom wyróżnienia przypadł Konradowi Ciurkiewiczowi kl. 3TI, zaś Grzegorz Boroń kl. 3TI otrzymał dyplom uznania. Wszystkie dyplomy przyznane zostały przez Kierownika Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Dyrektora Biura Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko-Planeta”. Szkolnym Organizatorem Konkursu i opiekunem uczniów była Pani Honorata Mikoś. Uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów !!!

 

26.04.2016r.

         Półfinał Wojewódzkiej Licealiady w unihokeju dziewcząt.

 

W dniu 26 kwietnia 2016r. w Zespole Szkół w Kamieniu odbył się Półfinał Wojewódzkiej Licealiady w unihokeju dziewcząt. W tej imprezie udział wzięła drużyna Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, którą reprezentowały:  Małgorzata Bednarczyk kl. 4THL, Teresa Bołoz kl. 1THPS, Wioletta Czenczek kl. 3THL, Aleksandra Dubaj kl. 2THL, Joanna Jakielaszek kl. 2THL, Ewa Kiełbasa kl. 4THL, Klaudia Szul kl. 3THL, Karolina Wandas kl. 3THL, Karolina Wojdyło kl. 4TI.Po sportowej walce i niemałych emocjach nasz zespół zajął IV miejsce. Opiekunem drużyny jest Pan Paweł Gierula. Uczniom, opiekunowi gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy!!!

 

25.04.2016r.

         Dni otwarte w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

            Jak co roku Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie organizuje dzień otwarty szkoły dla uczniów szkół gimnazjalnych. Szkoła swoje podwoje otwiera przez cały okres rekrutacji na nowy rok szkolny 2016/2017. W tym roku początek dni otwartych rozpoczął się w dniu uroczystej gali XVI edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Innowacyjne Podkarpacie”, tj. 21 kwietnia 2016r. Pierwszego dnia w sposób zorganizowany odwiedzili naszą szkołę uczniowie gimnazjum z Manasterza i Jawornika Polskiego wraz z opiekunami oraz uczestnicy i goście w/w konkursu. W dniu 22 kwietnia 2016r. na zaproszenie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odpowiedzieli uczniowie z Gimnazjum w: Bachórzu, Hłudnie, Dubiecku, Dynowie, Dylągowej, Łubnie, Nozdrzcu, Pawłokomy, Wesołej, Warze. Natomiast w dniu 25 kwietnia 2016r. na zaproszenie szkoły odpowiedzieli uczniowie z Gimnazjum w: Harcie, Dynowie i Dydni. W trakcie „Dni otwartych” uczniowie gimnazjów wraz z opiekunami mogli zwiedzić szkołę, poznać szczegółowo ofertę edukacyjną i wyposażenie w pomoce dydaktyczne. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie wraz z opiekunami przygotowali dla gimnazjalistów wiele ciekawych pokazów.

Dziękujemy uczniom i opiekunom za przybycie na „Dni otwarte”, a dyrektorom poszczególnych szkół za umożliwienie uczniom udziału. Zapraszamy ponownie!!!

 

23.04.2016r.

       VIII edycji KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO z matematyki i języka angielskiego „OMNIBUS 2016”.

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych Pogórza Przemysko – Dynowskiego do udziału w konkursie interdyscyplinarnym z matematyki i języka angielskiego „OMNIBUS 2016”. Konkurs odbędzie się 19 i 20 maja 2016 r. , a termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 maja.2016 r.

 

1.    Regulamin  ..>>doc  ..>>pdf

2.    Karta zgłoszenia do matematyki i języka angielskiego  ..>> doc    ..>>pdf

3.    Tekst do języka angielskiego  ..>>pdf

 

23.04.2016r.

          Etap centralny Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  

                                                                                                                                           „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”.

                                                                                                                                                                

Zmagania reprezentantów wszystkich województw etapu centralnego Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy” odbyły się w dniu 19 kwietnia 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W ekipie reprezentującej województwo podkarpackie znalazł się uczeń Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Piotr Fołta z klasy 3THL (4 – letnie technikum w zawodzie technik logistyk), który zajmując I miejsce w etapie wojewódzkim wraz z opiekunem Panem Wojciechem Hamerlą stawili się na konkursie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w Warszawie.Zadaniem uczestników finału krajowego było rozwiązanie testu zawierającego 50 pytań, zarówno jednokrotnego, jak i wielokrotnego wyboru, w tym 20 pytań o podwyższonym poziomie trudności.

Nasza szkoła od początku trwania programu „Kultura bezpieczeństwa” wdraża uczniów z podstawowym celem przedsięwzięcia jakim jest promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.

Uczeń oprócz udziału w konkursie miał okazję zwiedzić planetarium Centrum Nauki Kopernik oraz najważniejsze budynki mieszczące się w centrum Warszawy, Pałac Prezydencki, Pałac Kultury i Nauki, Grób Nieznanego Żołnierza, Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego  oraz Dom Spotkań z Historią.

 

21.04.2016r.

        XVI edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Innowacyjne Podkarpacie”.

 

XVI edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Innowacyjne Podkarpacie” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, odbyła się 21.04.2016r. w dwóch etapach: rano od godz.8.00 rozpoczął się konkurs recytatorsko - inscenizacyjny, a w południe, o godz. 12.00 nastąpił finał, którego głównym punktem było rozdanie nagród i wyróżnień oraz występy artystyczne. Hasło tegorocznej imprezy, którego pomysłodawcą był Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, pozwoliło skłonić nas do refleksji nad tym, jak zmieniło się nasze najbliższe środowisko./.../  czytaj więcej ..>>

 

20.04.2016r.

         Wizyta Jego Ekscelencji ks. biskupa Stanisława Jamrozka w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana               

                                                                                                                                                         Wyszyńskiego w Dynowie.

 

20 kwietnia 2016r. był dla całej społeczności Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie bardzo radosnym i uroczystym dniem. Odwiedził nas Dostojny Gość Jego Ekscelencja Ks. Biskup Stanisław Jamrozek biskup pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej. Na tę przepiękną uroczystość przybyli również Ks. Prałat dr Stanisław Janusz - Dziekan Dekanatu Dynowskiego, a zarazem Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dynowie, Pan Marek Sitarz Wicestarosta Powiatu Rzeszowskiego organu prowadzącego szkołę, były Dyrektor szkoły, a obecnie Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz, księża katecheci uczący w naszej szkole ks. Stanisław Pieńczak i ks. Józef Stepanko, pozostali nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Maria Siekaniec, Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców Pan Adrian Siwulec i oczywiście uczniowie. /…/     czytaj więcej  ..>>

 

18.04.2016r.

          KONKURS TECHNIKA I MOTORYZACJA TO MOJA PASJA

 

Dnia 18 kwietnia 2016r. w COLLEGIUM TECHNICZNYM PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIE W PRZEMYŚLU odbył się konkurs motoryzacyjny organizowany przez Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych PWSW w Przemyślu oraz Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu. Konkurs był adresowany dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Przemyśla i okolic, uczących się na kierunkach o profilu samochodowym, mechatronicznym oraz mechanicznym. /.../   czytaj więcej ..>>

 

 

15.04.2016r.

         Spotkanie rodziców z wychowawcami w dniu 22.04.2016r. (piątek) o godz. 15.30.

 wg harmonogramu  .. zobacz >>

 

15.04.2016r.

         FINAŁ WOJEWÓDZKI LICEALIADY W AEROBIKU DZIEWCZĄT W RZESZOWIE.

              

W dniu 15 kwietnia 2016r. w Rzeszowie odbył się finał Wojewódzki Licealiady w aerobiku dziewcząt. Szkolna Grupa Sportowo – Taneczna „APALUZ” w składzie:  Karolina Gołąb – kl.1TI, Wioletta Czenczek - kl. 3THL, Małgorzata Bednarczyk – kl. 4THL,  Gabriela Domin – kl. 3THL,  Ewa Kiełbasa – kl. 4THL, Aldona Sieńko – kl. 1TL, Justyna Toczek - kl. 4THL zdobyła IX  miejsce.  

     Opiekunem drużyny jest Pani Alina Paściak – nauczyciel wychowania fizycznego.

 

 

12.04.2016r.

          Powiatowa Licealiada w sztafetowych biegach przełajowych w Tyczynie.

 

 

 

 

W dniu 12 kwietnia 2016r. w Tyczynie odbyła się Powiatowa Licealiada w sztafetowych biegach przełajowych w kategorii dziewcząt i chłopców Z naszej szkoły wzięła w nich udział drużyna dziewcząt i drużyna chłopców. W klasyfikacji końcowej drużyna dziewcząt zdobyła II miejsce, a  drużyna chłopców zdobyła I miejsce.

Opiekunami uczniów byli: Pan Paweł Gierula i Pan Marek Paściak – nauczyciele wychowania fizycznego.

Uczniom i opiekunom gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy !!!!

 

 

 

 

06.04.2016r.

   Finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej

 

Dnia 6 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół w Sokołowie Młp. honorowy patronat nad konkursem objęli Polski Komitet Normalizacyjny oraz Starosta Rzeszowski. W spotkaniu podczas, którego odbył się finał konkursu udział wzięli: przedstawiciele Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Pan Zygmunt Niechoda, Pan Paweł Górski, Pani Joanna Mandziuk,  Pan Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski, p. Adam Kozak Naczelnik Wydziału Społeczno-Oświatowego oraz  młodzież  wraz z opiekunami ze szkół, które brały udział w konkursie. /.../    czytaj więcej ..>>

 

MARZEC 2016 

30.03.2016r.

       Spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

W dniu 30 marca 2016r. w auli szkolnej odbyło się spotkanie uczniów klas maturalnych (4TI, 4THL, 4TPS) z przedstawicielami Uniwersytetu Rzeszowskiego – Wydziału Wychowanie Fizyczne. Tematem spotkania była oferta edukacyjna uczelni na rok akademicki 2016/2017. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z bazą dydaktyczną, ofertą edukacyjną zajęć obowiązkowych i dodatkowych, czyli z tym wszystkim co przyszłemu studentowi będzie potrzebne.

 

.     XVI edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „ Innowacyjne Podkarpacie ”.

  

       Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w dniu 21 kwietnia 2016r., organizuje XVI edycję Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Innowacyjne Podkarpacie”. Regulamin konkurs znajduje się na szkolnej stronie internetowej http://www.zsz-dynow.net. Natomiast dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem sekretariatu szkoły (osoby odpowiedzialne: dyrektor p. Halina Cygan i p. Anna Mol),  tel. (16) 652 10 45 albo email: dynowzsz@poczta.onet.pl.

                                               Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i gali konkursowej

 

* Regulamin           >>doc    >>pdf

* Karta zgłoszenia  >>doc    >>pdf

 

 

„U stóp krzyża klękam

      mocno się tulę do nóg Twoich Panie

      I czekam, czekam

      na Zmartwychwstanie...”

                                       Marek Szarek 

                                                                                            „Czuwanie”

     

 

    Szanowni
            Uczniowie i Rodzice.

     Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Szkoły

 

       

 

     Z Wielkanocnym pozdrowieniem „Pan prawdziwie Zmartwychwstał” – prawdą, w której pokładamy olbrzymią ufność i nadzieję składam Państwu najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

        Niech Chrystus Zmartwychwstały w Wielkanocny Poranek, obdarza pokojem płynącym z przeżywania Tajemnic Paschalnych, daje potrzebne zdrowie, wszelkie łaski do codziennego trudu kroczenia drogami, którymi wiedzie Bóg.

                                                                                                                     Z radosnym ALLELUJA

                                                                                                                                                            życzy              

                                                                                                                                         Dyrektor ZSzZ

                                                                                                                           im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie      

                                                                                     Halina Cygan

Wielkanoc 2016r.

 

22.03 2016r.

       Spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Prawa i Administracji – Przemyśl – Rzeszów.

 

W dniu 22 marca 2016r. w auli szkolnej odbyło się spotkanie uczniów klas maturalnych (4TI, 4THL, 4TPS) z przedstawicielami Wyższej Szkoły Prawa i Administracji – Przemyśl – Rzeszów. Tematem spotkania była oferta edukacyjna uczelni na rok akademicki 2016/2017. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z bazą dydaktyczną, ofertą edukacyjną zajęć obowiązkowych i dodatkowych, czyli z tym wszystkim co przyszłemu studentowi będzie potrzebne.

   Należy dodać, że Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie od 2007r. współpracuje z Wyższą Szkołą Prawa i Administracji – Przemyśl – Rzeszów przy realizacji innowacji pedagogicznej: „Edukacja transgraniczna – administracja celna i bezpieczeństwo wewnętrzne”.

 

21.03 2016r.

     XVII Olimpiada Techniki Samochodowej w Warszawie.

 

 

W dniu 19 marca 2016r. na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej odbył się Półfinał XVII Olimpiady Techniki Samochodowej organizowany przez Redakcję Auto Moto Serwisu oraz Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Olimpiada miała zasięg ogólnopolski i była dofinansowana przez Ministra Edukacji Narodowej, który jest jej partnerem. Finaliści i laureaci olimpiady będą zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, oraz otrzymają cenne nagrody./.../      czytaj więcej ..>>

 

 

 

17.03 2016r.

       Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”.

 

 

W dniu 17 marca 2016r. odbył się Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny, którego organizatorem było jak co roku Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych z Torunia. Wzięli w nim udział uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie: w kategorii „Junior” Kamil Nowak kl. 1TPS i Karol Goleniowski kl. 1TI (opiekun p. Barbara Ślemp) oraz w kategorii „Student”Kamil Ślemp kl. 4TI, Grzegorz Boroń i Konrad Ciurkiewicz kl. 3TI (opiekun p. Renata Mazur), Krzysztof Bator kl. 2TI (opiekun p. Barbara Ślemp), Dominik Baran, Andrzej Góralewicz Marcin Michalik i Karolina Sowa kl. 2THL (opiekun p. Barbara Gierlach).

Wyniki konkursu poznamy w późniejszym terminie.

 

 

 

 

17.03 2016r.

       Szkolenie na temat zdarzeń o charakterze terrorystycznym związanych  z wtargnięciem napastnika do szkoły.

 

W dniu 16 marca 2016r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Komenda Miejska Policji w Rzeszowie była organizatorem szkolenia na temat zdarzeń o charakterze terrorystycznym związanych z wtargnięciem napastnika do szkoły dla przedstawicieli placówek oświatowych z terenu gmin: Dynów, Błażowa i Hyżne. Szkolenie prowadzili: prowadzili przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie: aspirant Anna Szpond – Sitek, sierżant sztabowy Jerzy Ossoliński oraz aspirant sztabowy Krzysztof Kłosowski – negocjator policyjny.

               Tematyka szkolenia była bardzo ciekawa i spotkała się z dużym zainteresowaniem jego uczestników.

 

16.03 2016r.

      Doroczny koncertowy wieczór z muzyką - „Taniec w muzyce instrumentalnej”.

 

       W dniu 15 marca 2016r. licznie zgromadzona publiczność szczelnie wypełniła aulę Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie na koncercie uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie zatytułowanym: „Taniec w muzyce instrumentalnej”. Obecnością swoją rangę wydarzenia podkreślili: Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej dla regionu podkarpackiego Pan Krzysztof Szczepaniak, Burmistrz Miasta Dynów Pan Zygmunt Frańczak, Przewodnicząca Rady Miasta Dynów Pani Ewa Hadam, Radny Powiatu Rzeszowskiego Pan Aleksander Stochmal, Przewodnicząca Rady Gminy Dynów Pani Beata Skiba, a także dyrektorzy, kierownicy dynowskich szkół i instytucji których powitał dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie Pan Jerzy Kołodziej. /.../       czytaj więcej  ..>>

 

16.03 2016r.

    Powiatowa Licealiada w piłce nożnej chłopców w Dynowie.

 

W dniu 15.03.2016r. w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie odbyła się w Powiatowa Licealiada w piłce nożnej chłopców. Drużyna naszej szkoły w składzie: Maciej Łach – kl. 4THL, Dariusz Kurdziel – kl. 1TL, Aleksander Szmulik – kl. 4TI, Grzegorz Kiełbasa – kl. 4THL, Kamil Pindak – kl. 2TPS, Paweł Karaś – kl. 2TPS, Jakub Kiełbasa – kl. 2TPS, Dawid Galej – kl. 2TPS, Kamil Wandas – kl. 1a, Sylwester Paszko – kl. 1TPS, Karol Barański – kl. 1TI, Łukasz Kozioł – kl. 1a po zaciętej walce zdobyła III miejsce. Opiekunami uczniów byli: Pan Paweł Gierula i Pan Piotr Marcinek nauczyciele wychowania fizycznego.                                                         Uczniom i opiekunowi gratulujemy !!!!

 

16.03 2016r.

      XVI PLEBISCYT NA NAJPOPULARNIEJSZEGO SPORTOWCA POWIATU BRZOZOWSKIEGO w 2015 r.

 

10 marca 2016 r. rozstrzygnięto wyniki na najpopularniejszego i najlepszego sportowca Powiatu Brzozowskiego w 2015r. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych Powiatu Brzozowskiego, Gminy Brzozów oaz z Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Po prezentacji zawodników przedstawiono wyniki głosowania sms oraz głosowania przy pomocy kuponów.

Po podliczeniu wszystkich głosów w XVI Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Brzozowskiego wśród 10 najlepszych sportowców znalazł się uczeń Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie - Grzegorz Kiełbasa z kl. 4THL (uczeń naszego 4 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk). Oprócz dyplomu, listu gratulacyjnego otrzymał także od Wójta Gminy Nozdrzec nagrodę w postaci sprzętu sportowego.  Uczniowi i Jego Rodzicom serdecznie gratulujemy!            zobacz więcej ..>>

 

15.03 2016r.

 

11.03 2016r.

    Finał konkursu „Poetyckie poszukiwania” - 2015/2016 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kard. Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Leżajsku było organizatorem konkursu „Poetyckie poszukiwania” w kategorii plastycznej i recytatorskiej. W dniu 11 marca 2016r. miała miejsce w Warszawie uroczysta gala konkursowa.  W kategorii plastycznej (praca na zdjęciu) wyróżnienie zdobyła Sabina Głowacz uczennica klasy 1TL w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w zawodzie technik logistyk. Opiekunem uczennicy jest Pani Honorata Mikoś. Uczennicy i opiekunowi serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy!!!

 

9.03 2016r.

     XIII edycja Powiatowego Konkursu Języków Obcych z języka angielskiego i niemieckiego.

 

W dniu 9 marca 2016 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie odbyła się XIII edycja Powiatowego Konkursu Języków Obcych z języka angielskiego i niemieckiego. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania językiem angielskim i niemieckim oraz kulturą tych krajów, motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych a także rozwijanie kluczowych kompetencji przydatnych podczas egzaminu maturalnego.

Wśród uczestników znaleźli się również uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie – Krzysztof Gudyka, Michał Bąk, Dariusz Jedynak, Sylwester Kośmider z klasy 4TI, Paweł Sierant, Maciej Sapa, Robert Bomba z klasy 2TI, Jakub Sapa i Paweł Pantoł z klasy 4TPS, Sabina Pantoł z klasy 4THL oraz Maksymilian Starzak z klasy 1TPS. Opiekę nad uczniami sprawowały nauczycielki języka niemieckiego Pani Agata Krupa oraz języka angielskiego Pani Magdalena Wolańska. Miło jest nam poinformować, że I miejsce z języka angielskiego zajął uczeń naszej szkoły Krzysztof Gudyka natomiast z języka niemieckiego uczeń Robert Bomba uplasował się na IV miejscu.   Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!

 

 

8.03 2016r.

      VI EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNO -  LOGICZNEGO „POTYCZKI LOGICZNE”.

 

             W dniu 08 marca 2016r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był gospodarzem już VI edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne”, patronat nad którym sprawował Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski. Zamierzeniem organizatorów było kształcenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów, popularyzacja matematyki wśród młodzieży, stworzenie uczniom możliwości rywalizacji i wyróżnienia się na forum szkół, badanie i monitoring uzdolnień uczniów w obszarze matematyki, współpraca z placówkami szkolnymi o podobnym typie kształcenia./…/      czytaj więcej ..>>

 

8.03 2016r.

 

 

4.03 2016r.

     VI edycja Szkolnego Konkursu pod hasłem:” Samochodem w dorosłe życie”.

W dniu 4 marca 2016r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był organizatorem VI edycji Szkolnego Konkursu pod hasłem: „Samochodem w dorosłe życie”, zamierzeniem organizatorów było kształcenie i rozwijanie zainteresowań motoryzacyjnych wśród uczniów, popularyzacja przepisów ruchu drogowego wśród młodzieży, stworzenie uczniom możliwości rywalizacji i wyróżnienia się na forum szkoły, badanie i monitoring uzdolnień uczniów w obszarze motoryzacji./…/       czytaj więcej ..>>

1.03 2016r.

    OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY „EKO PLANETA”.

 

               Dnia 1 marca 2016 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbył się Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko Planeta”. Konkurs organizowany był przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”.

Głównym celem konkursu było zwiększenie świadomości znaczenia ochrony środowiska w naszym życiu jak również zainteresowanie uczniów wiedzą z zakresu ekologii oraz przyrody Polski, Europy i Naszego Regionu. Konkurs w kategorii wiekowej „Żak” przeznaczony był dla chętnych uczniów liceów i szkół zawodowych. W naszej szkole wzięło w nim udział 3 uczniów z klasy 3TI - Grzegorz Boroń, Konrad Ciurkiewicz i Mirosław Potoczny. Konkurs polegał na wypełnieniu przez ucznia testu zawierającego 30 pytań jednokrotnego wyboru oraz zadania opisowego. Wyniki konkursu poznamy w późniejszym terminie. Szkolnym Organizatorem Konkursu była Pani Honorata Mikoś.

Uczestnikom dziękujemy za udział i życzymy sukcesów, rozwijania uzdolnień oraz chęci do zdobywania dalszej wiedzy!!!

 

LUTY 2016

02.02 ( wtorek)          - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny dla   klas: 3THL, 3TPS, 3TI

04.02 i 05.02 ( czw. - piątek) - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie etap praktyczny  dla klasy 3TPS

05.02 (piątek)            - ostateczny termin złożenia deklaracji do egzaminu maturalnego  4TI,  4THL,   4TPS   oraz   absolwenci szkoły

                             - dyskoteka

09.02 ( wtorek)          - próbny egzamin maturalny z języka polskiego  - 4TI, 4THL, 4TPS

10.02 (środa)            - próbny egzamin maturalny z matematyki             - 4TI, 4THL, 4TPS

11.02 (czwartek)      - próbny egzamin maturalny z języków obcych    – 4TI, 4THL, 4TPS

11.02 i 12.02 (czw. - piątek) - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny  kl. 3TI

12.02 (piątek)          - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny   kl. 3TH i 3TL

15.02 do 26.02.2016 - FERIE ZIMOWE

29.02 2016r.

      OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „TĘCZA”.

 

Bardzo nam jest miło poinformować, że uczniowie naszej szkoły znaleźli się w gronie finalistów Ogólnopolskiego Konkursu  Plastycznego „TĘCZA” przeprowadzanego przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”.  Hasłem XIII Edycji Konkursu w roku szkolnym 2015/2016 był: „Świat wokół nas”. Udział w Konkursie polegał na wykonaniu indywidualnej pracy plastycznej w następujących kategoriach: rysunek, praca malarska, zestaw fotografii.

Cieszymy się, że prace naszych uczniów zostały zauważone przez szacowne Jury, gdyż w kategorii fotograficznej uczennica Karolina Sowa z klasy 2THL otrzymała dyplom za wykonanie znakomitej pracy, zaś Sabina Głowacz z klasy 1TL zdobyła dyplom wyróżnienia. Opiekunem uczennic była Pani Katarzyna Marcinek. Natomiast w kategorii plastycznej uczniowie Kamil Nowak z klasy 1TPS i Bartosz Kopacki z klasy 2TI otrzymali dyplomy uznania. Prace wykonano pod kierunkiem Pani Honoraty Mikoś.

 Uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

 

24.02 2016r.

     XVI edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „ Innowacyjne Podkarpacie ”.

  

       Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w dniu 21 kwietnia 2016r., organizuje XVI edycję Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Innowacyjne Podkarpacie”. Regulamin konkurs znajduje się na szkolnej stronie internetowej http://www.zsz-dynow.net. Natomiast dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem sekretariatu szkoły (osoby odpowiedzialne: dyrektor p. Halina Cygan i p. Anna Mol),  tel. (16) 652 10 45 albo email: dynowzsz@poczta.onet.pl.

                                               Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i gali konkursowej

 

* Regulamin           >>doc    >>pdf

* Karta zgłoszenia  >>doc    >>pdf

 

20.02 2016r.

      Dobrze spędzone ferie - dodatkowe szkolenie dla uczniów z zakresu nowoczesnej diagnostyki samochodowej.

 

W dniach od 15 lutego do 17 lutego 2016r. w Zespole Szkół Zawodowych im . Kard. Stefana Wyszyńskiego - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dynowie odbyły się dodatkowe zajęcia z zakresu nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla grupy 20 uczniów  Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Zajęcia zostały zorganizowane dzięki współpracy Szkoły z przedsiębiorstwem SZiK Tyczyn i przeprowadzone przez pracowników firmy Moto-Profil z Chorzowa./..../     .. czytaj wiecej ..>>

 

18.02 2016r.

       Ferie na sportowo” Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Chłopców 

                                             o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

         W ostatnim dniu „Ferii na sportowo” (18 lutego 2016r.) odbył się Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, w którym udział wzięło 5 drużyn z Gimnazjum w: Bachórzu, Dylągowej, Harcie, Manasterzu oraz uczniowie ZSzZ w Dynowie. Mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym”, a po zaciętej rywalizacji prowadzonej w sportowej atmosferze wyłoniono triumfatorów Turnieju. Zwycięzcą Turnieju o Puchar Dyrektora ZSzZ w Dynowie została drużyna Gimnazjum z Manasterza (opiekun Maria Zgłobicka), II miejsce zajęła drużyna Gimnazjum z Harty (opiekun Rafał Bilski), a III miejsce drużyna Gimnazjum w Bachórzu (opiekun Lucyna Stochmal). Tuż za podium uplasowała się drużyna Gimnazjum z Dylągowej (opiekun Piotr Sarnicki). Wszystkie drużyny i ich opiekunowie zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami. Natomiast indywidualne nagrody rzeczowe (sprzęt sportowy) otrzymali: Kacper Majewski (najlepszy zawodnik turnieju) z Gimnazjum w Manasterzu oraz Patryk Bielec (najlepiej zagrywający zawodnik turnieju) z Gimnazjum w Harcie. Wręczenia nagród dokonali: Dyrektor szkoły Halina Cygan i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Stanisław Tymowicz. Gratulując i dziękując wszystkim uczestnikom biorącym udział w „Feriach na sportowo” zapraszamy za rok.

 

18.02 2016r.

       Ferie na sportowo” Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt 

                                                o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

         W dniu 17 lutego 2016r. odbył się Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora ZSzZ w Dynowie. Udział w nim wzięło 5 drużyn z Gimnazjum w: Dydni , Harcie, Hłudnie, Jaworniku Polskim oraz uczennice naszej szkoły. Mecze rozgrywano w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”. W wyniku zaciętych zmagań zwycięzcą turnieju i Puchar Dyrektora ZSzZ w Dynowie wywalczyła drużyna Gimnazjum z Harty (opiekun Rafał Bilski), II miejsce zajęła drużyna Gimnazjum z Dydni (opiekun Adam Bieleń), natomiast na najniższym stopniu podium uplasowała się drużyna Gimnazjum w Hłudnie (opiekun Krzysztof Toczek), a tuż za podium znalazła się drużyna Gimnazjum w Jaworniku Polskim (opiekun Krystyna Gósz)./.../    .. czytaj więcej  ..>>

 

16.02 2016r.

      „Ferie na sportowo” Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej Halowej Chłopców o Puchar Dyrektora

                                                                              Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

           Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w okresie ferii zimowych można stwierdzić, że trochę w inny sposób niż zwykle, ale tętnił życiem. Dla młodzieży szkoły i dla gimnazjalistów okolicznych szkół zostały zapewnione zajęcia sportowe, ponadto zajęcia uzupełniające – przedmiotowe, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, czy też rozrywka z wykorzystaniem pracowni komputerowych.

          Jak co roku w dniach od 16 do 18 lutego 2016r. nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły, Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Radą Rodziców zapewnili młodzieży szereg różnych form aktywności ruchowej w czasie ferii zimowych. W tym roku tradycyjnie odbyły się turnieje: piłki nożnej halowej chłopców, piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, ponadto uczniowie rywalizowali przy stołach tenisowych, jak również mogli brać udział w zajęciach sportowo - tanecznych.

W dniu 16 lutego 2016r. odbył się Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Dyrektora Szkoły. Udział w nim wzięło 7 drużyn z Gimnazjum w: Dynowie, Dydni, Hłudnie, Jaworniku Polskim, Nozdrzcu, Pawłokomie oraz uczniowie naszej szkoły, które podzielono na 2 grupy, mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym”./.../       czytaj więcej  ..>>

 

12.02 2016r.

    Harmonogram ferii zimowych 15.02.2016r. – 26.02.2016r. w roku szkolnym 2015/2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

12.02 2016r.

     "FERIE NA SPORTOWO"

PROGRAM

16.02.2016r. (wtorek)

Międzyszkolny Turniej Halowej Piłki Nożnej  i Tenisa Stołowego Chłopców.

900     - Otwarcie Turnieju przez Dyrektora ZSzZ w Dynowie.

915    - Występ szkolnej grupy tanecznej APLAUZ

930     - Rozpoczęcie rozgrywek sportowych.

1430 - Zakończenie Turnieju, wręczenie pucharów i dyplomów.

17.02.2016r. (środa)

Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej  i Tenisa Stołowego Dziewcząt.

900    - Otwarcie Turnieju przez Dyrektora ZSzZ w Dynowie.

930    - Rozpoczęcie rozgrywek sportowych.

1430  - Zakończenie Turnieju, wręczenie pucharów i dyplomów.

18.02.2016r. (czwartek)

Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Chłopców.

900    - Otwarcie Turnieju przez Dyrektora ZSzZ w Dynowie.

930    - Rozpoczęcie rozgrywek sportowych.

1430  - Zakończenie Turnieju, wręczenie pucharów i dyplomów.

Zapraszamy

Organizatorzy: ZSzZ w Dynowie, SP ZSsZ w Dynowie , Rada Rodziców ZSzZ w Dynowie

 

11.02 2016r.

       PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY DLA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH.

 

           W  dniach od 09 lutego 2016r. do 11 lutego 2016r. uczniowie 3 klas ( 4 – letnie Technikum w zawodzie: technik informatyk, technik handlowiec, technik logistyk i  technik pojazdów samochodowych) przystąpili do  próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki i języków obcych. Była to kolejna próba przed właściwym egzaminem maturalnym w maju 2016r.

 

 

 

 

11.02 2016r.

      Akcja bezpłatnej dystrybucji jabłek.

 

W dniach 10 lutego  – 12 lutego 2016 r. wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie otrzymali ogromne porcje jabłek od producentów poszkodowanych wprowadzeniem rosyjskiego embarga. Akcja bezpłatnej dystrybucji owoców jest prowadzona we współpracy z Agencją Rynku Rolnego. Dzięki zaangażowaniu uczniów naszej szkoły całe przedsięwzięcie przebiegło szybko i sprawnie.

 

 

10.02 2016r.

       Szkolny Konkurs "Samochodem w dorosłe życie"

 

 

 

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie pod hasłem „Samochodem w dorosłe życie”. Szczegóły na afiszu.

 

 

 

 

 

 

 

5.02 2016r.

      KOLEJNA AKCJA CHARYTATYWNA „POMÓŻMY IZIE WYGRAĆ Z RAKIEM”

 

   W Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w miesiącu lutym Samorząd Uczniowski pod opieką Pani Katarzyny Marcinek i Pani Honoraty Mikoś  zorganizował po raz kolejny akcję charytatywną pn. „Pomóżmy Izie wygrać z rakiem”, tym razem z okazji „tłustego czwartku”. Akcja była odpowiedzią na apel Samorządu Uczniowskiego z Gimnazjum w Harcie i miała na celu finansowe wsparcie leczenia chorej na białaczkę Izy – uczennicy w/w gimnazjum.

Mamy nadzieję, że przeprowadzone przez nasz SU akcje charytatywne oraz występ Szkolnej Grupy Artystyczno – Teatralnej „Antrakt” w miejscowości Harta w dniu 22 stycznia 2016r. przyczynią się do wygrania przez Izę walki z rakiem. Bardzo serdecznie dziękujemy całej społeczności uczniowskiej, dyrekcji i gronu pedagogicznemu Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie za ofiarność, zrozumienie i wielkie serce!!!

 

4.02 2016r.

      Dyskoteka karnawałowa

 

 

 

W dniu 4 lutego 2016 roku z inicjatywy uczniów klasy 3THL odbyła się dyskoteka szkolna. Organizatorzy sprawnie przygotowali wyśmienitą zabawę dla koleżanek i kolegów. W opinii wszystkich bawiących się na tym wieczorku, już dawno nie było w szkole tak fajnej imprezy! 

 

 

2.02 2016r.

     Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczniów Technikum.

 

            W  dniu 2 lutego 2016r. uczniowie klas: 3TI, 3THL, 3TPS (4 – letnie Technikum w zawodzie: technik informatyk, technik handlowiec/logistyk, technik pojazdów samochodowych) przystąpili do pierwszej, bądź drugiej kwalifikacji próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (etap pisemny i praktyczny). Egzaminy potrwają do 12 lutego 2016r.

 

 

 

1.02 2016r.

      Powiatowa Licealiada w piłce koszykowej dziewcząt w Dynowie

 

W dniu 01 lutego 2016r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie odbyła się Powiatowa Licealiada w piłce koszykowej dziewcząt.  Drużyna naszej szkoły w składzie: Monika Bacza – kl. 4TI, Małgorzata Banaś – kl. 2THL, Teresa Bołoz – 1THPS, Gabriela Brewczak – kl. 3THL,  Klaudia Dytko – kl. 2THL, Magdalena Gierula– kl. 1THPS, Aneta Pasiecznik – kl. 3THL, Sabina Pindak – kl. 3THL, Karolina Wojdyło – kl. 4TI, Justyna Toczek – kl. 4THL po zaciętej walce zdobyła II miejsce.  Opiekunem uczniów był Pan Piotr Marcinek – nauczyciel wychowania fizycznego. Drużynie dziewcząt i opiekunowi gratulujemy!!!!!

 

 

 

 

 

   ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie realizuje program

       "PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW"          więcej o projekcie ..>>

     

ARCHIWUM 2015-16: I semestr~~ II semestr   -   ARCHIWUM 2013-14: I semestr~~ II semestr  -  ARCHIWUM 2014-15: I semestr~~ II semestr

INFORMACJE STAŁE

 

*  Harmonogram egzaminów ( matura i egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe)   

            - Plan prezentacji (wzór) do matury 2015

            - Bibliografia (wzór) do matury 2015

Podział godzin 2015/16    zobacz ..>>     

Dane organizacyjne 2015/16   zobacz ..>>

*  Kalendarz roku szkolnego  2015/16  zobacz ..>>

*  Dni wolne: od zajęć szkolnych w roku szkolnym  2015/2016 zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MEN z dnia 5 października 2010r.zmieniającego   

   rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

 

 MAJ 2015r.         

1.    02.05.2016r. poniedziałek – wszystkie klasy

2.    04.05.2016r. –  6.05.2016r.  – środa – piątek - wszystkie klasy

3.    27.05.2016r.piątek - wszystkie klasy

 

 CZERWIEC 2015r.

1.    4 dni na egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (dotyczy klas technikum)

2.    1 dzień  (dotyczy wszystkich klas do dyspozycji dyrektora w razie potrzeby)

 

*   Rozporządzenie MEN i S dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji   roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432) ...>>.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. nowelizujące rozporządzenie   w sprawie warunków i sposobu

   oceniania, klasyfikowania [..] które obowiązuje od 1 września 2009 roku. .. >>

 

UWAGA: Prezentowane materiały są własnością  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, mogą być wykorzystywane dla celów edukacyjnych

  bez ograniczeń jeśli nie naruszają dóbr występujących w nich osób. Powielanie dla innych celów wymaga zgody administratora.

  • copyright ©  ZSzZ Dynów - zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pl

  •    Dla Gimnazjalistów i ich Rodziców informacja o kierunkach kształcenia ..>> Film >>