ZSzZ w Dynowie

 

 

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  ZAWODOWYCH  

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 DZIEŃ DOBRY, dzisiaj jest:  

                www.zsz-dynow.net  ~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

 

DANE ADRESOWE

36-065 DYNÓW

 

tel. 16 65-21-045

fax 16 65-21-043

 

 

 

 

 

 

SEKRETARIAT SZKOŁY  CZYNNY

poniedziałek <-> piątek

 

 7.3o - 15.3o

 

 

 

 

 

 

-----------------------------

-----------------------------

 

 

 

GALERIE - ZDJĘCIA

 

 

SZKOLNE KONKURSY

 

 

ARCHIWUM

2023-24

I-semestr~ II-semestr

-----------------------------

2022-23

I-semestr~ II-semestr

 

 

 

 

 

Lekcje

pełne

Lekcje

skrócone

1.

 8.00

8.45/5

8.00

 8.45/5

2.

8.50

 9.35/5

 8.50

 9.35/5

3.

 9.40

10.25/5

9.40

10.25/5

4.

10.30

11.15/15

10.30

11.15/15

Przerwa śniadaniowo- obiadowa

– 15 minut

5.

11.30

12.15/15

11.30

12.00/15

Przerwa obiadowa – 15 minut

6.

12.30

13.15/15

 12.15

12.45/5

Przerwa obiadowa – 15 minut

7.

13.30

14.15/5

12.50

13.20/5

8.

14.20

15.05/5

13.25

13.55/5

 

 

 

<<JADŁOSPIS>>

----------------------

WPŁATY

za korzystanie z obiadów

PRZYJMOWANE

są w godz. 10:30 -14:00

w KASIE SZKOŁY A201 (poddasze)

 

 

 

 

REKRUTACJA

2023/2024 

 

 

 

 

O SZKOLE

 - dyrekcja

 - historia

 - patron

 - dla szkoły

 - ELEMENCIK

 

 

 

   

 

 

 

 

PODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

czynna:

  7.00 - 18.00  (pn - pt)

  7.00 - 15.00   (sob)

 

  Badania techniczne pojazdów kat.: ABTE

Wg kolejki, bez wcześniejszej rejestracji

 

_     ____   ______

Wpłaty na

RADĘ RODZICÓW

50 zł od osoby

przyjmowane są w

 kasie szkoły A201

(poddasze)

Przewodnicząca  RR

Ewa Trzyna

 

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ 

Zespołu Szkół Zawodowych
 w Dynowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

  i                                

 

          

                  GRUDZIEŃ 2023 r.

 

 

 

 

15.12.2023r.piątek - zakończenie klasyfikacji za I semestr roku szkolnego 2023/2024  zakończenie I semestru – klasy maturalne     

15.12.2023r.piątek - propozycji ocen za I semestr roku szkolnego  2023/2024 – pozostałe klasy

18.12.2023r.poniedz.       – informacja do rodziców o zagrożeniu ocenami niedostat. na I semestr r.szk. 2023/2024 – pozostałe klasy  

18.12.2023r.poniedziałek - posiedzenie RP  poświęcone zatwierdzenia wyników klasyfikacji za I semestr 2023/2024 – klasy maturalne

21.12.2023r.czwartek      - Misterium Bożonarodzeniowe.  godz. 9.00

o godz.   9.00 dla klas: 1a, 2a, 3a, 1TI, 1TH, 1TL, 1TPS, 2TPS, 2TH, 2TL, 2TI .

o godz. 10.30 dla klas: 3TPS, 4TPS, 5TPSa, 3THL, 4THL, 5THLa, 3TI, 4TI, 5TIa.

                            

23.12.2023r. – 31.12. 2023r.      - zimowa przerwa świąteczna.

                

 

 

! ! !     I N F O R M A C J A    ! ! !

 

W dniach: od 27 do 30 grudnia 2023 r.  STACJA KONTROLI POJAZDÓW - NIECZYNNA. 

 

PRZERWA TECHNICZNA -  ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

 

Od dnia 2 stycznia 2024 r. Stacja Kontroli Pojazdów czynna w stałych godzinach pracy.

Serdecznie zapraszamy.

8 grudnia 2023 r.

MIKOŁAJKI SZKOLNE

 

W dniu 8 grudnia 2023 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyły się mikołajki szkolne zorganizowane przez Samorząd Uczniowski we współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego.

Święty Mikołaj wraz ze swoim orszakiem odwiedził każdą klasę i wszystkich pracowników ZSzZ w Dynowie, rozdając słodkie upominki.Następnie na sali gimnastycznej odbył się Mikołajkowy turniej koszykówki. Dziewczęta reprezentowały 3 klasy. Natomiast chłopcy wystawili 9 drużyn. Pierwsze miejsce wśród dziewcząt zajęła klasa 2TH, drugie miejsce klasa 4THL, a trzecie miejsce klasa 1TL. Natomiast w rywalizacji chłopców, zwyciężyła drużyna klasy 5TIa, drugie miejsce zajęła klasa 3TI, a miejsce trzecie przypadło w udziale klasie 2TL.Nauczyciele wychowania fizycznego przyznali także nagrody indywidualne dla zawodników, którzy zdobyli najwięcej punktów w całym turnieju.Wśród dziewcząt najlepsza okazała się Martyna Bandyk z klasy 2TH, natomiast wśród chłopców najwięcej punktów zdobył Bartłomiej Duda z klasy 2TL.
Gratulujemy wszystkim drużynom biorącym udział w sportowej zabawie.Serdecznie dziękujemy nauczycielom wychowania fizycznego p. Alinie Paściak, p. Pawłowi Gieruli, p. Piotrowi Marcinkowi i p. Markowi Paściakowi za zorganizowanie turnieju, sędziowanie meczów oraz przekazanie nagród rzeczowych dla najlepszych zawodników, a także wszystkim uczniom za wspólnie spędzony czas.Dziękujemy p. Dyrektor Halinie Cygan oraz p. Wicedyrektorowi Piotrowi Zdebowi za umożliwienie przeprowadzenia dzisiejszych rozgrywek i mikołajek szkolnych. Samorząd Uczniowski

7 grudnia 2023 r.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

dla uczennicy Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

7 grudnia 2023r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego. Uroczystego wręczenia dyplomów stypendialnych dokonała Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, a 224 uczniów szkół ponadpodstawowych uzyskało Stypendium PRM. Stypendystką została także Aleksandra Gierula uczennica Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, która w roku szkolnym 2023/2024 jest uczennicą klasy 4THL – 5-letnie technikum w zawodzie technik  logistyk z innowacją pedagogiczną: obsługa ruchu turystycznego. W wyniku klasyfikacji rocznej uzyskała średnią ocen 5,66 i zachowanie wzorowe. W roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 - stypendystka z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego, oraz stypendystka z projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski województwa podkarpackiego: „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.  W uroczystości wzięła udział Pani Halina Cygan, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół, w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości. Może je otrzymać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.     Uczennicy i Jej Rodzicom serdecznie gratulujemy!!! 

6 grudnia 2023 r.

Spotkanie z panem kapitanem Piotrem Gawłowskim przedstawicielem Centrum Rekrutacji Wojskowej w Rzeszowie.

 

W dniu 6.12.2023r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  dla uczniów klas: 5TPSa (technik pojazdów samochodowych), 5TIa (technik informatyk), 5THLa (technik handlowiec/technik logistyk) zostało zorganizowane spotkanie  z panem kapitanem Piotrem Gawłowskim z Centrum Rekrutacji Wojskowej w Rzeszowie. Zakres tematyczny spotkania obejmował informacje przydatne w procesie rekrutacji do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej i zawodowej służby wojskowej. Pan kapitan Piotr Gawłowski w swym wystąpieniu przybliżył etapy, jakie  występują  przy rekrutacji do wybranych rodzajów służb wojskowych. Omówił wymagane dokumenty jakie obowiązują kandydata przy złożeniu wniosku o przyjęcie do służby wojskowej, jakie są opcje kariery wojskowej, od żołnierza dobrowolnej służby wojskowej do żołnierza  zawodowego, oraz jakie są możliwości dalszej kariery żołnierza zawodowego. Zostały również poruszone kwestie socjalne i finansowe na poszczególnych etapach kariery.

Tematyka spotkania wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczniów naszej szkoły.

 

6 grudnia 2023 r.

I miejsce Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

w rywalizacji sportowej w Powiecie Rzeszowskim za rok szkolny 2022/2023.

 

W dniu 6 grudnia 2023r. w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie roku sportowego 2022/2023. Po podliczeniu punktów ze wszystkich rywalizacji w których brała udział młodzież  Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie okazało się, że zdobyliśmy I miejsce w Powiecie Rzeszowskim wśród szkół ponadpodstawowych.  Pamiątkowy puchar i dyplom z rąk Pana Jacka BigusaWiceprezesa Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego i Pana Jacka Piekiełka Wiceprezesa Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie, odebrała Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan,  a nauczyciele wychowania fizycznego Pan Paweł Gierula i Pan Marek Paściak otrzymali specjalne podziękowania i nagrody rzeczowe za wkład w rozwój życia sportowego w Powiecie Rzeszowskim. Dyplomy i nagrody rzeczowe otrzymali także przedstawiciele drużyn z podium na zawodach wojewódzkich: Kamil Pyrcz z kl. 5TPSa z sztafety chłopców w drużynowych biegach przełajowych  (I miejsce w województwie), Gabriel Paściak z kl. 2TL z sztafety chłopców w sztafetowych biegach przełajowych  (I miejsce w województwie), Dawid Piela z kl. 5TIa z drużyny chłopców w Lidze Lekkoatletycznej (III miejsce w województwie), Mariola Tłuścik z kl. 5THLa z drużyny dziewcząt w unihokeju (III miejsce w województwie). Nauczyciele wychowania fizycznego -  Pan Paweł Gierula i Pan Marek Paściak docenili także wkład sportowy Michała Kaszyckiego z kl. 2TL, (jest w trakcie rehabilitacji po kontuzji) i przekazali mu swoją nagrodę rzeczową. Szkoła za zdobycie I miejsca otrzymała również cenne nagrody rzeczowe – sprzęt sportowy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.      Uczniom, opiekunom – nauczycielom wychowania fizycznego gratulujemy!!! u

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024

Branżowa Szkoła I Stopnia

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik handlowiec

Technik pojazdów samochodowych

BS

pdf, docx

TI

pdf, docx

TL

pdf, docx

TH

pdf, docx

TPS

pdf, docx

 

RODO - INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY W TRYBIE RODO - pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MONITORING WIZYJNY - pdf

UWAGA: Prezentowane materiały są własnością  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie lub wymienionych autorów, mogą być wykorzystywane dla

celów edukacyjnych bez ograniczeń jeśli nie naruszają dóbr występujących w nich osób. Powielanie dla innych celów wymaga zgody administratora

 lub właściciela.

copyright ©  ZSzZ Dynów - zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.p l