ZSZ w Dynowie

 

 

 

Powrót na

STRONA GŁÓWNA >>

 

 

 

 

 

 

 

__________________

 

 Dyktando o życiu lasu -

Radio Rzeszów  słuchaj ..>>

------------------------------------

Wywiad  w Radiu Via-

sierpień 2016    słuchaj >>

------------------------------------

Wywiad w

Radiu Via -    słuchaj >>

------------------------------------

XVI Podkarpacka Tęcza  

Radio Rzeszów   słuchaj >>

------------------------------------

  Kierunki kształcenia  dla

 Gimnazjalistów  Film >>

_________________

 

KONKURSY

 

- Leśne dyktando

- XXIV Dynowski konkurs

- Językowe ang.-niem.

- Jestem Ok nie palę

--------------------------  

    POTYCZKI LOGICZNE

 * regulamin  ..pdf

 * karta zgłoszenia doc pdf

sprawozdanie ...pdf

---------------------------

   KONKURS PLASTYCZNY

 JPII i Kard.S.Wyszyński

 * regulamin   ..pdf

 * metryczka  .docx  .. pdf

 * sprawozdanie ...pdf

---------------------------

                   XVII

  PODKARPACKA TĘCZA

 * regulamin ..pdf

 * karta zgłoszenia .doc

 * wyniki  .. pdf

 

  CO DOBREGO Z LASU

 * regulamin ..>>.pdf

---------------------------

OMNIBUS

 * regulamin   .pdf

 * karta zgłoszenia .doc

 * tekst      .pdf

 * sprawozdanie   .pdf

_________________

 

AUDYCJE - WYWIADY

 

Dyktando o życiu lasu -

Radio Rz-ów  słuchaj>>

-------------------------------

Wywiad  w Radiu Via-

sierpień 2016  słuchaj>>

--------------------------

Wywiad w Radiu Via-                         słuchaj>>

--------------------------

Wywiad w Radiu Via-   marzec 2017 słuchaj>>

--------------------------

XVI Podkarpacka Tęcza  

Radio Rzeszów   słuchaj>>

-------------------------------

  Kierunki kształcenia  dla

 Gimnazjalistów  Film >>

--------------------------------

Wywiady  w Radiu Fara

01.03.2017 - Konkurs

Dyrektor ZSzZ   słuchaj >>

Prezes SP ZSzZ słuchaj >>

Nadl.Dynów      słuchaj >>

Uczestnicy       słuchaj >>

--------------------------------

KIEDY NADCHODZI JESIEŃ

 

  ....Rozmowy były wyemitowane w Polskim Radiu Rzeszów w dniu 09.04.2017r. w programie Anny Leśniewskiej

 "Kiedy nadchodzi jesień..."

 

nagranie cz.1 ..>> mp3

nagranie cz.2 ..>> mp3

 

_________________

 

 

 

 

 

 

Podstawowa Stacja Kontroli  Pojazdów

czynna:

  7.00 - 18.00 (pn - pt)

  7.00 - 15.00 (sob)

 Badania techniczne pojazd. kat.: ABT/cdef

__________________

 

 

 

 


 

 

 

 

________

 

Telefony Alarmowe

 w Polsce       

 

 999: Pogotowie
 998: Straż Pożarna
 997: Policja

 Ogólny numer alarmowy

112

__________________

 

 

__________________

__________________


ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH        

im.Kard.Stefana Wyszyńskiego  w Dynowie

  36-065 DYNÓW, ul.Polna 3, tel. 16 652-10-45, fax 16 652-10-43

  www.zsz-dynow.net ~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

    DZIEŃ DOBRY ,  dzisiaj jest:  

ARCHIWUM

II semestr roku szkolnego 2016/17

  ___________________________________

 

  

Od 1 grudnia 2016r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie będzie realizował projekt pt. „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.  podstrona projektu  ..>>  

                                                                                                                       

 

       

 

Lipiec-Sierpień - 2017

                                                                                          

  

.

 

INFORMACJA

 

14.08.2017r.(poniedziałek) szkoła będzie zamknięta,

Stacja Kontroli Pojazdów działa od 7.00 do 18.00

 

  

12.08.2017r.

          Staże wakacyjne uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

Wakacje to czas odpoczynku dla uczniów, ale też szansa na zdobycie nowych  doświadczeń zawodowych. W miesiącu lipcu i sierpniu 2017r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbywają staże zawodowe w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

W stażach uczestniczy 62 uczniów w wybranych zakładach pracy, a ich celem było nabywanie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy przez ucznia. Uczniowie odbywali, bądź odbywają czterotygodniowy staż (150 godzin) w zakładach pracy związanych z wybranym kierunkiem kształcenia./.../    czytaj więcej ..>>.pdf

 

 

 

12.08.2017r.

          Promocja Rocznika Historycznego „Dynoviana” nr 3 „Dynowskie sacrum” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

 

10 sierpnia 2017r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się promocja „Rocznika Historycznego Dynoviana – Dynowskie sacrum”. Organizatorami imprezy byli: Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dynowa – Pan Andrzej Stankiewicz i Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan .

Na wstępie Pan Prezes Andrzej Stankiewicz powitał zebranych i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do wydania periodyku, m.in. Redaktorowi Naczelnemu Panu Józefowi Stolarczykowi, Radzie Naukowej na czele z ks. prof. dr. Stanisławem Nabywańcem, autorom poszczególnych artykułów, instytucjom i osobom prywatnym, dzięki którym mógł zostać wydany.  /..../  czytaj więcej ..>> .pdf

 

 

 

 

 

 

10.08.2017r.

                                                                                                       Informacja.

 

Stypendium stażowe i zwrot kosztów przejazdów dla uczniów odbywających staż w miesiącu lipcu 2017r. w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych” będzie wypłacane w księgowości szkoły w dniu 16.08.2017r. (środa) od godz. 12.00.

 

 

08.07.2017r.

          Sukces uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana w konkursie na zaprojektowanie autorskiej kolekcji ubioru/obuwia/biżuterii 

                                                                        w  ramach projektu "Carpathian Art of Fashion".

 

 

W ramach projektu "Carpathian Art of Fashion" realizowanego przez Powiat Rzeszowski we współpracy z miastem Svidnik na Słowacji został ogłoszony konkurs na zaprojektowanie autorskiej kolekcji ubioru/obuwia/biżuterii.

Komisja konkursowa zarówno  po polskiej jak i po słowackiej stronie podkreślała, że wybór był ciężki. Zgodnie z regulaminem komisje w dniu 7 lipca 2017r. postanowiły przyznać 2 równorzędne nagrody główne (jedna po stronie polskiej i jedna po stronie słowackiej), oraz również wyróżnić inne prace, ich autorzy otrzymają specjalnie przygotowane nagrody.

W gronie wyróżnionych znalazły się uczennice Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie: Kamila Bułdak z kl. 2TI (4- letnie Technikum w zawodzie technik informatyk) i Sabina Głowacz z kl. 2TL (4 – letnie Technikum w zawodzie technik logistyk). Obie dziewczyny przygotowały kolekcję biżuterii/ubioru/obuwia oraz wykonały sesję zdjęciową (przepiękne efekty można zobaczyć w galerii, a także będą prezentowane podczas uroczyste podsumowania). Kamila sama wcieliła się w rolę modelki, natomiast kolekcję Sabiny zaprezentowała Sandra Siwulec z kl. 2TI (4- letnie Technikum w zawodzie technik informatyk). Kolekcje zostały przygotowane pod opieką Pani Haliny Ryby. /.../       czytaj więcej ..>> pdf          zobacz zdjęcia ..>>

 

01.072017r.

         Zespół  Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  w porozumieniu z Organem Prowadzącym Szkołę - Powiatem

                              Rzeszowskim  realizuje projekt: „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”.

 

               Kształcenie zawodowe – służy nabywaniu kompetencji profesjonalnych, niezbędnych w pracy zawodowej, a więc wiedzy, umiejętności i właściwości osobowych, koniecznych do wykonywania działalności zawodowej. Zdobywanie wiedzy z określonego zawodu i poszerzanie kompetencji zawodowych odbywa się podczas lekcji teoretycznych i zajęć praktycznych, poprzez udział w różnego rodzaju kursach dających dodatkowe kwalifikacje zawodowe, przez naukę i  pracę na nowoczesnym sprzęcie i pomocach dydaktycznych. Aby zrealizować powyższe cele szkoła kształci zawodowo, jak również bierze udział w różnych możliwych formach wspomagania szkolnictwa zawodowego poprzez programy współfinansowane ze środków  Unii Europejskiej.

Od 1 października  2016 r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w porozumieniu z Organem Prowadzącym Szkołę Powiatem Rzeszowskim realizuje projekt pt. „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”. /.../   czytaj więcej ..>> pdf

 

Czerwiec - 2017

12.06 (poniedziałek) - egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe –  kl. 4TPS, 4TI - absolwenci  (etap pisemny).

14.06 (środa) - zakończenie klasyfikacji rocznej .

14.06 (środa) - poinformowanie rodziców o wynikach klasyfikacji rocznej.

14.06 (środa) - składanie w sekretariacie podań o egzamin poprawkowy w sierpniu.

15 i 16.06.2017r. (czwartek – piątek) - dni wolne od zajęć dydaktycznych.

19.06 (poniedziałek) - konferencja zatwierdzająca wyniki klasyfikacji rocznej.

20.06 (wtorek) - egzamin potwierdzający kwalif. w zawodzie– (kl. 2TI, 2TPS, 2THPS, 2TL, 3a, 3TH, 3TI, 3TL, 3TPS, 4TH, 4TI –  etap pisemny

20 – 22.06.2017r.(wtorek – czwartek)    - dni wolne od zajęć dydaktycznych.

21-22.06 (środa – czwartek) - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny –kl.  3TI.

22-30.06 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny:   kl. 3a, kl. 2TPS, kl. 2THPS.

22-29.06 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny – kl. 3TPS.

23.06 (piątek)   - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych  - rozdanie świadectw.

23.06 (piątek)   - konferencja podsumowująca rok szkolny 2016/2017.

24.06.2017r.  -   31.08.2017r.   - ferie letnie.

26-27.06 (poniedziałek – wtorek)-  egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny -  kl. 3TH.

26.06 (poniedziałek) -  egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny - kl. 2TL, 3T.

26.06 (poniedziałek) -  egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny - 4TPS – absolwenci .

27.06 (wtorek)  -  egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny - 4THL i 4TI – absolwenci.

28-29.06 (środa – czwartek)- egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - etap praktyczny - kl 2TI

 

 

23.062017r.

          Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017.

            W dniu 23 czerwca 2017r. w sali gimnastycznej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Uroczystość rozpoczęła krótkim programem artystycznym, który z tej okazji przygotowali uczniowie pod opieką Pani Bogusławy Pinkowicz i Pani Agaty Krupy. Następnie Pani Dyrektor Halina Cygan w swoim wystąpieniu przedstawiła najważniejsze sukcesy szkoły, podsumowała działalność dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczą szkoły, podziękowała Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Niepedagogicznym za całoroczny trud oraz Rodzicom za pracę na rzecz szkoły./.../       czytaj więcej ..>> pdf

Dzień dobry.

Szanowni Uczniowie i Rodzice.

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Szkoły.

 

 

W życiu idziemy do przodu po to,

aby innych, samych siebie i świat uczynić lepszymi.

Wszytko, co do tego nie prowadzi

i co to uniemożliwia przeczy życiu”

                                   LEW Tołstoj

 

 

Zakończenie roku szkolnego to moment podsumowania całorocznej pracy  i  zarazem czas refleksji, na ile udało się zrealizować wcześniejsze plany  i zamierzenia. Już za chwilę odbierzecie świadectwa promocyjne, które będą przepustką do dalszego kształcenia. Wyniki, jakie osiągnęliście zawdzięczacie przede wszystkim swojej wytrwałości i systematycznej pracy, ale również wiedzy i zaangażowaniu nauczycieli. Spędziliście w szkole przez cały rok szkolny dużo czasu i mam nadzieję, że wynieśliście z niej nie tylko wiedzę, ale także wiele doświadczeń, wspomnień i wspaniałych chwil, które będą procentować w dalszej edukacji  i w dalszym życiu.

Nauczyciele i wychowawcy starali się wpajać zasady oraz prawdy, które niewątpliwie pomogą wam osiągnąć kolejne sukcesy w następnych klasach – na egzaminach końcowych (maturalnym, zawodowych).  To nauczyciele – jako pierwsi – wprowadzają Was w szkolne zwyczaje i obowiązki, a tym samym otwierają drogę do zdobywania wiedzy na poziomie szkoły średniej. Właśnie te pierwsze kroki są niezwykle ważne. Od nich bowiem w ogromnym stopniu zależy poziom przygotowania do zadań stojących przed Wami. Wyrazem największej wdzięczności za całoroczną pracę z młodzieżą i dla młodzieży dla wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji i obsługi niech będzie najprostsze słowo „dziękuję”.

Miłych i spokojnych wakacji, dużo odpoczynku, zwiedzenia ciekawych miejsc oraz spotkania wielu ciekawych ludzi.

                                                  Do zobaczenia we wrześniu.

 

                                                                                                                           Halina Cygan

                                                                                                                               Dyrektor

                                                                                                                         ZSzZ w Dynowie

 

 

14.062017r.

         Wyjazd studyjny klasy 2TL – technik logistyk  do Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

W dniu 14 czerwca 2017r. uczniowie klasy 2TL (4 – letnie technikum w zawodzie technik logistyk) pod opieką Pani Anny Kałamuckiej i Pani Renaty Łybackiej uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w ramach projektu „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”. /.../    czytaj więcej ..>> pdf

 

 

14.062017r.

         Kurs z zakresu diagnostyki samochodowej - .układy klimatyzacji.

 

     

14.06.2017 r. został przeprowadzony przez przedstawiciela Firmy INTERCARS kurs z zakresu: układy klimatyzacji samochodowych - budowa i diagnostyka. Uczestnikami byli niektórzy uczniowie technikum (klas: 3TPS, 2TPS, 2THPS- technik pojazdów samochodowych), a także nauczyciele praktycznej nauki zawodu.   czytaj więcej ..>> pdf

 

 

14.062017r.

          „Kultura bezpieczeństwa” - zakończenie kolejnej edycji programu w roku szkolnym 2016/2017.

 

 

          

W dniu 13 czerwca 2017r. w sali konferencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie odbyło się uroczyste zakończenie kolejnej edycji programu edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa”, skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2016/2017./…/ W naszej szkole w roku szkolnym 2016/2017 udział w programie wzięło 3 nauczycieli: Pani Renata Łybacka, Pani Anna Kałamucka i Pan Wojciech Hamerla./.../     czytaj więcej ..>> pdf

 

 

12.062017r.

         VI Olimpiada Informatyczna Oracle na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.

 

 W dniu 9 czerwca 2017r. na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej obyła się  VI Olimpiada Informatyczna Oracle. Wśród osiemnastu szkół uczestniczących  z województwa podkarpackiego byli reprezentanci Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie: Robert Bomba, Maciej Sapa, Kiełbasa Dawid z kl. 3TI (4 – letnie technikum w zawodzie technik informatyk) pod opieką Pana Wojciecha Hamerli i Adama Bogusza.

Patronatem honorowym Olimpiadę Informatyczną Regionalnej Akademii Oracle objęli: Rektor Politechniki Rzeszowskiej, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, Oracle Polska, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Podkarpacki Kurator Oświaty. Politechnika Rzeszowska z którą współpracujemy dąży do poszerzania wiedzy na temat najnowszych produktów i rozwiązań poprzez organizację Regionalnej Akademii Oracle oraz Kariery Inżyniera. Uczniowie 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk, technik logistyk i technik pojazdów samochodowych. Uczelnia może już na etapie szkoły średniej przedstawić młodym ludziom ścieżkę edukacyjną, która pozwoli na świadomy wybór kierunku dalszego kształcenia.

 

 

 

10.062017r.

         W "Warsztatach piękna i estetyki" w ramach projektu "Carpathian Art of Fashion".

 

 

 

 

W dniu 9 czerwca 2017 roku grupa 23 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego pod opieką Pani Haliny Ryby i Pani Bogusławy Pinkowicz wzięła udział w warsztatach z zakresu stylizacji i ubioru w ramach cyklu: "Warsztaty piękna i estetyki", organizowanych w ramach projektu "Carpathian Art of Fashion".  Oprócz młodzieży naszej szkoły, uczestnikami spotkania byli uczniowie szkoły ze Świdnika – słowackiego przygranicznego miasta.

    Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego realizowanego w ramach „Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020”, oś priorytetowa „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”. /.../                czytaj więcej ..>> pdf

 

 

 

 

 

10.062017r.

         Zajęcia z zakresu nowoczesnej diagnostyki samochodowej.

 

W dniu 09.06.2017r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyły się dodatkowe zajęcia z zakresu nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla grupy 120 uczniów klasy: 1TPS, 2TPS, 2THPS, 3TPS, 4 – letnie technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz klasy 3a Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Zajęcia zostały zorganizowane dzięki współpracy Szkoły z przedsiębiorstwem SZiK w Tyczynie zajmującej się dystrybucją i sprzedażą części samochodowych i wyposażenia warsztatów, oraz sprzętu diagnostycznego. Zajęcia przeprowadził Pan Adrian Błoński - szkoleniowiec / doradca techniczny z firmy Moto-Profil z Chorzowa./.../     ...czytaj więcej ..>> pdf

 

 

08.062017r.

         Wyjazd studyjny do Firmy „FC POWERTRAIN POLAND Sp. z.o.o.” w Tychach.

 

 W 06.06.2017r. odbył się wyjazd studyjny do Firmy „FC POWERTRAIN POLAND Sp. Z.o.o.” w Tychach w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.  W wyjeździe wzięli udział uczniowie klas: 3a - zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, 2TPS, 2THPS, 3TPS - technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych. /.../   czytaj więcej ..>> pdf

 

 

 

03.062017r.

        „Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs z zakresu spawania metodą TIG" – dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych i 3 - letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w ramach projektu

           „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

    

           Od 16 maja 2017r.  do 3 czerwca 2017r. grupa 10 uczniów z klasy 3TPS (4 osoby)  -  4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych  i klasy 3a (6 osób ) – 3 – letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującym w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczyła w 120 godzinnym „Kursie z zakresu spawania metodą TIG" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”./.../             czytaj więcej ..>> pdf

02.062017r.

       Zwiedzanie szkolnej izby tradycji pod nazwą „Gospodarstwo naszych dziadków”przez dzieci z Przedszkola Miejskiego w Dynowie.

 

             2 czerwca 2017r.  Grupa „Jeżyków” pod opieką Pani Marty Dżuły – Inglot i Grupa „Jaskółek” pod opieką Pani Ewy Sikory i Pani Lucyny Gieruli z Przedszkola Miejskiego w Dynowie  w ramach realizowanej edukacji regionalnej zwiedziły szkolną izbę tradycji pod nazwa „Gospodarstwo naszych dziadków”. Opiekun izby tradycji Pan Jarosław Mol opowiedział dzieciom o zgromadzonych eksponatach i do czego były wykorzystywane w życiu codziennym. Ponadto uczniowie klasy 3TI (4 – letnie technikum w zawodzie technik informatyk) przygotowali dla naszych Gości małą niespodziankę filmową i oczywiście z okazji  Dnia Dziecka słodycze. Wizyta dzieci przebiegła w bardzo miłej atmosferze.

 

02.062017r.

         Ogromny sukces uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w  V edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego „DOM, RODZINA, MIŁOŚĆ - UTRATA TYCH WARTOŚCI TO BEZDOMNOŚĆ”.

 

     Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Młodzieżowy Dom Kultury, Śródmieście’’ we Wrocławiu oraz Gimnazjum nr 14 we Wrocławiu byli organizatorami V edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego pod honorowym patronatem: JE Ks. Abp Stanisława Gądeckiego Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych oraz uczestników pracowni plastycznych Domów Kultury.

     W V ogólnopolskim konkursie literackim, którego tematem przewodnim było:  „DOM, RODZINA, MIŁOŚĆ - UTRATA TYCH WARTOŚCI TO BEZDOMNOŚĆ”, wzięli udział Grzegorz Boroń z kl. 4TI (4 – letnie Technikum w zawodzie technik informatyk), który za swoją pracę przygotowaną pod opieką Pani Beaty Irzyk zdobył I miejsce !!!! oraz Kamil Nowak z kl. 2TPS (4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych), który za pracę przygotowaną pod opieką Pani Anny Mol zdobył III miejsce !!!!

 

02.062017r.

          XXIV Wojewódzki Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę” Rozstrzygnięty!!!

30 maja 2017r. Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Rzeszowie zorganizował uroczyste podsumowanie XXIV Wojewódzkiego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”.  Spotkanie laureatów  z władzami PTTK oraz Starostą Powiatu Przeworskiego  miało miejsce w stolicy województwa . Naszą szkołę reprezentował na tej uroczystości zespół, który wcześniej brał udział w zlocie ogólnopolskim tego konkursu  w składzie: Karolina Sowa, Szymon Hadam, Paweł Sierant, Kamil Nowak, opiekunowie  Państwo Anna i Jarosław Mol. Gala przebiegała w bardzo miłej atmosferze a dla grupy z Dynowa była szczególną, bo zajęli oni I miejsce.  /.../    czytaj więcej ..>> pdf

 

01.062017r.

       TURNIEJ LEAGUE OF LEGENDS ZSzZ KONTRA GIMNAZJA.

 

W dniu 1 czerwca 2017r.Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie odbył się turniej League of Legeds konrta gimnazja, w którym uczestniczyły drużyny gimnazjalistów: Zespołu Szkół w Dynowie, Zespołu Szkół nr2 w Harcie, Zespołu Szkół nr 3 w Łubnie i Zespołu Szkół w Warze oraz drużyna uczniów klasy 3TI ZSzZ w Dynowie. Turniej rozgrywany był w trybie Tournament Draft na platformie serwera Europejskiego Północ i Wschód gry League of Legends. Zawodnicy musieli posiadać 16 zakupionych postaci, przy czym postacie z rotacji nie były wliczane, mieli również możliwość podłączenia własnego sprzętu (klawiatur, myszy, słuchawek). League of Legends (LoL) jest jedną z najpopularniejszych sieciowych gier komputerowych z gatunku multiplayer online battle arena. Gra jest  pozytywnie odbierana zarówno przez krytyków jak i przez graczy, czego dowodem jest przyznanie jej nagrody „Golden Joystick” w kategorii najlepszych darmowych gier. /.../    czytaj więcej ..>> pdf

 

01.062017r.

       Turniej piłki siatkowej dziewcząt.

 

 

W dniu 01.06.2017r. z okazji Dnia Sportu Szkolnego w sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się turniej piłki siatkowej dziewcząt. Do rozgrywek przystąpiły reprezentacje klas pierwszych, drugich i trzecich. Po zaciętej walce I miejsce zdobyły dziewczyny z klasy 2THPS.

Organizatorami turnieju byli nauczyciele wychowania fizycznego.

 

 

01.062017r.

        Powiatowy Konkursu z Fizyki na prezentację multimedialną pod hasłem  „ Z fizyką za pan brat”.

 

 

 

 

        30 maja 2017r. w Zespole Szkół Techniczno - Weterynaryjnych w Trzcianie odbył się finał Powiatowego Konkursu z Fizyki na prezentację multimedialną  pod hasłem  „ Z fizyką za pan brat” w którym zostały przedstawione cztery  prace uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie: Aleksandra Dudka – kl. 1TI, Wiolety Sudoł – kl. 1THL, Doroty Łazor – kl. 1THL i Dominika Biraka – kl. 1TI.

            Praca Dominika Biraka z kl. 1TI przygotowana pod opieką Pana Piotra Zdeba zyskała uznanie jury i została nagrodzona I  miejscem.

 

 

 

Maj - 2017

 

01.05 - 03.05.2017r. (poniedziałek – środa) - dni wolne od zajęć dydaktycznych

01.05 -  26.05.2017r.    - praktyka zawodowa  3TPS

od 04.05.2017r. (czwartek) -  część pisemna egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów 

05.05 - 08.05.2017r. (poniedziałek – środa) - dni wolne od zajęć dydaktycznych

od 08.05.2017r.(poniedziałek) - część ustna egzaminu maturalnego z:  jęz.  polskiego,   jęz. ngielskiego,  jęz.   niemieckiego

do 10.05.2017r. (środa)  - propozycje ocen końcowych w pozostałych klasach

do 12.05.2017r. (piątek) - informacja do rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi  na koniec roku szkolnego

12.05.2017r. (piątek) - Rada pedagogiczna

18.05.2017r. (czwartek) - IX edycja Konkursu Interdyscyplinarnego „Omnibus 2017” – język angielski

19.05.2017r. (piątek) - IX edycja Konkursu Interdyscyplinarnego „Omnibus 2017” – matematyka

 

30.05.2017r.

          I miejsce w centralnym etapie XXIV Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”dla członków ANTRAKTU z Zespołu Szkół

           Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Nagrody specjalne im. Heleny Cieślak dla nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

 

           Karolina Sowa, Szymon Hadam, Kamil Nowak i Paweł Sierant, autorzy pracy literackiej pt.: „Artystyczny Dynów, czyli od Baraku w Czarnej do Centrum Pompidou”, wraz z opiekunami zaproszeni zostali do Witnicy, miejscowości w Ziemi Gorzowskiej, gdzie w dniach 26.05.2017r. - 28.05.2017r. odbyło się uroczyste podsumowanie XXIV centralnej edycji OMKK „Poznajemy Ojcowiznę”.

 Tegoroczna gala XXIV Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę” okazała się dodatkowo sympatyczna i ważna dla zespołu z Dynowa, bowiem prezes Zarządu Głównego PTTK Andrzej Gordon wręczył małżeństwu Annie i Jarosławowi Molom dwie nagrody specjalne, które przyznawane są opiekunom, szczególnie zasłużonym w przygotowywaniu uczestników konkursu. /.../     czytaj więcej ..>> pdf

 

29.05.2017r.

         Uroczyste rozpoczęcie Turnieju League of Legends (LoL) ZSzZ kontra gimnazja odbędzie się  01.06.2017r.- czwartek -  

           - sala A207 – godz. 9.00

 

29.05.2017r.

            GÓRA GROSZA.

 

29.05.2017r.

           Prezentacje Artystyczne Szkół, czyli cykliczna impreza SZPAK.

 

         Prezentacje Artystyczne Szkół, czyli cykliczna impreza SZPAK „firmowana” przez MOK w Dynowie w 2017 roku miała miejsce 28 maja.  Tym razem była zorganizowana w ramach obchodów Dnia Dziecka. /.../Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie wystąpili w krótkim, aczkolwiek pełnym pasji programie „Artystyczne Technikum”. Pod kierunkiem Pani Anny Mol i Pani Bogusławy Pinkowicz został przygotowany program, ukazujący liczne artystyczne sukcesy naszej młodzieży odniesione w roku szkolnym 2016/2017. „Na żywo” wystąpili zaś: Magdalena Boroń z klasy 1THL, oraz członkowie grupy Antrakt - Maksymilian Starzak z klasy 2TPS, Dariusz Kloczkowski z klasy 3THL i Ireneusz Siry z klasy 2TI. /.../    pełny tekst ..>> pdf

 

26.05.2017r.

          Finał Wojewódzki Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej.

 

 25.05.2017r. w Rzeszowie rozegrany został Finał Wojewódzki Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej, w którym udział wzięły obie nasze reprezentacje. Dziewczyny w bardzo okrojonym składzie zajęły XVI miejsce, co jest i tak sporym sukcesem. Natomiast bardzo dobrze spisali się nasi chłopcy, którzy z wynikiem 1173 punktów zdobyli III miejsce, ulegając tylko drużynie z Rzeszowa i Stalowej Woli. Warto tutaj nadmienić, że jest to najlepsze osiągnięcie w historii szkoły w tej dyscyplinie. Zarówno chłopcom jak i dziewczętom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

Opiekunami uczniów byli: Pan  Paweł Gierula i Pan Marek Paściak.

 

 

 

19.05.2017r.

           „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu” w ramach zadania      

           publicznego z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi współfinansowanego przez Gminę Miejską Dynów

„Biegnij po zdrowie”.

 

23 maja 2017r. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zorganizowało Szkolenie  - prelekcję z zakresu profilaktyki uzależnień (alkohol)” pod hasłem: „Biegnij po zdrowie” w ramach zadania otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu” współfinansowanego przez Gminę Miejską Dynów. Szkolenie otworzył Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz i Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan./…./      czytaj więcej ..>> pdf

 

19.05.2017r.

         X EDYCJA KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO JĘZYK ANGIELSKI I MATEMATYKA  "OMNIBUS 2017 ".

    Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie byli organizatorami IX edycji konkursu interdyscyplinarnego „OMNIBUS” dla uczniów z gimnazjów Pogórza Przemysko – Dynowskiego w kategorii język angielski i matematyka. Uczestnicy reprezentowali powiaty: brzozowski, przeworski, rzeszowski i przemyski. Celem konkursu była: popularyzacja wiedzy z zakresu matematyki i języka angielskiego, kształcenie praktycznych umiejętności uczniów, rozwój umiejętności matematycznych i językowych.    Wzięło w nim udział 13 szkół gimnazjalnych: Zespół Szkół nr 1 w Bachórzu, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy, Publiczne Gimnazjum w Dubiecku, Zespół Szkół w Dydni, Zespół Szkół w Dynowie, Zespół Szkół nr 2 w Harcie, Gimnazjum w Hyżnem, Zespół Szkół nr 1 w Jaworniku Polskim, Zespół Szkół w Krzywczy, Zespół Szkół nr 3 w Łubnie, Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu, Zespół Szkół w Nozdrzcu, Zespół Szkół w Wesołej rywalizowało 78 uczniów  przygotowanych przez 26 nauczycieli. /.../   czytaj więcej ..>> pdf

 

18.05.2017r.

         WYJAZD STUDYJNY DO WSPiA RZESZOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ.

 W dniu 17 maja 2017r. uczniowie klasy 3TI (4 – letnie Technikum w zawodzie technik informatyk z innowacją pedagogiczną: „Edukacja transgraniczna – administracja celna  i bezpieczeństwo wewnętrzne”) pod opieką pani Anny Fary i pana Piotra Marcinka uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.  Uczniowie uczestniczyli w IV Podkarpackim Młodzieżowym Święcie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. /.../   czytaj więcej ..>> pdf

 

18.05.2017r.

         Doposażenie pracowni języków obcych zawodowych w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”

 

W ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji Operacyjnego zawodowych” konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego” doposażona została pracownia języków obcych zawodowych. Zostały zakupione ergonomiczne meble uczniowskie:

 

*   stoliki ułożone w kształcie piły – uczeń nie siedzi bokiem do tablicy interaktywnej oraz nauczyciela, jego pozycja jest komfortowa, nie cierpi kręgosłup, szyja

                  * ergonomiczne krzesła – zapewniające prawidłowa postawę ucznia. /.../     czytaj więcej ..>>

 

 

17.05.2017r.

          „Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs z zakresu spawania metodą TIG" – dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych i 3 - letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych

w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

    

           Od 16 maja 2017r.   grupa 10 uczniów z klasy 3TPS (4 osoby)  -  4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych  i klasy 3a (6 osób ) – 3 – letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującym w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczy w 120 godzinnym „Kursie z zakresu spawania metodą TIG" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”./…/  czytaj więcej ..>> pdf

 

 

 

16.05.2017r.

        Zakup nowych komputerów do pracowni informatycznych w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

    Wychodząc naprzeciw nowym standardom w informatyce końcem kwietnia 2017r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie dzięki projektowi „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego” wzbogacił się o nowe komputery (47 szt.) w  dwóch pracowniach A207 - Pracownia sieci komputerowych, A206 - Pracownia aplikacji internetowych./.../           czytaj więcej ..>> pdf

         

 

 

 

15.05.2017r.

         „Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi kas fiskalnych" – dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik logistyk w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

    

           Od dnia 09 maja 2017r. do 15 maja 2017r . grupa 12 uczniów klasy 2THPS (3 osoby), 4 – letnie Technikum w zawodzie technik handlowiec i klasy 3TI (9 osób), 4 - letnie Technikum w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczyła w 22 godzinny „Kurs obsługi kas fiskalnych" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”. Celem kursu było: zapoznanie uczestników z budową, obsługą i funkcjonowaniem kas fiskalnych.

Uzyskane rezultaty: Szkolenie przyczyniło się do uzyskania umiejętności zawodowych w zakresie obsługi kas fiskalnych, w wyniku czego absolwent kursu umie:

Ø         przestrzegać przepisy bhp i ppoż. podczas pracy w obiekcie handlowym, a w szczególności na stanowisku pracy, Ø  inkasować za pomocą kasy rejestracyjnej należności od klientów w wysokości wyszczególnionej w dowodach sprzedaży,Ø  przyjąć zapłatę w różnych formach, jak gotówka, bon, karta kredytowa, a także wydać resztę Ø  dokonać wycofania sprzedanego towaru z pozycji paragonu, anulowania paragonu, przyjęcia i zwrotu kaucji,Ø  rozliczyć się i odprowadzić przyjęte pieniądze, jak i inne formy płatności za sprzedane towary,Ø  zaprogramować kasę,Ø  sporządzić odpowiednie dokumenty sprzedażowe – raporty, wystawić fakturę, rachunek za zakupione towary Potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji:  Wszyscy absolwent kursu po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie jednostek modułowych uzyskali certyfikaty ukończenia szkolenia w zakresie obsługi kas fiskalnych.  Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie zwiększą własne szanse po ukończeniu szkoły na  lepsze zatrudnienie. 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na fachowców !!!!!

 

 

15.05.2017r.

        Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi urządzeń transportu bliskiego - kierowca operator wózków jezdniowych napędzanych z bezpieczną wymianą butli gazowej" –  w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

Od dnia 11 lutego do 18 kwietnia 2017r  grupa 30 uczniów 4 - letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz 3 - letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczyła w 66 godzinnym "Kursie obsługi urządzeń transportu bliskiego – kierowca operator wózków jezdniowych napędzanych z bezpieczną wymianą butli gazowej” w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji  i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach teoretycznych (44 godz.) i praktycznych (22 godziny na kursanta). Zajęcia zakończyły się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczeń o ukończeniu kursu. Wszyscy uczestnicy kursu przystąpili do państwowego egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego w celu otrzymania ZAŚWIADCZENIA KWALIFIKACYJNEGO do obsługi urządzeń transportu bliskiego w kategorii: II WJO, zakres uprawnień: wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.

Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie – absolwenci szkoły zwiększą własne szanse na lepsze zatrudnienie oraz będą mieć zdecydowanie lepszy start w dorosłe życie. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na zawodowców !!!!!

 

 

15.05.2017r.

           Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs programowania obrabiarek CNC” w klasach Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych zgodnie z innowacją pedagogiczną, technik informatyk w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa, jakości kształcenia zawodowego”.

 

W dniach od 4 lutego 2017r. do 8 kwietnia 2017r. uczniowie (10 osób) z klasy 3TPS (4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych z innowacją pedagogiczną: „Nowoczesne technologie w obróbce skrawaniem”) w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych” ukończyło 60 godzinny "Kurs programowania obrabiarek CNC" z wykorzystaniem oprogramowania ZERO-OSN oraz Numerki.

Kurs obejmował treści nauczania związane z zawodem operatora obrabiarek sterowanym numerycznie, jak również samodzielnego pisania programów dla obrabiarek CNC. Kurs był prowadzony w oparciu o oprogramowanie dostępne w szkole, m.in. ZERO-OSN oraz Siemens Sinatrami. Uczniowie po zdobyciu niezbędnej wiedzy teoretycznej z zakresu geometrii, pomiarów, instrukcji maszynowych tworzyli programy CNC przy pomocy oprogramowania Sinatrami z wykorzystaniem narzędzi Shop urn i Shop Mill. Dzięki instrukcjom i ćwiczeniom byli w stanie samodzielnie przenieść do programu CNC kształty detali przedstawione na rysunku technicznym. Zwieńczeniem kursu było przeniesienie utworzonych programów na fizyczną obrabiarkę sterowaną numerycznie i wytworzenie (wytoczenie) zaprogramowanych detali.

Uczestnicy kursu otrzymali stosowne zaświadczenia zgodne z wymogami MEN w języku polskim i angielskim.

Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie zwiększą własne szanse po ukończeniu szkoły na lepsze zatrudnienie oraz będą mieć zdecydowanie lepszy start na studiach wyższych na kierunkach technicznych i nie tylko.

 

 

11.05.2017r.

        WOJEWÓDZKI KONKURS TECHNIKA I MOTORYZACJA TO MOJA PASJA.

 

            Dnia 11 maja 2017r. w Instytucie Nauk Technicznych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIE W PRZEMYŚLU odbył się wojewódzki konkurs motoryzacyjny organizowany przez Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych PWSW w Przemyślu oraz Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu. Konkurs był adresowany dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa uczących się na kierunkach o profilu samochodowym, mechatronicznym oraz mechanicznym.     Naszą szkołę reprezentowali: Dominik Kucz i Kamil Nowak z klasy 2TPS i Damian Domin z klasy 3TPS uczniowie technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Konkurs składał się z dwóch etapów: testu teoretycznego: z zakresu wiedzy technicznej i motoryzacyjnej oraz zadania praktycznego. Po pierwszym etapie zostało wyłonionych 6 finalistów w tym Damian Domin z ZSzZ w Dynowie z najlepszymi  wynikami, którzy przeszli do części praktycznej. W części praktycznej uczniowie wykonywali zadania praktyczne w pracowni diagnostyki samochodowej w zakresie obsługi i diagnostyki pojazdowej z wykorzystaniem sprzętu kontrolno - pomiarowego.

Po wykonaniu zadań z obydwu etapów konkursu komisja konkursowa wytypowała zwycięzców - III miejsce zdobył Damian Domin – kl. 3TPS. Nagrody wręczyła: Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych, dr inż. Wioletta Tomaszewska – Górecka. Opiekunem uczniów był Pan Marcin Kałamucki.

 

11.05.2017r.

         ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK DLA KACPERKA.

 

 

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie aktywnie uczestniczą w zbiórce plastikowych nakrętek na rzecz chorego Kacperka. Dnia 10 maja 2017r. zostało przekazane na ten cel 6 olbrzymich worków nakrętek. Akcja ta ma charakter charytatywno – ekologiczny, a jej koordynatorem jest Pani Honorata Mikoś. Pomoc na rzecz chłopca jest niezbędna, gdyż ma padaczkę Westa, zespół Dandy-Walkera, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, niedoczynność tarczycy, uogólnioną wiotkość oraz stan po niedotlenieniu okołoporodowym. Zebrane nakrętki sprzedawane są firmie recyklingowej, która przerabia je na surowiec wtórny (plastikowy granulat). W ten sposób zebrane odpady producent może przetworzyć na nowe zakrętki, opakowania, rury PCV czy obudowy komputerów. Uzyskane w ten sposób pieniądze przekazane zostają z kolei na leczenie chłopca, jego rehabilitację ruchową, hipoterapie, masaże oraz pomoc specjalistów.

Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji pomożemy choć trochę w leczeniu Kacperka.

 

 

 

 

10.05.2017r.

        „Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi kas fiskalnych" – dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik  

             handlowiec w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

               Od dnia 09 maja 2017r  grupa 12 uczniów z klasy 2THPS (3 osoby), 4 – letnie Technikum w zawodzie technik handlowiec i klasy 3TI (9 osób), 4 - letnie Technikum w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczy w 22 godzinnym „Kursie obsługi kas fiskalnych" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

Kurs adresowany jest do osób, które chcą uzyskać bądź rozszerzyć swoje kompetencje.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z budową, obsługą i funkcjonowaniem kas fiskalnych.

Cele ogólne kursu:Przygotowanie uczestników szkolenia w zakresie:Ø  przestrzegania przepisów bhp i ppoż. w obiekcie handlowym,Ø  przygotowanie kasy do prowadzenia sprzedaży,Ø  sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych,Ø  wystawiania faktur i rachunków za zakupione towary

Oczekiwane rezultaty:

Szkolenie przyczyni się do uzyskania umiejętności zawodowych w zakresie obsługi kas fiskalnych, w wyniku czego absolwent kursu będzie umiał:

Ø  przestrzegać przepisy bhp i ppoż. podczas pracy w obiekcie handlowym, a w szczególności na stanowisku pracy,Ø  inkasować za pomocą kasy rejestracyjnej należności od klientów w wysokości wyszczególnionej w dowodach sprzedaży,Ø  przyjąć zapłatę w różnych formach, jak gotówka, bon, karta kredytowa, a także wydać resztęØ  dokonać wycofania sprzedanego towaru z pozycji paragonu, anulowania paragonu, przyjęcia i zwrotu kaucji,Ø  rozliczyć się i odprowadzić przyjęte pieniądze, jak i inne formy płatności za sprzedane towary,Ø  zaprogramować kasę,Ø  sporządzić odpowiednie dokumenty sprzedażowe – raporty, wystawić fakturę, rachunek za zakupione towary

Potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji

            Absolwent kursu po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie jednostek modułowych uzyska zaświadczenie ukończenia szkolenia w zakresie obsługi kas fiskalnych.

Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie zwiększą własne szanse po ukończeniu szkoły na  lepsze zatrudnienie.  Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na fachowców !!!!!

 

08.05.2017r.

        XVIII Rajd Turystyczny w Beskid Zachodni.

 

W dniach 5  - 6 maja 2017 roku szesnastu uczniów naszej szkoły pod opieką Pani Aliny Paściak i Pani Magdaleny Wolańskiej wzięło udział w XVIII Powiatowym Rajdzie Turystycznym, który odbył się w Gorcach w Beskidzie Zachodnim. W tegorocznej edycji uczestniczyli również uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, z  Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim oraz z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie. Organizatorem rajdu było Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, a trasę wyznaczył  Pan Marcin Tupaj, który nam towarzyszył. W programie rajdu znalazły się dwie dłuższe piesze wycieczki pod przewodnictwem Przewodników przy Oddziale PTTK w Rzeszowie – Pani Doroty Michnio i Pana Aleksandra Dawidziaka.

Pierwszego dnia wyjazdu uczniowie zdobyli Gorc – szczyt o wysokości  1228 m n.p.m. znajdujący się we wschodniej części grzbietu głównego Gorców. Po całodniowej wędrówce uczestnicy udali się na obiadokolację a następnie zostali zakwaterowani w schronisku młodzieżowym „Ustrzyk” w Ochotnicy Górnej. Wieczorem tradycyjnie odbył się „Konkurs krajoznawczy”, w którym I miejsce zajął przedstawiciel uczniów naszej szkoły Kamil Gołąb z kl. 3TPS.

Drugiego dnia, po śniadaniu, uczestnicy wyruszyli w kolejną wędrówkę, której celem był szczyt Magurka (1101 m n.p.m.). Jest to jedna z najciekawszych gorczańskich propozycji. W drodze na szczyt uczniowie mogli zatrzymać się koło Kurnytowej Koliby  - pasterskiej chaty, która w okresie II Wojny Światowej stanowiła bazę partyzantów. Na szczycie Magurki znajduje się wieża widokowa, z której dzięki słonecznej pogodzie uczestnicy rajdu mogli podziwiać przepiękne widoki na gorczańskie szczyty, Beskid Sądecki i Wyspowy oraz całe Tatry. Schodząc ze szczytu uczniowie odwiedzili „Uroczysko Pamięci” na Pańskiej Przehybce – miejsce katastrofy amerykańskiego bombowca B-24J „Liberator” o nazwie własnej „California Rocket”. Samolot rozbił się 18 grudnia 1944 roku. Z 10-osobowej załogi uratowało się 9 lotników. W 50-tą rocznicę wypadku odtworzono fragment kadłuba samolotu oraz zarys skrzydła. Niewątpliwie „Uroczysko Pamięci” to niezwykłe miejsce edukacji dla młodzieży ale także i dorosłych.

Po zejściu ze szczytu uczniowie wraz z opiekunami dotarli do autokarów aby udać się w drogę powrotną do domu. Wszyscy uczestnicy rajdu pomimo ogromnego zmęczenia wrócili zadowoleni i w dobrych humorach. Do zobaczenia za rok!

 

 

04.05.2017r.

        „Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi kas fiskalnych" – dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik

            logistyk w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

               Od dnia od 24 kwietnia 2017r. do 28 kwietnia 2017r . grupa 12 uczniów z klasy 2THPS  (4 – letnie Technikum w zawodzie technik handlowiec) w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczyła w 22 godzinny „Kurs obsługi kas fiskalnych" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”./.../

Wszyscy absolwent kursu po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie jednostek modułowych uzyskali certyfikaty ukończenia szkolenia w zakresie obsługi kas fiskalnych. Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie zwiększą własne szanse po ukończeniu szkoły na  lepsze zatrudnienie.   Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na fachowców !!!!!                   pełny tekst ..>> pdf

 

 

 

03.05.2017r.

         CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA - zasady na maturze 2017.                                      "MATURA"  posłuchaj ..>>

 

                         

03.05.2017r.

         226. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA W DYNOWIE.

 

 

              Dnia 3 maja 2017r. w uroczystych obchodach 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja wzięli udział przedstawiciele naszej szkoły: Dyrektor ZSzZ w Dynowie Pani Halina Cygan, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz oraz poczet sztandarowy pod opieką Pani Honoraty Mikoś w składzie: sztandarowy: Mateusz Dańczak oraz asysta: Magdalena Boroń i Kamila Bułdak. Reprezentanci szkoły uczestniczyli w odprawionej pod przewodnictwem ks. Dziekana Stanisława Janusza z tej okazji uroczystej Mszy św., a następnie przemaszerowali na rynek miasta Dynowa, gdzie odbyły się uroczyste obchody rocznicowe. Orkiestra Dęta OSP Dynów odegrała hymn państwowy, następnie zebrani zostali powitani przez Przewodniczącą Rady Miasta Dynowa Panią Ewę Hadam I Burmistrza Miasta Dynowa Pana Zygmunta Frańczaka. Dokonano złożenia kwiatów pod pomnikiem króla Władysława Jagiełły oraz przedstawiony został montaż słowno-muzyczny o patriotycznej wymowie w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Dynowie.

 

 

 

 

 

02.05.2017r.

        Kolejny sukces członków grupy ANTRAKT  z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w XXIV Ogólnopolskim Młodzieżowym

            Konkursie Krajoznawczym „POZNAJEMY OJCOWIZNĘ”!!!

 

         W tym roku również zespół redakcyjny złożony z członków Antraktu z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, w składzie - Karolina Sowa, Szymon Hadam, Kamil Nowak, Paweł Sierant, przygotował do konkursu opracowanie pt.: „Artystyczny Dynów, czyli od Baraku w Czarnej do Centrum Pompidou”. Praca była opisem artystycznych dokonań ludzi związanych z Dynowem, od czasów najdawniejszych po współczesność. Zaprezentowała działania tak amatorów jak i profesjonalistów, tak w zakresie literatury, malarstwa, rzeźby, fotografii, teatru jak i filmu. Źródłem informacji stały się dla autorów pamiętniki, dokumenty, gotowe opracowania i liczne wywiady przeprowadzane z współczesnymi artystami. Niewątpliwym walorem tekstu jest przywołanie dokonań zapomnianych, czy mało znanych ludzi, których twórczość nie była nigdzie odnotowywana. Zostało to docenione przez wojewódzką komisję konkursową, która przyznała I miejsce (23.03.2017r) i zakwalifikowała pracę do szczebla centralnego. Z dużą radością przyjęto informację, że wśród tegorocznych nagrodzonych na etapie ogólnopolskim znaleźli się uczniowie dynowskiego technikum. Laureaci spotkają się 26.05. - 28.05.2017r. w Witnicy, na Ziemi Gorzowskiej, by wspólnie poznać trzy parki: drogowskazów i słupów milowych cywilizacji, dinozaurów i dendrologiczny PTTK. Wtedy także, podczas uroczystej gali ogłoszone zostaną wyniki konkursu. /.../           czytaj więcej  ..>>    

                        

   Praca konkursowa cz.1 ..>>pdf  

 

 

Kwiecień - 2017

 

Od 13.03.2017r. (poniedziałek) odbiór przez uczniów klas maturalnych od higienistki dokumentacji medycznej,

 21.04.2017r. (piątek) - spotkanie z rodzicami wg oddzielnego harmonogramu.

27.04.2017r. (czwartek) godz. 9.00 – aula szkolna spotkanie z uczniami klas maturalnych i podpisanie odbioru świadectw, zaświadczeń.                          

28.04.2017r. (piątek) - godz. 9.00 – zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych.

 

28.04.2017r.

         Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 przez uczniów klas maturalnych.

 

W dniu 28 kwietnia 2017r. w sali gimnastycznej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 przez uczniów klas maturalnych (4TI - wych. Pan Piotr Marcinek, 4TPS – wych. Pani Anna Mol, , 4THL – wych. Pani Renata Mazur). Program artystyczny na tę okazję pod opieką Pani Honoraty Mikoś, Pani Katarzyny Marcinek i Pani Aliny Paściak  przygotowali uczniowie klas młodszych, którzy wręczyli maturzystom drobne upominki. Jednym z elementów programu artystycznego była część patriotyczna, poświęcona 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pani Dyrektor Szkoły Halina Cygan w swoim wystąpieniu przedstawiła wyróżniających się maturzystów, a także życzyła im udanych wyborów życiowych, nawiązała także do wydarzeń 3 majowych./..../    czytaj więcej ..>>

 

28.04.2017r.

         Podziękowanie za akcję "Pomóż dzieciom przetrwać zimę".    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

27.04.2017r.

         ANTRAKT w podróży…
 

Za nami kolejna antraktowa wyprawa. W dniach 25 i 26 kwietnia 2017r. wyruszyliśmy do Krakowa i na Jurę Krakowsko – Częstochowską. Tak wyznaczyliśmy trasę podróży, by wrażenia były różnorodne... i udało się. Każdy znalazł coś dla siebie. Muzeum Lotnictwa Polskiego zainteresowało tych, którzy lubią … bujać w obłokach. Stąpających twardo po ziemi wciągnęła historia Collegium Maius a marzyciele mogli „powzdychać” do nagród filmowych A. Wajdy  – Oskara, Złotej  Palmy, Złotych Lwów czy „literackiego Nobla” W. Szymborskiej. Dla natchnionych sztuką, magicznym okazał się Teatr Słowackiego z imponującą widownią i sceną oraz sławną garderobą Solskiego. W dramatyczne czasy okupacji hitlerowskiej wprowadziła nas wizyta w Fabryce Schindlera. To dzięki niej udało się przenieść do żydowskiego getta, pojechać ówczesnym tramwajem, pociągiem a nawet udać się do fryzjera. Po raz pierwszy można było zobaczyć fotoplastykon i porównać go z współczesnym przekazem filmowym, rejestrującym świadectwa uczestników tych dramatycznych wydarzeń. Podążaliśmy także krakowskimi śladami Jana Pawła II – od okna papieskiego na Franciszkańskiej 3 do nowego Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach. Lubiących wędrówki i przyrodę urzekła wycieczka po największej Jaskini Wierzchowskiej i podglądanie jej mieszkańców – nietoperzy i pająków. Zafascynowanych legendą Janosika usatysfakcjonowała wizyta w zamku w Pieskowej Skale, gdzie nakręcono wiele scen filmu o tym zbójniku. Dwa dni minęły zbyt szybko(!) a my planujemy już przyszłoroczną wyprawę…

Dziękujemy za pomoc w organizacji naszej wycieczki a szczególnie Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie za  jej  dofinansowanie.

 

27.04.2017r.

        Ogromny sukces uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w  V edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego

„DOM, RODZINA, MIŁOŚĆ - UTRATA TYCH WARTOŚCI TO BEZDOMNOŚĆ”

 

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Młodzieżowy Dom Kultury ,Śródmieście’’ we Wrocławiu oraz Gimnazjum nr 14 we Wrocławiu byli organizatorami V edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego pod honorowym patronatem: JE Ks. Abp Stanisława Gądeckiego Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych oraz uczestników pracowni plastycznych Domów Kultury.

W V ogólnopolskim konkursie literackim, którego tematem przewodnim było:  „DOM, RODZINA, MIŁOŚĆ - UTRATA TYCH WARTOŚCI TO BEZDOMNOŚĆ”, wzięli udział Grzegorz Boroń z kl. 4TI (4 – letnie Technikum w zawodzie technik informatyk), który za swoją pracę przygotowaną pod opieką Pani Beaty Irzyk zdobył I miejsce !!!! oraz Kamil Nowak z kl. 2TPS (4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych), który za pracę przygotowaną pod opieką Pani Anny Mol zdobył III miejsce !!!! 

                                                     Uczniom, Jego Rodzicom i Opiekunom gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy!!!!

 

 

26.04.2017r.

        Dzień Przedsiębiorczości 2017.

 

       26 kwietnia 2017r. uczniowie naszej szkoły z klas: 1THL, 2TL, 2THPS uczestniczyli w 14 edycji programu „Dzień Przedsiębiorczości” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Organizatorem jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie, która jest pozarządową organizacją pożytku publicznego.

      Celem programu jest przygotowanie młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.  W programie wzięli udział: Urząd Miejski w Dynowie, Bank Spółdzielczy w Dynowie, Gminna Spółdzielnia „SCh” w Dynowie i Spółdzielnia Inwalidów w Dynowie. Wolontariusze – opiekunowie zapoznawali uczniów z działalnością firmy, swoim stanowiskiem pracy, zakresem obowiązków, zapraszali do współpracy powierzając wykonanie prostych zadań. Ponadto uczniowie uzyskiwali od opiekunów informacje niezbędne do uzupełnienia „Karty ucznia”, która jest potwierdzeniem obecności ucznia w danej firmie/instytucji. Udział w programie pozwolił uczniom zweryfikować wyobrażenie o pracy na danym stanowisku, a może nawet poznać potencjalnych pracodawców.

Szkolnym koordynatorem programu „Dzień Przedsiębiorczości” jest Pani Maria Szmul.

 

 

25.04.2017r.

         Turniej piłki nożnej  w ramach konkursu „BIEGNIJ PO ZDROWIE”.

 

          25.04.2017 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych wraz z Zespołem Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie, było organizatorem turnieju piłki nożnej przeprowadzonego w ramach projektu pod nazwą ‘BIEGNIJ PO ZDROWIE”.

Projekt realizowany jest jako zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”./..../  czytaj więcej ..>>

 

25.04.2017r.

         OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  EKOLOGICZNY  „EKO-PLANETA”.

 

 

W marcu 2017 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko-Planeta”, którego ważnym  aspektem było propagowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu ekologii oraz przyrody Polski, Europy i Naszego Regionu.

Dyplom za bardzo dobry wynik otrzymał Mateusz Dańczak z kl. 2TI,  a dyplom uznania uzyskał: Paweł Sierant z kl. 3TI, Kamila Bułdak z kl. 2TI, Dariusz Król z kl. 1TI, Kamil Nowak z kl. 2TPS oraz Marcin Konopka z kl. 2TL. Dyplomy podpisane zostały przez Profesora Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Dyrektora Biura Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko-Planeta”. Szkolnym Organizatorem Konkursu i opiekunem uczniów była Pani Honorata Mikoś.

Uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów !!!

 

 

25.04.2017r.

        „Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi kas fiskalnych" – dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik  

             logistyk w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

               Od dnia 24 kwietnia 2017r  grupa 12 uczniów z klasy 2THPS (4 – letnie Technikum w zawodzie technik handlowiec) w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczy w 22 godzinnym „Kursie obsługi kas fiskalnych" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”./.../    czytaj więcej ..>>

 

25.04.2017r.

         OGÓLNOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY „ALCHEMIK”.

W kwietniu 2017r. odbyło się rozstrzygniecie  Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie przy współpracy merytorycznej z uczelniami wyższymi jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytet Warszawski. Uczniowie naszej szkoły wykazali się dużą widzą z zakresu chemii: Dariusz Król z kl.1TI otrzymał Dyplom Au - za bardzo dobry wynik oraz Dominik Birak z kl.1TI  - Dyplom Cu – uznania. Opiekunem uczniów była Pani Honorata Mikoś.

Uczniom gratulujemy zaangażowania w poszerzaniu wiedzy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

 

24.04.2017r.

           Turniej piłki nożnej  w ramach konkursu „BIEGNIJ PO ZDROWIE”                                                    

 

24.04.2017r.

         Finał Wojewódzki Licealiady w biegach przełajowych  kategoria chłopców 1200 m w Kolbuszowej.

 

W dniu 24 kwietnia 2017r. w Kolbuszowej odbył się Finał Wojewódzki Licealiady w biegach przełajowych w kategorii chłopców – 1200 m. Z naszej szkoły wzięła w nich udział drużyna chłopców, która w klasyfikacji końcowej zdobyła V miejsce.  Opiekunami uczniów byli Pan Paweł Gierula i Pan Marek Paściak – nauczyciele wychowania fizycznego.

                                         Uczniom i opiekunom gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy !!!!

 

 

 

21.04.2017r.

          Finał VIII Międzyszkolnego Konkursu Biblijnego „Czas odważnego głoszenia wiary” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Krosna i okolic.

 

Dnia 20 kwietnia 2017 r. w o godz. 9.00 w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli (Oddział w Krośnie), miał miejsce finał VIII Międzyszkolnego Konkursu Biblijnego „Czas odważnego głoszenia wiary” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Krosna i okolic. Etap finałowy konkursu odbył się najpierw w formie testu pisemnego, w którym wyłoniono 5 osób z najwyższą ilością punktów, przechodzących do ustnej części finału. Test pisemny finału zawierał zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte, na które uczestnicy mieli udzielić odpowiedzi w ciągu 45 minut od otrzymania. W części ustnej finaliści odpowiadali na losowo wybrane przez siebie pytania wg kolejności po części pisemnej, a ich odpowiedzi były oceniane przez Komisję Konkursu Finałowego na podstawie załączonych kryteriów oceny i listy prawidłowych odpowiedzi. Tekstem źródłowym Konkursu była Biblia Tysiąclecia (wydanie piąte), a zakres merytoryczny tegorocznego konkursu obejmował znajomość tekstów biblijnych z wstępem i przypisami całość Księgi Daniela z Wprowadzeniem oraz Wprowadzenie i rozdziały od 1 do 3 Apokalipsy św. Jana. W finale konkursu wzięli udział również uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie: Adrian Baran (kl. 4TI), Celina Baran (kl. 4TI), oraz Grzegorz Piróg (kl. 1a ). Uczniom towarzyszył ich katecheta ks. Paweł Bar.

Finalistom dziękujemy za podjęte wyzwanie i życzymy dalszych sukcesów w zgłębianiu wiedzy.

 

18.04.2017r.

   

 

 Informacja dla kandydatów do klas pierwszych  Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie na rok szkolny 2017/2018

 

Maj – Czerwiec 2017r. 

 

Lp.

Data

Rodzaj działań

 

1.

 

08.05.2017r. - 09.06.2017r.

 

 

Składanie przez uczniów gimnazjum  wniosków - podań do wybranych szkół ponadgimnazjalnych

 

 

12.04.2017r.

                                      Kiedy nadchodzi jesień.

 

      Jak szybko upływa czas? Cytując słowa piosenki znanego i lubianego serialu telewizyjnego "Życie, życie jest nowelą, której nigdy nie masz dosyć. Wczoraj biały, biały welon. Jutro białe, białe włosy". O ludziach dojrzałych, ich radościach, troskach usłyszą Państwo w programie Anny Leśniewskiej. Audycja nadawana jest w Polskim Radiu Rzeszów  w niedziele o godz. 13.00. Jedna audycja, z tego cyklu, nagrywana była w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  przy okazji XVII edycji Wojewódzkiego Konkursu "PODKARPACKA TĘCZA".

            

....Rozmowy były wyemitowane w Polskim Radiu Rzeszów w dniu 09.04.2017. w programie Anny Leśniewskiej "Kiedy nadchodzi jesień...".

          

             Kiedy nadchodzi jesień cz.1 ..>> mp3

             Kiedy nadchodzi jesień cz.1 ..>> mp3

11.04.2017r.

        „Chłopska Szkoła Biznesu” - kolejna ciekawa lekcja.

 

W dniu 11.04.2017r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, odbyła się kolejna ciekawa lekcja tym razem dla klasy 3THL  pt.: „Chłopska Szkoła Biznesu”.  Jest to planszowa gra ekonomiczna, w którą równocześnie może grać od 12 do 30 osób. Gra została opracowana przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie jako narzędzie edukacyjne, szkoleniowe lub integracyjne, służące do pracy z grupą. Gra jest prostą symulacją mechanizmów wolnego rynku, na którym można obserwować takie zjawiska jak podaż, popyt, spółka handlowa, cena, koszty produkcji, negocjacje handlowe i wiele innych. Nawiązuje ona do działalności produkcyjnej i handlowej rzemieślników z tkackiego ośrodka andrychowskiego w XVIII wieku. Niewątpliwą zaletą gry „Chłopska Szkoła Biznesu” jest to, że rozgrywa się ją w czasie rzeczywistym, co umożliwia bezpośrednie interakcje uczestników rozgrywki i wywołuje u nich silne emocje i zaangażowanie. Ale co najważniejsze – uczy logicznego myślenia i planowania! Podczas gry młodzież wykorzystuje podstawy programowe, podstawowe pojęcia ekonomiczne, świetne integruje grupę, kształtuje postawy przedsiębiorcze, uczy prowadzenia negocjacji, podejmowania ryzyka, współpracy w grupie, umiejętności nawiązywania kontaktów handlowych, samodzielności w działaniu, rozwija kreatywność, innowacyjność, chęć podejmowanie inicjatyw. Kolejny raz widać było,  że młodzież po zakończeniu zabawy była bardzo zadowolona. Okazuje się, że lekcje można prowadzić na różne ciekawe sposoby. Duże zaangażowanie jakie wynika z uczestnictwa w grze daje motywację do organizacji kolejnych ciekawych, a zarazem pożytecznych zajęć. Grę „Chłopska Szkoła Biznesu” prowadzili doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Rzeszowie Pani Mariola Lidwin i Pani Bernadetta Szal. Zajęcia zorganizował Szkolny Ośrodek Kariery „Twoja Przyszłość”.

 

10.04.2017r.

            Spotkanie  Rodziców z Wychowawcami w dniu  21.04.2017 r. ( piątek) 

Godz. 15.30  spotkania z wychowawcami klas   wg poniższego harmonogramu 

Lp

Typ szkoły

Klasa

Numer - sala

Wychowawca

Imię

Nazwisko

  1.

 

3 – letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa

– mechanik pojazdów samochodowych

1a

C008- świetlica - stołówka

 Marek

 Paściak

 2.

2a

C003 – matematyka I

Sławomir

Litwin

 3.

3a

A002 – przedmioty zawodowe

Ryszard

Dymczak

 4.

 

4 – letnie Technikum

- technik pojazdów samochodowych

1TPS

A105 – historia i wos

Piotr

Cygan

 5.

2TPS

C108 – religia

Paweł

Gierula

 6.

3TPS

C105 – przedmioty techniczne

Alina

Paściak

7.

4 -  letnie Technikum

- technik logistyk

2TL

C111 -  ekonomia

Anna

Kałamucka

8.

 

4 -  letnie Technikum

- technik handlowiec/technik logistyk

1THL

A001 – przedmioty  zawodowe

Maria

Szmul

 9.

3THL

C107 – matematyka II

Katarzyna

Marcinek

 10.

4 -  letnie Technikum

- technik handlowiec/technik pojazdów samochodowych

 

2THPS

 

A106 – język polski

 

Magdalena

 

Wolańska

 11.

 

4 -  letnie Technikum

- technik informatyk

 

1TI

C109 – język polski

Bogusława

Pinkowicz

12.

2TI

A003 – fizyka i elektrotechnika

Barbara

Ślemp

 13.

3TI

A104 – chemia  i geografia

Honorata

Mikoś

 

10.04.2017r.

           Dni otwarte w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.
 

             Jak co roku Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie organizuje dzień otwarty szkoły dla uczniów szkół gimnazjalnych. Szkoła swoje podwoje otwiera przez cały okres rekrutacji na nowy rok szkolny 2017/2018. W tym roku początek dni otwartych rozpoczął się w dniu uroczystej gali XVII edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Zdrowe Podkarpacie”, tj. 06 kwietnia 2017r. Pierwszego dnia w sposób zorganizowany odwiedzili naszą szkołę uczniowie gimnazjum z Jawornika Polskiego wraz z opiekunami oraz uczestnicy i goście w/w konkursu. W dniu 07 kwietnia 2017r. na zaproszenie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odpowiedzieli uczniowie z Gimnazjum w: Bachórzu, Harcie, Hłudnie, Dubiecku, Dynowie, Dylągowej, Łubnie, Nozdrzcu, Pawłokomie, Warze. Natomiast w dniu 10 kwietnia 2017r. na zaproszenie szkoły odpowiedzieli uczniowie z Gimnazjum Dynowie oraz dzieci z Przedszkola Miejskiego w Dynowie. W trakcie „Dni otwartych” uczniowie gimnazjów wraz z opiekunami mogli zwiedzić szkołę, poznać szczegółowo ofertę edukacyjną i wyposażenie w pomoce dydaktyczne. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie wraz z opiekunami przygotowali dla gimnazjalistów jak i dla przedszkolaków wiele ciekawych pokazów

 

08.04.2017r.

         DNI OTWARTE SZKOŁY.

                    

W dniu 08 kwietnia 2017r.  w ramach DNI OTWARTYCH…. naszą szkołą odwiedzili Gimnazjaliści z sąsiednich szkół.

Oprócz zapoznania się z obiektem i pomieszczeniami szkolnymi, spotkali się ze starszymi koleżankami i kolegami, zwiedzili wystawy przygotowane na XVII edycję konkursu PODKARPACKA TĘCZA i zapoznali się z OFERTĄ EDUKACYJNĄ na rok 2017/18.

      zobacz galerie zdjęć ..>> Dni otwarte                              zobacz ..>>Oferta edukacyjna na 2017/18

 

 

07.04.2017r.

           FINAŁ WOJEWÓDZKI LICEALIADY W AEROBIKU DZIEWCZĄT W RZESZOWIE.

 

            

   W dniu 07 kwietnia 20167. w Rzeszowie odbył się Finał Wojewódzki Licealiady w aerobiku dziewcząt. Szkolna Grupa Sportowo – Taneczna „APALUZ” w składzie:  Karolina Gołąb – kl.2TI,  Gabriela Domin – kl. 4THL,  Patrycja Kowal - kl. 4THL, Karolina Łach – kl. 4THL,  Aldona Sieńko – kl. 2TL, Aleksandra Uryć - kl. 4THL zdobyła VI  miejsce.       Opiekunem drużyny jest Pani Alina Paściak – nauczyciel wychowania fizycznego.

 

              NAJWAŻNIEJSZE SĄ KOMPETENCJE ZAWODOWE.

 

                U progu reform w oświacie, wiele szkół ponadgimnazjalnych staje przed trudnym do zrealizowania zadaniem - muszą przeobrazić się w placówki atrakcyjne dla ucznia. Jak stać się taką szkołą? ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W DYNOWIE stawia na kompetencje zawodowe, bogatą ofertę edukacyjną, profesjonalną kadrę nauczycielską, innowacyjność w procesie nauczania, nowoczesną bazę dydaktyczną, twórcze zajęcia pozalekcyjne i przyjazną atmosferę. /.../  

     

przeczytaj  w SUPER NOWOŚCIACH ..>> http://supernowosci24.pl/category/pasek/edukacja/

 

06.04.2017r.

            XVII edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Zdrowe Podkarpacie”.

 

 XVII edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „ Zdrowe Podkarpacie” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, odbyła się 06.04.2017r. w dwóch etapach: rano od godz.8.00 rozpoczął się konkurs recytatorsko - inscenizacyjny, a w południe, o godz. 12.00 nastąpił finał, którego głównym punktem było rozdanie nagród i wyróżnień oraz występy artystyczne.

Patronat nad konkursem sprawowali: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Rzeszowski, Burmistrz Miasta Dynów, Wójt Gminy Dynów, Podkarpacki Kurator Oświaty, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Polskie Radio Rzeszów S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Brzozowiana – portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie./.../       czytaj więcej ..>> pdf.

 

 

06.04.2017r.

           Rejonowa Licealiada w drużynowych biegach przełajowych w Łańcucie.

 

W dniu 06 kwietnia 2017r. w Łańcucie odbyła się Rejonowa Licealiada w drużynowych biegach przełajowych w kategorii dziewcząt i chłopców Z naszej szkoły wzięła w nich udział drużyna dziewcząt i drużyna chłopców. W klasyfikacji końcowej drużyna chłopców  - 1200 m zdobyła II miejsce i zakwalifikowała się do dalszego etapu.

Opiekunami uczniów byli: Pan Piotr Marcinek i Pan Marek Paściak – nauczyciele wychowania fizycznego.

Uczniom i opiekunom gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy !!!!

 

 

31.03.2017r.

           IX edycja KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO z matematyki i języka angielskiego „OMNIBUS 2017”.

 

 Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych Pogórza Przemysko – Dynowskiego do udziału w konkursie interdyscyplinarnym z matematyki i języka angielskiego „OMNIBUS 2017”. Konkurs odbędzie się 18 i 19 maja 2017 r. , a termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 maja.2017 r.

 

                              * regulamin           ..>> .doc .pdf

                              * karta zgłoszenia ..>> .doc .pdf

                             * tekst                         ..>> .pdf

 

Marzec - 2017

 

01.03 (środa)        - Uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego: „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży”.

07.03 (wtorek)      - VII Powiatowy Konkurs Matematyczno – Logiczny „Potyczki Logiczne”.

10.03 (piątek)       - Nowe widnokręgi – zrozumieć media: warsztaty edukacyjne dla młodzieży 2TI,3THL,4TI,4THL,4TPS

 13.03.2017r. (poniedziałek) godz. 8.45aula szkolna - spotkanie dla uczniów klas czwartych z przedstawicielami WSIE– Rzeszów.

 14.03.2017r. (wtorek):

·         godz. 8.45aula szkolna - spotkanie dla uczniów  klas czwartych z przedstawicielami AGH - Kraków.

·         godz. 9.40 aula szkolna - spotkanie dla uczniów klas trzecich z przedstawicielami AGH - Kraków.

16.03 (czwartek)   - posiedzenie rady pedagogicznej poświęcone omówieniu wyników nauczania i zachowania za połowę II semestru w kl. IV i egz. próbnych  w kl. II i III.

17.03 (piątek)       - godz.15.15 - spotkanie rodziców uczniów klas maturalnych z wychowawcami.

23.03(czwartek)    - VII Szkolny Konkurs „Samochodem w dorosłe życie”.

 

31.03.2017r.

           Wyjazd studyjny uczniów 4–letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych  i 3 – letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie

           mechanik pojazdów samochodowych do Sanoka.

 

      W dniu 31 marca 2017r. uczniowie 4 – letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych i 3 – letnie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w ramach projektu „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego” uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Sanoka. Pod opieką nauczycieli: Pana Piotra Cygana i Pana Marka Rzeszutki zwiedzili Fabrykę „AUTOSAN” w Sanoku. W Fabryce „AUTOSAN” uczniowie mieli możliwość zwiedzenia zakładu, zapoznania się  z procesem i montażem autobusów właśnie marki „Autosan. Cały wyjazd studyjny był udany, a jej uczestnicy wrócili bardzo zadowoleni. Dzięki zdobyciu nowych doświadczeń i umiejętności, uczniowie zwiększą własne szanse po ukończeniu szkoły na  lepsze zatrudnienie.  Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na fachowców !!!!!

 

 

31.03.2017r.

            Warsztaty dziennikarskie z Krzysztofem Koziołkiem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dynowie.

 

          

 Krzysztof Koziołek. Dziennikarz prasowy, autor wielu książek o tematyce kryminalnej i sensacyjnej, a także wydawca. Przede wszystkim genialny prowadzący, na którego warsztatach mogliśmy uczestniczyć.

            Warsztaty, których tematem przewodnim było „Jak jednym słowem uzbroić językową bombę?”, odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dynowie w ramach projektu „Nowe wyzwania dla dynowskiej książnicy kreatywność czytelnicza źródłem radości, przyjemności i edukacji” w dniu 30 marca 2017 roku. Naszą szkołę reprezentowała dwunastoosobowa grupa, w której skład wchodzili: Magdalena Boroń, Natalia Skiba z klasy 1THL, Sandra Siwulec, Kamila Bułdak, Mateusz Dańczak, klasa 2TI, Paweł Sierant, Maciej Sapa, klasa 3TI, Karolina Sowa, klasa 3THL, Grzegorz Boroń, Konrad Ciurkiewicz, Mirosław Potoczny, Krystian Ostafiński, klasa 4TI. /.../                                                                 czytaj więcej ..>>.pdf

 

 

 

31.03.2017r.

           Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość.

 

W dniu 29 marca 2017 r. klasy 3THL i klasa 2TL wzięły udział w „Lekcji o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość.”, w ramach akcji edukacyjnej pn. „Lekcja o Funduszach Europejskich”, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju.  Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wśród młodzieży ponadgimnazjalnej idei przedsiębiorczości w kontekście Funduszy Europejskich, w tym Programu Polska Wschodnia (POPW), a także możliwości otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich na rozwój własnego biznesu (start-up). Nasza szkoła już po raz czwarty aktywnie uczestniczy w projekcie,  dzięki czemu uczniowie dowiadują się, m.in. o tym, jak Fundusze Europejskie mogą pomóc im przekuć pomysł w dochodowy biznes. Akcja skierowana jest do szkół ponadgimnazjalnych z terenów Polski Wschodniej z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Szkolnym koordynatorem akcji jest Pani Kinga Oleksa-Skubisz.

 

24.03.2017r.

            Powiatowa Licealiada w drużynowych biegach przełajowych w Kamieniu – Podlesiu.

 

W dniu 29 marca 2017r. w Kamieniu – Podlesiu odbyła się Powiatowa Licealiada w drużynowych biegach przełajowych w kategorii dziewcząt i chłopców Z naszej szkoły wzięła w nich udział drużyna dziewcząt i drużyna chłopców. W klasyfikacji końcowej drużyna dziewcząt zdobyła II miejsce, a  drużyna chłopców zdobyła I miejsce.

Natomiast w Powiatowej Licealiadzie w indywidualnych  biegach przełajowych I miejsce zdobyli: Józef Pawełek z kl. 2a i Teresa Bołoz z kl. 2THPS, II miejsce zdobył Tomasz Szuba z kl. 3a, a III miejsce zdobył Kamil Wandas z kl. 2a. Opiekunami uczniów byli: Pan Paweł Gierula i Pan Marek Paściak – nauczyciele wychowania fizycznego. Uczniom i opiekunom gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy !!!!

 

24.03.2017r.

           Wyjazd studyjny klasy 3THL do Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

 

W dniu 24 marca 2017r. klasa 3THL (4 – letnie technikum w zawodzie technik handlowiec/technik logistyk) uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w ramach projektu „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 -Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

Wizytę w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu młodzież rozpoczęła od zwiedzenia urokliwego Parku Lubomirskich, w którym usytuowana jest uczelnia./.../     czytaj więcej ..>>.pdf

 

24.03.2017r.

           Wycieczka klasy 3THL do Przemyśla

 

W marcu 2017r. podczas wycieczki do Przemyśla, klasa 3THL zwiedziła zbiory sztuki sakralnej w Muzeum Archidiecezjalnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara, które zlokalizowane jest przy placu Katedralnym w zabytkowym gmachu dawnej szkoły katedralnej.

Oprowadzająca młodzież siostra Floriana bardzo ciekawie opowiadała o zgromadzonych w muzeum eksponatach. Uczniowie mogli zobaczyć bardzo wiele unikatowych przedmiotów liturgicznych i dzieł sztuki sakralnej ofiarowanych przez darczyńców, które dzięki tej instytucji zostały uratowane przed zniszczeniem i zapomnieniem. Przy okazji wizyty w muzeum młodzież mogła bliżej poznać postać św. Józefa Sebastiana Pelczara - patrona samego muzeum, a także patrona Archidiecezji Przemyskiej i Diecezji Rzeszowskiej.Po krótkim odpoczynku i spacerze uliczkami Przemyśla pełni nowych doświadczeń – uczniowie klasy 3THL wrócili do Dynowa.  Opiekę nad uczniami sprawowały Pani Katarzyna Marcinek i Pani Maria Szmul.

 

 

 

24.03.2017r.

           Powiatowa Licealiada w piłce nożnej dziewcząt w Dynowie.

 

          W dniu 23.03.2017r. w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie odbyła się w Powiatowa Licealiada w piłce nożnej dziewcząt. Drużyna naszej szkoły w składzie: Teresa Bołoz – kl. 2THPS, Magdalena Boroń – kl. 1THL, Wioletta Czenczek – kl. 4THL, Aleksandra Dubaj – kl. 3THL, Patrycja Klimczyk – kl. 2THPS, Patrycja Kowal – kl. 4THL, Emilia Lemierz – kl. 1THL, Aneta Pasiecznik – kl. 4THL, Magdalena Paściak – kl. 3THL, Sabina Pindak – kl. 4THL, Natalia Skiba – kl. 1THL, Monika Szaruga – kl. 4THL, Kinga Telega – kl. 1THL,  Paulina Żak – kl. 3THL po zaciętej walce zdobyła III miejsce. Opiekunami uczniów byli: Pan Paweł Gierula i Pan Marek Paściak nauczyciele wychowania fizycznego.   Uczniom i opiekunowi gratulujemy !!!!
 

 

24.03.2017r.

           VII edycja Szkolnego Konkursu pod hasłem:” Samochodem w dorosłe życie”.

 

        W dniu 23 marca 2017r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był organizatorem VII edycji Szkolnego Konkursu pod hasłem: „Samochodem w dorosłe życie”, zamierzeniem organizatorów było kształcenie i rozwijanie zainteresowań motoryzacyjnych wśród uczniów, popularyzacja przepisów ruchu drogowego wśród młodzieży, stworzenie uczniom możliwości rywalizacji i wyróżnienia się na forum szkoły, badanie i monitoring uzdolnień uczniów w obszarze motoryzacji.

Patronat nad konkursem sprawowali: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Firma SZiK z Tyczyna . Wzięło w nim udział  35 uczniów z klas branży samochodowej (4 - letnie Technikum w zawodzie  technik pojazdów samochodowych i 3 – letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych). Podczas konkursu jego uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test składający się z zadań otwartych  i zamkniętych. /.../     czytaj wiecej ..>> .pdf

 

22.03.2017r.

              

 

19.03.2017r.

 

           XVIII Olimpiada Techniki Samochodowej.

  

W dniu 18 marca 2017r. na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej odbył się Półfinał XVIII Olimpiady Techniki Samochodowej organizowany przez Redakcję Auto Moto Serwisu oraz Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Olimpiada miała zasięg ogólnopolski i była dofinansowana przez Ministra Edukacji Narodowej, który jest jej partnerem. Finaliści i laureaci olimpiady będą zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, oraz otrzymają cenne nagrody. W tegorocznej edycji olimpiady wzięło udział około 500 uczniów szkół z całej Polski o kierunku nauczania lub specjalności samochodowej – techników, zasadniczych szkół zawodowych. Naszą szkolę reprezentowali: Damian Domin i Wojciech Flisak z kl. 3TPS, oraz Kamil Nowak z kl. 2TPS z 4 - letniego technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych pod opieką Pana Marcina Kałamuckiego./.../        czytaj więcej ..>>

 

 

17.03.2017r.

 

            Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi kas fiskalnych" – dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik logistyk w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

                15 marca 2017r  grupa 12 uczniów z klasy 2 TL (4 – letnie Technikum w zawodzie technik logistyk) w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie ukończyła 22 godzinny „Kurs obsługi kas fiskalnych" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”. /.../      czytaj więcej  ..>>

 

17.03.2017r.

 

            Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs z zakresu spawania metodą TIG" – dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

               W dniach od 10 lutego do 10 marca 2017r.   grupa 10 uczniów z klasy 4TPS (4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującym w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczyła w 120 godzinnym „Kursie z zakresu spawania metodą TIG" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”./.../     czytaj więcej  ..>>

 

17.03.2017r.

 

            „Lekcja na 12 gwiazdek”  dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

       Niestandardowe metody edukacyjne, interaktywna formuła, w której każdy z uczestników ma szansę na wypowiedź - to nowa propozycja przekazywania młodzieży wiedzy o Unii Europejskiej, którą Komisja Europejska wraz z ekspertami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwent, z powodzeniem realizuje pilotażowo na Podkarpaciu.

      W dniu 17 marca 2017r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie dla uczniów klasy 2TI (4 – letnie technikum w zawodzie technik informatyk) odbyły się warsztaty pod nazwą „Lekcja na 12 gwiazdek” prowadzone przez Panią Ewę Nowak - Koprowicz z WSIiZ w Rzeszowie, eksperta kampanii i Panią Monikę Lewicką - Bułatek z WSIiZ w Rzeszowie, animatora kampanii. /.../                                                                 czytaj wiecej ..>>

17.03.2017r.

 

           Zapraszamy do udziału w konkursie, szczegóły na plakacie.

 

 

17.03.2017r.

 

            XIV Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Rzeszowskiego.

 

W dniu 16.03.2017R. w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie odbył się XIV Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Rzeszowskiego z języka niemieckiego oraz z języka angielskiego. W konkursie wzięli udział także nasi uczniowie, którzy zakwalifikowali się w etapie szkolnym do etapu powiatowego:

- z j. niemieckiego: Szymon Hadam – kl. 4TPSDamian Domin – kl. 3TPSMaciej Sapa – kl. 3TI, Sabina Głowacz – kl. 2TL,  Paweł Sierant – kl. 3TI, Piotr Fołta z kl. 4THL zajął VI miejsce - otrzymał dyplom laureata i nagrodę,

- z j. angielskiego: Paweł Bielec – kl. 4TI, Krzysztof Ernest – kl. 3TPS, Izabela Szpiech– kl. 2TI, Paweł Sierant – kl. 3TI, Piotr Fołta z kl. 4THL zajął VI miejsce - otrzymał dyplom laureata i nagrodę.  Opiekunami uczniów były: Pani Agnieszka Kędzierska i Pani Agata Krupa – język niemiecki oraz Pani Kinga Oleksa – Skubisz i Pani Magdalena Wolańska – język angielski.  Wszystkim laureatom, opiekunom oraz uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

 

16.03.2017r.

 

           Powiatowa Licealiada w piłce nożnej chłopców w Dynowie.

 

W dniu 16.03.2017r. w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie odbyła się w Powiatowa Licealiada w piłce nożnej chłopców. Drużyna naszej szkoły w składzie: Konrad Banaś – kl. 3TI, Jakub Cyran – kl. 1THL, Dawid Galej – kl. 3TPS, Marcin Kamiński – kl. 4TPS, Bartłomiej Karaś – kl. 2TL, Paweł Karaś – kl. 3TPS, Bartosz Kopacki – kl. 3TI, Łukasz Kozioł – kl. 2a, Dominik Kucz – kl. 2TPS, Sylwester Paszko – kl. 2TPS, Józef Pawełek – kl. 2a, Kamil Pindak – kl. 3TPS,  Kamil Wandas – kl. 2a, po zaciętej walce zdobyła I miejsce. Opiekunami uczniów byli: Pan Paweł Gierula i Pan Marek Paściak nauczyciele wychowania fizycznego.

  Uczniom i opiekunowi gratulujemy !!!!

 

16.03.2017r.

 

         XXVI edycja Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”  .

]

           16.03.2017r. odbyła się XXVI edycja Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Zmagania uczestników konkursu rozpoczęły się o godz. 9.00. Uczestniczyło w nim  11 uczniów  w dwóch kategoriach: Junior i Student: Dominik Birak – 1TI, Krzysztof Bator – 3TI, Dominik Baran – 3THL, Grzegorz Boroń – 4TI, Justyna Bugira – 3THL, Katarzyna Ferenc – 3THL, Andrzej Góralewicz – 3THL, Marcin Michalik – 3THL, Beata Paściak – 3THL, Mirosław Potoczny – 4TI, Karolina Sowa – 3THL.Szkolnym Koordynatorem Konkursu była Pani Barbara Gierlach. Natomiast nad przebiegiem konkursu czuwała Szkolna Komisja Konkursowa w skład, której obok  Pani Koordynator weszła Pani Renata Mazur – nauczyciel matematyki w ZSzZ w Dynowie.

 

 

15.03.2017r.

 

            Półfinał Wojewódzki Licealiady w piłce siatkowej chłopców

 

 

15 marca 2017r. w Leżajsku odbył się Półfinał Wojewódzki Licealiady w piłce siatkowej chłopców.  Drużyna naszej szkoły w składzie: Patryk Bielec – kl. 1TPS, Krystian Brodzicki – kl. 2TL, Damian Domin – kl. 3TI, Dominik Kucz – kl. 2TPS, Mateusz Nawłoka – kl. 4TPS,  Józef Pawełek – kl. 2a, Paweł Pawełek – kl. 3a, Marek Słupczyński – kl. 4TPS, Adam Twardak – kl. 1TI, Paweł Wojdyło – kl. 3TI, po zaciętej walce zdobyła III miejsce.                               

Opiekunem uczniów jest Pan Paweł Gierula – nauczyciel wychowania fizycznego.  Drużynie chłopców i opiekunowi gratulujemy!!!!!

 

14.03.2017r.

 

           Zajęcia edukacyjne dla uczniów „Chłopska Szkoła Biznesu”.

 

W dniu 14.03.2017r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, dla klasy 2THPS odbyły się zajęcia pt.: „Chłopska Szkoła Biznesu”. Chłopska Szkoła Biznesu to planszowa gra ekonomiczna, w którą równocześnie może grać od 12 do 30 osób. Gra została opracowana przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie jako narzędzie edukacyjne, szkoleniowe lub integracyjne, służące do pracy z grupą. Gra jest prostą symulacją mechanizmów wolnego rynku, na którym można obserwować takie zjawiska jak podaż, popyt, spółka handlowa, cena, koszty produkcji, negocjacje handlowe i wiele innych. Nawiązuje ona do działalności produkcyjnej i handlowej rzemieślników z tkackiego ośrodka andrychowskiego w XVIII wieku. Niewątpliwą zaletą gry Chłopska Szkoła Biznesu jest to, że rozgrywa się ją w czasie rzeczywistym, co umożliwia bezpośrednie interakcje uczestników rozgrywki i wywołuje u nich silne emocje i zaangażowanie. Ale co najważniejsze – uczy logicznego myślenia i planowania! Podczas gry młodzież wykorzystuje podstawy programowe, podstawowe pojęcia ekonomiczne, świetne integruje grupę, kształtuje postawy przedsiębiorcze, uczy prowadzenia negocjacji, podejmowania ryzyka, współpracy w grupie, umiejętności nawiązywania kontaktów handlowych, samodzielności w działaniu, rozwija kreatywność, innowacyjność, chęć podejmowanie inicjatyw.

 Młodzież po zakończeniu zabawy była bardzo zadowolona, ponieważ oprócz tych korzyści jakie wynikają z zaangażowania w grę, mogła uczestniczyć w innych, ciekawych, a zarazem pożytecznych zajęciach. Grę „Chłopska Szkoła Biznesu” prowadzili doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Rzeszowie Pani Mariola Lidwin i Pani Bernadetta Szal. Zajęcia zorganizował Szkolny Ośrodek Kariery „Twoja Przyszłość”.

 

14.03.2017r.

 

            Spotkanie z przedstawicielem Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

 

         14 marca 2017r. w auli szkolnej odbyło się spotkanie uczniów klas maturalnych (4TI, 4THL, 4TPS) i klas trzecich (3THL, 3TI, 3TPS) z przedstawicielem Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, nawiasem absolwentką naszej szkoły - 4 – letniego Technikum w zawodzie technik handlowiec Jagodą Rybą.

Tematem spotkania była oferta edukacyjna uczelni na rok akademicki 2017/2018. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z bazą dydaktyczną, ofertą edukacyjną zajęć obowiązkowych i dodatkowych, czyli z tym wszystkim, co przyszłemu studentowi będzie potrzebne. Bardzo się cieszymy, że nasi absolwenci wracają do „swojej” szkoły.

 

 

 

13.03.2017r.

 

           Spotkanie uczniów klas maturalnych z przedstawicielem Wyższej Szkoły Inżynieryjno – Ekonomicznej w Rzeszowie.

 

        W dniu 13 marca 2017r. w auli szkolnej odbyło się spotkanie uczniów klas maturalnych (4TI, 4THL, 4TPS) z przedstawicielem Wyższej Szkoły Inżynieryjno – Ekonomicznej w Rzeszowie. Tematem spotkania była oferta edukacyjna uczelni na rok akademicki 2017/2018. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z bazą dydaktyczną, ofertą edukacyjną zajęć obowiązkowych i dodatkowych, czyli z tym wszystkim, co przyszłemu studentowi będzie potrzebne. Należy dodać, że Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie współpracuje z Wyższą Szkołą Inżynieryjno – Ekonomiczną w Rzeszowie.

 

 

13.03.2017r.

 

           XVII edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Zdrowe Podkarpacie”.

 

           Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w dniu 06 kwietnia 2017r., organizuje XVII edycję Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Zdrowe Podkarpacie”. Dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem sekretariatu szkoły (osoby odpowiedzialne: dyrektor p. Halina Cygan i p. Anna Mol),  tel. (16) 652 10 45 albo email: dynowzsz@poczta.onet.pl.

                                                             

Karta zgłoszenia-kat. recyt.-inscenizacyjna-2017r.        ..>>.doc ..>>.pdf

REGULAMIN XVII EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU    ..>>.doc ..>>.pdf

 

 ________________________________________________________________________

1. Termin nadsyłania kart zgłoszeń do udziału w konkursie recytatorsko - inscenizacyjnym upływa 17.03.2017r. (piątek) liczy się data stempla pocztowego.

2. Opisane prace plastyczne i multimedialne należy przesłać lub podać organizatorom do 17.03.2017r. (piątek) - liczy się data stempla pocztowego.

3. XVII edycja konkursu PODKARPACKA TĘCZA pod hasłem: „Zdrowe Podkarpacie”, w kategorii recytatorsko - inscenizacyjnej odbędzie się

    06.04.2017r. (czwartek)  w Zespole Szkół Zawodowych  im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, o godzinie 8.00.    

4. Gala konkursowa, połączona z ogłoszeniem wyników, wręczeniem dyplomów i nagród uczestnikom we wszystkich kategoriach, odbędzie się tego samego

    dnia tj.  06.04.2017r. (czwartek) w sali  gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,  około godz.12.00.  

5. 07.04.2017r. (piątek) organizatorzy przewidują możliwość zwiedzania wystaw pokonkursowych przez młodzież będącą pod opieką nauczyciela (po

    wcześniejszym  zgłoszeniu w sekretariacie szkoły). 

 

13.03.2017r.

 

           Spotkanie  Rodziców z Wychowawcami  KLAS MATURALNYCH    w dniu 17.03.2017r. (piątek).

 

             * Godz. 15.30 –  spotkanie ogólne w auli szkolnej

                * Po zakończeniu spotkania ogólnego, spotkania z wychowawcami klas  wg poniższego harmonogramu

 

 

Lp.

 

Typ szkoły

 

Klasa

 

Numer - sala

Wychowawca

 Imię

Nazwisko

 

1.

 4 -  letnie Technikum

        technik   informatyk

4TI

 A104 chemia

 

 Piotr

 Marcinek

 

2.

 4 -  letnie Technikum

 technik handlowiec/technik logistyk

 4THL

A105 historia i wos

 Renata

 Mazur

 

3.

 4 – letnie Technikum

 technik pojazdów samochodowych

 4TPS

 A106 – język. polski

 

 Anna

 Mol

 

W spotkaniu uczestniczą także uczniowie klas maturalnych.

 

10.03.2017r.

 

           „NOWE WIDNOKRĘGI – ZROZUMIEĆ MEDIA”.

 

                10 marca 2017r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyły się warsztaty edukacyjne dla młodzieży. Uroczystego otwarcia warsztatów dokonała Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, która powitała przybyłych gości: Wicestarostę Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza, Naczelnika Wydziału Społeczno – Oświatowego Pana Adama Kozaka, Inspektor w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie Panią Elżbietę Kubicką, Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych Pana Stanisława Tymowicza./…./  „Media to możliwość komunikowania się” – tymi słowami ojciec Benedykt Cisoń CSsR rozpoczął warsztaty edukacyjne dla młodzieży „NOWE WIDNOKRĘGI – ZROZUMIEĆ MEDIA” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie./.../      czytaj więcej ..>> pdf

      ogladaj i sluchaj  ..>>

  

09.03.2017r.

 

           OGÓLNOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY „ALCHEMIK”.

 

   Dnia 9 marca 2017 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbył się Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”. Konkurs organizowany był przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie przy współpracy merytorycznej z uczelniami wyższymi jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytet Warszawski. Głównym celem konkursu było utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla człowieka oraz aktywizacja miłośników chemii, poprzez dalsze rozwijanie ich umiejętności. Konkurs w kategorii wiekowej „Licealista” przeznaczony był dla chętnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W naszej szkole wzięło w nim udział 2 uczniów z klasy 1TI – Dominik Birak i Dariusz Król. /..../     czytaj więcej ..>>

     

 

07.03.2017r.

            VII edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem  „Potyczki Logiczne”.

 

W dniu 07 marca 2017r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był gospodarzem już VII edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne”, patronat nad którym sprawowali: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Pan Paweł Trefler i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz. Zamierzeniem organizatorów było kształcenie  rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów, popularyzacja matematyki wśród młodzieży, stworzenie uczniom możliwości rywalizacji i wyróżnienia się na forum szkół, badanie  i monitoring uzdolnień uczniów w obszarze matematyki, współpraca z placówkami szkolnymi  o podobnym typie kształcenia. /.../         czytaj więcej ..>>

 

07.03.2017r.

              Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi kas fiskalnych" – dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik

                                                                      logistyk w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

          Od dnia 7 marca 2017r  grupa 12 uczniów z klasy 2 TL (4 – letnie Technikum w zawodzie technik logistyk) w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczy w 22 godzinnym „Kursie obsługi kas fiskalnych" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

Kurs adresowany jest do osób, które chcą uzyskać bądź rozszerzyć swoje kompetencje. Cel kursu jest zapoznanie uczestników z budową, obsługą i funkcjonowaniem kas fiskalnych./.../ czytaj więcej ..>>

 

 

06.03.2017r.

 

       

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi kas fiskalnych" – dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik logistyk w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

               Dnia 6 marca 2017r  grupa 12 uczniów z klasy 2 TL (4 – letnie Technikum w zawodzie technik logistyk) w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie ukończyła 22 godzinny „Kurs obsługi kas fiskalnych" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”./..../      czytaj więcej ..>>

 

              

03.03.2017r.

           XVII edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Zdrowe Podkarpacie”.

 

 

           Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w dniu 06 kwietnia 2017r., organizuje XVII edycję Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Zdrowe Podkarpacie”.

 

Wywiad Pani Dyrektor Haliny Cygan w Radiu VIA  ..>>mp3

 

 

 

02.03.2017r.

           Wyjazd studyjny na Politechnikę Rzeszowską.

 

W dniu 2 marca 2017r. uczniowie z klasy 4TPS (4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych z innowacją pedagogiczną: „Nowoczesne technologie w obróbce skrawaniem”) pod opieką Pana Jana Małachowskiego i Pana Stanisława Tymowicza uczestniczyli w wyjeździe studyjnym na Politechnikę Rzeszowską  w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”. W trakcie wyjazdu studyjnego mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem laboratoriów Katedry Silników Spalinowych i Transportu Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Uczniowie zwiedzili centrum naukowe zanieczyszczeń motoryzacyjnych, pracownię badań emisji spalin w komorze klimatycznej oraz laboratorium badań i kontroli pojazdów i hamownię silników spalinowych. Mieli także okazję testowania fiata przerobionego na napęd elektryczny.

               Cały wyjazd był bardzo udany  a udział w zajęciach dostarczył uczniom nowej wiedzy.

 

02.03.2017r.

           Etap szkolny VIII Międzyszkolnego Konkursu Biblijnego„Czas odważnego głoszenia wiary” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Krosna i okolic.

 

W czwartek 2 marca 2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych im Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, odbył się etap szkolny VIII Międzyszkolnego Konkursu Biblijnego „Czas odważnego głoszenia wiary” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Krosna i okolic. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krośnie oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział w Krośnie. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: na poziomie szkolnym i międzyszkolny - finał.

Tekstem źródłowym Konkursu jest Biblia Tysiąclecia (wydanie piąte), a zakres merytoryczny tegorocznego konkursu obejmuje znajomość tekstów biblijnych z wstępem i przypisami: w etapie szkolnym: – Wprowadzenie i rozdziały od 1 do 7 Księgi Daniela; w finale: – całość Księgi Daniela z Wprowadzeniem oraz Wprowadzenie i rozdziały od 1 do 3 Apokalipsy św. Jana.

Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiadał w naszej szkole ks. Paweł Bar.

Do konkursu przystąpiło 56 uczniów. Formą sprawdzenia wiedzy uczestników były pytania testowe (formularz testu wyboru z pytaniami zamkniętymi), na które uczestnicy mieli udzielić odpowiedzi w ciągu maksymalnie 45 minut. Za każdą prawidłową odpowiedź mogli uzyskać 1 punkt. Maksymalnie można było zdobyć 34 punkty.

Do finału przeszło trzech uczniów:

I miejsce – Adrian Baran, kl. 4TI, 32 punkty, II miejsce – Celina Baran, kl. 4TI, 31 punktów, III miejsce – Grzegorz Piróg, kl. 1a, 31 punktówZwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy także pozostałym uczniom za wzięcie udziału w konkursie i podjęcie kolejnego w swoim życiu wyzwania. 

 

01.03.2017r.

             Uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży” dla szkół Dekanatu

                                                                                                                  Dynowskiego.

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie byli organizatorami konkursu plastycznego „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży” dla szkół Dekanatu Dynowskiego pod honorowym patronatem Dziekana Dekanatu Dynowskiego Ks. Prałata dr Stanisława Janusza. Natomiast patronat medialny sprawowało Radio FARA – Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej.

W dniu 01 marca 2017r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie obyło się uroczyste podsumowanie konkursu. Został on przeprowadzony w trzech grupach wiekowych: grupa I – klasy I – III szkoły podstawowej, grupa II – klasy IV – VI szkoły podstawowej, grupa III gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

Uczestnicy konkursu 147 osób z 14 szkół z Dekanatu Dynowskiego wykonali pod opieką 24 nauczycieli przepiękne prace plastyczne nawiązujące do hasła konkursu.  Galę konkursową rozpoczął szkolny zespół muzyczny utworem „Tylko mnie poprowadź”. Natomiast uroczystego otwarcia konkursu dokonała Dyrektor szkoły Halina Cygan, która powitała zaproszonych gości: ks. Prałata dr Stanisława Janusza - Dziekana Dekanatu Dynowskiego, Panią Iwonę Zawadzką z Biura Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Pana Stanisława Tymowicza – Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, ks. Roberta Rybę z Radia Fara, Panią Małgorzatę Kaczorowską z Nadleśnictwa Dynów. /.../      

                                         czytaj więcej ..>>                                                                                                                                                          
 

01.03.2017r.

           OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY „EKO PLANETA”.

 

Dnia 1 marca 2017 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbył się Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko Planeta”. Konkurs organizowany był przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”. Głównym celem konkursu było zwiększenie świadomości znaczenia ochrony środowiska w naszym życiu jak również zainteresowanie uczniów wiedzą z zakresu ekologii oraz przyrody Polski, Europy i Naszego Regionu. Konkurs w kategorii wiekowej „Żak” przeznaczony był dla chętnych uczniów liceów i szkół zawodowych. W naszej szkole wzięło w nim udział 6 uczniów z klas: 1TIDariusz Król, 2TI – Kamila Bułdak i Mateusz Dańczak, 2TL – Marcin Konopka, 2TPS – Kamil Nowak oraz 3TI – Paweł Sierant. Konkurs polegał na wypełnieniu przez ucznia testu zawierającego 30 pytań jednokrotnego wyboru oraz zadania opisowego. Był on sprawdzianem umiejętności, dostarczył uczniom rozrywki umysłowej oraz przyczynił się do popularyzacji i pogłębienia wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Wyniki konkursu poznamy w późniejszym terminie. Szkolnym Organizatorem Konkursu była Pani Honorata Mikoś.

Uczestnikom dziękujemy za udział i życzymy sukcesów, rozwijania uzdolnień oraz chęci do zdobywania dalszej wiedzy!!!

 

Luty - 2017

 

 03.02.2017r.piątek        - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny – kl. 2TL.

07.02.2017r.wtorek       - ostateczny termin złożenia deklaracji do egzaminu maturalnego przez uczniów -  4TI,  4THL,  4TPS  oraz absolwentów szkoły.

07.02.2017r. wtorek      - próbny egzamin maturalny z języka polskiego  - 4TI, 4THL, 4TPS.

08.02.2017r.środa         - próbny egzamin maturalny z matematyki        - 4TI, 4THL, 4TPS.

09.02.2017r.czwartek    - próbny egzamin maturalny z języków obcych   – 4TI, 4THL, 4TPS.

10.02.2017r.piątek        - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie–etap pisemny dla klas:2THPS, 2TPS, 2TI, 2TL.

13.02.2017r. 14.02.2017r.poniedziałek–wtorek  - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny - kl 2TPS.

16.02.2017r.17.02.2017r.czwartek – piątek       - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny - kl. 2TI.

16.02.2017r.czwartek                                       - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny dla klasy: 2THPS.

20.02.2017r.poniedziałek                                 - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny dla klas: 3TPS,3TI,3THL.

21.02.2017r.22.02.2017r.wtorek – środa           - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny - kl.3TI.

23.02.2017r.24.02.2017r.czwartek – piątek       - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny - kl. 3TPS.

23.02.2017r.24.02.2017r.czwartek – piątek       - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny – kl. 3TH.

24.02.2017r.piątek                                          - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny – kl. 3TL.

 

 

28.02.2017r.

           Rejonowa Licealiada w piłce siatkowej chłopców w Dynowie.

 

28 lutego 2017r. w LO w Dynowie odbyła się Rejonowa Licealiada w piłce siatkowej chłopców.  Drużyna naszej szkoły w składzie: Patryk Bielec – kl. 1TPS, Krystian Brodzicki – kl. 2TL Damian Domin – kl. 3TI, Dominik Kucz – kl. 2TPS, Mateusz Nawłoka – kl. 4TPS,  Józef Pawełek – kl. 2a, Paweł Pawełek – kl. 3a, Kamil Potoczny – kl. 4TPS, Marek Słupczyński – kl. 4TPS, Patryk Wymysło – kl. 4TPS, Paweł Wojdyło – kl. 3TI, po zaciętej walce zdobyła II miejsce i awans do półfinału wojewódzkiego. Opiekunem uczniów jest Pan Paweł Gierula – nauczyciel wychowania fizycznego.

                                              Drużynie chłopców i opiekunowi gratulujemy!!!!!

 

 

28.02.2017r.

              „Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi kas fiskalnych" – dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik logistyk w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

               Od dnia 27 lutego 2017r  grupa 12 uczniów z klasy 2TL (4 – letnie Technikum w zawodzie technik logistyk) w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczy w 22 godzinnym „Kursie obsługi kas fiskalnych" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

Kurs adresowany jest do osób, które chcą uzyskać bądź rozszerzyć swoje kompetencje. Cel kursu jest zapoznanie uczestników z budową, obsługą i funkcjonowaniem kas fiskalnych./.../    czytaj więcej ..>> pdf

 

28.02.2017r.

           SZKOLENIE W RAMACH PROGRAMU SENTECH DLA SZKÓŁ.

 

W dniu 28.02.2017r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyło się szkolenie w ramach programu SENTECH DLA SZKÓŁ, którego tematem były układy zapłonowe, elementy i diagnostyka -  nowe rozwiązania techniczne w przewodach i cewkach zapłonowych. W szkoleniu brali udział uczniowie technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych z klas: 1TPS2TPS, 2THPS, 3TPS, 4TPS. Szkolenie prowadził Pan Jacek Kłys – kierownik ds. jakości, firma GG Profits sp. z o.o.

Zakres szkolenia obejmował: - budowa przewodu zapłonowego „wire wound”, - typy i klasy przewodów, - jak powstają przebicia na kablach, - budowa przewodów.     - tuning, racing w przewodach, - jakość i badania laboratoryjne, - uwaga! – podrabiane przewody, -  teflon – nowy surowiec, -  cewki zapłonowe, rodzaje, - ćwiczenie z przewodami o różnych rdzeniach.

    Celem szkolenia było zapoznanie uczniów z rodzajami przewodów, typami, klasami przewodów, połączeń, usterek, nowych rozwiązań, Przedstawienie uczniom rozwiązań w końcówkach przewodów, między innymi nowe rozwiązanie końcówki do Opla. Jak odróżnić podrobiony przewód, porady dotyczące wymiany przewodów. Teflon jako nowy surowiec wykorzystywany do konstrukcji przewodów zapłonowych. Ponadto materiały informacyjne: ulotki, film. Podstawowe informacje o cewkach zapłonowych i ich rodzajach. Prezentacja praktyczna przewodów zapłonowych. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty ukończenia kursu.

 

24.02.2017r.

           Wycieczka do Przemyśla.

Na zaproszenie Dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu ks. Marka Wojnarowskiego uczniowie naszej szkoły w lutym 2017r. udali się na zwiedzanie zgromadzonych tam zbiorów muzealnych. Oprowadzająca młodzież siostra Floriana bardzo ciekawie opowiadała o zgromadzonych w muzeum eksponatach. Miłośnicy sztuki sakralnej mogli podziwiać bardzo wiele unikatowych przedmiotów i dzieł, które dzięki muzeum zostały uratowane przed zniszczeniem i zapomnieniem. Ekspozycje muzeum dotyczyły malarstwa (przykłady polskiej sztuki cechowej, obrazy tablicowe, sarmackie portrety trumienne), rzeźby (przedstawienia Matki Bożej z Dzieciątkiem, kolekcja krucyfiksów), tkanin (szaty liturgiczne i gobeliny), rzemiosła artystycznego (srebrne kielichy barokowe, gotyckie kadzielnice z brązu) oraz pamiątek papieskich (związanych z św. Janem Pawłem II). Przy okazji wizyty w muzeum młodzież mogła bliżej poznać św. Józefa Sebastiana Pelczara - patrona samego muzeum a także Archidiecezji Przemyskiej i Diecezji Rzeszowskiej. Po zwiedzaniu zbiorów muzealnych uczniowie udali się do kina „Helios” w „Galerii Sanowej”. Po dniu pełnym wrażeń pod opieką Pani Renaty Mazur i Pani Haliny Ryby wrócili do Dynowa.

24.02.2017r.

          Regionalny etap Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”.

 

        Państwowa Inspekcja Pracy w Warszawie po raz kolejny zorganizowała konkursu wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz  prawie pracy dla uczniów szkół ponad- gimnazjalnych pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”. Drugi etap konkursu obył się w dniu 24 lutego 2017r. w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie im. M. Spytka Ligęzy. Konkurs został zorganizowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie.

W etapie regionalnym w tym roku o pierwsze trzy miejsca walczyło ponad 50 osób. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  reprezentowali uczniowie klasy 2TL (4-technikum w zawodzie technik logistyk). Byli to Krystian Brodzicki oraz Marcin Konopka, Uczniowie zdobyli duża liczbę punktów zajmując wysokie miejsca w konkursie.  Opiekunami uczniów byli Pani Anna Kałamucka, Pani Renata Łybacka oraz Pan Wojciech Hamerla.   Gratulujemy!!!.

 

 

24.02.2017r.

             Wyjazd studyjny klasy 4THL do Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

 

 W dniu 24 lutego 2017r. klasa 4THL (4 – letnie technikum w zawodzie technik handlowiec/technik logistyk) uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w ramach projektu „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

Wizytę w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu młodzież rozpoczęła od zwiedzenia urokliwego Parku Lubomirskich, w którym usytuowana jest uczelnia. Są tam zlokalizowane wszystkie budynki dydaktyczne campusu związane z kształceniem w zakresie nauk  humanistyczno – społecznych tzn. dawny Pałac Lubomirskich, Kolegium Nowe, Kolegium Wschodnie z Aulą Uczelnianą oraz Kolegium Techniczne z nowoczesnymi laboratoriami przedmiotowymi dla kierunków technicznych. W budynku Kolegium Technicznego młodzież wysłuchała wykładu „Inżynieria Transportu i Logistyki i Mechatronika” oraz zwiedziła trzy wybrane laboratoria naukowo-badawcze przeznaczone dla kierunków technicznych. Uczniowie z dużym zainteresowaniem zapoznali się z ofertą kierunków kształcenia uczelni.

Dziękujemy p. Marcinowi Sowińskiemu za miłe przyjęcie naszej grupy i opiekę podczas wizyty w PWSW. Opiekę nad uczniami sprawowały Pani Renata Mazur i Pani Halina Ryba.

 

23.02.2017r.

           Dyskoteka szkolna.

 

           W dniu 23 lutego 2017 roku z inicjatywy uczniów klasy 4THL (4 –letnie technikum w zawodzie technik handlowiec/technik logistyk) odbyła się dyskoteka szkolna, tzw. „ostatkowa”. Organizatorzy sprawnie przygotowali wyśmienitą zabawę dla koleżanek i kolegów. W opinii wszystkich bawiących się na tym wieczorku, już dawno nie było w szkole tak fajnej imprezy!

 

 

 

21.02.2017r.

           WYJAZD STUDYJNY DO WSPiA RZESZOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ.

 

W dniu 21 lutego 2017r. uczniowie z klasy 4TI (4 – letnie Technikum w zawodzie technik informatyk z innowacją pedagogiczną: „Edukacja transgraniczna – administracja celna i bezpieczeństwo wewnętrzne”) pod opieką pani Beaty Irzyk i pana Piotra Marcinka uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

Młodzież uczestniczyła w zajęciach dydaktycznych w Podkarpackim Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej. Zajęcia prowadzone były przez pracownika naukowego tej uczelni pana mgr Arkadiusza Szajnę. W Laboratorium Kryminalistycznym WSPiA młodzież mogła dowiedzieć się na czym polega złożoność procesu wykrywania przestępstw oraz poznać najnowocześniejsze narzędzia wykorzystywane do zabezpieczania miejsca zbrodni, czy identyfikacji ciała./…./

                                   czytaj więcej  ..>> pdf

21.02.2017r.

           Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczniów Technikum.

 

           

 

W dniu 20 lutego 2017r. uczniowie klas: 3TI, 3THL, 3TPS (4 – letnie Technikum w zawodzie: technik informatyk, technik handlowiec/logistyk, technik pojazdów samochodowych) przystąpili do pierwszej, bądź drugiej kwalifikacji próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (etap pisemny i praktyczny).

Egzaminy potrwają do 24 lutego 2017r.

 

18.02.2017r.

           Etap powiatowy Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy "Zawsze wierni"…

 

 

 

20 lutego 2017r. w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie odbył się etap powiatowy Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy "Zawsze wierni" pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Konkurs stanowił hołd dla wszystkich wiernych ideom wolności, honoru, życiu zgodnym z najwyższymi wartościami i umiłowania Ojczyzny.

W konkursie swoje utwory zaprezentowały: Karolina Sowa i Agnieszka Jureczko z kl. 3THL (4 – letnie technikum w zawodzie technik logistyk). Uczennice do konkursu przygotowała Pani Anna Mol.

 

 

 

 

 

18.02.2017r.

            Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs z zakresu spawania metodą TIG" – dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

            

 Od dnia 16 lutego do 9 marca 2017r.   grupa 10 uczniów z klasy 4 TPS (4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującym w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczy w 120 godzinnym „Kursie z zakresu spawania metodą TIG" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”./.../          czytaj więcej  ..>> pdf

 

 

 

16.02.2017r.

           Spotkanie  Rodziców z Wychowawcami  KLAS MATURALNYCH    w dniu 17.03.2017r. (piątek) .

 

                            * Godz. 15.30 –  spotkanie ogólne w auli szkolnej

* Po zakończeniu spotkania ogólnego, spotkania z wychowawcami klas  wg poniższego harmonogramu

 

 

Lp.

 

Typ szkoły

 

Klasa

 

Numer - sala

 

Wychowawca

 

Imię

 

Nazwisko

 

1.

 

4 -  letnie Technikum

        technik   informatyk

 

4TI

 

A104 chemia

 

 

Piotr

 

Marcinek

 

2.

 

4 -  letnie Technikum

 technik handlowiec/technik logistyk

 

4THL

 

A105 historia i wos

 

Renata

 

Mazur

 

3.

 

4 – letnie Technikum

 technik pojazdów samochodowych

 

4TPS

 

A106 – język. polski

 

 

Anna

 

Mol

 

W spotkaniu uczestniczą także uczniowie klas maturalnych.

 

15.02.2017r.

           Powiatowa Licealiada w piłce koszykowej chłopców.

 

 

         15 lutego 2017 r. głównie w LO w Dynowie odbyła się Powiatowa Licealiada w piłce koszykowej chłopców.  Drużyna naszej szkoły w składzie: Jakub Cyran – kl. 1THL, Dawid Dańko – kl. 3TPS, Mateusz Karnas – kl. 1TI, Piotr Kiełbasa – kl.3TI, Józef Pawełek – kl. 2a, Kamil Pindak – kl. 3TPS, Kacper Popek – kl. 2TL, Mirosław Potoczny – kl. 4TI, Marek Stefen – kl. 4TI, Paweł Wojdyło – kl. 3TI, po zaciętej walce zdobyła III miejsce.   Opiekunem uczniów jest Pan Piotr Marcinek – nauczyciel wychowania fizycznego.  Drużynie chłopców i opiekunowi gratulujemy!!!!!

 

15.02.2017r.

           AKCJA CHARYTATYWNA NA RZECZ CHOREJ LENKI.

 

 

 

          W Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Samorząd Uczniowski pod opieką Pani Katarzyny Marcinek i Pani Honoraty Mikoś zorganizował kolejną akcję charytatywną, tym razem na rzecz Lenki, która choruje na rzadką, nieuleczalną chorobę – gangliozydozę. Choroba ta wyniszcza jej organizm i uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Społeczność szkolna postanowiła wesprzeć Lenkę w walce z chorobą organizując zbiórkę pieniędzy, które zostały wpłacone na konto „Stowarzyszenia Uratujmy Życie”. Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy i mamy nadzieję, że zebrane środki pomogą w leczeniu i rehabilitacji dziewczynki!

 

 

 

 

 

 

14.02.2017r.

           DYPLOM dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie za udział w realizacji projektu DZIEŃ PRZĘDSIEBIORCZOŚCI 2016.

 

12.02.2017r.

            Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczniów Technikum.

     

           W  dniu 03 lutego 2017r. uczniowie klas: 2TI, 2THPS, 2TL, 2TPS (4 – letnie Technikum w zawodzie: technik informatyk, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych) przystąpili do pierwszej kwalifikacji próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (etap pisemny i praktyczny).

                                    Egzaminy potrwają do 17 lutego 2017r.

 

 

 

09.02.2017r.

            ZAJĘCIA W RAMACH PROFILAKTYKI RAKA PIERSI.

 

Dnia 9 lutego 2017 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w ramach profilaktyki raka piersi odbyło się spotkanie z Panią Krystyną Wielgos – higienistką szkolną. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy 1THL  (zawód technik handlowiec/ logistyk) oraz uczennice klasy 1TI (zawód technik informatyk), a koordynatorem spotkania była Pani Honorata Mikoś – nauczycielka biologii.

Głównym celem spotkania było pogłębienie wiedzy na temat raka piersi, który jest najczęstszym w Polsce kobiecym nowotworem złośliwym i stanowi główną przyczynę zgonów kobiet z powodu chorób nowotworowych. W czasie zajęć omówione zostały również czynniki ryzyka oraz objawy tj. zmieniony kształt piersi, wyczuwalny guzek lub stwardnienie, zmiana koloru itp. Szczególną uwagę na zajęciach zwrócono na samobadanie piersi. Uczniowie mieli możliwość poznania sposobu samobadania na specjalnym modelu do badania piersi, co pozwoliło na udzielenie praktycznych wskazówek i nabycia umiejętności ich badania. Zajęcia  cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, przybliżyły młodzieży problem raka piersi oraz zachęciły do samobadania, które jest bardzo ważnym elementem w procesie wczesnego wykrywania raka piersi i zwiększa szanse na wyleczenie.

 

09.02.2017r.

           Powiatowa Licealiada w piłce koszykowej dziewcząt w Dynowie.

 

W dniu 09 lutego 2017r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie odbyła się Powiatowa Licealiada w piłce koszykowej dziewcząt.  Drużyna naszej szkoły w składzie: Małgorzata Banaś – kl. 3THL, Teresa Bołoz – 2THPS, Magdalena Boroń – kl. 1THL, Gabriela Brewczak – kl. 4THL,  Magdalena Gierula– kl. 2THPS, Aneta Pasiecznik – kl. 4THL, Magdalena Paściak – kl. 3THL, Sabina Pindak – kl. 4THL, Daria Potoczna – kl. 1THL, Natalia Skiba – kl. 1THL, Kinga Telega – kl. 1THL, Paulina Żak – kl. 3THL zdobyła IV miejsce.      Opiekunem uczniów był Pan Piotr Marcinek – nauczyciel wychowania fizycznego.

 

 

07.02.2017r.

           PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY DLA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH.

            W  dniach od 07 lutego 2017r. do 09 lutego 2017r. uczniowie 3 klas ( 4 – letnie Technikum w zawodzie: technik informatyk, technik handlowiec, technik logistyk i technik pojazdów samochodowych) przystąpili do  próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki i języków obcych. Była to kolejna próba przed właściwym egzaminem maturalnym w maju 2017r.

 

07.02.2017r.

           OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „TĘCZA”.

 

            Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w tym roku szkolnym wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tematem XIV edycji konkursu były „Cztery pory roku – barwy i cienie”.

Nasi uczniowie odnieśli sukcesy w kategorii fotograficznej: Mateusz Dańczak z kl.2TI otrzymał dyplom za wykonanie znakomitej pracy, Marcin Ulanowski z kl.2TI dyplom wyróżnienia i Grzegorz Pinkowicz z kl.1TI dyplom uznania (opiekun Pani Katarzyna Marcinek) oraz w kategorii plastycznej: Kamila Bułdak z kl.2TI i Karolina Mocha z kl.2THPS otrzymały dyplomy uznania (opiekun Pani Honorata Mikoś).

                  Uczniom i opiekunom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

 

07.02.2017r.

           Wyniki do zapytań ofertowych poniżej, przy ogłoszeniach.

 

02.02.2017r.

           Półfinał Wojewódzki w Licealiadzie w unihokeju chłopców.

 

2 lutego 2017r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Żurawicy odbył się Półfinał Wojewódzki w unihokeju chłopców. W imprezie tej udział wzięła drużyna Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, którą reprezentowali: Kamil Pindak – kl. 3TPS,  Dawid Dańko – kl. 3TPS, Bartosz Kopacki – kl. 3TI, Piotr Kiełbasa – kl. 3TI, Łukasz Kozioł – kl. 2a, Karaś Kamil – kl. 2a, Józef Pawełek– kl. 2a, Kamil Wandas - kl. 2a, Sylwester Paszko – kl. 2TPS, Bartłomiej Karaś - kl. 2TL, Kacper Kowalczyk – kl. 2TL, Arkadiusz Malik – kl. 2TL, Jakub Cyran - kl. 1THL. Po sportowej walce nasza drużyna zdobyła V miejsce. 

Drużynę do Licealiady przzygotował Pan Marek Paściak.  

 

 

02.02.2017r.

            Spotkanie uczniów klas maturalnych z przedstawicielami Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

 

        W dniu 2 lutego 2017r. w auli szkolnej odbyło się spotkanie uczniów klas maturalnych (4TI, 4THL, 4TPS) z przedstawicielami Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Tematem spotkania była oferta edukacyjna uczelni na rok akademicki 2017/2018. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z bazą dydaktyczną, ofertą edukacyjną zajęć obowiązkowych i dodatkowych, czyli z tym wszystkim, co przyszłemu studentowi będzie potrzebne. Należy dodać, że Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu.

 

Styczeń - 2017

 

05.01.2017r.(czwartek) - zakończenie klasyfikacji za I semestr i zakończenie I semestru roku szkolnego 2016/2017

06.01.2017r.(piątek)     - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

09.01 i 12.01.2017r.(poniedz. i czwartek) - egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbędą się zgodnie z wywieszonym harmonogramem

10.01.2017r.(wtorek) - 14.15 w auli szkolnej odbędzie się ogólne spotkanie z rodzicami, poprzedzone Misterium Bożonarodzeniowym w wykonaniu grupy „ANTRAKT”.

14.01.2017r.(sobota) - zabawa studniówkowa

16.01 - 29.01.2017r.  - ferie zimowe

 

30.01.2017r.

        Konkurs „ Co dobrego z lasu?”.

W tym roku konkursem towarzyszącym XVII edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza jest konkurs „ Co dobrego z lasu?”  organizowany przez Nadleśnictwo Dynów we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie. Uczniowie startujący w konkursie będą mieli zadanie stworzyć broszurę informacyjną zawierającą wiadomości o pożytkach płynących z lasu. Szczegóły w regulaminie konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Pani Małgorzaty Kaczorowskiej z Nadleśnictwa Dynów,  tel. 16 652 22 51 mail m.kaczorowska@krosno.lasy.gov.pl.

 

                     Regulamin konkursu  ..>>.docx,  ..>>.pdf

29.01.2017r.

        Misterium Bożonarodzeniowe  „Niech spadnie nam korona z głowy … . w  Kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Łubnie.

 

 

 

 29 stycznia 2017 r. w Kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Łubnie odbyło się już tradycyjne Misterium Bożonarodzeniowe w tym roku zatytułowane:  „Niech spadnie nam korona z głowy … . Widowisko jasełkowe zaprezentowane przez Szkolną Grupę Artystyczno – Teatralną „Antrakt” pod opieką Państwa Anny i Jarosława Molów, spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem zgromadzonych mieszkańców wsi Łubno i nie tylko. 

Na ręce Proboszcza parafii Łubno, ks. Stanisława Borkowskiego składamy serdeczne podziękowania za bardzo życzliwe przyjęcie i gościnność.

 

 

 

 

27.01.2017r.

        XVII edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Zdrowe Podkarpacie”.

 

 

           Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w dniu 06 kwietnia 2017r., organizuje XVII edycję Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Zdrowe Podkarpacie”.

Regulamin konkurs znajduje się na szkolnej stronie internetowej http://www.zsz-dynow.net. Natomiast dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem sekretariatu szkoły (osoby odpowiedzialne: dyrektor p. Halina Cygan i p. Anna Mol), tel. (16) 652 10 45 albo email: dynowzsz@poczta.onet.pl.

                                        Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i gali konkursowej

                                                                                                                            Organizatorzy 

 

Karta zgłoszenia-kat. recyt.-inscenizacyjna-2017r.        ..>>.doc,  ..>>.pdf

REGULAMIN XVII EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU    ..>>.doc,  ..>>.pdf

 

 

27.01.2017r.

 

Dynów, 27.01.2017

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/PR/2017

 

NA PRZEPROWADZENIE KURSU SPAWANIA METODĄ TIG, WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO SPAWACZA W PROJEKCIE PT. „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”, W RAMACH KONKURSU NR. RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 RPO WP NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE NR. 9.4, W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

 

Zapytanie ofertowe-3.                                    ..>> .pdf

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy                 ..>>.docx

Załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy        ..>>.docx

Załącznik nr 3 Projekt umowy                        ..>>.docx

            Ogłoszenie wyników                                      ..>> .pdf

 

 Dynów, 16.01.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/PR/2017

 

NA PRZEPROWADZENIE KURSU OBSŁUGI KAS FISKALNYCH W PROJEKCIE PT. „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”, W RAMACH KONKURSU NR. RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 RPO WP NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE NR. 9.4, W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

 

Zapytanie ofertowe-4.                                    ..>> .pdf

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy                 ..>>.docx

Załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy        ..>>.docx

Załącznik nr 3 Projekt umowy                        ..>>.docx

Ogłoszenie wyników                                       ..>> .pdf

 

 

Dynów, 27.01.2017

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/PR/2017

 

NA ORGANIZACJĘ 22 WIZYT STUDYJNYCH I 2 WYCIECZEK W PROJEKCIE PT. „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”, W RAMACH KONKURSU NR. RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 RPO WP NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE NR. 9.4,

 

RR- WYJAZDY ZADANIE 8          ..>>.docx

RR- WYJAZDY ZADANIE 8          ..>>.pdf

           Ogłoszenie wyników                 ..>> .pdf

 

22.01.2017r.

        Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DYNOWIE.

 

         Biblioteka szkolna nie musi „świecić pustkami”! Może tętnić życiem i stad się centrum kulturalnym, informacyjnym i medialnym szkoły. Jaki jest na to sposób?  Stworzenie Szkolnego Centrum Informacji Multimedialnej. Wyznacznikami biblioteki szkolnej są nie tylko zgromadzone w niej książki i czasopisma, ale także media wspomagające proces nauczania. Nowoczesna biblioteka to miejsce obcowania z wiedzą i kulturą, a także miejsce tworzenia tej wiedzy. To także pracownia posiadająca dostęp do Internetu, skomputeryzowany katalog, sprzęt drukujący i kopiujący, umożliwiający nauczycielom tworzenie pomocy dydaktycznych, a uczniom własnych dokumentów. O takich bibliotekach można nie tylko przeczytać w wielu artykułach czy publikacjach..../../      czytaj więcej  ..>>

 

18.01.2017r.

         "Ferie na sportowo” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

W dniu 18.01.2017r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie gościł dziewczęta ze szkół gimnazjalnych Pogórza Przemysko - Dynowskiego na rozgrywkach w piłkę siatkową w ramach „Ferii na sportowo”.

Oficjalnego otwarcia Turnieju dokonali Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

Do rywalizacji sportowej w turnieju piłki siatkowej dziewcząt o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowieturnieju tenisa stołowego stanęły drużyny z następujących szkół gimnazjalnych wraz z opiekunami:....   czytaj więcej  ..>>

 

17.01.2017r.

        „Ferie na sportowo”w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

Rozpoczęły się ferie zimowe, więc zgodnie z tradycją naszej szkoły nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali rozgrywki sportowe dla uczniów szkół gimnazjalnych z Pogórza Przemysko - Dynowskiego.

Oficjalnego otwarcia Turnieju w dniu 17.01.2017 r. dokonali Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

W pierwszym dniu rywalizacji sportowej w turnieju halowej piłki nożnej chłopców i w turnieju tenisa stołowego o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie spotkały się drużyny z następujących szkół gimnazjalnych wraz z opiekunami:.....   czytaj więcej ..>>

 

16.01.2017r.

          „FERIE NA SPORTOWO” w ZSzZ w Dynowie.

                                                                                              

 

16.01.2017r.

           XX Dynowski Jubileuszowy Młodzieżowy Konkurs Kolęd i Pastorałek sukces Magdaleny Boroń z 1THL

 

W dniu 14 stycznia 2017 r. w auli LO w Dynowie odbył się już po raz dwudziesty Młodzieżowy Konkurs Kolęd i Pastorałek. Jego celem jest popularyzowanie i podtrzymanie pięknej tradycji śpiewania kolęd,  stworzenie szansy do zaprezentowania się widowni oraz podwyższenie poziomu tzw. „domowego kolędowania”. Konkurs ma zasięg wojewódzki, a zgłoszenia nadesłano nie tylko ze szkół Pogórza Dynowskiego, ale również z Rzeszowa czy Ustrzyk Dolnych. Nasza uczennica Magdalena Boroń z klasy 1THL zaprezentowała własną interpretację wokalną dwóch kolęd: „Kolęda dla nieobecnych” oraz „Mizerna cicha”, a jej występ spotkał się z wielkim uznaniem jury i publiczności. Nasz uczennica zwyciężyła w kategorii „Szkoły średnie: Soliści”, otrzymując Złotą Bombkę oraz nagrody finansowe i rzeczowe.

                                                        Do konkursu uczennicę przygotowała Pani Kinga Oleksa-Skubisz. Gratulujemy!

 

16.01.2017r.

Dynów, 16.01.2017

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PR/2017

 

 NA DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA KURSÓW, W PROJEKCIE PT. „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”, W RAMACH KONKURSU NR. RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 RPO WP NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE NR. 9.4

 

                                       Pełny tekt   .. >>doc

                                       Pełny tekst .. >>pdf

 

16.01.2017r.

Dynów, 16.01.2017

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PR/2017

 

 NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ LEKARSKICH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW, W PROJEKCIE PT. „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”, W RAMACH KONKURSU NR. RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 RPO WP NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE NR. 9.4,

 

                             Pełny tekt   .. >>docx

                             Pełny tekst  .. >>pdf

 

 

15.01.2017r.

           BAL STUDNIÓWKOWY 2017 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

14 stycznia 2017r. w Zamkowej Oranżerii w Parku w Dubiecku odbył się bal studniówkowy uczniów klas maturalnych (4TI, 4THL, 4TPS). Zabawa studniówkowa rozpoczęła się od powitania przez uczniów Dyrektora szkoły Pani Haliny Cygan, Wicedyrektora szkoły Pana Piotra Zdeba, wychowawców, nauczycieli i rodziców. Kolejnym punktem było wystąpienie Dyrektora szkoły, która na początku odczytała podziękowania i pozdrowienia od Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego, a następnie życzyła wszystkim szampańskiej i niezapomnianej zabawy. Po oficjalnych powitaniach został odtańczony tradycyjny polonez, który prowadziła Halina Cygan - Dyrektor szkoły.  

      Następnie rozpoczęła się szampańska zabawa, która trwała we wspaniałej atmosferze do białego rana. W trakcie balu studniówkowego nie zabrakło podziękowań dla dyrekcji szkoły, wychowawców i rodziców. Bal studniówkowy nie mógłby się odbyć, gdyby nie zaangażowanie rodziców i wychowawców klas maturalnych.

 

 

13.01.2017r.

           IX Międzyszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy pod hasłem: „Radosne święta – twórcze święta”.

 

 

 

 

W dniu 13 stycznia 2017r. Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie zorganizowało IX Międzyszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy pod hasłem: „Radosne święta – twórcze święta” w kategorii multimedialnej i plastycznej.      

Nasi uczniowie wzięli udział w obu kategoriach konkursowych: w kategorii  plastycznej II miejsce zdobył Bartosz Chrapek z kl. 1TPS – opiekun Pani Bogusława Pinkowicz, III miejsce zdobyła Patrycja Klimczyk z kl. 2THPS – opiekun Pani Katarzyna Marcinek, wyróżnienie zdobył Dawid Pomykała z kl. 1TPS - opiekun Pani Bogusława Pinkowicz, natomiast w kategorii multimedialnej II miejsce zdobyła Natalia Potoczna z kl. 1TI – opiekun Pani Bogusława Pinkowicz. Uczniom i opiekunom gratulujemy!!!!!

 

 

 

13.01.2017r.

            KOLEJNA AKCJA CHARYTATYWNA ZSzZ W DYNOWIE.

Ciągle jeszcze istnieją wśród Nas Anioły.

Nie mają wprawdzie skrzydeł,

lecz ich serce jest bezpiecznym portem

dla wszystkich, którzy są w potrzebie”

 

            Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie charakteryzują się dużą empatią w stosunku do innych osób i nie wahają się nieść pomocy. Stąd też kolejna akcja charytatywna Samorządu Uczniowskiego, który tym razem postanowił pomóc Kubusiowi –„maleńkiemu chłopcu o walecznym sercu”.  Zdaniem lekarzy tyle wad serca ile ma Kubuś – nie ma żadne inne dziecko w Polsce!”.  Jest On wyjątkowym dzieckiem, gdyż jako jedyny w Polsce choruje na zespół Heterotaksji - grupa złożonych wad serca. Samorząd Uczniowski ZSzZ w Dynowie wspomógł Kubusia w walce z chorobą, wpłacając pieniążki na konto Fundacji „Dzięki Tobie”, która wspiera leczenie i rehabilitację dzieci niepełnosprawnych. Szkoła za ten gest otrzymała Certyfikat Dobroczynności.

Mamy nadzieję, że w ten sposób choć w minimalnym stopniu przyczynimy się do dołożenia szczebla drabiny, po której Kubuś pokona mur choroby i przejdzie na stronę ŻYCIA!

 

 

   ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie realizuje program   "PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW"  

                                                                    więcej o projekcie ..>>

     

 ARCHIWUM 2016-17: 1-semestr~2-semestr 

 ARCHIWUM 2015-16: I semestr~~ II semestr   -   ARCHIWUM 2013-14: I semestr~~ II semestr  -  ARCHIWUM 2014-15: I semestr~~ II semestr

INFORMACJE STAŁE

 

*  Harmonogram egzaminów ( matura i egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe)       

Podział godzin 2016/17    zobacz ..>>     

Dane organizacyjne 2016/17   zobacz ..>>

*  Kalendarz roku szkolnego  2016/17  zobacz ..>>

*  TERMINARZ NA ROK SZKOLNY – 2016/2017- I semestr - >>jpg

*  TERMINARZ NA ROK SZKOLNY – 2016/2017- II semestr - >>jpg 

 

Dni wolne: od zajęć szkolnych w roku szkolnym  2016/2017 zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MEN z dnia 5 października 2010r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

  Październik  2016r.

31.10.2016r. – poniedziałek – wszystkie klasy

 

Maj 2017r.

02.05.2017r. – wtorek – wszystkie klasy

04.05.2017r. – 05.05.2017r.  – czwartek – piątek - wszystkie klasy

08.05.2017r. - poniedziałek - wszystkie klasy

16.06.2017r. - piątek - wszystkie klasy

 

Październik  2016r. - Czerwiec  2017r.

  

1.    3 dni na egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (dotyczy klas technikum)

2.    1 dzień  (dotyczy wszystkich klas do dyspozycji dyrektora w razie potrzeby)

 

*  Rozporządzenie MEN i S dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji   roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432) ...>>.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. nowelizujące rozporządzenie   w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania [..] które    

   obowiązuje od 1 września 2009 roku. .. >>

* Zarządzenie dyrektora odnośnie telefonów komórkowych       ..>> pdf

* Wyciąg ze Statutu ZSzZ w Dynowie § 50 – 52  Prawa i obowiązki uczniów  ..>> pdf

 

 Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie - NR KRS: 0000270261 - Cel szczegółowy: SPZSZ W DYNOWIE 6248

UWAGA: Prezentowane materiały są własnością  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, mogą być wykorzystywane dla celów edukacyjnych   bez ograniczeń jeśli nie naruszają dóbr występujących w nich osób. Powielanie dla innych celów wymaga zgody administratora.

  • copyright ©  ZSzZ Dynów - zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pl

  •    Dla Gimnazjalistów i ich Rodziców informacja o kierunkach kształcenia ..>> Film >>