ZSzZ w Dynowie

.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

      DZIEŃ DOBRY, dzisiaj jest:  

                www.zsz-dynow.net  ~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

MATERIAŁY  ARCHIWALNE

I semestr roku szkolnego 2022/23

 

<<..do głównej

.

                

STYCZEŃ - 2023

                                                         02.01.2023r. (poniedziałek) stołówka szkolna będzie nieczynna

05.01.2023r.(czwartek) - zakończenie klasyfikacji za I semestr roku szkolnego  2022/2023 + wykazy wyróżnionych 15.00

06.01.2023r.(piątek)  - Święto Trzech Króli 

08.01.2023r.(niedziela) - jasełka grupy "ANTRAKT" w kościele parafialnym w Dynowie (po sumie około godz. 12.00)

09.01-18.01.2023r.        - egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: 4TIb, 4THLb, 4TPSb – wg oddzielnego harmonogramu

09.01.2023r.(poniedz.)  – 4THLb i 4TPSb (etap praktyczny - dzień wolny na egzaminy)

10.01.2023r.(wtorek)     - posiedzenie RP  poświęcone zatwierdzeniu wyników klasyfikacji za I semestr 2022/2023.   

11.01.2023r.(środa)        - spotkanie z rodzicami wszystkich klas – wg harmonogramu

12.01.2023r.(czwartek)  - 4TIb, 4TPSb, 4THLb (etap pisemny-dzień wolny na egzaminy)

13.01.2023r.(piątek)      – 4THLb (etap praktyczny - dzień wolny na egzaminy)

14.01.2023r.(sobota)      – studniówka klas maturalnych

16.01.2023r.- 29.01.2023r.- ferie zimowe.

 

 

jeden   dwa      trzy      cztery

 

.

 

Dalszy ciąg w semestr II 2022/2023

03 stycznia 2023 r.

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

otrzymał dofinansowanie na realizację kolejnego zagranicznego stażu  dla uczniów szkoły w 2023roku.

 

Decyzją Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności z dnia 06.06.2022r., Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie otrzymał dofinansowanie na realizację kolejnego zagranicznego stażu dla uczniów szkoły w Hiszpanii w roku 2023. Szkoła od 2022r. jest w grupie organizacji akredytowanych, które złożyły wnioski o budżet w ramach „AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe” w programie Erasmus+.  

 

1. Wniosek numer: 2022-1-PL01-KA121-VET-000066014.

2. Udział w zagranicznym stażu w 2023 roku weźmie udział  15 uczniów i 1 opiekun.

3. Realizacja zagranicznego stażu obejmie uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik handlowiec, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych.

4. Staż zagraniczny jest w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej i dofinansowanie wynosi: 44 396 EURO.

5. Cele stażu:

     Głównym celem zagranicznego stażu jest rozwój kluczowych kompetencji zawodowych i językowych wśród uczniów, kształcących się w zawodzie: technik logistyk, technik pojazdów samochodowych, technik handlowiec, technik informatyk, dzięki którym zwiększą swoje możliwości zdobycia zatrudnienia po zakończeniu edukacji.

6. Celami szczegółowymi zagranicznego stażu przyczyniającymi się do osiągnięcia celu głównego są:

-      podniesienie praktycznych umiejętności uczestników staży,

-      zdobycie przez nich cennego doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku,

-      wzrost umiejętności posługiwania się językami obcymi, w tym słownictwem branżowym,

-      nabycie kluczowych kwalifikacji umożliwiających w przyszłości podjęcie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie,

-      nabycie umiejętności społecznych poprzez poznawanie nowych kultur oraz sprawdzenie się w międzynarodowym, wielojęzycznym środowisku.

7. Cele w odniesieniu do szkoły sprowadzają się do:

-      zwiększenie mobilności zawodowej uczniów,

-      poprawa jakości kształcenia zawodowego,

-      zwiększenie kompetencji organizacyjnych, językowych kadry,

-      zwiększenie świadomości międzykulturowej,

-      zebranie nowych doświadczeń,

-      nawiązanie nowych kontaktów.

03 stycznia 2023 r.

Wizyta dzieci z Przedszkola Miejskiego w Dynowie

w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

W dniu 03.01.2023 r. naszą szkołę odwiedzili specjalni goście - dzieci z Przedszkola Miejskiego w Dynowie wraz z opiekunkami. Szkolna Grupa Artystyczno-Teatralna „Antrakt” pod kierunkiem Pani Magdaleny Wolańskiej oraz Pani Kingi Oleksy - Skubisz, z wielką przyjemnością zaprezentowała wyjątkowym widzom Misterium Bożonarodzeniowe, po czym nastąpiło wspólne kolędowanie oraz oczywiście tradycyjna sesja zdjęciowa.

Dziękujemy Pani Dyrektor Halinie Cygan za zorganizowanie spotkania oraz słodki poczęstunek, a Pani Renacie Pyś - Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Dynowie za przyjęcie zaproszenia. Mamy nadzieję, że najmłodsi połknęli aktorskiego bakcyla i za parę lat dołączą do grona uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie oraz do „Antraktu”!

 

02 stycznia 2023 r.

GRUDZIEŃ - 2022

 

01.12.2022r.czwartek      - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 4TIb, 4THLb, 4TPSb – etap pisemny

05.12.2022r.poniedziałek - propozycja ocen za I semestr roku szkolnego  2022/2023

06.12.2022r.wtorek         - XII edycja Powiatowego Konkursu „Potyczki Logiczne” - godz. 9.00

06.12.2022r.wtorek         - Mikołajki

06.12.2022r.wtorek         - informacja do rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi na I semestr roku szkolnego  2022/2023

21.12.2022r.środa            - Misterium Bożonarodzeniowe

                                               23.12.2022r. – 31.12. 2022r.    -     zimowa przerwa świąteczna.

 

 

 

 

29 grudnia 2022r.

XLVI sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

 

            W dniu 29 grudnia 2022 r. w sali kolumnowej UW odbyła się XLVI sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023, która prowadził  Tomasz Wojton - Przewodniczący Rady,  na której  przyjęto m.in. uchwałę w sprawie  budżetu powiatu na 2023 rok.

Uroczystą sesję zaszczycili swoją obecnością: Radosław Wiatr - Wicewojewoda Podkarpacki, Stanisław Kruczek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Karol Ożóg - Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, a także profesor Kazimierz Ożóg, który wygłosił wykład na temat  pieśni religijnych stanowiących rdzeń polskiej kultury. Obecny był także st. bryg. Tomasz Baran - Komendant Miejski PSP w Rzeszowie oraz mł. insp. Marek Worek - I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie, przedstawiciele samorządów gminnych: Jerzy Kocój - Burmistrz Błażowej, Krzysztof Grad - Wójt Gminy Chmielnik , Adam Skoczylas - Wójt Gminy Lubenia i jego zastępca - Paweł Kleciak. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego reprezentował: Józef Jodłowski - Starosta Rzeszowski, Marek Sitarz - Wicestarosta Rzeszowski, Członkowie Zarządu - Lucyna Sokołowska, Tadeusz Pachorek i Jan Sieńko, oraz  Waldemar Pijar - Sekretarz Powiatu i Danuta Gargała - Skarbnik Powiatu Rzeszowskiego. W sesji uczestniczyli również dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu rzeszowskiego, a  Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, reprezentowała Dyrektor – Halina Cygan.

          Na zakończenie Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, złożył podziękowania pod adresem Wojewody Podkarpackiego za wsparcie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych. Podziękował także burmistrzom, wójtom gmin powiatu rzeszowskiego, powiatowym służbom i strażom – policji i straży pożarnej, a także Radzie i Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego za wspólną realizację wielu cennych zadań. Wyraził wdzięczność za współpracę, dzięki której realizacja wielu kluczowych dla mieszkańców inwestycji stała się faktem.

 

29 grudnia 2022r.

XIII edycja Wojewódzkiego Konkursu pod hasłem „Samochodem w dorosłe życie”

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w dniu 07 marca 2023r. (wtorek) organizuje XIII edycję Wojewódzkiego Konkursu pod hasłem: „Samochodem w dorosłe życie”. Adresatami konkursu są:   uczniowie szkół zawodowych województwa podkarpackiego, kształcący się zawodach: mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów  samochodowych.

 Zgłoszenie udziału do etapu wojewódzkiego, (według załączonego wzoru - wraz ze stosowanymi oświadczeniami) należy dokonać do dnia 21.02.2023r. (wtorek) na adres e-mail Zespołu Szkół Zawodowych im Kard. Stefana Wyszyńskiego dynowzsz@poczta.onet.pl lub pocztą tradycyjną na adres szkoły (ul. Polna 3, 36 - 065 Dynów, z dopiskiem konkurs „Samochodem w dorosłe życie”).

                                                                                Organizatorzy

 

      Regulamin konkursu          ..>> pdf

      Karta zgłoszenia              ..>> doc, >> pdf

      Oświadczenie nauczyciela .>> doc, >> pdf

      Oświadczenie rodziców    ..>> doc, >> pdf

 

 

28 grudnia 2022r.

 

23 grudnia 2022r.

 

22 grudnia 2022r.

V miejsce drużyny dziewcząt w Powiatowej Licealiadzie w piłce siatkowej dziewcząt w Błażowej.

 

W dniu 21.12.2022r. w hali Liceum Ogólnokształcącego w Błażowej odbyła się Powiatowa Licealiada w piłce siatkowej dziewcząt. Drużyna naszej szkoły występująca w składzie: Zuzanna Kopacka, Natalia Kowal, Karolina Wajda, Weronika Zielińska, Mariola Tłuścik, Paulina Tarnawska, Julia Radoń Martyna Bandyk, Sylwia Dudek  zajęła ostatecznie V miejsce.  Miejmy nadzieję, że za rok będzie lepiej. Opiekunem drużyny był Pan Tomasz Chrapek. Drużynie dziewcząt i opiekunowi serdecznie gratulujemy.

21 grudnia 2022r.

Misterium Bożonarodzeniowe w wykonaniu Szkolnej Grupy Artystyczno – Teatralnej „Antrakt”.

     

W  dniu 21 grudnia 2022r. w auli szkolnej odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne dyrekcji szkoły, nauczycieli, pracowników i uczniów. Misterium Bożonarodzeniowe, pod kierunkiem Pani Magdaleny Wolańskiej i Pani Kingi Oleksy – Skubisz, zaprezentowała nasza Szkolna Grupa Artystyczno – Teatralna „Antrakt”. W klimacie Świąt Bożego Narodzenia i blasku choinkowych świec, członkowie grupy zaprosili do refleksji nad wartością życia, a także do zastanowienia się nad prawdziwym przesłaniem Świąt Bożego Narodzenia. Podczas spotkania wigilijnego życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2023 Roku złożyła Pani Dyrektor Halina Cygan, która życzyła wszystkim szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz dużo zdrowia, szczęścia w Nowym Roku.

     Do wszystkich życzeń i podziękowań dołączyła się także Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Trzyna, przekazując na ręce Pani Dyrektor Haliny Cygan, przepiękny stroik świąteczny. W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie gratulacje i życzenia odczytała wiceprezes SP ZSzZ w Dynowie Pani Bogusława Pinkowicz. Na koniec Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli wszystkim życzenia świąteczno – noworoczne i przekazali na ręce: Dyrektora szkoły Pani Haliny Cygan, Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pana Stanisława Tymowicza, Wicedyrektora Pana Piotra Zdeba, Kierownika Szkolenia Praktycznego Pana Marcina Kałamuckiego, Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Ewa Trzyna, a także nauczycieli oraz pracowników szkoły przepiękne życzenia i stroiki świąteczne. W tym dniu nastąpiło także wręczenie nagród i wyróżnień w konkursach językowych, religijnych, plastycznych, fotograficznych, artystycznych i sportowych.          galeria zdjęć ..>>

21grudnia 2022r.

Misterium Bożonarodzeniowe  w Domu Spokojnej Starości w Dynowie.

 

W dniu 20.12.2022 r. członkowie Szkolnej Grupy Artystyczno – Teatralnej „Antrakt” pod opieką Pani Magdaleny Wolańskiej i Pani Kingi Oleksy-Skubisz gościli w Domu Spokojnej Starości w Dynowie. Uczniowie zaprezentowali zgromadzonym licznie pensjonariuszom oraz ich opiekunom widowisko jasełkowe oraz umilali im czas koncertem kolęd „na życzenie”- wybieranych przez widownię. Temu wyjątkowemu międzypokoleniowemu spotkaniu bożonarodzeniowemu towarzyszyło mnóstwo wzruszeń, zarówno ze strony publiczności, jak i młodych aktorów. Pensjonariusze otrzymali również symboliczne prezenty- bombki choinkowe, cukierki oraz pierniczki- upieczone i pięknie udekorowane przez naszych uczniów. Dziękujemy Pani Dyrektor Halinie Cygan za zorganizowanie tej pięknej akcji, a Kierownikowi Domu Pogodnej Starości w Dynowie Panu Adamowi Sochackiemu za wielkie pudło słodkości!      galeria zdjęć ..>>

 

 I miejsce drużyny Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 w Powiatowej Licealiady w Piłce Siatkowej Chłopców.

 

Dnia 19.12.2922r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyły się zawody sportowe w ramach Powiatowej Licealiady w Piłce Siatkowej Chłopców. Udział w tych zawodach wzięły następujące drużyny: Zespół Szkół w Tyczynie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim, LO Dynów oraz gospodarz i organizator turnieju  ZSzZ Dynów. Po zaciętej, toczonej w duchu FAIRPLAY walce zwycięzcami okazali się siatkarze naszej szkoły, którzy wystąpili w następującym składzie: Karol Wasieńczak – kl. 4TPSa, Jakub Niemiec  - kl. 4TPSa, Damian Mazur  - kl. 4TPSa, Jakub Baran  - kl. 4TPSa, Jakub Sarnicki – kl. 4TPSa, Marcin Pudysz  - kl. 4TPSa, Kamil Wróblicki – kl. 4TIa, Jakub Węgrzyn – kl. 4TIa, Michał Undziakiewicz 4TIa, Jakub Socha – kl. 4THLb, Karol Sarnicki  - kl.3TI.

Opiekunem drużyny był Pan Paweł Gierula. Drużynie i opiekunowi serdecznie gratulujemy i życzymy udanego występu na zawodach rejonowych. Podziękowania należą się również młodzieży, która pomagała w organizacji  zawodów (Natalia Kowal – kl. 4THLb, Kacper Chrapek – kl.2TI, Wiktor Paździorny – kl. 2TI), a także kibicom za sportowy doping.           galeria zdjęć ..>>

Ze sportowymi pozdrowieniami nauczyciele wychowania fizycznego.

 

 

19 grudnia 2022r.

XIV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Wiara w obiektywie”.

 

 

29 listopada 2022r. rozstrzygnięto XIV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Wiara w obiektywie” organizowany pod patronatem JE ks. Bpa Krzysztofa Wętkowskiego i Pani Poseł na Sejm RP dr Joanny Borowiak. Konkurs był inspirowany słowami Bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego „Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystko jednoczy i nadziei, która nigdy nie zawodzi.”

Uczennica kl. 4TIa Martyna Potoczna wykonała zdjęcia, które spotkały się z miłym przyjęciem przez jury. Opiekunką pracy była Pani Katarzyna Stpiczyńska

 

19 grudnia 2022r.

Konkurs „Świąteczne pierniczki

 

19 grudnia 2022r. czytelnię szkolną wypełnił zapach pierniczków i wesoły gwar cukierników… Wszystko to za sprawą pomysłodawców z Samorządu Uczniowskiego pod opieką Pani Katarzyny Marcinek, którzy zorganizowali konkurs „Świąteczne pierniczki”. Celem zmagań było wyłonienie zespołu, który najefektowniej udekorował upieczone przezeń pierniczki. W rywalizacji udział wzięły cztery zespoły z trzech klas, które w sposób bardzo staranny i sumienny podeszły do postawionego przed nimi zadania. Jury, w składzie: Pani Anna Fara, Pani Katarzyna Stpiczyńska, Pani Barbara Ślemp i Natalia Gierlach wyłoniło następujących laureatów: I miejsce - „Magicy Pierniczusiów” z kl. 3THL, II miejsce „Pierniczkowe motylki” z kl. 4THLa, a III miejsce „Słoneczka” z kl. 4THLa. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 

16 grudnia 2022r.

Super ciekawa lekcja, czyli warsztaty „Widzę siebie w tym zawodzie”.

 

W dniu 16.12.2022r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyły się warsztaty pt.: „Widzę siebie w tym zawodzie”. Udział wzięło 29 uczniów z klas: 4TIa, 4TIb, 4THLb, 3THL, 3a. „Widzę siebie w tym zawodzie”, to nowoczesne technologie w poradnictwie zawodowym i doskonała pomoc w zaplanowaniu własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Zmieniająca się sytuacja na rynku pracy, oznaczająca ciągłą potrzebę rozwijania się, podnoszenia oraz zdobywania zupełnie nowych kwalifikacji zawodowych, sprawia, że młodzież musi ciągle poszukiwać nowych rozwiązań.  Doradztwo zawodowe skierowane dla uczniów, zakłada przede wszystkim ułatwienie procesu przejścia pomiędzy etapem edukacji a podjęciem pracy. Sztuczna rzeczywistość pozwoliła młodzieży zobaczyć (oczywiście wirtualnie) czy dadzą  radę sprawdzić się w konkretnym zawodzie. Młodzież miała do wyboru min. zawody: kowal, mechanik samochodowy, blacharz, lakiernik, kosmetyczka. Zajęcia pozwoliły otworzyć przed młodymi osobami możliwość zdobycia ważnej dla nich wiedzy i skonfrontowanie oczekiwań ze stanem rzeczywistym. Celem warsztatów było sprawdzenie się w warunkach pracy w wybranych zawodach, zwiększenie świadomości na temat posiadanych poszczególnych predyspozycji i kompetencji zawodowych, zwiększenie otwartości uczniów na działania innowacyjne, określenie poziomu umiejętności adaptacyjnych oraz podejmowania decyzji, pozytywne nastawienie do korzystania ze wsparcia doradcy zawodowego . Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w praktycznych zajęciach oraz pytali kiedy następny raz się mogą spotkać. Bardzo dziękujemy doradcom z Mobilnego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie: Pani Urszuli Adamczyk, Pani Magdalenie Maśniak, Pani Annie Teodorczyk, Panu Wojciechowi Wosiowi za przeprowadzenie zajęć. Dziękujemy również Pani Dyrektor Halinie Cygan za wsparcie realizacji działań Szkolnego Ośrodka Kariery „Twoja Przyszłość” działającego w szkole.    

 galeria zdjęć ..>>

 

16 grudnia 2022r.

Rozstrzygnięcie Konkursu Bibliotecznego na najładniejszą ilustrację

do dowolnej ballady Adama Mickiewicza.

 

Od 15.10.2022r. – 15.11.2022r. trwał  w naszej szkole Konkurs Biblioteczny na najładniejszą ilustrację do dowolnej ballady Adama Mickiewicza. Uczestnicy mieli za zadanie zapoznać się z tekstami ballad wieszcza Adama , wybrać jedną z nich i wykonać do niej ilustrację. Pracę mogli wykonać dowolnymi technikami. To pierwszy tego typu konkurs i pewnie dlatego uczestników nie było zbyt wielu, ale  poziom artystyczny ich prac był wysoki. Szczególne uznanie jury zyskało przemyślane operowanie symbolem i ciekawa kolorystyka. Prace konkursowe oceniało jury w składzie: Pani Beata Irzyk, Pani Bogusława Pinkowicz, i Pani Katarzyna Stpiczyńska. Po burzliwych obradach wyłoniono następujące zwyciężczynie: I miejsce zajęła Paulina Tarnawska z kl. 4THLa, II miejsce zajęła Alicja Kowal z kl. 2THL  a laureatką III miejsca została Patrycja Gołąb z kl. 4 THLb. Nagrodzonym oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów licząc, że kolejne konkursy spotkają się z szerszym zainteresowaniem uczniów.

Organizatorką konkursu była Pani Katarzyna Stpiczyńska

13 grudnia 2022r.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

13 grudnia 2022r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego. Uroczystego wręczenia dyplomów stypendialnych dokonały Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki i Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.  315 uczniów szkół ponadpodstawowych uzyskało Stypendium PRM. Stypendystami zostali także uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, a są nimi:

      Paweł Bielec z klasy 4TIb z 4 – letniego Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w zawodzie technik informatyk. W wyniku klasyfikacji za rok szkolny 2021/2022 uzyskał średnią ocen 5,8 i zachowanie wzorowe. W roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 to także stypendysta z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego, ponadto w roku szkolnym 2020/2021 był stypendystą Prezesa Rady Ministrów.    Drugim stypendystą  Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest Patryk Trzyna z klasy 4THLa z  5 – letniego Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w zawodzie technik logistyk. W wyniku klasyfikacji za rok szkolny 2021/2022 uzyskał średnią ocen 5,65  i zachowanie wzorowe. W roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 był stypendystą Prezesa Rady Ministrów i stypendystą z POKL projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski województwa podkarpackiego, „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe”. Ponadto drugi rok z rzędu jest stypendystą z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego.

       W uroczystości wzięła udział Pani Halina Cygan, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół , w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości. Może je otrzymać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.Uczniom i Ich Rodzicom serdecznie gratulujemy!!! 

13 grudnia 2022r.

Szkolny etap Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy i BHP dla uczniów szkół ponadpodstawowych  „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”.

 

13 grudnia 2022r. dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie został zorganizowany szkolny etap X edycji Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy i BHP pod hasłem „Poznaj swoje prawa w pracy”. Tegoroczna edycja konkursu realizowana jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Przedsięwzięcie jest adresowane do szkół uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, którego celem jest kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, a także podniesienie poziomu wiedzy wśród młodzieży szkolnej z zakresu prawnej ochrony pracy i bezpieczeństwa pracy. Konkurs odbył się online a zadaniem konkursowym dla uczestników było udzielenie odpowiedzi na pytania testowe, dotyczące przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Decyzją komisji konkursowej zwycięzcami szkolnego etapu konkursu zostali: Mateusz Demczak z klasy 4TIa oraz Piotr Wasieńko z klasy 4THLa, którzy zakwalifikowali się do etapu regionalnego konkursu.Komisja przyznała również wyróżnienia, które otrzymali: Michał Sowa z klasy 4TIb, Grzegorz Trzpis z klasy 4TIa oraz Weronika Zielińska z klasy 3THL.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy, zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy oraz życzymy powodzenia. Organizatorami konkursu byli: Pan Wojciech Hamerla, Pani Anna Kałamucka, Pani Anna Fara oraz pani Renata Łybacka.

13 grudnia 2022r.

Akcja Choinka „Nadziei” na rzecz pensjonariuszy Domu Pogodnej Starości w Dynowie.

 

 

W dniu 13.12.2022r. na zaproszenie Kierownika Domu Pogodnej Starości w Dynowie Pana Adama Sochackiego (absolwenta szkoły) w ramach świątecznej akcji „Choinka Nadziei” uczniowie z klasy 2TI (pod opieką Pani  Karoliny Bal i Pani Elżbiety Kiszki) podarowali mieszkańcom Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie przepięknie udekorowaną żywą choinkę.  Coroczna akcja „Choinka Nadziei”  jest organizowana przez Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, we współpracy z Nadleśnictwem Dynów na czele z Panem Krzysztofem Strzyżem – Nadleśniczym Nadleśnictwa Dynów. Ten symboliczny gest, z pewnością uprzyjemni pensjonariuszom Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie, okres Świąt Bożego Narodzenia.

 

12 grudnia 2022r.

Podziękowanie za udział w konkursie fotograficznym w ramach zadania pod nazwą „Wspólnie z Sokołem czcimy 100-lecie dynowskiego teatru”

Z okazji Jubileuszu 100-lecia rejestracji i działalności Zespołu Teatralnego przy Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Dynowie Zarząd T.G. Sokół zorganizował konkurs fotograficzny w ramach zadania p.n. „Wspólnie z Sokołem czcimy 100-lecie dynowskiego teatru”. Celem konkursu było kształcenie zainteresowań fotograficznych i artystycznych wśród dzieci i młodzieży, upowszechnienie wiedzy o dynowskich społecznikach i osiągnięciach teatralnych. Aby wziąć udział w konkursie, należało zgłosić własne ujęcie lub serię zdjęć dokumentujących wydarzenie rocznicowe.

Komisja konkursowa w dniu 30.11.2022 roku wyłoniła laureatów i przyznała nagrody oraz podziękowania za udział w konkursie 3 uczniom Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie. Wśród nagrodzonych znaleźli się Adrian Góralewicz oraz Natalia Zańko z klasy 3TI oraz Emmanuel Dańczak z klasy 2TI. Prace konkursowe zostały przygotowane pod opieką Pani Magdaleny Wolańskiej. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

12 grudnia 2022r.

 

 

Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie serdecznie zaprasza swoje szkolne koleżanki do udziału w  konkursie pt. „Świąteczne Pierniczki”. Celem konkursu jest promowanie tradycji bożonarodzeniowych oraz integracja zespołów klasowych naszej szkoły.

Każda klasa zgłasza 1 zespół 5- osobowy dziewcząt.         Uwaga !

Organizatorzy dopuszczają zespół międzyklasowy w przypadku zbyt małej liczby dziewcząt w danej klasie.

Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się w dniu 19.12.2022 r.Życzymy udanych wypieków. Samorząd Uczniowski

09 grudnia 2022r.

Spotkanie dla uczniów w ramach ogólnopolskiego projektu „Lekcje z ZUS”.

 

 W dniu 09.12.2022r. na zaproszenie Pani Dyrektor Haliny Cygan naszą szkołę odwiedziła Pani Alicja Kochanowicz-Grabuś- Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych- Oddział w Rzeszowie. Zgromadzona na auli szkolnej młodzież z klas: 4THLb, 4TIb, 4TPSb oraz 3a miała okazję wysłuchać interesującej prezentacji związanej z tematyką ubezpieczeń społecznych. Zaprezentowane zostały m.in. rodzaje umów (umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa o pracę) oraz związane z nimi ubezpieczenia. Uczniowie zapoznali się również z zagrożeniami wynikającymi z braku opłacania konkretnego ubezpieczenia w ZUS oraz wybierania najniższych składek jako przyszli przedsiębiorcy. Przedstawiona została również Platforma Usług Elektronicznych ZUS, dzięki której wszystkie sprawy można załatwić zdalnie, bez konieczności osobistej wizyty w oddziale ZUS. Już za parę miesięcy obecni na sali uczniowie będą musieli samodzielnie zmierzyć się z rynkiem pracy, a dzięki zdobytej dziś wiedzy z pewnością unikną wielu nieporozumień i będą świadomymi pracownikami lub pracodawcami. Szkolnymi koordynatorkami projektu są Pani Izabela Jach i Pani Kinga Oleksa-Skubisz

 

galeria zdjęć ..>>

09 grudnia 2022r.

Okręgowy etap XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej”.

  

W dniu 9 grudnia 2022 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbył się okręgowy etap XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu.

           Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych uczących się zawodów: technik logistyk, technik spedytor i technik magazynier-logistyk. Celem Olimpiady jest m.in. rozwijanie zainteresowań uczniów i poszerzenie wiedzy logistycznej oraz wsparcie dydaktyki formami rywalizacji i rankingu wiedzy. Olimpiada została umieszczona w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024.W konkursie brał udział uczeń klasy 4THLa – Patryk Trzyna, który miał za zadanie rozwiązać test on-line wielokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Patrykowi życzymy dalszych sukcesów! Nad prawidłową organizacją konkursu czuwała Pani Renata Łybacka.

08 grudnia 2022r.

FINAŁ MIĘDZYKLASOWEGO MIKOŁAJKOWEGO

TURNIEJU W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW

 

  W dniu 8 grudnia 2022 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbył się Międzyklasowy Mikołajkowy Turniej w Halowej Piłce Nożnej Chłopców zorganizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego we współpracy z Samorządem Uczniowskim, który także ufundował symboliczne nagrody.

Rywalizacja w grupach wiekowych była bardzo zacięta. Chłopcy dzielnie walczyli o każdą piłkę. Do finału dostały się drużyny z następujących klas: 1TL, 2TI, 4TIa i 4TIb.

W końcowym rozrachunku najlepsza okazała się drużyna chłopców z klasy 2TI, II miejsce zajęli chłopcy z klasy 4TIb, a III miejsce drużyna klasy 1TL. Finalistom serdecznie gratulujemy, a pozostałym klasom dziękujemy za wspólną zabawę.

Samorząd Uczniowski

       galeria zdjęć..>>

07 grudnia 2022r.

Dyplomy uczniów, którzy zajęli - I miejsce jako drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,

w XII edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne”

pod opieką: Pani Natalii Chyłek, Pani Renaty Mazur i Pani Barbary Ślemp.

 

 

Objęli patronat i gratulowali - XII edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno Logicznego pod hasłem: „Potyczki   Logiczne” Starosta Rzeszowski - Pan Józef Jodłowski, Podkarpacki Kurator Oświaty - Pani Małgorzata Rauch, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu - Pan Paweł Trefler i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół  ZSzZ w Dynowie - Pan Stanisław Tymowicz.

07 grudnia 2022r.

„Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs z zakresu spawania metodą TIG" – dla uczniów w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy”.

 

           W dniach od 8 listopada do 5 grudnia 2022r. grupa 12 uczniów z klasy 4TPSb, 4TPSa, 3TPS  (Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych), w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującym w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczyła 120 godzinnym Kursie z zakresu spawania metodą TIG" w ramach projektu: Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” w konkursie nr RPPK.09.04.00.IP.01-18-033/20 RPO WP na lata 2014-2020  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.P odczas kursu uczniowie zdobywali umiejętności i wiedzę na temat: spawania metodą TIG–141 (spawania łukowego elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych - argon) w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach. Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym  zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach - (W-14/IS-17) oraz wg zasad ujętych w normie PN EN ISO 9606-1, którego zaliczenie uprawnia do uzyskania Książeczki Spawacza ze stosownym wpisem zgodnym z Polską Normą, a także Świadectwo Egzaminu Spawacza zgodnie z normą PN EN ISO 9606-1 firmowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i honorowane na całym świecie, dostępne w językach: angielskim i niemieckim.Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie zwiększą własne szanse po ukończeniu szkoły na  lepsze zatrudnienie.  Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na fachowców !!!!!

07 grudnia 2022r.

II miejsce drużyny chłopców w Rejonowej Licealiadzie w piłce ręcznej chłopców.

 

W dniu 07 grudnia 2022r. w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Dynowie odbyła się Rejonowa Licealiada w piłce ręcznej chłopców. Drużyna naszej szkoły w składzie: Dominik Kurdziel, Karol SarnickiMichał SkałubaMichał Bazanowskiakub SarnickiMichał Undziakiewicz, Jakub Baran, Kacper ChrapekWiktor Paździorny, Filip Goleś, Radosław Dziura, Robert Jandziś, Kamil Potoczny, Łukasz Bachurski, Korneliusz Potoczny po zaciętej walce zdobyła II miejsce i awansowała do Półfinału Wojewódzkiego.

Na ten wynik złożyły się zwycięstwa z ZST Leżajsk i I LO Łańcut oraz porażka z ZSE Rzeszów. Warto odnotować że mecz z I LO Łańcut zakończył się remisem i o końcowym triumfie zdecydowały rzuty karne. Organizatorem tych zawodów był Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, a zawody odbyły się, dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Elżbiety Klaczak – Łach w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Dynowie, za co bardzo dziękujemy. Opiekunem uczniów był  Pan Marek Paściak  nauczyciel wychowania  fizycznego. Uczniom i opiekunowi serdecznie gratulujemy oraz czekamy na kolejne sukcesy!!!

 

07 grudnia 2022r.

„Akcja -  bombki dla Frania”.

 

W czasie trzech przedświątecznych tygodni biblioteka Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zmieniła się w istny „Warsztat Świętego Mikołaja”. Uczniowie (przede wszystkim z klas 4THLb i 4TPSb) niczym małe elfiki, z ogromnym zapałem tworzyli papierowe ozdoby choinkowe i obrazki techniką haftu diamentowego. Wszystko to powstało, by wspomóc walkę 19 - miesięcznego Frania Karasia o zdrowie i zakup najdroższego leku świata, który pomoże mu zatrzymać SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni.

Przejęci błaganiem rodziców chłopca o pomoc, za zgodą Pani Dyrektor, uczniowie wraz z Panią Katarzyną Stpiczyńską, ks. Dominikiem Majchrowiczem i Panią Karoliną Bal przygotowali 219 baniek choinkowych z papieru, które sprzedawane będą podczas świątecznego jarmarku w Przemyślu. Mamy nadzieję, że pomoże to choć w części ulżyć cierpieniu i zatrzymać tę straszną chorobę.

OGROMNE podziękowania należą się uczniom, którzy tak ochoczo i z wielkim oddaniem wspomogli całą akcję.  Pokazaliście, że macie ogromne serca!!!

07 grudnia 2022r.

Wyjazd integracyjny uczniów klasy 3a do kina i Pijalni Czekolady  w Rzeszowie.

 

                  W dniu 07 grudnia 2022r., dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły, uczniowie klasy 3a Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zamiast „siedzieć w szkolnych ławach”, wybrali się wraz z opiekunami – Panem Wiesławem Serwatką i Panem Bogdanem Sieńko na  wycieczkę do Rzeszowa. Wyjazd ten miał charakter integracyjny. W „Multikinie” w Galerii Millenium Hall obejrzeliśmy film Egzorcyzmy Siostry Ann”.?..../

       Po filmie odwiedziliśmy Fabrykę Czekolady Mirosława Pelczara (dwukrotnego mistrza Polski Cukierników). Wnętrze fabryki  pełne jest dziwnych urządzeń i maszyn, starych lamp i rurociągów. Wzdłuż jednej ze ścian jeździ miniaturowa kolejka, nad głowami przesuwa się taśmociąg transportujący czekoladę, a na multimedialnych ekranach można sprawdzić ceny cukru na światowych giełdach, albo poczytać ciekawostki o krajach, w których produkowane jest kakao.  Wszystkie półki w fabryce niemal uginają się od czekoladowych smakołyków. Od samego patrzenia podnosi się poziom cukru w organizmie. Naturalne lody zjedliśmy w palmiarni, podziwiając zabytkowy samochód Willys Whippet.  Wyjazd ten był doskonałą okazją do budowania pozytywnych  relacji wśród uczniów, wpisał się  w tematykę realizowanych zajęć z wychowawcą. Uczniowie wrócili z wyjazdu  bardzo zadowoleni. ..czytaj pełny tekst ..>>pdf

Bogdan Sieńko wychowawca klasy 3a

07 grudnia 2022r.

I miejsce Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w rywalizacji sportowej w Powiecie Rzeszowskim za rok szkolny 2021/2022.

 

 W dniu 06 grudnia 2022r. w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie roku sportowego 2021/2022. Po podliczeniu punktów ze wszystkich rywalizacji w których brała udział młodzież  Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie okazało się, że zdobyliśmy I miejsce w Powiecie Rzeszowskim wśród szkół ponadpodstawowych.  Pamiątkowy puchar i dyplom z rąk Wicestarosty Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza odebrała Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan,  a nauczyciele wychowania fizycznego Pan Paweł Gierula i Pan Marek Paściak otrzymali specjalne podziękowania i nagrody rzeczowe za wkład w rozwój życia sportowego w Powiecie Rzeszowskim. Dyplomy i nagrody rzeczowe otrzymali także: drużyna chłopców za zajęcie I miejsca w drużynowych biegach przełajowych i III miejsca w sztafetowych biegach przełajowych w roku szkolnym 2021/2022 w rozgrywkach Licealiady w Województwie Podkarpackim. Pamiątkowe dyplomy i nagrody w imieniu swoich drużyn odebrali: Łukasz Jasiński z kl. 4TIb i Michał Skałuba z kl. 4THLb. Szkoła za zdobycie I miejsca otrzymała również cenne nagrody rzeczowe – sprzęt sportowy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.  Uczniom, opiekunom – nauczycielom wychowania fizycznego gratulujemy!!!

06 grudnia 2022r.

XII edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem  „Potyczki Logiczne”

w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

W dniu 06 grudnia 2022r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był gospodarzem już XII edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne”, patronat nad którym sprawowali: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu Pan Paweł Trefler i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz./.../

Uroczystego otwarcia XII edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne” dokonali: Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz. Konkurs składał się z II etapów i miał charakter zespołowy, drużyna z każdej szkoły liczyła 5 osób. Komisja konkursowa w skład której wchodzili opiekunowie poszczególnych drużyn po ocenie poszczególnych prac ustaliła następujące wyniki.

I miejsce drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,  opiekunowie: Pani Natalia Chyłek, Pani Renata Mazur i Pani Barbara Ślemp.

II miejsce drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, opiekun Pan Zbigniew Tesznar.

III miejsce drużyna z Zespołu Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie opiekun Pani Barbara Selwa./.../

        czytaj więcej ..>> pdf          galeria zdjęć ..>>

06 grudnia 2022r.

6 grudnia 2022 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Wyszyńskiego w Dynowie odbyły się Mikołajki szkolne zorganizowane dla całej społeczności szkolnej przez Samorząd Uczniowski. Święty Mikołaj wraz ze swoim orszakiem odwiedzał poszczególne klasy i częstował grzeczne dzieci słodkim upominkiem.

Ten piękny grudniowy dzień wprowadza nas w nastrój oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia i pozwala choć na chwilę oderwać się od codziennych obowiązków.

W tym tygodniu zapraszamy także chłopców z naszej szkoły na Międzyklasowy Mikołajkowy Turniej w Halowej Piłce Nożnej, który odbędzie się 8 grudnia 2022r. na sali gimnastycznej.

galeria zdjęć ..>>                        Samorząd Uczniowski

05 grudnia 2022r.

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Porozmawiajmy o uzależnieniach  i AIDS” - kolejny sukces naszej uczennicy.

 

             Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie był organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Porozmawiajmy o uzależnieniach i AIDS”. Na konkurs wpłynęły 293 prace z całego województwa z 75 szkół. Komisja konkursowa w dniu 21 listopada 2022r. wyłoniła laureatów i przyznała 10 nagród oraz 10 wyróżnień (równorzędnych), wśród nagrodzonych znalazła się Alicja Kowal z kl.  2THL (5 – letnie Technikum w zawodzie technik logistyk z innowacją pedagogiczną obsługa ruchu turystycznego ).        Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 5 grudnia 2022r. w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie. Praca konkursowa została przygotowane pod opieką Pana Roberta Tarnawskiego, a uczennicy podczas uroczystości towarzyszyła Pani Karolina Bal.                                                Uczennicy i opiekunowi gratulujemy !!!!!

01 grudnia 2022r.

Akcja edukacyjna “Hazard? Nie daj się wciągnąć!”

 

Dnia 01 grudnia 2022r. w auli szkolnej odbyło się spotkanie dla uczniów klas: 4TIa, 4THLa oraz klasy 4TPSa z przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej w Przemyślu ( Służba Celno w ramach akcji edukacyjnej “Hazard? Nie daj się wciągnąć!”. Spotkanie prowadzili: Pani Aneta Czernecka i Pan Krzysztof Tęcza. Akcja ma przede wszystkim zwrócić uwagę na problemy, które wynikają z nadmiernego korzystania z gier wśród dzieci i młodzieży, takie jak uzależnienie, problemy finansowe czy wyizolowanie społeczne. Prowadzący szczegółowo wyjaśnili na czym polega problem uzależniania się. Poinformowali również młodzież o tym  jakie  konsekwencje zdrowotne oraz prawne wiążą się z  uprawianiem hazardu.

01 grudnia 2022r.

Etap szkolny XVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości pod hasłem „Biznes i zarządzanie”.

  

1 grudnia 2022r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbył się szkolny etap XVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości. Hasło tegorocznej edycji olimpiady brzmiało „Biznes i zarządzanie”.

Olimpiada Przedsiębiorczości jest wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. 

Głównym celem konkursu było kształtowanie wśród młodzieży postaw i zachowań przedsiębiorczych; doskonalenie u młodych ludzi umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, w przedsiębiorstwach oraz w sferze życia prywatnego mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze; tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej a także lepsze przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata, do których należą integracja i globalizacja życia społecznego, wzrost roli wiedzy i informacji oraz coraz szybszy postęp naukowo-techniczny. Do konkursu przystąpili chętni uczniowie z klasy 2THL, 3THL, 4THLa oraz 4THLb. Ich zadanie polegało na rozwiązaniu testu wiedzy składającego się z 50 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności. Wyniki rywalizacji poznamy w późniejszym terminie.Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały Pani Renata Łybacka, Pani Anna Kałamucka oraz Pani Agnieszka Smaroń.

 

LISTOPAD - 2022/2023

02.11.2022r.30.11.2022r.          - praktyka zawodowa kl. 3TPS

10.11.2022r. czwartek  - akademia z okazji Święta Niepodległości i 21. rocznica poświęcenia szkoły i nadania jej  imienia

11.11.2022r. piątek      - Święto Niepodległości

14.11.2022r.poniedz.    - posiedzenie RP poświęcone omówieniu wyników nauczania i  zachowania za połowę I sem. roku  szkolnego  2022/2023

15.11.2022r.wtorek      - spotkanie z rodzicami – wg harmonogramu

17.11.2022r.czwartek   - gala konkursowa III edycji Konkursu Plastycznego „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży”

22.11.2022r. wtorek     - próbny egzamin maturalny z języka polskiego –  4TIb, 4THLb, 4TPSb

23.11.2022r. środa        - próbny egzamin maturalny z matematyki       -   4TIb, 4THLb, 4TPSb

24.11.2022r. czwartek  - próbny egzamin maturalny z języków obcych –  4TIb, 4THLb, 4TPSb

29.11.2022r.wtorek      - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie –  4THLb, 4TPSb - etap praktyczny

30.11.2022r.środa         - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie –  4TIb - etap praktyczny

30 listopada 2022r.

"Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi kas fiskalnych" – dla uczniów 5- letniego Technikum w zawodzie technik handlowiec, technik logistyk, w ramach projektu

 „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy.

 

 

    W dniach od 21 do 24 listopada 2022 r. grupa 12 uczniów z klasy 4THLa i 3THL (5 – letnie Technikum w zawodzie technik handlowiec, technik logistyk) w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie ukończyła Kurs obsługi kas fiskalnych" w ramach projektu: Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy w konkursie nr RPPK.09.04.00.IP.01-18-033/20 RPO WP na lata 2014-2020  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Numer wniosku: RPPK.09.04.00-18-0009/20.

Cel kursu było: zapoznanie uczestników z budową, obsługą i funkcjonowaniem kas fiskanych.

Uzyskane rezultaty:Szkolenie przyczyniło się do uzyskania umiejętności zawodowych w zakresie obsługi kas fiskalnych, w wyniku czego absolwent kursu umie:- przestrzegać przepisy bhp i ppoż. podczas pracy w obiekcie,   handlowym, a w szczególności na stanowisku pracy,- inkasować za pomocą kasy rejestracyjnej należności od klientów w  wysokości wyszczególnionej w dowodach sprzedaży,- przyjąć zapłatę w różnych formach, jak gotówka, bon, karta kredytowa, a także wydać resztę, - dokonać wycofania sprzedanego towaru z pozycji paragonu, anulowania paragonu, przyjęcia i zwrotu kaucji,- rozliczyć się i odprowadzić przyjęte pieniądze, jak i inne formy płatności za sprzedane towary,- zaprogramować kasę,- sporządzić odpowiednie dokumenty sprzedażowe – raporty, wystawić fakturę, rachunek za zakupione towary.

Potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji:

           Wszyscy absolwent kursu po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie jednostek modułowych uzyskali certyfikaty ukończenia szkolenia w zakresie obsługi kas fiskalnych.

Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie zwiększą własne szanse po ukończeniu szkoły na  lepsze zatrudnienie.  Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na fachowców !!!!!

30 listopada 2022r.

Wyniki Szkolnego Konkursu Językowego

 

Znane są już wyniki Szkolnego Konkursu Językowego, który odbył się 25 listopada 2022 roku. Najlepsze wyniki w teście z języka niemieckiego zdobyli: I miejsce - William van der Hilst z klasy 1TI, II miejsce - Konrad Kurdybacha z klasy 2TI oraz III miejsce  - Eliza Tyka z klasy 1TL. Dodatkowo wyróżnieni zostali Mateusz Hadam (kl. 4TIa), Aleksandra Gierula (kl. 3THL) oraz Michał Rachwał (kl. 3TI).

Test z języka angielskiego najlepiej napisali: I miejsce -  Eliza Tyka z klasy 1TL, II miejsce - Paweł Bielec z klasy 4TIb, oraz III miejsce - Karol Kubieniec z klasy 4TIb.

Wyróżnieni zostali Mateusz Hadam (kl. 4TIa), Maciej Motowidło (kl. 1TL) oraz Alan Kwiatkowski (kl. 4TIa). Wręczenie nagród nastąpi tradycyjnie w ostatnim tygodniu nauki przed przerwą świąteczną.Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

29 listopada 2022r.

I miejsce drużyny chłopców w Powiatowej Licealiadzie w piłce ręcznej.

 

 W dniu 29 listopada 2022r. w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie odbyła się Powiatowa Licealiada w piłce ręcznej chłopców. Drużyna naszej szkoły w składzie: Dominik Kurdziel, Karol SarnickiMichał SkałubaMichał BazanowskiJakub SarnickiMichał Undziakiewicz, Jakub Baran, Kacper ChrapekWiktor Paździorny, Filip Goleś, Radosław Dziura, Robert Jandziś, Bartłomiej Duda, Łukasz Bachurski, Korneliusz Potoczny po zaciętej walce pierwszy raz w historii szkoły zdobyła I miejsceOpiekunem uczniów był  Pan Marek Paściak  nauczyciel wychowania  fizycznego. Uczniom i opiekunowi gratulujemy!!!

28 listopada 2022r.

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta”.

 

W dniu 28.11.2022r. odbył się Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta”. W etapie szkolnym więzły udział 4 osoby, uczniowie naszej szkoły: Weronika Kurdziel, Anna Gierula z klasy 1TL oraz Weronika Zielińska, Aleksandra Gierula z klasy 3THL.

Ideą Konkursu jest:

·        poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o geografii Polski i świata;

·        aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć;

·        rozwijanie wśród młodzieży pasji do zwiedzania, podróżowania i odkrywania różnorodnych miejsc i zakątków Polski i świata. Szkolnym koordynatorem konkursu była Pan Ryszard Dymczak.

Cieszymy się z zainteresowań i woli pogłębiania wiedzy geograficznej na poziomie konkursowym przez naszych uczniów.

28 listopada 2022r.

Ogólnopolski Konkurs Historyczny ,,Krąg’’

 

            Dnia 25 listopada 2022r. odbyła się XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego ,,Krąg’’, polegającego na sprawdzeniu wiedzy uczniów z zakresu najważniejszych wydarzeń z historii powszechnej i Polski za pomocą testu wyboru oraz pytania otwartego, sprawdzającego znajomość historii własnego regionu. Konkurs ma na celu zachęcanie młodzieży do zapoznania się z historią swojej małej Ojczyzny oraz upowszechnianie wiedzy historycznej.

            Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie reprezentowali: Sebastian Świst (kl. 1TPS), Bartłomiej Szurlej (kl. 1TPS), Damian Sochacki (kl. 1TPS), Weronika Zielińska (kl. 3THL), Aleksandra Gierula (kl. 3THL), Krzysztof Krzywiński (kl. 4TPSa), Mateusz Ciećko (kl. 4TIa), Martyna Potoczna (kl. 4TIa), Paweł Bielec (kl. 4TIb) oraz Przemysław Potoczny (kl. 4TIb). Uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i zaangażowanie. Wyniki zmagań poznamy w marcu 2023r. Szkolnym koordynatorem konkursu była Pani Izabela Jach.

26 listopada 2022r.

Kolejna edycja Szkolnego Konkursu Językowego

 

Cieszący się niesłabnącą popularnością Szkolny Konkurs Językowy odbył się 25 listopada 2022 roku.  Konkurs ten, będący jednocześnie szkolnymi eliminacjami do powiatowego konkursu językowego, został podzielony na dwie części. Część pierwsza, przygotowana przez nauczycieli języka niemieckiego, rozpoczęła się o godzinie 9:00. Część druga była poświęcona językowi angielskiemu i rozpoczęła się o godzinie 10:45. Jako pierwsza głos zabrała Pani Dyrektor Halina Cygan, która nie tylko powitała obecnych tam uczniów i tym samym dokonała uroczystego otwarcia konkursu, ale również pogratulowała uczestnikom wiedzy oraz życzyła sukcesu w nadchodzących zmaganiach. Następnie, obecni na sali nauczyciele języków obcych objaśnili zasady obowiązujące w czasie trwania konkursu i w trakcie rozwiązywania zadań czuwali nad jego poprawnością.    

Organizatorami konkursu były: Pani Magdalena WolańskaPani Karolina ProkopPani Kinga Oleksa-Skubisz, Pani Kinga Ziaja, Pani Agata Krupa oraz Pani Jolanta Jucha. Nazwiska zwycięzców i wyróżnionych poznamy w późniejszym terminie. Nagrody, ufundowane przez Dyrekcję szkoły oraz nauczycieli języków obcych, zostaną wręczone tradycyjnie w ostatnich dniach nauki przed przerwą świąteczną.                            

Uczniom serdecznie gratulujemy udziału w konkursie i życzymy sukcesów.           j.angielski - galeria zdjęć ..>>

               j.niemiecki - galeria zdjęć ..>>

24 listopada 2022r.

 

      W dniu 25 listopada wszystkie dzieci, te małe jak i te duże obchodzą Światowy Dzień Pluszowego Misia. Chyba nie ma domu, w którym nie pojawia się ten towarzysz dziecięcych zabaw, radości i smutków. Nic więc dziwnego, że zabawka ta doczekała się swojego święta. W tym dniu przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły pod opieką p. Katarzyny Marcinek wybrali się do Przedszkola Miejskiego w Dynowie w towarzystwie Pluszowego Misia, który pozował do zdjęć, towarzyszył dzieciom w zabawach i częstował słodkościami przygotowanymi przez Panią Dyrektor Halinę Cygan.

Dziękujemy Pani Renacie Pyś – Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Dynowie za zaproszenie i możliwość wspólnej zabawy z naszymi młodszymi przyjaciółmi.              galeria zdjęć ..>>

Samorząd Uczniowski

ZSzZ w Dynowie

24 listopada 2022r.

III miejsce drużyny dziewcząt w Powiatowej Licealiadzie w piłce ręcznej.

 

W dniu 24 listopada 2022r. w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie odbyła się Powiatowa Licealiada w piłce ręcznej dziewcząt. Drużyna naszej szkoły zajęła III miejsce,  a wystąpiła w składzie: Natalia Kowal (kl. 4THLb) , Maria Banat (kl. 3THL) , Mariola Tłuścik (kl. 4THLa), Karolina Wajda (kl. 4THLb), Magdalena Rostecka (kl. 4THLb), Anna Gierula (kl. 1TL), Julia Radoń (kl.1TPS), Amelia Baluch (kl. 1THL), Julia Kędzierska (kl. 1THL), Patrycja Pękalska (kl. 1THL), Martyna Bandyk (kl. 1THL).  

Opiekunem drużyny był: Pan Tomasz Chrapek nauczyciel wychowania fizycznego.

24 listopada 2022r.

Honorowy tytuł

„Przyjaciel Koła Dynowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta”

dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

W dniu 24 listopada 2022r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Dynowie obchodziło Jubileusz XXX-lecia  istnienia i oddania do użytku Domu Pogodnej Starości. Z tej okazji w Kościele pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dynowie została odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana przez Ks. Prałata dr Norberta Podhoreckiego – Dziekana Dekanatu Dynowskiego i Ks. Prałata dr Stanisława Janusza - Dziekana Seniora Dekanatu Dynowskiego.  

Po uczcie duchowej goście zostali zaproszeni na uroczyste spotkanie do Domu Pogodnej Starości w Dynowie. Krótki rys idei budowy i zaangażowania dynowskiego społeczeństwa przedstawił obecny Prezes Koła Dynowskiego Pan Jan Aleksander Gerula.

W dalszej części zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia, w tym dla społeczności Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, której przyznano tytuł honorowy: „Przyjaciel Koła Dynowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta”.  Następnie głos zabrali zaproszeni goście, w tym reprezentująca Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Pani Dyrektor Halina Cygan, która  na ręce Prezesa Koła Dynowskiego Pana Jana Aleksandra Geruli i Kierownika Domu Pogodnej Starości w Dynowie Pana Adama Sochackiego przekazała gratulacje i życzenia oraz wręczyła okolicznościowy upominek.

23 listopada 2022r.

Szkolny etap olimpiady ,,Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych’’

 edycja 2022/2023

 

Dnia 22 listopada 2022 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbył się etap szkolny Olimpiady ,,Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych’’. Olimpiada poprzedzona była udziałem wybranych klas (1TL, 1TI, 2THL, 4THLa, 4TIa) w akcji ,,Lekcje z ZUS’’ w ramach których uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem, zadaniami i strukturą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Po zakończeniu programu ,,Lekcje z ZUS’’ grupa trzydziestu ośmiu uczniów reprezentowała naszą szkołę w szkolnym etapie olimpiady. Po sprawdzeniu prac: I miejsce zajęła Katarzyna Kucabińska (kl. 2THL),  II miejsce zdobyła Maja Oleksa – Skubisz (kl. 1TI), III miejsce przypadło Weronice Kurdziel (kl. 1TL). Laureatki trzech pierwszych miejsc w etapie szkolnym będą reprezentować ZSzZ w Dynowie podczas etapu wojewódzkiego konkursu.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, natomiast osobom zakwalifikowanym do etapu wojewódzkiego życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach.

Szkolnymi koordynatorami projektu są: Pani Kinga Oleksa – Skubisz oraz Pani Izabela Jach.

22 listopada 2022r.

 

 

22 listopada 2022r.

WYJAZD UCZNIÓW DO TEATRU w RZESZOWIE.

 

         W dniu 21 listopada 2022 roku grupa 44 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, wraz z opiekunkami, wybrała się do Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, by obejrzeć spektakl „Kolumbowie”. Przedstawienie zostało zrealizowane przez aktorów Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu.

Sztuka opowiadała o przeżyciach młodego pokolenia, zaskoczonego wybuchem II wojny światowej. Bohaterowie zostali postawieni przed trudnymi wyborami. Musieli dostosować się do nowej, panującej wokół nich rzeczywistości, która kategoryzowała ludzi ze względu na pochodzenie i niszczyła wszystkie dobre uczucia. Sztuka w ciekawy i realistyczny sposób przybliżyła młodym widzom nie tylko tekst literacki, ale przede wszystkim uzmysłowiła, jak trudne były problemy pokolenia Kolumbów. Opiekunkami podczas wyjazu były Panie: Elżbieta Kiszka, Karolina Bal i Katarzyna Stpiczyńska.

21 listopada 2022r.

21 listopada 2022r.

Etap szkolny XXXIII Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem

„Bóg jest Miłością objawioną w Słowie"


                  W dniu 17 listopada 2022 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, odbył się etap szkolny XXXIII Olimpiady Teologii Katolickiej, organizowanej przez
Wydział Katechetyczny Diecezji Pelplińskiej we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Hasło tegorocznej olimpiady brzmi: "Bóg jest Miłością objawioną w Słowie". Celem olimpiady jest edukacja religijna młodzieży, umacnianie wiedzy religijnej. Przyjęta formuła ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy religijnej, jak i sprzyjanie rozwojowi wiary młodego człowieka. W etapie szkolnym XXXIII Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem "Bóg jest Miłością objawioną w Słowie", wzięło udział 18 uczniów z naszej szkoły, którzy mieli za zadanie rozwiązać test składający się z 38 pytań.

Do etapu  diecezjalnego zakwalifikowali się zdobywcy 2 czołowych miejsc.

I miejsce - Aleksandra Gierula z klasy 3THL (50 pkt na 52 pkt możliwe do zdobycia)
II miejsce
Dawid Bujdasz z klasy  3THL. (46 pkt na 52 pkt możliwe do zdobycia)
oraz III miejsce  - Anna Gierula z klasy 1TL (42 pkt na 52 pkt możliwe do zdobycia).

Uczniom dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów! Nad prawidłową organizacją konkursu czuwał ks. Dominik Majchrowicz.

18 listopada 2022r.

18 listopada 2022r.

         Półfinał Wojewódzki Licealiady w badmintonie w Zarzeczu.

 

W dniu 18 listopada 2022 r. w Zarzeczu odbył się Półfinał Wojewódzki Licealiady  w badmintonie dziewcząt i chłopców.

Drużyna Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w składzie: Natalia Gierlach – kl. 4TIa, Wiktoria Grzegorzak - kl. 1TL i Kinga Salisz – kl. 4THLb zajęła III miejsce. 

 Również III miejsce zajęła drużyna chłopców w składzie: 

Jakub Baran - kl. 4TPSa, Ernest Ostafiński – kl. 4THLb, Jakub Sarnicki - 4TPSa i Kamil Wróblicki - kl. 4TIa.

Opiekunem dziewcząt jest Pani Alina Paściak, a  chłopców  Pan Paweł Gierula.

Obydwu drużynom i opiekunom serdecznie gratulujemy.

                  

                    Spotkanie z uczniami klas maturalnych.

W dniu 18.11.2022r. w auli szkolnej odbyło się spotkanie z uczniami klas maturalnych (4THLb, 4TIb, 4TPSb) w czasie którego, Pani Dyrektor Halina Cygan przypomniała o procedurach i wymaganiach egzaminu maturalnego i zawodowego oraz poinformowała o przebiegu próbnych egzaminów: maturalnego w dniach 22.11.2022r.  - 24.11.2022r., przebiegu próbnego egzaminu zawodowego w dniach 29.11.2022r.  -  01.12.2022r., a także o przebiegu egzaminu zawodowego w styczniu 2023r. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli także: Wicedyrektor szkoły Pan Piotr Zdeb, Kierownik Szkolenia Praktycznego Pan Marcin Kałamucki,  oraz uczący nauczyciele.

18 listopada 2022r.

 

17 listopada 2022r.

 

Warsztaty katechetyczne dla nauczycieli – katechetów Dekanatu Dynów

pod nazwą: „Zrozumieć rzeczywistość. Antychrześcijański triumwirat: biurokracja- plutokracja – marksizm kulturowy - cz. I”

w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

           W dniu 17 listopada 2022r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyły warsztaty katechetyczne dla nauczyciel – katechetów Dekanatu Dynów pod nazwą: „Zrozumieć rzeczywistość. Antychrześcijański triumwirat: biurokracja- plutokracja – marksizm kulturowy - cz. I”.

Warsztaty katechetyczne rozpoczął szkolny zespół montażem słowno - muzycznym „Miłość to wierność wyborowi”, poświęconym Wielkim Polakom – św. Janowi Pawłowi II i Bł. Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu. Program słowno – muzyczny został zakończony ukochanym utworem św. Jana Pawła II „Barka”, w śpiew którego włączyli się wszyscy uczestnicy spotkania. Natomiast uroczystego otwarcia warsztatów dokonała Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, która powitała zaproszonych gości: ks. Prałata dra. Norberta Podhoreckiego - Dziekana Dekanatu Dynowskiego - Dekanalnego Wizytatora ds. Religii , Pana Stanisława Tymowicza – Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a także wszystkich uczestników warsztatów katechetycznych – księży - katechetów i katechetów świeckich z Dekanatu Dynów. 

Warsztaty katechetyczne dla nauczycieli – katechetów Dekanatu Dynów pod nazwą: „Zrozumieć rzeczywistość. Antychrześcijański triumwirat: biurokracja- plutokracja – marksizm kulturowy - cz. I”. prowadził ks. Prałat dr Norbert Podhorecki - Dziekan Dekanatu Dynowskiego - Dekanalny Wizytator ds. Religii. W trakcie warsztatów zostało poruszone wiele bardzo ważnych kwestii związanych z nauczaniem religii w szkołach. Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o udziale w warsztatów katechetycznych.  

Ks. Dziekanowi Norbertowi Podhoreckiemu serdecznie dziękujemy za zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów katechetycznych, a wszystkich księżom - katechetom i katechetom świeckim z Dekanatu Dynów za udział. galeria zdjęć ..>>

17 listopada 2022r.

Uroczyste podsumowanie III edycji konkursu plastycznego

„Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży”dla szkół Dekanatu Dynowskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie byli organizatorami III edycji konkursu plastycznego „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży” dla szkół Dekanatu Dynowskiego pod honorowym patronatem: Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego, Dziekana Dekanatu Dynów Ks. Prałata dra. Norberta Podhoreckiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa Dynów Pana Krzysztofa Strzyża, Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie Pani Grażyny Paździorny oraz patronatem medialnym Radia FARA – Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej.

W dniu 17 listopada 2022r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie obyło się uroczyste podsumowanie konkursu. Został on przeprowadzony w trzech grupach wiekowych: grupa I – klasy I – III szkoły podstawowej, grupa II – klasy IV – VI szkoły podstawowej, grupa III klasy VII i VIII szkoły podstawowej i szkoły  ponadpodstawowe./.../   czytaj więcej ..>> pdf  

galeria zdjęć ..>>

16 listopada 2022r.

Warsztaty „Edukacja na rzecz przedsiębiorczości oraz rozwijanie kompetencji społecznych – planszowa gra ekonomiczna - Chłopska Szkoła Biznesu”

w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

  W dniu 16.11.2022r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, kolejny już raz odbyły się warsztaty, w których wzięli udział uczniowie z klasy 2THL  (5–letnie Technikum w zawodzie technik handlowiec/technik logistyk) z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Warsztaty  - Edukacja na rzecz przedsiębiorczości oraz rozwijanie kompetencji społecznych – planszowa gra ekonomiczna „Chłopska Szkoła Biznesu” to gra, w którą równocześnie może grać od 12 do 30 osób.

Gra została opracowana przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie jako narzędzie edukacyjne, szkoleniowe lub integracyjne, służące do pracy z grupą. Gra „Chłopska Szkoła Biznesu” jest rozgrywana w czasie rzeczywistym, co umożliwia bezpośrednie interakcje uczestników rozgrywki i wywołuje u nich silne emocje i ogromne zaangażowanie, uczy logicznego myślenia i planowania! Młodzież wykorzystuje podstawy programowe, podstawowe pojęcia ekonomiczne o których uczy się w szkole na przedmiotach zawodowych, kształtuje postawy przedsiębiorcze, uczy prowadzenia negocjacji, podejmowania ryzyka, współpracy w grupie, umiejętności nawiązywania kontaktów handlowych, samodzielności w działaniu, rozwija kreatywność, innowacyjność, chęć podejmowania inicjatyw oraz świetne integruje grupę.

Nasza współpraca z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej (MCIZ) w Rzeszowie nieprzerwanie trwa od roku 2005 czyli już 17 lat i bardzo liczymy na kolejne lata. Warsztaty prowadziła Pani Mariola Lidwin - doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej przy Ochotniczych Hufcach Pracy w  Rzeszowie. Młodzież jak zwykle wyszła bardzo usatysfakcjonowana. Warsztaty otworzyła Pani Dyrektor Halina Cygan, której serdecznie dziękuję za wspieranie działalności Szkolnego Ośrodka kariery „Twoja Przyszłość”. Organizatorem warsztatów był Szkolny Ośrodek „Kariery Twoja Przyszłość”.

                                                                    Anna Fara

doradca zawodowy

16 listopada 2022r.

15 listopada 2022r.

 

Etap szkolny „Ogólnopolskiej Olimpiady greckiej i rzymskiej”

 oraz „Olimpiady słowiańskiej”

 

           Dnia 14 listopada 2022 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie miał miejsce etap szkolny „X edycji Ogólnopolskiej Olimpiady greckiej i rzymskiej” oraz „Olimpiady słowiańskiej”. Naszą szkołę reprezentowali: Eliza Tyka (klasa 1TL), Maja Oleksa-Skubisz (klasa 1TI), Alicja Kowal (klasa 2THL) oraz Norbert Kiełbasa (klasa 3TI).

           Celem obu olimpiad było rozwijanie wyobraźni i wyzwalanie aktywności twórczej uczniów, rozwijanie ich zainteresowań literackich oraz głębsze poznanie kultury greckiej, rzymskiej i słowiańskiej. Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki konkursu oraz dziękujemy uczniom za udział w wydarzeniu.

          Szkolnymi koordynatorami olimpiad były: Pani Katarzyna Stpiczyńska oraz Pani Izabela Jach.

14 listopada 2022r.

Spotkanie z doradcami zawodowymi

z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej działającym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie 

 

W dniu 14.11.2022r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  dla uczniów klas: 4TPSb (technik pojazdów samochodowych)4TIb (technik informatyk)4THLb (technik handlowiec/technik logistyk) i 3a (mechanik pojazdów samochodowych) odbyło się spotkanie informacyjne na temat: „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?” oraz “Mobilność w obszarze europejskiego rynku pracy – usługi sieci EURES”. 

Zakres tematyczny obejmował informacje przydatne w planowaniu kariery zawodowej po ukończeniu szkoły, ważne informacje dotyczące rynku pracy w Polsce oraz za granicą,  wymagania pracodawców na rynku pracy oraz możliwości wsparcia własnej działalności. Uczniowie otrzymali od doradców zawodowych, bardzo przydatne informacje, które będą mogli wykorzystać w momencie podjęcia pracy lub dalszej nauki na studiach wyższych. Spotkanie odbyło się w auli szkolnej.

Informacji udzieliła Pani  Urszula Adamczyk doradca zawodowy oraz Pan Wojciech Woś - doradca EURES z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej działającym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.  Bardzo cieszymy się z owocnej współpracy z WUP w Rzeszowie, która trwa już 17 lat.  Liczymy na dalsza współpracę. Dziękujemy Pani Dyrektor Halinie Cygan za wspieranie i pomoc w działalności Szkolnego Ośrodka Kariery działającego w naszej szkole.     .. galeria zdjęć ..>>

 

11 listopada 2022r.

OBCHODY 104. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI  W DYNOWIE.

 

W 104 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości, w Dynowie odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, a następnie złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz część artystyczna w murach Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie.

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  reprezentowali: Dyrektor  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pani Halina Cygan, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie a zarazem Radny Miasta Dynowa Pan Piotr Krupa. W obchodach tradycyjnie uczestniczył szkolny poczet sztandarowy pod opieką Pani Karoliny Prokop i Pana Roberta Tarnawskiego w składzie: sztandarowy – Oliwier Krupa, Artur Brożek oraz asysta – Gabriela Bielec, Martyna Szeremeta, Oliwia Król i Aleksandra Gierula. /.../ 

..pełny tekst..>> pdf

 

                                                    

 

15.11.2022r.wtorek - spotkanie z rodzicami – wg harmonogramu

 

 

Warsztaty katechetyczne

 „Zrozumieć rzeczywistość.

 Antychrześcijański triumwirat: biurokracja- plutokracja – marksizm kulturowy - cz.

w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego

w Dynowie

17.11.2022r. – czwartek – godz. 13.30 – 16.00

10 listopada 2022r.

 

Uroczysta akademia z okazji 104. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

i 21. rocznicy nadania Zespołowi Szkół Zawodowych w Dynowie

imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

     

W dniu 10 listopada 2022r. w sali gimnastycznej zgromadziła się społeczność szkolna aby uczcić  104. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości  i 21. rocznicę nadania szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Odbyło się także wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego”, tym samym cała społeczność szkolna włączyła się w akcję „Szkoła do hymnu”. Zespół artystyczny przygotowany przez Panią Beatę Irzyk i Panią Izabelę Jach przedstawił bardzo piękny program patriotyczno - religijny, a podsumowania dokonała Pani Dyrektor Halina Cygan.   W tym dniu obchodzimy także 21. rocznicę nadania naszej szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W programie artystycznym było bardzo dużo nawiązanie do naszego Patrona Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jego nauki, posłannictwa…... Cała uroczystość miała bardzo podniosły i uroczysty charakter. W uroczystej akademii wziął także udział Pan Stanisław Tymowicz - Prezes Stowarzyszenia  Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

galeria zdjęć ..>>

 

„Szkolny etap XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej”.

 

W dniu 9 listopada 2022 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbył się szkolny etap XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmiało: „W świecie rosnącej inflacji. Wymiar mikro- i makroekonomiczny”. Honorowy patronat nad XXXVI Olimpiadą objął Narodowy Bank Polski.           

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

W Olimpiadzie wzięli udział uczniowie z klas: 2THL, 3THL oraz 4THLa, którzy mieli za zadanie rozwiązać test składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru, zadanie z podstaw ekonomii oraz odpowiedzieć na jedno pytanie o charakterze ogólnym nawiązujące do myśli przewodniej OWE. Wyniki poznamy w późniejszym terminie. Uczniom życzymy sukcesów!       

Nad prawidłową organizacją konkursu czuwały Pani Renata Łybacka, Pani Agnieszka Smaroń oraz Pani  Anna Kałamucka.

10 listopada 2022r.

 

Wyniki III Edycji KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pod hasłem:

 

Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński

w oczach dzieci i młodzieży”

 

 

dla szkół Dekanatu Dynów , organizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

Jury konkursowe w składzie:    Pani Katarzyna Płodzień – Błażej ze Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Pani Małgorzata Kopczak  - specjalista ds. edukacji i promocji w Nadleśnictwie Dynów, Ks. Prałat Marek Wojnarowski – Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa  Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Diecezjalny Konserwator Zabytków, wykładowca WSD w Przemyślu, Ks. Robert Ryba – redaktor Radia „FARA – Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej, wyłoniło zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych.  

..pełny tekst i wyniki ..>> pdf             galeria zdjeć ..>> pdf

 

07 listopada 2022r.

 

Zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas drugich.

         

 W dniu 07 listopada 2022r. w auli szkolnej odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas drugich: 2a, 2TI, 2THL, 2TPS z zakresu odpowiedzialności prawnej osób nieletnich  i cyberprzemocy. Zajęcia prowadzili przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji  w Rzeszowie: młodszy aspirant Małgorzata Dencikowska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie i starszy aspirant Tomasz Surowiak - asystent Referatu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w  Rzeszowie.

Podczas zajęć, które przebiegały w bardzo miłej atmosferze, uczniowie mogli poznać wiele aspektów prawnych dotyczących osób nieletnich. Poza tym młodzież mogła poznać niektóre tajniki pracy policjantów.                  galeria zdjęć ..>>

01 listopada 2022r.

Kwesty na cmentarzu w Dynowie w dniu 1 listopada 2022r.

 

"Powinno się być jak chleb,

 który dla wszystkich leży na stole

z którego każdy może kęs dla siebie ukroić

i nakarmić się jeśli jest głodny."

 (św. Brat Albert)

 Podobnie jak w latach poprzednich, w dniu 01 listopada 2022r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (ponad 26 osób), uczestniczyli we wspaniałej lekcji wychowawczej, kwestowali na cmentarzu w Dynowie na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Dynowie (koordynator Pani Elżbieta Kiszka  i Pani Karolina Bal). Za te działania szkoła już w latach poprzednich od zarządu towarzystwa otrzymała zaszczytną statuetkę „BLIŹNIEMU SWEMU ”za szczególne zasługi w niesieniu pomocy ludziom bezdomnym i ofiarowane im Serce. Datki zebrane podczas tegorocznej kwesty zostaną przeznaczone jak co roku na potrzeby najuboższych.

Także w dniu 01 listopada 2022r. nauczycielki Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie: Pani Natalia Chyłek, Pani Katarzyna Stpiczyńska i Pani Magdalena Wolańska również na cmentarzu dynowskim wzięły udział w „XIX kweście na rzecz odnowy starego cmentarza”. Organizatorem zbiórki było Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego – Towarzystwo Przyjaciół Dynowa. Towarzystwo zebrane fundusze przeznaczy na odnowę – ratowanie kolejnych nagrobków na dynowskiej nekropolii. Wszystkich ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za dobre serce i przekazane środki finansowe, a kwestującym za poświęcony świąteczny czas.

PAŹDZIERNIK  - 2022/2023

 

03.10.2022r.- 28.10.2022r.  -   praktyka zawodowa kl. 3TI i kl.3THL

07.10.2022r.piątek       - analiza z egzaminu maturalnego 2021/2022

14.10.2022r.piątek        - uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

20.10.2022r.czwartek    - X edycja Wojewódzkiego Konkursu „Leśne dyktando”.

21.10.2022r.piątek        - akcja krwiodawstwa w szkole.

31.10.2022r.poniedziałek - dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Szkoła będzie zamknięta.

Stacja Kontroli Pojazdów czynna od 7.00 - 18.00

28 października 2022r.

Ogólnopolski projekt "BohaterON – włącz historię!"

po raz kolejny w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

           W październiku 2022 r. rekordowa ilość uczniów z następujących klas: (1TI, 1TL, 1TH, 2TI, 4THLb, 4TIa, 4THLa) w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie wzięła udział w ogólnopolskim projekcie "BohaterON – włącz historię!", mającym na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku i postaw patriotycznych. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Kolejna już edycja projektu odbyła się pod patronatem honorowym m.in. Prezesa Rady Ministrów, Marszałków Sejmu i Senatu, Ministra Edukacji i Nauki oraz we współpracy z m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Polski i  Instytutem Pamięci Narodowej. W ramach akcji uczniowie uczestniczyli w zajęciach dedykowanych zatytułowanych: „Głód, brud i wesela – życie codzienne podczas Powstania Warszawskiego”, zgodnie ze scenariuszem zaproponowanym przez organizatorów. Główną częścią projektu było umieszczenie wpisu na stronie www.dumnizpowstancow.pl, gdzie młodzież mogła podziękować osobiście żyjącym powstańcom za ich odwagę i poświęcenie. Mamy nadzieję, że mapa z wpisami z całej Polski sprawi im wiele radości, zwłaszcza, że nasza lokalizacja pokazuje dumne 105 wpisów! Prezentujemy niektóre z nich:

Udział w projekcie sprawił, że Powstanie Warszawskie nie jest już dla uczniów jedynie kolejnym tematem w zeszycie, a ożywioną historią, która dzięki ich pamięci zostanie przekazana następnym pokoleniom. Poznając historie ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej, wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, narażających swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, młodzież zyskuje tak potrzebne w dzisiejszych czasach wzorce do naśladowania.

Koordynatorami projektu były: Pani Izabela Jach i Pani Kinga Oleksa-Skubisz.  

28 października 2022r.

Projekt „Lekcje z ZUS” debiutuje w naszej szkole!

 

W bieżącym roku szkolnym 2022/2023 Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie przystąpił do ogólnopolskiego projektu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Lekcje z ZUS”. Projekt powstał, by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków wie, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja by wykluczyć się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom. W ramach akcji uczniowie z czterech klas: 1TI, 2THL, 4TIa i 4THLa, wzięli udział w dedykowanych zajęciach, podczas których korzystali m.in. z materiałów dydaktycznych przygotowanych specjalnie dla nich, oglądali filmy oraz prezentacje poświęcone tematyce ubezpieczeń społecznych oraz mieli możliwość przedyskutowania interesujących ich zagadnień.

Projekt objął honorowym patronatem Minister Edukacji i Nauki oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Kolejnym etapem jest Olimpiada- etap szkolny, do którego chęć przystąpienia zgłosiło aż 50 uczniów. Z niecierpliwością czekamy także na spotkanie z przedstawicielami rzeszowskiego oddziału ZUS. Koordynatorami projektu są: Pani Izabela Jach i Pani Kinga Oleksa-Skubisz

28 października 2022r.

"Lekcja o Funduszach Europejskich"- już po raz SIÓDMY w naszej szkole!

 

         W październiku 2022r. uczniowie z klas: 1TI (5-letnie technikum w zawodzie technik informatyk) oraz 4THLb (4-letnie technikum w zawodzie technik logistyk/technik handlowiec) wzięły udział w projekcie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Lekcja o Funduszach Europejskich", poświęconemu zagadnieniom rozwoju lokalnego. Uczniowie poprzez grę planszową i materiały edukacyjne mieli szansę zrozumieć, czym jest zaangażowanie mieszkańców w rozwój miejscowości i skąd brać środki na finansowanie pomysłów, które zmieniają lokalną przestrzeń. Dowiedzieli się także jak  fundusze europejskie wpływają na rozwój ich miejscowości. Poznali również dedykowane wsparcie, jakim zostanie objęty makroregion w latach 2021-2027, tj. program „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej”. Format tegorocznej edycji opierał się na dwóch jednostkach lekcyjnych. W pierwszej części uczniowie zapoznali się m.in. z terminami takimi jak rozwój lokalny, fundusze europejskie, budżet obywatelski, konsultacje społeczne czy „Lokalne Grupy Działania”. Natomiast następna lekcja zaczęła się od podzielenia uczniów na 5-osobowe zespoły, po czym uczniowie wzięli udział w strategicznej grze planszowej „Projekt Miasto!”. Zadaniem graczy było zbudowanie własnego miasta oraz zarządzanie nim poprzez realizację najbardziej opłacalnych projektów, współpracę z innymi graczami w celu rozwijania miasta w sposób zrównoważony, przyjazny mieszkańcom i atrakcyjny dla inwestorów. Była to zdecydowanie najbardziej emocjonująca część zajęć. Akcja, w której uczestniczymy już po raz siódmy, skierowana jest do szkół ponadpodstawowych z terenów Polski Wschodniej z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego.    Szkolnym koordynatorem akcji jest Pani Kinga Oleksa-Skubisz.

28 października 2022r.

 

XLII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023.

 

              W czwartek 27.10.2022r. w sali Sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego, przy ul. Bernardyńskiej w Rzeszowie, odbyła się XLII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023. W sesji uczestniczyli m.in. Dyrektorzy szkół  jednostek Powiatu Rzeszowskiego, którzy przedstawili sprawozdania z działalności w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.

             Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowała Pani Dyrektor Halina Cygan, która przedstawiła sprawozdanie z działalności szkoły w oparciu o przygotowaną prezentację.

27 października 2022r.

Warsztaty katechetyczne

 

 „Zrozumieć rzeczywistość. Antychrześcijański triumwirat: biurokracja- plutokracja – marksizm kulturowy - cz. I”

                 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie

17.11.2022r. – czwartek – godz. 13.30 – 16.00

27 października 2022r.

IX miejsce drużyny chłopców

w Ogólnopolskim Finale Sztafetowych Biegów Przełajowych w Tomaszowie Lubelskim.

 

 26.10.2022r. Tomaszowie Lubelskim odbył się Ogólnopolski Finał Sztafetowych Biegów Przełajowych. Udział w tych zawodach zagwarantowała sobie drużyna chłopców, która pewnie wygrała rywalizację na szczeblu powiatowym, a następnie wojewódzkim. Warto wspomnieć o tym, że nasz zespół zdołał pokonać takie szkoły jak Zespół Szkół Sportowych w Rzeszowie czy I LO w Sanoku.

Na Ogólnopolski Finał ekipa z naszej szkoły wybrała się dzień wcześniej (25.10.2022r.), by móc spokojnie odpocząć po trudach podróży w Hotelu „Arkadia”. Nazajutrz rano po śniadaniu i czasie wolnym zespół wraz z opiekunami Panem Markiem Paściakiem wybrał się już do na miejsce zawodów, gdzie po zgłoszeniu drużyny do startu i dopełnieniu wszystkich czynności formalno- organizacyjnych czekał na rozpoczęcie biegu w swojej kategorii (rocznik 2003 i młodsi).

Po intensywnej rozgrzewce drużyna udała się na miejsce startu, który zaplanowany był na godzinę 15:30. Po krótkim instruktażu wykonanym przez sędziego startowego pozostała już tylko walka. Drużyny rywalizowały na dość trudnej trasie o długości 1,2 km. Na starcie w tej kategorii wiekowej pojawiło się 13 z 16 zespołów (tylko mistrzowie województw) z całej Polski. Po bardzo zaciętej walce do ostatnich metrów trasy nasza drużyna zdobyła IX miejsce. Poziom rywalizacji jak na szczebel krajowy przystało był bardzo wysoki i o każde miejsce wyżej trzeba było włożyć mnóstwo wysiłku, za co zawodnikom bardzo dziękujemy !!!!.

Należy też podkreślić, że wyjazd mógł się odbyć dzięki przychylności Dyrekcji Szkoły oraz wsparciu finansowemu i organizacyjnemu: Ministerstwa Sportu i Turystyki, Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w RzeszowieStowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

Drużynie i opiekunom serdecznie gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy, a podziękowania kierujemy dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do tego, że ten wyjazd doszedł do skutku.

 

26 października 2022r.

„Umarłym wieczność dotąd trwa,

dokąd pamięcią się im płaci…” 

 Piękna akcja i wspaniała lekcja wychowawcza

          

Przed Świętem Zmarłych grupa uczniów z Samorządu Uczniowskiego pod opieką Pani Katarzyny Marcinek, Pana Piotra Marcinka i Pani Aliny Paściak przygotowała, wiązanki na groby zmarłych nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Ta coroczna akcja jest wyrazem szacunku i pamięci dla tych, którzy swojej życie zawodowe poświęcili wychowaniu i edukacji młodzieży oraz pracowali na rzecz naszej szkoły. Uczniowie nie zapomnieli również o swoich koleżankach i kolegach, którzy zmarli podczas trwania nauki w ZSzZ w Dynowie lub tuż po jej zakończeniu. Im także zapalili symboliczne światełko pamięci i złożyli wiązankę.

 

Odeszli od nas nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni

 

      Edward Owski i Franciszek Kiszka (dyrektorzy szkoły)Antoni Pełzak, Alfred Welc (kierownicy warsztatów szkolnych)Edmund WalusZbigniew DymczakStanisław CyganMichalina Nowosielska, Maria Radoń, Danuta KrasnopolskaMichał DereńWacław SochackiStanisław Chudzikiewicz Władysław BieńkoTadeusz RząsaMaria WasieńkoIrena KędzierskaKazimierz KociubaLudmiła OwskaStanisława KrólJózef Tymowicz, Maria Szpiech, Antoni Fara, Stanisław Chrzan, Marian Tarnawski, Ryszard Barański, Danuta Rejkowska, Marek Fara, Wiesław Łabędzki.

 Uczniowie

Agata Konrad, Natalia Trybulska, Aleksandra Banaś, Arkadiusz Kolano.

                                   Dziękujemy Stowarzyszeniu Przyjaciół ZSzZ w Dynowie za pomoc materialną w przygotowaniu tej szczytnej akcji.

                                                                                                                                                                                Opiekun SU

 

26 października 2022r.

 „Warsztaty przedsiębiorczości”

dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

        26 października 2022r. we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie, Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie i Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie odbyły się „Warsztaty przedsiębiorczości” dla uczniów klas czwartych 4 – letniego technikum (4TIb, 4THLb, 4TPSb) i klasy trzeciej branżowej szkoły I stopnia (3a) Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

      Otwarcia „Warsztatów Przedsiębiorczości” dokonali Pan Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski, Pani Halina Cygan dyrektor szkoły, oraz Pani Beata Madera z Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Pan Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski w imieniu Pana Józefa Jodłowskiego Starosty Rzeszowskiego oraz swoim własnym podziękował, m.in. za zorganizowanie warsztatów i podkreślił jak ważne jest przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy po ukończeniu szkoły. Uczniowie z każdej klasy stworzyli 4 grupy ćwiczeniowe po 6 osób. Każda z grup miała za zadanie z przygotowanych przez pracowników PUP listy zawodów – profesji stworzyć pomysł na własną firmę, opracować biznes plan i zaprezentować w formie graficznej. Zajęcia warsztatowe otworzył wykład Pani Magdaleny Pamuły na temat: „Przedsiębiorcze postawy i zachowania”. Po kilkugodzinnych dyskusjach, konsultacjach z doradcami zawodowymi, nauczycielami przedmiotów ekonomicznych, „burzy mózgów” w poszczególnych grupach udało się przygotować i zaprezentować pomysły na własną firmę.Komisja oceniająca w składzie: Pani Anna Wajda, Pani Beata Madera, Pani Beata Wrona, Pani Marta Wiśniowska, Pani Magdalena Pamuła, Pani Renata Potoczna - Smaroń i Pani Agnieszka Smaroń dokonała oceny poszczególnych biznes planów i sposobu ich prezentacji według ściśle określonych kryteriów punktowych. I miejsce – grupa D , II miejsce – grupa C, III miejsce – grupa B , IV miejsce – grupa A

    Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie i Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie. Komisja oceniająca podkreśliła ogromne zaangażowanie, zdyscyplinowanie i kreatywność wszystkich grup. Z pewnością taka forma zajęć z przedsiębiorczości zostanie powtórzona.

Słowa podziękowania za pomoc w zorganizowaniu „Warsztatów przedsiębiorczości” kierujemy do: Pana Józefa Jodłowskiego Starosty Rzeszowskiego, Pana Marka Sitarza Wicestarosty Rzeszowskiego, Pana Jacka Góraka Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz wszystkich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

 

22 października 2022r.

Szkolny etap „XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej”.

 

W dniu 21 października 2022 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbył się szkolny etap XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu.

           Głównym celem konkursu było pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów szkół ponadpodstawowych problematyką logistyczną, poszerzenie wiedzy logistycznej uczniów w ramach nieobowiązkowej ścieżki edukacyjnej, ocena stopnia przyswojenia treści kształcenia zawartych w podstawach programowych zawodów technik logistyk i technik spedytor, wsparcie dydaktyki formami rywalizacji i rankingu wiedzy, motywowanie do kontynuacji kształcenia na studiach wyższych, wzmacnianie sylwetek uczestników Olimpiady w procesach rekrutacji do pracy zawodowej oraz w ubieganiu się o kontynuację nauki w szkołach.

Konkurs przeznaczony był dla chętnych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test on-line składający się z 25 pytań. Wyniki poznamy w późniejszym terminie.

Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwały Pani Renata Łybacka oraz Pani Anna Kałamucka.

22 października 2022r.

 

XII edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem „Potyczki Logiczne”

 

       Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w dniu 06 grudnia 2022r. (wtorek) pod patronatem:

    Starosty Rzeszowskiego.

    Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

    Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

    Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie,

organizuje XII edycję Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne” dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Rzeszowski. Konkurs zgodnie z regulaminem rozpocznie się o godz. 9.00 w auli szkolnej.               Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

                                                                                  

                                                                           Organizatorzy 

      Regulamin konkursu          ..>> pdf

     Karta zgłoszenia              ..>> doc, >> pdf

    Oświadczenie nauczyciela .>> doc, >> pdf

    Oświadczenie rodziców    ..>> doc, >> pdf

21 października 2022r.

„Ludzki organizm jest jedynym źródłem krwi.

Krew jest potrzebna o każdej porze roku, dnia… codziennie.

Niezależnie od jej grupy, każda kropla przyczynia się do ratowania życia.”

 

W dniu 21 października 2022 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się kolejna akcja krwiodawstwa zorganizowana wśród pracowników i pełnoletniej młodzieży naszej szkoły, a przeprowadzona przez Pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Pobór krwi odbywał się na sali gimnastycznej od godz. 9:00 do godz. 13:00. Po zakończeniu donacji okazało się, że w sumie zebrano ponad 8 litrów krwi. Także i tym razem można było liczyć na naszych uczniów, którzy bezinteresownie podzielili się z potrzebującymi najcenniejszym darem jakim jest krew i tym samym przyczynili się do uratowania niejednego ludzkiego życia.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie do uczestnictwa w dzisiejszej akcji krwiodawstwa. Dziękuję uczniom, pracownikom, jak i absolwentom ZSzZ w Dynowie oraz mieszkańcom Dynowa i okolic, którzy uczestniczą w każdej akcji organizowanej w naszej szkole. Dziękuję również tym uczniom, którzy po raz pierwszy dołączyli do grona krwiodawców ZSzZ w Dynowie, a także tym wszystkim, którym z różnych powodów nie udało się dzisiaj oddać krwi, a bardzo tego chcieli. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się przeprowadzić jeszcze nie jedną tak szczytną akcję charytatywną.

Szczególne podziękowania składam Personelowi RCKiK w Rzeszowie, który przyjmuje zaproszenia i dokonuje wyjazdowych poborów krwi w naszej szkole oraz Pani Dyrektor Halinie Cygan za możliwość przeprowadzania akcji krwiodawstwa w ZSzZ w Dynowie.

 

Organizator i koordynator akcji

Piotr Marcinek

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

21 października 2022r.

Akcja "ŚWIATEŁKO PAMIĘCI DLA ŁYCZAKOWA"

 

Już po raz 16. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się Akcja "ŚWIATEŁKO PAMIĘCI DLA ŁYCZAKOWA". Włączając się w inicjatywę Telewizji Rzeszów uczniowie i nauczyciele zebrali wspólnie łącznie 460 zniczy, które 20.10.2022r. zostały przekazane do punktu zbiorczego w TVP Rzeszów. 1 listopada zebrane znicze zostaną zapalone na największych i najstarszych nekropoliach Lwowa: Łyczakowie, Cmentarzu Orląt oraz Cmentarzu Janowskim i Jaworowskim. Dzięki ofiarności i pracy wielu wolontariuszy, Cmentarz Orląt i Cmentarz Łyczakowski pełne są szacunku i wspomnień o tych, co odeszli, a często też oddali życie za ojczyznę. W tym roku znicze będą też zapalane na grobach żołnierzy poległych w toczących się walkach na Ukrainie. Koordynatorem szkolnej zbiórki zniczy była Pani Katarzyna Stpiczyńska.

                      Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy

 

 

 

 

 

 

19 października 2022r.

X edycja Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego  „Leśne dyktando” w Zespole Szkół Zawodowych

 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

 20 października 2022r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się X edycja Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego pod hasłem „Leśne dyktando” dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego.

Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Pan Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski, Pan Marek Marecki Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie i Pan Zygmunt Frańczak Burmistrz Dynowa.  

Organizatorami konkursu byli: Nadleśnictwo Dynów, Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie.

Uroczystego otwarcia konkursu dokonali: Wicestarosta Rzeszowski – Pan Marek Sitarz, Pani Halina Cygan - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Pani Magdalena Misiorowska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Pan Krzysztof Strzyż – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów, Pan Stanisław Tymowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie.

Uczestnicy konkursu 82 osoby z 23 szkół (przygotowanych przez 30 opiekunów) z całego województwa podkarpackiego mieli za zadanie napisanie poprawnie wysłuchanego tekstu, który zawierał słownictwo związane z lasem, jego mieszkańcami (autorem tekstu była Pani Małgorzata Kopczak - specjalista ds. edukacji i promocji w Nadleśnictwie Dynów). Jury konkursowe, które stanowili nauczyciele – opiekunowie po sprawdzeniu wszystkich prac wyłoniło zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych. /..../  czytaj więcej ..>> pdf

19 października 2022r.

I miejsce w Finale Wojewódzkim Licealiady

i awans do finału krajowego drużyny

 Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

 w Dynowie

 w sztafetowych biegach przełajowych w kategorii chłopców

w Kolbuszowej.

 

       Dnia 19.10.2022 roku w Kolbuszowej odbył się Finał Wojewódzki w sztafetowych biegach przełajowych. W zawodach tych  wzięła udział reprezentacja Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w kategorii chłopców, która prawo startu w finale wojewódzkim wywalczyła wygrywając  eliminacje  powiatowe.

Drużyna występująca w składzie: Łukasz Jasiński - kl. 4TIb, Gabriel Paściak –kl. 1TL, Bartłomiej Kubrak – kl.4TIb, Bartosz Chrapek – kl. 1TI, Michał Bazanowski – kl. 4TPSb i Kamil Pyrcz – kl. 4TPSa po bardzo zaciętej walce zdobyła I miejsce i wywalczyła  awans do  finału  krajowego, który odbędzie się w dniach 25 - 26.10.2022 roku w Tomaszowie Lubelskim.

Słowa uznania i podziękowania należą się zawodnikom, którzy wzięli udział w przygotowaniach do zawodów a nie biegali w finale, a są to: Michał Skałuba, Kamil Brzozowski, Łukasz Grzegorzak, Filip Goleś, Jakub Baran, Dominik Kurdziel i Mateusz Gołąb. Opiekunem drużyny jest Pan Marek Paściak

Drużynie i Opiekunowi serdecznie  gratulujemy i  trzymamy  kciuki  za udany występ na szczeblu krajowym

 

 18 października 2022r.

 

 

 

Etap szkolny konkursu informatycznego „Kruko IT Cup 2022”

 

Dnia 18.10.2022r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczyli w zdalnej sesji konkursu  informatycznego organizowanego  przez „Firmę Kruko:io” z siedzibą w Rzeszowie. „Firma  Kruko:io” zajmuje się projektowaniem i tworzeniem oprogramowania dla firm  w oparciu o technologie informatyczne w różnych językach programowania w zależności od potrzeba klienta.

W konkursie wzięło udział 5 trzyosobowych drużyn z technikum w zawodzie technik informatyk z klas: L9 - 4TIb, WBarka - 4TIa UNOM - 4TIa, 3BIT - 4TIa, PcPajace - 3TI.

Wypełniając interaktywny formularz  uczniowie zmierzyli się z pytaniami z zakresu podstawy programowej technika informatyka zawierające  języki programowania w języku C++,PHP + MySql, bezpieczeństwa  sieci, software i hardware we współczesnych komputerach. Wyniki konkursu poznamy w najbliższym czasie.   

Opiekunami uczniów byli: Pani Barbara Ślemp, Pan Sławomir Litwin, Pan Wojciech Hamerla.

 

 

 

 

18 października 2022r.

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

w Dynowie w najlepszej 10 – tce w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym Szkół w roku szkolnym 2021/2022.

                                     

 

W dniu 18 października 2022r. w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale odbyło się wojewódzkie podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół, gmin, powiatów i klubów za rok szkolny 2021/2022. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie znalazł się w gronie najlepszych szkół ponadpodstawowych pod względem rywalizacji sportowej, zajmując VI miejsce w województwie w kategorii Licealiady. Patronat nad klasyfikacją szkół objęła Pani Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty, która wręczyła także na ręce dyrektora szkoły, Pani Haliny Cygan oraz nauczycieli wychowania fizycznego, Pana Tomasza Chrapka i Pana Marka Paściaka pamiątkową statuetkę oraz nagrodę rzeczową. W uroczystej gali sportowej wziął także udział Dyrektor Wydziału Społeczno – Oświatowego Pan Adam Kozak.

Prowadzący uroczystość Pan Jacek BigusWiceprezes Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie podkreślił, iż obecność dynowskiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w gronie najlepszych szkół Podkarpacia w rywalizacji sportowej jest kolejną historyczną chwilą zarówno dla Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, jak i dla samej szkoły, która może być dumna z osiągnięcia kolejnego takiego sukcesu. Największym sukcesem roku szkolnego 2021/2022 było IV miejsce drużyny chłopców w Ogólnopolskim Finale Drużynowych Biegów Przełajowych w Aleksandrowie Łódzkim. Wszystkim zawodnikom i nauczycielom wychowania fizycznego serdecznie gratulujemy!

 

17 października 2022r.

POWIATOWA LICEALIADA W SZACHACH

 

W dniu 17 października 2022r. w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Dynowie odbyła się Powiatowa Licealiada w szachach - gry drużynowe. W tej imprezie udział wzięła drużyna Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w składzie: Eliza Tyka z kl. 1TL, Paweł Dudycz kl. 4TIb, Michał Sowa z kl. 4TIb oraz Adrian Szłapa kl. 4THLa. Po zaciętej rywalizacji  prowadzonej w duchu „fair play” nasz zespół uplasował się na III miejscu. Zawodnikom dziękujemy za sportową postawę i walkę o każdy punkt oraz życzymy dalszych sukcesów. Opiekunem drużyny był Pan Piotr Marcinek.

14 października 2022r.

                                 

                         Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych.

 

W dniu 14 października 2022r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się, zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,  uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych. Podczas uroczystości zostały wręczone, min. nadane postanowieniem Ministra Edukacji i Nauki, Medale Komisji Edukacji Narodowej. Wśród odznaczonych znalazła się Pani Barbara Ślemp nauczycielka przedmiotów zawodowych i matematyki w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.  Podziękowania nauczycielom przekazała  Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, która – gratulując sukcesów – życzyła wszelkiej pomyślności w realizacji codziennych wyzwań.  Pani Barbarze Ślemp gratulujemy przyznanego odznaczenia.

 

 

 14 października 2022r.

„W nich nadal żyć będziecie treścią swej duszy,

całą swoją wiedzą,  oświadczeniem i mądrością.”  

 Kard. Stefan Wyszyński

Dzień Edukacji Narodowej

w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

w Dynowie.

            14 października 2022r. młodzież Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, przygotowanym programem artystycznym - obrazującym na wesoło życie szkoły, powitała swoich wychowawców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły i rodziców na uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

               Pani Dyrektor Halina Cygan przekazując życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w swoim wystąpieniu powiedziała, m.in. „…. wyrażam słowa uznania dla całego Grona Pedagogicznego oraz wszystkich Pracowników Szkoły.  Życzę wszystkim nauczycielom aby trudowi wkładanemu w edukację towarzyszyły zaufanie i szacunek uczniów oraz satysfakcja z dobrze wykonywanej pracy. Niech praca  z młodzieżą będzie przyjemnością, a sukcesy uczniów nagrodą za codzienny trud. Byłym Nauczycielom i Pracownikom  Szkoły  chciałam  także  podziękować  za  wieloletni trud włożony w wychowanie  młodego pokolenia i  rozwój  Zespołu  Szkół  Zawodowych im. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Dynowie….” /..../ Wyrazem wdzięczności ze strony uczniów, za trud nauczycielski, były symboliczne kwiaty, wręczone pedagogom i pracownikom szkoły, a także Pani Dyrektor Halinie Cygan, przez Prezesa, Wiceprezesa i Członka Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych Dynowie Pana Stanisława Tymowicza, Panią Bogusławę Pinkowicz i Pana Marka Paściaka. /.../ ..pełny tekst ..>> pdf

 

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Szkoły

                                                                                                                                     „Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce”

                                                                                                                    Cyprian Kamil Norwid

   Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyrażam słowa uznania dla całego Grona Pedagogicznego oraz wszystkich Pracowników szkoły. Życzę wszystkim nauczycielom aby trudowi wkładanemu w edukację towarzyszyły zaufanie i szacunek uczniów oraz satysfakcja z dobrze wykonywanej pracy. Niech praca z młodzieżą będzie przyjemnością a sukcesy uczniów nagrodą za codzienny trud. Do życzeń dołączam wyrazy uznania dla Państwa codziennego trudu, wszystkich podejmowanych działań służących rozwojowi Szkoły oraz uczącej się w Jej murach młodzieży. Gratuluję wytrwałości i życzę aby nigdy nie utraciliście Państwo chęci pracy z drugim człowiekiem. Byłym Nauczycielom i Pracownikom Szkoły chciałam także podziękować za wieloletni trud włożony w wychowanie młodego pokolenia i rozwój Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które przypomina doniosłość faktu utworzenia w 1773r. Komisji Edukacji Narodowej, gratuluję Państwu przyznanych odznaczeń państwowych, nagród Starosty Rzeszowskiego oraz nagród Dyrektora szkoły. Są one wyrazem uznania dla Państwa wysiłku, osiągnięć i autorytetu zawodowego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia sukcesów zawodowych i osobistych, satysfakcji płynącej z pracy, a przede wszystkim sił i zdrowia. Życzę Państwu i Waszym Rodzinom szczęścia i doświadczania samego dobra.

                                                                                                                                 Wszystkim serdecznie dziękuję  i gratuluję !!!            

                                                                                                                      Halina Cygan

                                                                                                                        Dyrektor

              ZSzZ w Dynowie

Dynów, 14 października 2022r.

 13 października 2022r.

Medale za Długoletnią Służbę dla nauczycieli

Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

W dniu 13 października 2022r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie było okazją do wręczenia zasłużonym nauczycielom i pracownikom oświaty z województwa podkarpackiego Krzyży Zasługi, Medali za Długoletnią Służbę i Medali Komisji Edukacji Narodowej.

To oświatowe święto, które zaszczyciły swą obecnością: Wojewoda Podkarpacki – Pani Ewa Leniart oraz Podkarpacki Kurator Oświaty – Pani Małgorzata Rauch, zgromadziło wielu nauczycieli z podkarpackich szkół, wyróżnionych za sukcesy edukacyjne i wychowawcze. Przed uroczystością wręczenia odznaczeń, Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart skierowała do nauczycieli gratulacje oraz podkreśliła, że zawód nauczyciela to szczególna misja, która wymaga pasji i zaangażowania. Z kolei Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch powiedziała, że dowodem na sukces zawodowy nauczycieli są sukcesy naukowe ich uczniów.

Wśród wyróżnionych znaleźli się nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie:  Pan wicedyrektor Piotr Zdeb oraz Pani Beata Irzyk zostali odznaczeni Medalami Srebrnymi za Długoletnią Służbę, a Pani Renata Łybacka otrzymała Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

Nagrodzonym nauczycielom serdecznie gratulujemy!!!

 

 

 

OBCHODY ŚWIĘTA DRZEWA 2022 – XX EDYCJA

 

 Dnia 11 października 2022r. w ramach tegorocznych obchodów „Święta Drzewa” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Dynów: Panią Małgorzatą Kopczak i Panem Damianem Dominem. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy: 1a, 1TI, 1TL, 1TH, 1TPS,   młodzieży została przedstawiona prezentacja dotycząca różnego rodzaju gatunków drzew, występujących w Polsce. Tematyka prezentacji obejmowała charakterystykę wybranych gatunków drzew, które można spotkać na Podkarpaciu.

Dokładnie omówiono takie drzewa jak: cis pospolity, dąb, sosna, jodła, świerk. Oprócz zdjęć i opisów w/w gatunków młodzież została „zarzucona” szeregiem ciekawostek dotyczących zastosowania poszczególnych części drzew w kuchni czy medycynie. Nie zabrakło również informacji o miejscu drzew w tradycji, kulturze, podaniach i wierzeniach ludowych.

Mając świadomość jak wiele korzyści mogą dać nam drzewa, warto mieć w swoim ogrodzie, choć jedno z nich. Zachęcamy do sadzenia rodzimych gatunków i doceniania ich bogactwa. Dziękujemy Panu Krzysztofowi Strzyżowi - Nadleśniczemu Nadleśnictwu Dynów za współpracę przy organizacji obchodów „Święta Drzewa”Państwu Leśnikom, za piękne pokazanie roli drzew w życiu każdego z nas oraz więzi z nimi, które tworzyły się od zarania dziejów.

 11 października 2022r.

Sztafetowe Biegi Przełajowe w ramach Licealiady w Dynowie.

 

11.10.2022r. w Dynowie odbyły się Sztafetowe Biegi Przełajowe w ramach Licealiady. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego reprezentowały drużyny zarówno dziewcząt jak i chłopców pod opieką  Pana Tomasza Chrapka i Pana Marka Paściaka.

Drużyna dziewcząt uplasowała się na II miejscu, występując w składzie: Natalia Kowal, Wiktoria Bujdasz, Julia Radoń, Sylwia Dudek, Anna Gierula, Martyna Bandyk. Chłopcy zaś wygrali rywalizację i tym samym awansowali do finału wojewódzkiego, który odbędzie się dnia 19.10.2022r. w Kolbuszowej. Skład drużyny chłopców: Łukasz Jasiński, Michał Bazanowski, Chrapek Bartosz, Gabriel Paściak, Bartłomiej Kubrak i Kamil Pyrcz. Z bardzo dobrej strony pokazali się młodzi pierwszoklasiści.Zespół Szkół Zawodowych wystawił również drugą drużynę chłopców która zajęła III miejsce.   

Młodzieży i opiekunom serdecznie gratulujemy.

 

 

 10 października 2022r.

 

Zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas pierwszych.

         

      W dniu 10 października 2022r. w auli szkolnej odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas pierwszych: 1a, 1TI, 1TH, 1TL, 1TPS z zakresu odpowiedzialności prawnej osób nieletnich  i cyberprzemocy. Zajęcia prowadzili przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji  w Rzeszowie: młodszy aspirant Małgorzata Dencikowska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie i starszy aspirant Tomasz Surowiak - asystent Referatu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w  Rzeszowie.

Podczas zajęć, które przebiegały w bardzo miłej atmosferze, uczniowie mogli poznać wiele aspektów prawnych dotyczących osób nieletnich. Poza tym młodzież mogła poznać niektóre tajniki pracy policjantów.

07 października 2022r.

                Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego organizuje III Edycję Konkursu pt. „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński

w oczach dzieci i młodzieży” dla szkół Dekanatu Dynów.

 

  Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Prace plastyczne mogą być wykonane techniką: graficzną, malarską, rysunkową, haftem lub inną. Szczegółowych informacji , w poniższym wywiadzie, udziela katecheta uczący religii w naszej szkole ks. Dominik Majchrowicz.

Zapraszamy !!!

07 października 2022r.

Udział uczniów

Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Dynowie w 11 edycji Narodowego Czytania

 

              Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP i zapoczątkowana została w 2012 roku wspólną lekturą "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Lekturą jedenastej edycji Narodowego Czytania w 2022 roku są „Ballady i romanse" Adama Mickiewicza – w dwusetną rocznicę pierwszej ich publikacji. Ponadto, rok 2022 to Rok Romantyzmu Polskiego, więc wybór tej pozycji jest uzasadniony.  Korzystając  z zaproszenia Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Dynowie – Pani Grażyny Paździorny, w dniu 7 października 2022 roku, uczniowie klasy 4THLa (5-letnie technikum w zawodzie technik logistyk/ technik handlowiec w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie) pod opieką Pani Bogusławy Pinkowicz wzięli udział w tej jakże wartościowej akcji promującej czytelnictwo i polską literaturę.

Oprawę muzyczną temu wydarzeniu zapewnili uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie, dając popisy  gry na różnych instrumentach i  wykorzystując odpowiednie w nastroju - do tekstów literatury romantycznej – utwory muzyczne. Oprócz prowadzącej całe spotkanie  Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Dynowie – Pani Grażyny Paździorny, głos zabrali również: Burmistrz Miasta Dynowa, Pan Zygmunt Frańczak i Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Pani Halina Cygan, która w imieniu swoim, całej społeczności szkolnej oraz Pana Prezesa Stanisława Tymowicza i członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie wyraziła uznanie dla organizatorów wydarzenia i podkreśliła dydaktyczny, wychowawczy i patriotyczny aspekt akcji Narodowego Czytania.    Oczywiście i uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do tej wspaniałej akcji i przeczytali jedną z ballad Adama Mickiewicza. Był to utwór ”Świteź”, a lektorami interpretującymi fantastyczne wydarzenia byli : Gabriela Pyś, Piotr Kopacki (uczniowie 5-letniego technikum w zawodzie technik logistyk) i ich nauczycielka – Bogusława Pinkowicz.

 

07 października 2022r.

FINAŁ WOJEWÓDZKI LICEALIADY W „FESTIWALU SZTAFET” - 

STALOWA WOLA 2022.

 

Dnia 06 października 2022r. w Stalowej Woli na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się FINAŁ WOJEWÓDZKI LICEALIADY W „FESTIWALU SZTAFET”.  W zawodach tych udział wzięli uczniowie naszej szkoły. Reprezentacja dziewczyn pod okiem Pana Tomasza Chrapka wystąpiła w składzie: Martyna Bandyk, Wiktoria Bujdasz, Natalia KowalJulia Radoń (sztafeta 4 x 100m) oraz  Sylwia Dudek, Anna GierulaPatrycja Pękalska, Kaja Trzyna (sztafeta 4 x 400m). Natomiast w skład drużyny chłopców weszli: Michał KaszyckiDamian Mazur, Dawid Piela, Michał Skałuba (sztafeta 4 x 100m) oraz Michał Bazanowski, Mateusz Gołąb, Łukasz Jasiński, Bartłomiej Kubrak (sztafeta 4 x 400m).  Reprezentację uzupełniał rezerwowy Kamil Pyrcz.

Opiekunem „teamu” był Pan Paweł Gierula

Po bardzo zaciętej rywalizacji reprezentacje Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie mogą pochwalić się następującymi sukcesami: IV miejsce wywalczyła sztafeta 4 x 400m chłopców a sztafeta 4 x 100m, chłopców uplasowała się na V miejscu. Natomiast wyniki rywalizacji sztafet dziewczyn przedstawiają się następująco: sztafeta dziewczyn 4 x 100m zajęła VIII miejsce a sztafeta 4 x 400m uplasowała się na IX pozycji. 

          Obydwu drużynom i opiekunom serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne sportowe sukcesy.

 

 

 

 

 

07 października 2022r.

V TURNIEJ STRZELECKI

O PUCHAR STAROSTY RZESZOWSKIEGO „W HOŁDZIE NIEPODLEGŁEJ”

 

W dniu 07.10.2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie z okazji 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbył się IV Turniej Strzelecki z broni pneumatycznej o Puchar Starosty Rzeszowskiego „W hołdzie Niepodległej”. Celem zawodów poza rywalizacją czysto sportową jest popularyzowanie strzelectwa sportowego w naszym regionie, integrowanie środowisk szkolnych, podnoszenie umiejętności strzeleckich, a także propagowanie strzelectwa sportowego jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego. W Turnieju strzelano z karabinka pneumatycznego Gamo Delta Fox GT Whisper w postawie stojącej z odległości 10 m.

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowała drużyna w składzie: Michał Bazanowski z kl. 4TPSb,Łukasz Kulig z kl. 4TPSb, Paweł Dudycz z kl. 4TIb i Piotr Sienko z kl. 4TIb pod opieką Pana Piotra Marcinka.

Po zaciętej rywalizacji nasz zespół zajął VI miejsce. Uczestnikom dziękujemy za sportową postawę i życzymy sukcesów na przyszłość.

04 października 2022r.

04 października 2022r.

Zawody sportowe Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej

w Rzeszowie

Dnia 04.10.2022r. na stadionie „Resovii” Rzeszów odbyły się zawody sportowe w ramach Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej. Można więc powiedzieć, że rok szkolny 2022/2023 został zainaugurowany. W zawodach tych udział wzięli uczniowie naszej szkoły. Reprezentacja dziewczyn pod okiem Pana Pawła Gieruli wystąpiła w składzie: Natalia Kowal, Julia Radoń, Wiktoria Bujdasz (100m), Anna Gierula, Iwona Czajkowska, Sylwia Dudek (800m), Mariola Tłuścik, Weronika Zielińska, Kaja Trzyna (skok w dal), Karolina Wajda, Patrycja Pękalska, Martyna Bandyk (pchnięcie kulą).

Natomiast w skład drużyny chłopców weszli: Dawid Piela, Michał Kaszycki, Bartłomiej Kubrak (100m), Łukasz Jasiński, Gabriel Paściak (800m), Kamil Pyrcz (1500m), Michał Skałuba, Marcin Pudysz, Hubert Niemiec (skok w dal), Michał Zając, Mateusz Szerszeń, Bartosz Dymczak (pchnięcie kulą) oraz Damian Mazur, który uzupełnił skład sztafety 4x100m.

Opiekunem „teamu” jest Pan Marek Paściak.

Na  ostateczne wyniki rywalizacji trzeba jeszcze zaczekać, ale po wstępnych wyliczeniach wynika, że drużynie dziewczyn udało się zebrać 548 pkt, natomiast chłopcy z wynikiem 900 pkt. powinni znaleźć się w gronie 15 najlepszych drużyn w województwie. Obydwu drużynom i opiekunom serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne sportowe sukcesy.

 

 

 

 

03 października 2022r.

 

Warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla uczniów

Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

              

03 października 2022r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się lekcja z zakresu prawa pracy: „Pierwsza praca”, prowadzona przez  Panią Wiktorię Trelę współpracującą z Fundacją Togatus PRO BONO. Lekcja była prowadzona w ramach realizacji programu „Nieodpłatnej Pomocy Prawnej” w których uczestniczyli uczniowie klas: 4TIb, 4THLb, 4TPSb, 3a. Dzięki takiemu projektowi młodzież mogła poznać niektóre zagadnienia prawne, które są i będę przydatne w życiu. Projekt nieodpłatnych warsztatów prawnych jest realizowany przez Fundacją Togatus PRO BONO we współpracy z Powiatem Rzeszowskim.

 Dziękujemy Organowi ProwadzącemuPowiatowi Rzeszowskiemu na czele z Panem Starostą Rzeszowskim Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Rzeszowskim Markiem Sitarzem za możliwość udziału w tego typu zajęciach.

30 września 2022r.

Warsztaty w ramach projektu „Go To Dent – profilaktyka próchnicy zębów”.

 

W dniu 30 września 2022r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie   odbyły się warsztaty edukacji zdrowotnej - projektu „Go To Dent – Profilaktyka próchnicy zębów” realizowanego w ramach programu profilaktycznego Ministerstwa Zdrowia. Nasza szkoła  kontynuuje rozpoczętą w ubiegłym roku szkolnym współpracę w projekcie „Go To Dent – profilaktyka próchnicy zębów”, w którym udział wzięły klasy drugie, a obecnie do udziału w programie zgłoszone zostały klasy czwarte: 4TIb (technik informatyk), 4THLb (technik handlowiec/technik logistyk, 4TPSb (technik pojazdów samochodowych).

Na zorganizowanym dla uczniów spotkaniu w auli szkolnej zaprezentowane zostały zagadnienia związane z zachowaniami zdrowotnymi młodzieży, ze stylem życia sprzyjającym zdrowiu, działaniami z obszaru profilaktyki stomatologicznej oraz promocji zdrowia jamy ustnej. Młodzież z uwagą i dużym zaangażowaniem uczestniczyła w warsztatach przygotowanych przez NZOZ Remedium Sp. z o.o. (grupa LUX MED) oraz Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, przeprowadzonych  przez doświadczonego trenera, specjalistę zdrowia publicznego i promocji zdrowia – lekarza stomatologa, a zarazem kierownika projektu „Go To Dent – profilaktyka próchnicy zębów” Panią Katarzynę Lewtak. Szkolnym koordynatorem programu jest Pani Alina Paściak.

 

29 września 2022r.

Z okazji Dnia Chłopaka

wszystkim chłopcom zarówno tym Starszym - pracującym w ZSzZ w Dynowie, jak i młodszym uczęszczającym - do naszej szkoły życzymy wszystkiego co najlepsze:

zdrowia, sukcesów w pracy lub nauce , spełnienia wszelkich marzeń, oraz radości i uśmiechu na twarzy.

 Samorząd Uczniowski w ZSzZ w Dynowie

29 września 2022r.

Wyjazd integracyjny klasy 4TPSb do kina do Rzeszowa.

 

W dniu 29 września 2022r. uczniowie klasy 4TPSb (4-letnie technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie) wraz z opiekunami Panią Magdaleną Wolańską i Panią Karoliną Bal udali się do „Multikina” w Galerii Millenium Hall w Rzeszowie na projekcję filmu pt. „Top Gun: Maverick”. Jest to wspaniały sequel filmu „Top Gun”, nakręconego 36 lat wcześniej, w 1986 roku. /..../

Niewątpliwie połączenie wbijających w fotel zdjęć popisów lotniczych, sporej dawki nostalgii oraz poruszającej opowieści o budowaniu swojego dziedzictwa i wymianie pokoleń , sprawia, iż film  pozostanie na długo w pamięci widzów. Poza tym wyjazd był świetną okazją do doskonalenia swoich umiejętności języków, ale przede wszystkim do integracji uczniów.  czytaj więcej ..>> pdf

28 września 2022r.

 INFORMACJA DLA RODZICÓW, WYCHOWAWCÓW I UCZNIÓW

Dnia 6 października 2022r. od godz. 9.00 do godz. 12.00 w naszej szkole pełnić będzie dyżur psycholog pani Dominka Maj, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rzeszowie. Wszystkich chętnych prosimy o wcześniejsze umówienie się na konsultacje poprzez telefoniczny kontakt z pedagogiem szkolnym p. Elżbietą Kiszka.

Program

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

to warsztaty umiejętności wychowawczych opracowane na podstawie książek Adele Faber i Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?” oraz pozycji autorstwa Joanny Sakowskiej.

 

Warsztaty są cyklem spotkań, dzięki którym rodzice mogą poszerzyć umiejętności dobrego kontaktu z dziećmi i wpływu na ich zachowanie, uświadomić sobie mocniejsze i słabsze strony własnej postawy rodzicielskiej, aby mądrze kochać i wychowywać efektywnie, pomagać
w rozwoju, budując więź stanowiącą najistotniejszy czynnik chroniący przed zachowaniami ryzykownymi. Mogą też pomóc rodzicom radzić sobie w wielu nowych czy trudnych dla nich sytuacjach związanych z procesem wychowania./.../

Warsztaty obejmują 6 spotkań po 3 godziny lekcyjne, raz w tygodniu w czwartek godz. 15:45 do 18.00
BARDZO WAŻNA jest obecność na pierwszym spotkaniu.
Ilość miejsc ograniczona  (maksymalnie 12-15 osób)

Zapisy TRWAJĄ -  kontakt za pośrednictwem Sekretariatu poradni  17 85 28 130 z osobą prowadzącą - mgr Iwona Masłowska, psycholog, trener „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”

 

.... czytaj pełny tekst ..>> pdf

Warsztaty dla Dobrych Rodziców

 

to program, mający na celu wyposażenie w konkretne techniki postpowania z dziećmi, które pokażą jak być dobrym rodzicem, dobrą mamą, dobrym tatą, ale także dobrym partnerem: mężem, żoną, siostrą, córką, itd.

 

Warsztaty prowadzą do wzrostu świadomości, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującej, oznacza to, że aby zmienić dziecko należy zacząć od siebie!/.../

                

Warsztaty będą odbywać się w co drugi poniedziałek

w godz. 16.00 – 18.00 w sali konferencyjnej Poradni.

Warsztaty prowadzi – Agnieszka Kotowicz – pedagog

                               - Magdalena Wojtuch – psycholog

Zapisy przyjmujemy osobiście w Poradni lub telefonicznie

pod nr tel. 17 8528130 do 03.10.2022r.                                                                                         

Startujemy 10.10.2022 godz.16.00

 

     czytaj pełny tekst informacji..>> pdf

 

 

 

25 września 2022r.

 

Jubileusz 50-lecia powstania i działalności

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli.

 

W dniu 24 września 2022r. uroczyście świętowano 50-lecie istnienia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mrowli. Jubileusz połączony był z organizowanymi po raz 20. obchodami Powiatowego Dnia Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego. Uroczystą mszę świętą w kościele pw. św. Łukasza Ewangelisty w Mrowli, odprawił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Wątroba. Powiat Rzeszowski reprezentował Wicestarosta Rzeszowski - Pan Marek Sitarz wraz z Przedstawicielami Zarządu i Rady Powiatu Rzeszowskiego, a Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Wicedyrektor szkoły - Pan Piotr Zdeb./.../

Uroczystość 50-lecia istnienia ośrodka w Mrowli została połączona z 20. Powiatowym Dniem Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi, który obchodzono po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Powiat Rzeszowski już u zarania swego istnienia stawiał na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Tutaj utworzono pierwszy w województwie podkarpackim Powiatowy Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego. A jedną z pierwszych inicjatyw było stworzenie cyklicznej imprezy pod nazwą Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego, ustanowionej przez Radę Powiatu Rzeszowskiego 28.12.1999 roku.

           Z okazji jubileuszu na ręce Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mrowli, - Pani Elżbiety Świder zostały przekazane gratulacje i podziękowania, w tym od dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Rzeszowski.

Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom, Uczniom, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mrowli z okazji tak pięknego jubileuszu,  składamy szczere gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.              pełny tekst ..>> pdf

24 września 2022r.

 

Uroczyste Jubileuszowe Obchody 100-lecia Zespołu Teatralnego przy Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" w Dynowie

 

          W dniu 24.09.2022r., na zaproszenie Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie – Pani Halina Cygan i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie – Pan Stanisław Tymowicz, brali udział w Uroczystych Jubileuszowych Obchodach 100-lecia Zespołu Teatralnego przy Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Dynowie.

       Uroczystą Galę, w Domu Strażaka w Dynowie, poprzedziła Jubileuszowa Msza Święta w kościele parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Dynowie, którą odprawił ks. Prałat dr Stanisław Janusz.            

        Podczas uroczystości na ręce Prezesa TG „Sokół” w  Dynowie, a zarazem Reżysera teatru – Pani Krystyny Dżuły został wręczony, przez Dyrektora – Panią Halinę Cygan i Prezesa – Pana Stanisława Tymowicza, pamiątkowy grawerton, oraz kwiaty z jubileuszowymi życzeniami i gratulacjami dla całego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i Członków Zespołu Teatralnego.

23 września 2022r.

Wyjazd integracyjny klasy 3TI do kina do Rzeszowa.

 

          W dniu 23 września 2022r. uczniowie klasy 3TI (5-letnie technikum w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie) wraz z opiekunami Panią Bogusławą Pinkowicz i Panią Renatą Mazur udali się do „Multikina” w Galerii Millenium Hall w Rzeszowie na projekcję filmu pt. „Top Gun: Maverick”. Jest to wspaniały sequel filmu „Top Gun, nakręconego 36 lat wcześniej, w 1986 roku.

Jego akcja rozgrywa się 30 lat po wydarzeniach z „Top Gun. Maverick wraca do szkoły lotniczej Top Gun, gdzie musi zmierzyć się ze swoją przeszłością, szkoląc grupę młodych pilotów, wśród których jest syn jego najlepszego przyjaciela, porucznika Nicka „Goose’a” Bradshawa, który zginął w jednej z misji. Wielkim atutem filmu są zdjęcia. Wszystkie ewolucje powietrzne myśliwców są pięknie nagrane, wprawiają wręcz w zachwyt.

„Top Gun: Maverick” jest także opowieścią o poświęceniu, próbie odkupienia win, ale przede wszystkim o poznaniu, zrozumieniu i pokonaniu własnych słabości. Udowadnia, że przyznanie się do swoich ułomności to najtrudniejszy krok, ale ogromnie istotny, jeśli chcemy się rozwijać.

           Wszystkim uczniom film bardzo się podobał.  Ten wyjazd do kina był dużą dawką przyjemności przed czterotygodniową praktyką zawodową, którą uczniowie klasy 3TI rozpoczynają już w październiku.

 

22 września 2022r.

 

 

 

Obchody 100-lecia rejestracji Zespołu Teatralnego przy Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Dynowie.

 

 18 września 2022 roku członkowie Zespołu Teatralnego przy Towarzystwie Gimnastycznym Sokół w Dynowie wraz z zaproszonymi gośćmi świętowali 100- lecie swojej działalności artystycznej. To właśnie w roku 1922 Władysław Biega - Dyrektor szkoły, pedagog i przyjaciel młodzieży zarejestrował zespół przy stowarzyszeniu, które działało w środowisku od 1905. Działaczom środowiska teatralnego przyszedł następnie z pomocą dr Ferdynand Benoni, który zakupił dla „Sokoła” budynek, zaś zasługą sędziego Lisowskiego stał się w latach trzydziestych jego remont sfinansowany ze składek obywatelskich./..../

Podczas obchodów nie mogło zabraknąć występów szkolnych artystów oraz grup artystyczno-teatralnych. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentował uczeń klasy 4THLa Piotr Kopacki, który zaśpiewał piosenkę Eugeniusza Bodo „Umówiłem się z nią na dziewiątą”, dając popis swoich niezwykłych umiejętności aktorskich oraz wspaniałego głosu./..../ Dalszą część uroczystości uświetnili aktorzy dynowskiej sceny, którzy odegrali krótkie fragmenty spektakli wystawianych na deskach teatru w ciągu ostatnich 42 lat! /..../ Warto nadmienić, iż nauczycielka naszej szkoły Pani Magdalena Wolańska aktywnie działa w Zespole Teatralnym od 2012 roku./..../

Z okazji jubileuszu składamy serdeczne gratulacje na ręce Pani reżyser Krystyny Dżuły oraz wszystkich członków i działaczy Zespołu Teatralnego, życząc jednocześnie wytrwałości oraz kolejnych sukcesów.   ..>> czytaj pełny tekst

20 września 2022r.

Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych.

   

W dniu 20 września 2022r. w sali gimnastycznej odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. Na początku miało miejsce krótkie powitanie przez konferansjerów: Dyrektora szkoły Pani Haliny Cygan, Wicedyrektora szkoły Pana Piotra Zdeba, Kierownika szkolenia praktycznego Pana Marcina Kałamuckiego, nauczycieli, rodziców i uczniów, w tym szczególnie uczniów klas pierwszych. Następnie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod opieką Pani Katarzyny Marcinek, Pani Honoraty Mikoś we współpracy z: Panią Agnieszką Smaroń, Panem Krystianem Serwatką, Panem Markiem Paściakiem przygotowali krótki montaż słowno - muzyczny. Po jego zakończeniu przedstawiciele wszystkich klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Akt ślubowania przekazano Pani Dyrektor szkoły Halinie Cygan, która poprzez wręczenie legitymacji szkolnych przedstawicielom klas "symbolicznie” pasowała pierwszoklasistów na uczniów ZSzZ w Dynowie".

        Opiekunami Samorządu Uczniowskiego, w skład którego wchodzi poczet sztandarowy są: Pani Katarzyna Marcinek i Pani Honorata Mikoś, a pocztu sztandarowego, m.in. Pan Robert Tarnawski.

Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu pogratulowała pierwszoklasistom oraz zapewniła, że wszyscy dołożą starań, aby w szkole czuli się bezpiecznie, a nauka nie była tylko obowiązkiem ale i przyjemnością. Cała uroczystość przebiegła w bardzo miłej atmosferze. Po jej zakończeniu wszystkie klasy wykonały pamiątkowe zdjęcia.

19 września 2022r.

19 września 2022r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie Rodziców z Wychowawcami klas maturalnych

 

Spotkanie ogólne w auli szkolnej, w dniu 28.09.2022r. (środa)  godz. 15.30 z udziałem maturzystów.

  Po zakończeniu spotkania ogólnego, spotkania z wychowawcami klas harmonogramu

16 września 2022r.

 Spotkanie z rodzicami i wybory Rady Rodziców

 

W dniu 15 września 2022r. w sali gimnastycznej odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów. W trakcie spotkania z rodzicami, Pani Dyrektor Halina Cygan przedstawiła wszystkich wychowawców i nauczycieli oraz przekazała informacje o szkole i o obowiązujących dokumentach szkolnych.

       Ponadto w tym dniu odbyły się także wybory Rady Rodziców. Przewodniczącą Rady Rodziców została ponownie wybrana Pani Ewa Trzyna.

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 jest następujący:

Przewodnicząca Rady Rodziców – Ewa Trzyna

Zastępca Przewodniczącej          - Martyna Chrapek

Sekretarz                                    - Ewa Hubka - Saleh         

Członkowie:  - Ewelina Kic

                     - Dominika Pinda – Ślimak.

Komisja rewizyjna: Monika Karaś,

                              Anna Kopacka,

                              Katarzyna Misiołek

           Wszystkim członkom Zarządu Rady Rodziców gratulujemy wyboru na w/w stanowiska i liczymy jak co roku na owocną współpracę.

14 września 2022r.

XVI  Plener Kulturalny Szlakiem Dziedzictwa Kulturowego

   

  W dniach 13 - 14 września 2022r. uczniowie Michał Skałuba, Jakub Chruścicki, Dariusz Tymowicz z kl. 4THLb, Michał Bazanowski – kl. 4TPSb, Łukasz Jasiński, Bartłomiej Kubrak - kl. 4TIb, Dominik Kurdziel – kl. 4TIa pod  opieką Pana Tomasza Chrapka uczestniczyli w XVI Plenerze Kulturalnym Szlakiem Dziedzictwa Kulturowego organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.

W pierwszym dniu miało miejsce zwiedzanie Zamku Pilcza w Smoleniu, cmentarza legionistów w Bydlinie, Zamku w Rabsztynie oraz Muzeum Podziemnego w Olkuszu.

Dzień drugi zaczął się od zwiedzania Pustyni Błędowskiej, następnym punktem pleneru był Pałac Mieroszewskich w Będzinie, a na koniec dnia miało miejsce zwiedzanie Parku Gródek w Jaworznie.

    Dziękujemy Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem, oraz Dyrektorowi Wydziału Społeczno – Oświatowego Panu Adamowi Kozakowi za zorganizowanie pleneru i umożliwienie udziału uczniom naszej szkoły.

 

 

 

14 września 2022r.

Udział uczniów i nauczycieli

Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA 2022”

 

 W dniu 14 września 2022r. odbyła się „29. akcja Sprzątanie Świata – Polska” pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze!”.  Zorganizowana została we współpracy z Urzędem Miasta Dynów - Referatem Rozwoju Gospodarczego, który przekazał worki i rękawiczki dla uczestników oraz zapewnił wywóz zebranych odpadów. Trasa akcji obejmowała teren miasta Dynowa, a dokładnie część ul. Polnej, ul. 1-go Maja, ul. Dworską, obrzeża parkingu przy dworcu autobusowym i teren urwiska przy Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Dynowie.

W sprzątaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych: 1TI, 1TL, 1TH i 1TPS oraz nauczyciele: Pani Karolina Bal, Pan Ryszard Dymczak, Pani Izabela Jach, ks. Dominik Majchrowicz, Pani Renata Potoczna – Smaroń, Pan Robert Tarnawski i Pani Honorata Mikośszkolny koordynator akcji. Tego typu działania mają na celu promowanie nie śmiecenia oraz edukację odpadową. Uczestnicy tegorocznej akcji mieli za zadanie nie tylko zebrać śmieci, ale również je posegregować, co było dla nich praktyczną lekcją ekologii. Poprzez takie akcje terenowe młodzież uczy się poszanowania dla przyrody i odpowiedzialności za kształt środowiska pozostawionego przyszłym pokoleniem. Dostrzega też problemy zaśmiecania środowiska, często boleśnie uświadamiając sobie niewłaściwe zachowania względem przyrody.

  Wszystkim biorącym udział w sprzątaniu dziękujemy i zapraszamy na kolejne akcje ekologiczne

14 września 2022r.

13 września 2022r.

Patronowi szkoły Błogosławionemu  Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu społeczność

Zespołu Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w I rocznicę beatyfikacji

Beatyfikacja Kard. Stefana Wyszyńskiego odbyła się 12 września 2021 w Warszawie

 

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli na Bugiem, która w tym czasie leżała w zaborze rosyjskim. Był drugim dzieckiem Stanisława (1876-1970) i Julianny Wyszyńskich (1877-1910) z domu Karp. Ojciec był organistą i parafialnym pisarzem. Stefan wychowywał się w wielodzietnej, pobożnej i patriotycznej rodzinie. Miał cztery siostry – rok starszą Anastazję, młodszą o dwa lata Stanisławę, o trzy lata – Janinę i Zofię, która, urodzona w 1910 r. zmarła po kilku tygodniach – oraz młodszego o sześć lat brata Wacława, który zmarł w 1918 r.1 Stefan jako kilkulatek został ministrantem. Przez dwa lata chodził do miejscowej szkoły powszechnej, w której podstawowym językiem nauczania był rosyjski. Ojczystej historii i kultury uczył go w domu potajemnie ojciec Stanisław. On też zabierał syna pod osłoną nocy do Puszczy Białej, gdzie wspólnie z zuzelskimi gospodarzami stawiali krzyże na grobach powstańców styczniowych./.../ więcej..>>https://beatyfikacja.info/

Kardynał Nycz:

 Prymasa Tysiąclecia charakteryzowała troska o każdego człowieka

“Kard. Wyszyński może nam służyć jako wzór poprzez swoje zjednoczenie z Bogiem, swoją modlitwę i swoją pracowitość oraz troskę o człowieka. Chciałbym być tak zorganizowanym i potrafić tak pracować jak On. Drugi wymiar to modlitwa. Przy tylu zajęciach jakie miał, potrafił wygospodarować obowiązkowy czas na rozmowę z Panem Bogiem” – mówi kard. Kazimierz Nycz w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną.

 

Cytaty - Kard. Stefana Wyszyńskiego 

 

Największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać.

Modlitwa uwielbienia przynosi więcej radości i mocy, niż modlitwa błagalna.

Życie jest większe od legend, bo w życiu jest prawda.

Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca.

Nie musisz wszystkiego rozumieć, wystarczy, że wszystko, co Bóg daje, kochasz.

To jest prawdziwa przyjaźń – osłaniać innych nawet kosztem siebie

 

01 września 2022r.

 

X edycja Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego  pod hasłem "LEŚNE DYKTANDO"

 

       Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w dniu 20 października 2022r. (czwartek) wspólnie z Nadleśnictwem Dynów, Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Dynowie, organizuje X edycję Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego pod hasłem „Leśne dyktando”. Konkurs zgodnie z regulaminem rozpocznie się o godz. 9.00 w auli szkolnej.

                                                                                                                                                  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

                                                                                                                                     Organizatorzy   

     Regulamin konkursu          ..>> pdf

     Karta zgłoszenia              ..>> doc, >> pdf

    Oświadczenie nauczyciela .>> doc, >> pdf

    Oświadczenie rodziców    ..>> doc, >> pdf

01 września 2022r.

     Regulamin konkursu          ..>> pdf

     Metryczka pracy              ..>> doc, >> pdf

 

01 września 2022r.

 

           Jubileusz 15 -lecia Pełnienia Funkcji Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

     Podczas uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023, odbył się miły moment złożenia Pani Halinie Cygan podziękowań i życzeń z okazji 15-lecia pełnienia funkcji Dyrektora ZSzZ w Dynowie, oraz gratulacji w związku z powierzeniem Jej stanowiska Dyrektora ZSzZ w Dynowie, na kolejną 4. kadencję.

    W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie list gratulacyjny i okolicznościowy grawerton przekazał Prezes Stanisław Tymowicz, a wręczenia dokonali: Pani Bogusława Pinkowicz wraz z Panem Markiem Paściakiem, natomiast uczniowie Samorzadu Uczniowskiego, wręczyli Pani Dyrektor, kwiaty.

 

 

01 września 2022r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie .

 

        W dniu 01 września 2022r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023.

Starszego Wizytatora Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie - Panią Magdalenę Ćwikłę, przedstawicieli Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu: Pana prof. dr hab. inż. Wiesława Barbasza i Pana dra  inż. Ireneusza Kaczmara, byłego dyrektora szkoły, a zarazem Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie - Pana Stanisława Tymowicza,  Przewodniczącą Rady Rodziców - Panią Ewę Trzynę, wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, powitała Dyrektor szkoły – Pani Halina Cygan. Szczególnie serdecznie zostali powitani uczniowie klas pierwszych.  

Podczas uroczystości, zostały wręczone przez Starszego Wizytatora Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  - Panią Magdalenę Ćwikłę i Dyrektora szkoły - Panią Halinę Cygan, 11 uczniom, stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2022/2023 , przyznane przez Zarząd Powiatu Rzeszowskiego, na czele ze Starostą - Panem Józefem Jodłowskim i Wicestarostą - Panem Markiem Sitarzem. /.../  czytaj więcej ..>> pdf

Stypendyści z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego  w roku szkolnym 2022/2023  najlepsi z najlepszych ….

        

 Zarząd Powiatu Rzeszowskiego na czele ze Starostą Rzeszowskim Panem Józefem Jodłowskim i Wicestarostą Rzeszowskim Panem Markiem Sitarzem podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2022/2023.

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stypendystami zostało aż 11 osób, a są to: Alicja Kowal z klasy 2THL (średnia ocen 5,1), wychowawca Pani Natalia Chyłek, Paweł Słupek z klasy 2TPS (średnia ocen 4,75), wychowawca Pan Piotr Marcinek, Aleksandra Gierula (średnia ocen 5,6) i Weronika Zielińska (średnia ocen 5,55) z klasy 3THL wychowawca Pani Renata Łybacka, Karol Sarnicki z klasy 3TI (średnia oen 5,29), wychowawca Pani Bogusława Pinkowicz, Patryk Trzyna (średnia ocen 5,65) z klasy 4THLa, wychowawca Pani Anna Kałamucka, Mateusz Ciećko(średnia ocen 5,23), Natalia Gierlach (średnia ocen 5,36), Martyna Potoczna (średnia ocen 5,23) z klasy 4TIa, wychowawca Pani Barbara Ślemp, Paweł Bielec z klasy 4TIb (średnia ocen 5,8), wychowawca Pani Beata Irzyk, Kamila Sokolik (średnia ocen 5,18) z klasy 4THLb, wychowawca Pani Kinga Oleksa - Skubisz. /..../ czytaj więcej ..>> pdf

 

01.09.2022r.(czwartek)  - ogólne spotkanie uczniów z wychowawcami  – wg harmonogramu

 

WRZESIEŃ  - 2022/2023

 

  01.09.2022r.czwartek   - rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023. godz. 8.00

02.09.2022r.piątek        - apel szkolny

od 05.09.2022r.poniedziałek - giełda używanych podręczników w czytelni szkolnej

05.09.2022r. – 30.09.2022r. -  praktyka zawodowa kl. 4TPSa.            

15.09.2022r.czwartek  - ogólne spotkanie rodziców, a z wychowawcami  – wg harmonogramu

20.09.2022r.wtorek     - ślubowanie uczniów klas pierwszych.  godz. 9.00

28.09.2022r. środa       -  spotkania uczniów klas maturalnych i rodziców z dyrekcją szkoły,  wychowawcami i nauczycielami.

28.09.2022r.środa        - termin złożenia opłat na ubezpieczenie uczniów  (45 zł od ucznia)

30.09.2022r.piątek       - złożenie deklaracji do egzaminu maturalnego przez uczniów –  4TIb, 4THLb, 4TPSb  do godz. 15.00

 

UWAGA!!!

Podręcznik do języka polskiego we wszystkich klasach pierwszych technikum - NOWA EDYCJA

Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/23

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

TECHNIKUM

Po szkole podstawowej

Po szkole podstawowej

Po szkole podstawowej

Po szkole podstawowej

Po szkole podstawowej

 mechanik pojazdów  samochodowych

technik handlowiec

technik logistyk

technik pojazdów samochodowych

technik informatyk

 1a, 2a, 3a .doc

1a, 2a, 3a .pdf

1TH, 2TH, 3TH, 4THa .doc

1TH, 2TH, 3TH, 4THa .pdf

1TL, 2TL, 3TL, 4TLa .doc

1TL, 2TL, 3TL, 4TLa .pdf

1TPS, 2TPS, 3TPS, 4TPSa .doc

1TPS, 2TPS, 3TPS, 4TPSa .pdf

1TI, 2TI, 3TI, 4TIa .doc

1TI, 2TI, 3TI, 4TIa .pdf

Po gimnazjum

Po gimnazjum

Po gimnazjum

Po gimnazjum

Po gimnazjum

 

technik handlowiec

technik logistyk

technik pojazdów samochodowych

technik informatyk

 

4THb .doc  ~~ 4THb .pdf

4TLb .doc ~~ 4TLb .pdf

4TPSb .doc ~~ 4TPSb .pdf

4TIb .doc ~~ 4TIb .pdf

 

 

 

PROJEKT

 

PROJEKT

 

PROJEKT

 

PROJEKT

 "DROGA DO SUKCESU. SZKOŁY POWIATU RZESZOWSKIEGO BLIŻEJ RYNKU PRACY” 

 podstrona projektu >>

 

   "PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW"    

 

 podstrona projektu >>

 

 „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”

 

podstrona projektu..>>

 

 "PODKARPACIE STAWIA    

    NA ZAWODOWCÓW"  

  więcej o projekcie ..>>

 

RODO - INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY W TRYBIE RODO - pdf

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MONITORING WIZYJNY - pdf

 

AUDYCJE - WYWIADY

Dyktando o życiu lasu -

Radio Rz-ów  słuchaj>>

Wywiad  w Radiu Via-

sierpień 2016  słuchaj>>

Wywiad w Radiu Via-                słuchaj>>

Wywiad w Radiu Via-   marzec 2017 słuchaj>>

XVI Podkarpacka Tęcza  

Radio Rzeszów   słuchaj>>

  Kierunki kształcenia  dla

 Gimnazjalistów  Film >>

Wywiady  w Radiu Fara - 01.03.2017 - Konkurs

Dyrektor ZSzZ   słuchaj>>  Prezes SP ZSzZ słuchaj >>

Nadl.Dynów      słuchaj>>  Uczestnicy      słuchaj >>

RADIO FARA - kwiecień 2018

- Nagrania z XVIII edycji ..Podkarpackiej Tęczy ~

Powitanie .>> mp3       Ogłoszenie wyników .>> mp3   

Cześć artystyczna.>> mp3     Zakończenie ..>> mp3

25-lecie ELEMENCIKA~~ wywiad ..>> wmv

Radio Fara: XIX tęcza ..wywiad..>>Dyrektor

Radio Fara: wystąpienie w imieniu odznaczonych..>>Dyrektor....mp3

 

KIEDY NADCHODZI JESIEŃ

 Rozmowy były wyemitowane w Polskim Radiu Rzeszów w dniu 09.04.2017r. w programie Anny Leśniewskiej    "Kiedy nadchodzi jesień..."

nagranie cz.1 ..>> mp3     nagranie cz.2 ..>> mp3

  

  Audycja  Radia Rzeszów..>> mp3 

25-lat..Elemencik_Wywiad Radia Rzeszów...mp3 

  Stypendyści w Radiu Via. 22.09.2017- słuchaj>>

 Konkursy .. w Radiu Via.  16.02.2018 - słuchaj>>

 

 

WPROWADZAMY ZMIANY 

- fragment filmu TVP3  - 

o  ZSzZ w Dynowie  ..>> mp4 

 

 

UWAGA: Prezentowane materiały są własnością  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie lub wymienionych autorów, mogą być wykorzystywane dla celów edukacyjnych bez ograniczeń jeśli nie naruszają dóbr występujących w nich osób. Powielanie dla innych celów wymaga zgody administratora lub właściciela.

copyright ©  ZSzZ Dynów - www.zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pl