ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

        im.Kard.Stefana Wyszyńskiego  w Dynowie

  36-065 DYNÓW, ul.Polna 3, tel. 16 652-10-45, fax 16 652-10-43

  www.zsz-dynow.net~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

 

    DZIEŃ DOBRY ,  dzisiaj jest:  

  ARCHIWUM  II semestr roku szkolnego 2018/19

 

CZERWIEC 2019 r.

 

12.06.2019r.(środa)      - do godz. 15.00- zakończenie klasyfikacji rocznej dla pozostałych klas.

13.06.2019r.(czwartek) - poinformowanie rodziców o wynikach klasyfikacji rocznej.

13.06.2019r.(czwartek) - składanie w sekretariacie podań o egzamin poprawkowy w sierpniu.

13.06.2019r.(czwartek) - do godz. 15.00- przesłanie przez wychowawców danych końcowych

13.06.2019r.(czwartek) - konferencja zatwierdzająca wyniki klasyfikacji rocznej.

17.06.2019r.(poniedziałek) - egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - zgodnie z harmonogramem

18.06.2019r.(wtorek) - egzamin potwierdz.kwalif.w zawodzie – (kl. 3a, 3TH, 3TI, 3TL, 3TPS, 4TH, 4TPS –  etap pisemny

                           17.06.2019r. - 18.06.2019r.(poniedziałek i wtorek) - dni wolne od zajęć dydaktycznych

17.06.2019r.(poniedziałek)do godz. 10.00 -  dyplomy, wkładki do książek, listy  gratulacyjne, świadedctwa

                                        20.06.2019r.(czwartek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

19.06.2019r.(środa)     - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych  - rozdanie świadectw.

19.06.2019r.(środa)     - konferencja podsumowująca rok szkolny 2018/2019.

                                               21.06.2019r. -  31.08.2019r.   -   ferie letnie.

 21.06.2019r. - 28.06.2019r. - egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  - zgodnie z harmonogramem

 

 

m

 

WYNIKI MATUR  W ROKU 2018/19 - TERMIN MAJOWY.

 

Nowy rok szkolny rozpocznie się wkrótce więc będzie okazja aby omówić wyniki matur, a na spotkaniu z Radą Rodziców i rodzicami wyjaśnić zaistniałą sytuację oraz komentarze w Internecie po artykule jaki pojawił się w gazecie.

 

 

 

13.08.2019r.

                II miejsce w rywalizacji sportowej w województwie podkarpackim Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

 Rok szkolny 2018/2019 był dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie rokiem wybitnie udanym pod względem sportowym. Młodzież chętnie angażowała się w zajęcia pozalekcyjne z różnych dyscyplin, a efekty tego okazały się znakomite. Największym sukcesem był udział naszych drużyn w Finałach na Szczeblu Ogólnopolskim w Kołobrzegu i Elblągu. W Kołobrzegu we wrześniu 2018r. szkołę reprezentowała drużyna chłopców, która w Finale Wojewódzkim Ligi Lekkoatletycznej zajęła II miejsce i wywalczyła prawo startu w Finale Krajowym. Do Elbląga na Finał Krajowy pojechała drużyna dziewcząt, która wcześniej w znakomitym stylu zaprezentowała się w Finale Wojewódzkim Licealiady Unihokeja w Sanoku. Dziewczyny zajęły tam I miejsce i z tytułem Mistrzyń Województwa pojechały na Finał Ogólnopolski do Elbląga w czerwcu 2019r./.../  czytaj więcej ..>> pdf

 

 

07.08.2019r.

 Projekt „Deutsch Plus”, organizowanego przez Instytut Goethego (Goethe Institut Polen) w Zespole szkół zawodowych w Dynowie.

 

Od września 2019r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie przystępuje do projektu „Deutsch Plus”, organizowanego przez Instytut Goethego (Goethe Institut Polen). Projekt  powstał w celu wspierania szkół, które postanowiły zaangażować się w rozwój nauczania języka niemieckiego, a patronat nad nim sprawuje Ambasada Niemiec w Warszawie.

Udział w projekcie wymaga podjęcia wielu ciekawych inicjatyw i działań, takich jak np. podpisania umowy o współpracy z Instytutem Goethego przez dyrekcję szkoły, udziału w konkursach, szkoleniach, przeprowadzenia dodatkowych lekcji z języka niemieckiego, udziału w końcowej ewaluacji, czy też złożenia sprawozdania na koniec roku szkolnego. Niesie za sobą także wiele korzyści:

dla szkoły - członkostwo w ekskluzywnej sieci szkół w Polsce, partnerstwo Instytutu Goethego, patronat ambasady niemieckiej, wsparcie nauczania języka niemieckiego, wizyty młodzieży z Niemiec, wizyty w ramach projektu, zaproszenie na międzynarodową konferencję dyrektorów w  Warszawie;

dla nauczycieli – doradztwo dydaktyczne, bezpłatne materiały do przeprowadzenia lekcji, członkostwo w serwisie Deutsch Plus (wymiana, informacje o szkoleniach, webinariach, wydarzeniach kulturalnych), bezpłatny udział w kursach dokształcających online, doradztwo i dokształcanie do egzaminów Instytutu Goethego, dostęp do nagrań lekcji modelowych;

dla uczniów – możliwość udziału w ogólnopolskim konkursie i atrakcyjne nagrody, udział w dotyczącym Niemiec projekcie na temat muzyki, gotowania lub środowiska, spotkania z niemiecką młodzieżą, udział w wymianie uczniowskiej online, udział w bezpłatnej lekcji na Skype, zniżka na opłaty za egzaminy z języka niemieckiego w Goethe Institut, z możliwością zdawania ich w szkole.

Nowy rok szkolny zaczynamy z nowym atrakcyjnym projektem, zapraszamy wszystkich uczniów technikum do udziału! Do zobaczenia we wrześniu!

Szczegółowe informacje: https://www.goethe.de/ins/pl/de/spr/eng/dep.html?wt_sc=polen_deutschplus

 

Agata Krupa

Koordynator projektu

 

13.07.2019r.

                Przebudowa boisk sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

            Okres wakacyjny jest czasem intensywnych prac inwestycyjnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Organ prowadzący szkołę Powiat Rzeszowski we współpracy z dyrekcją szkoły prowadzi inwestycję pod nazwą „Przebudowa boisk sportowych dla Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.  W ramach inwestycji zostaną wykonane:

-       boisko do piłki ręcznej i piłki siatkowej

-       boisko do piłki nożnej

-       bieżnia z piaskownicą do skoku w dal

-       elementy „zielonej siłowni”

-       koło do pchnięcia kulą

Każde przebudowane boisko sportowe zostanie oddzielnie ogrodzone, a także cały  teren obiektów sportowych. W ramach inwestycji zostanie także wykonane oświetlenie terenu boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego. Wartość inwestycji to ponad 1 500 000,00 zł. Środki pochodzą z budżetu Powiatu Rzeszowskiego. Planowany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2019r.

 

 

 

19.06.2019r.

               Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

 W dniu 19 czerwca 2019 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (szkoły prowadzonej przez Powiat Rzeszowski) odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła krótkim programem artystycznym, który z tej okazji przygotowali uczniowie pod opieką Pani Honoraty Mikoś i Pani Katarzyny Marcinek. Następnie Pani Dyrektor Halina Cygan w swoim wystąpieniu przedstawiła najważniejsze sukcesy szkoły, podsumowała działalność dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczą szkoły, podziękowała Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Niepedagogicznym za całoroczny trud oraz Rodzicom za pracę na rzecz szkoły. Słowa podziękowania za całoroczne prowadzenie szkoły, okazane wsparcie i zrozumienie zostały skierowane także do Organu Prowadzącego Szkołę – Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem oraz Rady Powiatu Rzeszowskiego na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Rzeszowskiego Panem Tomaszem Wojtonem. /..../   czytaj więcej ..>> pdf

 

 

 

Dzień dobry.

Szanowni Uczniowie i Rodzice.

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Szkoły.

 

 

Warto służyć każdemu człowiekowi

 i dla każdego warto się poświęcić”.

Kard. Stefan Wyszyński

 

 Zakończenie roku szkolnego to moment podsumowania całorocznej pracy  i  zarazem czas refleksji, na ile udało się zrealizować wcześniejsze plany  i zamierzenia. Już za chwilę odbierzecie świadectwa promocyjne, które będą przepustką do dalszego kształcenia. Wyniki, jakie osiągnęliście zawdzięczacie przede wszystkim swojej wytrwałości i systematycznej pracy, ale również wiedzy i zaangażowaniu nauczycieli. Spędziliście w szkole przez cały rok szkolny dużo czasu i mam nadzieję, że wynieśliście z niej nie tylko wiedzę, ale także wiele doświadczeń, wspomnień i wspaniałych chwil, które będą procentować w dalszej edukacji  i w dalszym życiu.

Nauczyciele i wychowawcy starali się wpajać zasady oraz prawdy, które niewątpliwie pomogą wam osiągnąć kolejne sukcesy w następnych klasach – na egzaminach końcowych (maturalnym, zawodowych).  To nauczyciele – jako pierwsi – wprowadzają Was w szkolne zwyczaje i obowiązki, a tym samym otwierają drogę do zdobywania wiedzy na poziomie szkoły średniej. Właśnie te pierwsze kroki są niezwykle ważne. Od nich bowiem w ogromnym stopniu zależy poziom przygotowania do zadań stojących przed Wami. Wyrazem największej wdzięczności za całoroczną pracę z młodzieżą i dla młodzieży dla wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji i obsługi niech będzie najprostsze słowo „dziękuję”.

Miłych i spokojnych wakacji, dużo odpoczynku, zwiedzenia ciekawych miejsc oraz spotkania wielu ciekawych ludzi. Do zobaczenia we wrześniu.

                                                                                           Halina Cygan

                                                                                       Dyrektor

                                                                                      ZSzZ w Dynowie

 

 

18.06.2019r.

           Podsumowanie programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa w roku szkolnym 2018/2019”.

 

17 czerwca 2019r. w Okręgowym Inspektoracie Państwowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie programu edukacyjnego  „Kultura bezpieczeństwa” za rok szkolny 2018/2019.

Spotkanie rozpoczęła Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Pani Aneta Gronowicz, która przywitała wszystkich uczestników. Następnie z okazji 100-lecia powstania Państwowej Inspekcji Pracy odbyła się projekcja filmu pt. „100-lecie Państwowej Inspekcji Pracy”, który prezentował historię powstania, najważniejsze wydarzenia z życia polskiej inspekcji pracy na przestrzeni ostatniego wieku i sylwetki ludzi, którzy ją tworzyli. Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie przez nadinspektor Barbarę Czarnek celów, założeń i wyników programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa za rok 2018/2019” oraz wręczenie nauczycielom biorącym udział w programie świadectw uczestnictwa oraz podziękowań dla szkół przez Zastępcę Okręgowego Inspektora Pracy Panią Anetę Gronowicz.

Ponadto podczas spotkania podsumowującego program zostały wygłoszone prelekcje na temat: „Kreatywność a innowacyjność w szkole: jedna rzecz czy wiele rzeczy?” przez Pana Marka Kądziołkę z Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz „Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela” przez Pana Roberta Daraża – nauczyciela konsultanta, przedstawiciela Podkarpackiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli. Uczestnikiem spotkania była również Pani Elżbieta Szafran przedstawicielka „NSZZ Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie.   Program „Kultura bezpieczeństwa” od wielu lat cieszy się dużą popularnością, skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie województwa podkarpackiego a jego celem jest edukacja młodzieży w dziedzinie zagrożeń zawodowych, kształtowanie pożądanych postaw w zakresie bezpiecznych zachowań oraz informowanie młodzieży o różnorodnych aspektach prawnej ochrony pracy. W naszej szkole Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” jest realizowany dzięki zaangażowaniu nauczycieli Pani Renaty Łybackiej, Pani Anny Kałamuckiej oraz Pana Wojciecha Hamerli. 

 

15.06.2019r.

                Jubileusz 70-lecia istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie.

 

 14 czerwca 2019 roku w Zamku w Dubiecku odbył się jubileusz 70-lecia istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie. W uroczystości wzięli udział dostojni goście reprezentujący różne instytucje z województwa podkarpackiego, którzy zostali przepięknie powitani przez Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie Panią Grażynę Paździorny. Wśród zaproszonych gości znaleźli Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Pani Halina Cygan, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz, Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie Pan Piotr Krupa oraz uczniowie szkoły – laureaci konkursu recytatorskiego pod opieką Pani Haliny Ryby.

Uroczystość rozpoczęła się od prezentacji multimedialnej o historii i działalności biblioteki przygotowaną przez Panią Grażynę Paździorny, a odbywała się ona w ramach działania „Książka (…) przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykrzenia”- słowa Ignacego Krasickiego w świetle działań MBP w Dynowie dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. /..../   czytaj więcej ..>> pdf

 

 

13.06.2019r.

               KONKURS NA NAJLEPSZĄ FREKWENCJĘ „JESTEM TRENDY – CHODZĘ DO SZKOŁY” ROZSTRZYGNIĘTY!

                      Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie we współpracy z Radą Rodziców i Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie w roku szkolnym 2018/2019  zorganizował konkurs „JESTEM TRENDY – CHODZĘ DO SZKOŁY”. Jego celem było mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania do szkoły. Konkurs obejmował wszystkie klasy ZSzZ w Dynowie z wyjątkiem klas maturalnych i trwał przez cały rok szkolny (od 3 września 2018r. do 12 czerwca 2019r.). Znamy już wyniki konkursu! Oto 3 najlepsze klasy pod względem frekwencji: I miejsce – KLASA 1TI (frekwencja 92,43% - wychowawca p. Honorata Mikoś), II miejsce – KLASA 1THL (frekwencja 88,32% - wychowawca p. Katarzyna Marcinek) i III miejsce – KLASA 1TPS (frekwencja 86,69% - wychowawca p. Alina Paściak). Trójka klas z najlepszą frekwencją w szkole w nagrodę pojedzie do kina w nowym roku szkolnym, a przejazd i bilety ufunduje Rada Rodziców i Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie. Dyplomy wręczone zostaną w czasie uroczystej akademii zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Dla najlepszej klasy przewidziano dodatkowe nagrody od Samorządu Uczniowskiego!

 Uczniom trzech zwycięskich klas i ich wychowawcom gratulujemy!Jesteście „TRENDY”!

 

 

13.06.2019r.

               ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK DLA KACPERKA – „NAKRĘĆ SIĘ I POMAGAJ Z UŚMIECHEM”

 

 

 

 

 

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie aktywnie uczestniczą w zbiórce plastikowych nakrętek na rzecz chorego Kacperka. Dnia 12 czerwca 2019r. zostało przekazane na ten cel 8 olbrzymich worków nakrętek. Akcja ta ma charakter charytatywno – ekologiczny, a jej koordynatorem jest Pani Honorata Mikoś. Pomoc na rzecz chłopca jest niezbędna, gdyż ma padaczkę Westa, zespół Dandy-Walkera oraz opóźnienie rozwoju psychoruchowego. Nakrętki sprzedawane są firmie recyklingowej, która przerabia je na surowiec wtórny (plastikowy granulat). W ten sposób zebrane odpady producent może przetworzyć na nowe zakrętki, opakowania, rury PCV czy obudowy komputerów. Uzyskane w ten sposób pieniądze przekazane zostają z kolei na leczenie chłopca, jego rehabilitację ruchową, masaże oraz pomoc specjalistów. Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji pomożemy choć trochę w leczeniu Kacperka.

 

 

12.06.2019r.

                 Spotkanie z Panem Michałem Malinowskim

 

           W dniu 12 czerwca 2019r. w auli szkolnej  odbyło się dla klas: 1TI, 1THL, 1TPS, 3TPS spotkanie z Panem Michałem Malinowskim – pisarzem, podróżnikiem, autorem bajek. Spotkanie otworzyła dyrektor szkoły Pani Halina Cygan , która powitała zaproszonych gości. Tematem spotkania były m.in. bajki Ignacego Krasickiego. Spotkanie mogło się odbyć dzięki środkom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki” na realizację projektu „Książka (…) przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykrzania” – słowa Ignacego Krasickiego w świetle działań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie na czele z Panią Dyrektor Grażyną Paździorny.

 

 

11.06.2019r.

                IV miejsce uczennic Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w XXVI Międzynarodowym Festiwalu Unihokeja Dzieci i Młodzieży o Puchar Bałtyku Ogólnopolska Licealiada.

 

W dniach 07.06. - 09.06.2019r. w Elblągu odbył się XXVI Międzynarodowy Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o Puchar Bałtyku - Ogólnopolska Licealiada. Udział w nim wzięła reprezentacja dziewczyn z naszej szkoły, która prawo gry w tym turnieju wywalczyła w Sanoku wygrywając Finał Wojewódzki Licealiady. Po przepięknej walce o każdy punkt - ostatecznie dziewczyny zostały sklasyfikowane na bardzo wysokim IV miejscu. Skład zespołu to: Małgorzata Bołoz, Kinga Baran, Wiktoria Pakosz, Dominika Łazor, Joanna Kuś, Ewelina Bołoz, Dominika Kroczek, Emilia Siry, Anna Szpak i Zuzanna Staniszewska.

 Opiekunami uczennic byli:  Pan Paweł Gierula i Pan Marek Paściak.   Należy też podkreślić, że wyjazd mógł się odbyć dzięki przychylności Dyrekcji Szkoły oraz wsparciu finansowemu i organizacyjnemu: Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie, Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i Rady Rodziców Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

Młodzieży i opiekunom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów sportowych nie tylko w województwie, ale jak widać już na szczeblu ogólnopolskim.

 

 

10.06.2019r.

                Konkurs recytatorski dla uczniów szkół średnich pt. „Satyra prawdę powie…”

 

„Książka (…) przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykrzenia” słowa wybitnego pisarza i poety polskiego oświecenia Ignacego Krasickiego są myślą przewodnią różnych działań organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dynowie.

 

7 czerwca 2019r. w siedzibie biblioteki odbył się konkurs recytatorski dla uczniów szkół średnich pt. „Satyra prawdę powie…” Jury, w składzie Małgorzata Kaczorowska, Maria Pałac i Anna Marszałek, przyznało  uczniom Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie następujące miejsca:

- I miejsce - Marek Stanisławczyk z kl.2TI  (4 – letnie technikum w zawodzie technik informatyk) za recytację utworu „Żona modna” I. Krasickiego,

- III miejsce - Jakub Karnas z  kl. 2TI (4 – letnie technikum w zawodzie technik informatyk) za utwór „ Małżeństwo” I. Krasickiego, opiekun Beata Irzyk,

Wyróżnienia otrzymali:

§  Klaudia Dudek z kl.  1THL (4 – letnie technikum w zawodzie technik logistyk)  za utwór „ Podróż” I. Krasickiego, opiekun Bogusława Pinkowicz,

§  Aleksandra Socha z kl. 1THL (4 – letnie technikum w zawodzie technik logistyk) za recytację satyry „Oszczędność” I. Krasickiego, opiekun  Bogusława Pinkowicz.

Gratulujemy młodzieży i dziękujemy! Podziękowania i gratulacje składamy również nauczycielom i pani dyrektor! Nagrody zostaną wręczone laureatom 14 czerwca 2019r. podczas uroczystej gali w zamku w Dubiecku.  W przyszłym tygodniu kolejne działanie odbywające się w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, a mianowicie młodzież spotka się i wysłucha opowiadacza Michała Malinowskiego.

                                                                                                                                                              Grażyna Paździorny

                                                                                                                                                                Dyrektor

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie

 

05.06.2019r.

                „ŁĄCZY NAS KREW, KTÓRA RATUJE ŻYCIE” AKCJA KRWIODAWSTWA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W DYNOWIE

 

W dniu 6 czerwca 2019 roku w naszej szkole odbyła się kolejna akcja poboru krwi. Do Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego przyjechał „Krwiobus” czyli Mobilne Centrum Poboru Krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Pełnoletni uczniowie i pracownicy naszej szkoły, a także mieszkańcy Dynowszczyzny mogli oddać krew potrzebującym. Pobór krwi odbywał się od godz. 9:00 do godz. 13:30. Do akcji przystąpiło 49 osób. Wprawdzie nie wszyscy, którzy zgłosili się, mogli dzisiaj zostać krwiodawcami (czasem decydowały drobne kwestie zdrowotne, a czasem zbyt niskie ciśnienie krwi lub brak możliwości wkłucia się do żyły), ale ważne jest to, że tak wielu ludziom leży na sercu zdrowie i życie innych. Po zakończeniu donacji okazało się, że w sumie zebrano ponad 11 litrów krwi.

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które dzisiaj przystąpiły do naszej akcji. To bardzo budujące, że są w naszej społeczności szkolnej i lokalnej ludzie, którzy czynią coś bezinteresownie dla drugiego człowieka – oddając swoją krew, ratują życie innym. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Halinie Cygan - Dyrektor Szkoły za możliwość przeprowadzenia akcji krwiodawstwa w naszej szkole oraz Personelowi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Rzeszowa, którzy przyjęli zaproszenie i dokonali poboru krwi. Mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy  kontynuować tak szczytne akcje. Na zakończenie chciałbym podzielić się krótką refleksją – zbliżają się wakacje, czas odpoczynku i relaksu. Postarajmy się przeżyć je tak, aby nikt z nas nie stał się potencjalnym biorcą krwi z RCKiK. A tym wszystkim, którzy jeszcze się wahają, czy warto zostać honorowym dawcą krwi, życzę aby pozbyli się wątpliwości, bo nie ma nic na świecie cenniejszego ponad życie ludzkie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie mogło się odbyć coś naprawdę ważnego – dar serca dla drugiego człowieka. Organizator i Koordynator Akcji Piotr Marcinek.

 

05.06.2019r.

                Powiatowy Konkursu z Fizyki na prezentację multimedialną pod hasłem  „ Z fizyką za pan brat” 2019.

 

 


 

        4 czerwca 2019r. w Zespole Szkół Techniczno - Weterynaryjnych w Trzcianie odbył się finał Powiatowego Konkursu z Fizyki na prezentację multimedialną  pod hasłem  „ Z fizyką za pan brat” w którym zostały przedstawione prace naszych uczniów, jedna z nich Wojciecha Piątka z klasy 1TI została nagrodzona  II równorzędnym miejscem w konkursie. Prace konkursowe zostały przygotowane pod opieką Pana Piotra Zdeba.

 

 

 

 

 

 

 

05.06.2019r.

                Wycieczka 3TI w Bieszczady.

 

            W dniach 3 i 4 czerwca 2019 roku uczniowie klasy 3TI wraz z opiekunkami – wychowawczynią Panią Bogusławą Pinkowicz i Panią Aliną Paściak podczas wycieczki szkolnej zwiedzali piękne bieszczadzkie zakątki.

   Młodzież w pierwszym dniu dotarła do osobliwości Sanoka – miasta z piękną historią, założonego w XIV wieku. Wspaniały Rynek z zabytkową zabudową z końca  XVIII i początku XIX wieku, kościół i klasztor Franciszkanów znalazły się na szlaku zwiedzających. Również dokonania artysty-malarza Zdzisława Beksińskiego i jego pomnik stojący przy frontowej elewacji kamienicy przy ul. Rynek 14 na sanockim rynku zainteresowały wszystkich.

Kolejna postać wzbudzająca ciekawość to dzielny wojak Józef Szwejk – bohater powieści Jaroslava Haška, odpoczywający na ławeczce przy ulicy 3 Maja, stanowiącej obecnie fragment szlaku turystycznego „Śladami dobrego wojaka Szwejka”./..../    czytaj więcej ..>> pdf

  

04.06.2019r.

                Mierzenie Dobra w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Dynowie

 

W Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się charytatywna akcja pod hasłem ”Kilometry Dobra” przeprowadzona dla podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Magdalena Boroń i Dawid Hadam pod opieką opiekunek SU Pani Katarzyny Marcinek i Pani Honoraty Mikoś zbierali pieniądze wśród uczniów i pracowników naszej szkoły aby wesprzeć „budowanie drogi do samodzielności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną: zakup i montaż windy”. W dniu 04.06.2019 r. przedstawicielki Stowarzyszenia w obecności skarbnika i opiekunek Samorządu Uczniowskiego przemierzyły zebrane złotówki na metry. W sumie nasi uczniowie zebrali 8,4 metra złotówek. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

 

03.06.2019r.

                III miejsce Weroniki Dachnowicz w konkursie „Mój region. To istotne, to ważne”.

 

 

 Weronika Dachnowicz, uczennica z klasy 3THL zajęła III miejsce w finale I edycji konkursu medialnego „Mój region. To ciekawe to ważne”. Decydujące rozstrzygnięcie miało miejsce w jednej z sal Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w dniu 31 maja 2019r. Organizatorem konkursu był Instytut Humanistyczny PWSW w Przemyślu.

Weronika przygotowała i zaprezentowała prace poświęconą mężczyznom z Babic, lokalnym patriotom, którzy podczas I wojny światowej podjęli walkę i przyłączyli się do Legionów walczących o odzyskanie niepodległości. Praca spotkała się z dużym zainteresowaniem publiczności i aprobatą przewodniczącego konkursowego jury, redaktora Artura Wilguckiego. Pracę Weroniki wspierał nauczyciel historii Pan Łukasz Gładysz. Weronice i opiekunowi  gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów!

 

 

02.06.2019r.

                Szkolne Prezentacje „Szpak 2019”.

 

 

 

W dniu 02.06.2019 r. w Parku Miejskim w Dynowie odbyły się Szkolne Prezentacje Artystyczno – Kulturalne – „SZPAK”, cykliczna impreza organizowana przez Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie.

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowała Magdalena Boroń z klasy 3THL, która zaśpiewała dwa przeboje: "Piechotą do lata" zespołu Bajm oraz "Nieodkryty ląd" Marty Podulki. Imprezie towarzyszyła także wystawa promująca naszą szkołę, gdzie uczennice z klasy 1THL- Gabriela Pinkowicz oraz Justyna Kurasz wraz z Panią Kingą Oleksą-Skubisz, udzielały informacji zainteresowanym podjęciem nauki w ZSzZ w Dynowie oraz rozdawały przygotowane materiały informacyjno- promocyjne.

 

 

 

 

01.06.2019r.

              Piękne spotkanie po latach absolwentów działających w grupach teatralnych w Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dynowie.

 

 „Szkolne wspomnienia niezapomniane –

 to jest jak balsam na serca ranę”

 

 W piękną pierwszą czerwcową sobotę, A.D.2019 r. miało miejsce spotkanie absolwentów działających w grupach teatralnych w Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dynowie w latach 70 – tych i 80 – tych XX wieku. Okolicznościowe spotkanie rozpoczęła Msza św. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dynowie pod przewodnictwem ks. Prałata dr Stanisława Janusza – Dziekana Dekanatu Dynów. Następnie uczestnicy spotkania - ponad 30 osób „przenieśli się” do Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. /..../               czytaj więcej ..>> pdf

 

 

01.06.2019r.

                Wycieczka Szkolnej Grupy Artystyczno – Teatralnej „Antrakt” w Bieszczady.

 

  W dniach 30 - 31 maja 2019 roku członkowie Szkolnej Grupy Artystyczno - Teatralnej  ANTRAKT, wraz z opiekunkami grupy, wyruszyli w Bieszczady. Dzięki wspaniałemu przewodnikowi beskidzkiemu, Panu Janowi Machowi, padający w pierwszy dzień wyjazdu deszcz nie zamknął nam drogi do aktywnego spędzenia czasu. Oprócz ciekawych opowieści nasz przewodnik zadbał o interesującą trasę alternatywną. Wprawdzie zamiast planowanego zdobycia Bukowego Berda i Tarnicy, weszliśmy jedynie na wysokość schroniska "Chatka Puchatka" na Połoninie Wetlińskiej, lecz dzięki temu mieliśmy czas na odwiedzenie: pokazowej zagrody żubrów na terenie leśnictwa Muczne oraz niepowtarzalną okazję zobaczenia dwudniowego żubrzątka; cerkwi św. Michała Archanioła w Smolniku oraz zapoznanie się z jej skomplikowaną historią, wielokulturowością i wielowyznaniowością; wodospadu Siklawa Ostrowskich w Wetlinie oraz całkowitego przemoczenia butów podczas przeprawy przez rzeczkę koło niego czy też miejsca, gdzie potok Wołosaty staje się dopływem Sanu./.../ czytaj więcej ..>> pdf

 

 

 

 

MAJ 2019 r.

 

09 - 30.04.2019r. (poniedziałek, wtorek)  - dni wolne wszystkie klasy

01 - 03.05.2019r. (środa - piątek)            - dni wolne od zajęć dydaktycznych

02.05.2019r. (czwartek)                         – dni wolne wszystkie klasy

06 - 08.05.2019r.                    - dni wolne od zajęć dydaktycznych

od 06.05.2019r. (poniedziałek)  - część pisemna i ustna egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów

13.05.2019r.  (poniedziałek)     - wpisanie propozycji ocen końcowych w pozostałych klasach

14.05.2019r.  (wtorek) - poinformowanie rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi  na koniec roku szkolnego

14.05.2019r. (wtorek) - podanie terminu egzaminów poprawkowych w sierpniu

22.05.2019r. (środa)          - XI edycja Konkursu Interdyscyplinarnego „Omnibus 2019 ” – jęz. angielski

23.05.2019r. (czwartek)     - XI edycja Konkursu Interdyscyplinarnego „Omnibus 2019 ” – matematyka

29.05.2019r. (środa) - Spotkanie rodziców w sprawie zasad i procedur bezpieczeństwa w szkole

 

 

 

31.05.2019r.

                TURNIEJ COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE ZSzZ vs SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA

 

 W dniu 31 maja 2019r. w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie miał miejsce międzyszkolny turniej gier komputerowych pn.Turniej Counter-Strike Global Offensive ZSzZ vs Szkoły Podstawowe i Gimnazja”. W tym roku do turnieju zgłosiło się aż 7 drużyn, w skład których wchodzili uczniowie z następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Bachórzu, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dubiecku, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego  Krasickiego w Dubiecku, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dynowie im. Twórców Niepodległej Polski, Szkoła Podstawowa  Nr 2 w Dynowie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Harcie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim, Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu./..../   czytaj więcej ..>> pdf

 

 

 

31.05.2019r.

                SUKCES UCZNIÓW ZSzZ W DYNOWIE W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE MULTIMEDIALNYM „MULTI-LAS”

 

W dniu 31 maja 2019r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyło się wręczenie nagród Wojewódzkiego Konkursu Multimedialnego „Multi-LAS”, którego organizatorem było Nadleśnictwo Dynów. Konkurs skierowany był do uczniów szkół średnich województwa podkarpackiego, a jego celem było zapoznanie młodzieży z mnogością funkcji ekosystemu leśnego oraz upowszechnianie wielofunkcyjnej gospodarki leśnej prowadzonej przez PGL LP. Prace do konkursu można było przygotować w dwóch kategoriach: prezentacja multimedialna i film. Młodzież naszej szkoły odniosła ogromny sukces w obu kategoriach, gdyż komisja konkursowa, biorąc pod uwagę wartość merytoryczną pracy oraz oryginalność i przejrzystość ujęcia tematu nagrodziła, uzasadniając swój wybór z ZSzZ w Dynowie następujące osoby: kategoria prezentacja: I miejsce - Anna Szteliga kl. 1THL (za pracę wysmakowaną artystycznie i dopracowaną merytorycznie, która w sposób skrótowy, właściwy dla prezentacji, przedstawia treści wymagane w konkursie) i równorzędne I miejsce - Dominik Birak kl. 3TI (za świetną, nowoczesną i znakomicie opracowaną grafikę, a także za werbalne przedstawienie tematu), III miejsce - Miłosz Waśko kl. 1TI (za estetyczną i wysmakowaną pracę, która jako nieliczna wskazywała las jako miejsce pracy) oraz III miejsce - Jakub Leja kl. 1TI (za ciekawą artystycznie, ładną pracę „ z pomysłem” w sposób klarowny przedstawiającą temat konkursu), zaś wyróżnienie zdobył Jakub Grab kl.1TI (za pracę nasyconą treścią i obrazem, którą bardzo przyjemnie się oglądało, czytało i słuchało), kategoria film: I miejsce zdobył Mateusz Gergont kl. 2TI (za ciekawie zmontowany film oraz trafne dobranie ujęć do przedstawianych tematów). Gratulujemy Mateuszowi zacięcia realizatorskiego! Magdalenie Boroń kl. 3THL oraz Dominikowi Birakowi kl. 3TI również gratulujemy podjęcia trudnego tematu realizacji filmu, podkreślając ich talent oraz doceniając nakład pracy. Opiekunem wszystkich uczniów była Pani Honorata Mikoś. Uroczystego wręczenia dyplomów i nagród w obecności Dyrektora ZSzZ w Dynowie – Pani Haliny Cygan dokonała Pani Małgorzata Kaczorowska Specjalista SL ds. Ochrony lasu – pracownik Nadleśnictwa Dynów.

Nagrodzonym uczniom i opiekunce gratulujemy!!!

 

30.05.2019r.

                Finał V Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Logistycznej

 

           W dniu 30 maja 2019 roku w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Rejtana  w Rzeszowie  odbył się Finał V Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Logistycznej.

Wojewódzki Konkurs Wiedzy  Logistycznej jest międzyszkolnym przedsięwzięciem, którego zadaniem jest:

• wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów, • zdobycie doświadczenia przydatnego podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk i technik spedytor, • promocja kształcenia na kierunkach logistycznych i spedycyjnych, • pobudzenie zainteresowania tematyką logistyczną i spedycyjną, • wymiana doświadczeń zawodowych, • współpraca między podmiotami kształcącymi w/w zawodach.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Julia Gierula (2TL), Magdalena Boroń (3THL) oraz Patryk Domaradzki (3THL). Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test jednokrotnego wyboru składający się z 35 pytań zamkniętych obejmujący podstawowe pojęcia związane z logistyką i spedycją. Po zakończeniu konkursu uczniowie uczestniczyli w interesującym spotkaniu z przedstawicielem Business Solutions - Tomaszem Pietrychem. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszego rozwijania zainteresowań tematyką logistyczną!  Opiekunem uczniów była Pani Renata Łybacka.

 

 

 

30.05.2019r.

                TYTUŁ LAUREATA IV EDYCJI KONKURSU EKOLOGICZNEGO „KONKURUJEMY – POMAGAMY” DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DYNOWIE.

 

 

 

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczył w programie zbiórki zużytych baterii pod hasłem. „Baterie zbieramy – wspólnie o środowisko dbamy”, w ramach którego Organizacja Odzysku Reba S.A zorganizowała IV edycję Konkursu Ekologicznego „Konkurujemy – Pomagamy”. Nasza szkoła za zebranie ponad 200 kg zużytych baterii znalazła się w zaszczytnym gronie Laureatów konkursu w kategorii szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Koordynatorem zbiórki była Pani Honorata Mikoś.

Jesteśmy dumni z tego, że społeczność ZSzZ w Dynowie tak chętnie bierze udział w akcjach na rzecz środowiska, za co serdecznie dziękujemy i  gratulujemy sukcesu!

 

 

 

 

 

 

30.05.2019r.

                XX Powiatowy Rajd Turystyczny – Beskidy.

 

W dniach 28 - 29 maja 2019r. odbył się  XX Powiatowy Rajd Turystyczny organizowany przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie oraz Oddział PTTK w Rzeszowie. Jubileuszowa edycja miała miejsce w Beskidach. Trasy, które przemierzali uczestnicy leżały w Beskidzie Małym, Beskidzie Makowskim i  Beskidzie Wyspowym. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowany był przez 10 uczniów: Dominikę Łazor, Wiktorię Pakosz, Bartłomieja Babisia, Łukasza Bielca, Patryka Bielca, Floriana Galeja, Sławomira Kędrę, Grzegorza Niedzielskiego, Kamila Olejarza i Sebastiana Tarałę pod opieką Pana Łukasza Gładysza.  

W programie przewidziano przede wszystkim dwie dłuższe wycieczki piesze: na Leskowiec (918 m n.p.m.) w dzień pierwszy oraz Jałowiec (1111 m n.p.m.) w dniu drugim. Uczestnicy byli prowadzeni przez przewodników z Koła PTTK w Rzeszowie: Panią Dorotę Michnia, Pana Aleksandra Dawidziaka, Pana Piotra Ruszela oraz Pana Marcina Tupaja. Bazą noclegową dla naszej grupy uczniów było Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu, gdzie na zakończenie pierwszego dnia Rajdu odbył się konkurs krajoznawczy. Przedstawicielka naszej szkoły Wiktoria Pakosz, po zaciętej rywalizacji zajęła II miejsce!!!!

Pomimo niesprzyjających, deszczowych warunków pogodowych uczestnicy dzielnie znosili trudy wędrówki. Po osiągnięciu zamierzonych celów i z nabitym licznikiem kilometrów w nogach, cała, zdrowa i usatysfakcjonowana gromadka wróciła do Dynowa.

 

 

 

29.05.2019r.

                Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR”.

 

 

 

 

        W dniu 21 marca 2019r. odbył się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”, którego organizatorem było jak co roku Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych z Torunia. Wzięli w nim udział: w kategorii „Student”: Anna Sycz i Julia Gierula  z kl. 2TL, Magdalena Boroń i Patryk Domaradzki z kl. 3THL (opiekun Barbara Gierlach), Kamil Nowak i Tomasz Wasieńko z kl. 4TPS, Dominik Birak z kl. 3TI (opiekun Renata Mazur), Kamila Bułdak i Mateusz Dańczak z kl. 4TI (opiekun Barbara Ślemp). Uczniowie rozwiązywali 30 zadań o różnym stopniu trudności w ciągu 75 minut. W maju 2019r. zostały ogłoszone wyniki końcowe, z naszej szkoły najwięcej punktów zdobyli: Kamil Nowak i Anna Sycz. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i popularyzację matematyki.

 

 

 

 

28.05.2019r.

                Grand Prix dla Kamila Nowaka z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w XXVI Ogólnopolskim Młodzieżowym

Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę” czyli wyprawa do Elbląga

 

W dniach 24 - 26 maja 2019r. w Elblągu odbył się Centralny Zlot Laureatów XXVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. Zlot zorganizowany był m.in. przez PTTK Odział Elbląski, Starostwo Powiatowe w Elblągu. Zaproszenie na tę uroczystość otrzymał Kamil Nowak z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, tegoroczny absolwent  kl.  4TPS (4- letnie technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych). Swoją pracę zatytułowaną „Dynowski album, czyli polskie, żydowskie i ukraińskie wesela dzisiaj i dawniej” przygotował wraz z Panią Katarzyną Stpiczyńską. W zastępstwie w podróż do Elbląga z Kamilem wybrał się autor relacji Pan Łukasz Gładysz – nauczyciel historii./.../       czytaj więcej ..>>pdf

 

 

 

26.05.2019r.

                 XXIII OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY TURNIEJ MOTORYZACYJNY.

 

W dniu 25 maja 2019r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rzeszowie odbył się Podkarpacki Finał Wojewódzki dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

Patronat Honorowy nad finałem objęli: Pani Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki, Pan Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Pani Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty, Pan Janusz Stachowicz - Dyrektor WORD Rzeszów, Pan Ryszard Siepietowski - Dyrektor WORD Krosno, Pan Marek Mazurek - Dyrektor WORD Przemyśl, Pan Kamil Kalinka - Dyrektor WORD Tarnobrzeg. Organizatorami Finału Wojewódzkiego Turnieju byli: Polski Związek Motorowy – Zarząd Okręgowy w Rzeszowie, Komenda Wojewódzka Policji – Wydział Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Automobilklub Rzeszowski.

W Finale Wojewódzkim Turnieju wzięły  udział zwycięskie drużyny z eliminacji powiatowych i miejskich. Naszą szkołę reprezentowali: Dominik Dulkiewicz, Patryk Kudła, Dawid Pomykała, uczniowie 3 klasy technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Finał konkursu składał się z 2 etapów: części pisemnie w zakresie rozwiązywanie testów z bezpieczeństwa ruchu drogowego,  skrzyżowań i historia motoryzacji, oraz części praktycznej:  z jazdy sprawnościowej samochodem – Hyundai i20, jazda sprawnościowa z torem przeszkód  motorowerem–Junak 901, obsługi i przygotowanie pojazdu do jazdy, oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedyczne uczestnikom wypadków drogowych.

Po zaciętej rywalizacji nasza drużyna zdobyła 7 miejsce w Województwie Podkarpackim. Opiekunami uczniów byli: Pan Paweł Łukasiewicz i Pan Marcin Kałamucki.

 

 

23.05.2019r.

                 Finał Wojewódzki Licealiady w Lidze Lekkoatletycznej chłopców i dziewcząt. 

 

23.05.2019r. w Rzeszowie rozegrany został  Finał Wojewódzki Licealiady w Lidze Lekkoatletycznej chłopców i dziewcząt. Udział w nim wzięły obydwie  reprezentacje  naszej szkoły, które zakwalifikowały się w eliminacjach rejonowych do dwudziestki najlepszych zespołów w województwie podkarpackim, co dało prawo startu w Finale. Ostatecznie dziewczyny zostały sklasyfikowane na XVII miejscu, natomiast chłopcy zajęli wysokie IV miejsce.

 Opiekunami uczniów byli:  Pan Marek Paściak i Pan Paweł Gierula.  Młodzieży i opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

 

 

 

23.05.2019r.

               XI edycja konkursu interdyscyplinarnego język angielski i matematyka "Omnibus 2019 " w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie w dniach 22.05.2019r. – 23.05.2019r. byli organizatorami XI edycji konkursu interdyscyplinarnego „OMNIBUS” pod patronatem Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Pogórza Przemysko – Dynowskiego w kategorii język angielski i matematyka. Uczestnicy reprezentowali powiaty: brzozowski, przeworski, przemyski i rzeszowski. Celem konkursu była: popularyzacja wiedzy z zakresu matematyki i języka angielskiego, kształcenie praktycznych umiejętności uczniów, rozwój umiejętności matematycznych i językowych oraz popularyzacja czytelnictwa w języku obcym. /..../    czytaj więcej ..>> pdf

 

15.05.2019r.

 

 

13.05.2019r.

                OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  EKOLOGICZNY  „EKO-PLANETA”

 

          W marcu 2019 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko-Planeta”, którego ważnym  aspektem było propagowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu ekologii oraz przyrody Polski, Europy i Naszego Regionu.

W konkursie wzięło udział 19 uczniów z klas: 1TI, 2TL, 3THL, 3TI, 4TI, 4TL i 4THPS. Dyplom za bardzo dobry wynik otrzymała Julia Gierula z kl. 2TL, której przyznano również nagrodę książkową. Pozostałym uczestnikom konkursu przypadły dyplomy uznania, podpisane przez Profesora Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Dyrektora Biura Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko-Planeta”. Szkolnym Organizatorem Konkursu i opiekunem uczniów była Pani Honorata Mikoś.

 

 

Uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów !!!

12.05.2019r.

                 EKOLOGICZNA  - „BATERIE ZBIERAMY – WSPÓLNIE O ŚRODOWISKO DBAMY”

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczy w programie zbiórki zużytych baterii Organizacji Odzysku Reba S.A. ph. „Baterie zbieramy – wspólnie o środowisko dbamy”. Uczniowie naszej szkoły bardzo aktywnie włączyli się w zbiórkę, czego dowodem było zebranie ponad 200 kg zużytych baterii, które w dniu 10.05.2019r. przekazane zostały firmie recyklingowej. Koordynatorem akcji była Pani Honorata Mikoś.

Większość osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak niebezpieczne substancje zawarte są w bateriach czy akumulatorach. Zachodzą  w nich skomplikowane procesy chemiczne, w których udział biorą toksyczne pierwiastki. Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka, stwarzają zawarte w bateriach metale ciężkie m.in.: ołów, kadm, rtęć oraz kwasy i zasady tworzące elektrolit, mające właściwości żrące i korozyjne. Warto dodać, że przeciętnie w jednej tonie zużytych baterii znajduje się: 3 kg rtęci, 0,5 kg kadmu oraz kilka kilogramów niklu i litu, a 1 mała bateria guzikowa może skazić 1 m3 gleby i zatruć nawet 400 l wody. Dlatego tak ważna jest edukacja na temat szkodliwości tego typu odpadów oraz organizacja zbiórek zużytych baterii i poddawanie ich procesowi recyklingu. Pozwala to nie tylko unieszkodliwić toksyczne metale ciężkie, ale także odzyskać część surowców oraz zaoszczędzić energię potrzebną do wydobycia pierwiastków, niezbędnych między innymi do produkcji nowych baterii.

PAMIĘTAJ! NIE WYRZUCAJ ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW DO KOSZA NA ŚMIECI!

              Dziękujemy za aktywny udział w zbiórce i zapraszamy na kolejne akcje ekologiczne!

                 Przypominamy, że w szkole oprócz baterii zbieramy również telefony komórkowe i plastikowe nakrętki!

 

      

09.05.2019r.

                OGÓLNOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY „ALCHEMIK”.

 

W kwietniu 2019r. odbyło się rozstrzygniecie  Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie przy współpracy merytorycznej z uczelniami wyższymi jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytet Warszawski. Uczeń naszej szkoły Mateusz Dańczak kl.4TI wykazał się dużą wiedzą z zakresu chemii - zdobył Dyplom Au - za bardzo dobry wynik. Opiekunem ucznia była Pani Honorata Mikoś.

Uczniowi gratulujemy zaangażowania w poszerzaniu wiedzy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

 

 

03.05.2019r.

                228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Dynowie.

 

Dnia 3 maja 2019r. w uroczystych obchodach 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja wzięli udział przedstawiciele Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Dyrektor ZSzZ w Dynowie Pani Halina Cygan oraz poczet sztandarowy pod opieką Pani Honoraty Mikoś w składzie: sztandarowy: Sławomir Kędra oraz asysta: Joanna Kuś, Gabriela Prokop i Kamila Kozdra.

O doniosłości święta w dziejach naszego narodu mówił podczas Mszy świętej odprawianej w intencji Ojczyzny, Dziekan Dekanatu Dynów ks. Prałat dr Stanisław Janusz. Mszę św. uświetnili oprawą muzyczną zarówno Dynowska Orkiestra Dęta OSP jak i Chór „Akord” na czele z dyrygentem Panem Andrzejem Kędzierskim. Po modlitwie w kościele, poczty sztandarowe, delegacje oraz mieszkańcy przemaszerowali na rynek miasta Dynowa, gdzie odbyły się uroczyste obchody rocznicowe. Dynowska Orkiestra Dęta OSP odegrała hymn państwowy. Następnie zebrani zostali powitani przez Burmistrza Miasta Dynowa Pana Zygmunta Frańczaka, który wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Dynowa Panem Romanem Mryczko dokonali złożenia kwiatów przed tablicą na budynku Urzędu Miasta Dynów upamiętniającą 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Kolejno odbył się koncert Chóru Agencji Muzycznej „Violino” pod dyrekcją Państwa Bogusławy i Bogusława Dulskich oraz koncert Dynowskiej Orkiestry Dętej OSP pod batutą Pana Jakuba Trybalskiego działającej przy MOK w Dynowie.

 

 

 

 

KWIECIEŃ 2019 r.

 

04.04. czwartek - XIX Wojewódzki Konkurs Podkarpacka Tęcza.

10.04. środa       - posiedzenie rady pedagogicznej poświęcone omówieniu wyników naucz. i zach. za połowę II semestru.

11.04. czwartek - spotkanie z rodzicami wg oddzielnego harmonogramu.

12.04. piątek     - zakończenie klasyfikacji w klasach maturalnych.

12.04. piątek     - poinformowanie rodziców o ocenach na koniec roku szkolnego 2018/2019 – klasy maturalne.

15.04.poniedziałek - posiedzenie rady pedagogicznej poświęcone zatwierdzeniu wyników  klasyfikacji w klasach maturalnych.

18.04. - 23.04.2019r. - wiosenna przerwa świąteczna

26.04.piątek     - zakończenie nauki w klasach maturalnych - ROZDANIE ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY.

 

W dniu 19.04.2019r. (Wielki Piątek) szkoła jest zamknięta !!!!

Stacja Kontroli Pojazdów jest czynna:

19.04.2019r. (Wielki Piątek) - 7.00 – 15.00

20.04.2019r. (Wielka Sobota)7.00 – 12.00

30.04.2019r.

                Eliminacje miejskie i powiatowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego  Turnieju Motoryzacyjnego na obiektach Automobilklubu Rzeszowskiego.

 

26 kwietnia 2019r. na obiektach Automobilklubu Rzeszowskiego odbyły się eliminacje miejskie i powiatowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Celem turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa młodzieży ponadgimnazjalnej w szczególności poprzez:

         popularyzowanie wśród młodzieży ponadgimnazjalnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej,

         kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się, jako uczestnika ruchu drogowego,  propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,  przygotowanie do uczestnictwa w uprawianiu sportów motorowych.

W eliminacjach wzięli udział nasi uczniowie:  Patryk Kudła – kl. 3TPS, Dominik Dulkiewicz – kl. 3TPS, Dawid Pomykała – kl. 3TPS (4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych), którzy drużynowo zdobyli I miejsce w Powiecie Rzeszowskim i zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego. Opiekunem uczniów był Pan Paweł Łukasiewicz. Uczniom i opiekunowi gratulujemy!!!

 

 

 

30.04.2019r.

                „DODATKOWY "KURS OBSŁUGI KAS FISKALNYCH"– dla uczniów 4-letniego Technikum w zawodzie technik informatyk (tegorocznych absolwentów).

 

W dniu 30.04.2019r. grupa 10 osób (absolwenci 4 – letniego technikum w zawodzie technik informatyk i jeden rodzic) odbyła „Kurs obsługi kas fiskalnych". To kolejne dodatkowe umiejętności jakie mogli zdobyć uczniowie naszej szkoły. Celem kursu było zapoznanie uczestników z budową, obsługą i funkcjonowaniem kas fiskalnych. Szkolenie przyczyniło się do uzyskania umiejętności zawodowych w zakresie obsługi kas fiskalnych, w wyniku czego absolwenci kursu potrafią:

- przestrzegać przepisy bhp i ppoż. podczas pracy w obiekcie handlowym, a w szczególności na stanowisku pracy,

- inkasować za pomocą kasy rejestracyjnej należności od klientów w wysokości wyszczególnionej w dowodach sprzedaży,

- przyjąć zapłatę w różnych formach, jak gotówka, bon, karta kredytowa, a także wydać resztę,

- dokonać wycofania sprzedanego towaru z pozycji paragonu, anulowania paragonu, przyjęcia i zwrotu kaucji,

- rozliczyć się i odprowadzić przyjęte pieniądze, jak i inne formy płatności za sprzedane towary,- zaprogramować kasę,

- sporządzić odpowiednie dokumenty sprzedażowe – raporty, wystawić fakturę, rachunek za zakupione towary.

Uczestnicy pozytywnie zdali egzamin, otrzymali świadectwa i w dobrych humorach rozeszli się do domów.

Całość prowadził Pan Filip Zaleski, reprezentujący firmę „Zakład Usług Socjalnych i Edukacji Krzysztof Zaleski” z Przemyśla. Pan Zaleski wyraził swoje zadowolenie odnośnie zaangażowania oraz wysokich chęci do nauki naszej młodzieży. Kurs zorganizował Szkolny Ośrodek Kariery „Twoja Przyszłość” – Pani Anna Fara. Serdecznie zapraszamy chętnych do kolejnych edycji kursu.

 

 

26.04.2019r.

                Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 przez uczniów klas maturalnych.

 

      26 kwietnia 2019r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (jednostki organizacyjnej Powiatu Rzeszowskiego) odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 przez uczniów klas maturalnych (4TI – wych. Pani Barbara Ślemp, 4TPS – wych. Pan Paweł Gierula, 4THPS – wych. Pani Magdalena Wolańska, 4TL – wych. Pani Anna Kałamucka). Program artystyczny na tę okazję pod opieką Pani Bogusławy Pinkowicz i Pana Piotra Cygana przygotowali uczniowie klas młodszych, którzy wręczyli maturzystom drobne upominki. Jednym z elementów programu artystycznego była część patriotyczna, poświęcona 228. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pani Dyrektor Szkoły Halina Cygan w swoim wystąpieniu przedstawiła wyróżniających się maturzystów, a także życzyła im udanych wyborów życiowych.  Podziękowała także za ogromne wsparciu Organu Prowadzącego Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem. Każdy uczeń otrzymał na forum z rąk Dyrektora szkoły i wychowawcy klasy świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie a wyróżniający się maturzyści nagrody, wyróżnienia, dyplomy wzorowego ucznia listy gratulacyjne dla rodziców. Wszyscy maturzyści otrzymali z Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu zaświadczenia o udziale w dodatkowych zajęciach. 

      W uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2018/2019 przez uczniów klas maturalnych uczestniczył Pan prof. dr hab. inż. Wiesław Piekarski przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Maturzyści podziękowali pięknymi kwiatami za wieloletni trud dydaktyczny  i wychowawczy: Dyrektorom szkoły Pani Halinie Cygan i Panu Stanisławowi Tymowiczowi, Wicedyrektorowi Panu Piotrowi Zdebowi, Kierownikowi Szkolenia Praktycznego Panu Marcinowi Kałamuckiemu, a także swoim Wychowawcom, Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługi oraz zaproszonym Gościom. Natomiast w imieniu Rady Rodziców podziękowania przekazała Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Urszula Domaradzka.

 

25.04.2019r.

                I miejsce Kamila Nowaka ze  Szkolnej Artystyczno - Teatralnej Grupy „Antrakt”w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu  „Poznajemy Ojcowiznę”.

 

W tym roku po raz kolejny jeden z członków Szkolnej Artystyczno- Teatralnej Grupy „Antrakt” opracowywał kolejny, ciekawy  temat  związany  z naszą „małą ojczyzną” biorąc udział w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”.

 Kamil Nowak z klasy 4TPS (4- letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych)  wraz z opiekunką Panią Katarzyną Stpiczyńską zachęceni odnoszonymi sukcesami w latach wcześniejszych, napisali pracę - "Dynowski album, czyli polskie, żydowskie i ukraińskie wesela dzisiaj i dawniej”. Z wielką radością możemy zakomunikować, że praca ta w etapie wojewódzkim została nagrodzona I miejscem w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.  Kamilowi i Jego opiekunce gratulujemy i czekamy na wyniki etapu centralnego, które zostaną podane niebawem.

 

                   

25.04.2019r.

               Finał Wojewódzki Licealiady w drużynowych biegach przełajowych na dystansie 1200 m w Pustyni/k Dębicy.

 

 W dniu 25 kwietnia 2019r. w Pustyni k/Dębicy odbył się Finał Wojewódzki Licealiady w drużynowych biegach przełajowych na dystansie 1200 m. Z naszej szkoły wzięła w nich udział drużyna chłopców w składzie: Łukasz Bielec, Bartłomiej Babiś, Michał Potoczny, Kamil Olejarz, Florian Galej, Kacper Bujdasz która w klasyfikacji końcowej zdobyła III miejsce w województwie podkarpackim. Opiekunem uczniów był Pan Marek Paściak – nauczyciel wychowania fizycznego. Uczniom i opiekunowi gratulujemy!!!

 

 

22.04.2019r.

                Turniej CS:GO  (Counter-Strike: Global Offensive) ZSzZ kontra gimnazja i szkoły podstawowe.

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie zapraszają uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z terenu Pogórza Przemysko – Dynowskiego do udziału w turnieju CS:GO  (Counter-Strike: Global Offensive) ZSzZ kontra gimnazja i szkoły podstawowe.  Szczegóły w regulaminie turnieju.  Serdecznie zapraszamy.

  

   Regulamin turnieju  ..>> pdf

Karta zgłoszenia  ..>> pdf

          Oświadczenie rodziców  ..>> pdf

 

 

 

 

Z Wielkanocnym pozdrowieniem „Pan prawdziwie Zmartwychwstał”

 

 

19.04.2019r.

                Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, parafianka Ulanicy kościoła pw. św. Józefa Robotnika - Pani Halina Cygan uhonorowana Medalem „Pro Ecclesia Premisliensi”

 

W Wielki Czwartek, 18 kwietnia 2019 r., po Mszy Świętej Krzyżma w Domu Biskupim w Przemyślu zgromadzili się kapłani, osoby świeckie aby przekazać sobie świąteczne życzenia. Jak co roku, wspólne życzenia składane w tym dniu stały się okazją do zauważenia przez Metropolitę Przemyskiego ks. Arcybiskupa Adama Szala i podziękowania wybranym kapłanom i wiernym świeckim za pracę, zaangażowanie i bezinteresowną pomoc świadczoną na rzecz własnej parafii, środowiska czy całej Archidiecezji Przemyskiej.

Dyplom wraz z Medalem „Pro Ecclesia Premisliensi” na wniosek duszpasterzy, decyzją Kapituły, w skład której wchodzą Prepozyci pięciu Kapituł istniejących w  Archidiecezji Przemyskiej, otrzymało 25 nominowanych.

Wśród uhonorowanych znalazła się Pani Halina Cygan Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Uhonorowanie jest wyrazem wdzięczności Metropolity Przemyskiego ks. Arcybiskupa Adama Szala dla osób, które swoją postawą, działalnością, dziełami apostolskimi, a nade wszystko poprzez świadectwo wiary i przywiązania do Kościoła godnie reprezentują swoje parafie i naszą Archidiecezję, pracując dla ich dobra i pożytku. Wręczenia odznaczeń dokonali: Metropolita Przemyski ks. Arcybiskup Adam Szal, Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Przemyślu ks. Bartosz Rajnowski i Sekretarz Metropolity Przemyskiego ks. Łukasz Jastrzębski.

W uroczystym spotkaniu wzięli, m.in. udział: Dziekan Dekanatu Dynowskiego ks. Prałat Stanisław Janusz i Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Józefa Robotnika ks. Jan Koszałka uhonorowany przywilejem noszenia  Rokiety i Mantoletu.

 

 

18.04.2019r.

                Powiatowa Licealiada w Piłce Nożnej Chłopców.

 

Dnia 17.04.2019r. na dynowskim orliku została rozegrana Powiatowa Licealiada w Piłce Nożnej Chłopców. Udział w zawodach wzięły cztery drużyny. Oprócz ZSzZ w Dynowie, którzy występowali w roli gospodarza i obrońcy tytułu Mistrza Powiatu, rywalizowały drużyny z: LO Dynów, LO Kamień i ZS Sokołów Małopolskim. Po bardzo zaciętej i emocjonującej walce najlepszą drużyną okazali się tak jak w poprzednim roku gospodarze turnieju. Nasi chłopcy wystąpili w składzie: Dariusz Kurdziel, Bartłomiej Karaś, Karol Barański, Sylwester Paszko, Dominik Kucz, Arkadiusz Malik, Marcin Sokolik, Sebastian Tarała, Arkadiusz Banaś, Jakub Cyran, Przemysław Barnaś i Michał Potoczny. Opiekunem grupy był Pan Paweł Gierula.  Młodzieży i opiekunowi serdecznie gratulujemy.

 

16.04.2019r.

             XI edycja KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO z matematyki i języka angielskiego „OMNIBUS 2019” pod patronatem                      Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego.

 

  Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Pogórza Przemysko – Dynowskiego do udziału w konkursie interdyscyplinarnym z matematyki i języka angielskiego „OMNIBUS 2019”.

           Konkurs odbędzie się 22 i 23 maja 2019 r. , a termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 maja 2019 r.

 

                          Regulamin   ..>> pdf

                          Karta zgłoszenia                ..>> pdf

                          Oświadczenie nauczyciela ..>> pdf

                          Oświadczenie rodzica       ..>> pdf

                          Tekst  ..>> pdf           

 

10.04.2019r.

                SPOTKANIE Z RODZICAMI 11.04.2019R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.04.2019r.

                Wiosenny Turniej Piłki Nożnej.

 

Dnia 09.04.2019r. na dynowskim orliku odbył się Wiosenny Turniej Piłki Nożnej, w którym udział wzięli uczniowie naszej szkoły. Turniej cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, a udział w nim wzięło, aż  11 klas. Ostatecznie zwycięska okazała się klasa 4TPS, która nie przegrała ani jednego meczu i pewnie sięgnęła po Tytuł Mistrzów Szkoły. A o to skład zwycięzców: Sylwester Paszko, Dominik Kucz, Bartłomiej Kłyż, Sebastian Telega, Piotr Kajdas, Dariusz Toczek, Kamil Sowa, Jakub Kruczek i Tomasz Wasieńko. Innym klasom należą się też  wielkie brawa za walkę i zaangażowanie do „ostatniego gwizdka”.  Opiekunami byli: Pan Marek Paściak i Pan Paweł Gierula.

 

09.04.2019r.

                "Spotkanie z podróżnikiem" Panem Grzegorz Chachurą.

 

W dniu 8 kwietnia 2019r. odbyło się w naszej szkole "Spotkanie z podróżnikiem" Panem Grzegorz Chachurą – podróżnik, miłośnik „Top Gear’a” i dobrej muzyki jak siebie sam określa. Tematyką spotkania była kultura, uwarunkowania przyrodnicze państw Bliskiego Wschodu: Omanu oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Południowo wschodni region Półwyspu Arabskiego to niesłychanie ciekawe miejsce ze względu na specyficzny klimat, ale również niesłychane bogactwo: kultury tej społecznej, ale również monetarnej emiratów (Bahrajn, Abu Zabi). Spotkanie i ciekawy temat zgromadził liczną rzeszę spragnionych przygód młodych podróżników. Stawili się, więc gremialnie przedstawiciele klasy: 1TPS, 1TI, 1THL, 2a, 2TPS czy 3THL.

Poznanie innych krajów pozwoli młodym ludziom bardziej otworzyć się na inne kultury, zrozumieć ich specyfikę, ale zarazem będzie bodźcem do pielęgnowania i kultywowania własnej tradycji i kultury. Organizatorem spotkania był Pan Ryszard Dymczak.

 

  06.04.2019r.

               XIX edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Bezpieczne Podkarpacie” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

4 kwietnia 2019r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się XIX edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Bezpieczne Podkarpacie”.  

Patronat nad konkursem sprawowali: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Rzeszowski, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Burmistrz Miasta Dynów, Wójt Gminy Dynów, Podkarpacki Kurator Oświaty, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie, Radio FARA –Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej, Polskie Radio Rzeszów S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Brzozowiana – portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego –Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie

Galę konkursową prowadziła Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, która oprócz zaprezentowania nagrodzonych i wyróżnionych uczestników konkursów, serdecznie powitała zaproszonych gości i wszystkich którzy przybyli na konkurs/..../    czytaj więcej ..>> pdf

 

                

 galeria zdjęć ..>> gala konkursowa  galeria zdjęć ..>> wystawy galeria zdjęć ..>> pokazy konkursowe

                                                                         

    06.04.2019r.

                25 LAT MINĘŁO … Srebrny jubileusz „Elemencika” .

 

Gazetka szkolna „Elemencik” doczekała się srebrnego jubileuszu. 25 lat działalności redakcji to powód do refleksji, wspomnień i podsumowań. Przez te lata zmieniali się uczniowie, opiekunowie, zmieniła się szata graficzna pisma, ale jedno nie uległo zmianie – misja i cel gazetki, czyli „dla szkoły i o szkole”.

Pomysł, by Zespół Szkół Zawodowych  w Dynowie miał swoje czasopismo, pojawił się w 1994 r. za sprawą ówczesnego dyrektora szkoły pan Stanisława Tymowicza. Realizacją zajęła się pani Anna Mol, która wraz z grupą uczniów wymyśliła nazwę "Elemencik", nadała jej charakter pisemka tworzonego w całości przez młodzież. Nad całością przedsięwzięć uczniowskich zawsze czuwali opiekunowie, a byli to pani Anna Mol, pan Jacek Kędzierski, pan Ryszard Kędzierski, pani Halina Cygan, pani Elżbieta Kiszka, pan Piotr Zdeb, a obecnie już od 20 lat opiekunkami redakcji są panie - Beata Irzyk  i Renata Mazur, które dbają o poprawność merytoryczną tekstów i ciekawą szatę graficzną. Zawsze na duże wsparcie młodzi dziennikarze mogą liczyć ze strony obecnej pani dyrektor szkoły Haliny Cygan. /..../    czytaj więcej ..>> pdf

 

 

06.04.2019r.

                DNI OTWARTE ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DYNOWIE.

 

W Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie już tradycyjne organizowany jest dzień otwarty szkoły, w tym roku dla uczniów klas III gimnazjum oraz klas VIII szkoły podstawowej. Szkołę również można zwiedzać przez cały okres rekrutacji na nowy rok szkolny 2019/2020. W dniu 5 kwietnia 2019r. na zaproszenie naszej szkoły na „Dzień otwarty” przybyli uczniowie: Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Dynowie, Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Harcie oraz Szkoły Podstawowej w: Bachórcu, Bachórzu, Dylągowej, Dąbrówce Starzeńskiej, Łubnie, Pawłokomej, Szklarach, Żohatynie, Manasterzu, Dubiecku, Jaworniku Polskim, Hłudnie, Nozdrzcu, Krzywczy, Iskani, Birczy, Wesołej.

W trakcie „Dni otwartych” uczniowie klas VIII i klas gimnazjum wraz z opiekunami, jak też grupy niezorganizowane mogli zwiedzić szkołę, poznać szczegółowo ofertę edukacyjną i wyposażenie w pomoce dydaktyczne. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie wraz z opiekunami przygotowali dla gimnazjalistów wiele ciekawych pokazów m.in. występy grupy sportowo-tanecznej „Aplauz”, pokazy robotów z lego mindstorms, drukarki 3D itp. Wszystkim przybyłym na „Dzień otwarty” serdecznie dziękujemy.

 ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY! - DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU!

 

03.04.2019r.

                AKCJA W RAMACH OBCHODÓW DNIA ZIEMI.

 

 W dniu 3 kwietnia 2019r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie wzięli udział w akcji ekologicznej z okazji obchodów Dnia Ziemi. Inicjatywę podjęto we współpracy z Urzędem Miasta Dynów - Referatem Rozwoju Gospodarczego, który przekazał worki i rękawiczki dla uczestników.

 Akcja polegała na oczyszczeniu terenu urwiska pomiędzy Kościołem pw. Św. Wawrzyńca w Dynowie a parkingiem przy dworcu autobusowym. W sprzątaniu uczestniczyli uczniowie klas: 1TI, 1TPS, 2a i 2TPS oraz nauczyciele: ks. Paweł Bar i Pani Honorata Mikoś. Biorący udział w akcji mieli za zadanie nie tylko zebrać śmieci w tak trudno dostępnym miejscu ale również je posegregować, co było dla nich praktyczną lekcją ekologii. Wszystkim biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy!

 

03.04.2019r.

                Rejonowa Licealiada w Drużynowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców.

 

       Dnia 03.04.2019r. w Leżajsku odbyła się Rejonowa Licealiada w Drużynowych Biegach Przełajowych. Prawo startu w tych zawodach miały obydwie reprezentacje z naszej szkoły. Dziewczyny występujące w składzie: Siry Emilia, Szpak Anna, Pakosz Wiktoria, Kozdra Kamila, Owarzana Natalia,  Kurdziel Kinga i Łazor Dominika zajęły V miejsce. Chłopcy zaś, zajmując II miejsce wywalczyli awans do Finału Wojewódzkiego, który odbędzie się 25.04.2019r.  Skład chłopców: Paszko Sylwester, Krupa Kamil, Potoczny Michał, Galej Florian, Olejarz Kamil, Bielec Łukasz, Babiś Bartłomiej i Bujdasz Kacper. Opiekunami grup byli Pan Paweł Gierula i Pan Marek Paściak. Młodzieży i opiekunom serdecznie gratulujemy.

 

 

 

01.04.2019r.

                Ogólnopolski Konkurs Motoryzacyjny - "TECHNIKA MOTORYZACYJNA MOJA PASJA" w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu..

 

           Dnia 1 kwietnia 2019r. w Instytucie Nauk Technicznych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIE W PRZEMYŚLU odbył się Ogólnopolski Konkurs Motoryzacyjny pod hasłem „Technika i motoryzacja to moja pasja” organizowany przez Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych PWSW w Przemyślu oraz Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu. Konkurs był adresowany dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski uczących się na kierunkach o profilu samochodowym, mechatronicznym oraz mechanicznym.

            Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowali: Kamil Nowak z klasy 4TPS, Patryk Kudła z klasy 3TPS, Sebastian Kałamucki z klasy 2TPS (uczniowie 4 - letniego technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych). Konkurs składał się z dwóch etapów: testu teoretycznego: z zakresu wiedzy technicznej i motoryzacyjnej oraz zadania praktycznego. W części praktycznej uczniowie wykonywali zadania praktyczne w pracowni diagnostyki samochodowej w zakresie obsługi i diagnostyki pojazdowej z wykorzystaniem sprzętu kontrolno - pomiarowego.

  Opiekunem uczniów był Pan Paweł Łukasiewicz.

 

01.04.2019r.

                Powiatowa Licealiada w Drużynowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców.

 

       Dnia 01.04.2019r. w Rzeszowie odbyła się Powiatowa Licealiada w Drużynowych Biegach Przełajowych Dziewcząt. Nasza drużyna występująca w składzie: Siry Emilia, Szpak Anna, Pakosz Wiktoria, Kozdra Kamila, Owarzana Natalia i Kurdziel Kinga zajęła II miejsce i wywalczyła awans do rozgrywek na szczeblu rejonowym.  Opiekunem grupy był Pan Paweł Gierula.   Młodzieży i opiekunowi serdecznie gratulujemy.

 

         Drużyna chłopców występująca w składzie: Bielec Łukasz, Babiś Bartłomiej, Potoczny Michał, Galej Florian, Krupa Kamil, Bujdasz Kacper, Fejdasz Dominik i Grzegorzak Marceli zajęła I miejsce i tym samym awansowała do rozgrywek na szczeblu rejonowym.  Opiekunem grupy był Pan Marek Paściak.   Młodzieży i opiekunowi serdecznie gratulujemy.

 

MARZEC 2019 r.

 

11.03.2019r.(poniedziałek)  - posiedzenie rady pedagog, omówienie wyników naucz. i zachow. za  połowę II sem. w kl. IV i egz. próbnych  w kl. III.

11.03.2019r.(poniedziałek)  - wpisanie propozycji ocen rocznych w klasach maturalnych

12.03.2019r.(wtorek)     - poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach na koniec r. szk. 2018/2019 -  klasy  maturalne.

12.03.2019r.(wtorek)     - spotkanie z rodzicami (klasy maturalne) wg oddzielnego harmonogramu. 

15.03.2019r.(piątek)      - IX Szkolny Konkurs „Samochodem w dorosłe życie”.

 

31.03.2019r.

                XI Międzyszkolny Konkurs Biblijny „Duch Przymierza”.

 

W dniu 28 marca 2019 r. miał miejsce XI Międzyszkolny Konkurs Biblijny „Duch Przymierza” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Krosna i okolic. Organizatorami konkursu był: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krośnie, Wydział Nauki Katolickiej w Przemyślu oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Krośnie. Tekstem źródłowym Konkursu była Biblia Tysiąclecia (wydanie piąte), a zakres merytoryczny tegorocznego konkursu obejmował znajomość tekstów biblijnych z wstępem i przypisami: ·        w etapie szkolnym: – Wstęp i Księga Wyjścia, rozdziały 1-18; ·        w finale: – Wstęp i całość Księgi Wyjścia.

W tym roku naszą szkołę reprezentowało troje uczniów: Joanna Tuzyk (4THPS), Kamil Olejarz (3TPS), Marcin Wróbel (2TI) pod opieką ks. Pawła Bara. Serdecznie dziękujemy naszym uczniom za podjęte wyzwanie i trud poniesiony w zdobywaniu wiedzy. Życzymy dalszych sukcesów. Powodzenia!

 

30.03.2019r.

                Likwidacja barier w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

 

            29.03.2019 r. nastąpił odbiór techniczny realizowanego od 1.10.2018r. do 30.04.2019r. projektu pod nazwą: Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt był realizowany ze środków własnych Starostwa Powiatowego w Rzeszowie i dofinansowany ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”      Obszar B - 2018 rok        Likwidacja barier w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Celem projektu jest likwidacji barier architektonicznych i utrudnień występujących w budynku, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Usunięcie przeszkód technicznych powinno spowodować sprawniejsze działanie takich osób w społeczności szkolnej i umożliwić wydajniejsze ich funkcjonowanie.

            W dniu 29.03.2019r. dokonano oficjalnego odbioru wykonanych prac. Uczestniczyli w nim min. Wicestarosta Starosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, wykonawca Pan Piotr Krupa- firma KRUPP, dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, a także osoby nadzorujące roboty remontowe.

Komisja dokonała sprawdzenia i odbioru wykonanych prac, a  po pozytywnej ich ocenie, pomieszczenia oddano do użytku szkolnego. Wartość prac to blisko 100 tys. złotych.

 

 

30.03.2019r.

                Wyjazd studyjny do Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

            W dniu 29 marca 2019r. uczniowie klasy 1THL (4-letnie technikum w zawodzie technik handlowiec i technik logistyk) Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Wyszyńskiego pod opieką Pani Katarzyny Marcinek i Pana Piotra Marcinka udali się z wizytą studyjną do Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu na zorganizowane przez uczelnię „Dni  otwarte Bezpieczeństwa i produkcji żywności oraz Inżynierii produkcji kosmetyków i suplementów pod hasłem Pątek z żywnością i urodą” w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15-Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”. /.../  czytaj więcej ..>> pdf

 

27.03.2019r.

                 XVI Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Rzeszowskiego.

 

          W dniu 27.03.2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie odbył się XVI Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Rzeszowskiego z języka niemieckiego oraz z języka angielskiego. W konkursie wzięli udział także nasi uczniowie, którzy zakwalifikowali się w etapie szkolnym do etapu powiatowego: z j. niemieckiego: Julia Kiełbasa - kl. 4TI, Mateusz Dańczak - kl. 4TI,  Sabina Głowacz - kl. 4TL, Tomasz Wasieńko- kl.4TPS, Sebastian Telega - kl. 4TPS, a z j. angielskiego: Wojciech Piątek – kl. 1TIPaweł  Skubisz– kl. 1TI, Marcin Dubas – kl. 1TI, Patryk Toczek – kl. 3TI i Izabela Szpiech – kl. 4TI. Uczestnicy wykazali się sporą wiedzą językową, a do miejsc na podium zabrakło im  bardzo niewiele. Jest to godne uwagi, bowiem nasi uczniowie nie realizują języka obcego w formie rozszerzenia przedmiotu, a z zadań na tym właśnie poziomie składa się cały test konkursowy. Opiekunami uczniów były: Pani Agnieszka Kędzierska i Pani Agata Krupa – język niemiecki oraz Pani Kinga Oleksa – Skubisz i Pani Magdalena Wolańska – język angielski.  

 

 

24.03.2019r.

                Wyjazd studyjny do Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

 

W dniu 22 marca 2019r.uczniowie klasy 3THL (4-letnie technikum w zawodzie technik handlowiec i technik logistyk) Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Wyszyńskiego pod opieką Pani Marii Szmul i Pani Anny Kałamuckiej udali się z wizytą studyjną do Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu na zorganizowane przez uczelnię „Dni  otwarte Inżynierii Transportu i Logistyki oraz Mechatroniki – Piątek z Logistyką i Techniką” w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15-Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”. /.../

   czytaj więcej ..>> pdf

 

22.03.2019r.

                III edycja interaktywnego konkursu z języka angielskiego pod hasłem Understand.

 

W dniu 21.03.2019r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się III edycja interaktywnego konkursu z języka angielskiego pod hasłem Understand. Konkurs ten oparty jest przede wszystkim o umiejętności rozumienia języka angielskiego.  Jego celem jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, stworzenie im możliwości sprawdzenia swoich umiejętności  językowych we współzawodnictwie z innymi uczniami, rozwijanie uzdolnień uczniów, podniesienie ich samooceny a także  rozbudzenie zainteresowań uczniów poprzez wykorzystanie rywalizacji oraz technologii. W konkursie wzięli udział uczniowie klas 1TI, 1THL i 2TL. Podczas konkursu uczestnicy mieli do odsłuchania i rozwiązania 24 zadania o różnym poziomie trudności.  Udzielali w nich odpowiedzi w formie wybrania 1 z 5 proponowanych odpowiedzi.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu dwóch tygodni przez organizatora i koordynatora konkursu Panią Magdalenę Wolańską.

 

20.03.2019r.

                XX Olimpiada Techniki Samochodowej w Warszawie.

 

W dniu 16 marca 2019r. na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej odbył się Półfinał XX Olimpiady Techniki Samochodowej organizowany przez Redakcję Auto Moto Serwisu oraz Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Olimpiada miała zasięg ogólnopolski i była dofinansowana przez Ministra Edukacji Narodowej, który jest jej partnerem. W tegorocznej edycji olimpiady wzięło udział około 440 uczniów szkół z całej Polski o kierunku nauczania lub specjalności samochodowej. Naszą szkolę reprezentowali: Kamil Nowak z kl.4TPS oraz Patryk Kudła i Kamil Olejarz z kl.3TPS, z 4 –letniego technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych pod opieką Pana Sławomira Litwina. Olimpiadę poprzedziła seria wykładów prowadzonych przez przedstawicieli firm sponsorujących nagrody (m in. Bosch, Magneti Marelli, Varta, Scania, wydawnictwo WKŁ) na temat nowinek technicznych w budowie samochodów. Podczas olimpiady oceniana była wiedza z zakresu podstaw konstrukcji maszyn (w tym: elementy matematyki i fizyki, materiałoznawstwo, techniki wytwarzania, podstawy budowy maszyn) oraz wiedza specjalistyczna (budowa, diagnozowanie, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych). Kryterium oceny wyników stanowiło rozwiązanie zadań wciągu 45 minut w teście jednokrotnego wyboru, prawidłowe rozwiązanie zadania obliczeniowego. Wyniki poznamy w terminie późniejszym.

 

20.03.2019r.

                Spotkanie autorskie z Panem Robertem Czerniakiem.

 

 

 

W dniu 20 marca 2019r. w auli szkolnej  odbyło się dla klas: 1a, 2TI, 1THL, 2TL, 3TPS spotkanie z Panem Robertem  Czerniakiem – pisarzem, podróżnikiem, autorem  książki „Podróże do granic”. Spotkanie otworzyła dyrektor szkoły Pani Halina Cygan , która powitała zaproszonych gości.

Tematem spotkania były relacje z podróży, nie tylko tych w sensie geograficznym do Ameryki Łacińskiej, Australii, ale i ludzkich wyzwań w walce z bólem, chorobą.

Spotkanie mogło się odbyć dzięki środkom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki” na realizację projektu „Książka (…) przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykrzania” – słowa Ignacego Krasickiego w świetle działań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie na czele z Panią Dyrektor Grażyną Paździorny.

 

 

 

19.03.2019r.

                Powiatowa Licealiada w piłce nożnej dziewcząt.

 

 Dnia 19.03.2019r. w LO Dynów odbyła się Powiatowa Licealiada w piłce nożnej dziewcząt. Nasza reprezentacja w składzie:  Kroczek Dominika, Kuś Joanna, Baran Kinga, Bołoz Małgorzata, Pakosz Wiktoria, Łazor Dominika, Lemierz Emilia, Skiba Natalia i Bołoz Teresa zajęła I miejsce i obroniła tytuł Mistrza Powiatu wywalczonego w roku ubiegłym. Opiekunem grupy był Pan Paweł Gierula.Młodzieży i opiekunowi serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za chłopaków, którzy już 17. 04. 2019r. rywalizować będą na „Dynowskim Orliku”.

 

18.03.2019r.

                Wyjazd klasy 4TL do Multikina w Rzeszowie.

 

 

 

W dniu 18 marca 2019 r. uczniowie klasy 4TL (4-letnie technikum w zawodzie technik logistyk w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie) wraz z opiekunami: panią Anna Kałamucką i panią Elżbietą Kiszką udali się do „Multikina” w Galerii Milenium Hall w Rzeszowie na projekcję filmu pt. ”Kurier”.                             

„Kurier” to najnowszy film Władysława Pasikowskiego – niesamowita opowieść o Janie Nowaku-Jeziorańskim, który podczas II wojny światowej z narażeniem życia przemycał tajne dane z i do okupowanej Polski. Ścigany przez wszystkie wrogie wywiady, w środku nocy przerzucony z hotelu Savoy do Żabna, spotyka ludzi, którzy na zawsze zmieniają jego życie…

Po seansie młodzież udała się na poczęstunek do strefy kulinarnej MH, po czym zadowolona wróciła do domu.

 

 

 

 

15.03.2019r.

                V Wojewódzki Konkurs Wiedzy Logistycznej 2019

 

15 marca 2019r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbył się szkolny etap V Wojewódzkiego Konkurs Wiedzy Logistycznej.

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Logistycznej jest międzyszkolnym przedsięwzięciem, którego zadaniem jest: • wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów, • zdobycie doświadczenia przydatnego podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk i technik spedytor,• promocja kształcenia na kierunkach logistycznych i spedycyjnych, • pobudzenie zainteresowania tematyką logistyczną i spedycyjną,• wymiana doświadczeń zawodowych,• współpraca między podmiotami kształcącymi w/w zawodach.

Do konkursu przystąpili chętni uczniowie z klasy 1THL, 2TL oraz 3THL. Ich zadanie polegało na rozwiązaniu testu wiedzy składającego się z 25 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności. Największą liczbę punktów zdobyli: Julia Gierula (2TL), Magdalena Boroń (3THL), Anna Sycz (2TL) oraz Patryk Domaradzki (3THL).Uczniom życzymy dalszych sukcesów. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały Pani Renata Łybacka oraz Pani Anna Kałamucka.  

 

15.03.2019r.

                IX edycja Szkolnego Konkursu pod hasłem: ”Samochodem w dorosłe życie”w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

            W dniu 15 marca 2019r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był organizatorem IX edycji Szkolnego Konkursu pod hasłem: „Samochodem w dorosłe życie”, zamierzeniem organizatorów było kształcenie i rozwijanie zainteresowań motoryzacyjnych wśród uczniów, popularyzacja przepisów ruchu drogowego wśród młodzieży, stworzenie uczniom możliwości rywalizacji i wyróżnienia się na forum szkoły, badanie i monitoring uzdolnień uczniów w obszarze motoryzacji. Patronat nad konkursem sprawowali: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie inspektor Bogusław Kania, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych    w Dynowie, Firma SZiK z Tyczyna. Wzięło w nim udział 59 uczniów z klas branży samochodowej (4 - letnie Technikum  w zawodzie  technik pojazdów samochodowych i 3 – letnia Branżowa  Szkoła I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych). Podczas konkursu jego uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test składający się z zadań otwartych i zamkniętych. /…./     czytaj więcej ..>> pdf

    

15.03.2019r.

                Udział Oli Sochy w Wojewódzkim Turnieju Poezji i Prozy – „Zawsze Wierni”.

 

    Dnia 14.03.2019 roku w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach odbył się finał Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy – „Zawsze Wierni”. W konkursie uczestniczyło trzydziestu laureatów konkursów powiatowych w dwóch kategoriach wiekowych: klasy gimnazjalne i szkoły podstawowe oraz szkoły ponadgimnazjalne. Poziom zmagań recytatorskich był wysoki. Jury powołane przez organizatorów zwracało uwagę na dobór repertuaru, kulturę słowa, interpretację utworu i ogólny wyraz artystyczny. Występ Oli (klasa 1THL  (4 – letnie Technikum w zawodzie technik logistyk) był bardzo dobry i chociaż nie została laureatką turnieju, to nabyła nowych doświadczeń, które z pewnością pomogą naszej pierwszoklasistce w walce o kolejne sukcesy artystyczne.  Opiekunem uczennicy była Pani Bogusława Pinkowicz. Gratulujemy udanego występu.

 

14.03.2019r.

           Udział uczniów szkoły w warsztatach „e- Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dynowie.

 

dniach  11 marca 2019r. – 14 marca 2019r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dynowie odbyły się warsztaty w ramach projektu „e- Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”, który jest skierowany do dorosłych mieszkańców Dynowa. W projekcie wzięło udział 21 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie z klas: 2TPS, 2TI, 3TI, 4TI, 4THPS, 3THL. Szkolenie w ramach projektu prowadziły: Pani Grażyna Paździorna – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie i Pani Anna Marszałek z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie obejmowały obszary: praca i rozwój zawodowy, relacje z bliskimi, edukacja, zdrowie, finanse, religia i potrzeby duchowe, sprawy codzienne, zaangażowanie społeczne. Młodzież mogła znaleźć interesujący obszar tematyczny i pogłębić wiedzę. W trakcie spotkań uczestnicy otrzymali materiały dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć, a przerwę spędzili miło popijając kawę lub herbatkę.

Opiekunem uczniów była p. Anna Fara.

 

14.03.2019r.

                Wyjazd klasy 1TPS do Multikina w Rzeszowie.

 

 

 

 

W dniu 13 marca 2019 r. uczniowie klasy 1TPS (4-letnie technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie) wraz z opiekunkami Panią Aliną Paściak i Panią Elżbietą Kiszką udali się do „Multikina” w Galerii Milenium Hall w Rzeszowie na projekcję filmu pt.”Diablo. Wyścig o wszystko”.                                       

 Jest to polski film akcji opowiadający o chłopaku, który za wszelką cenę chce pomóc swojej młodszej, ciężko chorej siostrze. Aby zdobyć pieniądze na jej leczenie postanawia brać udział w nielegalnych wyścigach samochodowych ryzykując swoje zdrowie a nawet życie.                                          

Po seansie młodzież udała się do strefy kulinarnej Galerii Milenium Hall, gdzie miała okazję zjeść coś pysznego, dzieląc się wrażeniami z filmu.

 

 

 

 

08.03.2019r.

                „Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs z zakresu spawania metodą TIG" – dla uczniów w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

               W dniach od 12 luty 2019r. do 4 marca 2019r.  grupa 10 uczniów z klasy 4 THPS (4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych), oraz    klasy 3a ( 3 - letnia Zasadnicza Szkoła zawodowa w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującym w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczyła 120 godzinnym „Kursie z zakresu spawania metodą TIG" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

Podczas kursu uczniowie zdobywali umiejętności i wiedzę na temat: spawania metodą TIG–141 (spawania łukowego elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych - argon) w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach. Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym  zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach - (W-14/IS-17) oraz wg zasad ujętych w normie PN EN ISO 9606-1, którego zaliczenie uprawnia do uzyskania Książeczki Spawacza ze stosownym wpisem zgodnym z Polską Normą, a także Świadectwo Egzaminu Spawacza zgodnie z normą PN EN ISO 9606-1 firmowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i honorowane na całym świecie, dostępne w językach: angielskim i niemieckim. Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie zwiększą własne szanse po ukończeniu szkoły na  lepsze zatrudnienie.  Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na fachowców !!!!!

 

07.03.2019r.

                OGÓLNOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY „ALCHEMIK”.

 

  Dnia 7 marca 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbył się Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”. Konkurs organizowany był przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie przy współpracy merytorycznej z uczelniami wyższymi jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytet Warszawski.

Głównym celem konkursu było utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla człowieka oraz aktywizacja miłośników chemii, poprzez dalsze rozwijanie ich umiejętności. Konkurs w kategorii wiekowej „Licealista” przeznaczony był dla chętnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W naszej szkole wziął w nim udział 1 uczeń: Mateusz Dańczak z klasy 4TI. Konkurs polegał na wypełnieniu przez ucznia testu zawierającego 30 pytań jednokrotnego wyboru oraz zadania opisowego. Udział uczniów w konkursie był sprawdzianem umiejętności, dostarczył im rozrywki umysłowej, a jednocześnie przyczynił się do popularyzacji i pogłębienia wiedzy z zakresu chemii. Wyniki konkursu poznamy w późniejszym terminie. Szkolnym Organizatorem Konkursu była Pani Honorata Mikoś - nauczycielka chemii. Uczestnikowi dziękujemy za udział i życzymy sukcesów, rozwijania uzdolnień oraz chęci do zdobywania dalszej wiedzy!!!

 

05.03.2019r.

                II miejsce Aleksandry Sochy w etapie powiatowym Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy „ZAWSZE WIERNI” i nominacja do etapu wojewódzkiego.

 

   W dniu 5 marca 2019r. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie został przeprowadzony etap powiatowy Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy „ZAWSZE WIERNI” - IV edycja - konkursu dla uczniów szkół powiatu rzeszowskiego. Zadaniem uczestników było zaprezentowanie tekstów polskich twórców powstających po 1918 roku, aż do czasów współczesnych, takich, które realizują motyw „zawsze wierni” oraz rozwijają rozumienie pojęć: patriotyzm, honor, bohater, ojczyzna, wierność wartościom i zasadom.    Naszą szkołę reprezentowała Aleksandra Socha z klasy 1THL  (4 – letnie Technikum w zawodzie technik logistyk), która recytacją tekstuZamiast wiersza Bohaterskiej Ince” autorstwa Teresy Boguszewskiej zdobyła drugie miejsce. Tym samym Ola zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego konkursu, który odbędzie się jeszcze w marcu, w Ropczycach. Opiekunką zdolnej recytatorki była Pani Bogusława Pinkowicz. Oli i opiekunce serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki, by etap wojewódzki również zakończył się sukcesem.

 

05.03.2019r.

                Regionalny etap Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”.
 

        Państwowa Inspekcja Pracy z Warszawy wspólnie z oddziałem regionalnym  po raz kolejny zorganizowała konkursu wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy  oraz  prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”. Drugi etap konkursu dla województwa podkarpackiego odbył się w dniu  05 marca  2019 r. w Zespół Szkół nr 2 im. T. Rejtana w Rzeszowie.   Konkurs został zorganizowany  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie.  W etapie regionalnym w tym roku o pierwsze trzy miejsca walczyło  sześćdziesiąt sześć   osób, Naszą szkołę reprezentowały uczennice technikum w zawodzie technik  logistyk. Były to   Julia Gierula klasa 2TL oraz Magdalena Boroń klasa 3THL. Uczennice zdobyły dużą liczbę punktów zajmując wysokie miejsca w konkursie. Opiekunami uczniów byli Pani Anna Kałamucka, Pani Renata Łybacka oraz Pan Wojciech Hamerla.   Gratulujemy!

 

04.03.2019r.

                OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY „EKO PLANETA”.

 

 Dnia 4 marca 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbył się Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko Planeta”. Konkurs organizowany był przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”. Uroczystego otwarcia konkursu dokonał Wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pan Piotr Zdeb.

Głównym celem konkursu było zwiększenie świadomości znaczenia ochrony środowiska w naszym życiu jak również zainteresowanie uczniów wiedzą z zakresu ekologii oraz przyrody Polski, Europy i Naszego Regionu. Konkurs w kategorii wiekowej „Żak” przeznaczony był dla chętnych uczniów liceów i szkół zawodowych. W naszej szkole cieszył się dużym zainteresowaniem, gdyż wzięło w nim udział  aż 19 uczniów z klas: 1TI, 2TL, 3THL, 3TI, 4TI, 4TL i 4THPS. Konkurs polegał na wypełnieniu przez ucznia testu zawierającego 30 pytań jednokrotnego wyboru oraz zadania opisowego. Był on sprawdzianem umiejętności, dostarczył uczniom rozrywki umysłowej oraz przyczynił się do popularyzacji i pogłębienia wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Wyniki konkursu poznamy w późniejszym terminie. Szkolnym Organizatorem Konkursu była Pani Honorata Mikoś. Uczestnikom dziękujemy za udział i życzymy sukcesów, rozwijania uzdolnień oraz chęci do zdobywania dalszej wiedzy!!!

 

03.03.2019r.

                7. edycja biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w Dynowie.

 

3 marca 2019r. Fundacja „Wolność i Demokracja” oraz „Wolne Dźwięki”  były  organizatorem w całej Polsce  7. edycji wydarzenia o nazwie „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – największym biegu pamięci w Polsce. Taki bieg odbył się także w Dynowie, zorganizowało go StowarzyszenieAktywny Dynów” we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie pod Honorowym Patronatem Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego. 

Uroczystego otwarcia biegu dokonali: Pan Marek Sitarz  - Wicestarosta Rzeszowski, Pan Zygmunt Frańczak – Burmistrz Miasta Dynów, Pani Halina Cygan – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Pan Łukasz Domin – Prezes Stowarzyszenia „Aktywny Dynów”. /..../   czytaj więcej ..>> pdf

 

02.03.2019r.

                VII edycja Biegu Tropem Wilczym - Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 

Stowarzyszenie "Aktywny Dynów" oraz Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zapraszają na VII edycję Biegu Tropem Wilczym - Pamięci Żołnierzy Wyklętych pod Honorowym Patronatem Starosty Rzeszowskiego - Józefa Jodłowskiego.

 

Plan imprezy - 3 marca 2019.

10:00 - 11:30 - Wydawanie pakietów startowych
11:45 - Zbiórka uczestników
11:50 - Przemówienia zaproszonych gości
11:55 - Krótka historia Żołnierzy Wyklętych
11:59 - Hymn Państwowy
12:00 - Start biegu
12:20 - Zamknięcie trasy biegu
13:00 - Dekoracja
13:30 - Zakończenie imprezy

Mamy ostatnie miejsca na bieg, którego dystans wynosi 1963 metry i nawiązuje do śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego - Józefa Franczaka "Lalka".
Zapisy: https://timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=554. Wpisowe: 12 zł, w pakiecie startowym min. - koszulka, - gadżety , - pamiątkowy medal na mecie biegu , - posiłek regeneracyjny po biegu , - kawa, herbata, słodkości

 

 

LUTY 2019 r.

 

01.02.2019r.(piątek)   - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna  - 3TI , 3TPS

05.02.2019r. (wtorek)  - próbny egzamin maturalny z  języka polskiego – 4TI,  4TL, 4THPS, 4TPS - aula - poziom podstawowy – 170 min. (8.15–11.05)

06.02.2019r. (środa)    - próbny egzamin maturalny z matematyki – TI,  4TL, 4THPS, 4TPS           - aula - poziom podstawowy – 170 min. (8.15 – 11.05)

07.02.2019r. (czwartek) - próbny egzamin maturalny z języka angielskiego 4TI,  4TL, 4THPS, 4TPS - aula – poziom podstawowy – 120 min. (8.15 – 10.15)

                                   - próbny egzamin maturalny z języka niemieckiego  4TL - prac. multimedialna   - poziom podstawowy – 120 min. (8.15 – 10.15)

07.02.2019r.(czwartek)  - ostateczny termin złożenia deklaracji do egz. maturalnego przez uczniów -  4TI,  4THPS,  4TL, 4TPS  oraz absolwentów szkoły

11.02.2019r. 24.02.2019r. - ferie zimowe

12.02.2019r. (wtorek)     godz. 900  Międzyszkolny Turniej Halowej Piłki Nożnej  i Tenisa Stołowego Chłopców

13.02.2019r. (środa)       godz. 900  Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej i Tenisa Stołowego Dziewcząt

14.02.2019r. (czwartek)  godz. 900  Szkolny Turniej Piłki Siatkowej Chłopców (dla zainteresowanych uczniów)

19.02.2018r. (poniedziałek) - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 3TL - część pisemna - aula szkolna

 

28.02.2019r.

                 XXIX Olimpiady Teologii Katolickiej „Święty Jacek – wzór ewangelizacji”.

 

 W dniu 27 lutego 2019r., we środę, o godz. 10.00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, rozpoczął się drugi etap XXIX Olimpiady Teologii Katolickiej „Święty Jacek – wzór ewangelizacji”. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowało dwóch uczniów, którzy w etapie szkolnym uzyskali najwyższą liczbę punktów: Marek Stanisławczyk – uczeń kl. 2TI oraz Monika Kocaj – uczennica klasy 4THPS. Uczniom towarzyszył ks. Paweł Bar, katecheta.

Program tegorocznego spotkania zainaugurowała Msza św. w kaplicy seminaryjnej, po jej zakończeniu uczestnicy przystąpili do wypełniania testu. Następnie miał miejsce poczęstunek oraz zwiedzanie Archikatedry. Spotkanie zakończyło się ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród. Uczestnicy olimpiady, jak co roku, prezentowali rozszerzone wiadomości zgodne z założeniami programowymi nauczania religii na IV etapie edukacyjnym. Na podstawie określonych fragmentów Pisma Świętego i wskazanych lektur interpretowali treść chrześcijańskiego orędzia i naukę Kościoła katolickiego. Uczniom, którzy wzięli udział w olimpiadzie, dziękujemy za podjęte wyzwanie i zaangażowanie. Życzymy dalszych sukcesów w codziennym życiu!

 

26.02.2019r.

                Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jestem OK, Nie Biorę” kolejne sukcesy naszych uczniów!!!

 

 W dniu 26 lutego 2019r. w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Powiatowego Konkursu Plastycznego „Jestem OK! Nie Biorę”. Konkurs organizowany jest przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie przy wsparciu Powiatu Rzeszowskiego. Konkurs został objęty honorowym patronatem Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego.

Celem konkursu jest kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z zasadami zdrowego stylu życia – wolnego od uzależnień. Konkurs ma być narzędziem w szerzeniu wiedzy na temat szkodliwości środków psychoaktywnych. Uświadamia, jaką pułapką jest uzależnienie od nałogów. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odnieśli kolejny sukces!!!. II miejsce w konkursie zdobyła Karolina Kędra z kl. 1THL (4 – letnie Technikum w zawodzie technik logistyk) - opiekun Pani Honorata Mikoś, III miejsce Klaudia Czyż z kl. 2TL (4 – letnie Technikum w zawodzie technik logistyk) – opiekun Pani Renata Łybacka. W uroczystej gali wzięli, m.in. udział: Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie Pan Jaromir Ślączka, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Rzeszowie Pani Joanna Nieroda, a także Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan. Wręczenia nagród ufundowanych przez Powiat Rzeszowski i Państwową Inspekcję Sanitarną w Rzeszowie dokonali: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie Pan Jaromir Ślączka, Pani Joanna Nieroda – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Pani Aleksandra Bocheńska-Baran – pracownik PSSE w Rzeszowie.  Uczniom i opiekunom gratulujemy !!!

 

26.02.2019r.

                 III Edycja Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”.

 

W dniu 26 lutego 2019 roku odbył się w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie etap szkolny III Edycji Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. Organizatorem konkursu była Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze. Przebieg konkursu nadzorowała Pani Lucyna Witek z rzeszowskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, a uroczystego otwarcia dokonał Wicedyrektor szkoły Pan Piotr Zdeb. Dziewiętnastu uczniów zmagało się z pytaniami z trudnej dziedziny prawa wyborczego. Podstawą wiedzy było opanowanie aktualnego Kodeksu Wyborczego. Organizatorzy przygotowali testową formą konkursu, a na udzieleni odpowiedzi uczestnicy mieli maksymalnie 45 minut. W pokonkursowych rozmowach uczniowie podkreślali trudność i szczegółowość pytań. Były wśród nich także nadzieję, że pomimo tego uda się przejść do kolejnego, wojewódzkiego etapu. Koordynatorem konkursu był Pan Łukasz Gładysz.                                                         Trzymamy kciuki! 

 

25.02.2019r.

                Walentynki – Święto Zakochanych.

 

 

 

Z okazji Dnia Zakochanych - 14 lutego, Samorząd Uczniowski pod opieką Pani Honoraty Mikoś i Pani Katarzyny Marcinek przygotował dla uczniów naszej szkoły „Pocztę Walentynkową”.

W związku z tym, że 14 luty przypadł w czasie ferii zimowych – skrzynka była dostępna zarówno przed ich rozpoczęciem, jak i w trakcie, a wręczenie listów napiło tuż po ich zakończeniu. Wszyscy zakochani, mogli wysłać swojej Walentynce liścik z wyrazami sympatii i miłości.

Dziękując za wspólną zabawę, grzecznie przypominamy, że miłość i szacunek należy okazywać sobie codziennie, a nie tylko od święta. Wszystkim zakochanym życzymy wytrwałości w swoich uczuciach!!!

 

 

 

22.02.2019r.

               

Spotkanie  Rodziców z Wychowawcami  Klas Maturalnych  w dniu 12.03.2019r. (wtorek)  o godz. 15.30 –w auli szkolnej            

Po Zakończeniu spotkania ogólnego,  spotkania z wychowawcami klas  wg poniższego harmonogramu

 

 

Lp.

 

Typ szkoły

 

Klasa

 

Numer - sala

Wychowawca

Imię

 Nazwisko

1.

4 -  letnie Technikum

        technik informatyk

4TI

A104 chemia

 

Barbara

Ślemp

 

2.

4 -  letnie Technikum

       technik logistyk

4TL

A105 historia i wos

Anna

Kałamucka

 

3.

4 – letnie Technikum

       technik pojazdów   samochodowych

4TPS

A106 – jęz. polski

 

Paweł

Gierula

4.

4 -  letnie Technikum

technik handlowiec/technik pojazdów    samochodowyc

4THPS

Aula szkolna

Magdalena

Wolańska

W spotkaniu uczestniczą także uczniowie klas maturalnych.

 

21.02.2019r.

                „FERIE NA E-SPORTOWO” dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

W czasie ferii zimowych w dniu 20 lutego 2019r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie i Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie zorganizowany został Turniej Counter-Strike Global Offensive pod opieką Pana Wojciecha Hamerli i Pani Honoraty Mikoś. Oficjalnego otwarcia „Ferii na e-sportowo” dokonała Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan. Uczestnikami turnieju były drużyny z klas: 1TI, 2TI, 3TI, 4TI oraz 1TPS. Uczniowie wykazali się fantastyczną umiejętnością pracy w grupie, doskonałym refleksem oraz sprawnością manualną. Po zaciętej rywalizacji zwyciężyła drużyna z klasy 4TI w składzie: Adrian Baluch, Jakub Barć, Karol Barański, Marcin Giergont i Dawid Nahacz, II miejsce zajęła drużyna z klasy 3TI: Michał Niedźwiedź, Marcin Bielec, Dariusz Król, Dawid Hadam i Arkadiusz Niedzielski, a  III miejsce przypadło drużynie z klasy 1TI: Filip Hadam, Michał Kaczor, Jakub Leja, Jakub Skubisz i Kamil Sołoma. Zwycięzcy zostali udekorowani medalami ufundowanymi przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Zawodowych w Dynowie, a dekoracji dokonała Pani Halina Cygan - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie./ ..../   czytaj więcej ..>> pdf

 

22.02.2019r.

                „Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi kas fiskalnych" – dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik handlowiec, technik logistyk, technik informatyk w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

               Od dnia 11 lutego 2019r. do 22  lutego 2019r.  grupa 48 uczniów z klasy 3THL, 2TL, 1THL i 3TI (4 – letnie Technikum w zawodzie technik handlowiec, technik logistyk, technik informatyk) w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie ukończyła Kurs obsługi kas fiskalnych" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”./..../      czytaj więcej ..>> pdf

 

Program "FERIE NA SPORTOWO"  w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

14.02.2019r.

                 FERIE NA SPORTOWO  SZKOLNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ CHŁOPCÓW.

 

W dniu 14.02.2019r. nauczyciele wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zorganizowali Szkolny turniej piłki siatkowej chłopców w ramach „Ferii na sportowo”. Do rywalizacji w Turnieju przystąpiły drużyny z następujących klas: 1a, 1TI, 1THL, 1TPS, 2TPS, 3TPS oraz 4TPS, które zostały podzielone na dwie grupy. W grupie I rywalizowały klasy: 1TI, 1TPS, 2TPS i 4TPS, natomiast w grupie II 1a, 1THL i 3TPS. Po rozegraniu meczy grupowych systemem „każdy z każdym” utworzono  „grupę mistrzowską” do której awansowały klasy: 2TPS i 4TPS z grupy I i 3TPS z grupy II. W tej fazie rozgrywek toczono pojedynki również w systemie „każdy z każdym”. Po zaciętych i emocjonujących meczach prowadzonych w sportowej atmosferze triumfatorami rozgrywek zostali chłopcy z klasy 3TPS przed 4TPS i 2TPS. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w zmaganiach sportowych, życzymy miłego odpoczynku na feriach i mamy nadzieję na kontynuację turnieju za rok.  Ze sportowym pozdrowieniem nauczyciele wychowania fizycznego z ZSzZ w Dynowie

 

13.02.2019r.

                FERIE NA SPORTOWO – PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT

 

W dniu 13.02.2019r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie gościł dziewczęta ze szkól podstawowych i gimnazjalnych  Pogórza Przemysko – Dynowskiego na rozgrywkach w piłkę siatkową dziewcząt i turnieju tenisa stołowego w ramach „Ferii na sportowo”. Oficjalnego otwarcia Turnieju dokonali Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

Do rywalizacji sportowej w Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie stanęły drużyny z następujących szkół podstawowych:  Szkoła Podstawowa w Dylągowej - opiekun p. Piotr Sarnicki,  Szkoła Podstawowa w Ulanicy - opiekun p. Robert Hrycko, Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Starzeńskiej - opiekun p. Robert Hrycko .     

Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”. W wyniku sportowej rywalizacji klasyfikacja końcowa turnieju piłki siatkowej dziewcząt przedstawiała się następująco: I miejsce – Szkoła Podstawowa w Dylągowej - II miejsce – Szkoła Podstawowa w Ulanicy - II miejsce - Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Starzeńskiej Najlepszą zawodniczką turnieju została wybrana Aleksandra Banaś ze Szkoły Podstawowej w Dylągowej.

Natomiast bardzo wyrównana  rywalizacja w tenisie stołowym zakończyła się następująco:

I miejsce - Wiktoria Pakosz z Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie - II miejsce - Karolina Wajda z Gimnazjum w Dubiecku  

III miejsce – Kamila Gołąb ze Szkoły Podstawowej w Ulanicy  - IV miejsce – Julia Cieślik ze Szkoły Podstawowej w Ulanicy

 Wszystkim drużynom wraz z opiekunami dziękujemy za udział w zmaganiach sportowych, życzymy miłego odpoczynku na feriach i zapraszamy za rok.

 Ze sportowym pozdrowieniem nauczyciele wychowania fizycznego z ZSzZ w Dynowie

 

12.02.2019r.

                „FERIE NA SPORTOWO” – PIŁKA NOŻNA HALOWA

 

W dniu 12 lutego 2019r. zgodnie z tradycją naszej szkoły rozpoczęliśmy „Ferie na sportowo”. Nauczyciele wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie przygotowali dla chłopców ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z Pogórza Przemysko – Dynowskiego Turniej halowej piłki nożnej i Turniej tenisa stołowego pod honorowym patronatem  Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

Oficjalnego otwarcia zmagań sportowych w dniu 12 lutego 2019r. dokonała Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan. /.../    czytaj więcej ..>> pdf

 

 

11.02.2019r.

                Kolejny ogólnopolski sukces artystyczny ucznia naszej szkoły!

 

 

 

Grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych  im. Kard. Stefana Wyszyńskiego  w Dynowie  przygotowała prace – ozdoby choinkowe i stroiki  wykonane różnymi technikami  / origami, kanzashi, filcowe, wiklina papierowa i inne/.  W grudniu 2018 roku w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu / województwo dolnośląskie/  odbyło się rozstrzygnięcie  Ogólnopolskiego Konkursu pod hasłem : „ Świąteczna ozdoba Bożonarodzeniowa”. Laureatem I miejsca, w kategorii wiekowej szkoły średnie i dorośli  został Radosław Stokłosa- uczeń klasy 1TI. Jego oryginalna fioletowa bańka, wykonana przy użyciu koronek, cekinów i tiulu okazała się bezkonkurencyjna i zyskała uznanie jury. Nagroda rzeczowa i stosowny dyplom dopiero w lutym 2019r. został przysłany do szkoły Uczniowi i opiekunce p. Katarzynie Stpiczyńskiej gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

 

 

08.02.2019r.

                „FERIE NA E-SPORTOWO” Regulamin turnieju CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive)  dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w czasie ferii zimowych – 20.02.2019r.

 § Zasady ogólne §

 1. Data rozpoczęcia turnieju: 20.02.2019r. godz. 9:002. W turnieju mogą brać tylko i wyłącznie uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych. im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

2.1. Jeden uczeń może należeć tylko do jednej drużyny.

2.2. W turnieju biorą udział drużyny pięcioosobowe.

2.3. Drużyna musi się składać z pięciu  graczy z jednej klasy.

3. Turniej będzie odbywać się  w salach A206 i A207.

4. Zgłoszenia są przyjmowane do 07.02.2019r.

5. Zabrania się posiadania niestosownych nazw gracza i zmiany ich podczas rozgrywki.

6. Zabrania się pisania niestosownych rzeczy podczas rozgrywki.

                                                                                                      REGULAMIN ..>> pdf

   

 

08.02.2019r.

                Seans filmowy klasy 3THL.

 

 

 

8 lutego 2019r.  uczniowie klasy 3THL wyjechali do kina Helios w Rzeszowie na premierę komedii  romantycznej „Planeta Singli 3”.

Film w doborowej obsadzie znanych polskich aktorów zawiera oprócz lekkiej fabuły wiele wartości dotyczących trudnych relacji rodzinnych, partnerskich wynikających z różnych sytuacji życiowych i „dotykających” ludzi w każdym przedziale wiekowym. Widz nie tylko się bawi ale może wyciągać wnioski warte przemyślenia. Uczniowie zadowoleni wrócili do Dynowa.

Opiekunami grupy były nauczycielki: p. Maria Szmul i p. Anna Kałamucka
 

08.02.2019r.

                Udział uczniów 4- letniego technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych w szkoleniu „Podstawowe pomiary w elektryce i elektronice samochodowej”.

 

 W dniu 08.02.2019r. w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie - Centrum Kształcenia Ustawicznego - uczniowie klasy 3TPS technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych uczestniczyli w pokazie specjalistycznego sprzętu dla warsztatów samochodowych  oraz w szkoleniu specjalistycznym organizowanym przez firmę PROFI AUTO. Temat szkolenia to „Podstawowe pomiary w elektryce i elektronice samochodowej”. Zajęcia zostały zorganizowane dzięki współpracy Szkoły z przedsiębiorstwem SZiK Tyczyn zajmującej się dystrybucją i sprzedażą części samochodowych i wyposażenia warsztatów oraz sprzętu diagnostycznego. Zajęcia przeprowadził przez Pan Łukasz Cholewa - szkoleniowiec / doradca techniczny z firmy Auto - Profil z Chorzowa.

        Program szkolenia obejmował:

1.     Omówienie podstawowych wielkości elektrycznych

2.     Prawo Ohma i Kirchhoffa w praktyce

3.     Budowa obwodów elektrycznych: - omówienie wybranych elementów składowych obwodu , - obliczanie napięcia, rezystancji i natężenia prądu

4.     BHP przy pomiarach elektrycznych

5.     Urządzenia pomiarowe: - analogowe, - cyfrowe, - oscyloskop, - tester diagnostyczny

6.     Pomiary elektryczne

7.     Omówienie działania i diagnostyki wybranych czujników – nawiązanie do cyklu szkoleń z elektryki w pojazdach samochodowych.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się część praktyczna w której uczniowie mogli sprawdzić i uzupełnić swoją wiedzę praktyczną, odpowiadali na pytania prowadzącego i szukali rozwiązań dla postawionych zadań praktycznych. Wszyscy uczniowie wyrazili chęć udziału w drugiej części szkolenia. Każdy uczeń otrzymał od firmy PROFIAUTO upominek. Bardzo dziękujemy Firmie SZiK w Tyczynie, Firmie PROFI AUTO w Chorzowie, oraz prowadzącemu za organizację i przeprowadzenie ciekawego szkolenia dla uczniów naszej szkoły.

 

08.02.2019r.

                OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „TĘCZA”.

 

            Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie po raz kolejny wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tematem XVI edycji konkursu było „Piękno otaczającego nas świata”. Nasi uczniowie pokazali się z jak najlepszej strony: w kategorii fotograficznej - dyplom za wykonanie znakomitej pracy zdobył Mateusz Dańczak kl.4TI (opiekun Pani Honorata Mikoś), dyplom uznania - Remigiusz Krupa kl.1THL (opiekun Pani Katarzyna Marcinek), zaś w kategorii plastycznej Kamila Bułdak kl. 4TI otrzymała również dyplom uznania (opiekun Pani Honorata Mikoś).Uczniom i opiekunom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

 

 

07.02.2019r.

                 Etap szkolny XI Międzyszkolnego Konkursu Biblijnego „Duch Przymierza” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Krosna i okolic.

 

 Dnia 5 lutego 2019 r. w Zespole Szkół Zawodowych, im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, miał miejsce szkolny etap XI Międzyszkolnego Konkursu Biblijnego „Duch Przymierza” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Krosna i okolic. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krośnie oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Krośnie. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: na poziomie szkolnym oraz jako międzyszkolny finał.

Tekstem źródłowym Konkursu jest Biblia Tysiąclecia (wydanie piąte), a zakres merytoryczny tegorocznego konkursu na etapie szkolnym obejmował znajomość tekstów biblijnych z wstępem i przypisami z Księgi Wyjścia, rozdziały 1-18./.../   czytaj więcej ..>> pdf

 

05.02.2019r.

                 Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie z promocją szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół w Łące.

 

4 lutego 2019r. uczniowie 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk w składzie: Kamil Czenczek, Mateusz Gergont, Jakub Karnas, Kacper MakarskiMateusz Piątek, Michał Rożek opieką nauczycieli Pana Ryszarda Dymczaka i Pana Wojciecha Hamerli promowali szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół w Łące. W ramach promocji zaprezentowali LEGO Mindstorms, które są jednymi z najbardziej znanych narzędzi dydaktycznych do nauczania robotyki i programowania. Roboty budowane z klocków to połączenie wiedzy z zakresu nauk powszechnie znanych: mechaniki, elektroniki, automatyki z przedmiotami przyszłości: informatyki, sensoryki i cybernetyki. Robotami można sterować za pomocą  pilota, aplikacji na smartfon lub algorytmem zapisanym w postaci programu. /.../     czytaj więcej ..>>

 

01.02.2019r.

                 FINAŁ WOJEWÓDZKI LICEALIADY W TENISIE STOŁOWYM DZIEWCZĄT

 

W dniu 31 stycznia 2019r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w  Nowej Sarzynie odbył się Finał Wojewódzki Licealiada w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt chłopców. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był reprezentowany w kategorii dziewcząt. Nasza drużyna w składzie: Zuzanna Staniszewska z kl. 1THL, Wiktoria Pakosz z kl. 2TL i Daria Potoczna z kl. 3THL po zaciętej, sportowej rywalizacji wywalczyła XI miejsce.  Dziewczętom za godne reprezentowanie szkoły, ambicję i sportową postawę należą się gratulacje i podziękowania oraz życzenia jeszcze lepszych wyników w kolejnych edycjach Licealiady. Opiekunem zespołu był Pan Piotr Marcinek.

 

29.01.2019r.

                IX edycja Szkolnego Konkursu pod hasłem: ”Samochodem w Dorosłe Życie”, w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

            Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zaprasza do udziału w IX edycji Szkolnego Konkursu pod hasłem: „Samochodem w Dorosłe Życie” uczniów 3 – letniej Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i 4 – letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów  samochodowych Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

Konkurs odbędzie się  15.03.2019r. – godz. 8.15, a zgłoszenia do udziału należy dokonać u nauczycieli przedmiotów zawodowych, do dnia 11.03.2019r.                               REGULAMIN KONKURSU ..>>pdf

 

 

STYCZEŃ 2019 r.

 

09.01.2019r. środa            - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - etap praktyczny dla kwalifikacji –  A.32, M.42

10.01.2019r. czwartek      - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - etap pisemny – A.22, A.32, E.14, M.42

14.01.2019r.poniedziałek  - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - etap praktyczny dla kwalifikacji – A.22, E.14

17.01.2019r.czwartek       - zakończenie klasyfikacji za I semestr roku szkolnego  2018/2019 i zakończenie I semestru

22.01.2019r.wtorek          - spotkanie z rodzicami wszystkich klas – wg harmonogramu

23.01.2019r.środa             - posiedzenie RP  poświęcone zatwierdzeniu wyników klasyfikacji za I semestr 2018/2019.

26.01.2019r.sobota           - zabawa studniówkowa

29.01.2019r.wtorek          - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna     - 3TI , 3TPS, 3THL

30.01.2019r.środa             - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna – 3THL

31.01.2019r.czwartek       - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna  - 3TI , 3TPS,

01.02.2019r.piątek           - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna  - 3TI , 3TPS

 

m

   ARCHIWUM:

2018-19: I-semestr~II-semestr~~2017-18: I-semestr~II-semestr -- 2016-17: I-semestr~II-semestr ~~ 2015-16: I-semestr~ II-semestr

2014-15: I semestr~ II semestr -- 2013-14: I semestr~ II semestr 

 

INFORMACJE STAŁE

 

 

*  Harmonogram egzaminów ( matura i egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe)   

Podział godzin 2018/19    zobacz ..>>  xls     

Dane organizacyjne 2018/19   zobacz ..>>  pdf

*  Kalendarz roku szkolnego  2018/19  zobacz ..>>  pdf

Kalendarz imprez I semestr roku szkolnego  2018/19  zobacz ..>>  pdf

 

 Dni wolne od zajęć szkolnych w roku szkolnym 2018/2019 zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie    organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 1603).

 

LISTOPAD 2018 r.

02.11.2018 r. -  piątek - wszystkie klasy

 

KWIECIEŃ - MAJ 2019 r.

29 i 30.04.2019 r. – poniedziałek i wtorek - wszystkie klasy

02.05.2019 r.       – czwartek – wszystkie klasy

06 - 08.05.2019 r. – poniedziałek, wtorek i środa  - wszystkie klasy

 

CZERWIEC  2019 r.

21.06.2019 r. -  piątek - wszystkie klasy

 

STYCZEŃ  2019 r. - CZERWIEC  2019 r.

2 dni na egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (dotyczy klas 4 technikum)

2 dni  (dotyczy wszystkich klas do dyspozycji dyrektora w razie potrzeby).

 

Rozporządzenie MEN i S dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji   roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432) ...>>.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. nowelizujące rozporządzenie  w sprawie warunków i sposobu

   oceniania, klasyfikowania [..], które  obowiązuje od 1 września 2009 roku. .. >>

 

Zarządzenie dyrektora odnośnie telefonów komórkowych       ..>> pdf

Wyciąg ze Statutu ZSzZ w Dynowie § 50 – 52  Prawa i obowiązki uczniów  ..>> pdf

 

 

UWAGA: Prezentowane materiały są własnością  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, mogą być wykorzystywane dla celów edukacyjnych bez ograniczeń jeśli nie naruszają dóbr występujących w nich osób. Powielanie dla innych celów wymaga zgody administratora.

 

  • copyright ©  ZSzZ Dynów - www.zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pL