ZSZ w Dynowie
 

 

 

   ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

        im. Kard. Stefana Wyszyńskiego  w Dynowie

  36-065 DYNÓW, ul.Polna 3, tel. 16 652-10-45, fax 16 652-10-43

  www.zsz-dynow.net~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

 

    DZIEŃ DOBRY ,  dzisiaj jest:  

  ARCHIWUM  II semestr roku szkolnego 2019/20

  << STRONA GŁÓWNA

 

Wrzesień 2020 r.

 

01.09.2020r. (wtorek)       - rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 (sala gimnastyczna; godz 9.15 - klasy 1 i 2 , a godz.10.15 - klasy 3 i 4).

02.09.2020r. (środa)         - apel szkolny (sala gimnastyczna; godz 9.15 - klasy 1 i 2 , a godz.10.15 - klasy 3 i 4).

03.09.2020r. (czwartek)    - uzupełnienie - wprowadzenie przez wszystkich wychowawców dzienników lekcyjnych.

od 03.09.2020r.(czwartek) - giełda używanych podręczników w pracowni multimedialnej.

08.09.2020r. (wtorek)       - poprawkowy egzamin maturalny

22.09.2020r. (wtorek)       - ślubowanie uczniów klas pierwszych.

22.09.2020r. (wtorek)       - ogólne spotkanie rodziców (uzależnione od sytuacji epidemicznej i wytycznych  MEN)

                                     - spotkania rodziców z wychowawcami – wg harmonogramu (uzależnione  od sytuacji epidemicznej i wytycznych MEN).                               

od 22.09.2020r.(wtorek)    - zatwierdzenie rozkładów materiałów  (złożyć w  sekretariacie ).

29.09.2020r. (wtorek)       - spotkania uczniów klas maturalnych i rodziców z dyrekcją szkoły, wychowawcami i nauczycielami (uzależnione od sytuacji epidemicznej wytycznych MEN) 30.09.2020r. (środa)         - termin złożenia opłat na ubezpieczenie uczniów  ( 45 zł od ucznia).    

30.09.2020r.(środa)          - złożenie deklaracji do egzaminu maturalnego przez uczniów –  4TI, 4TL, 4TPS.

30.09.2020r.(środa)          - złożenie przez koordynatorów komisji przedmiotowych harmonogramu próbnych egzaminów zawodowych i maturalnych.

 

 

 

 

 

 

LIPIEC - SIERPIEŃ 2020

 

27.06.2020r.  -  31.08.2020r. - ferie letnie.

od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

do  4 sierpnia 2020 r.  - termin składania świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu (może być także wersja elektroniczna)

    12 sierpnia 2020 r. - termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
    19 sierpnia 2020 r. - termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 

PODRĘCZNIKI do poszczególnych klas wg rodzaju szkoły, zawodu i podbudowie na rok szkolny 2020/21

BRANŻOWA SZKOŁA

I STOPNIA

TECHNIKUM

Po Szkole Podstawowej Po Szkole Podstawowej Po Szkole Podstawowej Po Szkole Podstawowej Po Szkole Podstawowej

mechanik

pojazdów samochodowych

technik handlowiec technik logistyk technik pojazdów samochodowych technik informatyk
1a, 2a 1TH, 2THa 1TL, 2TLa 1TPS, 2TPSa 1TI, 2TIa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

       
3a        
Po Gimnazjum Po Gimnazjum Po Gimnazjum Po Gimnazjum Po Gimnazjum
mechanik pojazdów samochodowych technik handlowiec technik logistyk technik pojazdów samochodowych technik informatyk
2b 2THb, 3TH,4TH 2TLb, 3TL, 4TL 2TPSb, 3TPS, 4TPS 2TIb, 3TI, 4TI

 

.

 

30.08.2020r.

 

INFORMACJA

         

 W związku z realnym zagrożeniem narażenia koronawirusem, bardzo prosimy o odwiedzanie Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie wyłącznie w celu załatwienia spraw wymagających osobistego stawiennictwa. Wszystkie sprawy, które nie wymagają przybycia do ZSzZ w Dynowie prosimy załatwić pisemnie – adres pocztowy:

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Polna 3, 36-065 Dynów

lub e-mailowo : dynowzsz@poczta.onet.pl,  lub telefonicznie: (16) 65 21 045

 

30.08.2020r.

Regulamin

funkcjonowania Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowiew okresie trwania pandemii-COVID-19

 

 

Regulamin....>> pdf

 

 

 

 

 

 

23.08.2020r.

                       Końcowy etap budowy Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

 

          Wszystko wskazuje, że zgodnie z zawartą umową, pomiędzy Starostwem Powiatowym w Rzeszowie,  a Firma Handlową ROSE Tomasz Leszczak ze Strzyżowa i przyjętym harmonogramem prac budowy Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, w najbliższym czasie obiekt zostanie oddany do użytku.

Dobre tempo prac i sprzyjająca aura dają podstawy do takiego stwierdzenia. W niedługim czasie kierowcy będą mogli dokonywać przeglądów na nowoczesnej linii co w pośredni sposób przełoży się na wzrost bezpieczeństwa na drogach, a także przyczyni się do wzrostu poziom kształcenia przyszłych mechaników pojazdów samochodowych w Technikum i w Branżowej Szkole I Stopnia w Dynowie.

 

 

19.08.2020r.

                                Procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

 

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

w Zespole Szkół Zawodowych

w Dynowie

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

w Centrum Ksztalcenia Ustawicznego ZSzZ w Dynowie

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

w bibliotece szkolnej ZSzZ

w Dynowie

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

 

10 ZASAD DLA UCZNIA

 

09.08.2020r.

KOMUNIKAT

DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie na rok szkolny 2020/21

 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że spotkanie z kandydatami do klas pierwszych w dniu 11.08.2020r. ze względu na sytuację epidemiczną zostaje odwołane. Każdy uczeń lub rodzic otrzyma indywidualną informację.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

17.07.2020r.

Kolejna edycja programu "Młodzi głosują" w naszej szkole.

 

           Od marca do czerwca br. grupa uczniów z klasy 1THLb z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie brała udział w kolejnej edycji programu "Młodzi głosują". Program "Młodzi głosują", którego organizatorem jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, zakłada nie tylko mobilizowanie do świadomego udziału wyborach. Jego ważnymi celami są również zachęcenie młodych ludzi do interesowania się bieżącymi sprawami społeczno-politycznymi oraz danie narzędzi do bycia odpowiedzialnym i dobrze poinformowanym młodym obywatelem i młodą obywatelką. Ponieważ w związku z epidemią koronawirusa nie mogły odbyć się tradycyjne szkolne prawybory prezydenckie, w zamian młodzież wykonywała zadania zdalnie. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące m.in. zalet i wad demokracji w czasie kryzysu, możliwości przeprowadzenia demokratycznych wyborów online czy rozwiązywania trudnych sytuacji w dyskusji. Zachęcamy do zapoznania się z ich rezultatem pod adresem https://mlodziglosuja.ceo.org.pl/relacje/1268-indywidualne-zadania-10-czlonkow-grupy/

Koordynatorem programu była Pani Kinga Oleksa- Skubisz.

 

 

 

09.07.2020r.

WOJEWÓDZKI KONKURS NA PLAKAT Z HASŁEM ANTYTYTONIOWYM – NAGRODA DLA UCZNIA ZSzZ W DYNOWIE

 

 

W styczniu 2020r. Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie ogłosiła Konkurs na plakat z hasłem antytytoniowym. Zadaniem konkursowym było przygotowanie plakatu promującego zdrowy styl życia wolny od uzależnień - w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie plakat z hasłem „Palenie to zła wróżba” przygotował Paweł Bielec z kl.1TIb, którego praca została doceniona i uczeń znalazł się gronie nagrodzonych. Warto dodać, że to nie lada wyczyn, gdyż na konkurs wpłynęło 112 prac – tym bardziej gratulujemy Pawłowi. Opiekunem ucznia była Pani Honorata Mikoś.

Gratulujemy talentu, życzymy dalszego rozwijania uzdolnień i kolejnych sukcesów!

 

 

 

 

 

 

01.07.2020r.

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „RODZINA ULMÓW Z MARKOWEJ. HISTORIA, KTÓRA INSPIRUJE”

 

 Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów z Markowej zorganizowało w tym roku III edycję konkursu plastycznego „Rodzina Ulmów z Markowej. Historia, która inspiruje”. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie stworzyć plakat poświęcony Narodowemu Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, inspirowanego historią Rodziny Ulmów z Markowej. Wyzwanie to podjął uczeń Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Paweł Bielec z kl.1TIb, który za plakat z hasłem „Oni mieli odwagę pomagać innym” zdobył wyróżnienie. Opiekunem ucznia była Pani Honorata Mikoś.  Pawłowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

 CZERWIEC 2020r. 

 

od 08.06.2020r. (poniedziałek) - część pisemna egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów

08.06.2020r. – 10.06.2020r. - dni wolne od zajęć dydaktycznych

12.06.2020r.(piątek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

17.06.2020r.(środa do 14.00)   - zakończenie klasyfikacji rocznej dla pozostałych klas.

18.06.2020r.(czwartek)           - poinformowanie rodziców o wynikach klasyfikacji rocznej.

18.06.2020r.(czwartek)           - składanie w sekretariacie podań o egzamin poprawkowy w sierpniu.

19.06.2020r.(piątek do 10.00)  - przesłanie przez wychowawców na skrzynkę danych po klasyfikacji koncowej

19.06.2020r.(piątek)               - konferencja zatwierdzająca wyniki klasyfikacji rocznej.

od 22.06.2020r.(poniedziałek)   - egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - zgodnie z harmonogramem

23.06.2020r.(wtorek)              - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny

22.06.2020r.24.06.2020r.(poniedziałek – środa)          - dni wolne od zajęć dydaktycznych

23.06.2020r.(wtorek do 10.00) - złożenie przez wychowawców w sekretariacie szkoły materiałów końcowych

23.06.2020r.(wtorek do 10.00) - złożenie przez wychowawców sekretariacie szkoły świadectw promocyjnych i końcowych 3a

 

26.06.2020r.(piątek)    - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych - rozdanie świadectw.

26.06.2020r.(piątek)    - konferencja podsumowująca rok szkolny 2019/2020.

27.06.2020r.  -  31.08.2020r. - ferie letnie.

 

 

30.06.2020r.

Wojewódzki Konkurs "PODKARPACKA TĘCZA"  zmiana terminu.

 

26.06.2020r.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

         

 

W dniu 26 czerwca 2020r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (szkoły prowadzonej przez Powiat Rzeszowski) odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Uroczystość rozpoczęli przedstawiciele Samorządu Uczniowskim, a wcześniej wychowawcy poszczególnych klas wręczyli na zewnątrz budynku świadectwa promocyjne oraz nagrody, listy gratulacyjne dla rodziców. Następnie Pani Dyrektor Halina Cygan w swoim wystąpieniu przedstawiła najważniejsze sukcesy szkoły, podsumowała działalność dydaktyczno –opiekuńczo –wychowawczą szkoły, podziękowała Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Niepedagogicznym za całoroczny trud oraz Rodzicom za pracę na rzecz szkoły. Słowa podziękowania za całoroczne prowadzenie szkoły, okazane wsparcie i zrozumienie zostały skierowane także do Organu Prowadzącego Szkołę – Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem oraz Rady Powiatu Rzeszowskiego. /..../   czytaj więcej ..>>pdf

 

 

 

25.06.2020r.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 

Szanowni Uczniowie i Rodzice.

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Szkoły.

 

Warto służyć każdemu człowiekowi

 i dla każdego warto się poświęcić”.

Kard. Stefan Wyszyński

 

 

24.06.2020r.

                           KONKURS „KLASA Z NAJLEPSZĄ FREKWENCJĄ” – znamy zwycięzców!

      Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie we współpracy z Radą Rodziców i Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie w roku szkolnym 2019/2020  zorganizował konkurs „KLASA Z NAJLEPSZĄ FREKWENCJĄ”. Jego celem było mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania do szkoły. Konkurs obejmował wszystkie klasy ZSzZ w Dynowie z wyjątkiem klas maturalnych i trwał cały rok szkolny (od 2 września 2018r. do 19 czerwca 2019r.). Znamy już wyniki konkursu! Oto 3 najlepsze klasy pod względem frekwencji:

I miejsce – KLASA 2TI (frekwencja 95,49% - wychowawca p. Honorata Mikoś),

II miejsce – KLASA 1TPSa (frekwencja 93,69% - wychowawca p. Paweł Gierula),

III miejsce – KLASA 1TIa (frekwencja 91,67% - wychowawca p. Barbara Ślemp).

Trójka klas z najlepszą frekwencją w szkole otrzymuje następujące nagrody:

I miejsce – wyjazd do kina (przejazd oraz bilety), II miejsce  –  przejazd do kina, III miejsce – bilety do kina.

        Wyjazdy zostaną sfinalizowane w nowym roku szkolnym, a przejazd i bilety ufunduje Rada Rodziców i Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie. Dyplomy wręczone zostaną w czasie uroczystej akademii zakończenia roku szkolnego 2019/2020. Dla najlepszej klasy przewidziano dodatkowe nagrody od Samorządu Uczniowskiego! Uczniom trzech zwycięskich klas i ich wychowawcom serdecznie gratulujemy!

  

 

24.06.2020r.

SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI w dniu 26.06.2020r. (piątek)

 

Godz. 9.00 – rozdanie świadectw,  nagród , listów gratulacyjnych Uczniowie przychodzą w maseczkach i rękawiczkach.Przynoszą także parasolki.

 Godz. 9.30 – sala gimnastyczna – rozdanie świadectw promocyjnych tylko z wyróżnieniem, tzw. „czerwone paski” i świadectw ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia w Dynowie dla klasy 3a.

 

 

 

17.06.2020r.

„Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs z zakresu spawania metodą TIG"

    

            Od dnia 2 marca do 5 czerwca 2019r.   grupa 15 uczniów z klasy 4 TPS (4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych), oraz    klasy 3a ( 3 - letnia Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującym w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w ramach współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie uczestniczyła w Kursie z zakresu spawania metodą TIG" Podczas kursu uczniowie zdobywali umiejętności i wiedzę na temat: spawania metodą TIG–141 (spawania łukowego elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych - argon) w zakresie wykonywania spoin pachwinowych, oraz doczołowych w złączach blach. 

Kurs zakończył się egzaminem zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach - (W-14/IS-17) oraz wg zasad ujętych w normie PN EN ISO 9606-1, którego zaliczenie uprawnia do uzyskania Książeczki Spawacza ze stosownym wpisem zgodnym z Polską Normą, a także Świadectwo Egzaminu Spawacza zgodnie z normą PN EN ISO 9606-1 firmowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i honorowane na całym świecie, dostępne w językach: angielskim, niemieckim i francuskim. Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie zwiększą własne szanse po ukończeniu szkoły na  lepsze zatrudnienie.  Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na fachowców !!!!!

 

 

17.06.2020r.

         Udział uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w warsztatach „Praktyk Biznesu”.

 

            W dniu 17 czerwca 2020r. uczniowie klasy 3TL i 1THLb Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie brali udział w warsztatach „Praktyk Biznesu” z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz praktycznych aspektów przedsiębiorczości skierowanych dla młodzieży.

Zajęcia realizowane były online przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams i prowadzone  przez wykładowcę Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Pana Kamila Fliga.

           Celem warsztatów było: -  zainspirowanie oraz motywowanie uczniów planujących w przyszłości prowadzenie własnej firmy,- rozbudzenie i wzmocnienie postawy proaktywnej i proprzedsiębiorczej,- promowanie samozatrudnienia oraz idei start up’u,- wyrównanie szans w dostępie do oferty wysokiej jakości warsztatów aktywizujących prowadzonych przez przedstawicieli środowiska akademickiego,- promocja Olimpiady Przedsiębiorczości,- zainteresowanie młodzieży studiowaniem na kierunkach ekonomicznych.

           Program spotkania dotyczył praktycznych aspektów prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Na przykładzie znanych przedsiębiorców prowadzący spotkanie opowiadał młodzieży o blaskach i cieniach prowadzenia własnej firmy. Organizatorem spotkania „Praktyk Biznesu” była Pani Renata Łybacka we współpracy z Zespołem Olimpiady Przedsiębiorczości.

 

10.06.2020r.

Udział uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczą w projekcje  pn.

 „Wsparcie szkół i placówek w zajęciach pozalekcyjnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie przystąpił do projektu pn. „Wsparcie szkół i placówek w zajęciach pozalekcyjnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Samorząd Województwa Podkarpackiego, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Polskie Radio Rzeszów oraz Telewizję Polską SA Oddział w Rzeszowie.

Celem tego projektu jest aktywizacja  kulturalna młodzieży szkolnej w okresie kwarantanny,  sprzyjająca rozwijaniu zainteresowań, poszerzaniu wiedzy i promocji postaw twórczych./..../   czytaj więcej ..>> pdf

   

10.06.2020r.

                      OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „TĘCZA FOTO”

 

 

 

 

           Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie po raz kolejny wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza Foto” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tematem XVII edycji konkursu były „Zwierzęta w obiektywie”. Uczeń naszej szkoły Paweł Skubisz kl. 2TI odniósł sukces w kategorii „Licealista”. Za wykonanie 3 zdjęć przedstawiających dzikie zwierzęta otrzymał dyplom za wykonanie znakomitej pracy. Opiekunem ucznia była Pani Honorata Mikoś.   Uczniowi gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów oraz rozwijania pasji!

 

 

 

07.06.2020r.

                          HARMONOGRAM MATUR     (aktualizacja)...pełny tekst ..>>pdf

08.06.2020r. (poniedziałek) - część pisemna egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów

UWAGA!!!. Zdający przychodzą na godz. 8.00

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:  ..>> pdf

 -  maturalnego (EM)

- Procedura bezpieczeństwa ..>> pdf

- Procedura postępowania na wypadek zarażenia koronawirusem ..>> pdf

- Deklaracja rodziców- dorosłych uczniów  ..>> pdf ..>>docx

 

Aktualizacja

06.06.2020r.

Wydanie specjalne Dynowinki, przygotowane i opracowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie jest już do nabycia w dotychczasowych sklepach i kiosku. Zapraszamy do lektury.

 

04.06.2020r.

Radio Fara -rozmowa dnia: Kard. Stefan Wyszyński Drogowskazem dla młodych

 

 

czw, 4 Cze 2020       ks. Robert Ryba      Radio FARA

 

04.06.2020r.(czwartek) w programie Rozmowa dnia wzięła udział Pani Halina Cygan, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Tematem rozmowy był wpływ patrona szkoły, kard. Stefana Wyszyńskiego na współczesną młodzież.     posłuchaj ..>> mp3

 

 

https://przemyska.pl/2020/06/04/rozmowa-dnia-kard-stefan-wyszynski-drogowskazem-dla-mlodych/

 

02.06.2020r.

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

 

 

 

W dniach 28 i 29 maja 2020r. odbył się drogą internetową Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny, którego organizatorem było jak co roku Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych z Torunia.

Wzięli w nim udział: w kategorii „Junior” Paweł Bielec i Przemysław Potoczny kl.1TIb, Patryk Trzyna kl.1THLa, Martyna Potoczna kl.1TIa oraz Kacper Kurasz kl.1THLb. Natomiast w kategorii „Student”Jakub Karnas i Mateusz Gergont kl.3TI, Wojciech Piątek kl.2TI oraz tegoroczni absolwenci: Patryk Kudła, Kamil Olejarz i Dominik Dulkiewicz kl.4TPS, Patryk Domaradzki i Magdalena Boroń kl.4THL

Opiekunami uczniów byli: Pani Natalia Chyłek, Pani Renata Mazur, Pani Barbara Gierlach oraz Pan Piotr Zdeb. Wyniki konkursu poznamy w późniejszym terminie.

 

 

 

 

02.06.2020r.

OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  EKOLOGICZNY  „EKO-PLANETA”

 

W marcu 2020 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko-Planeta”, którego ważnym  aspektem było propagowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu ekologii oraz przyrody Polski, Europy i Naszego Regionu.

W dwóch kategoriach konkursu wzięło udział 13 uczniów z klas: 1TIa, 2TI, 2THL, 3TI, 3TL, 4THL i 4TPS. W kategorii test dyplom za bardzo dobry wynik otrzymał Jakub Karnas z kl. 3TI, któremu przyznano również nagrodę książkową. Pozostałym uczestnikom przypadły dyplomy uznania. W kategorii prac indywidualnych, gdzie należało przygotować album pt. „Świat owadów – piękny i nieznany” dyplom za bardzo dobry wynik otrzymała Julia Gierula z kl.3TL, a Wioletta Grządziel  również z kl. 3TL zdobyła dyplom wyróżnienia. Szkolnym Organizatorem Konkursu i opiekunem uczniów była Pani Honorata Mikoś. Uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów !!!

 

02.06.2020r.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY „ALCHEMIK”.

 

W maju 2020r. odbyło się rozstrzygniecie  Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie przy współpracy merytorycznej z uczelniami wyższymi jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytet Warszawski. Uczniowie naszej szkoły:  Jakub Grab i Wojciech Piątek z kl. 2TI wykazali się dużą wiedzą z zakresu chemii - zdobywając za bardzo dobry wynik - Dyplomy Au. Nazwa dyplomu Au to symbol pierwiastka chemicznego – złota, co podkreśla rangę osiągniecia. Opiekunem uczniów była Pani Honorata Mikoś. Uczniom gratulujemy zaangażowania w poszerzaniu wiedzy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

MAJ 2020r. 

 

11.05.2020r. - 23.06.2020r.     - składanie podań do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

do 14.05.2020r. (czwartek)      - wpisanie propozycji ocen końcowych w pozostałych klasach

do 15.05.2020r. (piątek)          - informacja do rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego

15.05.2020r.(piątek)               - podanie terminu egzaminów poprawkowych w sierpniu

25.05.2020r. – 19.06.2020r.     - praktyka zawodowa – kl. 3TI

 

 

30.05.2020r.

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:  ..>> pdf

 -  maturalnego (EM)

 -  potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)

Wytyczne GIS,MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole  ..>> pdf

- Procedura bezpieczeństwa ..>> pdf

- Procedura postępowania na wypadek zarażenia koronawirusem ..>> pdf

- Deklaracja rodziców- dorosłych uczniów  ..>> pdf ..>>docx

 

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI PRZEDMIOTOWYCH     ..>>pdf

w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowiew roku szkolnym 2019/2020

w okresie od dnia 01.06.2020r. -  26.06.2020r.

W dniach od 08.06.2020r. do 12.06.2020r. nie będzie konsultacji - dni wolne od zajęć dydaktycznych

UWAGA - ZMIANA !!!

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

UWAGA:

Wchodząc do szkoły każdy musi mieć maseczkę, rękawiczki i własny długopis

26.05.2020r.

INFORMACJA!!!!

            Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje tegorocznych absolwentów technikum, że w następujących terminach:

   09.06.2020r. (wtorek) – w godzinach 7.15 – 15.00

     10.06.2020r. (środa) - w godzinach 11.30 – 15.00

 w gabinecie higienistki można odebrać dokumentację zdrowotną.

UWAGA:

Wchodząc do szkoły każdy musi mieć maseczkę, rękawiczki i własny długopis do podpisu

 

22.05.2020r.

Ogłoszenie!!!

 Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zaprasza w dniu 25 maja 2020r. (poniedziałek)   w godzinach 7.30 – 15.30  tegorocznych absolwentów 4 – letniego Technikum w zawodzie: technik pojazdów samochodowych, technik handlowiec, technik informatyk, technik logistyk po odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i suplementów do dyplomu.

UWAGA:

Wchodząc do szkoły każdy musi mieć maseczkę, rękawiczki i własny długopis do podpisu

 

 14.05.2020r.

                 HARMONOGRAM  konsultacji maturalnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

                                                             od dnia 25.05.2020r. do 05.06.2020r.

 

 

09.05.2020r.

                  Szybkie tempo prac na budowie Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

 

 

 

JAK ZŁOŻYĆ PODANIE -WNIOSEK DO KLASY PIERWSZEJ TECHNIKUM  lub SZKOŁY BRANŻOWEJ. 

 

1. Pobrać ze strony internetowej PODANIE-WNIOSEK druk w wygodnej  wersji ..>>doc  lub pdf

2. Wydrukować wniosek (doc lub pdf) wypisać ręcznie lub wypełnić komputerowo (tylko wersja doc)

3. Wypełniony wniosek na komputerze można zapisać (doc) i wysłać na adres: zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

4. Jeśli wypisujemy ręcznie WNIOSEK-PODANIE to po jego wypełnieniu i podpisaniu można:

     a)  wysłać w kopercie pocztą na adres: Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie , 36-065 DYNÓW, ul Polna 3

     b)  zrobić skan WNIOSKU-PODANIA w PDF wysłać emailem (jako załącznik lub wkleić w treść e-maila))na adres: zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~

           dynowzsz@poczta.onet.pl

     c)  można też wypełniony WNIOSEK-PODANIE do wybranego Technikum lub Szkoły Branżowej wrzucić do skrzynki w Zespole Szkół Zawodowych

          w Dynowie, która znajduje się na stoliku przy wejściu głównym do szkoły.

5. W sytuacjach szczególnych można zapytać telefonicznie o szczegóły 16 6521045 , a także na FACEBOOKU  

6.  Po złożeniu WNIOSKU-PODANIA, będą podane kolejne informacje na stronie internetowej i na FACEBOOKU

 

ZAPRASZAMY !!!

11.05.2020r. - 23.06.2020r.     - składanie podań do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

 

05.05.2020r

Starosta Rzeszowski i Wicestarosta Rzeszowski dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie na zakończenie nauki

w klasach maturalnych.

 

 

03.05.2020r.

Rada Rodziców Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie na zakończenie nauki w klasach maturalnych.

 

02.05.2020r.

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie na zakończenie nauki w klasach maturalnych.

 

01.05.2020r.

.. KOMUNIKAT >>..

Stacja Kontroli Pojazdów w dniu 2.05.2020r. czynna od godz. 7.00 do

 

 

ZAKOŃCZENIE NAUKI W KLASACH MATURALNYCH w roku szkolnym 2019/20

 

 

 

 

29.04.2020r.

.. KOMUNIKAT >>.. 

           Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w związku ze zmianą terminu egzaminu maturalnego, w planowanych dniach  wolnych, tj. 04.05.2020r. – 06.05.2020r.  będą odbywać się zajęcia zgodnie z podziałem godzin.

Nowe dni wolne zostaną podane w terminie późniejszym.

Praktyka zawodowa dla klasy 3TI planowana jest w terminie 25.05.2020r. – 19.06.2020r.

W związku ze zmianą terminu praktyk klasa 3TI od 04.05.2020r. – 22.05.2020r.

29.04.2020r.

Informacja o zmianie terminu XX edycji Podkarpackiej Tęczy.

 

 

26.04.2020r.

.. KOMUNIKAT >>..

INFORMACJA !!!!

 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje absolwentów technikum, że świadectwa ukończenia szkoły, nagrody – wyróżnienia, listy gratulacyjne dla rodziców i inne dokumenty będą  wręczane według poniższego harmonogramu:

04.05.2020r. (poniedziałek) – kl. 4THL – godz. 9.00 – 12.00

05.05.2020r. (wtorek) – kl. 4TPS – godz. 9.00 – 12.00

06.05.2020r. (środa) – kl. 4TI – godz. 9.00 – 12.00

Świadectwa będą wręczane każdemu absolwentowi indywidualnie z zachowaniem odstępu czasowego, według kolejności podanej przez wychowawców klas.

UWAGA:

Wchodząc do szkoły każdy musi mieć maseczkę, rękawiczki i własny długopis do podpisu

  

26.04.2020r

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie na zakończenie nauki w klasach maturalnych.

 

25.04.2020r.

.. KOMUNIKAT >>..        Harmonogram egzaminów maturalnego znajduje się na dyskuMega.

 

                                    

24.04.2020r.

.. KOMUNIKAT >>..       Zawieszenie zajęć w szkołach do 24.05.2020r.ZSzZ w Dynowie zamknięty dla interesantów!

 

NFORMACJA !!!!

            Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje absolwentów technikum, że świadectwa ukończenia szkoły, nagrody – wyróżnienia, listy gratulacyjne dla rodziców i inne dokumenty będą  wręczane w terminie późniejszym (po zniesieniu ograniczeń – termin będzie podany). W innych przypadkach należy skontaktować się bezpośrednio ze szkołą – sekretariatem szkoły w godzinach pracy 7.30 – 15.30  (tel. 16 652 10 45) celem uzgodnienia indywidualnego odbioru.

                                                                       Proszę czytać także informacje z  e-dziennika.

24.04.2020r.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie na zakończenie nauki w klasach maturalnych.

 

 

21.04.2020r.

.. KOMUNIKAT >>..

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów będzie otwarta od 22 kwietnia 2020r.

  21.04.2020r.

Nowa stacja diagnostyczna w Dynowie

21 kwietnia 2020

 

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa nie wstrzymała planów inwestycyjnych, jakie na ten rok przewidziały władze powiatu rzeszowskiego.

 Mamy do zrealizowania trzy duże zadania dotyczące rozbudowy bazy dydaktycznej – mówi Marek Sitarz, wicestarosta rzeszowski.

Posłuchaj ..>> mp3

Wartość inwestycji przekroczy milion złotych a jej zakończenie przewidziano na koniec bieżącego roku.

Zdjęcie: ZSZ Dynów

Piotr Mazurkiewicz

https://radiovia.com.pl/aktualnosci/nowa-stacja-diagnostyczna-w-dynowie"

 

 

  21.04.2020r.

                  26 Finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej.

 

W dniu 27 marca 2020r. odbył się 26 Finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej organizowany przez Międzynarodowe Targi Poznańskie  Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej, miesięcznik Nowoczesny Warsztat, Zespół Szkół Samochodowych w Gdańsku. Portal warsztat.pl był partnerem medialnym tego wydarzenia.

Finał, który przez ostatnie lata odbywał się podczas targów Poznań Motor Show, w tym roku miał formułę internetową. Uczniowie zostali w domach. Test teoretyczny nie miał już formy testu pisemnego, a uczniowie udowadniali swoją wiedzę za pomocą komputerów. Konkurs wiedzy był przeprowadzony z podziałem na kategorie: elektronik samochodowy, wyposażenie warsztatów, systemy bezpieczeństwa, płyny eksploatacyjne, blacharstwo i lakiernictwo, silniki spalinowe. Uczestnicy mieli określoną ilość czasu na odpowiedź na każde z pytań./.../   czytaj więcej ..>> pdf

 

09.04.2020r.

.. KOMUNIKAT >>..

 

Zawieszenie zajęć w szkołach do 26.04.2020r.ZSzZ w Dynowie zamknięty dla interesantów!

 

 

08.04.2020r.

.. KOMUNIKAT >>..

 

Zgodnie z Kalendarzem Roku Szkolnego 2019/2020 w dniach od 9 do 14 kwietnia 2020 r. trwać będzie wiosenna przerwa świąteczna.

W tych dniach nie będzie organizowane nauczanie on-line.

               

KWIECIEŃ 2020r.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             OFERTA EDUKCYJNA NA 2020/2021

 

 

 Terminy dla klas maturalnych w 2019/20r. ..>> pdf

 

 

 

 

 

 


 

"Odetchnęło kwietniowym porankiem, zapachniało kadzidlanym dymem,

                      położyło kwiecistą malowankę na pokrytą rosą równinie,

                      rozgłosiło dzwonami zapowiedź  o spotkaniu z Panem o brzasku,

                         zdjęto z krzyży fioletu pokrowiec, uwolniło od przewin balastu,

               rozesłało pod stopy przebite z serc radosnych powitań kobierzec,

                   zmiotło śmierć, uwielbiło Życie  i wystarczy już tylko uwierzyć”

                                                                                                                            M. Skotnicki

                                           Szanowni  Uczniowie i Rodzice.

                            Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Szkoły

 

           Z Wielkanocnym pozdrowieniem „Pan prawdziwie Zmartwychwstał” – prawdą w której pokładamy olbrzymią ufność i nadzieję składam Państwu najserdeczniejsze życzenia  świąteczne.

           Niech Chrystus Zmartwychwstały w Wielkanocny Poranek, obdarza  pokojem płynącym z przeżywania Tajemnic Paschalnych, daje potrzebne zdrowie, wszelkie łaski do codziennego trudu kroczenia drogami, którymi wiedzie Bóg.

                                                                                                                                                                Z radosnym ALLELUJA

                                                                                                                                                  życzy                                                               

                                                                                                   

                                                                                          Dyrektor ZSzZ

                                                                                                         im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie      

                                                                            Halina Cygan

                                                                Wielkanoc  2020

 

 

ZDALNE NAUCZANIE ...

https://tvpkultura.tvp.pl/47204887/kulturalna-szkola

 

 

                    https://eszkola.tvp.pl

https://vod.tvp.pl/sub-category/teatr,30798054

https://vod.tvp.pl/kolekcja/lektury-na-ekranie,47077909

https://vod.tvp.pl/

                       https://eszkola.tvp.pl

https://vod.tvp.pl/sub-category/kultura,4934965

https://vod.tvp.pl/kolekcja/lekcja-historii,47078669

https://vod.tvp.pl/sub-category/natura-i-podroze,27366174

                 https://eszkola.pl/

https://eszkola.pl/jezyk-polski

https://eszkola.pl/biologia

https://eszkola.pl/wos

https://eszkola.pl/religia

https://eszkola.pl/fizyka

 

                         https://eszkola.pl/

https://eszkola.pl/matematyka

https://eszkola.pl/jezyk-angielski

https://eszkola.pl/geografia

https://eszkola.pl/chemia

https://eszkola.pl/historia

 

                 https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela/#edukacja

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-1-nowy-system                  

 

UWAGA: Jeśli link się nie otwiera to >>otwórz w nowej karcie lub skopiuj do przeglądarki.

29.03.2020r.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH KSZTAŁCENIA  w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

 

„WPROWADZAMY ZMIANY”   

filmowy fragment programu TVP 3  (2018r.)..>> mp4

 

 

 

 

 

26.03.2020r.

KULTURALNA SZKOŁA

W związku z decyzją o zamknięciu szkół spowodowaną wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii koronawirusa, TVP Kultura przygotowała specjalne pasmo edukacyjne “Kulturalna szkoła”. W dni powszednie od godz. 13:00 antena zaprasza na filmy, spektakle i programy kierowane do młodzieży szkolnej.

https://tvpkultura.tvp.pl/47204887/kulturalna-szkola

 

20.03.2020r.                 

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE.

 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, sesja styczeń / luty 2020 (kl. 4TI, 4THL, 4TPS i poprawkowe) są umieszczone dla każdego ucznia w dzienniku elektronicznym w wiadomościach na koncie rodzica lub ucznia.

Osoby które chcą poprawiać egzamin w sesji czerwiec/lipiec 2020 muszą wypełnić deklarację przystąpienia do egzaminu i przesłać e-mailem skan lub zdjęcie na adres: dynowzsz@poczta.onet.pl do dnia 31.03.2020r.  

 deklaracja ..>> docx ...>> pdf

 

.. KOMUNIKAT >>..

INFORMACJA

dotycząca zdalnego nauczania w ZSzZ w Dynowie

 

 Prosimy  logować się na nasz szkolny e-dziennik https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatrzeszowski/001405/   gdzie są i będą zadania lub ćwiczenia do wykonania.

Polecamy  również skorzystać  z naszej platformy https://egz.zsz-dynow.net , na której już pojawiły się przedmioty; j.angielski, j.niemiecki, geografia, j.polski, matematyka, bhp, lab.magazynowe ….. oraz ze strony https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje .

Zanim prawnie będzie uregulowana forma zajęć, nic nie stoi na przeszkodzie aby za wykonane prace samodzielnie lub w grupach była wystawiana ocena.  

 

 

 

.. KOMUNIKAT >>..

 

W związku z realnym zagrożeniem zarażenia koronawirusem, od dnia 16 marca 2020r. ZSzZ w Dynowie  będzie zamknięty dla interesantów!

 

 Wszystkie pilne i ważne sprawy,  prosimy załatwiać:

 telefonicznie      16  65 21 045,

 pisemnie-adres:   Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Polna 3,  36-065 Dynów

 lub  e-mailowo:   dynowzsz@poczta.onet.pl

 

.. KOMUNIKAT >>..

12.03 - 10.04 - zawieszenie zajęć w szkołach

 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 2 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „25 marca 2020 r.” zastępuje się wyrazami „10 kwietnia 2020 r.”;

 

.. KOMUNIKAT >>..

Stacja Kontroli Pojazdów będzie zamknięta od 16 marca 2020r.  do odwołania

 

11.03.2020r.

Szanowni Państwo,

 

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

W załączeniu przekazuję komunikat – proszę o uważne zapoznanie się z jego treścią i poinformowanie uczniów, rodziców i nauczycieli o zawieszeniu zajęć.  

Zachęcam do sprawdzania komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Z poważaniem

Anna Ostrowska

Rzecznik prasowy MEN

Załącznik – Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych – komunikat MEN (WORD)...>>pdf

11.03.2020r.

                   Dzień Kobiet w ZSzZ w Dynowie

 

 

 

Z okazji Dnia Kobiet męska część Samorządu Uczniowskiego pod opieką Pani Katarzyny Marcinek i Pani Honoraty Mikoś przygotowała dla wszystkich pań naszej szkoły ręcznie wykonane kartki z życzeniami oraz drobne słodkości.

Ponadto chłopcy nie zapomnieli również o swoich koleżankach z klas, obdarowując je małymi upominkami. Z tej okazji w naszej szkole zorganizowany został też „Konkurs na najsympatyczniejszą dziewczynę szkoły”, czyli uczennicę, która jest miła, koleżeńska oraz wzbudza sympatię całej społeczności szkolnej. W wyniku głosowania, które wymagało również dogrywki, ponieważ dwie uczennice miały tyle samo głosów, wyłoniono zwyciężczynię. Najsympatyczniejszą dziewczyną ZSzZ w Dynowie została Aleksandra Witkowska z kl. 4THL. Dyplom oraz nagroda ufundowana przez Samorząd Uczniowski wręczone zostaną Oli w późniejszym terminie.  Dziękujemy naszym mężczyznom za pamięć i kultywowanie tradycji obchodów Dnia Kobiet. Gratulujemy Aleksandrze zwycięstwa i dziękujemy wszystkim za udział w głosowaniu.

Samorząd Uczniowski

 

 

  11.03.2020r.

                    Udział Piotra Kopackiego w Wojewódzkim Turnieju Poezji i Prozy „Zawsze Wierni”.

 

       Dnia 10.03.2020 roku w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach odbył się finał Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy – „Zawsze Wierni”. W konkursie uczestniczyli laureaci konkursów powiatowych w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe  oraz szkoły ponadpodstawowe. Naszą szkołę godnie reprezentował uczeń klasy 1THLa  (5 – letnie Technikum w zawodzie technik logistyk) Piotr Kopacki, który pod opieką Pani Haliny Ryby przystąpił do zmagań recytatorskich. Jury powołane przez organizatorów zwracało uwagę na dobór repertuaru, kulturę słowa, interpretację utworu i ogólny wyraz artystyczny. Występ Piotra był bardzo udany i chociaż nie przyniósł jeszcze sukcesu w postaci nagradzanego miejsca, to z pewnością wzbogacił naszego reprezentanta o nowe  doświadczenia  artystyczne.  Do występu w turnieju Piotra przygotowywała Pani Bogusława Pinkowicz.

 

10.03.2020r.

                   OGÓLNOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY „ALCHEMIK”

 

 Dnia 10 marca 2020 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik”. Konkurs organizowany był przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie przy współpracy merytorycznej z uczelniami wyższymi jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytet Warszawski.

Głównym celem konkursu było utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla człowieka oraz aktywizacja miłośników chemii, poprzez dalsze rozwijanie ich umiejętności. Konkurs w kategorii wiekowej „Żak” przeznaczony był dla chętnych uczniów szkół ponadpodstawowych. W naszej szkole wzięło w nim udział 2 uczniów z klasy 2TI: Jakub Grab i Wojciech Piątek. Konkurs polegał na wypełnieniu testu zawierającego 30 pytań jednokrotnego wyboru oraz zadania opisowego. Udział uczniów w konkursie był sprawdzianem umiejętności, dostarczył im rozrywki umysłowej, a jednocześnie przyczynił się do popularyzacji i pogłębienia wiedzy z zakresu chemii. Wyniki konkursu poznamy w późniejszym terminie. Szkolnym Organizatorem Konkursu była Pani Honorata Mikoś - nauczycielka chemii.

Uczestnikom dziękujemy za udział i życzymy sukcesów, rozwijania uzdolnień oraz chęci do zdobywania dalszej wiedzy!!!

 

 

04.03.2020r.

                   OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY „EKO-PLANETA”

 

Dnia 4 marca 2020 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbył się Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko-Planeta”. Konkurs organizowany był przy współpracy merytorycznej z Katedrą Kształtowania Środowiska Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”.

Głównym celem konkursu było zwiększenie świadomości znaczenia ochrony środowiska w naszym życiu jak również zainteresowanie uczniów wiedzą z zakresu ekologii oraz przyrody Polski, Europy i Naszego Regionu. Konkurs w formie testu w kategorii wiekowej „Żak” przeznaczony był dla chętnych uczniów szkół ponadpodstawowych. W naszej szkole cieszył się dużym zainteresowaniem, gdyż wzięło w nim udział  aż 11 uczniów z klas: 1TIa, 2TI, 2THL, 3TI, 4THL i 4TPS. Konkurs polegał na wypełnieniu przez ucznia testu zawierającego 30 pytań jednokrotnego wyboru oraz zadania opisowego. Był on sprawdzianem umiejętności, dostarczył uczniom rozrywki umysłowej oraz przyczynił się do popularyzacji i pogłębienia wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Należy również dodać, że uczennice klasy 3TL - Julia Gierula i Wioletta Grządziel wzięły udział w tym konkursie w kategorii prac indywidualnych. Za zadanie miały przygotować album pt. „Świat owadów – piękny i nieznany”. Wyniki testów i prac indywidualnych poznamy w późniejszym terminie. Szkolnym Organizatorem Konkursu była Pani Honorata Mikoś.

Uczestnikom dziękujemy za udział i życzymy sukcesów, rozwijania uzdolnień oraz chęci do zdobywania dalszej wiedzy!!!

 

04.03.2020r.

          XXX Olimpiada Teologii Katolickiej „Dumni z Ewangelii i z Polski”.

 

W dniu 4 marca 2020r., we środę, o godz. 10.00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, rozpoczął się drugi etap XXX Olimpiady Teologii Katolickiej „Dumni z Ewangelii i z Polski”, to temat nawiązujący do myśli św. Jana Pawła II wypowiedzianej podczas Światowych Dni Młodzieży w Denver, do dziedzictwa chrześcijańskiego obecnego w historii narodu polskiego oraz do obchodów 100. rocznicy „Cudu nad Wisłą”

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowało dwóch uczniów, którzy w etapie szkolnym uzyskali najwyższą liczbę punktów: Marek Stanisławczyk – uczeń kl. 3TI i Jakub Chromiak  - uczeń kl. 1TIa. Uczniom towarzyszył ks. Paweł Bar, katecheta.Program tegorocznego spotkania zainaugurowała Msza św. w kaplicy seminaryjnej, po jej zakończeniu uczestnicy przystąpili do wypełniania testu, następnie miał miejsce poczęstunek.  Spotkanie zakończyło się ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród.

Uczestnicy olimpiady, jak co roku, prezentowali rozszerzone wiadomości zgodne z założeniami programowymi nauczania religii na IV etapie edukacyjnym. Na podstawie określonych fragmentów Pisma Świętego i wskazanych lektur interpretowali treść chrześcijańskiego orędzia i naukę Kościoła katolickiego.

Uczniom, którzy wzięli udział w olimpiadzie, dziękujemy za podjęte wyzwanie i zaangażowanie. Życzymy dalszych sukcesów w codziennym życiu!

 

 

03.03.2020r.

                    Bardzo dobry występ Piotra Kopackiego w etapie powiatowym Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy „ZAWSZE WIERNI” i nominacja do etapu wojewódzkiego.

 

  W dniu 3 marca 2020r. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie został przeprowadzony etap powiatowy Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy „ZAWSZE WIERNI” - V edycja - konkursu dla uczniów szkół powiatu rzeszowskiego.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, zadaniem uczestników było zaprezentowanie tekstów polskich twórców realizujących motyw „zawsze wierni” oraz rozwijających rozumienie pojęć: patriotyzm, honor, bohater, ojczyzna, wierność wartościom i zasadom.   

   Naszą szkołę reprezentował Piotr Kopacki z klasy 1THLa  (5 – letnie Technikum w zawodzie technik logistyk), który recytacją tekstu „Ostatni list do Matki” autorstwa Leszka Andrzeja Mroczkowskiego wywalczył nominację  do finału wojewódzkiego konkursu -  odbędzie się on 10 marca, w Ropczycach. 

Opiekunką Piotra była Pani Bogusława Pinkowicz.  Uczniowi i opiekunce gratulujemy i życzymy powodzenia w zmaganiach podczas etapu wojewódzkiego.

 

03.03.2020r.

                        Spotkanie z pisarzem Krzysztofem Piersą autorem książki pt.  „Komputerowy ćpun”.

 

Dnia 3 marca 2020r. w Bibliotece Miejskiej w Dynowie odbyło się spotkanie z pisarzem Krzysztofem Piersą autorem książki pt.  „Komputerowy ćpun”. Na zaproszenie Pani Dyrektor Grażyny Paździorny w spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy 1THLa i 1TPSb. Mottem spotkania były słowa Ignacego Krasickiego „Książka nieodzowny towarzysz, przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykrzania”. Podczas spotkania młodzież mogła  dowiedzieć się o roli książki w życiu człowieka.

 Temat spotkania dotyczył również problemu cyberprzemocy, z którą młodzież spotyka się w sieci. Prowadzący w sposób bardzo ciekawy opowiadał o tym czym jest cyberprzemoc, jak się przed nią bronić i jak na nią reagować. Opowiadał na podstawie własnych doświadczeń i przeżyć.

 Opiekunami uczniów podczas spotkania były: Pani Halina Ryba i Pani Elżbieta Kiszka.

 

  01.03.2020r.

                    8. edycja biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w Dynowie.

 

1 marca 2020r. Fundacja „Wolność i Demokracja” oraz „Wolne Dźwięki”  były  organizatorem w całej Polsce 8. edycji wydarzenia o nazwie „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – największym biegu pamięci w Polsce. Taki bieg odbył się także w Dynowie, zorganizowało go Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie pod Honorowym Patronatem Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego. 

Uroczystego otwarcia biegu dokonali: Pani Halina Cygan – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Pan Zygmunt Frańczak – Burmistrz Miasta Dynów i Pan Łukasz Domin – Prezes Stowarzyszenia „Aktywny Dynów”. /..../  

czytaj więcej ..>> pdf

 

W imieniu organizatorów i współorganizatorów dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy za rok na 9. edycję biegu.

 

 

02.03.2020r. -27.03.2020r.- 3TL i 3TPS – praktyka zawodowa

04.03.2020r.środa   - podanie harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego.

11.03.2020r.środa   - posiedzenie rady pedagog. poświęcone omówieniu wyników nauczania  i zachowania za połowę II semestru w kl. IV i egz. próbnych  w kl. III.

16.03.2020r.poniedziałek    - propozycje ocen rocznych w klasach maturalnych

17.03.2020r.wtorek - poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach na koniec  roku szkolnego 2019/2020 - klasy  maturalne.

17.03.2020r.wtorek - spotkanie z rodzicami (klasy maturalne) wg oddzielnego harmonogramu. 

 

 

MARZEC 2020r.

 

          

29.02.2020r.

Regionalny etap Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”.

 

Dnia 28 lutego  2020 r. w Zespół Szkół nr 2 im. T. Rejtana w Rzeszowie  odbyła się VII edycja konkursu wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy  pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”. Etap regionalny w którym uczestniczą  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych realizujący  program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” organizowany przez Państwowa Inspekcja Pracy z Warszawy we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie.  Jest kolejnym etapem konkursu w którym uczestniczą 62 szkoły z województwa podkarpackiego i łącznie ponad 8000 uczniów.

Konkurs i jego kolejne etapy są zwieńczeniem, działań prowadzonych od 2006 r. edukujących młodzież w dziedzinie zagrożeń zawodowych, kształtowania pożądanych postaw w zakresie bezpiecznych zachowań oraz informowania młodzieży o różnorodnych aspektach prawnej ochrony pracy.      
           Naszą szkołę reprezentowali uczniowie technikum w zawodzie technik  logistyk Julia Gierula klasa trzecia oraz Dominik Dulkiewicz uczeń klasy czwartej technikum w zawodzie technik  pojazdów samochodowych. Uczniowie  zdobyli dużą liczbę punktów zajmując wysokie miejsca w konkursie.
Opiekunami uczniów byli Pani Anna Kałamucka, Pani Renata Łybacka oraz Pan Wojciech Hamerla.   Gratulujemy!

 

27.02.2020r.

                   X edycja Szkolnego Konkursu pod hasłem: ”Samochodem w dorosłe życie” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

           W dniu 27 lutego 2020r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był organizatorem  X edycji Szkolnego Konkursu pod hasłem: „Samochodem w dorosłe życie”, zamierzeniem organizatorów było kształcenie i rozwijanie zainteresowań motoryzacyjnych wśród uczniów, popularyzacja przepisów ruchu drogowego wśród młodzieży, stworzenie uczniom możliwości rywalizacji i wyróżnienia się na forum szkoły, badanie i monitoring uzdolnień uczniów w obszarze motoryzacji.

Patronat nad konkursem sprawowali: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie inspektor Bogusław Kania, Pan Janusz Stachowicz Dyrektor - Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych    w Dynowie, Firma SZiK z Tyczyna. Uroczystego otwarcia konkursu dokonali: Pan Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski, Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan i Pan Stanisław Tymowicz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a zarazem były Dyrektor szkoły./..../      czytaj więcej ..>> pdf

 

25.02.2020r.

                        IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”.

 

25 lutego 2020r. o godzinie 12.00 odbył się w naszej szkole szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”, organizowanego przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu wyboru, składającego się z 25 pytań, których zakres tematyczny obejmował wszystkie działy Kodeksu wyborczego.

 Uczniów do konkursu przygotował p. Jarosław Mol, a nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała komisja konkursowa w składzie: p. Piotr Zdeb, p. Jarosław Mol oraz p. Kinga Oleksa-Skubisz. Wyniki poznamy 13 marca 2020r., ale już teraz gratulujemy uczniom podjęcia się niełatwego wyzwania, jakim jest znajomość Kodeksu wyborczego.

21.02.2020r.

 

21.02.2020r.

                       Udział uczniów szkoły w spektaklu pt.: „Consilium Facultatis” Jana A. Fredry.

 

W dniu 21.02.2020 roku uczniowie klas 1THLa, 1THLb, 1TPSa, 2THL oraz 2TI Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana w Dynowie udali się do Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie na spektakl  pt.: „Consilium Facultatis” Jana A. Fredry. To znakomita komedia obyczajowa, której reżyserem jest pani Krystyna Dżuła, zaś w role wcielili się dynowscy aktorzy z Zespołu Teatralnego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie. Przedstawienie było bardzo humorystyczne i ciekawe, dostarczyło uczniom wielu niezapomnianych wrażeń.

Opiekunami uczniów byli: pani Katarzyna Marcinek, pani Elżbieta Kiszka, pani Agnieszka Smaroń, pani Renata Łybacka, pani Alina Paściak oraz pan Paweł Gierula.

 

20.02.2020r.

               Program edukacyjny "Znamię! Znam je?" 

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie przystąpił do programu edukacyjnego „Znamię! Znam je?”, któremu obok Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie patronuje Fundacja Gwiazda Nadziei z siedzibą w Katowicach.

Głównym celem programu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka poprzez:      przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka zachorowania na czerniaka,     uświadomienie zagrożeń oraz zasad profilaktyki,      uświadomienie wartości odpowiednich zachowań i postaw.

Program edukacyjny „Znamię! Znam je?” skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, rodziców oraz kadry pedagogicznej i stanowi próbę zmiany alarmujących statystyk poprzez popularyzację wiedzy na temat czerniaka.

Koordynatorem programu w naszej szkole jest Pani Honorata Mikoś

15.02.2020r.

                 XII Międzyszkolnym Konkursie Biblijnym „Tajemnica Prawdziwej Miłości” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Krosna i okolic.

 

Dnia 14 lutego 2020 r. w Zespole Szkół Zawodowych, im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, 31 uczniów wzięło udział w XII Międzyszkolnym Konkursie Biblijnym „Tajemnica Prawdziwej Miłości” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Krosna i okolic. Organizatorami konkursu jest: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krośnie, Wydział Nauki Katolickiej w Przemyślu oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Krośnie. Tekstem źródłowym Konkursu była Biblia Tysiąclecia (wydanie piąte), a zakres merytoryczny tegorocznego konkursu obejmował znajomość tekstu Pierwszego Listu do Koryntian. Do drugiego etapu, który odbędzie się w Krośnie, zakwalifikowało się trzech uczniów: Krzysztof Krzywiński – 1TPSa, Jakub Karnas – 3TI, Marek Stanisławczyk – 3TI. Wszystkim uczniom dziękujemy za podjęty trud, a zwycięzcom życzymy dalszych sukcesów. Powodzenia!

 

15.02.2020r

               Wycieczka klasy 2THL do Warszawy w dniach 13.02.2020r. – 14.02.2020r.

 

 W czwartek 13 lutego 2020 roku wczesnym rankiem rozpoczęła się wycieczka uczniów klasy 2THL do Warszawy. W dwudniową podróż młodzież wyruszyła pod opieką wychowawcy klasy p. Katarzyny Marcinek i opiekunów: p. Anny Fara oraz p. Piotra Marcinka.

W planie wycieczki oprócz zwiedzania stolicy Polski znalazła się także wizyta w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Wdrożeniowym NABOR w Kraśniku Lubelskim, które powstało na terenach dawnej Fabryki Łożysk Tocznych Centralnego Okręgu Przemysłowego./..../    czytaj więcej ..>> pdf

 

 

14.02.2020r

                  Rejonowa Licealiada w Piłce Siatkowej Chłopców w Leżajsku.

 

Dnia 14.02.2020r. w Leżajsku odbyła się  Rejonowa Licealiada w Piłce Siatkowej Chłopców. Drużyna z naszej szkoły jako Mistrz Powiatu wywalczyła prawo  gry w zawodach na tym szczeblu. Niestety poziom gry na tych zawodach okazał się nieco za wysoki i w końcowej klasyfikacji chłopcy zajęli IV miejsce. W skład zespołu weszli: Bielec Patryk, Chrapek Bartosz, Milczanowski Mateusz, Paściak Jakub, Barnaś Przemysław, Słoninka Mateusz, Węgrzyn Jakub i Undziakiewicz  Michał. Drużynie należą się jednak wielkie brawa za walkę i serce zostawione na boisku.                                    

Opiekunem grupy był Pan Paweł Gierula. Drużynie i opiekunowie serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w następnym roku.

14.02.2020r

                Walentynki – Święto Zakochanych

  

 

 

 

 

Z okazji Dnia Zakochanych - 14 lutego, Samorząd Uczniowski pod opieką Pani Honoraty Mikoś i Pani Katarzyny Marcinek przygotował dla uczniów naszej szkoły „Pocztę Walentynkową”.

Dzięki czemu wszyscy zakochani mogli wysłać swojej Walentynce liścik z wyrazami sympatii i miłości.

Dziękując za wspólną zabawę, grzecznie przypominamy, że miłość i szacunek należy okazywać sobie codziennie, a nie tylko od święta. Wszystkim zakochanym życzymy wytrwałości w swoich uczuciach!!!

Samorząd Uczniowski

 

 

 

12.02.2020r

                ZAJĘCIA W RAMACH PROFILAKTYKI RAKA PIERSI.

      

Dnia 12 lutego 2020 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w ramach profilaktyki raka piersi odbyło się spotkanie z Panią Krystyną Wielgos – higienistką szkolną. W zajęciach uczestniczyły uczennice klas pierwszych: 1THLa, 1THLb, 1TIa oraz 1TIb, a koordynatorem spotkania była Pani Honorata Mikoś – nauczycielka biologii.

Celem spotkania było poszerzenie wiedzy z zakresu raka piersi, który należy do najczęściej występujących u kobiet nowotworów złośliwych i stanowi główną przyczynę zgonów kobiet z powodu chorób nowotworowych. W czasie zajęć szczegółowo omówiono czynniki ryzyka oraz objawy wystąpienia raka tj. zmieniony kształt piersi, wyczuwalny guzek lub stwardnienie, zmiana koloru itp. Szczególną uwagę na zajęciach zwrócono na samobadanie piersi. Wszystkie uczennice miały możliwość poznania sposobu samobadania na specjalnym modelu do badania piersi, co pozwoliło na udzielenie praktycznych wskazówek i nabycie umiejętności wykonania tego badania. W czasie spotkania przedstawiony został również film pt. „Rak piersi: profilaktyka. Jak poprawnie wykonać badanie?”. Mamy nadzieje, że zajęcia te będą miały szerszy wymiar, gdyż uczestniczki mogą przekazać informacje o profilaktyce raka piersi w domach, wśród członków rodziny i zachęcić ich do robienia badań. Spotkanie z panią higienistką cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów, pozwoliło na przybliżenie młodzieży problemu raka piersi oraz zachęciło do samobadania, które jest bardzo ważnym elementem w procesie wczesnego wykrywania raka piersi i zwiększa szanse na wyleczenie.

 

05.02.2020r

               III miejsce drużyny dziewcząt w półfinale wojewódzkim licealiady w unihokeju dziewcząt w Kamieniu.

 

W dniu 05.02.2020r. w Kamieniu odbył się półfinał wojewódzki licealiady w  unihokeju dziewcząt.  Drużyna  naszej szkoły grająca w składzie: Małgorzata Bołoz, Kinga Baran, Wiktoria Pakosz, Julia Kowal, Dominika Łazor, Ewelina Bołoz, Joanna Kuś, Dominika Kroczek, Natalia Kowal i Mariola Tłuścik zajęła III miejsce. Dziewczynom należą się wielkie brawa za ambitną walkę o każdy metr na boisku.

Opiekunem grupy był Pan Paweł Gierula. Młodzieży i opiekunowi serdecznie gratulujemy i czekamy na  kolejny dobry występ w następnym roku.

04.02.2020r

                Magdalena Boroń z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stypendystką Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2019/2020.

  

    We wtorek 04 lutego 2020r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego. Uroczystego wręczenia dyplomów stypendialnych dokonały Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki i Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom szkoły maturalnej, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem i uzyskali najwyższą średnią ocen w swojej szkole lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki..

    Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stypendystką została Magdalena Boroń z kl. 4THL z  4 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk, której wychowawcą jest Pani Maria Szmul.     Magdalena Boroń za rok szkolny 2018/2019 uzyskała średnią ocen 5,75 i zachowanie wzorowe. W roku szkolnym 2019/2020 kolejny rok z rzędu jest także stypendystką z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego i  stypendystką  w ramach projektu: „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020” realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Edukacji, Nauki i Sportu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. W szkole rywalizacja o zdobycie takiego stypendium była bardzo duża, a stypendystką została najlepsza z najlepszych.   

                                         Uczennicy i Jej Rodzicom serdecznie gratulujemy!!!

 

LUTY 2020r.

 

04.02 wtorek    - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny –kl. 3TL, 3TPS, 3TI.

05.02 środa      - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny –kl. 3TL.

06 i 07.02 czwartek i piątek - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny   dla klasy: 3TPS.

07.02  piątek   - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny- kl. 3TI.

do 07.02 piątek  - ostateczny termin złożenia deklaracji do egzaminu maturalnego przez uczniów - 4TI,  4THL, 4TPS  oraz absolwentów szkoły.

11.02 wtorek    - próbny egzamin maturalny z języka polskiego - 4TI, 4THL, 4TPS.

12.02 środa      - próbny egzamin maturalny z matematyki - 4TI, 4THL, 4TPS.

13.02 czwartek - próbny egzamin maturalny z języka angielskiego - 4TI, 4THL, 4TPS.

27.02 czwartek - X Szkolny Konkurs „Samochodem w dorosłe życie”.

 

 

 

31.01.2020r.

                Wyjazd klasy 1TPSb na seans filmowy do Rzeszowa.

 

W dniu 31.01.2020r. uczniowie klasy 1TPSb (4-letnie technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych) pod opieką pani Magdaleny Wolańskiej i pana Piotra Cygana udali się do Multikina w galerii Millenium Hall na projekcję filmu „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa”.

Oparta na prawdziwych wydarzeniach historia pokazuje prawdziwe oblicze polskiej mafii, która przez pewną chwilę panowała nad całym krajem. Film to również historia miłości i przyjaźni w czasach, w których pozwolenie sobie na uczucia może się okazać tragiczne w skutkach.

Po seansie uczniowie udali się do strefy kulinarnej, gdzie zjedli smaczny obiad a następnie w świetnych humorach powrócili do domu.

30.01.2020r.

    III miejsce drużyny dziewcząt w Powiatowej Licealiadzie w piłce koszykowej dziewcząt.

 

W dniu 30.01.2020r. w hali Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie odbyła się Powiatowa Licealiada w piłce koszykowej dziewcząt. Drużyna naszej szkoły występująca w składzie: Natalia Skiba, Magdalena Boroń, Wiktoria Pakosz, Małgorzata Bołoz, Kinga Baran, Ewelina Bołoz, Natalia Kowal, Mariola Tłuścik, Magdalena Rostecka i Anna Kiełbasa zajęła ostatecznie III miejsce.

Trzeba przyznać, że mecze były bardzo wyrównane i zacięte, a nasze dziewczyny pokazały się z bardzo dobrej strony. Miejmy nadzieję, że za rok będzie jeszcze lepiej. Opiekunem drużyny był Pan Paweł Gierula. Drużynie i opiekunowi serdecznie gratulujemy.

 

30.01.2020r.

                XII Międzyszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy pod hasłem: „Radosne święta – twórcze święta”.

 

    

 

 

  W dniu 30 stycznia 2020r. w Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie zorganizowało XII Międzyszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy pod hasłem: „Radosne święta – twórcze święta” w kategorii plastycznej i recytatorskiej.  

Nasi uczniowie wzięli udział w obu kategoriach konkursowych, w kategorii  plastycznej II miejsce zdobyła Paulina Tarnawska z kl. 1THLa – opiekun Pani Bogusława Pinkowicz.

Uczennicy i opiekunce gratulujemy.

                                      

 

 

29.01.2020r.

                II miejsce drużyny chłopców w Powiatowej Licealiadzie w piłce koszykowej chłopców w Błażowej.

 

W dniu 29 stycznia 2020r. Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Błażowej było gospodarzem Powiatowej Licealiady w piłce koszykowej chłopców.  Drużyna Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w składzie: Eryk Karnas – kl. 3TPS, Jakub Kopacki – kl. 3TPS, Michał Potoczny – kl.3TPS, Przemysław Barnaś – kl. 3 TL , Michał Bazanowski – kl. 1TPSb, Michał Skałuba – kl. 1THLb, Sebastian Tarała – kl. 3a, Dominik Zubka – kl. 2TI, Mateusz Karnas – kl. 4TI, Jakub Cyran – kl. 4THL,  po zaciętej i emocjonującej rywalizacji wywalczyła II miejsce.

W pierwszym meczu nasz zespół pokonał ZSTW Trzciana 29:3, w drugim niestety ulegliśmy LO Błażowa 23:13 a w trzecim spotkaniu decydującym o zajęciu II miejsca pokonaliśmy LO Dynów 25:10.  Chłopcom dziękujemy za sportową postawę i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

Opiekunem naszej ekipy był Pan Tomasz Chrapek – nauczyciel wychowania fizycznego.  

 

27.01.2020r.

                Udział uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w V Festiwalu Kolęd i Pastorałek „CANTATE DEO”.

 

 

 

 

 

            26 stycznia 2020r.  w Domu Strażaka w Nozdrzcu odbył się V Festiwal Kolęd i Pastorałek „CANTATE DEO” pod patronatem: Wójta Gminy Nozdrzec oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Nozdrzcu. Patronat medialny sprawowało Radio “FARA” Archidiecezji Przemyskiej.  

W festiwalu wzięła udział grupa muzyczna reprezentująca naszą szkołę w składzie: Mikołaj Bator – kl. 2TPS, Anna Kiełbasa – kl. 1THLb, Julia Gierula – kl. 3TL,  Aleksandra Socha – kl.2THL. Za udział w festiwalu otrzymali pamiątkowy dyplom.  Dziękując za zaproszenie czekamy na kolejna edycję festiwalu.

 

 

 

 

16.01.2020r.

                 X edycja Szkolnego Konkursu pod hasłem: ”Samochodem w Dorosłe Życie”, w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

         Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zaprasza do udziału w X edycji Szkolnego Konkursu pod hasłem: „Samochodem w Dorosłe Życie” uczniów 3 – letniej Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i 4 – letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów  samochodowych Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

Konkurs odbędzie się  27.02.2020r. – godz. 8.15, a zgłoszenia do udziału należy dokonać u nauczycieli przedmiotów zawodowych, do dnia 21.02.2020r.   

                               REGULAMIN KONKURSU ..>> pdf

 

16.01.2020r.

                 FERIE NA SPORTOWO – SZKOLNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ CHŁOPCÓW

 

W dniu 16.01.2020r. nauczyciele wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zorganizowali Szkolny turniej piłki siatkowej chłopców w ramach „Ferii na sportowo”.

Do rywalizacji w Turnieju przystąpiły drużyny z następujących klas: 1TPSa, 1TIb, 2THL, 2TPS, 2TI,  3TPS, 4TI oraz 4TPS, które zostały podzielone na dwie grupy. W grupie A rywalizowały klasy: 1TIb, 2TPS, 2THL i 4TPS, natomiast w grupie B: 1TPSa, 2 TI, 3TPS i 4TI. Po rozegraniu meczy grupowych systemem „każdy z każdym”  w grupie A I miejsce zajęła klasa 4TPS drugie zaś przypadło klasie 2THL. Natomiast w grupie B I miejsce zajęła klasa 4TI, natomiast II miejsce klasa 3TPS.  Po zaciętych i emocjonujących meczach prowadzonych w sportowej atmosferze triumfatorami rozgrywek zostali chłopcy z klasy 4TPS, II miejsce przypadło klasie 4TI , natomiast III miejsce -  klasa 3TPS pokonała 2THL.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w zmaganiach sportowych, życzymy miłego odpoczynku na feriach i mamy nadzieję na kontynuację turnieju za rok.

 Ze sportowym pozdrowieniem nauczyciele wychowania fizycznego z ZSzZ w Dynowie

 

15.01.2020r.

               FERIE NA SPORTOWO – PIŁKA KOSZYKOWA DZIEWCZĄT

 

 

 15.01.2020r. w drugim dniu „Ferii na sportowo” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbył się mecz piłki koszykowej dziewcząt. Spotkanie rozegrane zostało zgodnie z przepisami gry 4 x 5 minut. Zwyciężył zespół w składzie: Mariola Tłuścik z kl. 1THLa, Julia Pietrykowska z kl. 1TIa, Magdalena Rostecka z kl. 1THLb, Karolina Wajda z kl. 1THLb i Weronika Tworzydlak z kl. 1TIb . Zarówno drużyna zwyciężczyń jak i pokonanych otrzymała pamiątkowe medale.

Natomiast rywalizację w tenisie stołowym wygrała Karolina Wajda z kl. 1THLb, która za zwycięstwo otrzymała wysokiej klasy rakietkę.

 

14.01.2020r.

               „FERIE NA SPORTOWO” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

 W dniu 14 stycznia 2020r. zgodnie z tradycją naszej szkoły rozpoczęliśmy „Ferie na sportowo”. Nauczyciele wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie przygotowali dla chłopców ze szkół podstawowych z Pogórza Przemysko – Dynowskiego „Turniej halowej piłki nożnej i Turniej tenisa stołowego” pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Oficjalnego otwarcia zmagań sportowych w dniu 14 stycznia 2020r. dokonała Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan

Do rywalizacji w Turnieju Halowej Piłki Nożnej chłopców o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie zgłosiły się drużyny z następujących szkół wraz z opiekunami.../.../  czytaj więcej ..>> pdf        

 

11.01.2020r.

                  BAL STUDNIÓWKOWY 2020  uczniów Zespołu Szkół zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

  

 

11 stycznia 2020r. w Zamkowej Oranżerii w Parku w Dubiecku odbył się bal studniówkowy uczniów klas maturalnych (4TI, 4THL, 4TPS). Zabawa studniówkowa rozpoczęła się od powitania przez uczniów: Dyrektora szkoły Pani Haliny Cygan, Wicedyrektora szkoły Pana Piotra Zdeba, wychowawców klas, nauczycieli i rodziców. Kolejnym punktem było wystąpienie Dyrektora szkoły, która na początku odczytała podziękowania i pozdrowienia od Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego i Wicestarosty Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza, a następnie życzyła wszystkim szampańskiej i niezapomnianej zabawy. Po oficjalnych powitaniach został odtańczony tradycyjny polonez, który prowadziła Halina Cygan - Dyrektor szkoły. 

      Następnie rozpoczęła się szampańska zabawa, która trwała we wspaniałej atmosferze do białego rana. W trakcie balu studniówkowego nie zabrakło podziękowań dla dyrekcji szkoły, wychowawców i rodziców. Bal studniówkowy nie mógłby się odbyć, gdyby nie zaangażowanie rodziców i wychowawców klas maturalnych.

 

 

 

11.01.2020r. Wyróżnienie dla naszych uczniów w XXIII Dynowskim Młodzieżowym Konkursie Kolęd i Pastorałek.


           W dniu 11 stycznia 2020 r. reprezentanci Szkolnej Grupy Artystyczno – Teatralnej „Antrakt” pod opieką Pani Magdaleny Wolańskiej i Pani Kingi Oleksy-Skubisz wzięli udział w XXIII Dynowskim Młodzieżowym Konkursie Kolęd i Pastorałek. Grupa wystąpiła w składzie: Anna Kiełbasa i Weronika Fudali (klasa 1THLb), Mariola Tłuścik i Piotr Kopacki (klasa 1THLa), Mikołaj Bator, Bartosz Kmiecik i Marceli Grzegorzak (klasa 2TPS), Karol Słaby (klasa 1TPSb), Klaudia Gładysz, Klaudia Dudek, Aleksandra Socha i Justyna Kurasz (klasa 2THL), prezentując dwa utwory: "Złotą Jerozolimę oraz biedne Betlejem" oraz "Pastorałkę od serca do ucha". Natomiast w kategorii soliści- szkoły średnie udział wzięły Aleksandra Socha ("Anioł pasterzom mówił" oraz "Cicho, cicho pastuszkowie") oraz Anna Kiełbasa ("Gore gwiazda Jezusowi" oraz "Maleńka miłość").

Wszystkie wykonania zostały docenione przez jury oraz zgromadzoną publiczność, a grupa "Antrakt" zdobyła wyróżnienie w kategorii zespoły- szkoły średnie.  Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

10.01.2020r.

POŻEGNANIE ŚP. KS. KAN. ZBIGNIEWA KOTYRBY

 

Dnia 9 stycznia 2020r. miały miejsce uroczystości pogrzebowe śp. ks. kan. Zbigniewa Kotyrby – duszpasterza Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Dynowie, który pełnił posługę kapłańską w Dynowie przez 50 lat. Śp. ks. „profesora”, bo tak był nazywany pożegnali również przedstawiciele naszej szkoły m.in. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pani Halina Cygan oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczył szkolny poczet sztandarowy pod opieką Pani Honoraty Mikoś w składzie: sztandarowy – Remigiusz Krupa, Michał Bazanowski oraz asysta – Klaudia Dudek, Klaudia Gładysz, Gabriela Pinkowicz i Gabriela Cichy. Mszy św. przewodniczył ks. abp Józef Michalik, a homilię wygłosił wicedziekan dekanatu dynowskiego ks. Stanisław Borkowski. Po mszy św. ks. Dziekan Stanisław Janusz podziękował wszystkim za modlitwę i udział w uroczystościach pogrzebowych ks. Kanonika Zbigniewa Kotyrby. Natomiast Dyrektor ZSzZ w Dynowie Pani Halina Cygan podziękowała śp. ks. Zbigniewowi Kotyrbie w imieniu całej społeczności szkolnej, własnym i wszystkich uczniów ks. „profesora” za Jego niezapomniane katechezy. Następnie w kondukcie pogrzebowym ciało Księdza Kanonika odprowadzono na miejsce wiecznego spoczynku – nekropolię dynowską.

Dobry Jezu a nasz Panie daj Mu wieczne spoczywanie.

 

10.01.2020r.

XX edycja Ogólnopolskiej Akcji „Góra Grosza”

 

 

 

 

 

 

Cała społeczność szkolna od 25 listopada 2019r. do 2 stycznia 2020r. brała udział w XX Ogólnopolskiej Akcji „Góra Grosza”, której celem była zbiórka funduszy na tworzenie rodzinnych domów dziecka. Samorząd Uczniowski pod opieką Pani Katarzyny Marcinek i Pani Honoraty Mikoś zbierał symboliczne grosiki do puszki. Zebrane datki przekazane zostaną na konto Towarzystwa Nasz Dom – organizatora akcji.

               Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!!

 

 

 

10.01.2020r.

XXXV OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

 

 W dniu 09.01.2020r. w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie odbył się etap podstawowy XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W tegorocznej olimpiadzie wzięli udział przedstawiciele klas: 1TIa, 1TIb, 1THLa, 1THLb, 2TI, 3TL i 3a. Tematyka OWE obejmowała szeroki wachlarz zagadnień dotyczących ochrony przyrody, gleby, wody, powietrza, gospodarki leśnej, rolnej, promieniowania, gospodarowania odpadami itp. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą z zakresu ochrony środowiska. I miejsce zdobył uczeń kl. 2TI  – Szymon Ciurkiewicz, II miejsce – Przemysław Potoczny kl. 1TIb oraz Miłosz Gredes kl. 2TI, III miejsce - Julia Gierula z kl. 3TL i Jakub Piejko kl. 2TI. Organizatorami etapu podstawowego i opiekunami uczniów byli Pani Honorata Mikoś i Pan Ryszard Dymczak. Uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszego rozwijania zainteresowań ekologią!

 

08.01.2020r.

                                                                                       PROGRAM FERII NA SPORTOWO

 

 

08.01.2020r.

               Akcja Rodacy Rodakom.

 

 

W grudniu 2019 roku nauczyciele i uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję pomocy Polakom mieszkającym na Litwie „Rodacy Rodakom”. Zbiórkę darów zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Harcie, Klub Honorowych Dawców Krwi „Nadzieja” przy OSP Harta oraz Związek Piłsudczyków RP Oddział w Harcie. Ten piękny, świąteczny gest solidarności z naszymi rodakami dedykowany był mieszkańcom Solecznik na Litwie. Zaangażowana młodzież, dyrekcja oraz nauczyciele spontanicznie zebrali artykuły spożywcze, bardzo przydatne do przygotowania wigilijnych i świątecznych potraw, kosmetyki, chemię gospodarczą, artykuły szkolne, z których przygotowano podarunki. To wspólne działanie sprawiło całej społeczności naszej szkoły wiele satysfakcji.  

Wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy

 

 

 

 

08.01.2020r.

               Misterium Bożonarodzeniowe  „Złota kołyska” dla dzieci  z Przedszkola Miejskiego w Dynowie.

 

          W dniu 08 stycznia 2020r. w auli szkolnej dla dzieci i wychowawców na czele z Panią Dyrektor Marią Biernasz z Przedszkola Miejskiego w Dynowie odbyło się już tradycyjne Misterium Bożonarodzeniowe w tym roku zatytułowane: „Złota kołyska. Widowisko jasełkowe zaprezentowane przez Szkolną Grupę Artystyczno – Teatralną „Antrakt” pod opieką Pani Kingi Oleksy – Skubisz i Pani Magdaleny Wolańskiej spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem dzieci, które już zapowiedziały, że przyjdą za rok. Największą atrakcją były wybrane przez dzieci postacie jasełkowe, które rozdawały słodkie prezenty i z którymi dzieci wykonały sobie pamiątkowe zdjęcia.  

 

 

07.01.2020r.

                Widowisko jasełkowe  „ Złota kołyska” połączony z występem grupy „APLAUZ”.

 

    07 stycznia 2020r. w auli szkolnej odbyło się już tradycyjne Misterium Bożonarodzeniowe w tym roku zatytułowane: „Złota kołyska” poprzedzone występem świątecznym występem Szkolnej Grupy Sportowo – Tanecznej „APLAUZ” pod opieką Pani Aliny Paściak. Natomiast widowisko jasełkowe zaprezentowane przez Szkolną Grupę Artystyczno – Teatralną „Antrakt” zostało przygotowane pod opieką Pani Kingi Oleksy – Skubisz i Pani Magdaleny Wolańskiej. Obie prezentacje spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem zgromadzonych rodziców, rodzeństwa, znajomych  naszych uczniów.  

Ponadto podczas spotkania z rodzicami przez Panią Dyrektor Halinę Cygan zostały przedstawione informacje dotyczące uczniów wyróżnionych, a także na temat wykonanych remontów, dokonanych zakupów, realizowanych projektów w 2019r.

 

06.01.2020r.

               Widowisko jasełkowe  „Złota kołyska”  w Kościele parafialnym pod wezwaniem św. Bartłomieja Dynowie - Bartkówce.

 

 W dniu 6 stycznia 2020 r. Szkolna Grupa Artystyczno – Teatralna Grupa „Antrakt” pod opieką Pani Kingi Oleksy – Skubisz i Pani Magdaleny Wolańskiej gościła w Kościele parafialnym pod wezwaniem św. Bartłomieja Dynowie - Bartkówce, gdzie przedstawiła Misterium Bożonarodzeniowe zatytułowane: „Złota kołyska”. Występ, jak co roku, spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem zgromadzonych mieszkańców osiedla Bartkówka i nie tylko. Nie zabrakło oczywiście tradycyjnych słodkości, które grupa "Antrakt" rozdawała zgromadzonym oraz wspólnego kolędowania. Widowisko jasełkowe, w sposób lekki w odbiorze, po raz kolejny zawierało ważne przesłanie. W klimacie świąt Bożego Narodzenia i blasku choinkowych świec, zaprosiło do refleksji nad tym, co jest prawdziwą wartością w życiu. Dziękujemy bardzo Pani Dyrektor Halinie Cygan za pomoc w organizacji występu.

05.01.2020r.

                Kolejny udany występ Szkolnej Grupy Artystyczno – Teatralnej "Antrakt" z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

           W dniu 5 stycznia 2020r.  Szkolna Grupa Artystyczno – Teatralna „Antrakt” z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie na zaproszenie ks. prał. dr Stanisława Janusza – Dziekana Dekanatu Dynów, wystąpiła w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Dynowie. Misterium Bożonarodzeniowe zatytułowane „Złota kołyska" przygotowane pod opieką Pani Kingi Oleksy – Skubisz i Pani Magdaleny Wolańskiej, zgromadziło sporą publiczność, która chętnie kolędowała wraz z artystami.

Po zakończeniu widowiska jasełkowego, ks. prał. dr Stanisław Janusz podziękował Dyrekcji szkoły, młodzieży i opiekunkom, podkreślając, że w przedstawieniu ujęto nie tylko moralne i duchowe przesłanie, ale również alegorycznie ukazano, że Narodziny Jezusa faktycznie wstrząsnęły w owym czasie i niebem, i ziemią i piekłem. Nie zabrakło oczywiście tradycyjnych słodkości, które grupa "Antrakt" rozdawała zgromadzonym. Dziękujemy bardzo Pani Dyrektor Halinie Cygan za pomoc w organizacji występu.

 

03.01.2020r.

                PORANEK W TVP RZESZÓW  -   Uczniowie z Dynowa najlepsi w konkursie o ... morzu

 

      Uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zwycięzcami ogólnopolskiego konkursu "Morze Perspektyw!" Zadaniem konkursowym było przygotowanie filmu, gry planszowej lub opowieści fotograficznej o tematyce morskiej.  Uczniowie z Dynowa przygotowali pracę "Nadmorskie przygody", która zajęła pierwsze miejsce. …….  Poranek w TVP Rzeszów ..>>mp4

 

STYCZEŃ 2020r.

 

02.01.2020r.czwartek   - zakończenie klasyfikacji za I semestr roku szkolnego  2019/2020  zakończenie I semestru        

07.01.2020r.wtorek      - spotkanie z rodzicami wszystkich klas – wg harmonogramu    

08.01.2020r.środa        - posiedzenie RP  poświęcone zatwierdzeniu wyników klasyfikacji za I semestr  2019/2020.     

09.01.2020r. czwartek  - etap praktyczny dla kwalifikacji –  A.30, A.31,A.32, M.42

10.01.2020r. piątek      - etap pisemny – A.22, A.32, E.14, M.42 oraz M.18, E.12, E.13, A.31

11.01.2020r.sobota      - zabawa studniówkowa          

13.01.2020r. – 26.01. 2020r.    - ferie zimowe 

13.01.2020r.poniedziałek         - etap praktyczny dla kwalifikacji – A.22         

14.01.2020r.wtorek                - etap praktyczny dla kwalifikacji – E.14            

 

Terminy dla klas maturalnych w 2019/20r. ..>> pdf

.

 

 

 

Od 1 pażdziernika 2016r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie będzie realizował projekt pt. „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,     

Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

     podstrona projektu..>>

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie realizował program   "PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW"          

więcej o projekcie ..>>

 

 ARCHIWUM:

2020-21:I-semestr~II-semestr ~~ 2019-20:I-semestr~II-semestr~~2018-19: I-semestr~II-semestr~~2017-18: I-semestr~II-semestr -- 2016-17: I-semestr~II-semestr ~~ 2015-16: I-semestr~ II-semestr ~~ 2014-15: I semestr~II semestr -- 2013-14: I semestr~II semestr 

 

INFORMACJE STAŁE

 

Podział godzin 2020/21    zobacz ..>>  xls     

Dane organizacyjne 2020/21   zobacz ..>>  pdf

*  Kalendarz roku szkolnego  2020/21  zobacz ..>>  pdf

Kalendarz imprez I semestr roku szkolnego  2020/21  zobacz ..>>  pdf

Kalendarz imprez II semestr roku szkolnego  2020/21  zobacz ..>>  pdf

 

 

Rozporządzenie MEN i S dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji   roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432) ...>>.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. nowelizujące rozporządzenie  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania [..] które obowiązuje od 1 września 2009 roku. .. >>

 

Zarządzenie dyrektora odnośnie telefonów komórkowych       ..>> pdf

Wyciąg ze Statutu ZSzZ w Dynowie § 50 – 52  Prawa i obowiązki uczniów  ..>> pdf

 

RODO - INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY W TRYBIE RODO - pdf

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MONITORING WIZYJNY - pdf

 

AUDYCJE - WYWIADY

 

Dyktando o życiu lasu -

Radio Rz-ów  słuchaj>>

Wywiad  w Radiu Via-

sierpień 2016  słuchaj>>

Wywiad w Radiu Via-                słuchaj>>

Wywiad w Radiu Via-   marzec 2017 słuchaj>>

XVI Podkarpacka Tęcza  

Radio Rzeszów   słuchaj>>

  Kierunki kształcenia  dla

 Gimnazjalistów  Film >>

 

Wywiady  w Radiu Fara 01.03.2017 - Konkurs:

 

Dyrektor ZSzZ   słuchaj>>  Prezes SP ZSzZ słuchaj >>

Nadl.Dynów      słuchaj>>  Uczestnicy       słuchaj >>

 

 RADIO FARA - kwiecień 2018:

- Nagrania z XVIII edycji ..Podkarpackiej Tęczy ~

Powitanie .>> mp3       Ogłoszenie wyników .>> mp3   

Cześć artystyczna.>> mp3        Zakończenie ..>> mp3

25-lecie ELEMENCIKA~~ wywiad ..>> wmv

Radio Fara: XIX tęcza ..wywiad ..>>Dyrektor

Radio Fara:

wystąpienie w imieniu odznaczonych

                                                                       ..>>Dyrektor..mp3

 

KIEDY NADCHODZI JESIEŃ

 Rozmowy były wyemitowane w Polskim Radiu Rzeszów w dniu 09.04.2017r. w programie Anny Leśniewskiej     

                               "Kiedy nadchodzi jesień..."

nagranie cz.1 ..>> mp3         nagranie cz.2 ..>> mp3

  Audycja  Radia Rzeszów ..>> mp3 

   25-lat..Elemencik_Wywiad Radia Rzeszów...mp3 

  Stypendyści w Radiu Via.

  22.09.2017- słuchaj>>

 Konkursy .. w Radiu Via.

  16.02.2018 - słuchaj>>

 

 

WPROWADZAMY ZMIANY  - fragment filmu TVP3  - o  ZSzZ w Dynowie  ..>> mp4 

 

 

 

UWAGA: Prezentowane materiały są własnością  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie lub wymienionych autorów, mogą być wykorzystywane dla celów edukacyjnych bez ograniczeń jeśli nie naruszają dóbr występujących w nich osób. Powielanie dla innych celów wymaga zgody administratora lub właściciela.

copyright ©  ZSzZ Dynów - www.zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pl

 

 

  •