ZSzZ w Dynowie

   ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

   im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

      DZIEŃ DOBRY, dzisiaj jest:  

                www.zsz-dynow.net  ~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

                                                                                                                                                                             

  ARCHIWUM  I semestr roku szkolnego 2021/22

  << powrót na stronę główną

STYCZEŃ 2022

 

06.01.2022r. czwartek  - Święto Trzech Króli  

07.01.2022r. piątek      - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

10,11,14 i 19.01.2022r. - egzaminy zawodowe 4TL, 4TPS,4TH,4TI

20.01.2022r. czwartek  - zakończenie klasyfikacji za I semestr roku szkolnego  2021/2022 zakończenie I semestru          

25.01.2022r.wtorek      - spotkanie z rodzicami wszystkich klas – wg harmonogramu 

27.01.2022r. czwartek  - posiedzenie RP  poświęcone zatwierdzeniu wyników klasyfikacji za I semestr 2021/2022.     

 

UWAGA      Obydwa spotkania odbędą się w formie zdalnej, w godzinach jak na harmonogramie lub wg ustaleń podanych przez wychowawców !!!

 

25.01.2022r.wtorek   - spotkanie z rodzicami wszystkich klas ( bez maturalnych i 3 klas Branżowej Szkoły..) - forma zdalna.

26.01.2022r.środa      - spotkanie z rodzicami klas maturalnych i 3 klas Branżowej Szkoły I Stopnia - forma zdalna.

 

 

 

25 stycznia 2022r.

„Warsztaty uczniowskie” - trzecie zadanie zrealizowane w ramach II edycji programu „Złote Szkoły NBP”.

 

             24 stycznia 2022 r. uczniowie klasy 1THL - 5 letniego technikum w zawodzie technik logistyk/handlowiec wzięli udział w warsztatach z zakresu tematu przewodniego II edycji programu „Złote Szkoły NBP”- „Bezpieczni w finansach osobistych”. Zajęcia prowadzili uczniowie z Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej: Weronika Zielińska z klasy 2THL oraz Patryk Trzyna z klasy 3THLa - uczniowie 5 letniego technikum w zawodnie technik logistyk. Nad przebiegiem spotkania czuwały: Pani Agnieszka Smaroń, Pani Anna Kałamucka oraz Pani Renata Łybacka. Tematem warsztatów były: „Finanse osobiste i ich bezpieczeństwo”. Ich celem było wzbogacenie wiedzy uczniów na temat bezpieczeństwa przy korzystaniu z nowoczesnych usług bankowych oraz nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach np. przy rozwiązywaniu problemów dotyczących kart płatniczych. Warsztaty składały się z trzech części. Podczas pierwszej - poświęconej pieniądzu, prowadząca Weronika Zielińska wyjaśniła czym jest pieniądz, jakie ma cechy i jaką rolę pełni w gospodarce. W ciekawy sposób przedstawiła jego historię i ewolucję począwszy od barteru poprzez płacidła, kruszce a skończywszy na pieniądzu elektronicznym. Uczniowie dowiedzieli się także co to są i jak przebiegają płatności zbliżeniowe oraz poznali sposób zakładania i rodzaje kont bankowych dostępnych dla młodzieży. Drugą część warsztatów dotyczącą zagrożeń związanych z bankowością internetową prowadził Patryk Trzyna. Bardzo szczegółowo przedstawił zasady bezpiecznego poruszania się w sieci, mówił o bezpiecznym logowaniu do kont, o zabezpieczeniach i innych interesujących uczniów sprawach dotyczących finansów. Poruszył także problem zagrożeń związanych z bankowością internetową. Przytaczał zabawne historyjki, które pokazały uczniom w jakich to sytuacjach należy być bardzo czujnym, aby nie dać się oszukać. Tematem trzeciej części warsztatów było bezpieczne korzystanie z kart płatniczych. Uczniowie dowiedzieli się jakie są rodzaje kart, poznali ich budowę oraz sposoby zabezpieczenia. Przedstawione zostały zagrożenia związane z kartami płatniczymi oraz sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Omówione zostały tak, aby każdy wiedział na co może być narażony przykładowo robiąc zakupy w sklepie stacjonarnym czy przez Internet.

Ciekawym punktem warsztatów była zagadka przygotowana w formie pytania: „Przy jakich transakcjach kartą nie musi się wpisywać kodu PIN?”. Każdy ochotnik mógł wykazać się swoją dotychczasową wiedzą o finansach i udzielić odpowiedzi. Podsumowaniem warsztatów było również opracowanie przez uczniów przykładowych rozwiązań sytuacji związanych z bezpieczeństwem finansów osobistych. Młodzież zastanawiała się: co zrobić w sytuacji, gdy pies zje kartę bankomatową albo jak postąpić, gdy zapomnimy kodu PIN swojej karty. Odpowiedzi były różne, ciekawe, a nawet zaskakujące.

           Warsztaty pokazały uczniom, że Finanse osobiste i ich bezpieczeństwo to temat bardzo ważny w dzisiejszych czasach. Biorąc w nich udział mieli doskonałą okazję nie tylko zapoznać się z teoretycznymi zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa przy korzystaniu z nowoczesnych usług bankowych, ale również możliwość praktycznych ćwiczeń polegających na rozwiązywaniu problemów dotyczących płatności. Młodzież chętnie podejmowała dyskusję i z zapałem angażowała się w wykonywanie powierzonych im zadań. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i przebiegały w miłej atmosferze. Nabyta wiedza na pewno przyda się im w dalszej edukacji jak również pozwoli lepiej zrozumieć otaczający ich świat.

 

24 stycznia 2022r.

Kolejne zadanie zrealizowane! – „Lekcja z ekonomią” już za nami!

 

           W ostatnim czasie uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczyli w „Lekcjach z ekonomią”. Jest to kolejne zadanie realizowane w ramach II edycji programu „Złote szkoły NBP”, nad którym opiekę sprawują: Pani Agnieszka Smaroń, Pani Anna Kałamucka oraz Pani Renata Łybacka. Młodzież z klasy 3THLa – 5 letniego technikum w zawodzie technik logistyk/handlowiec i 4THL – 4 letniego technikum w zawodzie technik logistyk/handlowiec wzięła udział w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa finansów osobistych. Przeprowadzone lekcje miały charakter interdyscyplinarny, czyli łączyły tematykę ekonomii z innymi dziedzinami wiedzy.  W dniu 21 stycznia 2022r. w klasie 3THLa na lekcji religii odbyła się pierwsza „Lekcja z ekonomią”, poprowadził ją ks. Dominik Majchrowicz. Temat zajęć brzmiał: „Ekonomia w oczach Jezusa Chrystusa”. Na wstępie ks. Dominik wytłumaczył i uświadomił uczniom, że nawet w kościele pojawia się temat ekonomii i pieniądza. Poparł to przykładem świątyni Jerozolimskiej i handlujących w niej bankierów. Z przytaczanych kolejno fragmentów „Pisma św.” uczniowie dowiedzieli się, że pieniądzem można obracać, należy płacić podatki, a wszystkie zdobyte „talenty” odpowiednio pomnażać. Należy jednak pamiętać, by postępować uczciwie i nie kierować się chciwością. Natomiast marnowanie zdolności przedsiębiorczych jest grzechem w oczach Jezusa. Na zakończenie uczniowie wykorzystując wiedzę, którą zdobyli podczas lekcji stworzyli „ABC Jezusa dla każdego z nas, aby być dobrym ekonomistą”.

           Kolejna lekcja została przeprowadzona przez Panią Natalię Chyłek w dniu 24 stycznia 2022r.  w klasie 4THL z matematyki. Temat lekcji był następujący: „Najmniejszy koszt, największy zysk. Rosnące zadłużenie”. Na wstępie Pani Natalia uświadomiła uczniów twierdzących „…a do czego mi się ta matematyka przyda…”, że jednak się przyda. Tak naprawdę jest ona wykorzystywana w codziennym życiu. Samo zarządzanie finansami wymaga użycia narzędzi matematycznych, a ich znajomość zapewnia pewien poziom bezpieczeństwa. Uczniowie przy wykorzystaniu swojej dotychczasowej wiedzy matematycznej wyliczali stan zadłużenia kredytowego i związane z tym faktem odsetki oraz optymalny czas spłaty kredytu. Przeprowadzone lekcje potwierdziły, że ekonomię można określić jako naukę interdyscyplinarną, ponieważ jest powiązana z różnymi dziedzinami nauk. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a wiedza, którą zdobyli uczniowie na pewno przyda im się w przyszłości.   

 

23 stycznia 2022r.

Jasełka w Szkole Podstawowej  w Ulanicy.

 

 

         23 stycznia 2022r. o godz. 12.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Ulanicy odbyło się widowisko jasełkowe. Jasełka rozpoczął Dyrektor szkoły Pan Robert Hrycko, który w krótkim przemówieniu przywitał zebranych gości, dzieci, młodzież,  rodziców i licznie przybyłych mieszkańców Ulanicy, oraz złożył z tej okazji Życzenia Noworoczne.

      Wśród zaproszonych gości była również Pani Dyrektor Halina Cygan, która reprezentowała Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Na zakończeniu uroczystości Pani Dyrektor, pogratulowała występującym dzieciom i  nauczycielom przygotowującym program oraz złożyła Noworoczne Życzenia wszystkim przybyłym na tę uroczystość, a dzieciom przekazała piękny kosz słodyczy i symboliczną „kolędę”.

 

 

20 stycznia 2022r.

XXII Ogólnopolska Akcja „Góra Grosza”.

 

Cała społeczność Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie od 2 listopada do 17 grudnia 2021r. brała udział w XXII Ogólnopolskiej Akcji „Góra Grosza, której celem była zbiórka funduszy na realną pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną i przebywających w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, domach dla dzieci oraz innych formach opieki. Samorząd Uczniowski pod opieką Pani Katarzyny Marcinek i Pani Honoraty Mikoś zbierał symboliczne grosiki do puszek i czuwał nad prawidłowym przebiegiem akcji. Góra Grosza jest akcją będącą lekcją empatii, zrozumienia, tolerancji oraz pokazuje, że choć jeden grosz nic nie może zmienić, to uzbierana Góra Grosza może przyczynić się do powstania wielu inicjatyw na rzecz dzieci. Zebrane w szkole datki zostały policzone i przekazane 19 stycznia 2022r. na konto Towarzystwa Nasz Dom.

               Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!!!

 

 

21 stycznia 2022r.

Warsztaty  „Edukacja na rzecz przedsiębiorczości oraz rozwijanie kompetencji społecznych – planszowa gra ekonomiczna Chłopska Szkoła Biznesu”

w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

W dniu 20.01.2022r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, odbyła się ciekawa lekcja. Wzięli w niej udział uczniowie z klasy 3THLb (4 – letnie Technikum w zawodzie technik handlowiec i technik logistyk) z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.   

Warsztaty „Edukacja na rzecz przedsiębiorczości oraz rozwijanie kompetencji społecznych – planszowa gra ekonomiczna Chłopska Szkoła Biznesu” to gra, w którą równocześnie może grać od 12 do 30 osób. Gra została opracowana przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie jako narzędzie edukacyjne, szkoleniowe lub integracyjne, służące do pracy z grupą. Jest prostą symulacją mechanizmów wolnego rynku, na którym można obserwować takie zjawiska jak podaż, popyt, spółka handlowa, cena, koszty produkcji, negocjacje handlowe i wiele innych. Nawiązuje ona do działalności produkcyjnej i handlowej rzemieślników z tkackiego ośrodka andrychowskiego w XVIII wieku. Gra „Chłopska Szkoła Biznesu” jest rozgrywana w czasie rzeczywistym, co umożliwia bezpośrednie interakcje uczestników rozgrywki i wywołuje u nich silne emocje i zaangażowanie. Uczy logicznego myślenia i planowania! Młodzież wykorzystuje podstawy programowe, podstawowe pojęcia ekonomiczne, świetne integruje grupę, kształtuje postawy przedsiębiorcze, uczy prowadzenia negocjacji, podejmowania ryzyka, współpracy w grupie, umiejętności nawiązywania kontaktów handlowych, samodzielności w działaniu, rozwija kreatywność, innowacyjność, chęć podejmowania inicjatyw.

Nasza współpraca z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej (MCIZ) w Rzeszowie nieprzerwanie trwa od roku 2005 czyli już 17 lat. Bardzo się z tego cieszymy i liczymy na kolejne lata owocnej współpracy. Lekcje z Panią Mariolą Lidwin, doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej przy Ochotniczych Hufcach Pracy w  Rzeszowie, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Duże zaangażowanie jakie wynika z uczestnictwa w grze oraz przychylność Pani Dyrektor Haliny Cygan naszej do organizacji różnego rodzaju zajęć, daje motywację do podejmowania dalszych działań w tym zakresie.

Organizatorem lekcji był Szkolny Ośrodek „Kariery Twoja Przyszłość”, który prowadzi Pani Anna Fara.

 

19 stycznia 2022r.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych.

 

     19 stycznia 2022r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego. Uroczystego wręczenia dyplomów stypendialnych dokonały Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki i Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

441 uczniów szkół ponadpodstawowych uzyskało Stypendium PRM. Na uroczystość ich wręczenia zaproszono 2 uczniów z każdego powiatu jako przedstawicieli wszystkich stypendystów z regionu (z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną). Pozostałe dyplomy zostały przesłane pocztą na adresy szkół.

       Powiat Rzeszowski reprezentował, Patryk Trzyna z klasy 3THLa z 5 – letniego Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w zawodzie technik logistyk. W wyniku klasyfikacji za rok szkolny 2020/2021 uzyskał średnią ocen 5,65  i zachowanie wzorowe. W roku szkolnym 2020/2021 był stypendystą Prezesa Rady Ministrów i stypendystą z POKL projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski województwa podkarpackiego, „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021”. Natomiast w roku szkolnym 2021/2022 jest stypendystą z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego.

 Drugim stypendystą  Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest Klaudia Dudek z klasy 4THL z 4 – letniego Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w zawodzie technik logistyk. W wyniku klasyfikacji za rok szkolny 2020/2021 uzyskała średnią ocen 5,81 i zachowanie wzorowe. W roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 to także stypendystka z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego.

     W uroczystości wzięła udział Pani Halina Cygan, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół , w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości. Może je otrzymać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

                                                                          Uczniom i Ich Rodzicom serdecznie gratulujemy!!! 

 

 

19 stycznia 2022r.

POWIATOWA LICEALIADA W TENISIE STOŁOWYM W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM.

 

       W dniu 19.01.2022 r. w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim odbyła się Powiatowa Licealiada w tenisie stołowym. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowały drużyny dziewcząt i chłopców. Zarówno dziewczęta, które wystąpiły w składzie: Magdalena Rostecka i Karolina Wajda z klasy 3THLb oraz Zuzanna Staniszewska z klasy 4 THL, jak i chłopcy: Dawid Piela i Jakub Węgrzyn z klasy 3TIa oraz Jakub Dzięgło z klasy 3TPSa zostali mistrzami Powiatu Rzeszowskiego. Dzięki wywalczeniu pierwszych miejsc obie drużyny uzyskały awans do zawodów rejonowych. Naszym reprezentantkom i reprezentantom gratulujemy i dziękujemy za sportową postawę oraz życzymy dalszych sukcesów w kolejnym etapie zmagań.

Opiekunem drużyn był Pan Piotr Marcinek.  

 

18 stycznia 2022r.

II miejsce drużyny dziewcząt w Powiatowej Licealiadzie w piłce koszykowej.

 

 

 

 

 

         W dniu 18 stycznia 2022r. w hali Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie odbyła się Powiatowa Licealiada w piłce koszykowej dziewcząt. Drużyna naszej szkoły po zaciętej rywalizacji zdobyła II miejsce,  a wystąpiła w składzie: Maria Banat – kl. 2THLEwelina Bołoz – kl. 4THL, Natalia Gierlach – kl. 3TIa , Katarzyna Janczura – kl. 2THL, Anna Kiełbasa – kl. 2THLNatalia Kowal – kl. 3THLbJoanna Kuś – kl. 4THL, Magdalena Rostecka – kl. 3THLb, Julia Telega – kl. 4THL, Mariola Tłuścik – kl. 3THLaKarolina Wajda – kl. 3THLbNatalia Zańko – kl. 2TI, Weronika Zielińska - kl. 2THL.

Opiekunem drużyny była Pani Alina Paściak nauczyciel wychowania fizycznego. Uczniom i opiekunowi serdecznie gratulujemy.

 

 

 

17 stycznia 2022r.

XIII Międzyszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy pod hasłem: „Radosne święta – twórcze święta”.

 

      Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie zorganizowało XIV Międzyszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy pod hasłem: „Radosne święta – twórcze święta” w kategorii plastycznej.   W konkursie wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, ich prace zostały wysoko ocenione.  I miejsce zdobyła Weronika Zielińska z kl. 2THL – opiekun Pani Beata Irzyk, III miejsce uzyskała Aleksandra Gierula z kl. 2THL - opiekun Pani Beata Irzyk,  natomiast wyróżnienia zdobyli: Natalia Gierlach z kl. 3TIa – opiekun Pani Katarzyna Stpiczyńska i Patryk Trzyna z kl. 3THLa – opiekun Pani Agnieszka Smaroń.

 

                                                                               Uczniom i opiekunom gratulujemy.  

 

 

 

 

ZAPROSZENIE do udziału w XXII. edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza

pod hasłem:  PEJZAŻE PODKARPACIA

 

          Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w dniu 07 kwietnia 2022r., organizuje  

        XXII. edycję Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem: „Pejzaże Podkarpacia”.

Szczegóły w regulaminie konkursu.

   Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.zsz-dynow.net  lub za pośrednictwem sekretariatu szkoły (osoby   

   odpowiedzialne: dyrektor p. Halina Cygan,  wicedyrektor p. Piotr Zdeb, p. Beata Irzyk – telefonicznie (16) 652 10 45  albo  

  mailto:dynowzsz@poczta.onet.pl

Terminarz

1. Opisane prace plastyczne, fotograficzne i informatyczne wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem rodzica/opiekun/ucznia należy przesłać lub podać organizatorom do   17.03.2022r. (czwartek) – liczy się data stempla pocztowego.

       2. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły  www.zsz-dynow.net .

       3. Gala rozdania nagród, połączona z wręczeniem dyplomów i nagród uczestnikom we wszystkich kategoriach, odbędzie się 07.04.2022r. - czwartek

           (o ile pozwoli sytuacja sanitarna) w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, godz.10.00.

       4.  Jeżeli oficjalna gala nie dojdzie do skutku, nagrody dla laureatów, dyplomy dla opiekunów zostaną przekazane do szkół.

 

       * Regulamin  ...pdf

       * Kartą zgłoszenia ...doc, ...pdf

     

13 stycznia 2022r.

I miejsce w Powiatowej Licealiadzie w piłce koszykowej chłopców w Błażowej.

 

Dnia 13.01.2022r. w Liceum Ogólnokształcącym w Błażowej odbyła się Powiatowa Licealiada w piłce koszykowej chłopców. Udział w tych zawodach wzięli uczniowie naszej szkoły, którzy wystąpili w składzie: Kacper Chrapek – kl. 1TI, Wiktor Paździorny – kl.1TI, Jakub Sarnicki – kl.3TPSa, Damian Mazur – kl.3TPSa, Michał Bazanowski – kl.3TPSb, Michał Skałuba – kl. 3THLb, Dominik Kurdziel – kl.3TIa, Michał Undziakiewicz – kl.3TIa, Łukasz Bielec – kl. 4THL, Patryk Nahacz – kl. 4THL, Jakub Twardak – kl. 4TPS. W treningach udział brał również Jakub Baran, ale ze względu na kontuzję nie mógł wziąć udziału w zawodach. Oprócz reprezentacji naszej szkoły powiat rzeszowski reprezentowały szkoły: ZSTW Trzciana, LO Dynów oraz gospodarz turnieju LO Błażowa. Po zaciętej walce, toczonej w duchu „FAIR-PLAY” zwycięzcą turnieju okazali się uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i to oni reprezentować będą powiat rzeszowski na zawodach rejonowych. Opiekunem grupy był Pan Paweł Gierula. Drużynie i opiekunowi serdecznie gratulujemy i życzymy udanych występów w zawodach na szczeblu rejonowym.

 

12 stycznia 2022r.

 

Debata szkolna na temat "Zagrożeń bankowości internetowej" przeprowadzonej w ramach II edycji programu „Złote Szkoły NBP”.

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie przystąpił do II edycji ogólnopolskiego programu popularyzującego wiedzę ekonomiczną "ZŁOTE SZKOŁY NBP". Patronat nad programem sprawuje Narodowy Bank Polski a jego ideą jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. Mottem tegorocznej, II edycji programu jest hasło „Bezpieczni w finansach osobistych”, które ma na celu zachęcenie młodzieży do zwiększania wiedzy o bezpiecznym korzystaniu z gotówki oraz bankowości elektronicznej, ochronie danych i pieniędzy przed cyberzagrożeniami czy prawach konsumenckich. Wiedza ta jest niezbędna do podejmowania decyzji finansowych w dzisiejszym świecie (również tych ryzykownych) i pozwala uniknąć pułapek rosnącego zadłużenia i utraty zaoszczędzonych środków.W naszej szkole, która ubiega się o tytuł „Złote Szkoły NBP”, zawiązała się 10-cio osobowa grupa uczniów nazwana Drużyną Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Drużyna zdobywa niezbędną wiedzę do wykonania zadań, opracowuje pomysły na ich realizację i przeprowadza trzy zadania programu. Nad programem czuwają opiekunowie - nauczyciele: Pani Agnieszka Smaroń, Pani Renata Łybacka i Pani Anna Kałamucka. Podstawą do otrzymania tytułu „Złotej Szkoły NBP” jest zrealizowanie trzech zadań i przesłanie relacji, według ściśle określonych przez organizatora wytycznych, do NBP. 

Zadania do wykonania w II edycji programu to: 1.     Lekcja z ekonomią. 2.     Szkolna debata. 3.     Warsztat uczniowski.

Dnia 12.01.2022r. zostało zrealizowane jedno z zadań, wymaganych w ramach programu „Złote Szkoły NBP”. Była to szkolna debata. Jej tematem były "Zagrożenia bankowości internetowej". Spotkanie rozpoczęła Pani Halina Cygan – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, która powitała wszystkich zgromadzonych uczestników oraz zaproszonego gościa. Następnie oddała głos organizatorom spotkania.

Moderatorem debaty była Sandra Martowicz uczennica klasy 3THLa, natomiast uczestnikami spotkania był Pan Piotr Krupa – lokalny przedsiębiorca oraz student Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno–Ekonomicznej im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu oraz uczniowie naszej szkoły: Alicja Kowal i Katarzyna Kucabińskakl. 1THL, Weronika Zielińska i Aleksandra Gierulakl. 2THL, Aleksandra Kijowska kl. 3THLa, Dariusz Tymowicz, Krzysztof Opałka i Rafał Karaśkl. 3THLb, Anna Szteligakl. 4THL, Marcin Dubas, Jakub Piejko i Jakub Grabkl. 4TI.

Na początku prowadząca debatę, przedstawiła wszystkim zgromadzonym zaproszonego eksperta, podała temat debaty i wprowadziła uczestników w temat spotkania, krótko wyjaśniając jakie problemy można napotkać korzystając z bankowości internetowej. W kolejnym etapie poruszane były zagadnienia związane z zagrożeniami bankowości internetowej. Moderator zadawał pytania a chętni uczestnicy udzielali na nie odpowiedzi. Pan Piotr Krupa uzupełniał wypowiedzi uczniów i wyjaśniał trudne zagadnienia korzystając ze swojej wiedzy i bogatego doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa finansów osobistych. 

           W trakcie debaty pojawiły się między innymi pytania:

1. Czym jest bankowość internetowa?

2. Jakie są zagrożenia związane z bankowością internetową?

3. Na co należy zwracać uwagę przy wyborze konta bankowego?

4. Jakie są zasady tworzenia i ochrony haseł?

5. Czy potrzeba nam ochrony antywirusowej?

6. Jakie są zagrożenia związane z kartami płatniczymi?

7. Jak możemy chronić nasze karty płatnicze?

8. Co to są płatności zbliżeniowe i czy one są bezpieczne?

9. Jakie są zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej?

Na zakończenie spotkania organizatorzy podziękowali ekspertowi za poświęcony czas oraz przekazaną wiedzę. Uczestnicząc w debacie młodzież poszerzyła swoją wiedzę na temat najnowszych zagrożeń dotyczących bankowości elektronicznej i zdała sobie sprawę jak ważna jest ochrona. Dzięki debacie uczniowie wiedzą już na co zwracać uwagę i jakie podejmować racjonalne działania by korzystanie z bankowości internetowej było bezpieczne. Pamiętajmy bezpieczeństwo naszych środków finansowych zależy nie tylko od banku, ale także od nas samych, zdrowy rozsądek i czujność to podstawa, by nasze pieniądze były naprawdę bezpieczne.

 

12 stycznia 2022r.

WIELKI TEST EDUKACYJNY ,,WIEKI I DZIEJE’’.

 

23 listopada 2021 roku miał miejsce ogólnopolski konkurs historyczny ,,Wieki i dzieje’’, zorganizowany za pomocą platformy „Wielkiego Testu Edukacyjnego”, która już od 16 lat wspiera rozwój uczniów poprzez współorganizację konkursów, testów i sprawdzianów edukacyjnych. W tegorocznej edycji konkursu uczniowie szkół średnich zmierzyli się z testem dotyczącym sprawy polskiej w czasie I wojny światowej oraz państwa polskiego w czasie II wojny światowej. Konkurs miał za zadanie rozwijać wiedzę uczniów na temat jednych z najważniejszych wydarzeń w historii naszej ojczyzny. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie również wzięli udział w konkursie. Naszą szkołę reprezentowali: Piotr Zawadzki (kl. 4TPS), Aleksandra Socha (kl. 4THL), Anna Szteliga (kl. 4THL), Wiktoria Kądziołka (kl. 4THL), Jan Bodziarczyk (kl. 4TI), Miłosz Gredes (kl. 4TI), Szymon Ciurkiewicz (kl. 4TI), Paweł Zabłocki (kl. 4TI), Martyna Potoczna (kl. 3TIa), Natalia Gierlach (kl. 3TIa), Mateusz Ciećko (kl. 3TIa) oraz Patryk Trzyna (kl. 3THLa). Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom.  Szkolnym organizatorem konkursu była Pani Izabela Jach.

11 stycznia 2022r.

ETAP SZKOLNY XXXVII OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ

 

W dniu 10.01.2022r. w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie odbył się etap podstawowy XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W tegorocznej olimpiadzie wzięli udział przedstawiciele klas: 1THL, 2TI, 2THL, 3TIa, 3THLa i 4TI. Tematyka OWE obejmowała szeroki wachlarz zagadnień dotyczących ochrony przyrody, gleby, wody, powietrza, gospodarki leśnej, rolnej, promieniowania, gospodarowania odpadami itp. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą z zakresu ochrony środowiska. I miejsce zdobył uczeń kl. 4TI  – Szymon Ciurkiewicz, II miejsce – Alicja Kowal z kl. 1THL, zaś III miejsce – Patryk Trzyna z kl. 3THLa. Organizatorami etapu podstawowego i opiekunami uczniów byli Pani Honorata Mikoś i Pan Ryszard Dymczak.      Uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszego rozwijania zainteresowań ekologią!

 

 

 

08 stycznia 2022r.

 Jasełka w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łubnie.

 

6 stycznia 2022r. o godz. 16.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łubnie odbyło się widowisko jasełkowe. Jasełka rozpoczął Dyrektor szkoły Pan Roman Mryczko, który w krótkim przemówieniu przywitał zebranych gości, dzieci, młodzież  rodziców i licznie przybyłych mieszkańców Łubna oraz złożył z tej okazji Życzenia Noworoczne i wprowadził w magiczny klimat Świąt Bożego Narodzenia. Wśród zaproszonych gości była również Pani Dyrektor Halina Cygan, która reprezentowała Zespół Szkół Zawodowych im. Kard Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Na zakończeniu uroczystości Pani Dyrektor, pogratulowała występującym dzieciom i  nauczycielom przygotowującym program oraz złożyła Noworoczne Życzenia wszystkim przybyłym na tę uroczystość, a dzieciom przekazała piękny kosz słodyczy i symboliczną „kolędę”.

 

 

04 stycznia 2022r.

XII edycja Szkolnego Konkursu pod hasłem „Samochodem w dorosłe życie”

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w dniu 10 lutego 2022r. (czwartek) organizuje XII edycję Szkolnego Konkursu pod hasłem: „Samochodem w dorosłe życie”.

Adresatami konkursu są uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie: 3 – letniej Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz 4 – letniego i 5 – letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów  samochodowych.

                                                            Konkurs zgodnie z regulaminem (w załączeniu) rozpocznie się o godz. 8.30 w auli szkolnej.

Zgłoszenia do udziału w konkursie do dnia 01 lutego 2022r. przyjmuje: Pani Anna Fara - anafar@wp.pl oraz Pan Marcin Kałamucki - marcin6-ka@wp.pl.

                                                                            Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.  

                                                               Regulamin ..>>pdf                                                  

                                                                                                                                                         Organizatorzy 

GRUDZIEŃ 2021r.

 

02.12.2021r.czwartek      - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 4TI, 4THL, 4TPS   – etap pisemny 

03.12.2021r.piątek          - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 4TL, 4THL, 4TPS  - etap   praktyczny        

13.12.2021r.poniedziałek - spektakl profilaktyczny o godz. 9.00 klasy: 1a,1TPS,1THL,1TI 

16.12.2021r.czwartek      - Misterium Bożonarodzeniowe

UWAGA!!!  Zajęcia praktyczne odbywają się bez  zmian czyli stacjonarnie i wg podziału godzin

20.12.2021r.poniedziałek - propozycja ocen za I semestr roku szkolnego  2021/2022.      

                   20.12 - 22.12.2021r. i 03.01 - 05.01.2022   - nauka zdalna dla wszystkich klas (07.01.2022r. dzień wolny)

21.12.2021r.wtorek         - poinformowanie rodziców o zagrożeniu ocenami  niedostatecznymi na  I semestr roku szkolnego  2021/2022.        

                                                                   23.12. – 31.12. 2021r.  -  zimowa przerwa świąteczna

29 grudnia 2021r.

„Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs z zakresu spawania metodą TIG" – dla uczniów w ramach projektu

„Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy”.

 

   W dniach od 02 do 27 grudnia 2021r. grupa 12 uczniów z klasy 4TPS (4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych),  oraz    klasy 3b ( 3 - letnia Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującym w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczyła w 120 godzinnym „Kursie z zakresu spawania metodą TIG" w ramach projektu: „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” w konkursie nr RPPK.09.04.00.IP.01-18-033/20 RPO WP na lata 2014-2020  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Podczas kursu uczniowie zdobywali umiejętności i wiedzę na temat: spawania metodą TIG–141 (spawania łukowego elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych - argon) w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach. Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym  zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach - (W-14/IS-17) oraz wg zasad ujętych w normie PN EN ISO 9606-1, którego zaliczenie uprawnia do uzyskania Książeczki Spawacza ze stosownym wpisem zgodnym z Polską Normą, a także Świadectwo Egzaminu Spawacza zgodnie z normą PN EN ISO 9606-1 firmowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i honorowane na całym świecie, dostępne w językach: angielskim i niemieckim.

Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacj, uczniowie zwiększą własne szanse po ukończeniu szkoły na  lepsze zatrudnienie.  Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na fachowców !!!!!

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA - NOWOŚĆ  !!!        

NIE CZEKAJ W KOLEJCE !!!   Umów termin wymiany opon w naszym serwisie, dzwoniąc pod nr tel. lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta na Stacji Kontroli Pojazdów. Rezerwacja terminu wymaga podania nr rejestracyjnego pojazdu.

Wymiana opon oraz inne usługi mechaniczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Uwaga !!!
W związku z dużym zainteresowaniem, w sobotę 20.11.2021 r. serwis będzie czynny od godziny 7.00 do 15.00. Zapraszamy.

20 grudnia 2021r.

„Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi kas fiskalnych"

 dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik handlowiec/technik logistyk, w ramach projektu

„Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy.

    

    W dniach od 13 do 16 grudnia 2021r.   grupa 12 uczniów z klasy 3THLb (4 – letnie Technikum w zawodzie technik handlowiec/technik logistyk) w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie ukończyła Kurs obsługi kas fiskalnych" w ramach projektu: Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” w konkursie nr RPPK.09.04.00.IP.01-18-033/20 RPO WP na lata 2014-2020  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Numer wniosku: RPPK.09.04.00-18-0009/20.

Cel kursu było: zapoznanie uczestników z budową, obsługą i funkcjonowaniem kas fiskalnych.

Uzyskane rezultaty:

Szkolenie przyczyniło się do uzyskania umiejętności zawodowych w zakresie obsługi kas fiskalnych, w wyniku czego absolwent kursu umie:

  - przestrzegać przepisy bhp i ppoż. podczas pracy w obiekcie handlowym, a w szczególności na stanowisku pracy,

  - inkasować za pomocą kasy rejestracyjnej należności od klientów w wysokości wyszczególnionej w dowodach sprzedaży,

  - przyjąć zapłatę w różnych formach, jak gotówka, bon, karta kredytowa, a także wydać resztę

  - dokonać wycofania sprzedanego towaru z pozycji paragonu, anulowania paragonu, przyjęcia i zwrotu kaucji,

  - rozliczyć się i odprowadzić przyjęte pieniądze, jak i inne formy płatności za sprzedane towary,

  - zaprogramować kasę,

  - sporządzić odpowiednie dokumenty sprzedażowe – raporty, wystawić fakturę, rachunek za zakupione towary

         Potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji

              Wszyscy absolwent kursu po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie jednostek modułowych uzyskali certyfikaty ukończenia szkolenia w zakresie obsługi kas fiskalnych. Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie zwiększą własne szanse po ukończeniu szkoły na  lepsze zatrudnienie.  Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na fachowców !!!!!

 

17 grudnia 2021r.

 

ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK DLA KACPERKA – „NAKRĘĆ SIĘ I POMAGAJ Z UŚMIECHEM”.

 

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie aktywnie uczestniczą w zbiórce plastikowych nakrętek na rzecz chorego Kacperka z sąsiedniej miejscowości. Dnia 17 grudnia 2021r. zostało przekazane na ten cel 6 worków nakrętek. Akcja ta posiada charakter charytatywno-ekologiczny, jej koordynatorem jest Pani Honorata Mikoś. Pomoc na rzecz chłopca jest niezbędna, gdyż ma padaczkę Westa, zespół Dandy-Walkera, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, wiotkość uogólnioną, wadę wzroku, niedoczynność tarczycy oraz stan po niedotlenieniu okołoporodowym. Nakrętki sprzedawane są firmie recyklingowej, która przerabia je na surowiec wtórny. W ten sposób zebrane odpady producent może przetworzyć na nowe zakrętki, opakowania, rury PCV czy obudowy komputerów. Uzyskane w ten sposób pieniądze przekazane zostają z kolei na leczenie chłopca, jego rehabilitację ruchową, masaże oraz pomoc specjalistów.  Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji pomożemy choć trochę w leczeniu Kacperka.

 

 

17 grudnia 2021r.

Konkurs "Martwa Natura" Wyróżnienie Martyny Potocznej w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „MARTWA NATURA 2021”.

          

Zielonogórski Ośrodek Kultury był organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „MARTWA NATURA 2021”. Celem konkursu było: rozwijanie wyobraźni, wyzwalanie ekspresji twórczej, prezentacja różnych technik fotograficznych. Tematem prac mogło być niemal wszystko: przedmioty, owoce, książki.

W konkursie wzięła udział uczennica Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie - Martyna Potoczna (5 – letnie technikum w zawodzie technik informatyk), która za przygotowaną prace pod opieka Pani Katarzyny Stpiczyńskiej zdobyła wyróżnienie. Uczennicy i opiekunce gratulujemy!

 

16 grudnia 2021r.

Akcja Choinka „Nadziei” na rzecz pensjonariuszy Domu Pogodnej Starości w Dynowie.

 

Na zaproszenie Kierownika Domu Pogodnej Starości w Dynowie Pana Adama Sochackiego (absolwenta szkoły) w ramach świątecznej akcji „Choinka Nadziei” uczniowie naszej szkoły (pod opieką Pani Marii Szmul) podarowali mieszkańcom Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie przepięknie udekorowaną żywą choinkę.  Coroczna akcja „Choinka Nadziei”  jest organizowana przez Fundację Ekologiczną „ARKA” z Warszawy, a na naszym terenie odbywa się we współpracy z Nadleśnictwem Dynów (koordynator: Pan Krzysztof Strzyż – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów). Mimo trudnego czasu pandemii, ten symboliczny gest uprzyjemni pensjonariuszom Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie, okres Świąt Bożego Narodzenia.

 

 

 

16 grudnia 2021r.

Misterium Bożonarodzeniowe w wykonaniu Szkolnej Grupy Artystyczno – Teatralnej „Antrakt”.

     

W  dniu 16 grudnia 2021r. w auli szkolnej odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne dyrekcji szkoły, nauczycieli, pracowników i uczniów. Misterium Bożonarodzeniowe pod kierunkiem Pani Magdaleny Wolańskiej i Pani Kingi Oleksy – Skubisz zaprezentowała nasza Szkolna Grupa Artystyczno – Teatralna „Antrakt”. W klimacie Świąt Bożego Narodzenia i blasku choinkowych świec, członkowie grupy zaprosili do refleksji nad wartością życia przeżywanego bez fałszu, z wszystkimi radościami, ale i problemami, a także do zastanowienia się nad prawdziwym przesłaniem Świąt Bożego Narodzenia. Podczas spotkania wigilijnego życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2022 Roku złożyła Pani Dyrektor Halina Cygan, życzyła wszystkim szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz dużo zdrowia, szczęścia w Nowym Roku.

      Do wszystkich życzeń i podziękowań dołączyła się także Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Trzyna przekazując na ręce Pani Dyrektor Haliny Cygan przepiękny stroik świąteczny. Na koniec Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli wszystkim życzenia świąteczno – noworoczne i przekazali na ręce: Dyrektora szkoły Pani Haliny Cygan, Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pana Stanisława Tymowicza, Wicedyrektora Pana Piotra Zdeba, Kierownika Szkolenia Praktycznego Pana Marcina Kałamuckiego, Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Ewa Trzyna, a także nauczycieli oraz pracowników szkoły przepiękne życzenia i stroiki świąteczne. W tym dniu nastąpiło także wręczenie nagród i wyróżnień w konkursach językowych, religijnych i prozdrowotnych. 

 

 

15 grudnia 2021r.

Powiatowa Licealiada w piłce siatkowej chłopców.

 

Dnia 15.12.2021r. w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie odbyła się Powiatowa Licealiada w piłce siatkowej chłopców. W zawodach udział wzięło pięć drużyn: Zespół Szkół w Tyczynie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim, Liceum Ogólnokształcące w Błażowej, Liceum Ogólnokształcące w Dynowie oraz gospodarz turnieju Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie. Po zaciętej, toczonej w duchu fair-play walce ostatecznie najlepsza okazała się ekipa z Głogowa Małopolskiego i to ona będzie reprezentować Powiat Rzeszowski w zawodach na szczeblu rejonowym.

Nasza drużyna występująca w składzie: Patryk Nahacz, Radosław Karaś, Jakub Twardak, Michał Ślączka, Jakub Leja, Damian Mazur, Karol Wasieńczak, Jakub Niemiec, Jakub Sarnicki, Jakub Baran, Jakub Węgrzyn, Jakub Socha i Michał Undziakiewicz zajęła V miejsce. Miejmy nadzieję, że w następnym roku nasza drużyna powalczy o lepszy wynik końcowy. Opiekunem grupy był Pan Paweł Gierula.       Drużynie i opiekunowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

15 grudnia 2021r.

15 grudnia 2021r. dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie został zorganizowany szkolny etap IX edycji Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy i BHP pod hasłem „Poznaj swoje prawa w pracy”. Tegoroczna edycja konkursu realizowana jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Przedsięwzięcie stanowi część programu edukacyjnego ,,Kultura bezpieczeństwa”, realizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. Jego celem jest kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, a także podniesienie poziomu wiedzy wśród młodzieży szkolnej z zakresu prawnej ochrony pracy i bezpieczeństwa pracy.

Konkurs odbył się online a zadaniem konkursowym dla uczestników było udzielenie odpowiedzi na pytania testowe, dotyczące przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.Decyzją komisji konkursowej zwycięzcami szkolnego etapu konkursu zostali: I miejsceWeronika Zielińska z klasy 2THL, II miejsceMateusz Demczak z klasy 3TIa, którzy zakwalifikowali się do etapu regionalnego konkursu, III miejsce uzyskał Karol Sarnicki  z klasy 2TI. Komisja przyznała również  wyróżnienia, które otrzymali: Jakub Wróbel z klasy 3THLa i Agnieszka Czajkowska również z klasy 3THLa.Wszystkim uczestnikom dziękujemy, zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy oraz życzymy powodzenia. Organizatorami konkursu byli: Pani Anna Kałamucka,  Pani Renata Łybacka i Pan Wojciech Hamerla.

 

14 grudnia 2021r.

IV miejsce drużyny dziewcząt w Powiatowej Licealiadzie w piłce siatkowej dziewcząt w Błażowej.

 

W dniu 14.12.2021r. w hali Liceum Ogólnokształcącego w Błażowej odbyła się Powiatowa Licealiada w piłce siatkowej dziewcząt. Drużyna naszej szkoły występująca w składzie: Klaudia Dudek, Klaudia Gładysz, Martyna Hickiewicz, Zuzanna Kopacka, Zuzanna Staniszewska, Julia Telega, Dominika KroczekEwelina Bołoz, Natalia Kowal, Karolina Wajda, Natalia Zańko, Weronika Zielińska, Mariola Tłuścik,  zajęła ostatecznie IV miejsce.  Trzeba przyznać że nasze dziewczyny pokazały się z bardzo dobrej strony. Miejmy nadzieję, że za rok będzie lepiej. Opiekunem drużyny był Pan Tomasz Chrapek. Drużynie dziewcząt i opiekunowi serdecznie gratulujemy.

 

13 grudnia 2021r.

                                                                  Turniej Tenisa Stołowego w Dubiecku.

 

 

Dnia 06.12.2021r. w Dubiecku odbył się  Turniej Tenisa  Stołowego zorganizowany z okazji Dnia Niepodległości. Naszą szkołę w kategorii dziewcząt reprezentowały dwie uczennice: Karolina Wajda (klasa 3THLb) i Magdalena Rostecka (klasa 3THLb). Po bardzo zaciętym meczu finałowym I miejsce zajęła Karolina Wajda, natomiast Magdalena Rostecka uplasowała się tuż za podium, na najbardziej nielubianym przez sportowców IV miejscu.       

                                              

   Dziewczynom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

13 grudnia 2021r.

Warsztaty słowno – muzyczne ”Zło dobrem zwyciężaj”.

 

Dnia 13 grudnia 2021r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Dynowie został przeprowadzony program profilaktyki uzależnień w formie warsztatów słowno-muzycznych pt. ”Zło dobrem zwyciężaj” – w wykonaniu wirtuoza perkusji Wiesława Błaszkiewicza „Blachy”.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas pierwszych. Warsztaty zawierały kilka bloków tematycznych:

1. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.

2. Przemoc i agresja wśród dzieci: cyberprzemoc, uzależnienie od smartphona.

3. Przeciwstawianie się wulgaryzmom w języku młodego człowieka.

4. Wyrabianie umiejętności panowania nad swoimi emocjami.

5. Pierwsza inicjacja alkoholu i papierosów.

Warsztaty słowno – muzyczne zostały sfinansowane z funduszy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dynowie, za co serdecznie dziękujemy.

08 grudnia 2021r.

Wojewódzki Konkurs plastyczny „Porozmawiajmy o uzależnianiach i AIDS”.

 

       Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie ogłosiła konkurs plastyczny „Porozmawiajmy o uzależnianiach i AIDS”. Zadaniem konkursowym było przygotowanie plakatu promującego zdrowy styl życia wolny od uzależnień. Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie pracę plastyczną pod kierunkiem Pani Honoraty Mikoś przygotowała Alicja Kowal z kl. 1THL, której praca została doceniona i uczennica znalazła się w gronie nagrodzonych.

     Warto dodać, że to nie lada wyczyn, gdyż na konkurs wpłynęło 235 prac – tym bardziej uczennicy i opiekunce gratulujemy.   

 

 

07 grudnia 2021r.

XI edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem  „Potyczki Logiczne”w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

w Dynowie.

 

             W dniu 07 grudnia 2021r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był gospodarzem już XI edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne”, patronat nad którym sprawowali: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Pan Paweł Trefler i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

Zamierzeniem organizatorów było kształcenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów, popularyzacja matematyki wśród młodzieży, stworzenie uczniom możliwości rywalizacji i wyróżnienia się na forum szkół, badanie i monitoring uzdolnień uczniów w obszarze matematyki, współpraca z placówkami szkolnymi o podobnym typie kształcenia. Uroczystego otwarcia XI edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne” dokonali: Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz. Konkurs składał się z II etapów i miał charakter zespołowy, drużyna z każdej szkoły liczyła 5 osób. Komisja konkursowa w skład której wchodzili opiekunowie poszczególnych drużyn po ocenie poszczególnych prac ustaliła następujące wyniki.

I miejsce drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, opiekun Pan Zbigniew Tesznar i Pani Joanna Krajcarska.

II miejsce drużyna z Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim opiekun Pani Agnieszka Pomykała i Pani Anna Surdyka.

III miejsce drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,  opiekunowie: Pani Natalia Chyłek, Pan Piotr Zdeb, Pani Renata Mazur i Pani Barbara Ślemp.

Uroczystego podsumowania konkursu i nagrody poszczególnym laureatom konkursu wręczyła Pani Halina Cygan Dyrektor szkoły. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz przepiękne nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a szkoła i opiekunowie podziękowania. W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursu, jego uczestnicy mogli obejrzeć specjalnie przygotowane przez pracowników naukowych i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu przepiękne pokazy techniczne. Gratulacje dla organizatorów konkursu przekazali: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski i Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Podkarpacki Kurator Oświaty  Pani Małgorzata Rauch, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Pan Paweł Trefler i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz. XI edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem „Potyczki Logiczne” mogła się odbyć dzięki ogromnemu wsparciu Organu Prowadzącego Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem oraz Dyrektora Wydziału Społeczno – Oświatowego Pana Adama Kozaka.

                                                                Do zobaczenia za rok na XII edycji konkursu.

 

06 grudnia 2021r.

MIKOŁAJKI 2021 - w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

          W dniu 6 grudnia 2021r.Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie Samorząd Uczniowski pod opieką Pani Honoraty Mikoś i Pani Katarzyny Marcinek zorganizował wyjątkowe „Mikołajki”. Z tej okazji wszystkie klasy odwiedził św. Mikołaj ze swoją anielską i diabelską świtą rozdając uczniom i nauczycielom słodkości. Mamy nadzieję, że tegoroczne „Mikołajki” zostaną wszystkim na długo w pamięci.

 

Kochani pamiętajcie: bądźcie grzeczni bo św. Mikołaj przyjdzie znów za rok!

 

 

 

02 grudnia 2021r.

Wywiad w Radiu Rzeszów na temat akcji edukacyjnej “Hazard? Nie daj się wciągnąć!”.

 

Uczniowie z klasy: 1TI, 2TI i 3TIa, Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  uczestniczyli w akcji edukacyjnej “Hazard? Nie daj się wciągnąć!” W ramach tej akcji odbyło się spotkanie z przedstawicielami Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Spotkanie prowadzili  starszy aspirant Iwona Kołeczek - Woszczyna i aspirant Zbigniew Czernecki. Akcja miała i ma na celu przede wszystkim zwrócić uwagę na problemy, które wynikają z nadmiernego korzystania z gier wśród dzieci i młodzieży, takie jak uzależnienie, problemy finansowe czy wyizolowanie społeczne. Prowadzący szczegółowo wyjaśnili na czym polega problem uzależniania się. Poinformowali również młodzież o tym  jakie  konsekwencje zdrowotne oraz prawne wiążą się z  uprawianiem hazardu.

audycja radia Rzeszów..>>

 

02 grudnia 2021r.

Etap szkolny XVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości pod hasłem „Strategie inwestowania na rynku kapitałowym”.

 

 

2 grudnia 2021r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbył się szkolny etap XVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości. Hasło tegorocznej edycji olimpiady brzmiało „Strategie inwestowania na rynku kapitałowym”.

Głównym celem konkursu było kształtowanie wśród młodzieży postaw i zachowań przedsiębiorczych; doskonalenie u młodych ludzi umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, w przedsiębiorstwach oraz w sferze życia prywatnego mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze; tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej a także lepsze przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata, do których należą integracja i globalizacja życia społecznego, wzrost roli wiedzy i informacji oraz coraz szybszy postęp naukowo-techniczny. Do konkursu przystąpili chętni uczniowie z klas: 2THL, 3THLa, 3THLb oraz 4THL. Ich zadanie polegało na rozwiązaniu testu wiedzy składającego się z 50 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności. Wyniki rywalizacji poznamy w późniejszym terminie.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały: Pani Renata Łybacka, Pani Anna Kałamucka oraz Pani Agnieszka Smaroń.

 

02 grudnia 2021r.

Wyjazd integracyjny klasy 2TI do Rzeszowa

 

  

W środę, 1 grudnia 2021r. uczniowie klasy 2TI wraz z opiekunkami Panią Bogusławą Pinkowicz oraz Panią Elżbietą Kiszką udali się do kina „Helios” w Rzeszowie na polski film biograficzny w reżyserii Macieja Barczewskiego - „Mistrz”.   Jest to historia legendarnego pięściarza Tadeusza "Teddy'ego" Pietrzykowskiego, który dzięki walkom na ringu ocalił swoje życie w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. Oparty na prawdziwych wydarzeniach dramat przedstawia nieznaną historię polskiego sportowca, który w miejscu zagłady stał się symbolem nadziei na zwycięstwo.  Seans przygotowany został w ramach projektu  edukacyjnego „Kino na Temat”, w związku z czym, projekcję poprzedził interesujący wykład przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej dotyczący zarówno historii głównego bohatera filmu, jak też realiów życia w obozie zagłady.   Młodzież była pod wielkim wrażeniem obejrzanego filmu – sama historia Tadeusza Pietrzykowskiego, jak i realizacja były niesamowite.            Dziękujemy Dyrekcji Szkoły za umożliwienie wyjazdu.

 

 

 

LISTOPAD 2021r.

 

10.11.2021r. środa        - akademia z okazji Święta Niepodległości i 20 rocznicy poświęcenia szkoły i nadania jej  imienia - godz. 9.00

11.11.2021r. czwartek  - Święto iepodległości          

12.11.2021r. piątek  -  dzień wolny od zajęć dydaktycznych

16.11.2021r. wtorek     -  posiedzenie RP poświęcone omówieniu wyników nauczania i  zachowania za połowę I semestru roku  szkolnego  2021/2022 - godz. 15.15

18.11.2021r. czwartek  - gala konkursowa II edycji Konkursu Plastycznego „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży” - godz. 9.00

19.11.2021r. piątek       - spotkanie z rodzicami – wg harmonogramu_godz. - 15.30

22.11.2021r. poniedziałek        - próbny egzamin maturalny z języka polskiego –  4TI, 4THL,  4TPS - godz. 9.00

23.11.2021r. wtorek     - próbny egzamin maturalny z matematyki -   4TI, 4THL,  4TPS -  godz. 9.00

24.11.2021r. środa       - próbny egzamin maturalny z języków obcych –  4TI, 4THL,  4TPS - godz. 9.00

 

30 listopada 2021r.

 

Kolejny Szkolny Konkurs Językowy za nami!

 

 

W dniu 29 listopada 2021 r.  w auli szkolnej odbył się Szkolny Konkurs Językowy, stanowiący jednocześnie eliminacje do powiatowego konkursu językowego. Po uroczystym otwarciu zmagań przez Panią Dyrektor Halinę Cygan, uczniowie zmierzyli się z zadaniami z języka niemieckiego, a następnie z języka angielskiego. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów i odbył się w ścisłym reżimie sanitarnym. 

Wyniki konkursu z języka niemieckiego przedstawiają się następująco: I miejsce - Mateusz Hadam (kl. 3TIa), II miejsce - Konrad Kurdybacha (kl. 1TI), III miejsce - Kamil Pyrcz (kl. 3TPSa). Przyznano także wyróżnienia dla: Natalii Gierlach z klasy 3TIa, Michała Rachwała z klasy 2TI oraz Weroniki Zielińskiej z klasy 2THL.Decyzją komisji konkursowej zwycięzcą konkursu w kategorii język angielski został Przemysław Potoczny z klasy 3TIb, II miejsce zajął Paweł Augustyn z klasy 4THL, natomiast trzecia lokata przypadła Pawłowi Bielcowi z klasy 3TIb. Komisja przyznała również trzy wyróżnienia, które otrzymali: Mateusz Hadam (kl. 3TIa), Jakub Piróg (kl. 3TIa) oraz Karol Kubieniec (kl. 3TIb). Organizatorami konkursu były: Pani Magdalena Wolańska, Pani Karolina Prokop, Pani Agata Krupa, Pani Jolanta Jucha oraz Pani Kinga Oleksa-Skubisz.  Nagrody, ufundowane przez Dyrekcję szkoły oraz nauczycieli języków obcych, zostaną wręczone tradycyjnie w ostatnich dniach nauki przed przerwą świąteczną.                             Uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

28 listopada 2021r.

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy i Krakowa.


                
W dniu 26 listopada 2021 roku maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie wraz z wychowawcami: Panią Katarzyną Marcinek, Panią Honoratą Mikoś, Panią Aliną Paściak oraz z ks. Dominikiem Majchrowiczem udali się do Krakowa i Częstochowy. Uczniowie poznali historie miasta królewskiego odwiedzili najpierw Wzgórze Wawelskie, Zamek Królewski na Wawelu, a następnie udali się na rynek Starego Miasta Krakowa, gdzie mieli możliwość zakupienia pamiątek.

Następnie udali się do Centrum Myśli Jana Pawła II w Krakowie na ciekawą wystawę „Śladami Chrystusa”, pomodlili się przy relikwiach św. Jana Pawła II oraz zobaczyli sutannę którą papież miał w dniu zamachu. Kolejnym puntem programu było udanie się do Częstochowy gdzie przed Cudownym Obrazem Matki Bożej uczestniczyli we Mszy Świętej o pomyślność na egzaminie maturalnym. Po zjedzeniu ciepłego obiadu i dniu pełnym wrażeń wszyscy cali i zdrowi wrócili do Dynowa.

 

 

 

Składam serdeczne podziękowania:

 

Dyrekcji szkoły, Koleżankom, Kolegom i Młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, oraz Radzie Rodziców i Członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie za okazane wsparcie w trudnych dla nas chwilach i udział w uroczystościach pogrzebowych.

Z wyrazami szacunku

Jan Małachowski z rodziną

28 listopada 2021r.

 Ogólnopolski projekt "BohaterON – włącz historię!" po raz kolejny w naszej szkole.

        W listopadzie 2021r. klasy: 3THLb (4-letnie technikum w zawodzie technik logistyk/technik handlowiec) oraz 4TI (4-letnie technikum w zawodzie technik informatyk) w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie wzięły udział w ogólnopolskim projekcie "BohaterON – włącz historię!", mającym na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku i postaw patriotycznych. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Kolejna już edycja projektu odbyła się pod patronatem honorowym m.in. Ministra Edukacji i Nauki, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz we współpracy z m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Polski i  Instytutem Pamięci Narodowej. /.../ ..czytaj więcej ..>> pdf         

 

26 listopada 2021r.

Zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas drugich i trzecich.

 

W dniu 26 listopada 2021r. w auli szkolnej odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas drugich i trzecich z zakresu odpowiedzialności prawnej osób nieletnich  i cyberprzemocy. Zajęcia prowadził przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji  w Rzeszowie starszy aspirant Tomasz Surowiak - asystent Referatu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w  Rzeszowie.

Podczas zajęć, które przebiegały w bardzo miłej atmosferze, uczniowie mogli poznać wiele aspektów prawnych dotyczących osób nieletnich. Poza tym młodzież mogła poznać niektóre tajniki pracy policjantów.

 

25 listopada 2021r.

XXXIV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023.

 

              W czwartek 25.11.2021 r. w Sali Sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego, przy ul. Bernardyńskiej w Rzeszowie, odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023.W sesji uczestniczyli m.in. Dyrektorzy szkół  jednostek Powiatu Rzeszowskiego, którzy przedstawili sprawozdania z działalności w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2020/2021r.

             Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowała Pani Dyrektor Halina Cygan, która przedstawiła sprawozdanie z działalności szkoły w oparciu o przygotowaną prezentację.

 

 

25 listopada 2021r.

Światowy Dzień Pluszowego Misia w Przedszkolu Miejskim w Dynowie.

 

        W dniu 25 listopada 2021r. w Przedszkolu Miejskim w Dynowie odbyły się obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia. W tym dniu członkowie Samorządu Uczniowskiego z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie pod opieką Pani Honoraty Mikoś i Pani Katarzyny Marcinek przygotowali dla dzieci specjalną niespodziankę. Na zaproszenie Pani Dyrektor Renaty Pyś w Przedszkolu Miejskim  w Dynowie pojawił się „Pluszowy miś” ze słodyczami, chętnie pozował do zdjęć i uczestniczył w zabawach z dziećmi. Wizyta „Pluszowego misia” przebiegła w przemiłej atmosferze, o czym świadczą zadowolone miny dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 listopada 2021r.

 

22 listopada 2021r.

Półfinał Wojewódzki Licealiady w badmintonie dziewcząt i chłopców w Zarzeczu.

 

          W dniu 22 listopada 2021r. w Zarzeczu odbył się Półfinał Wojewódzki Licealiady w badmintonie dziewcząt i chłopców. Drużyna naszej szkoły w składzie: Zuzanna Staniszewska – kl. 4THL (4 – letnie technikum w zawodzie technik logistyk)Natalia Gierlach - kl. 3TIa (5 – letnie technikum w zawodzie technik informatyk) i Roksana Skrabut – kl. 1THL (5– letnie technikum w zawodzie technik logistyk) zajęła  IV miejsce, natomiast drużyna chłopców w składzieJakub Skubisz - kl. 4TI (4 – letnie technikum w zawodzie technik informatyk), Kamil Wróblicki - kl. 3TIa (5 – letnie technikum w zawodzie technik  informatyk) i Jakub Sarnicki - 3TPSa (5 – letnie technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych) zajęła  III miejsceOpiekunem dziewczyn była Pani Alina Paściak, a chłopców był Pan Paweł Gierula.  Uczniom i opiekunom serdecznie gratulujemy.

20 listopada 2021r.

Etap szkolny XXXII Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem "Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła".


                  W dniu 17 listopada 2021 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, odbył się etap szkolny XXXII Olimpiady Teologii Katolickiej, organizowanej przez Diecezję Płocką wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Hasło tegorocznej olimpiady brzmi: "Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła". Celem olimpiady jest edukacja religijna młodzieży, umacnianie wiedzy o Bożym Miłosierdziu. Przyjęta formuła ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy religijnej, jak i sprzyjanie rozwojowi wiary młodego człowieka.
W etapie szkolnym XXXII Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem "Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła", wzięło udział 12 uczniów z naszej szkoły, którzy mieli za zadanie rozwiązać test składający się z 34 pytań. Do etapu  diecezjalnego zakwalifikowali się zdobywcy 3 czołowych miejsc.

I miejsce -  Alicja Kowal z klasy 1THL
II miejsce - Aleksandra Gierula z klasy 2THL
III miejsce - Piotr Kopacki z klasy  3THLa.
Uczniom dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów! Nad prawidłową organizacją konkursu czuwał ks. Dominik Majchrowicz.

INFORMACJA - NOWOŚĆ  !!!        

NIE CZEKAJ W KOLEJCE !!!  

Umów termin wymiany opon w naszym serwisie, dzwoniąc pod nr tel. 16 65 21 056 lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta na Stacji Kontroli Pojazdów.

Rezerwacja terminu wymaga podania nr rejestracyjnego pojazdu.

Wymiana opon oraz inne usługi mechaniczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Uwaga !!!
W związku z dużym zainteresowaniem, w sobotę 20.11.2021 r. serwis będzie czynny od godziny 7.00 do 15.00. Zapraszamy.

19 listopada 2021r.

Dzień Dawcy Szpiku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie- zarejestrowano aż 100 nowych potencjalnych dawców szpiku.

         

          Młodzież z Zespołu  Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie wykazała się wielkim sercem, chętnie rejestrując się jako potencjalni dawcy komórek macierzystych w ramach „Dnia Dawcy Szpiku” zorganizowanego w dniu 19.11.2021 r.  w szkolnej auli.

     Do rejestracji przystąpili także nauczyciele i absolwenci szkoły oraz rodzice uczniów. W rezultacie zarejestrowano aż 100 nowych potencjalnych dawców szpiku, zwiększając tym samym szanse osób chorych na nowotwory krwi na znalezienie swojego "bliźniaka genetycznego" oraz na drugie życie. Olbrzymią odpowiedzialnością i zaangażowaniem wykazali się również wolontariusze: Natalia Wandas, Klaudia Dudek, Klaudia Gładysz, Natalia Kowal, Kamila Sokolik, Wiktoria Kądziołka, Bartłomiej Kubrak, Michał Hałas i Miłosz Wolański, którzy przez cały dzień fantastycznie pomagali chętnym w procesie rejestracji.

           Rejestracja była poprzedzona spotkaniami i rozmowami indywidualnymi z uczniami na temat dawstwa szpiku oraz białaczki, które ja prowadziłam jako nauczyciel języka angielskiego, a jednocześnie koordynator akcji z ramienia Fundacji DKMS. Nie każdy chętny mógł być zarejestrowany. Czasami na przeszkodzie stawała zbyt mała waga ciała (minimalnie 50 kg), wiek (wymagany przedział wiekowy wynosił 18 - 55 lat) lub stan zdrowia.

           Dzięki pomocy Dyrektora szkoły, Pani Haliny Cygan, akcja przebiegła sprawnie i z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Przypomnijmy, że w poprzedniej akcji w 2017 r. wśród zarejestrowanych znalazła się nasza uczennica z klasy 4THL, która wkrótce po rejestracji otrzymała telefon z prośbą o oddanie szpiku. Pokazuje to sens i wagę podejmowania takich działań w społecznościach szkolnych i lokalnych. Serdeczne podziękowania kieruję również do redakcji: Radia „Eska Rzeszów”, Polskiego Radia Rzeszów serwisu Nowiny24, redakcji portalu Brzozowiana.pl, Radia „VIA” i Radia „Fara” za pomoc w nagłośnieniu akcji. Dziękuję bardzo wszystkim uczniom - niech Wasz altruizm, Wasze zaangażowanie, zrozumienie i chęć niesienia pomocy innym zostaną z Wami jak najdłużej. Dziękuję także całej społeczności szkolnej- nauczycielom, pracownikom, rodzicom  członkom Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie i społeczności lokalnej za przyłączenie się do nierównej walki z nowotworami krwi.  

 Kinga Oleksa-Skubisz

koordynator Dnia Dawcy Szpiku z ramienia DKMS

18 listopada 2021r.

 

 

Uroczyste podsumowanie II edycji konkursu plastycznego

„Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży” dla szkół Dekanatu Dynowskiego.

 

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie byli organizatorami II edycji konkursu plastycznego „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży” dla szkół Dekanatu Dynowskiego pod honorowym patronatem Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego i Proboszcza Parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dynowie Ks. Prałata dr Norberta Podhoreckiego. Natomiast patronat medialny sprawowało Radio „FARA”– Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej.

W dniu 18 listopada 2021r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie obyło się uroczyste podsumowanie konkursu. Został on przeprowadzony w trzech grupach wiekowych: grupa I – klasy I – III szkoły podstawowej, grupa II – klasy IV – VI szkoły podstawowej, grupa III klasy VII i VIII szkoły podstawowej i szkoły  ponadpodstawowe.  ...czytaj więcej ..>> pdf

 

17 listopada 2021r.

Informujemy, że na terenie miasta Rzeszowa w ramach pomocy psychologiczno-terapeutycznej zostały utworzone  dwa punkty, które udzielają pełnego wsparcia i pomocy psychologicznej. Jest to:

Poradnia Psychologiczna Dla Dzieci Młodzieży ,,EZRA” , ul. Malczewskiego 12, rejestracja oddział Rzeszów +48 576 540 777, adres email:  rejestracja.rzeszo@ezrauksw.pl

Placówka udziela wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego dzieciom oraz młodzieży doświadczających trudności i problemów w sferze emocji i zachowań, oraz kryzysów psychicznych. Zespół Poradni tworzą doświadczeni psychologowie, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi. Specjaliści udzielają bezpłatnej pomocy w ramach kontraktu z NFZ. W ramach usług przeprowadzana jest diagnostyka, poradnictwo oraz psychoterapia.

 

 Centrum Psychologii i Psychiatrii EURO-MEDICA,  Ul. Lwowska 64, Rejestracja odział Rzeszów +48 519 059 242

Poradnia oferuje nieodpłatną pomoc psychologiczną dla dzieci I młodzieży w ramach kontraktu NFZ bez skierowania. W ramach swojej działalności udziela porad psychologicznych, przeprowadza sesje psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, wsparcia psychospołecznego, przeprowadza wizyty w miejscu zamieszkania dziecka

 

16 listopada 2021r.

Warsztaty przedsiębiorczości” dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości 2021 w ramach programu „Otwarta firma”.

 

        16 listopada 2021 r. w ramach „Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2021”, programu „Otwarta firma” we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie, Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie i Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie odbyły się „Warsztaty przedsiębiorczości” dla uczniów klas czwartych 4 – letniego technikum i klas trzecich branżowej szkoły I stopnia Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

      Otwarcia „Warsztatów Przedsiębiorczości” dokonali Pan Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski, Pani Halina Cygan dyrektor szkoły, oraz Pani Anna Wajda z Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Pan Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski w imieniu Pana Józefa Jodłowskiego Starosty Rzeszowskiego oraz swoim własnym podziękował, m.in. za zorganizowanie warsztatów i podkreślił jak ważne jest przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy po ukończeniu szkoły.?.../  czytaj więcej ..>> pdf

16 listopada 2021r.

III miejsce drużyny dziewcząt w Powiatowej Licealiadzie w piłce ręcznej.

 

W dniu 16 listopada 2021 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie odbyła się Powiatowa Licealiada w piłce ręcznej dziewcząt. Drużyna naszej szkoły zajęła III miejsce,  a wystąpiła w składzie: Maria Banat, Natalia Gierlach , Martyna Hickiewicz, Alicja Kowal, Natalia Kowal, Magdalena Łazor, Patrycja Polit, Mariola Tłuścik, Karolina Wajda, Wiktoria Wrotniak, Weronika Zielińska, Beata Zubka, Emilia Żurowska .

Opiekunem drużyny byli: Pan Paweł Gierula i Pan Tomasz Chrapek nauczyciele wychowania fizycznego.

15 listopada 2021r.

II miejsce drużyny chłopców w Powiatowej Licealiadzie w piłce ręcznej.

 

W dniu 15 listopada 2021r. w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie odbyła się Powiatowa Licealiada w piłce ręcznej chłopców. Drużyna naszej szkoły w składzie: Łukasz KazienkoMikołaj Bator, Dominik ZubkaKamil Sołoma, Dominik Kurdziel, Karol Sarnicki, Dariusz Tymowicz, Michał Skałuba, Michał Bazanowski, Jakub Sarnicki, Przemysław Kurdziel, Michał Undziakiewicz, Krzysztof Karaś, Bartosz Gierula i Wiktor Paździorny po zaciętej walce zdobyła II miejsce

Opiekunem uczniów był  Pan Marek Paściak  nauczyciel wychowania  fizycznego. Uczniom i opiekunowi gratulujemy!!!

 

14 listopada 2021r.

Zostań dawcą szpiku kostnego

 

 

W najbliższy piątek 19.11.2021 r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie przy ulicy Polnej 3 odbędzie się rejestracja potencjalnych dawców szpiku. Chętne osoby w wieku 18-55 lat, o minimalnej wadze 50 kg i generalnie zdrowe zapraszamy w godzinach od 9 do 13. Rejestracja polega na wypełnieniu kwestionariusza i samodzielnym pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka. Osoba zarejestrowana trafia do bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego i jeśli kiedykolwiek tzw., bliźniak genetyczny zachoruje na raka krwi czyli białaczkę, ma szansę na uratowanie jego życia. Pobieranie szpiku kostnego jest bezbolesne i w 80% przypadków odbywa się poprzez pobranie krwi.  W większości przypadków przeszczep szpiku jest jedyną szansą na życie dla osób chorych, dlatego tak ważne jest zarejestrowanie jak największej liczby osób w bazie. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w tę piękną akcję pomagania drugiemu człowiekowi.

 

11 listopada 2021r.

OBCHODY 103. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI.

 

            Dnia 11 listopada 2021r. w Dynowie odbyły się obchody 103. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W uroczystości udział wzięli m.in. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pani Halina Cygan oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie, a zarazem Radny Miasta Dynowa Pan Piotr Krupa. W obchodach tradycyjnie uczestniczył szkolny poczet sztandarowy pod opieką Pani Honoraty Mikoś i Pani Karoliny Prokop w składzie: sztandarowy – Oliwier Krupa, Artur Brożek oraz asysta – Gabriela Bielec, Martyna Szeremeta, Oliwia Król i Oliwia Makuch. Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się na Rynku Miasta, skąd uczestnicy z Dynowską Orkiestrą Dętą i sztandarami na czele przemaszerowali do Kościoła Parafialnego pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dynowie, gdzie odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem ks. prał. dr Norberta Podhoreckiego – Dziekana Dekanatu Dynowskiego. Z kościoła przeszli na dynowski rynek, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu państwowego odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W kolejnym punkcie uroczystości zaprezentowane zostały utwory patriotyczne w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP działającej przy MOK w Dynowie, przedstawiono program artystyczny w wykonaniu uczniów PSP Nr 1 w Dynowie oraz miał miejsce występ dynowskiego chóru „Akord”.

10 listopada 2021r.

„Sztuką jest umierać dla ojczyzny,

ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej”

Kard. Stefan Wyszyński

Uroczysta akademia z okazji 103. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości  i 20. rocznicy nadania Zespołowi Szkół Zawodowych w Dynowie

imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

     W dniu 10 listopada 2021r. w sali gimnastycznej zgromadziła się społeczność szkolna aby uczcić  103. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości  i 20. rocznicę nadania szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Odbyło się także wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego”, tym samym cała społeczność szkolna włączyła się w akcję „Szkoła do hymnu”. Zespół artystyczny przygotowany przez Panią Bogusławę Pinkowicz, Panią Katarzynę Stpiczyńską i Panią Izabelę Jach przedstawił bardzo piękny program patriotyczno - religijny, a podsumowania dokonała Pani Dyrektor Halina Cygan.   W tym dniu obchodzimy także 20. rocznicę nadania naszej szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W programie artystycznym było bardzo dużo nawiązanie do naszego Patrona Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jego nauki, posłannictwa…... Cała uroczystość miała bardzo podniosły i uroczysty charakter. W uroczystej akademii wziął także udział Pan Stanisław Tymowicz - Prezes Stowarzyszenia  Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

10 listopada 2021r.

„Szkolny etap XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej”.

 

 W dniu 10 listopada 2021 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbył się szkolny etap XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmiało „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym”. Honorowy patronat nad XXXV Olimpiadą objęła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. W Olimpiadzie wzięli udział uczniowie  z klas: 1THL, 2THL, 3THL oraz 4THL, którzy mieli za zadanie rozwiązać test składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru, zadanie z podstaw ekonomii oraz odpowiedzieć na jedno pytanie o charakterze ogólnym nawiązujące do myśli przewodniej OWE. Wyniki poznamy w późniejszym terminie. Uczniom życzymy sukcesów!    Nad prawidłową organizacją konkursu czuwały Pani Renata Łybacka, Pani Agnieszka Smaroń oraz Pani  Anna Kałamucka.   

09 listopada 2021r.

Wyniki II edycji Konkursu Plastycznego  pod hasłem: „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński  w oczach dzieci i młodzieży” Komisja konkursowa w składzie:

 

        1.     Pani Katarzyna Płodzień – Błażej ze Starostwa Powiatowego w Rzeszowie

        2.     Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie

        3.     ks. Marek Wojnarowski – Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu.

4.     Pan Jan Kądziołka  - Kierownik Biura Handlowego i Zastępca Dyrektora ds. Handlowych w Przedsiębiorstwie Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo SA” w Rzeszowie w dniu 9 listopada 2021r. po obejrzeniu 94 prac plastycznych wyłoniła laureatów II edycji Konkursu Plastycznego pod hasłem: „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży”.

 

 

 

 Kategoria I

SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY I-III

 I miejsce         Wiktoria Wrotniak – Szkoła Podstawowa w Siedliskach

                  Kinga Krowiak – Szkoła Podstawowa w Łubnie

II miejsce        Szymon Sierant - Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Harcie

                 Milena Łazor – Szkoła Podstawowa w Łubnie

III miejsce       Piotr Knap - Szkoła Podstawowa w Siedliskach

                      Maksymilian Solarz - Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Wyróżnienia

                      Dawid Sobolak - Szkoła Podstawowa w Siedliskach

                      Amelia Galej - Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu

                Nikodem Potoczny – Szkoła Podstawowa w Łubnie

                      Nadia Gdyra – Naumowicz – Szkoła Podstawowa w Bachórzu

                      Franciszek Kijowski - Szkoła Podstawowa w Siedliskach

============================================

Kategoria II

SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY IV - VI

I miejsce         Aleksandra Zabój       – Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Warze

                       Dina Taslaq                - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1   im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

II miejsce         Julia Słaby                 - Szkoła Podstawowa w Bachórzu

                       Aleksander Myćka      - Szkoła Podstawowa w Łubnie

III miejsce        Zuzanna Zajchowska - Szkoła Podstawowa w Łubnie

                       Gabriela Sieńko         - Szkoła Podstawowa w Łubnie

Wyróżnienia

          Malwina Galej         - Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry  w Nozdrzcu

          Gabriela Koszelnik  - Szkoła Podstawowa w Bachórzu

============================================

Kategoria III

SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY VII – VIII

SZKOŁY PONAPODSTAWOWE

I miejsce         Kamila Sokolik i Natalia Wandas – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

                       Katarzyna Gibała  – Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie

II miejsce         Natalia Gierlach   – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

                       Izabela Wrotniak  – Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie

III miejsce        Franciszek Mikoś – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

                       Marcelina Juras   – Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie

============================================

Wyróżnienia

Karol Kufel             – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Aleksandra Gierula - Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

          Jagoda Martowicz  – Szkoła Podstawowa w Dylągowej

           Natalia Gierula       - Szkoła Podstawowa w Łubnie

          Joanna Szczepan    – Szkoła Podstawowa w Ulanicy

Kinga Kmiotek       – Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie

09 listopada 2021r.

Spotkanie z ekspertem w ramach Światowego „Tygodnia Przedsiębiorczości”.

 

           W dniu 09 listopada 2021r. odbyło się dla uczniów z klasy 1THL i 2THL (5 – letnie Technikum w zawodzie technik handlowiec/ technik logistyk) Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie  spotkanie z ekspertem w ramach Światowego „Tydzień Przedsiębiorczości”.

           Spotkanie otworzyła Pani Dyrektor Halina Cygan, która powitała uczestników i zaproszonego gościa, absolwenta naszej szkoły. Prowadzącym był Pan Jan Kądziołka zajmujący stanowisko Kierownika Biura Handlowego i Zastępcy Dyrektora ds. Handlowych w Przedsiębiorstwie Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo SA” w Rzeszowie.  W ramach spotkania przedstawił on historię powstania i rozwoju firmy. Ponadto omówił zakres jej działalności, a w szczególności skupił się na inwestycjach w rozwój infrastruktury lokalnej. Zajęcia przebiegały w miłej, spokojnej atmosferze i cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.  Na koniec spotkania młodzież otrzymała upominki.

 

07 listopada 2021r.

Remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

 Oddana do użytku w 1996 roku sala gimnastyczna Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie była i jest na bieżąco konserwowana i odnawiana w miarę pojawiających się potrzeb.  W ostatnich dniach listopada 2021r. dobiegł kolejny jej remont.

Obok nowego wielofunkcyjnego boiska szkolnego, po tych pracach,  budynek sali nabrał nowego wyglądu. Wykonane zostały niezbędne prace konserwacyjne elewacji łącznie z zabezpieczeniem jej przed zawilgoceniem specjalnym cokolikiem, wykonane zostały nowe, wzmocnione przed pękaniem szpalety w oknach oraz kominy wentylacyjne wraz z zabezpieczeniem pojawiąjących się nieszczelności. Zmieniona została kolorystyka ścian, a budynek nabrał odświętnego wyglądu. Wszystkie prace remontowe zostały sfinansowane z budżetu organu prowadzącego Powiatu Rzeszowskiego na czele ze Starostą Rzeszowskim Panem Józefem Jodłowskim i Wicestarostą Rzeszowskim Panem Markiem Sitarzem.

06 listopada 2021r.

"Szkoła pamięta "

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka serdecznie dziękuję za udział w akcji „Szkoła pamięta”. Miło mi poinformować, że w tegorocznej inicjatywie wzięło udział blisko 11 tysięcy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. W załączeniu przekazuję pamiątkowy dyplom.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z komunikatem podsumowującym akcję. Znajdą go Państwo na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/prawie-11-tys-wzielo-udzial-w-akcji-szkolapamieta--dziekujemy.

Z wyrazami szacunku

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy
Ministerstwo Edukacji i Nauki

05 listopada 2021r.

Wyjazd integracyjny klasy 2THL do Rzeszowa

 

           W piątek, 5 listopada 2021r. uczniowie klasy 2THL wraz z opiekunkami Panią Renatą Łybacką oraz Panią Izabelą Jach udali się do Multikina w Rzeszowie na amerykański  film akcji wyreżyserowany przez Andy'ego Serkisa – „Venom 2”.  Scenariusz został napisany przez Kelly Marcel na podstawie serii komiksów wydawnictwa Marvel Comics. Fabuła filmu opowiadała o dziennikarzu śledczym, który staje się nosicielem pozaziemskiego symbiontu dającego nadludzkie zdolności.

                       Po zakończonym seansie młodzież udała się na zakupy oraz korzystała z atrakcji MILLENIUM HALL. Po dniu pełnym wrażeń, zadowoleni i zrelaksowani wrócili do Dynowa.                       Dziękujemy Dyrekcji Szkoły za umożliwienie wyjazdu.

 

04 listopada 2021r.

„Chłopska Szkoła Biznesu” - ciekawa lekcja w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

W dniu 03.11.2021r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, odbyła się kolejna ciekawa lekcja. W lekcji wzięli udział uczniowie z klasy 2THL (5 – letnie Technikum w zawodzie technik handlowiec i technik logistyk) z Zespołu Szkół zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

„Chłopska Szkoła Biznesu” to planszowa gra ekonomiczna, w którą równocześnie może grać od 12 do 30 osób. Gra została opracowana przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie jako narzędzie edukacyjne, szkoleniowe lub integracyjne, służące do pracy z grupą. Gra jest prostą symulacją mechanizmów wolnego rynku, na którym można obserwować takie zjawiska jak podaż, popyt, spółka handlowa, cena, koszty produkcji, negocjacje handlowe i wiele innych. Nawiązuje ona do działalności produkcyjnej i handlowej rzemieślników z tkackiego ośrodka andrychowskiego w XVIII wieku. Niewątpliwą zaletą gry „Chłopska Szkoła Biznesu” jest to, że rozgrywa się ją w czasie rzeczywistym, co umożliwia bezpośrednie interakcje uczestników rozgrywki i wywołuje u nich silne emocje i zaangażowanie. Ale co najważniejsze – uczy logicznego myślenia i planowania! Podczas gry młodzież wykorzystuje podstawy programowe, podstawowe pojęcia ekonomiczne, świetne integruje grupę, kształtuje postawy przedsiębiorcze, uczy prowadzenia negocjacji, podejmowania ryzyka, współpracy w grupie, umiejętności nawiązywania kontaktów handlowych, samodzielności w działaniu, rozwija kreatywność, innowacyjność, chęć podejmowanie inicjatyw. W czasie gry młodzież była bardzo zaangażowana i właściwie nie chciała zakończyć lekcji, tylko prosiła o kolejne rozdanie. Prowadząca również była zadowolona z pracy i zaangażowania całej grupy. Wszyscy cieszymy się ze współpracy z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej (MCIZ) w Rzeszowie i mamy nadzieję na kolejne ciekawe lekcje. Okazuje się, że lekcje można prowadzić na różne ciekawe sposoby, a długoletnia  współpraca mobilizuje do dalszych działań. Duże zaangażowanie jakie wynika z uczestnictwa w grze daje motywację do organizacji kolejnych ciekawych zajęć. Grę „Chłopska Szkoła Biznesu” prowadziła Pani Mariola Lidwin - doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej przy Ochotniczych Hufcach Pracy w Rzeszowie. Zajęcia zorganizował Szkolny Ośrodek Kariery „Twoja Przyszłość”, który prowadzi Pani Anna Fara.

 

01 listopada 2021r.

XVIII kwesta na rzecz odnowy starego cmentarza w Dynowie.

 

 

W dniu 1 listopada 2021r. nauczycielki Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie: Pani Natalia Chyłek, Pani Honorata Mikoś, Pani Karolina Prokop, Pani Katarzyna Stpiczyńska i Pani Magdalena Wolańska na dynowskim cmentarzu wzięły udział w „XVIII kweście na rzecz odnowy starego cmentarza”.

Organizatorem zbiórki było Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego – Towarzystwo Przyjaciół Dynowa. Towarzystwo zebrane fundusze przeznaczy na odnowę – ratowanie kolejnych nagrobków na dynowskiej nekropolii.Wszystkich ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za dobre serce i przekazane środki finansowe, a kwestującym za poświęcony świąteczny czas.

PAŹDZIERNIK 2021
 

04.10.2021r.poniedziałek         - złożenie analiz z egzaminu maturalnego 2020/2021 przez nauczycieli przedmiotów  maturalnych     

                                     04.10.2021r.  29.10.2021r.     -    praktyka zawodowa kl. 3TIb i kl.3THLb.       

14.10.2021r.czwartek              - uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.      

20.10.2021r.środa                   - akcja krwiodawstwa w szkole.

29 października 2021r.

Udział w akcji ,,SZKOŁA PAMIĘTA’’

 

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Dynowie wziął udział w tegorocznej akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki ,,Szkoła pamięta’’. Celem akcji  było upamiętnienie ważnych rocznic, wydarzeń, postaci historycznych oraz miejsc pamięci na terenie naszej ,,małej ojczyzny’’. Finał akcji przypadł na 29 października 2021r. i w jego ramach uczniowie klasy 4TPS zapoznali się z historią i dziejami pomnika króla Władysława Jagiełły, znajdującego się w północno – wschodniej części rynku miasta Dynowa. Lekcja została zakończona odwiedzeniem pomnika i wykonaniem pamiątkowego zdjęcia.

Dziękujemy uczniom za udział w akcji i ich zaangażowanie.

 

28 października 2021r.

„Życie, to jedno, które Bóg dał.  Popatrz, jak prędko mija czas.

  Życie twe też przeminie wraz.  Życie, to jedno, które Bóg Ci dał

Wszystko przemija tak jak sen. Troski. Kłopoty skończą się……”

 

Piękna akcja i wspaniała lekcja  wychowawcza.

 

          Piękna akcja i wspaniała lekcja wychowawcza w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Przed Świętem Zmarłych grupa uczniów z Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły, przede wszystkim pod opieką Pani Honoraty Mikoś, Pani Katarzyny Marcinek, Pana Piotra Marcinka i Pani Aliny Paściak przygotowała, tak jak każdego roku, wiązanki na groby zmarłych nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

 

Odeszli od nas nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni:

      Edward Owski i Franciszek Kiszka (dyrektorzy szkoły), Antoni Pełzak i Alfred Welc (kierownicy warsztatów szkolnych), Edmund Walus, Zbigniew Dymczak, Stanisław Cygan, Michalina  Nowosielska, Maria Radoń, Danuta Krasnopolska, Wacław Sochacki, Stanisław Chudzikiewicz, Michał Dereń, Władysław Bieńko, Tadeusz Rząsa, Maria Wasieńko, Irena Kędzierska, Kazimierz Kociuba, Ludmiła Owska, Stanisława Król, Józef Tymowicz, Maria Szpiech, Antoni Fara, Stanisław Chrzan, Marian Tarnawski, Ryszard Barański, Danuta Rejkowska.

 

28 października 2021r.

Spotkanie dla uczniów klas maturalnych

 

           W dniu 28 października 2021r.  w auli szkolnej odbyło się spotkanie dla uczniów klas maturalnych z przedstawicielami Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie. Tematem spotkania była oferta edukacyjna Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie. Ponadto w trakcie spotkania zostały omówione zasady  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także przypomniano o konieczności przestrzegania reżimu sanitarnego w związku z zagrożeniem COVID-19. 

 

27 października 2021r.

Warsztaty interaktywne w ramach projektu Go To Dent – profilaktyka próchnicy zębów.

 

W dniach 19, 22 i 27 października 2021r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie   odbyły się interaktywne warsztaty edukacyjne w ramach projektu „Go To Dent – profilaktyka próchnicy zębów” w formie lekcji online (MS TEAMS). Po zgłoszeniu naszej szkoły do udziału w programie „Go To Dent – profilaktyka próchnicy zębów”, następnie spełnieniu kolejnych procedur – elektronicznej rejestracji uczniów do projektu z potwierdzoną zgodą rodziców na udział w warsztatach, odbyły się spotkania zaplanowane według ustalonego harmonogramu w klasach drugich: 2THL (technik handlowiec/technik logistyk, 2TPS (technik pojazdów samochodowych), 2TI (technik informatyk) pod opieką wychowawców poszczególnych klas.

 Na zajęciach tych zaprezentowane zostały zagadnienia związane z zachowaniami zdrowotnymi młodzieży, ze stylem życia sprzyjającym zdrowiu, działaniami z obszaru profilaktyki stomatologicznej oraz promocji zdrowia jamy ustnej. Przeprowadzone przez doświadczonych trenerów – lekarzy stomatologów, edukatorów zdrowotnych, specjalistów zdrowia publicznego i promocji zdrowia (Panią Magdalenę Kipiel, Panią Justynę Knotek, Panią Barbarę Sasowską, Panią Dorotę Witos i Panią Elżbietę Podolską). Młodzież z uwagą i dużym zaangażowaniem wzięła udział w warsztatach zorganizowanych przez NZOZ Remedium Sp. z o.o. (grupa LUX MED) oraz Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych.   Szkolnymi koordynatorami programu są Pani Alina Paściak, Pani Elżbieta Kiszka i Pan Tomasz Chrapek.

26 października 2021r.

Spotkanie z doradcami zawodowymi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej działającym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie 

 

W dniu 26.10.2021r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  dla uczniów klas: 4TPS (technik pojazdów samochodowych), 4TI (technik informatyk), 4THL (technik handlowiec/technik logistyk) odbyło się spotkanie informacyjne na temat: „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy” oraz “Mobilność w obszarze europejskiego rynku pracy – usługi sieci EURES”. Zakres tematyczny obejmował informacje przydatne w planowaniu kariery zawodowej po ukończeniu szkoły, ważne informacje dotyczące rynku pracy w Polsce oraz za granicą,  wymagania pracodawców na rynku pracy oraz możliwości wsparcia własnej działalności. Uczniowie otrzymali od doradców zawodowych, bardzo przydatne informacje, które będą mogli wykorzystać w momencie podjęcia pracy lub dalszej nauki na studiach wyższych. Spotkanie odbyło się w auli szkolenej w reżimie sanitarnym.

Informacji udzieliła Pani  Urszula Adamczyk – doradca zawodowy oraz Pan Wojciech Woś- doradca EURES z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej działającym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.  Bardzo cieszymy się z owocnej współpracy z WUP W Rzeszowie i liczymy na kolejne zajęcia.

Organizatorem spotkanie był Szkolny Ośrodek Kariery „Twoja Przyszłość”, który prowadzi Pani Anna Fara – doradca zawodowy.

20 października 2021r.

AKCJA KRWIODAWSTWA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W DYNOWIE

 

W dniu 20 października 2021 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się kolejna akcja poboru krwi. Do naszej szkoły przyjechał zespół wyjazdowy z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Pełnoletni uczniowie i pracownicy szkoły, a także mieszkańcy Dynowa i okolic jak zwykle nie zawiedli i stanęli na wysokości zadania, przystępując do akcji oddawania krwi. Pobór krwi odbywał się od godz. 9:00 do godz. 13:00. Wprawdzie nie wszyscy, którzy zgłosili się, mogli dzisiaj zostać krwiodawcami, ale ważne jest to, że wielu ludziom leży na sercu zdrowie i życie innych. Po zakończeniu donacji okazało się, że w sumie zebrano prawie 9 litrów krwi. W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które dzisiaj przystąpiły do naszej akcji. To bardzo budujące, że w naszej społeczności są ludzie, którzy czynią coś bezinteresownie dla drugiego człowieka – dzielą się krwią, której nie da się wyprodukować i zastąpić inną substancją.   Cieszy również fakt, że kolejna grupa osób – głównie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, chciała bezinteresownie podzielić się najcenniejszym darem jakim jest krew. Dziękujemy także Personelowi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, który przyjął zaproszenie i dokonał poboru krwi oraz Pani Dyrektor Halinie Cygan za możliwość przeprowadzenia akcji krwiodawstwa w ZSzZ w Dynowie. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach będziemy kontynuować tak szczytne akcje.

  Organizatorzy akcji Katarzyna Marcinek i Piotr Marcinek nauczyciele ZSzZ w Dynowie

 

20 października 2021r.

Akcja "ŚWIATEŁKO PAMIĘCI DLA ŁYCZAKOWA" w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

Już po raz 15. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego odbyła się Akcja "ŚWIATEŁKO PAMIĘCI DLA ŁYCZAKOWA". Włączając się w inicjatywę Telewizji Rzeszów uczniowie i nauczyciele (koordynator Pani Katarzyna Stpiczyńska) zebrali wspólnie łącznie 358 zniczy, które 20.10.2021r.  zostały przekazane do punktu zbiorczego w TVP.

1 listopada 2021r. zebrane znicze zostaną zapalone, m.in. przez  polskich harcerzy i stypendystów Fundacji Semper Polonia na największych i najstarszych nekropoliach Lwowa: Łyczakowie, Cmentarzu Orląt i Cmentarzu Janowskim. Dzięki ofiarności i pracy wielu wolontariuszy, Cmentarz Orląt i Cmentarz Łyczakowski pełne są szacunku i wspomnień o tych, co odeszli, a często też oddali życie za ojczyznę.                                                                        Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

19 października 2021r.

Program edukacyjny Państwowej Inspekcji Pracy

 

 

19 października 2021r.

POWIATOWA LICEALIADA W SZACHACH

 

W dniu 19 października 2021r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie odbyła się Powiatowa Licealiada w szachach - gry drużynowe. W tej imprezie udział wzięła drużyna Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w składzie: Aleksandra Dzimira z kl. 1THL, Alicja Kowal z kl. 1THL, Adrian Szłapa z kl. 3THLa oraz Paweł Dudycz z kl. 3TIb. Po zaciętej rywalizacji  prowadzonej w duchu „fair play” nasz zespół uplasował się na III miejscu.

Zawodnikom dziękujemy za sportową postawę i walkę o każdy punkt oraz życzymy dalszych sukcesów. Opiekunem drużyny był Pan Piotr Marcinek.

18 października 2021r.

Finał Wojewódzki Licealiady w sztafetowych biegach przełajowych w Kolbuszowej.

 

       18 października 2021r. w Kolbuszowej przy stadionie miejskim odbył się Finał Wojewódzki Licealiady w sztafetowych biegach przełajowych. Bardzo dobry występ zanotowała drużyna chłopców i po raz trzeci w historii szkoły stanęła na podium tej imprezy!!!.

Po bardzo zaciętej walce sztafeta w składzie: Krzysztof Karaś, Kacper BujdaszDominik KurdzielMichał Bazanowski, Michał Skałuba i Kamil Pyrcz zdobyła III miejsce w województwie podkarpackim. Warto nadmienić że rywalizacja o najniższy stopień podium rozstrzygnęła się na ostatnich metrach, tuż przed metą. Opiekunem sztafety był: Pan Marek Paściak. Uczniom i opiekunowi gratulujemy!!!

18 października 2021r.

XI edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem „Potyczki Logiczne”

 

       Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w dniu 07 grudnia 2021r. (wtorek) pod patronatem:

 Starosty Rzeszowskiego - Podkarpackiego Kuratora Oświaty - Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu - Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.  organizuje XI edycję Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne” dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Rzeszowski. Konkurs zgodnie z regulaminem rozpocznie się o godz. 9.30 w auli szkolnej.

                                                                                     Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

                                                                                                                  Organizatorzy               

Regulamin konkursu ...>>pdf , Karta zgłoszeniowa ...>>doc ..>>pdf , Oświadczenie rodziców ...>>doc ..>>pdf , Oświadczenie nauczyciela ...>>doc ..>>pdf

16 października 2021r.

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych.

 

W dniu 15 października 2021r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas uroczystości zostały wręczone m.in. nadane postanowieniem Prezydenta RP Medale za Długoletnią Służbę, przyznawane za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Wśród odznaczonych Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę znalazły się Pani Magdalena Wolańska oraz Pani Kinga Oleksa-Skubisz, nauczycielki języka angielskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. W imieniu Prezydenta RP medale wręczyła Wicewojewoda Podkarpacki Pani Jolanta Sawicka, a gratulacje i podziękowania za codzienny trud i poświęcenie wyrazili również Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Paniom Magdalenie Wolańskiej i Kindze Oleksa-Skubisz gratulujemy przyznanego odznaczenia i życzymy dalszej owocnej pracy.

15 października 2021r.

 

Zostań Honorowym Krwiodawcą

Ośrodek Adoptacyjny ARKA w Przemyślu

14 października 2021r.

        „W nich nadal żyć będziecie treścią       

 swej duszy, całą swoją wiedzą,     

doświadczeniem i mądrością.”

Kard. Stefan Wyszyński

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

           14 października 2021r. młodzież Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, przygotowanym programem artystycznym - obrazującym na wesoło życie szkoły, powitała swoich wychowawców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły i rodziców na uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

            Pani Dyrektor Halina Cygan przekazując życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w swoim wystąpieniu powiedziała, m.in. „…. wyrażam słowa uznania dla całego Grona Pedagogicznego oraz wszystkich Pracowników Szkoły.  Życzę wszystkim nauczycielom aby trudowi wkładanemu w edukację towarzyszyły zaufanie i szacunek uczniów oraz satysfakcja z dobrze wykonywanej pracy. Niech praca  z młodzieżą będzie przyjemnością, a sukcesy uczniów nagrodą za codzienny trud. Byłym Nauczycielom i Pracownikom  Szkoły  chciałam  także  podziękować  za  wieloletni trud włożony w wychowanie  młodego pokolenia i  rozwój  Zespołu  Szkół  Zawodowych im. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Dynowie….”             Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały także przyznane nagrody Starosty Powiatu Rzeszowskiego – Pana Józefa Jodłowskiego, dla Dyrektora szkoły Pani Haliny Cygan (nagrodę w imieniu Starosty Powiatu Rzeszowskiego – Pana Józefa Jodłowskiego wręczył Pan Piotr Zdeb – Wicedyrektor szkoły) i Pani Magdalena Wolańska (nagrodę w imieniu Starosty Powiatu Rzeszowskiego – Pana Józefa Jodłowskiego wręczyła Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan), natomiast od Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymali: Pani Kinga Oleksa – Skubisz i Pani Magdalena Wolańska. W tym szczególnym dniu dla pracowników oświaty zostały także wręczone nagrody Dyrektora Szkoły, a otrzymali je: Pani Agnieszka Bielec, Pan Adam Bogusz, Pan Tomasz Chrapek, Pan Piotr Cygan, Pani Anna Fara, Pan Wojciech Hamerla, Pan Ryszard Dymczak, Pani Elżbieta Kiszka, Pani Anna Kałamucka, Pan Marcin Kałamucki, Pan Paweł Łukasiewicz, Pani Agnieszka Piejko, Pani Bogusława Pinkowicz, Pan Krystian Serwatka, Pani Katarzyna Stpiczyńska, Pani Bogusława Smolińska, Pani Maria Szmul, Pan Maciej Tymowicz.  Wyrazem wdzięczności ze strony uczniów, za trud nauczycielski, były symboliczne kwiaty, wręczone pedagogom i pracownikom szkoły, a także Pani Dyrektor Halinie Cygan, przez Prezesa, Wiceprezesa i Członek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych Dynowie Pana Stanisława Tymowicza, Panią Bogusławę Pinkowicz i Pana Marka Paściaka, do życzeń z okazji DEN zostały także dołączone gratulacje z okazji 20 – lecia oddania do użytku nowej części szkoły, jak i nadania jej imienia Kard. Stefana Wyszyńskiego. Gratulacje i podziękowania przekazała także Przewodniczącą Rady Rodziców Pani Ewa Trzyna i członek Rady Rodziców Pani Agnieszka Piela.    Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przekazali także: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski i Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch, Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Elżbieta Łukacijewska, Poseł na Sejm RP Pan Zbigniew Chmielowiec, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Pan Paweł Trefler, Radny Rady Miasta Dynowa Pan Piotr Krupa, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie Pani Henryka Papiernik wraz z pracownikami. 

13 października 2021r.

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Szkoły

 „Człowiek rozwija się i doskonali

                                                                                                            nie przez unikanie obowiązków,

                                                                                                    lecz przez ich wypełnianie.

                                                                     

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyrażam słowa uznania dla całego Grona Pedagogicznego oraz wszystkich Pracowników szkoły. Życzę wszystkim nauczycielom aby trudowi wkładanemu w edukację towarzyszyły zaufanie i szacunek uczniów oraz satysfakcja z dobrze wykonywanej pracy. Niech praca z młodzieżą będzie przyjemnością a sukcesy uczniów nagrodą za codzienny trud.

Do życzeń dołączam wyrazy uznania dla Państwa codziennego trudu, wszystkich podejmowanych działań służących rozwojowi Szkoły oraz uczącej się w Jej murach młodzieży. Gratuluję wytrwałości i życzę aby nigdy nie utraciliście Państwo chęci pracy z drugim człowiekiem.

Byłym Nauczycielom i Pracownikom Szkoły chciałam także podziękować za wieloletni trud włożony w wychowanie młodego pokolenia i rozwój Zespołu Szkół Zawodowych  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które przypomina doniosłość faktu utworzenia w 1773r. Komisji Edukacji Narodowej gratuluję Państwu przyznanych odznaczeń państwowych, nagród Starosty Rzeszowskiego oraz nagród Dyrektora szkoły. Są one wyrazem uznania dla Państwa wysiłku, osiągnięć i autorytetu zawodowego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia sukcesów zawodowych i osobistych, satysfakcji płynącej z pracy, a przede wszystkim sił i zdrowia. Życzę Państwu i Waszym Rodzinom szczęścia i doświadczania samego dobra.

                                                                       Wszystkim serdecznie dziękuję  i gratuluję !!!

                                                                                                                                       Halina Cygan

                                                                               Dyrektor

                                                                               ZSzZ w Dynowie

 

Dynów, 14 października 2021r.

                               

13 października 2021r.

Akcja edukacyjna “Hazard? Nie daj się wciągnąć!”

 

Dnia 13 października 2021r. w auli szkolnej odbyło się spotkanie dla uczniów klas: 1TI, 2TI oraz klasy 3TIa z przedstawicielami Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie w ramach akcji edukacyjnej “Hazard? Nie daj się wciągnąć!”. Spotkanie prowadzili  starszy aspirant Iwona Kołeczek - Woszczyna i aspirant Zbigniew Czernecki. Akcja ma przede wszystkim zwrócić uwagę na problemy, które wynikają z nadmiernego korzystania z gier wśród dzieci i młodzieży, takie jak uzależnienie, problemy finansowe czy wyizolowanie społeczne. Prowadzący szczegółowo wyjaśnili na czym polega problem uzależniania się. Poinformowali również młodzież o tym  jakie  konsekwencje zdrowotne oraz prawne wiążą się z  uprawianiem hazardu.

13 października 2021r.

Konsultacje Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia dla województwa podkarpackiego.

 

W dniu 12.10.2021 r. w godzinach wieczornych odbyły się „Konsultacje Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia dla województwa podkarpackiego”, w których wzięła udział także liczna grupa młodzieży z naszej szkoły oraz nauczyciele: Pani Katarzyna Marcinek, Pani Izabela Jach oraz  Pani Kinga Oleksa-Skubisz. Organizatorem konsultacji był Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Pan Piotr Mazurek, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem. Spotkanie, które odbyło się online za pośrednictwem aplikacji Webex, rozpoczęło się ogólnym powitaniem, a następnie młodzież przystąpiła do pracy w zespołach roboczych z różnych obszarów, takich jak np. polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa, przedsiębiorczość, Polska w Unii Europejskiej. Młodzież w trakcie konsultacji zgłosiła wiele pomysłów i rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań w obszarach kluczowych dla młodych Polaków. Główną ideą konsultacji jest aktywizacja oraz włączenie młodego pokolenia Polaków w proces współdecydowania w sprawach dla nich najistotniejszych.

 Każdy uczestnik spotkań konsultacyjnych otrzyma w terminie późniejszym certyfikat potwierdzający udział w pracach nad stworzeniem projektu ,,Strategii RP na Recz Młodego Pokolenia”. Więcej informacji o konsultacjach znajduje się na dedykowanej stronie https://www.gov.pl/web/dlamlodych.

  

 

II edycja  Konkursu Plastycznego

„Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży”

dla szkół Dekanatu Dynów

  Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

 

uprzejmie informują, że w dniu 18 listopada 2021r.  pod honorowym patronatem

Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego Proboszcza Parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca  w Dynowie

      Ks. Prałata dr Norberta Podhoreckiego  patronatem medialnym    Radia FARA – Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej

 organizują II edycję Konkursu Plastycznego pod hasłem: „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży”.

 Dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem sekretariatu szkoły osoba odpowiedzialna: ks. Dominik Majchrowicz),  tel. (16) 652 10 45.

Regulamin konkursu  ..>> pdf,  Metryczka pracy ..>> pdf..>>docx

                                                                  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

8 października 2021r.

Zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas pierwszych

 

W dniu 8 października 2021r. w auli szkolnej odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas pierwszych i drugich z zakresu odpowiedzialności prawnej osób nieletnich  i cyberprzemocy. Zajęcia prowadził przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji  w Rzeszowie starszy aspirant Tomasz Surowiak - asystent Referatu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w  Rzeszowie.

Podczas zajęć, które przebiegały w bardzo miłej atmosferze, uczniowie mogli poznać wiele aspektów prawnych dotyczących osób nieletnich. Poza tym młodzież mogła poznać niektóre tajniki pracy policjantów.

 

 

7 października 2021r.

Sztafetowe Biegi Przełajowe w ramach Licealiady w Dynowie

 

07.10.2021r. w Dynowie odbyły się Sztafetowe Biegi Przełajowe w ramach Licealiady. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego reprezentowały drużyny zarówno dziewcząt jak i chłopców pod opieką  Pana Tomasza Chrapka i Pana Marka Paściaka.

Drużyna dziewcząt uplasowała się na II miejscu, występując w składzie: Natalia Kowal, Oliwia Tworzydło, Kinga Czerkies, Patrycja Bujdasz, Natalia Gierlach, Roksana Skrabut. Chłopcy zaś wygrali rywalizację po zaciętej walce i tym samym awansowali do finału wojewódzkiego, który odbędzie się dnia 18.10.2021r. Skład drużyny chłopców: Jakub Skubisz, Jakub Sarnicki, Michał Bazanowski, Kacper BujdaszKrzysztof Karaś i Kamil Pyrcz.  Młodzieży i opiekunom serdecznie gratulujemy.

7 października 2021r.

GO TO DENT - program edukacyjno - profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży” 

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie   włączył się do udziału w realizacji projektu „Go To Dent - profilaktyka próchnicy zębów” w ramach programu profilaktycznego Ministerstwa Zdrowia. W naszej szkole prowadzone będą interaktywne warsztaty edukacyjne dla uczniów w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki próchnicy zębów oraz stylu życia sprzyjającego zdrowiu. Bierzemy udział w kampanii, której celem jest propagowanie zdrowego życia wśród młodzieży i dbałość o piękny, zdrowy uśmiech. Pragniemy, aby nasi uczniowie zdobywali wiedzę o zdrowiu i nie tracili pewności siebie wkraczając w świat dorosłych i na rynek pracy. Głównym celem projektu jest edukacja zdrowotna - uświadamianie, iż dbanie o zęby i zdrowie jamy ustnej jest bardzo istotne dla zdrowia ogólnego oraz wysokiej jakości życia. W projekcie realizowane będą: • bezpłatne warsztaty edukacyjne dla uczniów;• bezpłatne, dobrowolne badanie stomatologiczne (przegląd zębów) u lekarza stomatologa, połączone z indywidualnym instruktażem higieny jamy ustnej.Projekt „GO TO DENT – profilaktyka próchnicy zębów” jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, realizowany przez NZOZ Remedium Sp. z o.o. (grupa LUX MED) oraz Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych. Szkolnym koordynatorem programu jest Pani Alina Paściak oraz Pani Elżbieta Kiszka i Pan Tomasz Chrapek.

7 października 2021r.

Zaproszenie na turniej tenisa stołowego

6 października 2021r.

Wycieczka klasy 3TPSa „Szlakiem Bieszczad”

 

W dniach 04-05.10.2021r. uczniowie klasy 3TPSa Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  uczestniczyli w dwudniowej wycieczce „Szlakiem Bieszczad”. Wycieczka odbyła się dzięki przychylności Dyrekcji Szkoły oraz  Rady Rodziców, która to dofinansowała wyjazd w kwocie 1400zł. Program wycieczki wyglądał następująco: Zwiedzanie Muzeum Historycznego w Sanoku, gdzie do gustu młodzieży przypadła „Zbrojownia”, a także „Galeria Ikon” oraz „Galeria Zdzisława Beksińskiego”. Następnym punktem było zwiedzenie Muzeum Budownictwa Ludowego znajdującego się również w Sanoku. Tutaj grupa mogła „skorzystać” z przewodnika, który przybliżył uczniom styl życia ludzi w tamtym okresie czasu. Następnie grupa udała się do Uherzec Mineralnych, gdzie główną atrakcją jest 12-to kilometrowy przejazd Drezynami Rowerowymi. Z Uherzec Mineralnych młodzież wraz z opiekunami pojechała do Hotelu Górskiego PTTK w Ustrzykach Górnych, gdzie zaplanowano obiadokolację, nocleg oraz śniadanie na drugi dzień. Następnego dnia zaraz po śniadaniu wypoczęty i żądny przygód zespół wybrał się na długą, liczącą 12 kilometrów pieszą trasę, której punktem docelowym był liczący 1346 metrów, najwyższy szczyt Bieszczad po polskiej stronie - Tarnica. Stamtąd grupa skierowała  się na Bukowe Berdo i stamtąd zeszła do Mucznego, gdzie czekał na nich autokar. Ostatnim punktem wycieczki była Zapora w Solinie, gdzie młodzież miała czas wolny na zwiedzanie, zjedzenie ciepłego posiłku, a także zakup pamiątek. Reasumując wycieczka była bardzo udana, a zmęczenie rekompensowały prześliczne widoki z Tarnicy na inne szczyty i połoniny. Idąc tokiem myślenia „Cudze chwalicie, swego nie znacie” nie ma nic piękniejszego niż Bieszczady jesienią, jeszcze przy takiej słonecznej pogodzie.  Opiekunami grupy byli: Pan Paweł GierulaPan Marek Paściak.

5 października 2021r.

Akcja charytatywna na rzecz czworonogów z okazji „światowego dnia zwierząt”.

Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  z okazji Światowego Dnia Zwierząt zorganizowana została akcja charytatywna ph. „DOGadaj się i pozwól bym MIAU pełny brzuszek” na rzecz podopiecznych czworonogów Ośrodka Adopcyjnego Zwierząt „Arka” w Przemyślu.

Akcję na terenie szkoły przeprowadził i koordynował Samorząd Uczniowski pod opieką Pani Katarzyny Marcinek i Pani Honoraty Mikoś. Uczniowie oraz pracownicy naszej szkoły zakupili ponad 278 kg karmy (214 kg dla psów i 64 kg dla kotów), która została przekazana w dniu 5 października 2021r. przedstawicielom w/w Ośrodka. Bardzo cieszymy się, że młodzież naszej szkoły jest wrażliwa na los opuszczonych zwierząt i tak chętnie zaangażowała się w całą akcję. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

4 października 2021r.

Warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w ramach projektu

„Wsparcie nauczycieli i uczniów w czasach pandemii” INT/EK/KAR/3/IV/A/0301

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020

 

           W dniu 4 października 2021r. uczniowie, 6 klas Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie: 1a, 2a, 3a, 1THL, 4THL, 4TPS uczestniczyli w 3 godzinnych  (każda klasa oddzielnie) warsztatach w ramach projektu „Wsparcie nauczycieli i uczniów w czasach pandemii” - INT/EK/KAR/3/IV/A/0301 (projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020). Celem głównym warsztatów było:

·        złagodzenie negatywnych skutków związanych z systemem edukacji podczas pandemii COVID-19, podnoszenie umiejętności i kompetencji uczniów,·        coaching wspierający uczniów, którzy ucierpieli w wyniku pandemii w formie pracy indywidualnej.

W trakcie warsztatów uczniowie mieli okazję do treningu umiejętności społecznych, który miał na celu zwiększenie zdolności do nawiązania kontaktów interpersonalnych oraz czerpania z nich satysfakcji poprzez trening komunikacji, budowania motywacji, kreatywności. Zajęcia warsztatowe cieszyły się dużym zainteresowaniem i aktywnością wśród uczniów. Warsztaty prowadzili trenerzy z Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO – FIL z Rzeszowa. Dziękujemy Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem, oraz Dyrektorowi Wydziału Społeczno – Oświatowego Panu Adamowi Kozakowi za możliwość udziału uczniom naszej szkoły.

04 października 2021r.

 

 

 

 XXXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem „Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii” w roku szkolnym 2020/2021

 

 

4 października 2021r.

Wyjazd integracyjny klasy 2TPS do Rzeszowa

 

           W poniedziałek, 04 października 2021r. uczniowie klasy 2TPS wraz z opiekunami Panem Piotrem Cyganem oraz Panem Krystianem Serwatką udali się do Multikina w Rzeszowie na film „MISTRZ”, opwiadający historię legendarnego pięściarza Tadeusza "Teddy'ego" Pietrzykowskiego, który dzięki walkom na ringu ocalił swoje życie w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. Oparty na prawdziwych wydarzeniach dramat przedstawia nieznaną historię polskiego sportowca, który w miejscu zagłady stał się symbolem nadziei na zwycięstwo. Po zakończonym seansie młodzież udała się na zakupy oraz korzystała z atrakcji MILLENIUM HALL. Po dniu pełnym wrażeń, zadowoleni i zrelaksowani wrócili do Dynowa.  Dziękujemy Dyrekcji Szkoły za umożliwienie wyjazdu.

3 października 2021r.

Wyjazd integracyjny klasy 3TIb do Rzeszowa

 

W piątkowy poranek, 1 października 2021r. uczniowie klasy 3TIb wraz z opiekunami Panią Beatą Irzyk  i Panem Piotrem Cyganem udali się do Multikina w Rzeszowie na premierę filmu „Nie czas umierać” w reż. Cary'ego Joji Fukunagi.

W postać agenta 007 wcielił się Daniel Craig. Wraz z Bondem udaliśmy się na niebezpieczną akcję odbicia porwanego naukowca. Agent zabrał widzów w wiele zapierających dech miejsc na świecie. Akcja filmu rozpoczyna się w malowniczym miasteczku Matera na południu Włoch. Inne sceny nakręcono na rzymskim moście Ponte dell’Acquedotto w miejscowości Gravina, z którego Bond robi brawurowy skok w przepaść. Filmowe perypetie agenta 007 rozgrywają się też na Wyspach Owczych, Szkocji.

Po zakończonym seansie młodzież udała się do Parku Trampolin „Grawitacja”, dostępnego dla dzieci i dorosłych. Wycieczkowicze korzystali tam z takich atrakcji jak trampoliny, baseny z gąbkami czy park linowy. Wizytę rozpoczęli od obejrzenia filmu instruktażowego o zasadach bezpiecznego korzystania z trampolinowego parku. Następnie przebrani w wygodny strój i antypoślizgowe skarpety rozpoczęli podniebne akrobacje na trampolinach. Podczas godziny skakania spalili 1000 kalorii, odprężyli się i dotlenili organizm. Po dniu pełnym wrażeń, zadowoleni i zrelaksowani wrócili do Dynowa. Dziękujemy Pani Dyrektor Halinie Cygan za umożliwienie wyjazdu.

 

WRZESIEŃ 2021
 

01.09.2021r.środa          - rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.godz. 9.15 – sala gimnastyczna

02.09.2021r.czwartek    - apel szkolny – sala gimnastyczna - o godz. 9.00 dla klas I i II, a o godz. 10.00 dla klas III i IV

03.09.2021r.piątek        - uzupełnienie - wprowadzenie przez wszystkich wychowawców danych do dzienników lekcyjnych      

od 03.09.2021r. piątek  - giełda używanych podręczników w pracowni multimedialnej     

                                               06.09.2021r. – 01.10.2021r.    -  praktyka zawodowa kl. 3TPSb     

14.09.2021r.wtorek      - ogólne spotkanie rodziców (zgodnie z wytycznymi MEiN)

15.09.2021r.   środa     -  spotkania uczniów klas maturalnych i rodziców z dyrekcją szkoły, wychow.i   naucz. (uzależnione od sytuacji epidem.i wytycznych MEiN)      

21.09.2021r.wtorek      - ślubowanie uczniów klas pierwszych  -  godz. 9.00

do 24.09.2021r.piątek  - zatwierdzenie rozkładów materiałów  (złożyć w  sekretariacie )

29.09.2021r.środa        - termin złożenia opłat na ubezpieczenie uczniów  (45 zł od ucznia)    

30.09.2021r.czwartek   - złożenie deklaracji do egzaminu maturalnego przez uczniów – 4TI, 4THL, 4TPS.do godz. 15.00

30.09.2021r.czwartek   - złożenie przez koordynatorów komisji przedmiotowych harmonogramu próbnych egzaminów zawodowych i maturalnych. 

 

0 września 2021r.

XXI Rajd Turystyczny w Beskidzie Niskim.

 

 W dniach 28.09.2021r. - 29.09.2021r. uczniowie naszej szkoły: Emmanuel Dańczak, Oliwier Krupa, Kacper Chrapek, Bartłomiej Bielec (1TI), Klaudiusz Kazienko, Remigiusz Krupa (4THL) pod opieką Pana Tomasza Chrapka uczestniczyli w XXI Rajdzie Turystycznym zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

Rajd przebiegał przez tereny Magurskiego Parku Krajobrazowego w Beskidzie Niskim. W pierwszym dniu odwiedziliśmy Wodospad Magurski, pomnik przyrody nieożywionej „Diabli Kamień”, „Kornuty” a na koniec dnia „Wieżę widokową Ferdel”. W drugim dniu udaliśmy się na Rotundę oraz odwiedziliśmy pobliskie cmentarze z czasów I wojny światowej a na koniec dnia odwiedziliśmy Cerkiew w Kwiatoniu która znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.  

Dziękujemy Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem, oraz Dyrektorowi Wydziału Społeczno – Oświatowego Panu Adamowi Kozakowi za zorganizowanie rajdu turystycznego i umożliwienie udziału uczniom naszej szkoły.

30 września 2021r.

Bardzo dobre wyniki sportowe uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w Szkolnej Korespondencyjnej Ligi Lekkoatletycznej w Rzeszowie.

 

 Dnia 30.09.2021r. w Rzeszowie odbyły się  pierwsze po długiej przerwie spowodowanej pandemią COVID 19 zawody sportowe. Tradycyjnie „Kalendarz Sportowy” otworzyły zawody Szkolnej Korespondencyjnej Ligi Lekkoatletycznej, w której to nie mogło zabraknąć uczniów naszej szkoły w kategorii zarówno dziewczyn i chłopców. Niestety zawiodła pogoda i młodzież musiała rywalizować w strugach deszczu, tym bardziej należy im się szacunek i wielkie brawa. Jak na te bardzo trudne warunki padło kilka bardzo dobrych wyników w obydwu kategoriach. Drużyna dziewczyn zgromadziła na swoim koncie 381 pkt, natomiast wyników drużyny chłopców to 586 pkt. Podobne zawody odbyły się w pięciu innych rejonach, więc na końcową klasyfikację drużyn trzeba jeszcze zaczekać.

Do finału wojewódzkiego awansuje  20 najlepszych zespołów w kategorii dziewczyn i chłopców. Wyniki rywalizacji można śledzić na stronach Podkarpackiego Szkolnego Związku Sportowego.  Opiekunami byli: Pan Paweł Gierula i Pan Marek Paściak.  Młodzieży i opiekunom serdecznie gratulujemy.

                Przewodniczący Szkoły:        Natalia Wandas       Kl. 3THLb

Zastępca:   Skarbnik:    Skarbnik:    

Sekretarz:

Patryk           Trzyna               

Weronika       Zielińska    

Dominik         Żółty   

Aleksandra     Gierula         

                     

Kl. 3THLa

Kl. 2THL

Kl. 3TIa

Kl. 2THL

Sekcja Artystyczna:

                                 Przewodniczący:  Natalia       Kowal  Kl. 3THLb

Członkowie:     

 

Anna   Kiełbasa          

Zuzanna Kopacka      

Kl.3THLb                      

Kl. 3THLb

Sekcja Sportowa:

                                        Przewodniczący:    Rafał Karaś  Kl. 3THLb

Członkowie:                          

           

 Damian Mazur        

 Kacper  Chrapek

Kl.3TPSa

Kl. 1TI

Sekcja Porządkowa:

                                       Przewodniczący: Damian Szybiak   Kl. 3TIb

Członkowie:                          

                      

Weronika Tworzydlak

Piotr        Sieńko              

Kl. 3TIb

Kl. 3TIb         

SZTANDAR SZKOŁY:  

Chorąży:  

Asysta:             

Oliwier  Krupa

Martyna Szeremeta   

Gabriela Bielec                     

Kl. 1TI

Kl. 2THL

Kl. 1THL

 

 

 

 

 

24 września 2021r.

III TURNIEJ STRZELECKI O PUCHAR STAROSTY RZESZOWSKIEGO „W HOŁDZIE NIEPODLEGŁEJ”

 

W dniu 24.09.2021 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie odbył się III Turniej Strzelecki z broni pneumatycznej o Puchar Starosty Rzeszowskiego „W hołdzie Niepodległej”. Celem zawodów poza rywalizacją czysto sportową było popularyzowanie strzelectwa sportowego w naszym regionie, integrowanie środowisk szkolnych, podnoszenie umiejętności strzeleckich, a także propagowanie strzelectwa sportowego jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego. W Turnieju strzelano z karabinka pneumatycznego Gamo Delta Fox GT Whisper w postawie stojącej z odległości 10 m.Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowała drużyna w składzie: Łukasz Bielec z kl. 4THL, Mikołaj Bator z kl. 4TPS, Marceli Grzegorzak z kl. 4TPS i Maksymilian Haliżak z kl. 4TPS pod opieką Pana Piotra Marcinka.

Po zaciętej rywalizacji nasz zespół zajął III miejsce. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

 

 

22 września 2021r.

NARODOWE CZYTANIE- Gabriela Zapolska „MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ” w Dynowie

 

W dniu 22.09.2021r. w Urzędzie Miejskim w Dynowie odbyła się akcja pod hasłem: „Narodowe Czytanie – Gabriela Zapolska „Moralność Pani Dulskiej” organizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dynowie oraz Partnerów (Nadleśnictwo Dynów, Środowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie). Narodowe czytanie rozpoczął Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak, odczytaniem listu prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, do uczestników akcji. Następnie dzieci z Przedszkola Miejskiego w Dynowie zaprezentowały krótki wiersz, powstały na kanwie „Moralności Pani Dulskiej. W programie imprezy znalazł się montaż słowno – muzyczny, stworzony  z fragmentów „Moralności Pani Dulskiej”, gdzie w role postaci wcielili się: Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak,  Pan Maciej Grześków i Paweł Pawłowski z Nadleśnictwa Dynów, Pani Maria ChudzikiewiczRadna Miasta Dynów, Pani Renata Pyś – Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Dynowie oraz  Pani Bogusława Dulska. Oprawę muzyczną zapewnili Państwo Bogusława i Bogusław Dulscy.  

Podczas imprezy Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowała Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, która na ręce Pani Grażyny Paździornej Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, przekazała w imieniu swoim i Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu  Szkół Zawodowych w Dynowie Pana Stanisława Tymowicza specjalne podziękowania i gratulacje za organizację tej przepięknej akcji.

22 września 2021r.

Międzynarodowy Dzień Mediacji

 

22 września 2021r.

 

Harmonogram warsztatów dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w ramach projektu

„Wsparcie nauczycieli i uczniów w czasach pandemii”

INT/EK/KAR/3/IV/A/0301

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020

 Realizator projektu:FUNDACJA NA RZECZ PSYCHOPROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ PRO-FIL , 35-016 RZESZÓW, UL. UNII LUBELSKIEJ 6/8

21 września 2021r.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

 

W dniu 21 września 2021r. w sali gimnastycznej odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. Część spotkania związana była ze ŚLUBOWANIEM UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH. Po krótkim powitaniu przez konferansjerów: Dyrektora szkoły Pani Haliny Cygan, Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a zarazem byłego dyrektora szkoły Pana Stanisława Tymowicza, rodziców reprezentowanych przez Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Ewę Trzynę, nauczycieli i uczniów, w tym szczególnie uczniów klas pierwszych. Następnie uczniowie klas pierwszych zaprezentowali krótki program artystyczny (z dużą dozą humoru), przygotowany pod opieką Panią Karoliny Prokop i Pani Natalii Chyłek, we współpracy z Panem Tomaszem Chrapkiem i Panem Piotrem Marcinkiem. Po jego zakończeniu przedstawiciele wszystkich klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Akt ślubowania przekazano Pani Dyrektor szkoły Halinie Cygan, która poprzez wręczenie legitymacji szkolnych przedstawicielom klas "symbolicznie” pasowała pierwszoklasistów na uczniów ZSzZ w Dynowie". W trakcie uroczystości odbyło się także uroczyste przekazanie sztandaru szkoły przez dotychczasowy poczet sztandarowy w składzie: Remigiusz Krupa, Joanna Kuś i Gabriela Prokop z kl. 4THL, członkom nowego pocztu sztandarowego w składzie:  Oliwier Krupa z kl. 1TI, Martyna Szeremeta z kl. 2THL i Gabriela Bielec z kl. 1THL. Opiekunami Samorządu Uczniowskiego, w skład którego wchodzi poczet sztandarowy są: Pani Katarzyna Marcinek i Pani Honorata Mikoś. Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu pogratulowała pierwszoklasistom oraz zapewniła, że wszyscy dołożą starań aby w szkole czuli się bezpiecznie, a nauka nie była tylko obowiązkiem ale i przyjemnością. Podziękowała dotychczasowym członkom pocztu sztandarowego za zaangażowanie na rzecz szkoły oraz pogratulowała uczniom, którzy tworzą nowy skład.

Na koniec uczniowie klas pierwszych podziękowali pięknymi kwiatami Dyrekcji szkoły i zaproszonym gościom.  Cała uroczystość przebiegła w bardzo miłej atmosferze.

20 września 2021r.

AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA 2021

 

 W dniu 20 września 2021r. młodzież i nauczyciele  ZSzZ w Dynowie wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”, która wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. Inicjatywa zorganizowana została we współpracy z Urzędem Miasta Dynów - Referatem Rozwoju Gospodarczego, który przekazał worki i rękawiczki dla uczestników. Trasa akcji odbywała się na terenie miasta Dynowa, a dokładnie obejmowała część ul. Polnej, ul. 1-go Maja, część ul. Grunwaldzkiej, ul. Dworską oraz obrzeża parkingu przy dworcu autobusowym. W sprzątaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych: 1TI, 1THL, 1TPS oraz nauczyciele: Pani Natalia Chyłek, Pan Ryszard Dymczak, Pani Izabela Jach, Pani Agnieszka Smaroń oraz Pani Honorata Mikoś, która była koordynatorem akcji.

Celem tego typu praktyk jest promowanie nie śmiecenia, edukacja odpadowa – poznanie zasad segregacji odpadów oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Dzięki takim akcjom nasza okolica, w tym droga do szkoły jest bardziej czysta, a tym samym piękniejsza, zaś młodzież uwrażliwia się na piękno otaczającej nas przyrody, uczy się poszanowania wszelkich form życia na ziemi oraz odpowiedzialności za kształt środowiska naturalnego. 

Wszystkim biorącym udział w sprzątaniu dziękujemy i zapraszamy na kolejne akcje ekologiczne!

19 września 2021r.

Staże wakacyjne uczniów  Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

Wakacje to czas odpoczynku dla uczniów, ale też szansa na zdobycie nowych  doświadczeń  zawodowych. Od 02 do 27  sierpnia 2021r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbywali staże zawodowe w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” w konkursie nr RPPK.09.04.00.IP.01-18-033/20 RPO WP na lata 2014-2020  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Numer wniosku: RPPK.09.04.00-18-0009/20.

W stażach uczestniczyło 30 uczniów w wybranych zakładach pracy, a ich celem było nabywanie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy przez ucznia. Uczniowie odbywali czterotygodniowy staż (150 godzin) w zakładach pracy związanych z wybranym kierunkiem kształcenia. W stażu brali udział uczniowie Technikum w zawodzie technik informatyk, którzy realizowali staż w następujących firmach informatycznych, oraz sklepach komputerowych: „ZETO” Rzeszów, „Komputronik” Przemyśl, VIRUS Dynów, ALT-KOMII Nienadowa.

 

 

Kolejną grupą byli uczniowie Technikum kształcących się w zawodzie technik  logistyk i technik handlowiec którzy realizowali staż w firmach prowadzących działalność logistyczno - handlową: „BEWA” Dynów, Sów-Pol Dynów, „Delikatesy Centrum” Dynów, GS „Samopomoc chłopska” Dynów, Sklep „Zielony Koszyk” Dynów, Delikatesy Piotruś Pan Nienadowa, Sklep „Lewiatan” Przedmieście Dubieckie . Następna grupa to uczniowie Technikum kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, odbywali oni staż w firmach obsługowo-naprawczych pojazdów samochodowych: MORFEUSZ Dynów, AUTO-SPEC Harta.  Po zakończeniu stażu każdy uczeń otrzyma: stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu do miejsca stażu, oraz zaświadczenie o ukończeniu stażu. Opiekunowie stażystów w zakładach pracy także otrzymają dodatkowe wynagrodzenie za opiekę i dokształcanie uczniów. Koszty projektu są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Staż oraz praktyka zawodowa stwarzają dodatkowe szanse dla uczniów na podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych, poznanie zasad funkcjonowania zakładów pracy, zdobycie doświadczenia zawodowego, a po ukończeniu szkoły łatwiejsze znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie.

17 września 2021r.

Klasa 4TI w Multikinie w Rzeszowie

W dniu  17 września 2021 roku uczniowie klasy 4TI (4 – letnie technikum w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół  Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie) wraz z opiekunkami – Panią Honoratą Mikoś i Panem Markiem Paściakiem udali się do „Multikina” w Galerii Millenium Hall w Rzeszowie na projekcję filmu pt. „Shang – Chi i legenda dziesięciu pierścieni”. To amerykański fantastycznonaukowy film akcji na podstawie serii komiksów o superbohaterze Shang-Chi wydawnictwa Marvel Comics.  Film opowiada o relacjach pomiędzy ojcem i jego dziećmi, radzeniu sobie z traumą, żałobą, porzuceniem, a także pokoleniowym konflikcie, w którym młodsze pokolenie buntuje się przeciwko narzucaniu przez rodziców tego, co mają robić w życiu. Po seansie młodzież udała się na poczęstunek do strefy kulinarnej MH, po czym najedzona i zadowolona powróciła do domu.

Wyjazd klasy 4TI do kina był nagrodą za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszą frekwencję w roku szkolnym 2019/2020. Ze względu na pandemię COVID 19 mógł być zrealizowany dopiero teraz. Transport oraz bilety do kina ufundowała Rada Rodziców, której serdecznie dziękujemy.

 

15 września 2021r.

Spotkanie z rodzicami i uczniami klas maturalnych

 W dniu 15 września 2021r. w sali gimnastycznej odbyło się spotkanie z rodzicami i uczniami klas maturalnych. W trakcie spotkania z rodzicami uczniami, Pani Dyrektor Halina Cygan przekazała informacje o szkole i o obowiązujących dokumentach szkolnych. Zapoznała także z procedurami i harmonogramem egzaminów: maturalnego i zawodowego w roku szkolnym 2021/2022.

 

Spotkanie z rodzicami

 

W dniu 14 września 2021r. w sali gimnastycznej odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów. W trakcie spotkania z rodzicami, Pani Dyrektor Halina Cygan przedstawiła wszystkich wychowawców i nauczycieli oraz przekazała informacje o szkole i o obowiązujących dokumentach szkolnych.

       Ponadto w tym dniu odbyły się także wybory Rady Rodziców. Przewodniczącą Rady Rodziców została ponownie wybrana Pani Ewa Trzyna.

 

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 jest następujący:

Przewodnicząca Rady Rodziców – Ewa Trzyna

Zastępca Przewodniczącej      - Ewa Wandas

Sekretarz  - Ewa Hubka - Saleh         

Członkowie      - Dominika Pinda – Ślimak,  Martyna Chrapek

Komisja rewizyjna:   Dariusz Galej , - Ałła Sarnicka , -Anna Majka

           Wszystkim członkom Zarządu Rady Rodziców gratulujemy wyboru na w/w stanowiska i liczymy jak co roku na owocną współpracę.

II edycja  Konkursu Plastycznego

„Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży”

dla szkół Dekanatu Dynów

  Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie uprzejmie informują, że w dniu 18 listopada 2021r.  pod honorowym patronatem

Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa JodłowskiegoProboszcza Parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca  w Dynowie

      Ks. Prałata dr Norberta Podhoreckiego  patronatem medialnym    Radia FARA – Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej

 organizują II edycję Konkursu Plastycznego pod hasłem: „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży”.

 Dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem sekretariatu szkoły osoba odpowiedzialna: ks. Dominik Majchrowicz),  tel. (16) 652 10 45.

Regulamin konkursu  ..>> pdf, Metryczka pracy ..>> pdf..>>docx

                                                                  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

 13 września 2021r.

Patronowi szkoły Błogosławionemu  Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu społeczność

Zespołu Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Beatyfikacja Kard. Stefana Wyszyńskiego 12 września 2021 w Warszawie

 

 

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli na Bugiem, która w tym czasie leżała w zaborze rosyjskim. Był drugim dzieckiem Stanisława (1876-1970) i Julianny Wyszyńskich (1877-1910) z domu Karp. Ojciec był organistą i parafialnym pisarzem. Stefan wychowywał się w wielodzietnej, pobożnej i patriotycznej rodzinie. Miał cztery siostry – rok starszą Anastazję, młodszą o dwa lata Stanisławę, o trzy lata – Janinę i Zofię, która, urodzona w 1910 r. zmarła po kilku tygodniach – oraz młodszego o sześć lat brata Wacława, który zmarł w 1918 r.1 Stefan jako kilkulatek został ministrantem. Przez dwa lata chodził do miejscowej szkoły powszechnej, w której podstawowym językiem nauczania był rosyjski. Ojczystej historii i kultury uczył go w domu potajemnie ojciec Stanisław. On też zabierał syna pod osłoną nocy do Puszczy Białej, gdzie wspólnie z zuzelskimi gospodarzami stawiali krzyże na grobach powstańców styczniowych./.../ więcej..>>https://beatyfikacja.info/

 

 

Kard. Nycz:

Prymasa Tysiąclecia charakteryzowała troska o każdego człowieka

 

 

“Kard. Wyszyński może nam służyć jako wzór poprzez swoje zjednoczenie z Bogiem, swoją modlitwę i swoją pracowitość oraz troskę o człowieka. Chciałbym być tak zorganizowanym i potrafić tak pracować jak On. Drugi wymiar to modlitwa. Przy tylu zajęciach jakie miał, potrafił wygospodarować obowiązkowy czas na rozmowę z Panem Bogiem” – mówi kard. Kazimierz Nycz w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną.

 

Cytaty - Kard. Stefana Wyszyńskiego 

 

Największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać.

Modlitwa uwielbienia przynosi więcej radości i mocy, niż modlitwa błagalna.

Życie jest większe od legend, bo w życiu jest prawda.

Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca.

Nie musisz wszystkiego rozumieć, wystarczy, że wszystko, co Bóg daje, kochasz.

To jest prawdziwa przyjaźń – osłaniać innych nawet kosztem siebie.

 

Opracowano z materiałów ze strony: https://beatyfikacja.info/

1 września 2021r.

 

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyli 4 – tygodniowy staż w Hiszpanii w ramach projektu

„Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

W dniach 02 - 30 sierpnia 2021 r. grupa 15 uczniów z 4 – letniego technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w zawodach: technik handlowiec, technik logistyk, technik informatyk i technik pojazdów samochodowych pod opieką Pani Magdaleny Wolańskiej - nauczyciela języka angielskiego odbyła 4 – tygodniowy zagraniczny staż w Hiszpanii. Staż „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, wniosek numer: 2020-1-PL01-KA102-078467, został realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.  Miejscem pobytu praktykantów było historyczne miasto Granada na południu kraju, w Andaluzji. Partnerem ze strony hiszpańskiej była firma „Universal Mobility”, która przygotowała dla naszych uczniów atrakcyjne miejsca praktyk oraz ciekawy program kulturowy.

Pierwszego dnia uczestnicy stażu zostali zapoznani z zasadami panującymi w miejscu zakwaterowania, przepisami BHP oraz przebiegiem praktyk, które rozpoczęli następnego dnia. Otrzymali również plecaki oraz karty transportowe, niezbędne w czasie poruszania się po mieście komunikacją miejską. Podczas stażu uczniowie odbyli praktyki w zakładach pracy związanych z wybranym przez nich kierunkiem kształcenia. Niewątpliwie codzienna praca pod okiem fachowców pozwoliła uczniom zdobyć wiele nowych doświadczeń i umiejętności. Uczniowie mogli sprawdzić się w samodzielnym, dorosłym życiu. Dzięki pracy z ludźmi z innej kultury i środowiska poszerzyli swoje horyzonty, zwiększyli swoje umiejętności komunikacyjne oraz przyszłe możliwości rozwoju zawodowego. Dodatkowo poznali nowe obyczaje panujące w kraju, ukształtowali w sobie wrażliwość i otwartość na inne kultury oraz zawarli nowe przyjaźnie. Uczniowie  wszędzie spotykali się z niezwykle uprzejmym i życzliwym traktowaniem. Hiszpańscy opiekunowie praktyk służyli im pomocą i wysoko oceniali zaangażowanie i wiedzę praktykantów a uczniowie z biegiem czasu coraz lepiej radzili sobie z nowymi zadaniami oraz stawianymi im wyzwaniami. Po pracy był czas na wypoczynek, lekcje języka hiszpańskiego w biurze Universal Mobility i zwiedzanie Granady. Początki miasta sięgają VII wieku p.n.e. a okolica jest pełna zabytków, śladów bliższej i dalszej historii. Podczas pieszych wędrówek uczniowie mieli okazję odwiedzić trzy niezwykle interesujące dzielnice miasta - Albaicin, Sacromonte oraz Realejo. Dzielnica arabska Albaicin, przyległa do centrum, położona na wzgórzu około 700 metrów n.p.m. jest prawdziwym gąszczem małych pnących się w górę i dół uliczek. Roi się tutaj od sklepów z pamiątkami, małych teterii, gdzie można spróbować wyśmienitej herbaty oraz barów tapas pełnych wyśmienitych tradycyjnych jak również nowoczesnych przekąsek. Sacromonte to dzielnica cygańska,  której powstanie datuje się na moment podbicia Granady przez Chrześcijan.  Ze względu na konflikty religijne, Żydzi i Muzułmanie, którzy odmówili zmiany religii na chrześcijańską, zostali wygnani z miasta. Część ze skazanych na banicję na zawsze opuściła Andaluzję. Pozostali zaś osiedlili się na wzgórzu naprzeciw szczytu, na którym wznosi się Alhambra, znajdującym się poza granicami ówczesnej Granady. Z czasem do wygnanych wyznawców Islamu i Żydów dołączyli także nomadyczni Cyganie. Będąc w Sacromonte można zobaczyć coś, czego nie sposób dostrzec w innych miastach. Mowa tu o jaskiniach znajdujących się na wzgórzu. Niektóre z nich są typowymi turystycznymi miejscami gdzie można m.in. obejrzeć pokaz flamenco, czy zjeść tradycyjny hiszpański tapas. Jednak mało kto wie, że w większości jaskiń zamieszkują zwyczajni ludzie. Jaskinie te są kompletnymi w meble i wyposażonych w wodę, prąd i wszelkie inne cywilizacyjne udogodnienia domami mieszkalnymi. To właśnie domy wydrążone w ziemi, z białą fasadą są znakiem charakterystycznym tego malowniczego miejsca. Realejo, pomimo braku tak wielkiego zainteresowania ze strony turystów, jest oazą tutejszej sztuki ulicznej i domem artysty Raúla Ruiza, znanego też jako „El Niño de las pinturas”. Tutaj, za jego sprawą, codzienność również uchwycona w jego sztuce przeplata się z kolorowymi graffiti pokrywającymi całe ściany domów.W jeden z niedzielnych poranków uczniowie udali się do położonego na wzgórzu warownego zespołu pałacowego Alhambry – arcydzieła architektury arabskiej z XII i XIII wieku. Jej rozbudowa trwała za panowania emirów z dynastii Nasrydów i stała się twierdzą mauretańskich kalifów. Jest to cenny zabytek arabskiego budownictwa w Europie. Składa się z Pałacu Nasrydów z kilkoma dziedzińcami i dekorowanymi salami, Alkazaby – części militarnej oraz Generalife – ogrodów z licznymi zbiornikami wody. Panoramę miasta uczniowie mogli podziwiać z najwyżej położonego punktu widokowego Granady – San Miguel Alto. Mieli również okazję przespacerować się po kompleksie ogrodów i sadów Carmen de los Martires oraz po parku Garcia Lorca nazwanego na cześć hiszpańskiego poety i dramaturga.

 Jednak najwięcej emocji dostarczały uczniom wycieczki poza miasto – do Salobreni oraz Nerhy – wyjątkowo malowniczych miejscowości wypoczynkowych, gdzie mogli wykąpać się w ciepłym morzu, podziwiać widoki z tzw. Balkonu Europy, eksplorować podziemne jaskinie Cueva de Nerha oraz wyruszyć na spływ kajakowy, który niewątpliwie dostarczył uczestnikom najwięcej wrażeń. Po zakończeniu stażu każdy z uczestników otrzymał certyfikat ukończenia praktyk oraz certyfikat ukończenia kursu języka hiszpańskiego.Górzysty teren, malownicza architektura i bujna zieleń, obficie kwitnące drzewa cytrusowe dodawały atrakcyjności pobytowi w uroczej Andaluzji. Bywały chwile, że tęsknota za domem dawała się wszystkim we znaki, jednak takie momenty szybko mijały!

Cztery tygodnie pobytu bardzo szybko minęły ale pozostały liczne zdjęcia i niezapomniane wrażenia!

 

Podziękowania

 

        W imieniu wszystkich uczestników stażu – praktyki zawodowej pod nazwą: Szkoła fachowych kompetencji zawodowych” składamy ogromne podziękowania Pani Dyrektor Halinie Cygan i Panu Kierownikowi Szkolenia Praktycznego Marcinowi Kałamuckiemu za doskonałą organizację oraz wspaniałe warunki, które stworzyli dla nas opracowując program stażu - praktyki, poświęcając swój bardzo cenny czas. Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że otrzymaliśmy taką szansę, ponieważ wzbogaciliśmy się o nowe doświadczenia, poznaliśmy wielu fascynujących ludzi, zwiedziliśmy bardzo dużo ciekawych miejsc, oraz udoskonaliliśmy swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego i hiszpańskiego.

      Słowa podziękowania kierujemy także do Pani Magdaleny Wolańskiej, która przez okres czterech tygodni opiekowała się nami podczas naszej praktyki w Granadzie. Dzięki Jej wsparciu mogliśmy bezpiecznie odbywać praktyki, a także zwiedzać zabytki pięknej Hiszpanii.

 W imieniu uczestników stażu

Remigiusz Krupa – klasa 4THL

Mikołaj Bator – klasa 4TPS

1 września 2021r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

     W dniu 01 września 2021r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022. Byłego dyrektora szkoły, a zarazem Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pana Stanisława Tymowicza, Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Ewę Trzynę, wszystkich nauczycieli, pracowników niepedagogicznych powitała Dyrektor szkoły Halina Cygan. Szczególnie serdecznie zostali powitani uczniowie klas pierwszych.  

Podczas uroczystości przez  Dyrektora szkoły Panią Halinę Cygan i Wicedyrektora Pana Piotra Zdeba zostały wręczone 11 uczniom stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2021/2022 przyznane przez Zarząd Powiatu Rzeszowskiego na czele ze Starostą Panem Józefem Jodłowskim i Wicestarostą Panem Markiem Sitarzem.

     Na ręce Dyrektora szkoły Haliny Cygan gratulacje i życzenia z okazji nowego roku szkolnego 2021/2022 przekazali Pan Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski i Pan Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Trzyna, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz, w imieniu którego  list gratulacyjny odczytała Pani Bogusława Pinkowicz, list gratulacyjny przesłał także Pan Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm RP.  

      

 

Stypendyści z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego  w roku szkolnym 2021/2022  najlepsi z najlepszych ….

        

 Zarząd Powiatu Rzeszowskiego na czele ze Starostą Rzeszowskim Panem Józefem Jodłowskim i Wicestarostą Rzeszowskim Panem Markiem Sitarzem podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2021/2022.

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stypendystami zostało aż 11 osób, a są to: Aleksandra Gierula z klasy 2THL (..pdf) (średnia ocen 5,06), wychowawca Pani Renata Łybacka, Patryk Trzyna (..pdf) (średnia ocen 5,65) z klasy 3THLa, wychowawca Pani Anna Kałamucka, Natalia Gierlach (..pdf) (średnia ocen 5,14) i Martyna Potoczna (..pdf) (średnia ocen 5,1) z klasy 3TIa, wychowawca Pani Barbara Ślemp, Krzysztof Krzywiński (..pdf) (średnia ocen 5,2) i Łukasz Tymowicz (..pdf) (średnia ocen 5,2) z klasy 3TPSa, wychowawca Pan Paweł Gierula, Paweł Bielec (..pdf) z klasy 3TIb (średnia ocen 5,76), wychowawca Pani Beata Irzyk, Szymon Ciurkiewicz (..pdf) (średnia ocen 5,07) i Miłosz Gredes (..pdf) (średnia ocen 5,25) z klasy 4TI, wychowawca Pani Honorata Mikoś,  Klaudia Dudek (..pdf) (średnia ocen 5,81) i Anna Szteliga (..pdf) (średnia ocen 5,31) z klasy 4THL, wychowawca Pani Katarzyna Marcinek./.../

 czytaj więcej ..>> pdf

„Warto służyć każdemu człowiekowi

 i dla każdego warto się poświęcić”.

Kard. Stefan Wyszyński

 Szanowni Uczniowie i Rodzice.

       Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Szkoły.

 

Witam po dwumiesięcznej przerwie w nauce i szkolnych obowiązkach która - jestem tego pewna - zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli minęła zbyt szybko. Czas płynie - płynie nieubłaganie - a z doświadczenia wiem, że najpiękniejsze chwile w życiu mijają najszybciej. Mam nadzieję, że w czasie tych wakacji, przeżyliście wiele takich chwil - równie pięknych, co szybko przemijających.

Po wakacyjnym odpoczynku w nowy rok szkolny 2021/2022 wchodzimy z nadziejami, marzeniami, planami, a przede wszystkim z nauką stacjonarną. Nauczyciele podejmują lub kontynuują działania zmierzające do tego by ich wychowankowie osiągnęli jak najlepsze wyniki w nauce i wychowaniu. Uczniowie marzą o dobrych ocenach, zdobyciu nowych umiejętności . Wszyscy troszczymy się o to, aby warunki nauki były jak najlepsze, a uczniowie dobrze przygotowali się do dalszego kształcenia dla odnalezienia swojego miejsca w ciekawym lecz trudnym współczesnym świecie.

Przed nami kolejny rok pracy, której efekty widać będzie dopiero po wielu latach. Pamiętajmy, że „wszystko co doskonałe, dojrzewa powoli ”.

Życzę wszystkim u progu nowego roku szkolnego cierpliwości, zdrowia oraz wiary we własne możliwości.

                                                         

                                                                                      Halina Cygan

                                                                                        Dyrektor

  Zespołu Szkół Zawodowych

                                                                                               im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

                                                                                                 w Dynowie

 

1 września 2021r.

OGŁOSZENIE - INFORMACJA

Odbiór świadectw dla absolwentów szkoły z egzaminu zawodowego nastąpi  08.09.2021r. w sekretariacie  szkoły w godzinach:  7.30 - 15.30

Deklaracja rodzica / opiekuna prawnego wyrażająca chęć zaszczepienia dziecka… doc, pdf

 

WAŻNA INFORMACJA SANITARANA !!!

 Od poniedziałku, tj. 06.09.2021r. uczniowie, a także nauczyciele na korytarzach szkolnych i łączniku powinni chodzić w maseczkach.

W poniedziałek przy wejściu do szkoły, będzie uczniom sprawdzana temperatura,  a także czy mają zasłonięte maseczkami usta i nos.

Stanowisko i APEL Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie w sprawie poddania się szczepieniom przeciwko Covid-19

 

                1 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2021/22, z nauką w systemie stacjonarnym.

W trosce o zdrowie uczniów szkoły oraz ich rodziców i bliskich uczniów, a także w trosce o zdrowie nauczycieli i pracowników szkoły oraz ich rodzin, zwracamy się z apelem do niezdecydowanych o podjęcie odpowiedzialnych decyzji w sprawie zaszczepienia się przeciw covid-19. 

Grono pedagogiczne i członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie, z małymi wyjątkami (powody zdrowotne) są zaszczepieni, a także spora część pracowników niepedagogicznych jest już zaszczepiona dwoma dawkami.

Wyrażamy przekonanie, że jeśli przeważająca część społeczności szkolnej podda się szczepieniu to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo kontynuowania nauki przez cały rok w systemie stacjonarnym. Wobec wielu sprzecznych informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek, przeważają zdroworozsądkowe wypowiedzi lekarzy, pracowników Sanepidu i specjalistów z zakresu medycyny o potrzebie, a nawet konieczności zabezpieczenia siebie i innych przed zrażeniem.

 

                                                                                                                                        Zarząd SP ZSzZ w Dynowie

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

TECHNIKUM

Po szkole podstawowej

Po szkole podstawowej

Po szkole podstawowej

Po szkole podstawowej

Po szkole podstawowej

         mechanik pojazdów  samochodowych

technik handlowiec

technik logistyk

technik pojazdów samochodowych

technik informatyk

1a  2a  3a

1TH,2TH,3THa

1TL,2TL,3TLa

1TPS,2TPS,3TPSa

1TI,2TI,3TIa

Po gimnazjum

Po gimnazjum

Po gimnazjum

Po gimnazjum

Po gimnazjum

mechanik pojazdów samochodowych

technik handlowiec

technik logistyk

technik pojazdów samochodowych

technik informatyk

3b

3THb , 4TH

3TLb , 4TL

3TPSb , 4TPSb

3TIb 4TI

 

 

 

 

 

 

 

Od 1 pażdziernika 2016r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie będzie realizował projekt pt. „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,     

Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.      podstrona projektu..>>

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie realizował program   "PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW"       więcej o projekcie ..>>

 

 ARCHIWUM:

~~2021-22:I-semestr~ II-semestr

~~2020-21:I-semestr~ II-semestr ~~2019-20: I-semestr~II-semestr ~~2018-19: I-semestr~II-semestr ~~2017-18: I-semestr~II-semestr ~~ 2016-17: I-semestr~II-semestr ~~2015-16:I-semestr~ II-semestr ~~2014-15: I-semestr~II-semestr ~~2013-14: I-semestr~II-semestr 

 

INFORMACJE STAŁE

 

Podział godzin 2022/22    zobacz ..>>  xls     

Dane organizacyjne 2021/22   zobacz ..>>  pdf

*  Kalendarz roku szkolnego  2021/22  zobacz ..>>  pdf

Kalendarz imprez I semestr roku szkolnego  2021/22  zobacz ..>>  pdf

Kalendarz imprez II semestr roku szkolnego  2021/22  zobacz ..>>  pdf

 

 Dni wolne od zajęć szkolnych w roku szkolnym 202o/2021 zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

 

 

Rozporządzenie MEN i S dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji   roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432) ...>>.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. nowelizujące rozporządzenie  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania [..] które obowiązuje od 1 września 2009 roku. .. >>

 

Zarządzenie dyrektora odnośnie telefonów komórkowych       ..>> pdf

Wyciąg ze Statutu ZSzZ w Dynowie § 50 – 52  Prawa i obowiązki uczniów  ..>> pdf

 

RODO - INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY W TRYBIE RODO - pdf

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MONITORING WIZYJNY - pdf

 

AUDYCJE - WYWIADY

 

Dyktando o życiu lasu -

Radio Rz-ów  słuchaj>>

Wywiad  w Radiu Via-

sierpień 2016  słuchaj>>

Wywiad w Radiu Via-                słuchaj>>

Wywiad w Radiu Via-   marzec 2017 słuchaj>>

XVI Podkarpacka Tęcza  

Radio Rzeszów   słuchaj>>

  Kierunki kształcenia  dla

 Gimnazjalistów  Film >>

Wywiady  w Radiu Fara - 01.03.2017 - Konkurs

Dyrektor ZSzZ   słuchaj>>  Prezes SP ZSzZ słuchaj >>

Nadl.Dynów      słuchaj>>  Uczestnicy      słuchaj >>

RADIO FARA - kwiecień 2018

- Nagrania z XVIII edycji ..Podkarpackiej Tęczy ~

Powitanie .>> mp3       Ogłoszenie wyników .>> mp3   

Cześć artystyczna.>> mp3     Zakończenie ..>> mp3

25-lecie ELEMENCIKA~~ wywiad ..>> wmv

Radio Fara: XIX tęcza ..wywiad..>>Dyrektor

Radio Fara: wystąpienie w imieniu odznaczonych..>>Dyrektor....mp3

 

KIEDY NADCHODZI JESIEŃ

 Rozmowy były wyemitowane w Polskim Radiu Rzeszów w dniu 09.04.2017r. w programie Anny Leśniewskiej    "Kiedy nadchodzi jesień..."

nagranie cz.1 ..>> mp3     nagranie cz.2 ..>> mp3

  

  Audycja  Radia Rzeszów..>> mp3 

25-lat..Elemencik_Wywiad Radia Rzeszów...mp3 

  Stypendyści w Radiu Via. 22.09.2017- słuchaj>>

 Konkursy .. w Radiu Via.  16.02.2018 - słuchaj>>

 

 

WPROWADZAMY ZMIANY 

- fragment filmu TVP3  - 

o  ZSzZ w Dynowie  ..>> mp4 

 

 

UWAGA: Prezentowane materiały są własnością  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie lub wymienionych autorów, mogą być wykorzystywane dla celów edukacyjnych bez ograniczeń jeśli nie naruszają dóbr występujących w nich osób. Powielanie dla innych celów wymaga zgody administratora lub właściciela.

copyright ©  ZSzZ Dynów - www.zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pl