ZSzZ w Dynowie

   ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

   im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

      DZIEŃ DOBRY, dzisiaj jest:  

                www.zsz-dynow.net  ~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Starostwo Powiatowe

Wojewódzki Urząd Pracy

 

                                                                                                                                                                                                                     

  ARCHIWUM  II semestr roku szkolnego 2020/21

  << STRONA GŁÓWNA

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

TECHNIKUM

Po szkole podstawowej

Po szkole podstawowej

Po szkole podstawowej

Po szkole podstawowej

Po szkole podstawowej

         mechanik pojazdów  samochodowych

technik handlowiec

technik logistyk

technik pojazdów samochodowych

technik informatyk

1a  2a  3a

1TH,2TH,3THa

1TL,2TL,3TLa

1TPS,2TPS,3TPSa

1TI,2TI,3TIa

Po gimnazjum

Po gimnazjum

Po gimnazjum

Po gimnazjum

Po gimnazjum

mechanik pojazdów samochodowych

technik handlowiec

technik logistyk

technik pojazdów samochodowych

technik informatyk

3b

3THb , 4TH

3TLb , 4TL

3TPSb , 4TPSb

3TIb 4TI

 

 Wniosek - podanie do szkoły  ..>>pdf    ~~ ..>>doc                           

  WPROWADZAMY ZMIANY ..film..>>mp4

 

 

 

 27 sierpnia 2021r.

Wręczenie nauczycielom nowych stopni awansu zawodowego.

     W dniu 27 sierpnia 2021r. podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, dwoje nauczycieli z rąk Pana Marka Sitarza -Wicestarosty Rzeszowskiego i Pani Haliny Cygan - dyrektora szkoły otrzymało akty nadania nowych stopni awansu zawodowego uzyskanych podczas wakacji.

              Pan Piotr Cygan – nauczyciel przedmiotów zawodowych branży samochodowej i praktycznej nauki zawodu, złożył ślubowanie i otrzymał akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego. Natomiast Pani Izabela Jach – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie otrzymała akt nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego.

              Nauczycielom gratulujemy uzyskania nowych stopni awansu zawodowego.

 

 

 

 27 sierpnia 2021r.

 

Śp.Danuta Rejkowska ur.1947 w Ujkowicach. 

 

        Od 1987 r. do 1989 była zatrudniona w Przyzakładowej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Dynowie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL - Rzeszów" w Rzeszowie na stanowisku pracownika gospodarczego. Nadal pracowała w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Dynowie, kiedy ta stała się Przyzakładową Szkołą Zakładów Rolno - Przemysłowych "Igloopol - Fermstal " S.A. w Dynowie, a od 01.09.1990 r. w tej samej placówce, przekształconej w 1990 roku w Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, aż do przejścia na emeryturę w roku 2002.

Śp. Danuta Rejkowska była pracownikiem koleżeńskim, zdyscyplinowanym, sumiennym i odpowiedzialnym. Jej pogodne i wesołe usposobienie sprawiało, że była bardzo lubiana przez współpracowników i młodzież. Za swoją pracę, sumienne wykonywanie obowiązków i za dyspozycyjność otrzymała liczne podziękowania oraz nagradzana była nagrodami  dyrektora szkoły.

 

"Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj Jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju. Amen."

 

 

 26 sierpnia 2021r.

 

 

 

Lokalne – dynowskie uroczystości.

 

W ostatnich wakacyjnych tygodniach w Dynowie miały miejsce ważne wydarzenia, w których swój udział miał Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie.

We wtorek 10 sierpnia 2021r. po uroczystej odpustowej sumie, której przewodniczył ks. arcybiskup Adam Szal, nastąpił obrzęd pobłogosławienia – poświęcenia nowej plebanii, budowanej w latach 2014 – 2021. Uczestniczyli w nim licznie zgromadzeni parafianie, a z naszej szkoły w tym wydarzeniu uczestniczyła delegacja w osobach: Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie - Pani Halina Cygan, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie - Pan Stanisław Tymowicz. Z tej okazji Pani Dyrektor Halina Cygan i Prezes Stanisław Tymowicz, w obecności ks. Arcybiskupa złożyli gratulacje i wyrazili uznanie ks. Dziekanowi Stanisławowi Januszowi za wysiłek i trud związany z wybudowaniem nowego pięknego obiektu – plebanii.

 

zdjecia szkolne i ze strony  https://dynow.przemyska.pl/

Natomiast w dniu 15 sierpnia 2021r. w kościele parafialnym odbyło się pożegnanie, odchodzącego na emeryturę dotychczasowego proboszcza parafii pw. Św. Wawrzyńca w Dynowie, ks. Prałata dra Stanisława Janusza, podczas uroczystej sumy, w której uczestniczyła Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie - Pani Halina Cygan i były Dyrektor – Pan Stanisław Tymowicz oraz Członek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie - Pan Marek Paściak. Pani Dyrektor w swoim imieniu, w imieniu poprzedniego dyrektora, całej szkolnej społeczności i Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie przekazała ks. Proboszczowi Stanisławowi Januszowi słowa podziękowania za wieloletnią współpracę i kwiaty, a Pan Marek Paściak wręczył pamiątkową rzeźbę.

 

22 sierpnia 2021r. delegacja Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie w osobach: Pani Bogusława Pinkowicz i Pan Piotr Krupa, uczestniczyła w powitaniu nowego proboszcza ks. Prałata dra Norberta Podhoreckiego, obejmującego urząd proboszcza w dynowskiej parafii. Nauczycielka Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a zarazem Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSZ w Dynowie odczytała w zastępstwie Dyrektora szkoły – Pani Haliny Cygan i Prezesa SP ZSzZ w Dynowie – Pana Stanisława Tymowicz list powitalny i wręczyła księdzu proboszczowi kwiaty, a Pan Piotr Krupa – Wiceprezes SP ZSzZ w Dynowie, a zarazem Radny Miasta Dynów wręczył „nowemu proboszczowi” pamiątkowy obraz.

zdjecia ze strony  https://dynow.przemyska.pl/

Uczestnicząc w tych wydarzeniach lokalnych i religijnych chcieliśmy potwierdzić, że społeczność szkolna z dumą nosi imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

 

 23 sierpnia 2021r.

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie z certyfikatem „Złote Szkoły Narodowego Banku Polskiego

          

Z radością i dumą informujemy, że Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie otrzymał certyfikat Złotej Szkoły Narodowego Banku Polskiego 2020/2021 i znajduje się w gronie szkół - liderów edukacji ekonomicznej w Polsce.

  I edycja programu „Złote Szkoły NBP” to konkurs zorganizowany przez Narodowy Bank Polski, którego ideą jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań kształtujących kompetencje ekonomiczne. W zmaganiach konkursowych brali udział uczniowie całej naszej szkoły, a nad realizacją poszczególnych zadań czuwała Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, którą tworzyli wybrani uczniowie klasy 1THL i 2THLa oraz ich opiekunowie: pani Agnieszka Smaroń, pani Anna Kałamucka oraz pani Renata Łybacka.

           Tematem I edycji programu „Złote Szkoły NBP” były finanse osobiste. W ramach konkursu należało zrealizować trzy zadania, których wspólnym tematem było oszczędzanie i zarządzanie oszczędnościami:

·        zadanie I - spotkania z ekspertami z dziedziny finansów osobistych

·        zadanie II - lekcje z ekonomią

·        zadanie III - debata szkolna

           Udział w konkursie był dla młodzieży niezwykle ciekawym i cennym doświadczeniem, dzięki któremu pogłębili wiedzę ekonomiczną, która na pewno im się przyda w dalszej edukacji czy pracy zawodowej.

 

 

 

 

 

4 – tygodniowy staż w Hiszpanii, uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie ,w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”

 

 23 sierpnia 2021r.

 

 20 sierpnia 2021r.

 

 18 sierpnia 2021r.

 

 15 sierpnia 2021r.

 

 13 sierpnia 2021r.

 

 10 sierpnia 2021r.

 

 08 sierpnia 2021r.

 

 05 sierpnia 2021r.

 

 

 04 sierpnia 2021r.

 

120. rocznica urodzin Kardynała Stefana Wyszyńskiego Patrona Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

 

120 lat temu, 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem, gdy Polski jeszcze nie było na mapie Europy, urodził się kardynał Stefan Wyszyński. Żył w trzech epokach naszej historii, w Polsce przedwojennej i powojennej. W 1920 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. W 1946 roku został biskupem lubelskim. W 1948 roku został podniesiony do godności arcybiskupa gnieźnieńskiego i warszawskiego, który to urząd piastował do śmierci – 28 maja 1981 roku.

Lata pasterzowania Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kościele w Polsce były czasem nieustannego zmagania z systemem totalitarnym. Rządzącym wówczas Polską zależało na odsunięciu niezłomnego Księdza Prymasa od sprawowania jego czynności biskupich i prymasowskich i osadzeniu go w więzieniu. Aresztowania dokonano w nocy z 25 na 26 września 1953 roku. Ksiądz Prymas przebywał w odosobnieniu kolejno w Rywałdzie, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku i w Komańczy. W ostatnim roku uwięzienia, w Komańczy zaprogramowana została uroczystość odnowienia ślubowań króla Jana Kazimierza z 1656 roku. Ksiądz Prymas postanowił, aby poszczególne wezwania ślubowań były programem pracy duszpasterskiej przez dziewięć lat, przygotowujących naród do obchodów tysiąclecia swego istnienia. Program ten nazwano Wielką Nowenną. Jednocześnie z Wielką Nowenną odbywało się nawiedzenie wszystkich parafii przez kopię obrazu Jasnogórskiego, poświęconą w maju 1957 roku przez Papieża, podczas podróży Księdza Prymasa do Rzymu.

Ksiądz Prymas Stefan Wyszyński był człowiekiem wielkiego formatu, wybitną osobowością, z która liczyli się mężowie stanu i politycy w kraju i za granicą. Zmarł 28 maja 1981 roku. Po śmierci został nazwany Prymasem Tysiąclecia. 10 listopada 2001r. uchwałą Rady Powiatu Rzeszowskiego Zespół  Szkół Zawodowych w Dynowie otrzymał imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Beatyfikacja Kardynała  planowana jest na 12 września 2021 roku w Warszawie.

 

 

 

 03 sierpnia 2021r.

 

 

4 – tygodniowy staż w Hiszpanii, uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie ,w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”

 

 03 sierpnia 2021r.

 

 

 02 sierpnia 2021r.

.

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

wyjechali na 4 – tygodniowy staż do Hiszpanii w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

W dniu 2 sierpnia 2021r. grupa 15 uczniów z 4 – letniego technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  wraz z opiekunem Panią Magdaleną Wolańską - nauczycielem języka angielskiego wyruszyła na 4 – tygodniowy (02.08. 2021r. – 30.08.2021r.) zagraniczny staż do Hiszpanii. Staż „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, wniosek numer: 2020-1-PL01-KA102-078467, jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. W kolejnym roku, tj. w maju 2022r. planowany jest wyjazd II grupy 15 uczniów.

Projekt jest w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i dofinansowanie wynosi: 337 007,82 PLN.

Głównym celem projektu jest rozwój kluczowych kompetencji zawodowych i językowych wśród uczniów, kształcących się w zawodzie: technik logistyk, technik pojazdów samochodowych, technik handlowiec, technik informatyk, dzięki którym zwiększą swoje możliwości zdobycia zatrudnienia po zakończeniu edukacji.

Po zakończeniu praktyk uczestnicy projektu otrzymają:

  • certyfikaty z  potwierdzeniem zdobytych umiejętności,

  • dokument Europass Mobilność,

  • certyfikaty ukończenia kursów przygotowawczych w Polsce wystawione przez realizatora zajęć.

Młodzież uczestnicząca w praktykach zagranicznych otrzyma nie tylko cenne certyfikaty, ale  będzie  bogatsza o unikalne umiejętności i doświadczenia zawodowe oraz kompetencje społeczne, co zapewni jej po ukończeniu szkoły lepszą pozycję na rynku pracy. Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Tego rodzaju doświadczenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

 

 12 lipca 2021r.

Dyrektor

Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

zatrudni

nauczyciela języka niemieckiego w wymiarze 18 godzin tygodniowo,

 umową na zastępstwo - rok szkolny 2021/2022.

 

 Kontakt: 16 65 21 045, email: dynowzsz@poczta.onet.pl

 

 04 lipca 2021r.

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów  "Kurs z zakresu spawania metodą TIG".

 

            Od dnia 14 maja 2021r. do 02 czerwca 2021r.   grupa 11 uczniów z klasy 3TPS (4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych), oraz z klasy 3a (3 – letniej Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującym w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w ramach współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie uczestniczyła w „Kursie z zakresu spawania metodą TIG".

Podczas kursu uczniowie zdobywali umiejętności i wiedzę na temat: spawania metodą TIG–141 (spawania łukowego elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych - argon) w zakresie wykonywania spoin pachwinowych, oraz doczołowych w złączach blach.Kurs zakończył się egzaminem zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach - (W-14/IS-17) oraz wg zasad ujętych w normie PN EN ISO 9606-1, którego zaliczenie uprawnia do uzyskania Książeczki Spawacza ze stosownym wpisem zgodnym z Polską Normą, a także Świadectwo Egzaminu Spawacza zgodnie z normą PN EN ISO 9606-1 firmowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i honorowane na całym świecie, dostępne w językach: angielskim, niemieckim i francuskim.

Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie zwiększą własne szanse po ukończeniu szkoły na  lepsze zatrudnienie. 

             Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na fachowców !!!!!

 

 

 

CZERWIEC 2021r.

 

04.06.2021r.(piątek)     - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

16.06.2021r.(środa)      - zakończenie klasyfikacji rocznej dla pozostałych klas.

17.06.2021r.(czwartek) - informacja do rodziców o wynikach klasyfikacji rocznej.

17.06.2021r.(czwartek) - składanie w sekretariacie podań o egzamin poprawkowy w sierpniu.

18.06.2021r.(piątek)     - konferencja zatwierdzająca wyniki klasyfikacji rocznej.

od 21.06.2021r.(poniedziałek) - egzaminy potw.kwalifikacje w zawodzie - zgodnie z harmonogramem

22.06.2021r.(wtorek)    - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny

21 - 22.06.2021r.(poniedziałek-wtorek)   - dni wolne od zajęć dydaktycznych

25.06.2021r.(piątek)      - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych - rozdanie świadectw.

25.06.2021r.(piątek)       - konferencja podsumowująca rok szkolny 2020/2021.

                     26.06.2021r.     31.08.2021r.  - ferie letnie.

 

 

 

 

 25 czerwca 2021r.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

      W dniu 25 czerwca 2021r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (szkoły prowadzonej przez Powiat Rzeszowski) odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Uroczystość rozpoczęli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, a wcześniej wychowawcy poszczególnych klas wręczyli świadectwa promocyjne. Następnie Pani Dyrektor Halina Cygan w swoim wystąpieniu przedstawiła najważniejsze sukcesy szkoły, podsumowała działalność dydaktyczno –opiekuńczo –wychowawczą szkoły, podziękowała Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Niepedagogicznym za całoroczny trud oraz Rodzicom za pracę na rzecz szkoły. Słowa podziękowania za całoroczne prowadzenie szkoły, okazane wsparcie i zrozumienie zostały skierowane także do Organu Prowadzącego SzkołęPowiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem oraz Rady Powiatu Rzeszowskiego.

Początek uroczystości był okazją do wręczenia Panu Stanisławowi Tymowiczowi medalu "Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego" przez Wicestarostę Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza. Dzień wcześniej, tj. 24 czerwca 2021r.  w Jego imieniu medal odebrała Pani Halina Cygan Dyrektor Zespołu Szkól Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Pan Dyrektor Stanisław Tymowicz, obecnie Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie, wyraził słowa uznania i podziękowania za otrzymane wyróżnienie, a ich dopełnieniem były piękne  kwiaty.

W trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego odbyło się także pożegnanie ks. katechety Pawła Bara oraz Pana Ryszarda Sochackiego. W imieniu Zarządu Powiatu Rzeszowskiego do ks. katechety i pracownika obsługi słowa podziękowania i gratulacji skierował Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz. Odchodzący pracownicy otrzymali listy gratulacyjne, upominki od Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego i Wicestarosty Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza, poza tym ks. Paweł Bar otrzymał nagrodę Starosty Rzeszowskiego, a Pan Ryszard Sochacki nagrodę Dyrektora szkoły. Słowa podziękowania wraz ze skromnymi upominkami i kwiatami do odchodzących pracowników skierowali: Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Trzyna. Ks. Paweł Bar podziękował wszystkim za wieloletnią współpracę, pomoc, i zrozumienie. Wyrazem podziękowania były przepiękne kwiaty, które otrzymali: Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz i Pani Dyrektor Halina Cygan.  

           Wyróżniający się uczniowie– 42 osoby (średnia ocen 4,75 i wyżej) z rąk Dyrektora szkoły Pani Haliny Cygan oraz Wicedyrektora szkoły Pana Piotra Zdeba otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy wzorowego ucznia. Ponadto uczniowie klasy 3a (Branżowa Szkoła I stopnia w Dynowie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych) otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, a wyróżniający się uczniowie (136 osób) nagrody rzeczowe. Poza tym nagrodę od Pana Piotra Krupy - Radnego Rady Miasta Dynów otrzymał Paweł Bielec z kl. 2TIb (4 – letnie Technikum w zawodzie technik informatyk).

Podziękowania za całoroczny trud dydaktyczno – opiekuńczo –wychowawczy przekazali na ręce Dyrektora szkoły: Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz, Pan Piotr Krupa i Pani Bogusława Pinkowicz oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Trzyna.

Na koniec uczniowie klasy 3a (wychowawca Pan Tomasz Chrapek) i Samorządu Uczniowskiego (opiekunowie: Pani Katarzyna Marcinek i Pani Honorata Mikoś) podziękowali pięknymi kwiatami i drobnymi upominkami za całoroczny trud dydaktyczno –opiekuńczo –wychowawczy Dyrektorom szkoły: Pani Halinie Cygan, Panu Stanisławowi Tymowiczowi, Panu Wicedyrektorowi Piotrowi Zdebowi, Panu Kierownikowi Szkolenia Praktycznego Marcinowi Kałamuckiemu, zaproszonym Gościom, swoim wychowawcom oraz pracownikom administracji i obsługi.

 

 

 

 25 czerwca 2021r.

Dzień dobry.

Szanowni Uczniowie i Rodzice.

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Szkoły.

„Człowiek rozwija się i doskonali,

nie przez unikanie obowiązków,

ale przez ich wypełnianie

Kard. Stefan Wyszyński

 

 Zakończenie roku szkolnego to moment podsumowania całorocznej pracy  i  zarazem czas refleksji, na ile udało się zrealizować wcześniejsze plany  i zamierzenia. Już za chwilę odbierzecie świadectwa promocyjne, które będą przepustką do dalszego kształcenia. Wyniki, jakie osiągnęliście zawdzięczacie przede wszystkim swojej wytrwałości i systematycznej pracy, ale również wiedzy i zaangażowaniu nauczycieli. Spędziliście w szkole może mało czasu – ze względu na pandemię, jednak mam nadzieję, że wynieśliście z niej nie tylko wiedzę, ale także wiele doświadczeń, wspomnień i wspaniałych chwil, które będą procentować w dalszej edukacji  i w dalszym życiu.

Nauczyciele i wychowawcy starali się wpajać zasady oraz prawdy, które niewątpliwie pomogą wam osiągnąć kolejne sukcesy w następnych klasach – na egzaminach końcowych (maturalnym, zawodowych).  To nauczyciele – jako pierwsi – wprowadzają Was w szkolne zwyczaje i obowiązki, a tym samym otwierają drogę do zdobywania wiedzy na poziomie szkoły średniej. Właśnie te pierwsze kroki są niezwykle ważne. Od nich bowiem w ogromnym stopniu zależy poziom przygotowania do zadań stojących przed Wami. Wyrazem największej wdzięczności za całoroczną pracę z młodzieżą i dla młodzieży dla wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji i obsługi niech będzie najprostsze słowo „dziękuję”.

Miłych i spokojnych wakacji, dużo odpoczynku, zwiedzenia ciekawych miejsc oraz spotkania wielu ciekawych ludzi. Do zobaczenia we wrześniu.

 

Halina Cygan

  Dyrektor

ZSzZ w Dynowie

 

 24 czerwca 2021r.

„ZASŁUŻONY DLA POWIATU RZESZOWSKIEGO”

 

 

24.06.2021 r. (czwartek) podczas XXXI Sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego przyznano medale "Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego" tym, którzy w znaczący sposób przyczyniają się na co dzień do rozwoju powiatu.

Jednym z odznaczonych był Stanisław Tymowicz – wieloletni nauczyciel i były Dyrektor – Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, a obecnie Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie. Drugą osobą z naszego środowiska był Ksiądz Prałat dr Stanisław Janusz od 26 lat proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dynowie i Dziekan Dekanatu Dynów. Uroczystość miała doniosły charakter, a odznaczenia wręczał Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Tomasz Wojton, z udziałem Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart. Ponieważ Dyrektor Stanisław Tymowicz nie mógł uczestniczyć w tej uroczystości, w Jego imieniu medal odebrała Pani Halina Cygan Dyrektor Zespołu Szkól Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, która to  w imieniu Dyrektora odczytała krótkie podziekowanie i wręczyła Panu Staroście album o patronie szkoły Kardynale Stefanie Wyszyńskim.

 

Pani Dyrektor również pogratulowała wyróżnienia i wręczyła kwiaty ks. Prałatowi Stanisławowi Januszowi, a po udzieleniu Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego absolutorium, w imieniu dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Rzeszowski na ręce Pana Starosty Józefa Jodłowskiego przekazała gratulacje, wręczyła kwiaty z życzeniami dalszej owocnej pracy.

 

…Medal „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego” jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania przez Radę Powiatu Rzeszowskiego. Jest przyznawany za wybitne zasługi dla Powiatu Rzeszowskiego i rozsławianie jego imienia w kraju oraz na świecie. To uhonorowanie ofiarnej służby i szczytnej działalności, która odegrała istotną rolę we wzrastaniu, jednoczeniu i umacnianiu powiatowej wspólnoty.

Rada Powiatu Rzeszowskiego honoruje w ten sposób pracę prowadzącą do rozwoju powiatu, a także inicjatywę, kreatywność i determinację w osiąganiu społecznie pożytecznych celów.

Jest to szczególna forma wyróżnienia, przyznawana osobom fizycznym, które w znaczący sposób przyczyniają się do gospodarczego, kulturowego oraz społecznego rozwoju powiatu rzeszowskiego./…/

 

 

 

 

 

 23 czerwca 2021r.

 23 czerwca 2021r.

 

ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK DLA KACPERKA – „NAKRĘĆ SIĘ I POMAGAJ Z UŚMIECHEM”

 

 Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie aktywnie uczestniczą w zbiórce plastikowych nakrętek na rzecz chorego Kacperka z sąsiedniej miejscowości. Dnia 23 czerwca 2021r. zostało przekazane na ten cel 12 olbrzymich worków nakrętek. Akcja ta posiada charakter charytatywno-ekologiczny, jej koordynatorem jest Pani Honorata Mikoś. Pomoc na rzecz chłopca jest niezbędna, gdyż ma padaczkę Westa, zespół Dandy-Walkera, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, wiotkość uogólnioną, wadę wzroku, niedoczynność tarczycy oraz stan po niedotlenieniu okołoporodowym. Nakrętki sprzedawane są firmie recyklingowej, która przerabia je na surowiec wtórny. W ten sposób zebrane odpady producent może przetworzyć na nowe zakrętki, opakowania, rury PCV czy obudowy komputerów. Uzyskane w ten sposób pieniądze przekazane zostają z kolei na leczenie chłopca, jego rehabilitację ruchową, masaże oraz pomoc specjalistów.

Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji pomożemy choć trochę w leczeniu Kacperka.

 

 

 

 22 czerwca 2021r.

Udział uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”

 

W kolejnym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczyła w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa” realizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w Rzeszowie. Dzięki koordynacji nauczycieli Pani Annie Kałmuckiej, Pani Renacie Łybackiej i Panu Wojciechowi Hamerli uczniowie realizowali  zadania projektu na zajęciach zdalnych.

Podczas realizacji głównego założenia mającego na celu młodzieży w wieku szkolnym uświadomić  poziom wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a także kształtowania świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy, popularyzowania zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, problematyki i  legalności zatrudnienia. Młodzież posiadała niezbędne minimum wiedzy aby rozpocząć pracę  sezonową  na wakacjach lub etatową po skończonej edukacji w technikum lub szkole branżowej.  

Podsumowaniem pracy  młodzieży są konkursy na szczeblu szkolnym i ogólnopolskim. Szkolny etap konkursu odbył się w naszej szkole 11 grudnia 2020r. który to wyłonił dwóch uczniów Marka Stanisławczyka z klasy 4TIKamila Brzozowskiego z klasy 2THLa, którzy to z kolei reprezentowali naszą szkołę dnia 29  kwietnia 2021r. w II etapie ogólnopolskim.   Uczniowie biorący udział w konkursie ogólnopolskim nabyli nową wiedzę i doświadczenia podczas zdalnej rywalizacji, a na ręce Dyrektora Szkoły Pani Haliny Cygan wpłynęły podziękowania, dyplomy za udział nauczycieli i uczniów w programie PIP oraz zaangażowanie w działalność prewencyjną pomimo wielu ograniczeń, obostrzeń związanych z pandemią COVID 19.

 

 21 czerwca 2021r.

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „40 rocznica powstania NSZZ Solidarność”.

 

Klaudia Dudek uczennica klasy 3THL (4 – letnie technikum w zawodzie technik logistyk ) Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, wzięła udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. „40 rocznica powstania NSZZ Solidarność”.

Celem konkursu jest popularyzowanie najnowszej historii Polski związanej z powstaniem NSZZ „Solidarność”, kształtowanie świadomej postawy patriotycznej i obywatelskiej motywującej do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym, prezentowanie treści historycznych w nowoczesnej formie oraz rozbudzanie postaw dociekliwości poznawczej. Organizatorem konkursu był Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Rzeszowie.

Uczennica pracę konkursową przygotowała pod opieką Pani Haliny Ryby.

 

 17 czerwca 2021r.

Wyjazd 2Tia do kina - nagroda dla klasy za zajęcie III miejsca w konkursie na najlepszą frekwencję w roku szkolnym 2019/2020.

 

W dniu 17 czerwca 2021r. uczniowie klasy 2Tia (5-letnie technikum w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie) wraz z opiekunami Panią Barbarą Ślemp i Panem Piotrem Marcinkiem udali się do „Multikina” w Galerii Millenium Hall w Rzeszowie na projekcję filmu pt. „Obecność 3”.

Film oparty jest na faktach autentycznych, dotyczących bezprecedensowego procesu, w którym po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych podejrzany o morderstwo broni się, twierdząc, że był opętany przez demona. To także opowieść o odwiecznej walce dobra ze złem i o potędze miłości, która jest w stanie pokonać nawet nieczyste moce.  Po seansie młodzież zrelaksowała się w strefie gastronomicznej, po czym zadowolona wróciła do domu.  Wyjazd 2Tia do kina był nagrodą dla klasy za zajęcie III miejsca w konkursie na najlepszą frekwencję w roku szkolnym 2019/2020. Ze względu na pandemię COVID 19 mógł on być zrealizowany dopiero teraz.

                                Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców przy Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie za ufundowanie biletów do kina.

 

 15 czerwca 2021r.

                                         Program edukacyjny "Znamię! Znam je?"

 

            W Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie realizowany jest programu edukacyjnego „Znamię! Znam je?”, któremu obok Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie patronuje Fundacja Gwiazda Nadziei z siedzibą w Katowicach.

Głównym celem programu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka poprzez:

·        przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka zachorowania na czerniaka,

·        uświadomienie zagrożeń oraz zasad profilaktyki,

·        uświadomienie wartości odpowiednich zachowań i postaw.

Program edukacyjny „Znamię! Znam je?” skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, rodziców oraz kadry pedagogicznej i stanowi próbę zmiany alarmujących statystyk poprzez popularyzację wiedzy na temat czerniaka.

W tym roku szkolnym w klasach pierwszych technikum: 1TI, 1THL i 1TPS w ramach programu przeprowadzone zostały lekcje ph.”Znamię! Znam je? Co każdy powinien wiedzieć na temat czerniaka?”. Uczniom została przedstawiona prezentacja oraz film edukacyjny, który miał na celu poznanie charakterystycznych cech czerniaka – ADCDE czerniaka oraz nabycie przez uczniów umiejętności rozpoznawania tego nowotworu skóry. Młodzieży przekazano również ulotki, dzięki którym informacje dotyczące profilaktyki czerniaka dotrą do ich rodzin.

 

Koordynatorem programu w naszej szkole jest Pani Honorata Mikoś.

 08 czerwca 2021r.

 

 KRWIODAWSTWO UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W DYNOWIE

 

W dniu 08.06.2021 r. grupa 15 uczniów z klas drugich i trzecich Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie pod opieką ks. Pawła Bara, p. Tomasza Jurasa i p. Piotra Marcinka, udała się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, aby podzielić się z potrzebującymi najcenniejszym darem jakim jest  dar krwi.

Bardzo cieszy fakt, że kolejna grupa uczniów naszej szkoły mogła zostać honorowymi dawcami krwi, ponieważ z pośród 18 uczestników wyjazdu 17 osób mogło oddać krew, co dało wynik 7,65 litrów. W podziękowaniu nasi krwiodawcy otrzymali pamiątkowe plecaczki z logo RCKiK w Rzeszowie i „słodkie upominki” w postaci czekolad, w celu zrównoważenia ubytku kalorii.

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które dzisiaj wzięły udział w naszej akcji. To bardzo budujące, że są w naszej społeczności szkolnej ludzie, którzy chcą czynić coś bezinteresownie dla drugiego człowieka – oddając swoją krew, ratują życie innym.

Bardzo dziękuję Pani Dyrektor Halinie Cygan za umożliwienie wyjazdu „naszej grupie” oraz Personelowi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Rzeszowa, za współpracę, miejmy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym będziemy nadal współpracować w tak szczytnych celach.

 Na zakończenie chciałbym podzielić się refleksją – zbliżają się wakacje, czas odpoczynku i relaksu. Postarajmy się przeżyć je tak, aby nikt z nas nie stał się potencjalnym biorcą krwi. A tym, którzy jeszcze się wahają, czy warto zostać honorowym dawcą krwi, życzę aby pozbyli się wątpliwości, bo nie ma nic cenniejszego na świecie ponad życie ludzkie.

Koordynator wyjazdu i honorowy dawca krwi

Piotr Marcinek

 01 czerwca 2021r.

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych.

 

W dniu 01 czerwca 2021r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się, zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,  uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych. Podczas uroczystości, osoby zasłużone dla oświaty oraz wyróżniające się wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniem obowiązków wynikających z pracy zawodowej otrzymały z rąk Wojewody Podkarpackiego, Pani Ewy Leniart – przyznane przez Prezydenta RPKrzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę.  

Wśród odznaczonych Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę znalazł się Pan Sławomir Litwin  - nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Tego samego dnia odbyło się wręczenie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Panią Małgorzatę Rauch  - przyznanych przez Ministra Edukacji Narodowej  - Medali Komisji Edukacji Narodowej. Tym razem wśród wyróżnionych znalazł się Pan Piotr Marcinek  - nauczyciel wychowania fizycznego oraz edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Wydarzenie było okazją do podziękowania podkarpackim  nauczycielom za codzienne zaangażowanie, oddaną pracę, aktywność w życiu społecznym, wytrwałość i nieoceniony wkład w proces kształcenia i wychowywania przyszłych pokoleń. Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart zwróciła uwagę na wyzwania dla procesu edukacji w czasie pandemii, na szczególną sytuację, w jakiej dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie musieli się odnaleźć, organizując na nowo szkolną rzeczywistość. – Dziękuję za to, że z takim wysiłkiem i zaangażowaniem podeszliście Państwo do tego szczególnego czasu i codziennych trudnych wyzwań. Wasz wkład w proces kształcenia i wychowywania przyszłych pokoleń jest nieoceniony. Życzę Państwu dużo siły i sukcesów, które będą źródłem radości i satysfakcji – powiedziała wojewoda. Dodała również, że na każdym etapie procesu edukacji nauczyciel jest przewodnikiem, który nie tylko przekazuje wiedzę i cenne umiejętności, inspiruje do odkrywania i rozwijają pasji oraz zainteresowań, ale także wychowuje oraz kształtuje w młodych ludziach serca i umysły, przygotowując ich do dalszej drogi życiowej.

Gratulacje oraz słowa podziękowania skierowała także do osób odznaczonych Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch.

 

Panu Sławomirowi Litwinowi i Panu Piotrowi Marcinkowi gratulujemy przyznanych wyróżnień.

 

MAJ 2021r.

 

04.05.2021r. - 28.05.2021r.  - praktyka zawodowa  2THLb

od 04.05.2021r.(wtorek) - część pisemna egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów

 

04.05.2021r. –  07.05.2021r.      - dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

13.05.2021r. (czwartek) - Konkurs „Omnibus”

do 14.05.2021r.(piątek) - wpisanie propozycji ocen końcowych w pozostałych klasach

17.05.2021r. -  21.06.2021r.     - składanie podań do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

do 17.05.2021r. (poniedziałek) - informacja rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi  na koniec roku  szkolnego

18.05.2021r. (wtorek) - podanie terminu egzaminów poprawkowych w sierpniu.

od 17.05 do 21.06.2021r. - podania do klas pierwszych  (podanie-wniosek do pobrania ..>>pdf    ~~ ..>>doc)

Od 31 maja 2021 wszystkie klasy wracają do nauki stacjonarnej.

Od 31.05.2021r.- stołówka czynna

 28 maja 2021r.

40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

28 maja przypada 40. rocznica śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego, nazywanego Prymasem Tysiąclecia. Prymas był wybitnym przywódcą duchowym,  mężem stanu, autorytetem moralnym, duchowym współtwórcą przemian społecznych, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce.

 

Stefan Wyszyński urodził się w 3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela nad Bugiem. 3 sierpnia 1924 roku został wyświęcony na kapłana w Seminarium Duchownego we Włocławku. Był profesorem prawa kanonicznego i socjologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, a podczas okupacji hitlerowskiej był kapelanem formacji Armii Krajowej i szpitala powstańczego w Laskach.

Po wojnie, po śmierci Prymasa Augusta Hlonda w 1948 r. został mianowany Arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim oraz Prymasem Polski. We wrześniu 1953 r., po publicznym ujawnieniu przez Prymasa treści listu, Stefan Wyszyński został aresztowany i do 1956 r. przebywał w różnych miejscach internowania, w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku i Komańczy.

Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Jego ciało zostało pochowane w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela, w krypcie biskupów warszawskich. Od 1 czerwca 1987 r. Prymas Wyszyński spoczywa w specjalnie dla niego wzniesionej kaplicy.

10 listopada 2001r . Zespołowi Szkół Zawodowych w Dynowie nadano imię - Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

 26 maja 2021r.

 

Projekt pt. „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy”

 

 Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt. „Droga do sukcesu.

Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy”, złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00.IP.01-18-033/20 RPO WP na lata 2014-2020.  

Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Numer wniosku: RPPK.09.04.00-18-0009/20.

 

1. Beneficjent projektu: Powiat Rzeszowski  -  2. Czas  trwania projekt: 01.06.2021r. do 30.09.2023r.  -  3. Wartość projektu: 627,354,00 zł.

4. Główne zadania jakie będą realizowane w projekcie „DROGA DO SUKCESU. SZKOŁY POWIATU RZESZOWSKIEGO BLIŻEJ RYNKU PRACY”, dla uczniów 4 – letniego i 5 –
   letniego technikum
oraz branżowej szkoły I stopnia: •  kurs obsługi wózków widłowych, • kurs spawania metodą TIG, • kurs kas fiskalnych, • kurs

   programowania obrabiarek CNC, • staże uczniowskie w zakładach pracy.

 

5. Cele i rezultaty projektu:

a) dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie zdobędą: • nowe kwalifikacje zawodowe, •  pogłębią swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, przez udział w

    stażach i praktykach w zakładach pracy gdzie nabiorą doświadczenia zawodowego, co spowoduje że staną się bardziej konkurencyjni i atrakcyjni dla pracodawców na

    rynku pracy, łatwiej znajdą zatrudnienie, lub założą własną działalność gospodarczą,

b) szkoła podniesie jakość procesu dydaktycznego, dzięki: •  podwyższeniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli, poprzez doskonalące kursy zawodowe, nawiązaniem

    współpracy ze szkołami wyższymi i pracodawcami na rynku lokalnym. Wykorzystując nowoczesne pomoce dydaktyczne w procesie kształcenia zmobilizuje się uczniów

    do systematycznej nauki, lepszych wyników egz. zawodowych, rozwinie ich zainteresowania i pasje zawodowe.

c) zaplanowane działania zwiększą: • jakość zasobów ludzkich, • rozszerzą wachlarz możliwości zatrudnienia, • mobilność zawodową pozwalająca sprostać wymogom

    stawianych w krajach UE.

 Projekt został tak zaplanowany aby unowocześnił, zmodyfikował kształcenie zawodowe i przyczynił się do wzrostu zatrudnienia absolwentów szkoły.

 

 26 maja 2021r.

 

 

 16 maja 2021r.

Wytyczne  MEiN,  MZ iGIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych  (aktualizacja 17.05.2021 r.)

 

Organizacja zajęć w szkole

 Dystans        - minimalna  odległość  pomiędzy  osobami: 1,5 metra.

Dezynfekcja -  przed i po zajęciach mycie powierzchni  detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Higiena        -  częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie  dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka      - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu  pomiędzy grupami.

Wietrzenie   - przed, po i w  trakcie zajęć oraz  przerw, a także  w dni wolne od zajęć.            

                                                          czytaj pełny tekst ..>> pdf

 

 13 maja 2021r.

 

XII edycja konkursu interdyscyplinarnego język angielski i matematyka "Omnibus 2021 " w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

W dniu 13.05.2021r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie byli organizatorami XII edycji konkursu interdyscyplinarnego „OMNIBUS” pod patronatem Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego dla uczniów szkół podstawowych Pogórza Przemysko – Dynowskiego w kategorii język angielski i matematyka. Konkurs miał w tym roku specjalną formę, ponieważ odbył się online, za pośrednictwem serwisu testportal.

 Uczestnicy reprezentowali powiaty: brzozowski, przeworski, przemyski i rzeszowski. Celem konkursu była: popularyzacja wiedzy z zakresu matematyki i języka angielskiego, kształcenie praktycznych umiejętności uczniów, rozwój umiejętności matematycznych i językowych oraz popularyzacja czytelnictwa w języku obcym. Wzięło w nim udział 16 szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Babicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bachórcu, Szkoła Podstawowa w Birczy, Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Walk Chłopskich w Harcie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętej Królowej Jadwigi w Izdebkach, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lecce, Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu, Zespół Szkół w Niebocku, Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, Szkoła Podstawowa w Pawłokomie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dubieckim, Szkoła Podstawowa w Ulanicy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żohatynie. W konkursie rywalizowało 105 uczniów z 16 szkół przygotowanych przez 30 nauczycieli. Komisja konkursowa, w skład której weszli: Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan oraz nauczyciele matematyki i języka angielskiego z naszej szkoły, dokonała oceny prac, a wyniki przedstawiają się następująco:

 

KATEGORIA MATEMATYKA:

I miejsce  - Agnieszka Pawełek - Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu

II miejsce  -Karolina Turczyk - Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Lecce

III miejsce -Bartłomiej Sieńko - Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dubieckim 

 

Wyróżnienie: Krzysztof Kubicki  - Szkoła Podstawowa w Birczy, Martyna Pasierb - Szkoła Podstawowa im. Kard.  Stefana Wyszyńskiego w Lecce,  Zofia Homa – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie, Wiktoria Chrapek - Szkoła Podstawowa w Pawłokomie, Katarzyna Gaweł - Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu, Zuzanna Tarnawska – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie, Oliwia Szmulik – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim.

 

KATEGORIA JĘZYK ANGIELSKI

I miejsce - Martyna Stankiewicz - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

II miejsce - Amelia Tybor - Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni

III miejsce - Hanna Marszałek - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

 

Wyróżnienia: Martyna Pasierb - Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Lecce, Zuzanna Adamska - Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni, Arkadiusz Ilasz- Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu, Julia Niedzielska - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie, Sebastian Błoński - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie, Julia Stabryła – Zespół Szkół w Niebocku, Sandra Wanic – Zespół Szkół w Niebocku.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom, egzemplarz gazetki szkolnej „Elemencik”, a szkoły i opiekunowie podziękowania. Natomiast zwycięzcom poszczególnych kategorii konkursowych zostaną przekazane przepiękne nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Dyrekcję szkoły oraz nauczycieli szkoły.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy! Uczniom oraz ich opiekunom gratulujemy i zapraszamy za rok na XIII edycję konkursu!

 

 11 maja 2021r.

 

Zajęcia szkolne w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w systemie hybrydowym.

 Od 17 maja 2021r. do 21 maja 2021 klasy:

- 1a - 1THL -1TPS  - 1TI - 2a  - 2THLa  - 2TPSa - 2TIa

Uczą się stacjonarnie w szkole, pozostałe klasy uczą się zdalnie.

 Od 24 maja 2021r. do 28 maja 2021r.  klasy:

- 2b  - 2TPSb  - 2TIb - 3TI - 3a  - 3TPS  - 3THL            

Uczą się stacjonarnie w szkole, pozostałe klasy uczą się zdalnie.

Zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych w tym okresie odbywają się stacjonarnie według podziału godzin.

 

Od 31 maja 2021 wszystkie klasy wracają do nauki stacjonarnej.

 

 09 maja 2021r.

 

 

Barański Ryszard (ur.1934r.)

Prace zawodową podjął w roku 1953 w Państwowej Kopyciarni w Dynowie, później pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego PBRol w Brzozowie, a od 1974r. w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie (odpowiednio - ZSZ w Dynowie, Przedsiębiorstwo Robot Inżynieryjno-Technicznych HYDROINŻ w Rzeszowie, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego WSK-PZL Rzeszów, Zakłady Rolno-Przemysłowe IGLOOPOL - FERMSTAL w Dynowie). W roku 1994, przeszedł na nauczycielską emeryturę.

        Ryszard Barański był instruktorem – nauczycielem praktycznej nauki zawodu branży samochodowej, spokojny, opanowany nauczyciel. Swoją wiedzę zawodową przekazał wielu pokoleniom uczniów, a także kulturą życia osobistego dawał przykład  dobrego nauczyciela, kolegi i pracownika.

Przepracował społecznie wiele godzin, podczas budowy sali gimnastycznej, adaptacji internatu na klasy lekcyjne, budowie nowej szkoły,  warsztatów szkolnych czy Stacji Kontroli Pojazdów. Był serdecznym  i życzliwym kolegą - współpracownikiem.  Odpoczywaj w pokoju!

                                       ..Niech aniołowie zawiodą Cię do raju..

 Obecny i były dyrektor ZSZ w Dynowie

Halina Cygan

Stanisław Tymowicz

 02 maja 2021r.

 

 

 

„Dniu Trzeci Maja, dniu nam święty, 

hołd ci należy nieść,

choć dziś narodu

cel wytknięty, pamięci twojej cześć!

 

W sercach ci trzeba wznieść ołtarze

za jasny wspomnień kwiat,

który rokrocznie niesiesz, w darze

z minionych dawno lat…”

 

 

Zbliża się 230 rocznica uchwalenia przez Sejm Czteroletni ustawy rządowej zwanej Konstytucją 3 Maja.

W tym roku w sposób szczególny odtwarzamy i przeżywamy brzemienne dla przyszłości Polski chwile, gdy obóz patriotów polskich wyrwał naród z zaklętego kręgu niemocy, rozkładu i zgorszenia. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej oddając hołd jej twórcom ustanowił rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.

W tym roku szkolnym ze względu na trwającą pandemię nie spotkamy się na uroczystej akademii w szkole, jednak pamięć o Konstytucji 3 Maja jesteśmy winni naszym przodkom - wielkim patriotom. Realizujemy bowiem ich testament patriotyczny - przekazania wielkich wartości demokracji - wobec współczesnych pokoleń.

 

Przypomnijmy sobie okoliczności, w jakich powstała w 1791 roku Konstytucja 3 Maja./.../    czytaj więcej ..>> pdf

 

KWIECIEŃ 2021r.

   01.03.2021 - ZDALNE NAUCZANIE (konsultacje maturalne, zajęcia prakt., konkurs....wg planu)

                           01.04  - 06.04.2021r.     - wiosenna przerwa świąteczna

 

15.04.2021r.czwartek   - XXI Wojewódzki Konkurs Podkarpacka Tęcza.

20.04.2021r.wtorek      - RP omówienie wyników nauczania i zachowania za połowę II semestru.

22.04.2021r. czwartek  - spotkanie z rodzicami wg oddzielnego harmonogramu.

23.04.2021r.piątek       - zakończenie klasyfikacji w klasach maturalnych.

23.04.2021r.piątek  - informacja do rodziców o ocenach na koniec r.szk 2020/2021 – pozostałe klasy

26.04.2021r.poniedziałek         - RP zatwierdzenie wyników klasyfikacji w klasach maturalnych.

29.04.2021r.czwartek   - spotkanie z uczniami klas maturalnych.

30.04.2021r.piątek - zakończenie nauki w klasach maturalnych i rozdanie świadectw ukończenia szkoły

 

 30 kwietnia 2021r.

                       Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów kas maturalnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

    

 W dniu 30 kwietnia 2021r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (szkoły prowadzonej przez Powiat Rzeszowski) odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów klas maturalnych (4TI – wych. Pani Renata Mazur, 4TPS – wych. Pan Piotr Marcinek, 4TL – wych. Pani Renata Łybacka). Uroczystość rozpoczęli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, następnie Pani Dyrektor Halina Cygan w swoim wystąpieniu przedstawiła najważniejsze sukcesy szkoły, podsumowała działalność dydaktyczno –opiekuńczo –wychowawczą szkoły, podziękowała Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Niepedagogicznym za trud oraz Rodzicom za pracę na rzecz szkoły. Słowa podziękowania za całoroczne prowadzenie szkoły, okazane wsparcie i zrozumienie zostały skierowane także do Organu Prowadzącego Szkołę – Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskimi, Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem oraz Rady Powiatu Rzeszowskiego. /.../  czytaj więcej ..>> pdf

 

 30 kwietnia 2021r.

OGÓNOPOLSKI KONKURS ,,POLSKIE SERCE PĘKŁO. KATYŃ 1940’’

 

W marcu bieżącego roku reprezentanci naszej szkoły: Aleksandra Gierula (1THL), Oliwia Tworzydło (1THL), Weronika Zielińska (1THL), Łukasz Makarski (1TI), Karol Sarnicki (1TI), Natalia Zańko (1TI), Martyna Potoczna (2TIa), Dominik Żółty (2TIa), Mateusz Ciećko (2TIa) oraz Aleksandra Socha (3THL), wzięli udział w konkursie literacko – plastycznym ,,Polskie serce pękło. Katyń 1940’’, mającym na celu upamiętnienie ofiar Zbrodni Katyńskiej. Konkurs zorganizowany został pod patronatem i z inicjatywy Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek, od której uczestnicy konkursu otrzymali list gratulacyjny przypominający o tym, jak ważna jest pamięć o ofiarach mordu katyńskiego oraz walka o prawdę historyczną. Uczniowie startowali w trzech kategoriach: tekst piosenki, praca plastyczna oraz literacka (wypracowanie). Opiekunem konkursu była Pani Izabela Jach.

Dziękujemy uczestnikom za udział w konkursie oraz udowodnienie, że młodemu pokoleniu nie jest obojętna historia naszego narodu. Gratulacje!!!

 

 

 29 kwietnia 2021r.

Człowiek rozwija się i doskonali nie przez

                     unikanie obowiązków, lecz przez ich wypełnianie”

                                                                                                                      Kard. Stefan Wyszyński

                                                                   

                                    Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Szkoły

     Szanowni Rodzice

                                                   Szanowni Uczniowie Klas Maturalnych

 

               Rok szkolny 2020/2021 dla Uczniów Klas Maturalnych dobiegł końca w związku z tym, Szanownym Nauczycielom, Rodzicom, Pracownikom Szkoły dziękuję za twórcze działania, rzetelną oraz sumienną pracę, dzięki którym uczniowie, nie tylko zdobyli wiedzę, ale aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym, artystycznym i sportowym. Państwa codzienna, ciężka praca, kreowała w uczniach, m.in. takie wartości jak społeczne zaangażowanie, odpowiedzialność.

Dziękuję Państwu za ogromny trud wychowania młodego pokolenia i przygotowanie do wyzwań  jakie stawia przed młodymi ludźmi współczesny świat. Szczególne wyrazy uznania i wdzięczności kieruję do Was Drodzy Uczniowie Klas Maturalnych oraz mam nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności będą gwarantem powodzenia w życiu.

          Życząc wielu ambitnych celów oraz satysfakcji z ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pozostaję z wyrazami szacunku i  poważania

                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                          Halina Cygan

                                                                                                                                                    Dyrektor  Zespołu Szkół Zawodowych

                                                                                                                            im. Kard. Stefana Wyszyńskiego                                                                                                                                                  w Dynowie

 

Dynów, 30 kwietnia 2021r.

 

 29 kwietnia 2021r.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY ,,KRĄG’’

 

     W marcu bieżącego roku reprezentanci naszej szkoły wzięli udział w VIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego ,,Krąg’’, którego celem było upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze naszej ojczyzny. W obecnej edycji uczestnicy zmierzyli się z testem wiedzy na temat wojny polsko – bolszewickiej w XX w. Temat nie był wybrany przypadkowo: w sierpniu 2020 r. obchodziliśmy 100. rocznicę bitwy warszawskiej, zaś w marcu 2021 r. minęło 100 lat od podpisania traktatu ryskiego, kończącego wojnę polsko – bolszewicką. Konkurs odbył się zdalnie, w kwietniu nastąpiło jego rozstrzygnięcie. Marek Stanisławczyk (4TI) otrzymał dyplom wyróżnienia za bardzo dobry wynik, Piotr Zawadzki (3TPS) zdobył dyplom wyróżnienia, Paweł Pyś (4TI) otrzymał dyplom uznania. Opiekunem uczniów była Pani Izabela Jach. Gratulujemy uczniom i życzymy dalszego rozwijania swojej wiedzy i zainteresowań.  

 

 27 kwietnia 2021r.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY „ALCHEMIK”

 

W trakcie nauki zdalnej uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie przy współpracy merytorycznej z tak renomowanymi i prestiżowymi uczelniami wyższymi jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytet Warszawski.

Ze względu na stan epidemiczny w kraju konkurs odbył się online. Głównym celem konkursu było utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla człowieka oraz aktywizacja miłośników chemii, poprzez dalsze rozwijanie ich umiejętności. Konkurs w kategorii wiekowej „Żak” przeznaczony był dla chętnych uczniów szkół średnich. W naszej szkole w konkursie wzięli udział uczniowie klasy 3TI: Wojciech Piątek – uzyskał dyplom Au za bardzo dobry wynik oraz Jakub Grab  zdobył Dyplom Cu. Nazwy dyplomów to symbole pierwiastków chemicznych: Au - złoto, zaś Cu – miedź. Opiekunem uczniów była Pani Honorata Mikoś.

Uczniom gratulujemy zaangażowania w poszerzaniu wiedzy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

 26 kwietnia 2021r.

 

 25 kwietnia 2021r.

 

 22 kwietnia 2021r.

Udział uczniów szkoły w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”.

 

 

W dniu 22 kwietnia 2021 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbył się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny", którego organizatorem było jak co roku Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauki Matematycznej z Torunia.

Głównym celem konkursu jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół wszystkich typów „Kangur” w niezawodny sposób integruje młodzież całego świata, bowiem w tym samym dniu uczniowie wielu krajów rozwiązują te same zadania, a laureaci mają możliwość uczestniczenia w zagranicznych wycieczkach i międzynarodowych obozach naukowo - rekreacyjnych. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu konkursowego zawierającego 30 pytań o różnym stopniu trudności.

Do konkursu przystąpili uczniowie w kategorii „Junior” - z klasy 1THL: Aleksandra Gierula i Weronika Zielińska, z klasy 1TPS: Kacper Kustra, Filip Ślimak, Kacper Zimny, z klasy 2TIa: Natalia Gierlach, Martyna Potoczna, Jakub Chromiak, Mateusz Ciećko. Natomiast w kategorii „Student” wzięli udział uczniowie – z klasy 2TIb: Paweł Bielec, Karol Gergont, Przemysław Potoczny, z klasy 2THLb Kacper Kurasz oraz tegoroczny maturzysta z klasy 4TI Mateusz Gergont. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział. Wyniki konkursu poznamy w późniejszym terminie.

Opiekunami uczniów byli: Pani Natalia Chyłek, Pani Renata Mazur, Pani Barbara Ślemp oraz Pan Piotr Zdeb.

 

 

                                               Podziękowanie od Starosty Rzeszowskiego.

 

Szanowna Pani

Halina Cygan

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

 

XXI Wojewódzki Konkurs Podkarpackiej Tęczy pod hasłem „NieZapomniane Podkarpacie” jest doskonałą okazją dla uczniów do sprawdzenia oraz rozwijania swoich zdolności i wiedzy. Kolejna edycja tych rywalizacji dowodzi, że idea konkursu była właściwym wyborem i trafiła na podatny grunt. Dlatego mam nadzieję, że to przedsięwzięcie będziecie Państwo kontynuować przez wiele kolejnych lat./..../

   <<..zobacz pełny tekst

 

 16 kwietnia 2021r.

I edycja programu Złote Szkoły NBP – kolejne spotkanie z ekspertem

 

           W dniu 16 kwietnia 2021r. odbyło się dla chętnych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie kolejne spotkanie z ekspertem w ramach I edycji programu „Złote Szkoły NBP”.

           Spotkanie otworzyła Pani Dyrektor Halina Cygan, która powitała uczestników i zaproszonego gościa, absolwenta naszej szkoły.

           Prowadzącym był Pan Jan Kądziołka zajmujący stanowisko Kierownika Biura Handlowego i Zastępcy Dyrektora ds. Handlowych w Przedsiębiorstwie Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo SA” w Rzeszowie.  W ramach spotkania przedstawił on historię powstania i rozwoju firmy. Ponadto omówił zakres jej działalności, a w szczególności skupił się na inwestycjach w rozwój infrastruktury lokalnej.

           Zajęcia przebiegały w miłej, spokojnej atmosferze i cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.  Na koniec spotkania młodzież otrzymała upominki.

 

 16 kwietnia 2021r.

VI Wojewódzki Konkurs Wiedzy Logistycznej 2021

 

16 kwietnia 2021r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbył się szkolny etap VI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Logistycznej organizowanego przez Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie.

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Logistycznej jest międzyszkolnym przedsięwzięciem, którego zadaniem jest:

• wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów,

• zdobycie doświadczenia przydatnego podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk i technik spedytor,

• promocja kształcenia na kierunkach logistycznych i spedycyjnych,

• pobudzenie zainteresowania tematyką logistyczną i spedycyjną,

• wymiana doświadczeń zawodowych,

• współpraca między podmiotami kształcącymi w/w zawodach.

Do konkursu przystąpili uczniowie z klasy 2THLa, 2THLb oraz 3THL. Ich zadanie polegało na rozwiązaniu online testu wiedzy składającego się z 25 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności. Wyniki rywalizacji poznamy w późniejszym terminie.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały Pani Renata Łybacka, Pani Anna Kałamucka oraz Pani Agnieszka Smaroń.

 

 16 kwietnia 2021r.

Wyniki XXI edycji Wojewódzkiego Konkursu PODKARPACKA TĘCZA pod hasłem „NieZapomniane Podkarpacie"

                                        Motto:

Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie” .

(Kard. Stefan Wyszyński)

Kategoria informatyczno - krajoznawcza

W kwietniu 2021r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był organizatorem XXI edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „NieZapomniane Podkarpacie”. /...?

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: plastycznej, fotograficznej i informatyczno - krajoznawcza oraz w dwóch grupach wiekowych (szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa).

W dniu 16 kwietnia 2021r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyły się obrady jury, oceniającego prace w kategorii informatyczno - krajoznawczej. Warunkiem udziału w kategorii informatyczno - krajoznawczej  było przygotowanie wirtualnego przewodnika nawiązujący do tematu: „NieZapomniane Podkarpacie”. Przewodnik miał zawierać przegląd atrakcji turystycznych regionu, informacje o obiektach, miejscach, szlaki turystyczne, ciekawostki itp. Praca mogła być prezentacją (np. PowerPoint itp. - do 10 slajdów) lub filmem wykonanym w dowolnym edytorze wideo z rozszerzeniem *mp4 (np. HitFilm, DaVinci, Vegas Pro  itp. - czas trwania do 8 minut). Prace konkursowe (41) oceniali jurorzy w następującym składzie:

Pani Małgorzata Kaczorowska - specjalista ds. stanu posiadania i edukacji leśnej w Nadleśnictwie Dynów, Pan Adam Kus – Kierownik Działu Multimedialnych technik upowszechniania kultury Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Pan Jan Kądziołka Kierownik Biura Handlowego, Z-ca Dyrektora ds. Handlowych Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA w Rzeszowie. /.../  czytaj więcej ..>> pdf

 

 16 kwietnia 2021r.

 

 16 kwietnia 2021r.

Debata uczniowska  - „Czy warto inwestować w ubezpieczenia?”w ramach programu „Złote Szkoły NBP” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

           W dniu 16 kwietnia 2021 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się debata na temat "Czy warto inwestować w ubezpieczenia?". Debata była częścią realizacji programu „Złote Szkoły NBP”. W debacie uczestniczyli uczniowie klas pierwszych i drugich w zawodzie technik logistyk i technik handlowiec w obecności nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i publiczności składającej się z uczniów innych klas.

           Spotkanie prowadziła Pani Karolina Prokop – nauczycielka języka angielskiego w naszej szkole, która w swojej karierze zawodowej pracowała na stanowisku specjalisty ds. wsparcia sprzedaży w firmie ubezpieczeniowej AVIVA TUZ. Na początku przedstawiła krótki wykład wprowadzający do tematu ubezpieczeń. W wystąpieniu zaznaczyła, że znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ubezpieczeń jest niezbędna i potrzebna w dorosłym życiu każdego człowieka. Krótko wyjaśniła czym są ubezpieczenia i przedstawiła ich podział oraz charakterystykę. Omówiła ich rolę i zasady funkcjonujące w polskim systemie ubezpieczeń.

           W kolejnym etapie debaty Pani Karolina odpowiadała na pytania zadawane przez młodzież. Pytania dotyczyły m.in. następujących kwestii: czym są ubezpieczenia i czy każdy może się ubezpieczyć, czy ubezpieczenia są drogie i czy można na nich zarobić, dlaczego ubezpieczenia mają inne ceny u różnych ubezpieczycieli i czy Polacy chętnie się ubezpieczają?.  Rezultatem debaty było stworzenie przez uczniów mapy pojęciowej "Pojęcie, motywy i rodzaje ubezpieczeń". Za jej pomocą uczniowie zdefiniowali pojęcie ubezpieczeń i pokazali, dlaczego warto się ubezpieczać oraz jakie elementy wpływają na wysokość składki ubezpieczeniowej. Uczniowie pracowali wspólnie w grupie co dodatkowo przełożyło się na ich efekty pracy.

     Dzięki debacie uczniowie nabyli umiejętności poprawnego formułowania swoich myśli oraz szybkiego przetwarzania zdobytych informacji. Ponadto była to okazja, aby pokazać uczniom jak radzić sobie ze stresem podczas publicznych wystąpień i jak zadawać mądre pytania. Oprócz tego nabyli doświadczenie z zakresu pracy w grupie i była to również dla nich świetna szkoła organizatorska.  Debatę przygotowały Pani Agnieszka Smaroń, Pani Anna Kałamucka i Pani Renata Łybacka.

 

   15 kwietnia 2021r.

Wyniki XXI edycji Wojewódzkiego Konkursu PODKARPACKA TĘCZA pod hasłem „NieZapomniane Podkarpacie"

                                                                                                                                                                                                                                           Motto:

Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie” .

(Kard. Stefan Wyszyński)

Kategoria plastyczna

W kwietniu 2021r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był organizatorem XXI edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „NieZapomniane Podkarpacie”. /.../ Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: plastycznej, fotograficznej i informatyczno - krajoznawcza oraz w dwóch grupach wiekowych (szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa).

W dniu 15 kwietnia 2021r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyły się obrady jury, oceniającego prace w kategorii plastycznej. Warunkiem udziału w kategorii plastycznej było samodzielne przygotowanie plakatu, który będzie reklamował, promował Podkarpacie. Miały cechować go umowność znaków i zapisów, skojarzenia graficzne, symboliczne, czytelny przekaz, wyrazistość, intensywność kolorów itp. Każdy uczestnik mógł przygotować 1 pracę w postacie jednostronnego plakatu w formacie A3 dowolną techniką plastyczną ( np. malarstwo, rysunek, collage, grafika, techniki mieszane itp.).

Prace konkursowe (178 – rekordowa liczba) oceniali jurorzy w następującym składzie:  Pani Katarzyna Płodzień – Błażej ze Starostwa Powiatowego w Rzeszowie,  Pani Jolanta Pyś – Miklasz i Pan Janusz Miklasz – właściciele „Galerii na Zabramie” w Dynowie oraz Pani Karolina Kwiatkowska  z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. /.../  czytaj więcej ..>> pdf

 

 14 kwietnia 2021r.

Wyniki XXI edycji Wojewódzkiego Konkursu PODKARPACKA TĘCZA pod hasłem „NieZapomniane Podkarpacie"

                                                                                                                                                                                                                                           Motto:

Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie” .

(Kard. Stefan Wyszyński)

Kategoria fotograficzna

 W kwietniu 2021r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był organizatorem XXI edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „NieZapomniane Podkarpacie”./..../

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: plastycznej, fotograficznej i informatyczno - krajoznawcza oraz w dwóch grupach wiekowych (szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa). W dniu 14 kwietnia 2021r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyły się obrady jury, oceniającego prace w kategorii fotograficznej. Warunkiem udziału w kategorii fotograficznej  było przygotowanie 1 zdjęcia (barwne lub czarno – białe), które tematycznie nawiązywało do hasła: „Zapomniane Podkarpacie”.  Zdjęcie mogło przedstawiać ciekawych ludzi i ich pasje, dawne zawody, czynności gospodarskie i zajęcia domowe, obrzędy i zwyczaje ludowe, uroczystości związane z rokiem liturgicznym i inne które według autora odchodzą w zapomnienie i warto je uwiecznić w kadrze. /.../                                         czytaj więcej ..>> pdf

 

 11 kwietnia 2021r.

 

 

OGŁASZAMY DODATKOWY NABÓR DO WYJAZDU NR 1

 

Dnia 12.04.2021 roku Rozpoczynamy Dodatkową Rekrutację do pierwszego wyjazdu na 4 tygodniowe staże zawodowe 02.08.2021r. – 27.08.2021r.do Hiszpanii (Malaga) dla klas II Technikum (2TIb, 2TPSb, 2THLb) i dla klas III Technikum  (3THL, 3TI, 3TPS)  w ramach projektu: „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH” NR: (2020-1-PL01-KA102-078467)
PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM REKRUTACJI, KTÓRY JEST PONIŻEJ ORAZ NA FB
TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 24.04.2021 ROKU.CAŁĄ DOKUMENTACJĘ NALEŻY PRZEKAZAĆ DO BIURA PROJEKTU W SEKRETARIACIE SZKOŁY CODZIENNIE OD8.00 DO 15.00

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ PROSIMY KIEROWAĆ SIĘ DO SZKOLNEGO KOORDYNATORA PROJEKTU,PANA MARCINA KAŁAMUCKIEGO

 

- Regulamin Rekrutacji   - załącznik nr 7 - Dynów …>>pdf

- Formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji - Dynów …>>pdf

- Zgoda rodziców i oświadczenie  zdrowotne - Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji - Dynów …>>pdf

- Oświadczenie  zdrowotne  dla pełnoletnich    - Załącznik nr 2a do Regulaminu Rekrutacji - Dynów …>>pdf

 

 

 

 

MARZEC 2021r.

01.03.2021 - ZDALNE NAUCZANIE (konsultacje maturalne, zajęcia praktyczne, konkurs....wg planu)

                           01.03.2021r. - 26.03.2021r.   - praktyka zawodowa – kl. 2TPSb, 3THL

 

 01.03.2021r.(poniedziałek) - próbny egzamin maturalny z języka polskiego - 4TI, 4TL, 4TPS.

 04.03.2021r.(czwartek)      - próbny egzamin maturalny z matematyki - 4TI, 4TL, 4TPS.

 05.03.2021r.(piątek)          - próbny egzamin maturalny z języka angielskiego - 4TI, 4TL, 4TPS.

 08.03.2021r.(poniedziałek) - próbny egzamin maturalny z języka niemieckiego - 4TI, 4TL, 4TPS.

 16.03.2021r.(wtorek) - posiedzenie RP - omówieniu wyników nauczania i zachowania za połowę II semestru w kl. V i egzaminów próbnych  w kl. maturalnych

 do 23.03.2021r.     - propozycje ocen rocznych w klasach maturalnych i  informacja do rodziców o zagrożeniach  na koniec roku szkolnego 2020/2021 -  klasy  maturalne.

 23.03.2021r.wtorek  - spotkanie z rodzicami (klasy maturalne) wg oddzielnego harmonogramu. 

 

 31 marca 2021r.

XII edycja KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO z matematyki i języka angielskiego „OMNIBUS 2021”

pod patronatem Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego

  

 Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie zaprasza uczniów szkół podstawowych Pogórza Przemysko – Dynowskiego do udziału w konkursie interdyscyplinarnym z matematyki i języka angielskiego „OMNIBUS 2021”.

Konkurs odbędzie się 13 maja 2021r. , a termin nadsyłania zgłoszeń upływa 07 maja 2021r.

 

Regulamin konkursu interdyscyplinarnego - matematyka i język angielski- „OMNIBUS 2021 >>..pdf

Karta zgłoszenia udziału w konkursie - „OMNIBUS 2021 >>..pdf

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w konkursie >>..pdf

Oświadczenie nauczyciela/ opiekuna  >>..pdf

  OMNIBUS 2021 LEKTURA CALL OF THE WILD  >>..pdf

 

 31 marca 2021r.

 „Szkolny Konkurs Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem „Świat finansów”

 

W dniu 29 marca 2021 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbył się on-line „Szkolny Konkurs Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem – Świat finansów” organizowany w ramach programu „Złote szkoły NBP”. Głównym celem konkursu było rozwijanie wśród uczniów zainteresowania tematyką ekonomiczną oraz pogłębianie wiedzy z zakresu finansów. Zadaniem konkursowym dla uczestników było udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące oszczędzania i inwestowania. Do konkursu przystąpili uczniowie z klas: 1THL – technik logistyk/handlowiec, 2THLa – technik logistyk/handlowiec oraz 4TL – technik logistyk .

Szczególną wiedzą wykazali się uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów uzyskując następujące miejsca: I miejsce - Klaudia Początko z klasy 2THLa, II miejsce - Aleksandra Gierula z klasy 1THL, III miejsce - Julia Gierula z klasy 4TL. Dodatkowo zostały przyznane wyróżnienia, które otrzymali: Sandra Martowicz i Piotr Wasieńko z klasy 2THLa. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział a finalistom i wyróżnionym gratulujemy.

Opiekunami uczestników i organizatorami konkursu byli: Pani Agnieszka Smaroń, Pani Renata Łybacka oraz Pani Anna Kałamucka.

 

 31 marca 2021r.

Wielkanocne życzenia od Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

 

 30 marca 2021r.

I edycja programu Złote szkoły NBP – lekcje z ekonomią w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

            W ostatnim czasie uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w lekcjach on-line o tematyce ekonomicznej realizowanych w ramach programu „Złote szkoły NBP – lekcje z ekonomią”. Młodzież z klas 1THL i 2THLa wzięła udział w zajęciach dotyczących możliwości inwestowania i lokowania pieniędzy, których celem było pogłębienie wiedzy na temat podstawowych zagadnień ekonomicznych. /…./

           Dla chętnych uczniów w dniu 29 marca 2021 roku został zorganizowany szkolny konkurs wiedzy ekonomicznej pod hasłem „Świat finansów”, w którym młodzież rywalizowała ze sobą sprawdzając dotychczasową wiedzę nabytą podczas zadań realizowanych w ramach programu Złote Szkoły NBP

https://drive.google.com/drive/folders/1DyH_RO83Q2CgTz2EPdkOLnNXbMFyfsf?usp=sharing

           Największą wiedzą podczas konkursu wykazali się uczniowie, którzy zdobyli następujące miejsca:

I miejsce         Klaudia Początko    - 2THLa

II miejsce         Aleksandra Gierula - 1THL

III miejsce        Julia Gierula          - 4TL

Wyróżnieni w konkursie:

Sandra Martowicz    - 2THLa

Piotr Wasieńko         - 2THLa  /…/

 Opiekunami uczniów były: Pani Agnieszka Smaroń, Pani Anna Kałamucka i Pani Renata Łybacka.    ..czytaj więcej ..>>pdf

 

 

 23 marca 2021r.

Wyróżnienie w Wojewódzkim Turnieju Poezji i Prozy „ZAWSZE WIERNI” dla ucznia Zespołu Szkół Zawodowych

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

 Dobiegła końca VI edycja (zdalna) Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy „ZAWSZE WIERNI” dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych organizowana przez Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach i Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Sędziszowie Małopolskim.

   W tym roku młodzi recytatorzy stanęli przed kamerami i nagrali recytacje tekstów polskich autorów. Po przejściu eliminacji powiatowych 27 recytacji otrzymało nominacje do finału. Przesłuchania nagrań odbyły się 17 marca 2021 roku bez udziału publiczności. W bieżącym roku zainteresowanie zmaganiami recytatorskimi wykazało łącznie ponad 160 uczniów 6 powiatów.    Miło nam poinformować, że uczeń naszej szkoły, Piotr Kopacki z klasy 2THLa  (5 – letnie Technikum w zawodzie technik logistyk) znalazł się wśród wyróżnionych recytatorów konkursu,  który otrzymał Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Tekstem zaprezentowanym przez Piotra był wiersz Lecha Makowieckiego „Spowiedź Żołnierza Wyklętego”.

   Bardzo cieszy fakt, iż w szkole o profilu technicznym znaleźć można uczniów wrażliwych na piękno słowa poetyckiego, uznających, że warto zaangażować się w przedsięwzięcie, które potwierdza chęć pielęgnowania przez młodych Polaków pamięci o dawnych bohaterach. Ucznia do konkursu przygotowała Pani Bogusława Pinkowicz.    Serdecznie gratulujemy sukcesu!

 

 

 17 marca 2021r.

I edycja programu Złote Szkoły NBP

 

                       Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie przystąpił do ogólnopolskiego programu popularyzującego wiedzę ekonomiczną "ZŁOTE SZKOŁY NBP" pod hasłem „Giganci finansów osobistych”.

                       Patronat nad programem sprawuje Narodowy Bank Polski. Jego ideą jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. Program aktywizuje uczniów do podejmowania zespołowych inicjatyw na rzecz szkoły i najbliższego otoczenia, jednocześnie w sposób nowatorski przybliża im zagadnienia ekonomiczne. Będzie on realizowany przez Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, która składa się z uczniów i ich opiekunów: Pani Agnieszki Smaroń, Pani Renaty Łybackiej i Pani Anny Kałamuckiej. Drużyna będzie ubiegała się o tytuł „Złotej Szkoły NBP”, wykonując określone w programie zadania:

  1. Spotkanie z ekspertem.

  2. Lekcja z ekonomią.

  3. Szkolna debata.

Pierwsze zadanie wykonane!

              W dniu 17 marca 2021r. odbyły się spotkania uczniów klas 1THL, 2THLa i 4TL z Panem Maciejem Sokołowskim – ekspertem w dziedzinie ubezpieczeń reprezentującym Pośrednictwo Finansowo – Ubezpieczeniowe „Olimpia” oraz Panem Stefanem Jasińskim – ekspertem w dziedzinie kredytów, pożyczek i rachunków bieżących reprezentującym Pocztę Polską. Pan Maciej Sokołowski przedstawił uczniom zagadnienia związane z ubezpieczeniami, szczegółowo omówił ich podział i charakterystykę oraz korzyści związane z ich posiadaniem. Teorię poparł licznymi przykładami tak, aby młodzież w sposób przejrzysty mogła zrozumieć istotę ubezpieczeń. Natomiast Pan Stefan Jasiński przybliżył uczniom zagadnienia związane z rachunkiem bankowym, kartą płatniczą, kredytem oraz pożyczką. Przedstawił zalety rachunku bankowego, bankowości elektronicznej oraz nawiązał do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

              Spotkanie z ekspertami było pierwszym etapem realizacji programu Złote Szkoły NBP, zapewniło uczniom pewny start w realizacji zadań projektowych. Dzięki podstawowej wiedzy ekonomicznej przedstawionej przez zaproszonych gości uczniowie poznali pojęcia, dzięki którym każda następna rozmowa o ekonomii stanie się dla nich łatwiejsza.

 

 16 marca 2021r.

CO NIECO I STAŻACH ZAGRANICZNYCH

w Zespole Szkół Zawodowych im Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

W kwietniu 2006 roku pani dyrektor Halina Cygan (wtedy wicedyrektor) uczestniczyła z grupą innych  nauczycieli województwa podkarpackiego, w  Projekcie wymiany doświadczeń pod nazwą: „Nauczanie na ekranie”, który był finansowany ze środków europejskich.  Projekt ten opracował Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie, a dzięki przychylności ówczesnego dyrektora ZST w Rzeszowie p. Jerzego Maślanki, otrzymaliśmy  jako Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, zaproszenie do udziału w tym projekcie. Ponieważ w naszej szkole dotychczasowe projekty praktyk zagranicznych do Niemiec, w ramach Programu Leonardo da Vinci, przygotowywała  p. wicedyrektor  Halina Cygan warto było aby zdobyła wiedzę  dla planowanych także wtedy, staży nie tylko w Niemczech ale i w Hiszpanii.

Promotor projektu, pan  Wacław  Sobol  (nieżyjący już wicedyrektor ZST w Rzeszowie) założył, że nastąpi wymiana doświadczeń nauczycieli polskich z nauczycielami hiszpańskiej Andaluzji, w której od kilku lat prowadzone jest nauczanie w szkołach wszystkich szczebli z bardzo dużym wykorzystaniem Internetu.

           Doświadczenie i wiedza, którą zdobyła pani dyrektor Halina Cygan przydały się teraz w zdalnym nauczaniu oraz przy pisaniu projektów staży zagranicznych do Hiszpanii w ramach Programu „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”.

 

 

 14 marca 2021r.

 

 

OGŁASZAMY NABÓR DO WYJAZDU NR 1

 Dnia 22.03.2021 roku rozpoczynamy rekrutację do pierwszego wyjazdu na 4 tygodniowe staże zawodowe 02.08.2021r. – 27.08.2021r.

do Hiszpanii (Malaga) dla klas III Technikum  (3THL, 3TI, 3TPS)

w ramach projektu: „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH” Nr: (2020-1-PL01-KA102-078467)

* REGULAMIN REKRUTACJI, dostępny jest na stronie internetowej szkoły pod adresem: www.zsz-dynow.net oraz na profilu Facebook

* TERMIN zgłoszeń upływa 09.04.2021 roku.

* DOKUMENTACJĘ należy przekazać do biura PROJEKTU w sekretariacie szkoły, można codziennie od  8.00  - 15.00

 

- Ogłoszenie o naborze - ZSzZ Dynów …>>pdf

- Regulamin Rekrutacji   - załącznik nr 7 - Dynów …>>pdf

- Formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji - Dynów …>>pdf

- Zgoda rodziców i oświadczenie  zdrowotne - Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji - Dynów …>>pdf

- Oświadczenie  zdrowotne  dla pełnoletnich    - Załącznik nr 2a do Regulaminu Rekrutacji - Dynów …>>pdf

 

* PYTANIA można kierować do SZKOLNEGO KOORDYNATORA PROJEKTU – p. MARCINA KAŁAMUCKIEGO

 

 

Wywiad z Dyrektorem Panią Haliną Cygan >>mp3

ZAPROSZENIE do udziału w XXI. edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza

 pod hasłem: „NieZapomniane Podkarpacie”

 

     1.Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w dniu 15 kwietnia 2021r., organizuje XXI. edycję Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem: „NieZapomniane Podkarpacie”. Szczegóły w regulaminie konkursu.

2.Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej  www.zsz-dynow.net  lub za pośrednictwem sekretariatu szkoły (odpowiedzialne osoby: dyrektor p. Halina Cygan,  wicedyrektor p. Piotr Zdeb, p. Beata Irzyk – telefonicznie (16) 652 10 45) albo mailto:dynowzsz@poczta.onet.pl

 

                  Terminarz

 

1.Opisane prace plastyczne, fotograficzne i informatyczne wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem rodzica/opiekun/ucznia należy przesłać lub podać organizatorom do 19.03.2021r. (piątek) – liczy się data stempla pocztowego.

2.Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

3.Gala rozdania nagród, połączona z wręczeniem dyplomów i nagród uczestnikom we wszystkich kategoriach, odbędzie się 15.04.2021r. - czwartek (o ile pozwoli sytuacja sanitarna) w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, godz.10.00.

4.Jeżeli oficjalna gala nie dojdzie do skutku, nagrody dla laureatów, dyplomy dla opiekunów zostaną przekazane do szkół.

                                                                      Regulamin konkursu ..>>pdf

                                                                       Karta zgłoszenia ..>> pdf, ..>>doc

 

 11 marca 2021r.

Sukces Piotra Kopackiego w etapie powiatowym Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy „ZAWSZE WIERNI” i nominacja do etapu wojewódzkiego.

 

 W dniu 10 marca 2021 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie odbyło się posiedzenie komisji konkursowej etapu powiatowego (powiat rzeszowski)  VI edycji Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy „Zawsze wierni”.

          W tym roku, w związku z sytuacją pandemiczną w kraju, konkurs jest prowadzony w wersji zdalnej. Uczestnicy nagrywali swój występ przed kamerą i nagranie to było oceniane przez komisję.     Podobnie jak w poprzednich edycjach, zadaniem uczestników było zaprezentowanie tekstów polskich twórców realizujących motyw „zawsze wierni” oraz rozwijających rozumienie pojęć: patriotyzm, honor, bohater, ojczyzna, wierność wartościom i zasadom.    Naszą szkołę reprezentował Piotr Kopacki z klasy 2THLa  (5 – letnie Technikum w zawodzie technik logistyk), który recytacją tekstu „Spowiedź Żołnierza Wyklętego” autorstwa Lecha Makowieckiego wywalczył nominację  do finału wojewódzkiego konkursu. Przesłuchania finałowe odbędą się w siedzibie PCEK w Ropczycach w terminie 15-19 marca 2021r.  Opiekunką Piotra była Pani Bogusława Pinkowicz.  

   Uczniowi i opiekunce gratulujemy i życzymy powodzenia w zmaganiach podczas etapu wojewódzkiego.

 

 

Spowiedź Żołnierza Wyklętego - Piotr Kopacki                    Kwatera Ł - Amelia Potoczna

     ....>>mp4                                             ....>>mp4

                                          

 08 marca 2021r.

 

 

 04 marca 2021r.

XXXI Olimpiada Teologii Katolickiej „Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

We wtorek 2 marca 2021 r. odbył się II etap (diecezjalny) XXXI Olimpiada Teologii Katolickiej „Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka” dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs odbył się online. Zespół Szkół Zawodowych im.  Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowała Aleksandra Gierula (1THL) oraz Natalia Gierlach (2TIa).  Serdecznie dziękujemy naszym uczniom za podjęcie kolejnego wyzwania oraz trudu poniesionego w zdobywaniu wiedzy.

Olimpiada Teologii Katolickiej kontynuuje tradycje dotychczasowej Olimpiady Wiedzy Religijnej, organizowanej przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski oraz poprzednich edycji Olimpiady Teologii Katolickiej, organizowanych przez Warszawskie Towarzystwo Teologiczne im. bł. ks. Romana Archutowskiego. Koordynatorem konkursu był ks. Paweł Bar.

 

 

 03 marca 2021r.

KONKURS HISTORYCZNO – MARYNISTYCZNY ARMADA 2020

 

Pomimo trwającej pandemii i zdalnego nauczania nasi uczniowie nie próżnują. Natalia Zańko (1TIa) oraz liczna reprezentacja klasy 2TIa: Jakub Chromiak, Mateusz Demczak, Piotr Drewniak, Dawid Dusza, Natalia Gierlach, Arkadiusz Kurasz, Mateusz Polewka, Martyna Potoczna, Mateusz Sieńko, Dawid Wróbel i Dominik Żółty w grudniu 2020 roku wzięli udział w szkolnym etapie I edycji konkursu historyczno – marynistycznego „ARMADA 2020”.

 Konkurs miał na celu propagowanie historii Polski, krzewienie wartości i postaw patriotycznych, integrację i tworzenie poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków poprzez poznanie dziejów polskiego niszczyciela z okresu II wojny światowej – ORP Błyskawicy.

Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowali się: Martyna Potoczna, Dawid Wróbel oraz Dominik Żółty – wszyscy oni otrzymali dyplomy uczestnictwa po ogłoszeniu wyników konkursu (marzec 2021 r.). Szkolnym organizatorem konkursu była nauczycielka historii i wos – Pani Izabela Jach.                          Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i zachęcamy do dalszej aktywności.

 

 01 marca 2021r.

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie wygrał konkurs na realizację projektu – zagranicznych staży dla uczniów szkoły w Hiszpanii, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”./…/

        Głównym celem projektu „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH” jest rozwój kluczowych kompetencji zawodowych i językowych wśród uczniów, kształcących się w zawodzie: technik logistyk, technik pojazdów samochodowych, technik handlowiec, technik informatyk, dzięki którym zwiększą swoje możliwości zdobycia zatrudnienia po zakończeniu edukacji.

Realizacja projektu obejmuje 30 uczniów  kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik handlowiec, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych./.../    czytaj więcej ..>> pdf

 

LUTY 2021

  01.02.2021 - 14.02.2021 - ZDALNE NAUCZANIE (konsultacje maturalne, zajęcia praktyczne, konkurs....wg planu)

   03 i 4.02.2021r.(środa,czwartek) - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny – klasa 3a.

05,11 i 12.02.2021r.(piątek,czwartek,piątek) - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny - klasa 3TPS.

do 05.02.2021r.(piątek)      - ostateczny termin złożenia deklaracji do egzaminu maturalnego przez uczniów - 4TI, 4TL, 4TPS  oraz absolwentów szkoły.

08.02.2021r.(poniedziałek) - próbny egzamin maturalny z języka polskiego - 4TI, 4TL, 4TPS.

09.02.2021r.(wtorek)    - próbny egzamin maturalny z matematyki - 4TI, 4TL, 4TPS.

10.02.2021r.(środa)      - próbny egzamin maturalny z języka angielskiego - 4TI, 4TL, 4TPS.

11.02.2021r.(czwartek) - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny klasy - 3TPS i 3a.

11.02.2021r.(czwartek) - XI edycja Szkolnego Konkursu „Samochodem w dorosłe życie”.

25.02.2021r.(czwartek) - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny klasy - 3THL i 3TI.

26.02.2021r.(piątek)    - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny- kasa - 3THL.

 

 22 lutego 2021r.

OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  EKOLOGICZNY  „EKO-PLANETA”

 

W trakcie nauki zdalnej uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko-Planeta”, którego ważnym  aspektem było propagowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu ekologii oraz przyrody Polski, Europy i Naszego Regionu. Ze względu na stan epidemiczny w kraju konkurs odbył się online.

W dwóch kategoriach konkursu wzięło udział 18 uczniów z klas: 1TI, 2TIa, 2THLa, 2TPSa, 3TI, 4TL. W kategorii test najlepszy okazał się Krzysztof Krzywiński z kl. 2TPSa, który otrzymał dyplom za bardzo dobry wynik. Czwórka uczniów zdobyła dyplomy wyróżnienia: Patryk Trzyna kl. 2THLa, Martyna Potoczna, Jakub Chromiak, i Mateusz Hadam z kl. 2TIa. Pozostałym uczestnikom przypadły dyplomy uznania. W kategorii prac indywidualnych, gdzie należało przygotować album pt. „Zwierzęta wokół nas” dyplom za bardzo dobry wynik otrzymała Julia Gierula z kl.4TL. Szkolnym Organizatorem Konkursu i opiekunem uczniów była Pani Honorata Mikoś.

Uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów !!!

 

 

 16 lutego 2021r.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY ,,KRĄG’’

 

W listopadzie 2020 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XIX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego ,,Krąg”, którego celem było upowszechnianie wiedzy na temat historii i kultury Polski od czasów wczesnopiastowskich do współczesności.

Dwóch uczniów z klasy 4TI wzięło udział w teście konkursowym kategorii „Żak”, w którym sprawdzili swoją wiedzę z zakresu historii Polski od czasów II wojny światowej do czasów współczesnych. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju konkurs miał charakter zdalny.

W lutym 2021r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Obaj uczestnicy konkursu stanęli na wysokości zadania – Marek Stanisławczyk otrzymał dyplom za bardzo dobry wynik testu, natomiast dyplom uznania otrzymał Paweł Pyś.

Szkolnym Organizatorem Konkursu była Pani Izabela Jach – nauczyciel historii i wos.  Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

12 lutego 2021r.

 

11 lutego 2021r.

XI edycja Szkolnego Konkursu pod hasłem: ”Samochodem w dorosłe życie” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
 

           W dniu 11 lutego 2021r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był organizatorem  XI edycji Szkolnego Konkursu pod hasłem: „Samochodem w dorosłe życie”, zamierzeniem organizatorów było kształcenie i rozwijanie zainteresowań motoryzacyjnych wśród uczniów, popularyzacja przepisów ruchu drogowego wśród młodzieży, stworzenie uczniom możliwości rywalizacji i wyróżnienia się na forum szkoły, badanie i monitoring uzdolnień uczniów w obszarze motoryzacji.

Patronat nad konkursem sprawowali: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie Pan Janusz Stachowicz, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz,  Właściciel Firmy SZiK z Tyczyna Pan Henryk Szydełko.

Uroczystego otwarcia konkursu dokonali: Pani Halina Cygan Dyrektor szkoły i Pan Stanisław Tymowicz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie./.../    czytaj więcej ..>> pdf

 

 

 

06 lutego 2021r.

 

 

STYCZEŃ  2021

                                                04.01.2021 - 15.01.2021 - FERIE ZIMOWE

11 i 12.01.2021r.(poniedziałek,wtorek)  - egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - klasa 4TL i 4TPS.

20.01.2021r.(środa)                            - egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - klasa 4TI.

21.01.2021r.(czwartek)                       - zakończenie klasyfikacji za I semestr roku szkolnego  2020/2021

26.01.2021r.(wtorek)                          - spotkanie z rodzicami wszystkich klas – wg harmonogramu zdalnie.

27.01.2021r.(środa)                            - posiedzenie RP  poświęcone zatwierdzeniu wyników klasyfikacji za I semestr  2020/2021.

 

 

28 stycznia 2021r.

Kolejna ciekawa lekcja w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

W dniu 28.01.2021r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie na platformie Teams w klasie 4TI (technik informatyk), odbyło się spotkanie informacyjne dla uczniów na temat: „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy”. Zakres tematyczny obejmował informacje przydatne w planowaniu kariery zawodowej po ukończeniu szkoły, ważne informacje dotyczące rynku pracy w Polsce oraz za granicą,  wymagania pracodawców na rynku pracy oraz możliwości wsparcia własnej działalności gospodarczej. Uczniowie otrzymali od doradcy zawodowego, bardzo przydatne informacje, które będą mogli wykorzystać w momencie podjęcia pracy lub dalszej nauki na studiach wyższych. Pandemia nadal trwa, młodziez ma utrudniony kontakt z wykładowcami i  szkołą, ale mimo to staramy sie organizować ciekawe lekcje właśnie zapomoca internet.

Informacji udzieliła Pani  Urszula Adamczyk – doradca zawodowy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie. Bardzo cieszymy się z owocnej współpracy z WUP W Rzeszowie I liczymy na kolejne zajęcia. Organizatorem był Szkolny Ośrodek Kariery „Twoja Przyszłość”

 

26 stycznia 2021r.

XIII Międzyszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy pod hasłem: „Radosne święta – twórcze święta”.

 

      Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie zorganizowało XIII Międzyszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy pod hasłem: „Radosne święta – twórcze święta” w kategorii plastycznej i literackiej.  

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie wzięli udział w obu kategoriach konkursowych.

W kategorii  plastycznej: II miejsce zdobyła Patrycja Bujdasz z kl. 2THLa – opiekun Pani Bogusława Pinkowicz, a wyróżnienie uzyskała Julia Gierula z kl. 4TL- opiekun Pani Agnieszka Smaroń. Natomiast w kategorii literackiej: I miejsce zdobyła Aleksandra Gierula z kl. 1THL- opiekun Pani Beata Irzyk, a II miejsce uzyskała Natalia Zańko z kl. 1TI – opiekun Pani Izabela Jach.  Uczniom i opiekunom gratulujemy.  

 

25 stycznia 2021r.

  XXXVI OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

  

W dniu 25.01.2021r. w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie odbył się etap podstawowy XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W tegorocznej olimpiadzie wzięli udział przedstawiciele klas: 1TI, 2TIa, 2THLa, 2TIb i 3TI. Tematyka OWE obejmowała szeroki wachlarz zagadnień dotyczących ochrony przyrody, gleby, wody, powietrza, gospodarki leśnej, rolnej, promieniowania, gospodarowania odpadami itp. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą z zakresu ochrony środowiska. I miejsce zdobył uczeń kl. 2THLa  – Patryk Trzyna, II miejsce – Paweł Bielec z kl. 2TIb zaś III miejsce – Miłosz Gredes z kl. 3TI. Organizatorami etapu podstawowego i opiekunami uczniów byli Pani Honorata Mikoś i Pan Ryszard Dymczak. Uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszego rozwijania zainteresowań ekologią!

 

 

 

 

 

Od 1 października 2016r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie będzie realizował projekt pt. „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,     

Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.      podstrona projektu..>>

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie realizował program   "PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW"       więcej o projekcie ..>>

 

 ARCHIWUM:

~~2020-21:I-semestr~ II-semestr ~~2019-20: I-semestr~II-semestr ~~2018-19: I-semestr~II-semestr ~~2017-18: I-semestr~II-semestr ~~ 2016-17: I-semestr~II-semestr ~~2015-16:I-semestr~ II-semestr ~~2014-15: I-semestr~II-semestr ~~2013-14: I-semestr~II-semestr 

 

INFORMACJE STAŁE

 

Podział godzin 2020/21    zobacz ..>>  xls     

Dane organizacyjne 2020/21   zobacz ..>>  pdf

*  Kalendarz roku szkolnego  2020/21  zobacz ..>>  pdf

Kalendarz imprez I semestr roku szkolnego  2020/21  zobacz ..>>  pdf

Kalendarz imprez II semestr roku szkolnego  2020/21  zobacz ..>>  pdf

 

PODRĘCZNIKI do poszczególnych klas wg rodzaju szkoły, zawodu i podbudowie na rok szkolny 2020/21

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

TECHNIKUM

Po Szkole Podstawowej

Po Szkole Podstawowej

Po Szkole Podstawowej

Po Szkole Podstawowej

Po Szkole Podstawowej

         mechanik pojazdów  samochodowych

technik handlowiec

technik logistyk

technik pojazdów samochodowych

technik informatyk

1a , 2a

1TH , 2TH

1TL , 2TL

1TPS , 2TPS

1TI , 2TI

Po Gimnazjum

Po Gimnazjum

Po Gimnazjum

Po Gimnazjum

Po Gimnazjum

mechanik pojazdów samochodowych

technik handlowiec

technik logistyk

technik pojazdów samochodowych

technik informatyk

2b , 3a

2THb , 3TH

2TLb , 3TL, 4TL

2TPSb , 3TPSb, 4TPSb

2TIb , 3TI, 4TI

 

 

 Dni wolne od zajęć szkolnych w roku szkolnym 202o/2021 zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie organizacji roku szkolnego    z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

Rozporządzenie MEN i S dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji   roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432) ...>>.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. nowelizujące rozporządzenie  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania [..] które obowiązuje od 1 września 2009 roku. .. >>

Zarządzenie dyrektora odnośnie telefonów komórkowych       ..>> pdf

Wyciąg ze Statutu ZSzZ w Dynowie § 50 – 52  Prawa i obowiązki uczniów  ..>> pdf

RODO - INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY W TRYBIE RODO - pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MONITORING WIZYJNY - pdf

 

AUDYCJE - WYWIADY

 

Dyktando o życiu lasu -

Radio Rz-ów  słuchaj>>

Wywiad  w Radiu Via-

sierpień 2016  słuchaj>>

Wywiad w Radiu Via-                słuchaj>>

Wywiad w Radiu Via-   marzec 2017 słuchaj>>

XVI Podkarpacka Tęcza  

Radio Rzeszów   słuchaj>>

  Kierunki kształcenia  dla

 Gimnazjalistów  Film >>

           

Wywiady  w Radiu Fara - 01.03.2017 - Konkurs

Dyrektor ZSzZ   słuchaj>>  Prezes SP ZSzZ słuchaj >>

Nadl.Dynów      słuchaj>>  Uczestnicy      słuchaj >>

 

RADIO FARA - kwiecień 2018

- Nagrania z XVIII edycji ..Podkarpackiej Tęczy ~

Powitanie .>> mp3       Ogłoszenie wyników .>> mp3   

Cześć artystyczna.>> mp3     Zakończenie ..>> mp3

25-lecie ELEMENCIKA~~ wywiad ..>> wmv

Radio Fara: XIX tęcza ..wywiad..>>Dyrektor

Radio Fara: wystąpienie w imieniu odznaczonych..>>Dyrektor....mp3

KIEDY NADCHODZI JESIEŃ

 Rozmowy były wyemitowane w Polskim Radiu Rzeszów w dniu 09.04.2017r. w programie Anny Leśniewskiej                            "Kiedy nadchodzi jesień..."

nagranie cz.1 ..>> mp3     nagranie cz.2 ..>> mp3

  

  Audycja  Radia Rzeszów..>> mp3 

25-lat..Elemencik_Wywiad Radia Rzeszów...mp3 

 

  Stypendyści w Radiu Via. 22.09.2017- słuchaj>>

 Konkursy .. w Radiu Via.  16.02.2018 - słuchaj>>

 

 

WPROWADZAMY ZMIANY 

- fragment filmu TVP3  - 

o  ZSzZ w Dynowie  ..>> mp4 

 

 

UWAGA: Prezentowane materiały są własnością  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie lub wymienionych autorów, mogą być wykorzystywane dla celów edukacyjnych bez ograniczeń jeśli nie naruszają dóbr występujących w nich osób. Powielanie dla innych celów wymaga zgody administratora lub właściciela.

copyright ©  ZSzZ Dynów - www.zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pl